Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Veľký Lipník

Veľký Lipník 283
06533 Veľký Lipník
www.velkylipnik.sk
IČO: 00330248, DIČ: 2020698900

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 136 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2022/145
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 10.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2022/7 Detail
DF2022/144
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 38.91 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2022/6 Detail
DF2022/143
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 152.40 Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník Servis kotla OcÚ Detail
DF2022/142
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 206.40 Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník Servis kotla OZS Detail
DF2022/141
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 825.40 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2022/6 Detail
DF2022/140
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 1600.00 PUĽS, Námestie legionárov 6,081 61,Prešov Odohranie umeleckého programu na základe zmluvy dňa 1.5.2022 Detail
DF2022/139
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP 2022/6 Detail
DF2022/138
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby 2022/7 Detail
DF2022/137
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 140.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS (7-9/2022) Detail
DF2022/134
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 6433.80 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Prístupový chodník k športoviskám a oplotenie športového areálu pri ZŠ s MŠ v obci Veľký Lipník Detail
DF2022/133
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 349.70 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/6 Detail
451/2022/OPR
(Zmluva)
25.07.2022 0.00 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov Zmluva o poskytnutí dotácie Detail
Zmluva
(Zmluva)
12.07.2022 0.00 Výcodoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Detail
DF2022/136
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 312.00 JUDr. Slavomír Firment, 17. novembra 14,064 01,Stará Ľubovňa Odmena za poskytnuté právne služby Detail
DF2022/135
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 273.42 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Ekos vrecia biele Detail
DF2022/132
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 186.14 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Úprava kompostoviska Detail
DF2022/131
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 677.80 POĽANA - podielnické družstvo Jarabina, 430,065 31,Jarabina Štrkodrva - chodník ihrisko TJ Detail
DF2022/130
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 1.31 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné pošta Detail
DF2022/129
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 84.90 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné OZS Detail
DF2022/128
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 35.27 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné OcÚ Detail
DF2022/127
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 1.31 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné DS Detail
DF2022/126
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 19.60 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné TJ Detail
DF2022/125
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 219.42 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 6+3 b.j. Detail
DF2022/124
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 193.20 E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 20,841 03,Bratislava – mestská časť Lama Ročná kontrola detského ihriska pri MŠ Detail
DF2022/123
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 142.00 Lackovičov servis, s.r.o., Žnatínska 771/1,972 46,Čereňany Technologický servis ČOV + odber, analýza vody Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 136 >> Spolu