Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Veľký Lipník

Veľký Lipník 283
06533 Veľký Lipník
www.velkylipnik.sk
IČO: 00330248, DIČ: 2020698900

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 110 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva
(Zmluva)
30.11.2020 0.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2 Zmluva o výpožičke Detail
Zmluva
(Zmluva)
30.11.2020 0.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova2 Zmluva o výpožičke Detail
Zmluva
(Zmluva)
30.11.2020 0.00 Tatrahasil servis s.r.o. , Lidická 1623/39 Mandátna zmluva Detail
Zmluva
(Zmluva)
30.11.2020 0.00 Štatistický úrad SR, Miletičova 3,824 67 bratislava Zmluva o výpožičke Detail
DF2020/255
(Faktúra prijatá)
24.11.2020 36.91 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Prečistenie kanálov OZS Detail
DF2020/253
(Faktúra prijatá)
24.11.2020 174.00 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica Dodanie stravy počas III. kola testovania COVID 19 Detail
DF2020/252
(Faktúra prijatá)
24.11.2020 372.00 OB TEAM, s.r.o., Továrenská 1459,064 01,Stará Ľubovňa Predaj zdravotníckeho materiálu na III. kolo testovania COVID 19 v okrese Detail
DF2020/251
(Faktúra prijatá)
24.11.2020 240.00 RamontBuilding, s.r.o., Levočská 12,082 52,Abranovce Vypracovanie monitorovacej správy č. 5 k projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Veľký Lipník" Detail
DF2020/248
(Faktúra prijatá)
24.11.2020 414.00 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE, Mierová 1089/14,064 01,Stará Ľubovňa Tónery do tlačiarní OcÚ Detail
DF2020/247
(Faktúra prijatá)
24.11.2020 37.90 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 10/2020 Detail
DF2020/246
(Faktúra prijatá)
24.11.2020 8.48 Orange, 82108,Bratislava Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO Detail
DF2020/245
(Faktúra prijatá)
24.11.2020 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371/23,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 10/2020 Detail
DF2020/244
(Faktúra prijatá)
24.11.2020 1411.80 OB TEAM, s.r.o., Továrenská 1459,064 01,Stará Ľubovňa Predaj zdravotníckeho materiálu na I. a II. kolo testovania COVID 19 Detail
DF2020/243
(Faktúra prijatá)
24.11.2020 271.50 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica Dodanie stravy počas II. kola testovania COVID 19 Detail
DF2020/242
(Faktúra prijatá)
24.11.2020 333.00 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica Dodanie stravy počas I. kola testovania COVID 19 Detail
DF2020/241
(Faktúra prijatá)
24.11.2020 940.07 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 10/2020 Detail
DF2020/240
(Faktúra prijatá)
24.11.2020 293.50 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 10/2020 Detail
DF2020/239
(Faktúra prijatá)
24.11.2020 415.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 10/2020 Detail
DF2020/238
(Faktúra prijatá)
24.11.2020 25.24 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 10/2020 Detail
DF2020/237
(Faktúra prijatá)
24.11.2020 50.00 Ľubomír Kapraň Kapsport, 179,053 14,Dravce Sprostredkovanie otvorenia ihriska + marketing "Detské ihrisko pri MŠ" Detail
DF2020/236
(Faktúra prijatá)
24.11.2020 2297.16 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Oprava piliera mosta v Šoltysej Detail
DF2020/235
(Faktúra prijatá)
24.11.2020 767.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina - dodávka a distribúcia 01.09.2020 - 30.11.2020 Detail
DF2020/233
(Faktúra prijatá)
24.11.2020 327.06 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz kontajnerov - starý a nový cintorín Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
16.11.2020 0.00 Peter Kuľanda, Veľký Lipník 225 Objednávka stolárske práce Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
16.11.2020 0.00 Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Lipníku, Veľký Lipník 345 Objednávka stavebné práce Detail
DF2020/234
(Faktúra prijatá)
10.11.2020 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 Detail
DF2020/232
(Faktúra prijatá)
10.11.2020 100.00 Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov Vypracovanie rozpočtu k zákazke: "Rekonštrukcia obecnej knižnice v obci Veľký Lipník". Detail
DF2020/231
(Faktúra prijatá)
10.11.2020 416.16 Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56,821 01,Bratislava Vstupná kontrola detského ihriska pri ZŠ s MŠ Detail
DF2020/230
(Faktúra prijatá)
10.11.2020 214.20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 10/2020 Detail
DF2020/229
(Faktúra prijatá)
10.11.2020 2167.20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 10/2020 Detail
DF2020/227
(Faktúra prijatá)
10.11.2020 780.00 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník Rozhlasová ústredňa - dodanie a montáž Detail
DF2020/228
(Faktúra prijatá)
30.10.2020 126.00 Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062/1,064 01,Stará Ľubovňa Kovové tabule ku kamerovým systémom Detail
DF2020/226
(Faktúra prijatá)
30.10.2020 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371/23,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 9/2020 Detail
DF2020/225
(Faktúra prijatá)
30.10.2020 66.39 Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1,036 01,Martin Servisné poplatky za rok 2020 Detail
DF2020/224
(Faktúra prijatá)
30.10.2020 279.97 Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov Kalendáre, diáry Detail
DF2020/222
(Faktúra prijatá)
30.10.2020 1920.00 COOP Jednota Prešov,, Konštantínova 3,080 01,Prešov Darčekové poukážky dôchodcom Detail
2020/128/2283
(Zmluva)
21.10.2020 19983.00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5,817 82 Bratislava Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Detail
DF2020/223
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 24.84 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 9/2020 Detail
DF2020/221
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 10/2020 Detail
DF2020/220
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 45.83 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 9/2020 Detail
DF2020/219
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 367.30 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 9/2020 Detail
DF2020/218
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 44.06 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 9/2020 Detail
DF2020/217
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 8.48 Orange, 82108,Bratislava Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO Detail
DF2020/216
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 250.37 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 9/2020 Detail
DF2020/215
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 139.52 Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o., M. R. Štefánika 25/A,036 01,Martin knihy knižnica Detail
DF2020/214
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 722.79 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 9/2020 Detail
DF2020/213
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 10/2020 Detail
DF2020/212
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 140.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS 10-12/2020 Detail
DF2020/211
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 146.12 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Práce na kompostovisku Detail
DF2020/210
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 176.40 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 9/2020 Detail
DF2020/209
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 2139.60 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 9/2020 Detail
DF2020/208
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 45.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Školenie k informačnému systému URBIS Detail
DF2020/207
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 1525.48 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov NO a VOO Detail
DF2020/206
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 2.62 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné pošta Detail
DF2020/205
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 56.16 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné OZS Detail
DF2020/204
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 14.36 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné OcÚ Detail
DF2020/203
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 7.84 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné šatne TJ Detail
DF2020/202
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 241.62 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné 6+3 b.j. Detail
DF2020/201
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 210.00 MEPIS HEALTHCARE, s.r.o., 1. mája 220/19,058 01,Poprad Jednorazové rúška Detail
DF2020/200
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 9/2020 Detail
DF2020/199
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 33.17 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 8/2020 Detail
DF2020/198
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 40.86 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 8/2020 Detail
DF2020/197
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 8.48 Orange, 82108,Bratislava Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO Detail
DF2020/196
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371/23,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 8/2020 Detail
DF2020/195
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 25.04 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 8/2020 Detail
DF2020/194
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 352.09 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 8/2020 Detail
DF2020/193
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 239.21 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 8/2020 Detail
DF2020/192
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 1963.34 PB ELEKTRO, s.r.o, Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad Oprava bleskozvodov na objekte MŠ Detail
DF2020/191
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 722.79 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 8/2020 Detail
DF2020/190
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 9/2020 Detail
DF2020/170
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 767.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina - dodávka a distribúcia 01.06.2020 - 31.08.2020 Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
05.10.2020 0.00 Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Lipníku, Veľký Lipník 345 Objednávka Detail
objednávka
(Objednávka vystavená)
21.09.2020 0.00 MEPIS HEALTHCARE, s.r.o., 1. mája 220/19,058 01,Poprad Objednávka rúško Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
03.09.2020 0.00 Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava Vstupná kontrola detského ihriska Detail
506/2020/DPR
(Zmluva)
27.08.2020 0.00 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov Zmluva Detail
20/38/054/190
(Zmluva)
26.08.2020 0.00 upsvar, Farbiarska 57 DOhoda Detail
20/38/054/205
(Zmluva)
26.08.2020 0.00 upsvar, Farbiarska 57 DOhoda Detail
20/30/054/186
(Zmluva)
26.08.2020 0.00 upsvar, Farbiarska57 DOhoda Upsvar Detail
DF2020/189
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 267.70 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz kontajnerov - za OcÚ Detail
DF2020/188
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 820.34 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 7/2020 Detail
DF2020/187
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 636.19 BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad Revízie elektroinštalácie OZS Detail
DF2020/186
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 200.00 Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá Odmena za poskytnutie odbornej pomoci pri zúčtovaní dotácie "Bezpečnostný systém v obci Veľký Lipník - II. etapa." Detail
DF2020/185
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 327.00 Miroslav Ščurka - geodet, 249,064 01,Chmeľnica Geometrický plán - pri 6+3 b.j. Detail
DF2020/184
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 11.94 REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A,917 01,Trnava Prenájom tlačiarne na OcÚ 8-12/2020 na základe zmluvy Detail
DF2020/183
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 530.00 Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník Interiérové vybavenie - lavičky, vešiaková stena Detail
DF2020/182
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 120.00 Joe Laughter, s.r.o., Ku Surdoku 1,080 01,Prešov Skakačí hrad - hasičská súťaž Detail
DF2020/181
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 769.60 DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina Stravné lístky Detail
DF2020/180
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371/23,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 7/2020 Detail
DF2020/177
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 40.78 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 7/2020 Detail
DF2020/176
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 80.00 Tibor Farkaš - BELIVIE, Vinohrady 992/5,952 01,Vráble Obrusy KD Detail
DF2020/175
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 8.48 Orange, 82108,Bratislava Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO Detail
DF2020/174
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 24.84 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 7/2020 Detail
DF2020/173
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 300.77 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 7/2020 Detail
DF2020/172
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 241.75 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 7/2020 Detail
DF2020/179
(Faktúra prijatá)
18.08.2020 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 8/2020 Detail
DF2020/178
(Faktúra prijatá)
18.08.2020 39.35 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 7/2020 Detail
DF2020/171
(Faktúra prijatá)
18.08.2020 860.02 Prometeus-SL, s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa OOPP, materiál DHZ - dotácia zo ŠR Detail
DF2020/169
(Faktúra prijatá)
18.08.2020 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 8/2020 Detail
DF2020/167
(Faktúra prijatá)
18.08.2020 126.20 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Práce na kompostovisku Detail
DF2020/166
(Faktúra prijatá)
18.08.2020 894.92 CSTfire, s.r.o., 2937/132a,703 00,Ostrava 3 Oprava kotla OZS Detail
OPbjednávka
(Objednávka vystavená)
17.08.2020 0.00 BPH Elektro, Šrobárová 2668/17 Objednávka bleskozvod Detail
DF2020/168
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 360.00 PS 12 Group, s.r.o., Pažitie 519/35,010 09,Žilina Požiarné zásahové hadice - dotácia DHZ zo ŠR Detail
DF2020/165
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 258.30 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Ekos vrece biele Detail
DF2020/164
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 340.00 VPMJ, s.r.o., 227,065 11,Nová Ľubovňa Stavebný dozor na dielo "Detské ihrisko pri ZŠ s MŠ Veľký Lipník" Detail
DF2020/163
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 20337.17 Sagansport, s.r.o., Duklianska 15,085 01,Bardejov Zhotovenie diela "Detské ihrisko pri ZŠ s MŠ Veľký Lipník" Detail
DF2020/162
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 6.60 Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49,851 04,Bratislava Prístup do CRE a výpis z registra Detail
DF2020/160
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 6250.00 RIMI - Security Bardejov, s.r.o., Duklianska 14,085 01,Bardejov Bezpečnostný systém v obce Veľký Lipníik - 2.etapa Detail
DF2020/159
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 360.02 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V knihy knižnica Detail
DF2020/158
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 3100.00 Róbert Fuchs - REPO, Jarmočná 1781/131,064 01,Stará Ľubovňa Traktorová kosačka Cab Cadet - ihrisko TJ Detail
DF2020/157
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 330.34 NOVSTAV SL, s.r.o., Popradská 668/15,064 01,Stará Ľubovňa štrk na spevnenie Detail
DF2020/156
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 699.00 Róbert Fuchs - REPO, Jarmočná 1781/131,064 01,Stará Ľubovňa Krovinorez FS 260 Detail
DF2020/154
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 307.40 Martin Adamčík - MAAD, 315,044 71,Cestice Vecné ceny do súťaže - požiarnicka súťaž Detail
DF2020/153
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 116.73 Victory sport, s.r.o., Junácka 6,831 04,Bratislava Vecné ceny do súťaže - futbalový turnaj o pohár starostu obce Detail
DF2020/152
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 146.12 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Práce na kompostovisku Detail
DF2020/149
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371/23,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 6/2020 Detail
DF2020/148
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 8.48 Orange, 82108,Bratislava Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO Detail
DF2020/147
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 24.46 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 6/2020 Detail
DF2020/146
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 243.16 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 6/2020 Detail
DF2020/145
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 272.33 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 6/2020 Detail
DF2020/144
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 38.26 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 6/2020 Detail
DF2020/143
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 719.68 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 6/2020 Detail
PHZ-OPK1-2018-003119
(Zmluva)
03.08.2020 0.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica č.2 Dodatok č.1 Detail
Objednávka kosačka
(Objednávka vystavená)
15.07.2020 0.00 Róbert Fuchs -Repo, Jarmočná 1780/131 Objednávka Detail
DF2020/151
(Faktúra prijatá)
13.07.2020 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 7/2020 Detail
DF2020/150
(Faktúra prijatá)
13.07.2020 44.51 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 7/2020 Detail
DF2020/141
(Faktúra prijatá)
13.07.2020 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 7/2020 Detail
DF2020/140
(Faktúra prijatá)
13.07.2020 1566.00 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 6/2020 Detail
DF2020/139
(Faktúra prijatá)
13.07.2020 206.64 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 6/2020 Detail
DF2020/142
(Faktúra prijatá)
07.07.2020 104.40 Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník Servis kotla OcÚ Detail
DF2020/136
(Faktúra prijatá)
07.07.2020 86.38 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Rovnanie terénu pri OZS Detail
DF2020/135
(Faktúra prijatá)
07.07.2020 2.62 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné pošta Detail
DF2020/134
(Faktúra prijatá)
07.07.2020 49.63 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné OZS Detail
DF2020/133
(Faktúra prijatá)
07.07.2020 30.04 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné OcÚ Detail
DF2020/132
(Faktúra prijatá)
07.07.2020 1.31 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné DS Detail
DF2020/131
(Faktúra prijatá)
07.07.2020 1.31 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné šatne TJ Detail
DF2020/130
(Faktúra prijatá)
07.07.2020 205.06 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné 6+3 b.j. Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
06.07.2020 0.00 VPMJ s.r.o., Nová Ľubovňa 227 Objednávka stav.dozor DI pri ZŠsMŠ Detail
111200017BPT
(Zmluva)
02.07.2020 0.00 Regionpress, s.r.o., Pekárska 7489/40A Zmluva o prenájme Detail
DF2020/138
(Faktúra prijatá)
30.06.2020 350.00 Ing. Milan Kuľanda, PhD., 57,065 33,Veľký Lipník Odmena za vypracovanie žiadosti na projekt "Zvyšovanie atraktivity územia, zlepšenie kvality a dostupnosti služieb v regióne Pienin a Zamag." Detail
DF2020/137
(Faktúra prijatá)
24.06.2020 1954.54 Florian, s.r.o., Priekopská 26,036 08,Martin Hasičská technika - dotácia DHZ zo ŠR Detail
DF2020/128
(Faktúra prijatá)
24.06.2020 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371/23,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 5/2020 Detail
DF2020/124
(Faktúra prijatá)
24.06.2020 8.48 Orange, 82108,Bratislava Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
16.06.2020 0.00 Jaroslav Hrebík - VKP, Veľký Lipník 218 Objednávka servis kotol Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
16.06.2020 0.00 CST fire s.r.o., Výstavní 2973/132a Objednávka Detail
DF2020/127
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 38.26 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 5/2020 Detail
DF2020/126
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 41.62 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 5/2020 Detail
DF2020/125
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 6/2020 Detail
DF2020/123
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 719.68 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 5/2020 Detail
DF2020/122
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 309.06 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 5/2020 Detail
DF2020/121
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 25.79 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 5/2020 Detail
DF2020/120
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 269.62 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 5/2020 Detail
DF2020/100
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 767.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina - dodávka a distribúcia 01.03.2020 - 31.05.2020 Detail
Zmluva
(Zmluva)
15.06.2020 20337.17 Sagansport s.r.o., Duklianska 15 Zmluva o dielo Detail
DF2020/119
(Faktúra prijatá)
08.06.2020 735.24 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad Odmena za výkon odbornej činnosti - poskytnutie služby verejného obstarávania na zákazku "Detské ihrisko pri ZŠ s MŠ Veľký Lipník". Detail
Kúpna Zmluva
(Zmluva)
26.05.2020 162.68 Marián Juhas, Veľký Lipník 138 Zmluva Detail
DF2020/118
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 45.00 Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062,064 01,Stará Ľubovňa Štátny znak 2x Detail
DF2020/117
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 105.00 Lackovičov servis, s.r.o., Žnatínska 771,972 46,Čereňany Technologický servis ČOV + odber a analýza vody Detail
DF2020/116
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 75.36 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Čistenie kanálov 6+3 b.j. Detail
DF2020/115
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 603.90 Alžbeta Straková, Fričkovce 22,086 42,Hertník Hasičská zástava s príslušenstvom Detail
DF2020/114
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 45.00 Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa Revízia komínov OcÚ Detail
DF2020/113
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 62.18 Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa Revízia komínov OZS Detail
DF2020/112
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 1562.14 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov NO a VOO Detail
DF2020/111
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 716.58 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 4/2020 Detail
DF2020/110
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 250.00 Ing. Lukáš Vrabeľ, Tomášikova 4856,080 01,Prešov Zdravotný orez stromu v obci Veľký Lipník Detail
DF2020/109
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 5/2020 Detail
DF2020/108
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 39.01 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 4/2020 Detail
DF2020/107
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 5/2020 Detail
DF2020/106
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 8.48 Orange, 82108,Bratislava Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO Detail
DF2020/105
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 1650.00 Richard Želonka, 340,065 33,Veľký Lipník Oprava strechy 6+3 b.j. Detail
DF2020/104
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 1867.51 Richard Želonka jr., 340,065 33,Veľký Lipník Oprava strechy 6+3 b. j. - materiál Detail
DF2020/103
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 326.96 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 4/2020 Detail
DF2020/102
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 38.48 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 4/2020 Detail
DF2020/101
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 246.28 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 4/2020 Detail
DF2020/99
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 41.58 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 4/2020 Detail
DF2020/98
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 4/2020 Detail
DF2020/97
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 327.83 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz kontajnerov - starý a nový cintorín Detail
DF2020/96
(Faktúra prijatá)
11.05.2020 48.00 Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava Preinštalácia programu na aktuálnu verziu TeamViewer k programu WinCITY Cintorín Detail
DF2020/95
(Faktúra prijatá)
11.05.2020 110.40 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník výkladka paliet peletiek Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
04.05.2020 0.00 Inpro Poprad , s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25 Objednávka VO Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
28.04.2020 0.00 TopSet Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B Verifikácia a aktualizácia pasportizácie cintorínov Detail
DF2020/94
(Faktúra prijatá)
22.04.2020 326.40 Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava Programový modul editor mapy,fotografie- cintoríny Detail
DF2020/93
(Faktúra prijatá)
22.04.2020 350.00 RF PROJEKTStav, 170,086 05,Lukov Projekt. dokumentácia "Detské ihrisko pri ZŠ s MŠ" Detail
DF2020/92
(Faktúra prijatá)
22.04.2020 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 3/2020 Detail
TZ 2020-04-17mg3
(Zmluva)
22.04.2020 0.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B Stupava 900 31 Zmluva o aktualizácií programov Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
17.04.2020 0.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava 90031 Programy cintorín Detail
DF2020/91
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 97.81 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 1-3/2020 - vyúčtovanie - nedoplatok Detail
DF2020/90
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 278.75 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 3/2020 Detail
DF2020/89
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 8.48 Orange, 82108,Bratislava Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO Detail
DF2020/88
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 40.12 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 3/2020 Detail
DF2020/87
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 4/2020 Detail
DF2020/86
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 38.26 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 3/2020 Detail
DF2020/85
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 207.41 Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39,059 51,Poprad - Matejovce Revízie hydrantov Detail
DF2020/84
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 1623.60 DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina Stravné lístky Detail
DF2020/83
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 445.13 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 3/2020 Detail
DF2020/82
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 918.34 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 3/2020 Detail
DF2020/79
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa Zverejňovanie dokumentov 2020 Detail
DF2020/78
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 595.20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 3/2020 Detail
DF2020/77
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 63.00 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 3/2020 Detail
DF2020/76
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 4/2020 Detail
DF2020/75
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 140.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS 4-6/2020 Detail
DF2020/81
(Faktúra prijatá)
06.04.2020 311.57 Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník Oprava kúrenia OZS - dodanie a montáž materiálu Detail
DF2020/80
(Faktúra prijatá)
06.04.2020 79.66 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník zimná údržba ciest Detail
DF2020/74
(Faktúra prijatá)
06.04.2020 38.40 Slovgram, Jakubovo námestie 14,831 48,Bratislava Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
02.04.2020 0.00 Lackovičov servis s.r.o., Žnatínska 771/1, Čereňany Objednávka vzorky ČOV Detail
DF2020/73
(Faktúra prijatá)
31.03.2020 187.80 TATRY - PIENINY LAG, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves Členské za rok 2020 Detail
DF2020/72
(Faktúra prijatá)
31.03.2020 900.00 Valentína Torbíková, 263,065 33,Veľký Lipník Ušitie ochranných rúšok Detail
Zmluva
(Zmluva)
31.03.2020 0.00 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Detail
320 0397
(Zmluva)
26.03.2020 3000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO Detail
Zmluva
(Zmluva)
26.03.2020 0.00 Ján Pavličko, Tatranská 771/26, 059 01 Spišská Belá Zmluva o nájme nebytových priestorov Detail
DF2020/71
(Faktúra prijatá)
19.03.2020 2.62 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné pošta Detail
DF2020/70
(Faktúra prijatá)
19.03.2020 237.71 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné 6+3 b.j. Detail
DF2020/69
(Faktúra prijatá)
19.03.2020 71.83 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné OZS Detail
DF2020/68
(Faktúra prijatá)
19.03.2020 30.04 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné OcÚ Detail
DF2020/67
(Faktúra prijatá)
19.03.2020 210.00 Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava Aktuaalizácia programov kataster a cintorín Detail
DF2020/66
(Faktúra prijatá)
19.03.2020 110.40 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník výkladka paliet peletiek Detail
DF2020/65
(Faktúra prijatá)
19.03.2020 4171.06 L4T, s.r.o., Turbínova 1,831 04,Bratislava Peletky OcÚ Detail
DF2020/64
(Faktúra prijatá)
19.03.2020 230.00 Aktívny život, o.z., 1,065 11,Nová Ľubovňa Kultúrne vystúpenie na fašiangoch 22.2.2020 Detail
DF2020/63
(Faktúra prijatá)
19.03.2020 360.00 RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230,061 01,Spišská Stará Ves Odmena za vypracovanie dokumentov pre obec VZN, organizačný poriadok, pracovný poriadok, rokovací poriadok OZ Detail
DF2020/62
(Faktúra prijatá)
19.03.2020 147.60 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vypracovanie ročného hlásenia a evidenčných listov odpadov Detail
DF2020/61
(Faktúra prijatá)
19.03.2020 150.00 FS Frankovčan, 52,059 78,Malá Franková Vystúpenie súboru FS Frankovčan - fašiangy Detail
DF2020/58
(Faktúra prijatá)
19.03.2020 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 2/2020 Detail
DF2020/57
(Faktúra prijatá)
19.03.2020 8.48 Orange, 82108,Bratislava Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO Detail
DF2020/56
(Faktúra prijatá)
19.03.2020 139.20 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica Stravovanie počas volieb do NR SR 2020 Detail
DF2020/55
(Faktúra prijatá)
19.03.2020 847.66 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2/2020 Detail
DF2020/53
(Faktúra prijatá)
19.03.2020 273.83 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2/2020 Detail
DF2020/52
(Faktúra prijatá)
19.03.2020 538.58 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2/2020 Detail
DF2020/51
(Faktúra prijatá)
19.03.2020 40.60 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 2/2020 Detail
DF2020/50
(Faktúra prijatá)
19.03.2020 4171.06 L4T, s.r.o., Turbínova 1,831 04,Bratislava Peletky OZS Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
17.03.2020 900.00 Valentína Torbiková, Veľký Lipník 2636 Objednávka OCHRANNé rúška Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
13.03.2020 0.00 Richard Želonka , Veľký Lipník 340 Objednávka práce oprava strechy Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
13.03.2020 0.00 R. Želonka jr., Veľký Lipník 340 Objednávka materiál Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
13.03.2020 350.00 RF Projektstav, Lukov 170/3, 086 05 Objednávka PD DI Detail
DF2020/60
(Faktúra prijatá)
12.03.2020 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 3/2020 Detail
DF2020/59
(Faktúra prijatá)
12.03.2020 29.54 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2/2020 Detail
DF2020/49
(Faktúra prijatá)
12.03.2020 36.00 Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obci, so sídlom v, 058 01,Poprad Praktická príručka "Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2020" Detail
DF2020/48
(Faktúra prijatá)
12.03.2020 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 3/2020 Detail
Zmluva
(Zmluva)
12.03.2020 200.00 Múzeum Spiša, Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves Zmluva o darovaní Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
10.03.2020 0.00 L4T, Turbínová 1 , Bratislava objednávka peletky Detail
DF2020/54
(Faktúra prijatá)
09.03.2020 298.70 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 1/2020 Detail
DF2020/47
(Faktúra prijatá)
09.03.2020 697.00 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník zimná údržba ciest Detail
DF2020/46
(Faktúra prijatá)
09.03.2020 274.68 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 2/2020 Detail
DF2020/45
(Faktúra prijatá)
09.03.2020 2274.00 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 2/2020 Detail
DF2020/44
(Faktúra prijatá)
09.03.2020 34.12 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,831 06,Bratislava Tlačivá potvrdenie o pobyte Detail
DF2020/43
(Faktúra prijatá)
09.03.2020 120.00 P&G Company, s.r.o., Zimná 179,052 01,Spišská Nová Ves Ozvučenie - fašiangy Detail
DF2020/42
(Faktúra prijatá)
09.03.2020 738.00 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Ekos vrece biele Detail
DF2020/41
(Faktúra prijatá)
09.03.2020 123.47 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V knihy knižnica Detail
DF2020/38
(Faktúra prijatá)
09.03.2020 343.00 Vladimír Psota - ProfiSecSK, Hlavná 49,924 01,Gáň Datové rozvádzače - rekové skrinky OcÚ Detail
DF2020/37
(Faktúra prijatá)
09.03.2020 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 1/2020 Detail
DF2020/36
(Faktúra prijatá)
09.03.2020 180.00 Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489,089 01,Svidník Zber a nakladanie s použitím textilom na rok 2020 na základe zmluvy Detail
DF2020/35
(Faktúra prijatá)
09.03.2020 256.68 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník Elektroinštalačné práce KD Detail
DF2020/34
(Faktúra prijatá)
09.03.2020 8.48 Orange, 82108,Bratislava Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO Detail
DF2020/33
(Faktúra prijatá)
09.03.2020 320.50 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava - Ružinov Premietací projektor na stenu Detail
DF2020/32
(Faktúra prijatá)
09.03.2020 29.00 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 1/2020 Detail
DF2020/31
(Faktúra prijatá)
09.03.2020 847.66 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 1/2020 Detail
DF2020/28
(Faktúra prijatá)
09.03.2020 587.68 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 1/2020 Detail
DF2020/27
(Faktúra prijatá)
09.03.2020 730.00 CSTfire, s.r.o., 2937,703 00,Ostrava 3 Oprava kotla OZS Detail
Zmluva
(Zmluva)
05.03.2020 0.00 Spišská katolícka charita, ADS CHaritas, Mlynská 183, SSV Zmluva o dotácií Detail
Zmluva
(Zmluva)
04.03.2020 0.00 FSS Vorodaj Zmluva o dotácii Detail
20/38/52A/5
(Zmluva)
03.03.2020 0.00 UPSVAR, Farbiarska 57, Dohoda Detail
zmluva
(Zmluva)
03.03.2020 0.00 DHZO Veľký Lipník Zmluva o dotácií Detail
zmluva
(Zmluva)
03.03.2020 0.00 TJ Družstevník Veľký Lipník zmluva o dotácií Detail
DF2020/40
(Faktúra prijatá)
28.02.2020 46.16 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 1/2020 Detail
DF2020/39
(Faktúra prijatá)
28.02.2020 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2/2020 Detail
DF2020/29
(Faktúra prijatá)
28.02.2020 191.76 B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,81106,Bratislava Premietacie plátno, kovová skrinka na kľúče Detail
DF2020/26
(Faktúra prijatá)
28.02.2020 988.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina - dodávka a distribúcia 01.01.2020 - 29.02.2020 Detail
DF2020/25
(Faktúra prijatá)
28.02.2020 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 2/2020 Detail
Dodatok
(Zmluva)
24.02.2020 0.00 Natur-Pack a.s., Bajkalská 25, Bratislava Dodatok č.2 Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
20.02.2020 0.00 L4T, Turbínová 1, Bratislava Objednávka peletky Detail
DF2020/30
(Faktúra prijatá)
12.02.2020 199.14 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník zimná údržba ciest Detail
DF2020/24
(Faktúra prijatá)
12.02.2020 124.45 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník Elektroinštalačné práce 6+3 b.j. a ČOV Detail
DF2020/23
(Faktúra prijatá)
12.02.2020 254.52 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 1/2020 Detail
DF2020/22
(Faktúra prijatá)
12.02.2020 2187.60 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 1/2020 Detail
DF2020/21
(Faktúra prijatá)
06.02.2020 750.79 Ing. Peter Mikulička PVM Systém, Štefánikova 1302,908 01,Kúty Nástenné konvektory 7 ks - 6+3 b.j. Detail
DF2020/20
(Faktúra prijatá)
06.02.2020 14.28 SOZA Slov. ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 3,821 08,Bratislava Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel od 01.01.2020 do 31.12.2020 Detail
DF2020/18
(Faktúra prijatá)
06.02.2020 4.20 Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava Poštovné a balné za CD WinCITY GIS Cintorín Detail
DF2020/16
(Faktúra prijatá)
06.02.2020 74.60 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník Oprava slaboprúdovej inštalácie KIA Detail
DF2020/15
(Faktúra prijatá)
06.02.2020 147.70 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník Oprava ohrevu vody, inštalácie a el. spojov v 6+3 b.j. Detail
DF2020/19
(Faktúra prijatá)
28.01.2020 140.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS 1-3/2020 Detail
DF2020/17
(Faktúra prijatá)
28.01.2020 66.72 IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36,080 01,Prešov Update programového vybavenia IFOsoft Mzdy 2020 Detail
DF2020/14
(Faktúra prijatá)
28.01.2020 500.00 Stoličnoho džyvky, 218,065 33,Veľký Lipník Nákup CD Stoličnoho džyvky Detail
DF2020/13
(Faktúra prijatá)
28.01.2020 72.90 Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného, Moldavská cesta 8 B,042 80,Košice Skupinové úrazové poistenie osôb - DHZ 2020 Detail
DF2020/12
(Faktúra prijatá)
28.01.2020 216.59 Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník Oprava kotla OZS Detail
DF2020/11
(Faktúra prijatá)
28.01.2020 903.60 DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina Stravné lístky Detail
DF2020/10
(Faktúra prijatá)
28.01.2020 450.00 Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá Odmena za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Zvyšovanie energetickej účinnosti zdravot. strediska v obci Veľký Lipník". Detail
DF2020/7
(Faktúra prijatá)
28.01.2020 25.09 IVES Košice STP APV WINMATRI - program matrika 2020 Detail
DF2020/6
(Faktúra prijatá)
28.01.2020 420.00 RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230,061 01,Spišská Stará Ves Vypracovanie dokumentácie pre obec - VZN Detail
DF2020/5
(Faktúra prijatá)
28.01.2020 8.48 Orange, 82108,Bratislava Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO Detail
DF2020/4
(Faktúra prijatá)
28.01.2020 19.95 Ľubovianská mediálna spoločnosť,s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Predplatné ĽN na rok 2020 Detail
DF2020/3
(Faktúra prijatá)
28.01.2020 336.00 Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda Licenčný poplatok za webstránku obce za obdobie od 1-12/2020 Detail
DF2020/2
(Faktúra prijatá)
28.01.2020 162.00 Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda Ročná prevádzka GDPR balíčka a SSL certifikátu za obdobie od 1-12/2020 Detail
Dodatok
(Zmluva)
23.01.2020 0.00 Ing.Labant Peter, Mária Labantová, Veľký Lipník 62 Dodatok k zmluve Detail
OPbjednávka
(Objednávka vystavená)
22.01.2020 0.00 Štefan Hruštinec, Kolárovice 602 Objednávka vystúpenie DO Detail
DF2020/9
(Faktúra prijatá)
14.01.2020 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 1/2020 Detail
DF2020/8
(Faktúra prijatá)
14.01.2020 27.66 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 12/2019 Detail
DF2020/1
(Faktúra prijatá)
14.01.2020 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 1/2020 Detail
DF2019/330
(Faktúra prijatá)
14.01.2020 512.89 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 Detail
DF2019/329
(Faktúra prijatá)
14.01.2020 35.00 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 12/2019 Detail
DF2019/328
(Faktúra prijatá)
14.01.2020 522.43 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 12/2019 Detail
DF2019/327
(Faktúra prijatá)
14.01.2020 289.07 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 12/2019 Detail
DF2019/326
(Faktúra prijatá)
14.01.2020 247.00 Miroslav Ščurka - geodet, 249,064 01,Chmeľnica Geometrický plán - multifunkčné ihrisko Detail
DF2019/325
(Faktúra prijatá)
14.01.2020 1245.61 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 12/2019 Detail
DF2019/324
(Faktúra prijatá)
14.01.2020 238.97 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník zimná údržba ciest Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
13.01.2020 0.00 CST fire s.r.o. , Výstavní 2937/132a, Ostrava Vítkovice Objednávka servis Detail
DF2019/323
(Faktúra prijatá)
23.12.2019 313.70 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník Porevízne opravy DS, DHZ Detail
DF2019/322
(Faktúra prijatá)
23.12.2019 1874.40 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 12/2019 Detail
DF2019/321
(Faktúra prijatá)
23.12.2019 211.68 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 12/2019 Detail
Kupna zmluva
(Zmluva)
19.12.2019 304.00 František Zajac, Veľký Lipník 35 Kúpna zmluva Detail
kupna zmluva
(Zmluva)
19.12.2019 326.00 Mária Labantová, Ing.Labant Peter, Veľký Lipník 62 Kúpna zmluva Detail
DF2019/320
(Faktúra prijatá)
19.12.2019 274.20 Sanzi, s.r.o., Dubová 6485,080 01,Prešov Reklamné predmety - kalendáre, perá Detail
DF2019/319
(Faktúra prijatá)
19.12.2019 457.69 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 11/2019 Detail
DF2019/318
(Faktúra prijatá)
19.12.2019 3.92 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné pošta Detail
DF2019/317
(Faktúra prijatá)
19.12.2019 70.52 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné OZS Detail
DF2019/316
(Faktúra prijatá)
19.12.2019 39.18 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné OcÚ Detail
DF2019/315
(Faktúra prijatá)
19.12.2019 5.22 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné TJ Detail
DF2019/314
(Faktúra prijatá)
19.12.2019 235.09 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné 6+3 b.j. Detail
DF2019/313
(Faktúra prijatá)
19.12.2019 273.64 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 11/2019 Detail
DF2019/312
(Faktúra prijatá)
19.12.2019 27.84 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 12/2019 Detail
DF2019/311
(Faktúra prijatá)
19.12.2019 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 12/2019 Detail
DF2019/310
(Faktúra prijatá)
19.12.2019 126.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 11,12/2019 Detail
DF2019/309
(Faktúra prijatá)
19.12.2019 253.00 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník Oprava a montáž miestneho rozhlasu Detail
DF2019/308
(Faktúra prijatá)
19.12.2019 8.48 Orange, 82108,Bratislava SIM Karta VO Detail
DF2019/307
(Faktúra prijatá)
19.12.2019 44.13 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 11/2019 Detail
DF2019/306
(Faktúra prijatá)
19.12.2019 250.00 Ing. Pavel Mitter, Kuzmányho 23,060 01,Kežmarok Vypracovanie projektovej dokumentácie elektro na budove Hasičskej zbrojnice obce Veľký Lipník Detail
DF2019/305
(Faktúra prijatá)
19.12.2019 51.40 Ferimex IT spol. s r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Všeobecný materiál OcÚ Detail
DF2019/304
(Faktúra prijatá)
19.12.2019 744.35 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 11/2019 Detail
DF2019/303
(Faktúra prijatá)
19.12.2019 3.60 DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina Poštovné a balné - výmena stravných lístkov Detail
DF2019/302
(Faktúra prijatá)
19.12.2019 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 Detail
DF2019/301
(Faktúra prijatá)
19.12.2019 74.00 SOBA spol. s r.o., Hraničná 2,040 17,Košice Vianočná výzdoba Detail
DF2019/299
(Faktúra prijatá)
11.12.2019 196.56 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 11/2019 Detail
DF2019/298
(Faktúra prijatá)
11.12.2019 2468.40 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 11/2019 Detail
DF2019/300
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 37.51 Libristo Media, s.r.o., 55,755 01,Sychrov knihy knižnica Detail
DF2019/297
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 104.99 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V knihy knižnica Detail
DF2019/296
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 240.00 RamontBuilding, s.r.o., Levočská 12,082 52,Abranovce Vypracovanie monitorovacej správy č. 4 k projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Veľký Lipník". Detail
DF2019/295
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 580.80 Michal Jedinák ml., Veľký Lipník 8,065 33,Veľký Lipník Oprava el. varného kotla v KD Detail
DF2019/293
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 512.00 Vorodaj, 283,065 33,Veľký Lipník Nákup CD Vorodaj Detail
DF2019/292
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 171.08 SOBA spol. s r.o., Hraničná 2,040 17,Košice Vianočná výzdoba Detail
DF2019/291
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 1140.00 Ing. Mgr. Vadinová Hedviga, Prostejovská 103,080 01,Prešov Audit účtovnej závierky a overenie súladu výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou 2018 Detail
DF2019/290
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 177.60 Blachere Illumination Central, Karadžičova 8,82108,Bratislava - mestská časť Vianočná výzdoba Detail
Zmluva
(Zmluva)
05.12.2019 0.00 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Nájom nebyt.priestorov Detail
19/38/052/114
(Zmluva)
29.11.2019 0.00 UPSVAR, Farbiuarska 57 Dohoda Detail
19/38/50J/66
(Zmluva)
29.11.2019 0.00 UPSVAR, Farbiarska 57 Dohoda Detail
DF2019/289
(Faktúra prijatá)
26.11.2019 574.75 BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad Revízie el. inštalácie OcÚ Detail
DF2019/288
(Faktúra prijatá)
26.11.2019 428.32 BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad Rekonštrukcia budovy DHZ - revízia el. inštalácie Detail
DF2019/287
(Faktúra prijatá)
26.11.2019 845.81 Bachleda Śtefan, Tatranská 235/16,065 03,Podolínec Vybavenie ŠJ - taniere, príbory, poháre Detail
DF2019/284
(Faktúra prijatá)
26.11.2019 14.00 Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obci, so sídlom v, 058 01,Poprad Praktická príručka pre kronikárov Detail
Dodatok č.1
(Zmluva)
25.11.2019 0.00 Sagansport, s.r.o., Duklianska 15, 085 01 Bardejov Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 27.11.2017 Detail
DF2019/286
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 252.14 POĽANA - podielnické družstvo Jarabina, 430,065 31,Jarabina Granula - posypový materiál Detail
DF2019/285
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 70.00 Psychologické centrum, s.r.o., Pajorova 11,040 01,Košice Psychologické vyšetrenie jedného vodiča DHZ Detail
DF2019/283
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 1261.30 LH - MONT, s.r.o., Garbiarska 90,064 01,Stará Ľubovňa Výmena kovaní na oknách v 6+3 b.j. Detail
DF2019/282
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 10/2019 Detail
DF2019/281
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 4787.94 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník Rekonštrukcia budovy DHZ - elektroinštalačné práce Detail
DF2019/278
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 739.34 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 10/2019 Detail
DF2019/277
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 8.48 Orange, 82108,Bratislava SIM Karta VO Detail
DF2019/276
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 51.72 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 10/2019 Detail
DF2019/275
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 45.00 Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa Revízie komínov OcÚ Detail
DF2019/274
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 62.18 Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa Revízie komínov OZS Detail
DF2019/273
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 284.03 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 10/2019 Detail
DF2019/272
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 552.88 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 10/2019 Detail
DF2019/269
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 154.08 Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník Oprava kotla OcÚ Detail
DF2019/266
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 198.62 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 9/2019 Detail
DF2019/280
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 29.71 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 11/2019 Detail
DF2019/279
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 11/2019 Detail
DF2019/265
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 Detail
DF2019/264
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 881.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina 1.9.2019 - 30.11.2019 Detail
293/2019/OO
(Zmluva)
14.11.2019 5000.00 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov Zmluva prevencia kriminality II.etapa Detail
DF2019/271
(Faktúra prijatá)
11.11.2019 480.00 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad Odmena za odbornú pomoc pri spracovaní žiadosti pre stavebné dielo "Kanalizácia a ČOV obce Veľký Lipník". Detail
DF2019/270
(Faktúra prijatá)
11.11.2019 2522.40 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 10/2019 Detail
DF2019/267
(Faktúra prijatá)
11.11.2019 135.00 Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník Stolárske práce - DHZ Detail
DF2019/263
(Faktúra prijatá)
11.11.2019 34.40 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Obnov. zab. značky mont. pr. pl. Detail
DF2019/261
(Faktúra prijatá)
11.11.2019 246.96 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 10/2019 Detail
DF2019/260
(Faktúra prijatá)
11.11.2019 125.24 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Úprava kompostoviska Detail
DF2019/268
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 245.70 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Ekos vrecia biele Detail
DF2019/262
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 905.66 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz NO a VOO odpadu Detail
DF2019/257
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 268.76 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz kontajnerov - starý a nový cintorín Detail
DF2019/259
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 3514.20 Vladimír Psota - ProfiSecSK, Hlavná 49,924 01,Gáň Kamerový systém pri ZŠ s MŠ - ihrisko Detail
DF2019/258
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 180.00 I&Z Tender, s.r.o., Východná 7134,911 08,Trenčín Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Záujmový chodník prírodným, kultúrnym a historickým dedičstvom obce Veľký Lipník". Detail
DF2019/256
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 450.00 Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt "Autobusové zástavky Veľký Lipník" Detail
DF2019/255
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 9/2019 Detail
DF2019/254
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 190.60 Blachere Illumination Central, Karadžičova 8,82108,Bratislava - mestská časť LED svetielka na stromček v parku obce Detail
DF2019/253
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 10/2019 Detail
DF2019/252
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 43.16 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 10/2019 Detail
DF2019/251
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 53.76 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Prečistenie kanálov OZS Detail
DF2019/250
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 9.48 Orange, 82108,Bratislava SIM Karta VO, Prestigio MultiPad Detail
DF2019/249
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 373.24 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 9/2019 Detail
DF2019/248
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 32.41 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 9/2019 Detail
DF2019/247
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 66.39 Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1,036 01,Martin Servisné poplatky za rok 2019 Detail
DF2019/246
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 140.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora Urbis /1.10.2019-31.12.2019/ Detail
DF2019/245
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 573.92 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 9/2019 Detail
DF2019/244
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 71.10 M + A, s.r.o., 116,065 11,Kolačkov Rekonštrukcia budovy DHZ - materiál Detail
DF2019/243
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 1141.02 Elektro Family, spol. s r.o., Sv. Jakuba 3171,085 01,Bardejov Verejné osvetlenie - bytovky Detail
DF2019/242
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 48.80 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Doúčtovanie réžijných nákladov na stravu za 1-6/2019 Detail
DF2019/241
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 2485.20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 9/2019 Detail
DF2019/240
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 274.68 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 9/2019 Detail
DF2019/239
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 Detail
DF2019/237
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 568.00 Mikuláš Kačmar - Tamatex, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa Chladnička - KD, Odvlhčovač - MŠ Detail
Zmluva o nájme
(Zmluva)
09.10.2019 0.00 Richard Želonka, Veľký Lipník 340 Zmluva o nájme nebytových priestorov Detail
Dodatok č.1
(Zmluva)
09.10.2019 0.00 Natur pack, a.s., Bajkalská 25 Dodatok Detail
zmluva o dielo
(Zmluva)
09.10.2019 0.00 Peter Kuľanda, Veľký Lipník 225 zmluva o dielo Detail
DF2019/238
(Faktúra prijatá)
04.10.2019 504.00 Richard Želonka, 340,065 33,Veľký Lipník Rekonštrukcia strechy MŠ vo Veľkom Lipníku - zachytávače Detail
DF2019/236
(Faktúra prijatá)
04.10.2019 82.98 Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803,058 45,Poprad Previerka na pracovisku v rámci kontrol. činnosti, vypracovanie posudkov o riziku - Rámcová zmluva Detail
DF2019/235
(Faktúra prijatá)
04.10.2019 377.60 Ing. Milan Štupák - IVS, 54,065 45,Plavnica Materiál OcÚ - štrk Detail
DF2019/234
(Faktúra prijatá)
04.10.2019 1887.00 Bočkaj Marián, 27,065 33,Veľký Lipník Rekonštrukcia OcÚ - dvere, obložka, nástenky lavičky OZS Detail
DF2019/233
(Faktúra prijatá)
04.10.2019 13.40 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Inštalácia a montáž konektora, servis a výjazd šatne TJ Detail
DF2019/232
(Faktúra prijatá)
04.10.2019 70.20 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Ekos vrecia biele Detail
Zmluva o bežnom účte
(Zmluva)
04.10.2019 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte Detail
Zmluva o grantovom účte
(Zmluva)
04.10.2019 0.00 Prima banka Slovensko , a.s., Hodžova11, 010 11 Žilina Zmluva o grantovom účte Detail
DF2019/228
(Faktúra prijatá)
01.10.2019 828.00 Sagansport, s.r.o., Duklianska 15,085 01,Bardejov Ochranná sieť na ihrisko Šoltysa Detail
Zmluva
(Zmluva)
26.09.2019 1.00 Rabštin s.r.o., Prostejovská 1, Zmluva o nájme pozemku Detail
DF2019/231
(Faktúra prijatá)
23.09.2019 68.10 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Zaizolovanie NN vzdušného prív. vedenia na streche MŠ Detail
DF2019/230
(Faktúra prijatá)
23.09.2019 40.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Školenie k informačnému systému URBIS Detail
DF2019/229
(Faktúra prijatá)
23.09.2019 5799.53 Bojastav spol. s r.o., 162,065 33,Veľký Lipník Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - stavebné práce Detail
DF2019/227
(Faktúra prijatá)
23.09.2019 3.92 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné pošta Detail
DF2019/226
(Faktúra prijatá)
23.09.2019 64.00 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné OZS Detail
DF2019/225
(Faktúra prijatá)
23.09.2019 36.58 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné OcÚ Detail
DF2019/224
(Faktúra prijatá)
23.09.2019 14.36 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné TJ Detail
DF2019/223
(Faktúra prijatá)
23.09.2019 246.85 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné 6+3 b.j. Detail
DF2019/222
(Faktúra prijatá)
23.09.2019 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 8/2019 Detail
DF2019/221
(Faktúra prijatá)
19.09.2019 150.00 Slavomír Vavrek, Hutnícka 8,052 01,Spišská Nová Ves Foto plachta na pódium v KD Detail
DF2019/217
(Faktúra prijatá)
19.09.2019 670.00 Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá Odmena za poskytnutie služieb externého manažmentu projektu "Výstavba mutifunkčného a workoutového ihriska pre obec Veľký Lipník". Detail
DF2019/216
(Faktúra prijatá)
19.09.2019 340.00 Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá Odmena za poskytnutie služieb externého manažmentu projektu "Obnova požiarnej zbrojnice vo Veľkom Lipníku" Detail
DF2019/215
(Faktúra prijatá)
19.09.2019 9.48 Orange, 82108,Bratislava SIM Karta VO, Prestigio MultiPad Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
16.09.2019 0.00 Havran SL s.r.o., Mýtna 607/47 Zmluva o dielo Detail
DF2019/220
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 6.00 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 9/2019 Detail
DF2019/219
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 35.18 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 8/2019 Detail
DF2019/214
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 33.80 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 8/2019 Detail
DF2019/213
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 235.10 BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad Revízie bleskozvodov v objekte Materská škola Detail
DF2019/212
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 195.58 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 8/2019 Detail
DF2019/211
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 284.28 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 8/2019 Detail
DF2019/210
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 573.92 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 8/2019 Detail
DF2019/208
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 517.00 Michal Jedinák ml., Veľký Lipník 8,065 33,Veľký Lipník Oprava gastro zariadenia v školskej jedálni Detail
DF2019/207
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 Detail
DF2019/206
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 480.00 VPMJ, s.r.o., 227,065 11,Nová Ľubovňa Stavebný dozor na dielo rekonštrukcia strechy MŠ Detail
DF2019/205
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 120.00 Štefan Mamrilla, 18,065 33,Veľký Lipník Príprava rozpočtu Autobusové zastávky Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
10.09.2019 0.00 Sagansport, s.r.o., Duklianska 15 Objednávka siete multifunkčné ihrisko Šoltysa Detail
DF2019/209
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 903.08 M + A, s.r.o., 116,065 11,Kolačkov Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - materiál Detail
DF2019/204
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 10671.14 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Rekonštrukcia a oprava stropov a stien pošty Detail
DF2019/203
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 23777.44 Richard Želonka, 340,065 33,Veľký Lipník Rekonštrukcia strechy MŠ vo Veľkom Lipníku Detail
DF2019/202
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 4359.42 L4T, s.r.o., Turbínova 1,831 04,Bratislava Pelety OcÚ Detail
DF2019/201
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 2760.00 VPMJ, s.r.o., 227,065 11,Nová Ľubovňa Stavebný dozor na dielo výstavba multifunkčného a workoutového ihriska Detail
DF2019/200
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 675.30 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad Odmena za poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania na zákazku "Autobusové zástavky Veľký Lipník". Detail
DF2019/199
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 36.81 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5,81108,Bratislava Knihy pre prvákov Detail
DF2019/198
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 10500.00 Michal Jedinák ml., Veľký Lipník 8,065 33,Veľký Lipník Dodanie a montáž gastro zariadenia - prerábka školskej jedálne Detail
DF2019/197
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 578.57 Ing. Ján FURCOŇ Stavebniny, SNP 412,061 01,Spišská Stará Ves Rekonštrukcia interiéru budovy pošty - materiál Detail
DF2019/196
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 1057.46 BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad Revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov 6+3 b.j., DS Detail
DF2019/195
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 950.00 VPMJ, s.r.o., 227,065 11,Nová Ľubovňa Stavebný dozor na dielo rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Veľký Lipník Detail
DF2019/194
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 83.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 7/2019 Detail
DF2019/193
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 137928.94 Sagansport, s.r.o., Duklianska 15,085 01,Bardejov Výstavba multifunkčného a workoutového ihriska pre obec Veľký Lipník Detail
DF2019/192
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 285.93 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V knihy knižnica Detail
DF2019/191
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 9.48 Orange, 82108,Bratislava SIM Karta VO, Prestigio MultiPad Detail
DF2019/190
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 6.00 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 8/2019 Detail
DF2019/189
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 27.45 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 7/2019 Detail
DF2019/188
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 506.29 CSTfire, s.r.o., 2937,703 00,Ostrava 3 Revízia a oprava kotla OZS Detail
DF2019/187
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 400.49 Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062,064 01,Stará Ľubovňa Vecné ceny do súťaže - hasičská súťaž o pohár starostu obce Detail
DF2019/186
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 205.03 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 7/2019 Detail
DF2019/185
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 278.96 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 7/2019 Detail
DF2019/184
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 27.20 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 7/2019 Detail
DF2019/183
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 290.00 Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník Pošta - stolárske práce Požiarna zbrojnica - vitrína Detail
DF2019/182
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 47312.40 Bojastav spol. s r.o., 162,065 33,Veľký Lipník Obnova požiarnej zbrojnice vo Veľkom Lipníku Detail
DF2019/181
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 651.60 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 7/2019 Detail
DF2019/180
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 617.89 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník Rekonštrukcia pošty - elektroinštalačné práce Oprava verejného rozhlasu Detail
DF2019/179
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 903.60 DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina Strávne lístky Detail
DF2019/178
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 220.00 CBS, spol s r.o., 54,974 01,Kynceľová Knihy - Stará Ľubovňa a okolie z neba Detail
DF2019/177
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 881.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina 1.6.2019 - 31.8.2019 Detail
DF2019/176
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 08/2019 Detail
DF2019/175
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 330.00 Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník Výroba a montáž vytríny pri multifunkčnom ihrisku Preklad hasičská zbrojnica Detail
19/38/50J/51
(Zmluva)
02.09.2019 0.00 UPSVaR, Farbiarska 57 Dohoda Detail
Zmluva
(Zmluva)
27.08.2019 355.23 Generali poisťovňa , a.s., Lamačská cesta 3/A Zmluva poistka ihrisko Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
22.08.2019 450.00 Ing.Sylvia Slavkovská, Slov.Nár.povstania 482/18 Objednávka žiadosť MAS Detail
VSD
(Objednávka vystavená)
19.08.2019 0.00 VSD a.s., Mlynská 31 Izolovanie VN Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
16.08.2019 0.00 Michal Jedinák ml., Veľký Lipník 8 Objednávka oprava spotrebiča v ŠJ + ističov .. Detail
Objednávka VO
(Objednávka vystavená)
15.08.2019 0.00 INPRO Poprad s.r.o., Ústecko-Orlicka3300/25 VO Bus zastávky Detail
objednávka
(Objednávka vystavená)
15.08.2019 0.00 Bojastav s.r.o., Veľký Lipník 162 Objednávka garáže HZ Detail
Zmluva
(Zmluva)
14.08.2019 0.00 Nemocnica Poprad a.s., Banícka 803/28 PZS- GDPR Detail
Rámcová zmluva
(Zmluva)
14.08.2019 0.00 Nemocnica Poprad a.s., Banícka 803/28 Zmluva - PZS Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
12.08.2019 340.00 Ing.Sylvia Slavkovská, Slov.Nár. Povstania 482/18 Externý manažment HZ Detail
DF2019/174
(Faktúra prijatá)
09.08.2019 184.99 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Úprava kompostoviska Detail
DF2019/173
(Faktúra prijatá)
09.08.2019 1317.48 Prometeus-SL, s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa Dotácia DHZ - materiál, OOPP Detail
DF2019/172
(Faktúra prijatá)
09.08.2019 350.00 OZ FS Javorina, 216,065 11,Kolačkov Vystúpenie ĽH Zamiškovci - Deň obce Detail
DF2019/171
(Faktúra prijatá)
09.08.2019 127.00 Marián Jurkovský Majoterm, Jesenná 3239/11,058 01,Poprad Revízie tlakových zariadení OZS Detail
DF2019/170
(Faktúra prijatá)
09.08.2019 200.00 P&G Company, s.r.o., Zimná 179,052 01,Spišská Nová Ves Ozvučenie - Deň obce Detail
DF2019/169
(Faktúra prijatá)
09.08.2019 1100.00 TRAKY. SK, Lesná 9,044 14,Čaňa Hudobno-zábavné vystúpenie Deň obce 20.7.2019 Detail
DF2019/168
(Faktúra prijatá)
09.08.2019 256.00 Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník Oprava lavičiek okolo parku Detail
objednávka
(Objednávka vystavená)
05.08.2019 0.00 Slavomír Gluchman Sg-elektro, Veľký Lipník 110 Výmena elektic.vedenia budova pošty a has.zbrojnice Detail
19/38/52A/82
(Zmluva)
02.08.2019 0.00 UPSVAR, Farbiarska 57 Dohoda Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
01.08.2019 0.00 Poľnohospodárske družstvo vo V.Lipníku, Veľký Lipník 345 Stavebné práce - rekonštrukcia interiéru Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
01.08.2019 0.00 Peter Kuľanda, Veľký Lipník 225 Objednávka stolárske práce Detail
Objednávka dozor
(Objednávka vystavená)
01.08.2019 0.00 VPMJ s.r.o., Nová Ľubovňa 227 Stav.dozor Detail
Zmluva o municipálnom úvere
(Zmluva)
25.07.2019 137928.94 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11,Žilina Zmluva úver Detail
Dodatok č.1 k zmluve č.074PO220215
(Zmluva)
23.07.2019 0.00 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 121 Dodatok Detail
Dodatok č.1049
(Zmluva)
18.07.2019 0.00 Ekos spol s.r.o., Popradská 24 Dodatok Detail
DF2019/167
(Faktúra prijatá)
18.07.2019 189.00 TATRY - PIENINY LAG, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves Členské za rok 2019 Detail
DF2019/166
(Faktúra prijatá)
18.07.2019 287.40 Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062,064 01,Stará Ľubovňa Vecné ceny do súťaže - futbal. turnaj o pohár starostu obce Detail
DF2019/162
(Faktúra prijatá)
18.07.2019 225.64 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 6/2019 Detail
DF2019/160
(Faktúra prijatá)
18.07.2019 9.48 Orange, 82108,Bratislava SIM Karta VO, Prestigio MultiPad Detail
DF2019/158
(Faktúra prijatá)
18.07.2019 202.20 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 6/2019 Detail
objednávka
(Objednávka vystavená)
18.07.2019 0.00 Peter kuľanda, Veľký Lipník 225 Objednávka lavičky Detail
DF2019/165
(Faktúra prijatá)
16.07.2019 23.32 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 6/2019 Detail
DF2019/164
(Faktúra prijatá)
16.07.2019 6.00 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 7/2019 Detail
DF2019/163
(Faktúra prijatá)
16.07.2019 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 6/2019 Detail
DF2019/161
(Faktúra prijatá)
16.07.2019 1834.00 PS 12 Group, s.r.o., Pažitie 519,010 09,Žilina Dotácia DHZ - materiál, OOPP Detail
DF2019/159
(Faktúra prijatá)
16.07.2019 38.00 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 6/2019 Detail
DF2019/157
(Faktúra prijatá)
16.07.2019 571.38 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 6/2019 Detail
DF2019/155
(Faktúra prijatá)
16.07.2019 75.76 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné OZS Detail
DF2019/154
(Faktúra prijatá)
16.07.2019 140.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora Urbis /1.7.2019-30.9.2019/ Detail
DF2019/153
(Faktúra prijatá)
16.07.2019 1.31 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné pošta Detail
DF2019/152
(Faktúra prijatá)
16.07.2019 73.14 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné OcÚ Detail
DF2019/151
(Faktúra prijatá)
16.07.2019 1.31 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné Dom smútku Detail
DF2019/150
(Faktúra prijatá)
16.07.2019 13.06 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné TJ Detail
DF2019/149
(Faktúra prijatá)
16.07.2019 276.89 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné 6+3 b.j. Detail
DF2019/148
(Faktúra prijatá)
16.07.2019 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 Detail
DF2019/147
(Faktúra prijatá)
16.07.2019 131.04 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 6/2019 Detail
DF2019/146
(Faktúra prijatá)
16.07.2019 262.08 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 6/2019 Detail
DF2019/145
(Faktúra prijatá)
16.07.2019 727.20 Vladimír Šalamon - Autoservis, Levočská 1444,064 01,Stará Ľubovňa Oprava KIA Detail
DF2019/144
(Faktúra prijatá)
16.07.2019 73.17 Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí, Obchodná 1,064 01,Stará Ľubovňa Ubytovanie starostu - 30. smen ZMOSu v Bratislave refakturácia Detail
DF2019/143
(Faktúra prijatá)
16.07.2019 70.20 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Ekos vrecia biele Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
09.07.2019 0.00 Michal Jediník ml., Veľký Lipník 8 Kuchynské zariadenia Detail
Zmluva o grantovom účte
(Zmluva)
03.07.2019 0.00 Prima banka Slovensko, a.s. zmluva Detail
Zmluva o bežnom účte
(Zmluva)
03.07.2019 0.00 Prima banka Slovensko , a.s. zmluva Detail
DF2019/142
(Faktúra prijatá)
02.07.2019 144.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Jednorazový ročný poplatok za výkon činnosti poradenského konzultanta Detail
DF2019/141
(Faktúra prijatá)
02.07.2019 221.00 RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230,061 01,Spišská Stará Ves Vypracovanie dokumentov pre obec - zásady prenájmu štatút obce, VZN, vzorová dokumentácia na úseku bytového hospodárstva Detail
569/2019/OK
(Zmluva)
26.06.2019 1000.00 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 Zmluva Detail
DF2019/140
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 1500.00 Tomáš Hula, Družstevná 151,956 17,Solčany Nákup stoličiek 50 ks - OcÚ Detail
DF2019/139
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 5/2019 Detail
DF2019/138
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 6.00 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 6/2019 Detail
DF2019/137
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 34.97 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 5/2019 Detail
DF2019/136
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 238.74 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 5/2019 Detail
DF2019/135
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 341.50 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 5/2019 Detail
DF2019/134
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 34.05 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 5/2019 Detail
DF2019/133
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 721.50 Vladimír Šalamon - Autoservis, Levočská 1444,064 01,Stará Ľubovňa Oprava KIA Detail
DF2019/132
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 9.48 Orange, 82108,Bratislava SIM Karta VO, Prestigio MultiPad Detail
DF2019/131
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 223.14 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V knihy knižnica Detail
DF2019/130
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 571.41 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 5/2019 Detail
DF2019/129
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 104.56 Ferimex IT spol. s r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa všeobecný materiál OcÚ - uholníky, plech Detail
DF2019/128
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 246.40 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 5/2019 Detail
DF2019/127
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 134.40 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 5/2019 Detail
DF2019/126
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 Detail
Objednáka dozor hosičská zbrojnica
(Objednávka vystavená)
14.06.2019 0.00 VPMJ s.r.o., Nová Ľubovňa 227 Stavebný dozor rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Detail
Objednávka dozor multifunkčné ihrisko
(Objednávka vystavená)
14.06.2019 0.00 VPMJ s.r.o., Nová Ľubovňa 227 Stavebný dozor Detail
WO/2019A9159-1
(Zmluva)
14.06.2019 144.00 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5 Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti Detail
DF2019/125
(Faktúra prijatá)
14.06.2019 503.82 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov - NO a VOO Detail
DF2019/124
(Faktúra prijatá)
14.06.2019 119.90 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica Stravovanie počas volieb do EU Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
13.06.2019 670.00 Ing.Sylvia Slavkovská, Slov.Nár.Povstania 482/18 Externý manažment Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
07.06.2019 47312.40 Bojastav spol. s.r.o., Veľký Lipník 162 Zmluva o dielo Has. zbrojnica Detail
Dohoda
(Zmluva)
07.06.2019 0.00 upsvar, Farbiarska 57 Dohoda Detail
DF2019/123
(Faktúra prijatá)
28.05.2019 2012.26 Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník Oprava kotla OcÚ Detail
DF2019/122
(Faktúra prijatá)
28.05.2019 29.50 Vitězslav Fischer, 65,082 52,Kokošovce Knihy knižnica Detail
DF2019/121
(Faktúra prijatá)
28.05.2019 517.10 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov - NO a VOO Detail
DF2019/120
(Faktúra prijatá)
28.05.2019 500.00 Delway, s.r.o., Slavkovská 1809,060 01,Kežmarok Energetický certifikát pre objekt OcÚ + KD Detail
DF2019/119
(Faktúra prijatá)
28.05.2019 660.00 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad Odmena za poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania na zákazku "Obnova požiarnej zbrojnice vo Veľkom Lipníku" Detail
DF2019/118
(Faktúra prijatá)
28.05.2019 171.60 Disig, a.s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava Mandátny certifikát - elektronický podpis starostu Detail
DF2019/117
(Faktúra prijatá)
28.05.2019 40.99 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vytýčenie vodovod. potrubia + doprava (odvodnenie úsek s.č. 249,250) Detail
DF2019/116
(Faktúra prijatá)
28.05.2019 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 4/2019 Detail
DF2019/115
(Faktúra prijatá)
28.05.2019 14951.71 VPMJ, s.r.o., 227,065 11,Nová Ľubovňa Odvodnenie úsek č. 1 (s.č. 251), úsek č. 3 (s.č. 249,250-275) - stavebné práce Detail
DF2019/111
(Faktúra prijatá)
28.05.2019 319.61 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 4/2019 Detail
DF2019/110
(Faktúra prijatá)
28.05.2019 226.64 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 4/2019 Detail
DF2019/109
(Faktúra prijatá)
28.05.2019 9.48 Orange, 82108,Bratislava SIM Karta VO, Prestigio MultiPad Detail
DF2019/108
(Faktúra prijatá)
28.05.2019 571.41 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 4/2019 Detail
DF2019/107
(Faktúra prijatá)
28.05.2019 120.00 Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489,089 01,Svidník Zber a nakladanie s použitým textilom za rok 2019 alikvotná čiastka na základe zmluvy Detail
DF2019/106
(Faktúra prijatá)
28.05.2019 25.40 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 4/2019 Detail
DF2019/105
(Faktúra prijatá)
28.05.2019 283.49 Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39,059 51,Poprad - Matejovce Revízie a dodanie hydrantov OcÚ Detail
074PO220215
(Zmluva)
20.05.2019 137928.94 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12 Zmluva o NFP Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
15.05.2019 0.00 Jaroslav Hrebík VKP, Veľký Lipník 218 Servis kotla OCU Detail
Zmluva
(Zmluva)
15.05.2019 0.00 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 Zmluva o dotácií Detail
Zmluva č.201906703
(Zmluva)
15.05.2019 0.00 DISIG a.s., Zahradnícka151 Mandátny certifikát Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
15.05.2019 0.00 CST fire Servis Kotla Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
15.05.2019 0.00 LH-Mont s.r.o., Garbiarska90/31 kovanie okná 6+3b.j. Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
15.05.2019 0.00 Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5 Ochrana oznamovateľov Detail
Dohoda
(Zmluva)
15.05.2019 0.00 UPSVAR, farbiarska 57 19/38/50J/25 Detail
DF2019/114
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 30.15 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 4/2019 Detail
DF2019/113
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 6.00 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 5/2019 Detail
DF2019/104
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 113.28 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník výkladka paliet Detail
DF2019/103
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 105.00 Lackovičov servis, s.r.o., Žnatínska 771,972 46,Čereňany Technologický servis ČOV + odber a analýza vody Detail
DF2019/102
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 881.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina 1.3.2019 - 31.5.2019 Detail
DF2019/101
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 05/2019 Detail
DF2019/100
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 183.68 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 4/2019 Detail
DF2019/99
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 125.44 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 4/2019 Detail
DF2019/98
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 14375.51 VPMJ, s.r.o., 227,065 11,Nová Ľubovňa Odvodnenie úsek č. 4 (s.č. 135) - stavebné práce Detail
DF2019/97
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 180.00 DEBREARCH s. r. o., Bancíkovej 1/A,82103,Bratislava - Ružinov Aktualizácia rozpočtu pre projekt Obnova požiarnej zbrojnice vo Veľkom Lipníku Detail
DF2019/96
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 1017.60 DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina Strávne lístky Detail
DF2019/95
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 4493.98 L4T, s.r.o., Turbínova 1,831 04,Bratislava Pelety OZS Detail
DF2019/94
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 100.00 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B,974 01,Banská Bystrica Vypracovanie potvrdenia pre projekt "Zníženie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník". Detail
DF2019/93
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 450.00 Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Zvýšovanie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník". Detail
DF2019/92
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 3/2019 Detail
DF2019/89
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 9.48 Orange, 82108,Bratislava SIM Karta VO, Prestigio MultiPad Detail
DF2019/88
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 379.08 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 3/2019 Detail
DF2019/87
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 236.12 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 3/2019 Detail
zmluva o dotácii
(Zmluva)
02.05.2019 500.00 Stoličnoho džyvky OZ zmluva o dotácii Detail
objednávka
(Objednávka vystavená)
02.05.2019 0.00 VKP Hrebík, Veľký Lipník 218 servis kotla OCU Detail
39341
(Zmluva)
23.04.2019 3000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava Zmluva o dotácií DHZ Detail
DF2019/91
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 6.00 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 4/2019 Detail
DF2019/90
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 46.89 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 3/2019 Detail
DF2019/86
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 40.38 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 3/2019 Detail
DF2019/85
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 2640.00 Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 382,059 01,Spišská Belá Projektová dokumentácia pre zateplenie OZS Detail
DF2019/84
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 87.20 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica Stravovanie počas volieb prezidenta II. kolo Detail
DF2019/83
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 87.20 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica Stravovanie počas volieb prezidenta I. kolo Detail
DF2019/82
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 62.18 Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa Revízie komínov OZS Detail
DF2019/81
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 45.00 Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa Revízie komínov OcÚ Detail
DF2019/80
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 734.32 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 3/2019 Detail
DF2019/79
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 193.20 Enercom, s.r.o., Novozámocká 102,949 01,Nitra Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska pri MŠ Detail
DF2019/78
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 290.00 Delway, s.r.o., Slavkovská 1809,060 01,Kežmarok Projektové energetické hodnotenie OZS Detail
DF2019/77
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 210.00 Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava Aktualizácia programov - cintorín na rok 2019 Detail
DF2019/73
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 140.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora Urbis /1.4.2019-30.6.2019/ Detail
DF2019/72
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 04/2019 Detail
Zmluva šatstvo
(Zmluva)
10.04.2019 0.00 Ľubomír Ľudvik WINDOORS, Ľ.Štúra 489/9, Svidník Zmluva o zbere šatstva Detail
zmluva o zriadení vecného bremena
(Zmluva)
10.04.2019 0.00 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31,Košice zmluva Detail
19/38/052/25
(Zmluva)
10.04.2019 0.00 UPSVAR, Farbiarska 57 Dohoda Detail
Dodatok č.1
(Zmluva)
10.04.2019 0.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2 Bratislava Dodatok Detail
DF2019/76
(Faktúra prijatá)
10.04.2019 704.90 M + A, s.r.o., 116,065 11,Kolačkov Rekonštrukcia OcÚ - materiál na sokel Detail
DF2019/75
(Faktúra prijatá)
10.04.2019 116.48 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 3/2019 Detail
DF2019/74
(Faktúra prijatá)
10.04.2019 210.56 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 3/2019 Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
09.04.2019 500.00 Delway s.r.o., Slavkovská 1809/25F Energetický certifikát OCU Detail
ČOV
(Objednávka vystavená)
27.03.2019 0.00 Lackovičov servis s.r.o., Žnatínska 771/1 Vzorky ČOV Detail
VO
(Objednávka vystavená)
27.03.2019 0.00 Inpro Poprad s.r.o., Ústecko-Orlická3300/25 VO HZ Detail
Zmluva prax
(Zmluva)
27.03.2019 0.00 Obchodná akadémia Stará Ľubovňa, Jarmočná 132, Zmluva o praktickom vyučovaní Detail
DF2019/71
(Faktúra prijatá)
27.03.2019 320.00 Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR "Detské ihrisko v areáli ZŠ s MŠ v obci V.Lipník" Detail
DF2019/70
(Faktúra prijatá)
27.03.2019 2588.07 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník Rekonštrukcia OcÚ - materiál, eletroinštalačné a pomocné práce Detail
DF2019/64
(Faktúra prijatá)
27.03.2019 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa Zverejňovanie dokumentov 2019 Detail
Vorodaj
(Zmluva)
20.03.2019 1500.00 OZ Vorodaj, Veľký Lipník 283 Vorodaj - dotácia Detail
Zmluva
(Zmluva)
20.03.2019 0.00 Natur-Pack,a.s., Ružová dolina6, Bratislava Zmluva Detail
DHZ
(Zmluva)
20.03.2019 1500.00 DHZ Veľký Lipník, Veľký Lipník 283 DHZ dotácia Detail
DF2019/69
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 3.92 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné pošta Detail
DF2019/68
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 78.36 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné OZS Detail
DF2019/67
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 20.89 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné OcÚ Detail
DF2019/66
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 278.20 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné 6+3 b.j. Detail
DF2019/65
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 26.20 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Inštalácia a montáž konektora, servis a výjazd Detail
DF2019/63
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 39.12 Signo, s.r.o., Tatranská cesta 68,034 16,Ružomberok Zástava obecná so zástrihom Detail
DF2019/62
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 39.12 Signo, s.r.o., Tatranská cesta 68,034 16,Ružomberok Vlajka SR, EU - voľby prezidenta I. Detail
DF2019/61
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 2/2019 Detail
DF2019/60
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 6.00 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 3/2019 Detail
DF2019/59
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 50.13 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2/2019 Detail
DF2019/58
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 484.16 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2/2019 Detail
DF2019/57
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 228.12 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2/2019 Detail
DF2019/56
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 18.72 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,831 06,Bratislava Matričné tlačivá Detail
DF2019/55
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 9.48 Orange, 82108,Bratislava SIM Karta VO, Prestigio MultiPad Detail
DF2019/54
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 1440.00 Bočkaj Marián, 27,065 33,Veľký Lipník Kancelársky nábytok - kancelária starostu obce Rekoštrukcia OcÚ Detail
DF2019/53
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 140.16 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vypracovanie ročného hlásenia a evidenčných listov odpadov Detail
DF2019/52
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 30.88 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 2/2019 Detail
DF2019/51
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 706.26 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2/2019 Detail
DF2019/49
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 300.00 Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR "vybudovanie kamer. a bezpeč. systému - II. etapa" Detail
DF2019/48
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 318.62 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník zimná údržba ciest Detail
DF2019/46
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 150.08 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 2/2019 Detail
DF2019/45
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 03/2019 Detail
DF2019/44
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 567.52 B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,81106,Bratislava Interierové vybavenie - kancelácia starostu Detail
DF2019/50
(Faktúra prijatá)
08.03.2019 67.34 M + A, s.r.o., 116,065 11,Kolačkov Rekonštrukcia OcÚ - materiál na maľovanie Detail
DF2019/47
(Faktúra prijatá)
08.03.2019 165.92 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Prebíjanie kanálov OZS Detail
DF2019/43
(Faktúra prijatá)
08.03.2019 1500.00 František Habiňák, 32,065 34,Haligovce Rekonštrukcia OcÚ - montáž sadrokartónu Detail
DF2019/42
(Faktúra prijatá)
08.03.2019 541.72 Ing. Ján FURCOŇ Stavebniny, SNP 412,061 01,Spišská Stará Ves Rekonštrukcia OcÚ - sadrokartón + ost. materiál Detail
DF2019/41
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 388.32 Mgr. Ján Kuľanda, 14,065 33,Veľký Lipník Rekonštrukcia OcÚ - svietidlá Detail
DF2019/40
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 160.00 RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230,061 01,Spišská Stará Ves Vypracovanie dokumentov pre obec - zásady hospodá renia, odmeňovania Detail
DF2019/39
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 60.00 JaS Trans, s.r.o., 138,065 45,Hromoš Preprava osôb - súbor Údolčanka - fašiangy Detail
DF2019/38
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 6.00 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2/2019 Detail
DF2019/37
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 40.96 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón OcÚ 1/2019 Detail
DF2019/36
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 1/2019 Detail
DF2019/35
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 706.80 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Smetné nádoby plechové, plastové Detail
DF2019/34
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 125.38 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V Knihy knižnica Detail
DF2019/33
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 75.00 Business & Management Consulting, s.r.o., Slowackého 5494,821 04,Bratislava 2 Poplatok za školenie starosta Detail
DF2019/32
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 450.00 BRAVO, o.z., 269,065 11,Nová Ľubovňa Hudobné vystúpenie skupiny BRAVO Detail
DF2019/31
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 260.75 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 1/2019 Detail
DF2019/30
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 471.46 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 1/2019 Detail
DF2019/29
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 9.48 Orange, 82108,Bratislava SIM Karta VO, Prestigio MultiPad Detail
DF2019/28
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 1181.09 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 1/2019 Detail
DF2019/27
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 11851.78 ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86,080 01,Prešov Projektová dokumentácia na realizáciu stavby "Chodník - Šoltysa" Detail
DF2019/26
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 29.33 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 1/2019 Detail
DF2019/25
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 881.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina 1.1.2019 - 28.2.2019 Detail
DF2019/24
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 180.78 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Dovoz posyp. materiálu, nákladka, výkladka Výkladka peletiek Detail
DF2019/23
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 1433.81 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník zimná údržba ciest Detail
DF2019/21
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 02/2019 Detail
DF2019/20
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 203.84 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 1/2019 Detail
DF2019/19
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 156.00 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad Odmena za vypracovanie vnútornej smernice na verejné obstarávanie Detail
Zmluva
(Zmluva)
01.03.2019 0.00 TJ Družstevník Veľký Lipník, VL 283 Zmlouva o dotácií Detail
Objednávka Prebíjanie kanálov
(Objednávka vystavená)
01.03.2019 0.00 PVPS a.s., Levočská 368/34 prečistenie kanálov OZS Detail
Objednávka kresla
(Objednávka vystavená)
01.03.2019 567.52 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 Kresla kancelária Detail
19/38/50J/7
(Zmluva)
28.02.2019 0.00 Upsvasr, Farbiarska 57 Dohoda Detail
Objednávka PD OZS
(Objednávka vystavená)
14.02.2019 0.00 Ing.Štefan Vilga, Hviezdoslavova 382/18 Objednávka PD Detail
objednávka
(Objednávka vystavená)
14.02.2019 0.00 Stavebniny Furcoň , SSV , SNP 412 Sadrokartón Detail
DF2019/22
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 92.40 Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39,059 51,Poprad - Matejovce Hasiace prístroje OcÚ Detail
DF2019/18
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 636.00 Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda Certifikát a ročná prevádzka GDPR na webstránke obce na rok 2019 Detail
DF2019/17
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 180.00 Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá Poradenská a konzultačná činnosť pri realizácii projektu "Vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému v obci Veľký Lipník" Detail
DF2019/16
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 249.00 DECOTREND, s.r.o., 9. mája 430,029 01,Námestovo Fototapeta OcÚ Detail
DF2019/15
(Faktúra prijatá)
28.01.2019 14.28 SOZA Slov. ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 3,821 08,Bratislava Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 1-12/2019 Detail
DF2019/14
(Faktúra prijatá)
28.01.2019 702.00 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Ekos vrecia biele Detail
DF2019/13
(Faktúra prijatá)
28.01.2019 38.40 Slovgram, Jakubovo námestie 14,831 48,Bratislava Verejný prenos prostredníctvom rozhlasu 2019 Detail
Objednávka tapeta
(Objednávka vystavená)
28.01.2019 0.00 Decotrend s.r.o., ul.9.mája 430/3 tapeta Detail
DF2019/12
(Faktúra prijatá)
24.01.2019 4628.52 L4T, s.r.o., Turbínova 1,831 04,Bratislava Pelety OcÚ Detail
DF2019/11
(Faktúra prijatá)
24.01.2019 66.72 IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36,080 01,Prešov Update program. vybavenia Mzdy Detail
DF2019/9
(Faktúra prijatá)
24.01.2019 357.50 CBS, spol s r.o., 54,974 01,Kynceľová Knihy - Stará Ľubovňa a okolie z neba Detail
objednávka
(Objednávka vystavená)
23.01.2019 0.00 Slavomír Gluchman, Veľký lipník 110 Elektrina OCU Detail
objednávka
(Objednávka vystavená)
23.01.2019 0.00 Marián Bočkaj, Veľký Lipník 27 objednávka nábytok a obloženie Detail
objednávka
(Objednávka vystavená)
23.01.2019 0.00 F.Habiňák, Haligovce32 Montáž sadrokarón Detail
DF2019/10
(Faktúra prijatá)
22.01.2019 2071.06 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník zimná údržba ciest Detail
DF2019/8
(Faktúra prijatá)
22.01.2019 28.93 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón OcÚ 12/2018 Detail
DF2019/7
(Faktúra prijatá)
22.01.2019 6.00 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 1/2019 Detail
DF2019/6
(Faktúra prijatá)
22.01.2019 9.48 Orange, 82108,Bratislava SIM Karta VO, Prestigio MultiPad Detail
DF2019/5
(Faktúra prijatá)
22.01.2019 19.44 Ľubovianská mediálna spoločnosť,s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Predplatné ĽN na rok 2019 Detail
DF2019/4
(Faktúra prijatá)
22.01.2019 25.09 IVES Košice Program matrika - STP APV WINMATRI - 2019 Detail
DF2019/3
(Faktúra prijatá)
22.01.2019 336.00 Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda Licenčný poplatok - prevádzka webstránky obce na rok 2019 Detail
DF2019/2
(Faktúra prijatá)
22.01.2019 140.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora Urbis /1.1.2019-31.3.2019/ Detail
DF2019/1
(Faktúra prijatá)
22.01.2019 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 Detail
objednávka
(Objednávka vystavená)
14.01.2019 0.00 Traky s.r.o., 044 14 Čaňa Objednávka Traky Detail
Smernica VO
(Objednávka vystavená)
14.01.2019 0.00 Inpro Poprad , s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25 Smernica VO Detail
DF2018/294
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 0.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 Detail
DF2018/293
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 28.17 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 12/2018 Detail
DF2018/292
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 1140.00 Ing. Mgr. Vadinová Hedviga, Prostejovská 103,080 01,Prešov Audit účtovnej závierky a overenie súladu výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou za r2017 Detail
DF2018/291
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 251.93 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 12/2018 Detail
DF2018/290
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 494.92 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 12/2018 Detail
DF2018/289
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 12.60 Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava Aktualizácie programov za rok 2018 - cintorín, kataster - 3 CD - poštovné a balné Detail
DF2018/288
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 689.15 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 12/2018 Detail
DF2018/287
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 141.12 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 12/2018 Detail
DF2018/286
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 258.00 Sanzi, s.r.o., Dubová 6485,080 01,Prešov Reklamné predmety - kalendár vývozu odpadov, malé kalendáriky Detail
DF2018/284
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 2.62 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné - pošta Detail
DF2018/283
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 74.45 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné - OZS Detail
DF2018/282
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 61.38 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné - OcÚ Detail
DF2018/281
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 6.53 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné - šatne TJ Detail
DF2018/280
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 275.58 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné - 6+3 b.j. Detail
objednávka Traky
(Objednávka vystavená)
10.01.2019 0.00 Traky , s.r.o., Lesná 9, ČAŇA Objednávka vystúpenie Deň obce Detail
objednávka
(Objednávka vystavená)
08.01.2019 0.00 L4T s.r.o., Turbínová 1, 83104 Bratislava Pelety Detail
DF2018/285
(Faktúra prijatá)
20.12.2018 109.00 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica Občerstvenie - ustanovujúce obecné zastupiteľstvo Detail
DF2018/277
(Faktúra prijatá)
20.12.2018 3.60 DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina DOXX - poštovné a balné výmena str. lístkov - koniec platnosti Detail
DF2018/276
(Faktúra prijatá)
20.12.2018 63.00 Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 12/2018 Detail
DF2018/273
(Faktúra prijatá)
20.12.2018 410.24 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 11/2018 Detail
DF2018/272
(Faktúra prijatá)
20.12.2018 241.15 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 011/2018 Detail
DF2018/279
(Faktúra prijatá)
18.12.2018 6.00 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 11/2018 Detail
DF2018/278
(Faktúra prijatá)
18.12.2018 20.33 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón OcÚ 11/2018 Detail
DF2018/275
(Faktúra prijatá)
18.12.2018 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 Detail
DF2018/274
(Faktúra prijatá)
18.12.2018 20.00 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 11/2018 Detail
DF2018/271
(Faktúra prijatá)
18.12.2018 9.48 Orange, 82108,Bratislava SIM karta VO, Prestigio MultiPad Detail
DF2018/270
(Faktúra prijatá)
18.12.2018 475.80 Sanzi, s.r.o., Dubová 6485,080 01,Prešov Reklamné predmety - kalendáre, diáre, perá Detail
DF2018/268
(Faktúra prijatá)
18.12.2018 684.48 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 11/2018 Detail
DF2018/267
(Faktúra prijatá)
18.12.2018 63.00 Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 11/2018 Detail
DF2018/266
(Faktúra prijatá)
18.12.2018 190.40 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 11/2018 Detail
DF2018/240
(Faktúra prijatá)
18.12.2018 892.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice El. energia 09-11/2018 Detail
Mandátna zmluva
(Zmluva)
14.12.2018 63.00 Tatrahasil, Letná 3371/23 , Poprad Mandátna zmluva Detail
DF2018/269
(Faktúra prijatá)
11.12.2018 81.12 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník výklad paliet Detail
DF2018/265
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 3276.00 L4T, s.r.o., Turbínova 1,831 04,Bratislava Pelety Detail
DF2018/264
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 203.46 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Preplachovanie kanálov OcÚ, OZS Detail
DF2018/263
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 45.00 Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa Revízie komínov - OcÚ Detail
DF2018/262
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 62.18 Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa Revízie komínov - OZS Detail
DF2018/261
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 189.00 LH - MONT, s.r.o., Garbiarska 90,064 01,Stará Ľubovňa Oprava okien v 6+3 b.j. Detail
DF2018/260
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 224.93 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Prečistenie kanálov OcÚ, OZS Detail
DF2018/259
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 24.24 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Úprava kompostoviska Detail
DF2018/258
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 7165.92 RIMI - Security Bardejov, s.r.o., Duklianska 14,085 01,Bardejov Bezpečnostný systém v obci Veľký Lipník - 1.etapa Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody kamerový systém Detail
DF2018/257
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 240.00 RamontBuilding, s.r.o., Levočská 12,082 52,Abranovce Vypracovanie monitorovacej správy č. 3 k projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Veľký Lipník". Detail
DF2018/256
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 65.40 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica Stravovanie volebnej komisie- komunálne voľby 2018 dňa 10.11.2018 Detail
DF2018/255
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 322.62 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Stavebné práce pre základy cykloprístreška Detail
DF2018/254
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 80.64 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník prevoz posypového materiálu na zimnú údržbu ciest Detail
DF2018/253
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 27.17 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 10/2018 Detail
DF2018/248
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 375.74 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 10/2018 Detail
DF2018/247
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 248.71 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 10/2018 Detail
DF2018/246
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 392.20 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník opravy zariadení - v 6+3 b.j., OZS, MR, ihriska Detail
DF2018/244
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 684.48 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 10/2018 Detail
DF2018/252
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 9.48 Orange, 82108,Bratislava SIM karta VO, Prestigio MultiPad Detail
DF2018/251
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 612.42 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad Poskytnutie služieb komplexného verejného obstará- vania zákazky "Rekonštrukcia strechy MŠ vo Veľkom Lipníku" Detail
DF2018/250
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 6.00 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 10/2018 Detail
DF2018/249
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 27.07 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón OcÚ 10/2018 Detail
DF2018/245
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 36.80 Kniha Jakub - Juraj Jánoš, Obchodná 3876,955 01,Topoľčany Knihy knižnica - projekt Detail
DF2018/243
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 408.00 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad Odmena za odbornú pomoc pri spracovaní žiadosti na dotáciu "Kanalizácia a ČOV obce Veľký Lipník". Detail
DF2018/242
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 104.80 Asociácia vzdelávania samosprávy, Nám. S.H. Vajanského 1,036 01,Martin Miestna samospráva III - príručka 9 ks Detail
DF2018/241
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 231.26 POĽANA - podielnické družstvo Jarabina, 430,065 31,Jarabina Granula - posypový materiál na cesty Detail
DF2018/239
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 Detail
DF2018/238
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 360.00 Ing. Juraj Vavro, Družstevná 2221,031 01,Liptovský Mikuláš Technická pomoc - zabezpečenie výkresu Kanalizácia a ČOV Detail
DF2018/237
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 22.00 Eurokódex, s.r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina Zákon o obecnom zriadení - kniha Detail
DF2018/236
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 505.27 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov - NO a VOO Detail
DF2018/234
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 63.00 Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 10/2018 Detail
DF2018/233
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 206.08 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 10/2018 Detail
DF2018/232
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 302.10 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vrecia biele, 110-litrové plechové smetné nádoby Detail
DF2018/231
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 271.69 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V Knihy knižnica - projekt Detail
DF2018/230
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 108.27 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz kontajnera - nový cintorín Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
13.11.2018 23777.44 Richard Želonka, Veľký Lipník 340 ZMLUVA MŠ Strecha Detail
PHZ-OPK1-2018-003119
(Zmluva)
12.11.2018 30000.00 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, pribinova ulica č.2, 812 72 Bratislava Zmluva DHZ Detail
DF2018/235
(Faktúra prijatá)
05.11.2018 146.32 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz kontajnera - starý cintorín Detail
Objednávka Pelety
(Objednávka vystavená)
23.10.2018 0.00 L4T, Turbínová 1/13359 Pelety objednávka Detail
DF2018/229
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 1200.00 PUĽS, Námestie legionárov 6,081 61,Prešov Predstavenie PUĽS-u dňa 12.10.2018 stretnutie seniorov Detail
DF2018/228
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 9.48 Orange, 82108,Bratislava SIM karta VO, Prestigio MultiPad Detail
DF2018/227
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 27.07 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 09/2018 Detail
DF2018/226
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 6.00 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 10/2018 Detail
DF2018/225
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 23.63 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón OcÚ 09/2018 Detail
DF2018/224
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 219.78 ATRIA SK, s.r.o., P. Mudroňa 5,010 01,Žilina Elektrické ohrievače - 6+3 b.j. Detail
DF2018/223
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 200.53 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 09/2018 Detail
DF2018/222
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 132.08 Firma Košík - siete, s.r.o., Detvianska 6,940 67,Nové Zámky Siete - ihrisko TJ Detail
DF2018/221
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 358.33 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 09/2018 Detail
DF2018/220
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 532.69 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 09/2018 Detail
zmluva o dielo
(Zmluva)
15.10.2018 35438.02 VPMJ s.r.o., Nová Ľubovňa 227 Zmluva o dielo -odvodnenie v obci Detail
Objednávka MS VO
(Objednávka vystavená)
11.10.2018 0.00 Inpro Poprad s.r.o., Ústecko-orlická 3300/25 Objednávka VO Detail
DF2018/219
(Faktúra prijatá)
09.10.2018 140.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora Urbis (01.10.2018-31.12.2018) Detail
DF2018/218
(Faktúra prijatá)
09.10.2018 63.00 Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 09/2018 Detail
DF2018/217
(Faktúra prijatá)
09.10.2018 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 Detail
Dodatok
(Zmluva)
03.10.2018 0.00 Valerii Borysiuk, Ukrajina Dodatok k zmluve Detail
DF2018/216
(Faktúra prijatá)
01.10.2018 228.48 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 09/2018 Detail
DF2018/215
(Faktúra prijatá)
01.10.2018 200.00 Richard Želonka, 340,065 33,Veľký Lipník Postavenie pódia - požiarnícka súťaž Detail
DF2018/214
(Faktúra prijatá)
25.09.2018 720.00 Alphabet, s.r.o., Obrancov mieru 13,040 01,Košice Virtuálna prehliadka s umiestnením v Google Maps Detail
DF2018/213
(Faktúra prijatá)
25.09.2018 494.95 Interier TATRY, s.r.o., Poprad, Kežmarská 3524,058 01,Poprad Výmena PVC v budove OZS - doplatok Detail
DF2018/212
(Faktúra prijatá)
25.09.2018 456.48 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad Služby v oblasti verejného obstarávania na predmet zákazky "Autobusová zastávka". Detail
DF2018/211
(Faktúra prijatá)
25.09.2018 79.67 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné - OZS Detail
DF2018/210
(Faktúra prijatá)
25.09.2018 27.43 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné - OcÚ Detail
DF2018/209
(Faktúra prijatá)
25.09.2018 15.67 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné - šatne TJ Detail
DF2018/208
(Faktúra prijatá)
25.09.2018 267.74 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné - 6+3 b.j. Detail
DF2018/207
(Faktúra prijatá)
25.09.2018 28.73 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad Vodné - pošta Detail
DF2018/206
(Faktúra prijatá)
25.09.2018 169.00 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48,821 09,Bratislava Predplatné ÚČTO ROPO a OBCÍ 2019 Detail
DF2018/205
(Faktúra prijatá)
25.09.2018 750.00 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad Služby v oblasti verejného obstarávania na predmet zákazky "Odvodnenie v obci Veľký Lipník". Detail
DF2018/204
(Faktúra prijatá)
25.09.2018 66.39 Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1,036 01,Martin Servisné poplatky za rok 2018 - knižnica Detail
DF2018/203
(Faktúra prijatá)
25.09.2018 150.96 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa plechové smetné nádoby Detail
DF2018/202
(Faktúra prijatá)
25.09.2018 6.00 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 09/2018 Detail
DF2018/201
(Faktúra prijatá)
25.09.2018 26.40 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón OcÚ 08/2018 Detail
DF2018/200
(Faktúra prijatá)
25.09.2018 9.48 Orange, 82108,Bratislava SIM karta VO, Prestigio MultiPad Detail
DF2018/199
(Faktúra prijatá)
25.09.2018 23.72 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 08/2018 Detail
DF2018/198
(Faktúra prijatá)
25.09.2018 208.16 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 08/2018 Detail
DF2018/197
(Faktúra prijatá)
25.09.2018 238.57 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 08/2018 Detail
DF2018/196
(Faktúra prijatá)
25.09.2018 965.28 PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27,071 01,Michalovce Dopravné značky, dopravné zrkadlá Detail
DF2018/194
(Faktúra prijatá)
25.09.2018 9.95 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V Kniha - dar - civilný sobáš Detail
zmluva Google business
(Zmluva)
25.09.2018 720.00 Alphabet s.r.o., Obrancov mieru 13 Zmluva o poskytnutí fotografických služieb Detail
FPKNM
(Zmluva)
12.09.2018 0.00 FPKNM, Cukrová 14 Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov Detail
Zmluva MADE
(Zmluva)
12.09.2018 0.00 Made spol. s.r.o., Hurbanova 14 A Ochrana osobných údajov Detail
DF2018/195
(Faktúra prijatá)
10.09.2018 605.20 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 08/2018 Detail
DF2018/193
(Faktúra prijatá)
10.09.2018 0.00 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V Dobropis k faktúre č. 184/2018 Detail
DF2018/192
(Faktúra prijatá)
10.09.2018 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 09/2018 Detail
DF2018/189
(Faktúra prijatá)
10.09.2018 63.00 Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 08/2018 Detail
DF2018/188
(Faktúra prijatá)
10.09.2018 1645.00 Prometeus-SL, s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa Služobné uniformy, hadice - DHZ - dotácia Detail
DF2018/162
(Faktúra prijatá)
10.09.2018 892.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice El. energia 06-08/2018 Detail
DF2018/191
(Faktúra prijatá)
04.09.2018 50.50 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5,81108,Bratislava Knihy pre prvákov Detail
DF2018/190
(Faktúra prijatá)
04.09.2018 44.15 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Úprava kompostoviska Detail
DF2018/186
(Faktúra prijatá)
04.09.2018 1355.60 DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina DOXX - stravné lístky Detail
DF2018/185
(Faktúra prijatá)
24.08.2018 460.00 PS 12 Group, s.r.o., Pažitie 519,010 09,Žilina DHZ dotácia - hadice Detail
DF2018/184
(Faktúra prijatá)
21.08.2018 322.06 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V Knihy - knižnica Detail
DF2018/181
(Faktúra prijatá)
21.08.2018 910.07 Interier TATRY, s.r.o., Poprad, Kežmarská 3524,058 01,Poprad Výmena PVC v budove OZS Detail
DF2018/180
(Faktúra prijatá)
21.08.2018 1320.00 VPMJ, s.r.o., 227,065 11,Nová Ľubovňa Stavebný dozor - projekt "Rekonštrukcia MK1 od ZŠ s MŠ Veľký Lipník po futbal. ihrisko" Detail
Objednávka VO bus zastávky
(Objednávka vystavená)
21.08.2018 0.00 Inpro Poprad s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25 VO bus zastávky Detail
DF2018/183
(Faktúra prijatá)
20.08.2018 113.40 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Ekos vrecia biele 50 ks Detail
DF2018/182
(Faktúra prijatá)
20.08.2018 357.77 Reklamná agentúra, Tatranská 1062,064 01,Stará Ľubovňa Ceny do hasičskej súťaže o pohár starostu obce Detail
DF2018/179
(Faktúra prijatá)
20.08.2018 2200.00 JUNO DS, s.r.o., Lipová 17,064 01,Stará Ľubovňa Asfaltovanie prístupu k OZS v obci V. Lipník Detail
DF2018/178
(Faktúra prijatá)
20.08.2018 1400.00 Ing. Peter Kačír, Levočská 97,080 01,Prešov Projektová dokumentácia k projeku "Rekonštrukcia strechy MŠ vo V.Lipníku" Detail
DF2018/177
(Faktúra prijatá)
20.08.2018 30.00 Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov Vypracovanie aktualizácie rozpočtov "Odvodnenie v obci Veľký Lipník" Detail
DF2018/176
(Faktúra prijatá)
20.08.2018 324.00 Tomáš Gontkovič - FOTO STUDIO, 120,065 22,Mníšek nad Popradom Sklenené plakety - pre DHZ Veľký Lipník Detail
DF2018/175
(Faktúra prijatá)
20.08.2018 6.00 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 08/2018 Detail
DF2018/174
(Faktúra prijatá)
20.08.2018 29.42 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón OcÚ 07/2018 Detail
DF2018/173
(Faktúra prijatá)
20.08.2018 201.15 CSTfire, s.r.o., 2937,703 00,Ostrava 3 Servis kotla OZS Detail
DF2018/172
(Faktúra prijatá)
20.08.2018 600.00 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad Služby v oblasti verejného obstarávania na predmet zákazky "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné dielo Chodník - Šoltysa" Detail
DF2018/171
(Faktúra prijatá)
20.08.2018 9.48 Orange, 82108,Bratislava SIM karta VO, Prestigio MultiPad Detail
DF2018/170
(Faktúra prijatá)
20.08.2018 268.60 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 07/2018 Detail