Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Veľký Lipník

Veľký Lipník 283
06533 Veľký Lipník
www.velkylipnik.sk
IČO: 00330248, DIČ: 2020698900

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 136 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva
(Zmluva)
04.10.2022 551.10 Iveta Želonková, Veľký Lipník 119 Kupna zmluva Detail
Zmluva
(Zmluva)
04.10.2022 720.45 Peter Duhaň, Veľký Lipník 173 Kúpna zmluva Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
30.09.2022 0.00 Dominika Sedlická, Veľký Lipník 180 Nájomná zmluva 6+3 Detail
Zmluva
(Zmluva)
28.09.2022 0.00 Helena Čarnotová, Veľký Lipník 286 Zmluva o nájme nebytových priestorov Detail
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
21.09.2022 0.00 Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa, Mýtna 0 Zmluva o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov Detail
DF2022/188
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 249.99 P&G Innovation, s.r.o., Letná 62,052 01,Spišská Nová Ves Ozvučenie KD - 100. výročie DHZ Detail
DF2022/187
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 156.90 Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava Knihy do knižnice Detail
DF2022/186
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby 2022/9 Detail
DF2022/185
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP 2022/8 Detail
DF2022/184
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 156.77 KaeS čistenie odpadov a kanalizácií, 848,065 11,Nová Ľubovňa Čistenie a prebíjanie kanálov OZS Detail
DF2022/183
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 550.00 Aktívny život, o.z., 1,065 11,Nová Ľubovňa Vystúpenie 20.8.2022 - 100. výročie DHZ Detail
DF2022/182
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 220.00 Mgr. Veronika Šidlovská - Sdecor, Hviezdoslavova 107/16,065 44,Plaveč Výzdoba a vystúpenie - 100. výročie DHZ Detail
DF2022/181
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 3000.00 Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov Občasný stavebný dozor na dielo: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľký Lipník" Detail
DF2022/180
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 101720.66 JUNO DS, s.r.o., Lipová 17,064 01,Stará Ľubovňa Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Detail
DF2022/179
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 1058.40 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica Poskytnutie stravy - 100. výročie DHZ Detail
DF2022/177
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 10.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2022/8 Detail
DF2022/176
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 28.72 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2022/7 Detail
DF2022/175
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 1376.40 Prometeus-SL, s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa Nákup OOPP, prístrojov pre DHZ - dotácia ŠR Detail
DF2022/174
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 1680.00 PS 12 Group, s.r.o., Pažitie 519/35,010 09,Žilina Nákup prístrojov a materiálu DHZ - dotácia ŠR Detail
DF2022/173
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 43745.76 HAVRAN SL, s.r.o., Mýtna 607/47,064 01,Stará Ľubovňa Autobusové zastávky 3 ks Detail
DF2022/172
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 1928.15 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Spevnené plochy pri OZS a DHZ Detail
DF2022/171
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 159.30 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Rovnanie, kultivacia a valcovanie ihriska Detail
DF2022/170
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 40.75 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 8/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2022/169
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 1250.00 Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov Občasný stavebný dozor na dielo: "Autobusové zastávky Veľký Lipník". Detail
DF2022/168
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 447.45 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2022/7 Detail
DF2022/167
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 44.59 Štefan Hamza - CHRISTIANIA, Podhrádok 460/8,059 34,Spišská Teplica Knihy pre prvákov Detail
DF2022/166
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 29.16 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2022/7 Detail
DF2022/165
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 644.66 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2022/7 Detail
DF2022/164
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 651.25 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/7 Detail
DF2022/163
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 1341.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina - dodávka a distribúcia 6-8/2022 Detail
DF2022/162
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby 2022/8 Detail
DF2022/161
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 850.00 Ivana Nováková, 77,065 33,Veľký Lipník Vyrezávané sochy do parku obce. Detail
Zmluva
(Zmluva)
15.08.2022 0.00 DataCentrum, Nám. Mateja Korvina 1 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Detail
KRHZ-PO-VO-285-039/2022
(Zmluva)
05.08.2022 0.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2 Darovacia zmluva Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
05.08.2022 0.00 Pavol Bočkaj, Veľký Lipník 38 Nájomná zmluvao dočasnom užívaní pozemku Detail
DF2022/160
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP 2022/7 Detail
DF2022/159
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 300.00 Packeta Slovakia, s.r.o., Kopčianska 3338/82A,851 01,Bratislava 5 Presun balíkoboxu Packeta Detail
DF2022/158
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 718.80 CBS spol, s r.o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica Videoprezentácia obce - doplatok Detail
DF2022/157
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 255.60 Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062/1,064 01,Stará Ľubovňa Ceny do súťaže - futbal. turnaj o pohár starostu obce Detail
DF2022/156
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 815.20 JUDr. Marián Geleneky, Garbiarska 20,064 01,Stará Ľubovňa Trovy právneho zastúpenia - odmena advokáta Detail
DF2022/155
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 1789.79 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník Nová elektrina - rekonštrukcia budovy pekárne a predájne - cukrárenská výroba Detail
DF2022/154
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 2500.00 Radovan Bachorík, 121,059 37,Štôla Nákup motorovej striekačky PS12 pre DHZ - doplatok Detail
DF2022/153
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 1278.00 BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad Revízia elektroinštalácie v budove pekárne a predajne - cukrárenská výroba Detail
DF2022/152
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 33.05 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 7/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2022/151
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 28.31 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2022/6 Detail
DF2022/150
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 696.23 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2022/6 Detail
DF2022/149
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 553.50 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/6 Detail
DF2022/148
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 280.00 EPoS SB, s.r.o., Puškinova 531,083 01,Sabinov Ceny do hasičskej súťaže Detail
DF2022/147
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 40.00 Ján Pavlovský, Hviezdoslavová 15,064 01,Stará Ľubovňa Tlač diplomov A4 - hasičská súťaž Detail
DF2022/146
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 500.00 Staviarsky production s.r.o., Sabinovská 241/9,083 01,Jakubovany Kino v tvojej obci - premietanie filmu Detail
DF2022/145
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 10.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2022/7 Detail
DF2022/144
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 38.91 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2022/6 Detail
DF2022/143
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 152.40 Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník Servis kotla OcÚ Detail
DF2022/142
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 206.40 Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník Servis kotla OZS Detail
DF2022/141
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 825.40 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2022/6 Detail
DF2022/140
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 1600.00 PUĽS, Námestie legionárov 6,081 61,Prešov Odohranie umeleckého programu na základe zmluvy dňa 1.5.2022 Detail
DF2022/139
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP 2022/6 Detail
DF2022/138
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby 2022/7 Detail
DF2022/137
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 140.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS (7-9/2022) Detail
DF2022/134
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 6433.80 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Prístupový chodník k športoviskám a oplotenie športového areálu pri ZŠ s MŠ v obci Veľký Lipník Detail
DF2022/133
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 349.70 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/6 Detail
451/2022/OPR
(Zmluva)
25.07.2022 0.00 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov Zmluva o poskytnutí dotácie Detail
Zmluva
(Zmluva)
12.07.2022 0.00 Výcodoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Detail
DF2022/136
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 312.00 JUDr. Slavomír Firment, 17. novembra 14,064 01,Stará Ľubovňa Odmena za poskytnuté právne služby Detail
DF2022/135
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 273.42 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Ekos vrecia biele Detail
DF2022/132
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 186.14 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Úprava kompostoviska Detail
DF2022/131
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 677.80 POĽANA - podielnické družstvo Jarabina, 430,065 31,Jarabina Štrkodrva - chodník ihrisko TJ Detail
DF2022/130
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 1.31 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné pošta Detail
DF2022/129
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 84.90 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné OZS Detail
DF2022/128
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 35.27 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné OcÚ Detail
DF2022/127
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 1.31 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné DS Detail
DF2022/126
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 19.60 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné TJ Detail
DF2022/125
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 219.42 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 6+3 b.j. Detail
DF2022/124
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 193.20 E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 20,841 03,Bratislava – mestská časť Lama Ročná kontrola detského ihriska pri MŠ Detail
DF2022/123
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 142.00 Lackovičov servis, s.r.o., Žnatínska 771/1,972 46,Čereňany Technologický servis ČOV + odber, analýza vody Detail
DF2022/122
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 285.00 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica Dodanie stravy - Okresné športové hry JDS Detail
DF2022/121
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 924.00 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad Odmena za služby verejného obstarávania na zákazku "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľký Lipník". Detail
DF2022/120
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 10.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2022/6 Detail
DF2022/119
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 37.94 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2022/5 Detail
DF2022/118
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 35.45 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 6/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2022/117
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 54.00 Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062/1,064 01,Stará Ľubovňa Ceny do súťaží - Okresné športové hry JDS Detail
DF2022/116
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 626.57 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2022/5 Detail
DF2022/115
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 26.63 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2022/5 Detail
DF2022/114
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 618.66 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/5 Detail
DF2022/113
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 173.13 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Úprava kompostoviska a ihriska Detail
DF2022/112
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 805.58 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2022/5 Detail
DF2022/111
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP 2022/5 Detail
DF2022/110
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 367.90 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/5 Detail
DF2022/109
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby 2022/6 Detail
Dodatok č.1
(Zmluva)
30.06.2022 0.00 Bojastav spol. s.r.o., Veľký Lipník 162 Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov Detail
Zmluva
(Zmluva)
30.06.2022 0.00 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu Detail
20222049
(Zmluva)
29.06.2022 0.00 Encare s.r.o.,, Rusovská cesta 20 Zmluva o združenej dodávke elektriny Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
29.06.2022 0.00 Jaroslav Hrebík - VKP, Veľký Lipník 218 Objednávka - pravidelný servis kotla Detail
Zmluva
(Zmluva)
21.06.2022 0.00 Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava Darovacia zmluva Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
14.06.2022 0.00 Ing.Jozef mráz, Kolačkov 158, 065 11 N.Ľubovňa Stavebný dozor Rekon. miestnych komunikácií Detail
Zmluva
(Zmluva)
13.06.2022 0.00 Juno DS s.r.o., Lipová 17 Zmluva o dielo Detail
Zmluva o nájme
(Zmluva)
02.06.2022 0.00 Zlata Bjalončíková, Veľký Lipník 341 Zmluva o nájme nebytových priestorov Detail
Zmluva
(Zmluva)
01.06.2022 800.00 Andrej Stempák, Veľký Lipník 151 Kúpno predajná zmluva Detail
DF2022/108
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 54.78 OBI Slovakia, s.r.o., Hodonínska 25,841 03,Bratislava Dlažba DHZ Detail
DF2022/107
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 44.75 EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Stredná 126,059 91,Veľký Slavkov Urýchľovač bio rozkladu, sušené baktérie - ČOV Detail
DF2022/106
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 188.13 Houseland, s.r.o., Dukelská 685,739 61,Třinec Kancelárska stolička Detail
DF2022/105
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 29.62 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2022/4 Detail
DF2022/104
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 10.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2022/5 Detail
DF2022/103
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 2430.00 Jozef Bjalončik, 341,065 33,Veľký Lipník Stavebné práce na prevádzkarni obce Veľký Lipník Detail
DF2022/102
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 38.85 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 5/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2022/101
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 578.44 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2022/4 Detail
DF2022/100
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 28.40 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2022/4 Detail
DF2022/99
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 741.23 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/4 Detail
DF2022/98
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 805.58 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2022/4 Detail
DF2022/97
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 161.54 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz kontajnera - nový cintorín Detail
DF2022/96
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 879.58 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz VOO a NO odpadu zo dňa 27.4.2022 Detail
DF2022/95
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 1341.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina - dodávka a distribúcia 3-5/2022 Detail
DF2022/94
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 3000.00 Radovan Bachorík, 121,059 37,Štôla Nákup motorovej striekačky PS12 pre DHZ Detail
DF2022/93
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 280.80 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/4 Detail
DF2022/92
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 750.00 RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230/117,061 01,Spišská Stará Ves Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2022-2030 Detail
DF2022/91
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby 2022/5 Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
25.05.2022 0.00 Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Lipníku, Veľký Lipník 345 Prístupový chodník k športoviskám + oplotenie Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
25.05.2022 0.00 Lackovičov servis s.r.o., Žnatínska 771/1 Objednávka odber vzorky z ČOV Detail
22/38/054/192
(Zmluva)
25.05.2022 0.00 upsvar, Farbiarska 57 Dohoda Detail
Dodatok č.1 k zmluve
(Zmluva)
19.05.2022 0.00 Slovenská pošta,a.s., Partizánska cesta 9 Dodatok č.1 Detail
322 0937
(Zmluva)
10.05.2022 0.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Zmluva o poskytnutí dotácie Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
10.05.2022 0.00 Inpro Poprad s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad VO - rekonštrukcia miestnych komunikácií Detail
DF2022/90
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 590.00 Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov Vypracovanie rozpočtov na stavbu "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľký Lipník" Detail
DF2022/89
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 92.96 Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava Knihy do knižnice Detail
DF2022/88
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP 2022/4 Detail
DF2022/87
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 102.00 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad Vypracovanie smernice k verejnému obstarávaniu Detail
DF2022/86
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 673.18 GorillaSports, s.r.o., Bazová 118,900 25,Chorvátsky Grob časť Čierna Voda Náradie do obecnej posilňovne Detail
DF2022/85
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 228.80 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/3 Detail
DF2022/84
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 110.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17,83103,Bratislava 3 Členovia DHZ - školenie Detail
DF2022/83
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 650.00 DORS, s.r.o., Mierová 31,064 01,Stará Ľubovňa Energetický certifikát budovy MŠ a ŠJ Veľký Lipník Detail
DF2022/82
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2022/4 Detail
DF2022/81
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 38.30 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2022/3 Detail
DF2022/80
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 297.00 Miroslav Ščurka - geodet, 249,064 01,Chmeľnica Geometrický plán - budovy OcÚ Detail
DF2022/79
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 38.00 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 4/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2022/78
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 224.62 Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39,059 51,Poprad - Matejovce Revízie hydrantov Detail
DF2022/77
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 91.73 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2022/3 Detail
DF2022/76
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 537.30 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2022/3 Detail
DF2022/75
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 725.30 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/3 Detail
DF2022/74
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 1695.82 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2022/3 Detail
DF2022/73
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP 2022/3 Detail
DF2022/72
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 140.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS (4-6/2022) Detail
DF2022/71
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby 2022/4 Detail
DF2022/70
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 48.00 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Odvoz a prívoz kontajnera Detail
DF2022/69
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 716.90 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Zimná údržba ciest Detail
DF2022/67
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 26.81 PDM Autosúčiastky, s.r.o., Veľká okružná 1,010 01,Žilina Súčiastky - KIA Detail
DF2022/66
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 534.40 Richard Želonka, 340,065 33,Veľký Lipník Rekonštrukcia strechy - budova bývalej pekárne Detail
Zmluva
(Zmluva)
28.04.2022 1600.00 Poddukelský umelecký ľudový súbor, Námestie legionárov 6 Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
21.04.2022 0.00 Ing.Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 N.Ľubovňa Objednávka dozor Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
20.04.2022 0.00 Sagansport, s.r.o., Duklianska 15 Objednávka regenerácia umelého ihriska Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
08.04.2022 0.00 Bočkaj Marián, Veľký Lipník 27 Objednávka - nábytok do kancelárie Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
08.04.2022 0.00 Bjalončík Jozef, Veľký Lipník 341 Objednávka stav.práce Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
01.04.2022 0.00 Inpro Poprad s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25 Smernica o VO Detail
DF2022/68
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 82.98 Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28,058 45,Poprad Poskytovanie služieb povinnej zdravotnej služby - na základe zmluvy Detail
DF2022/65
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 2.62 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné pošta Detail
DF2022/64
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 66.61 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné OZS Detail
DF2022/63
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 30.04 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné OcÚ Detail
DF2022/62
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 218.11 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 6+3 b.j. Detail
DF2022/61
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 47.61 Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa Revízia komínov OZS Detail
DF2022/60
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 45.00 Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa Revízia komínov OcÚ Detail
DF2022/59
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 14.28 SOZA Slov. ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 3,821 08,Bratislava Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na rok 2022 - miestny rozhlas Detail
DF2022/58
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2022/3 Detail
DF2022/57
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 32.31 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2022/2 Detail
DF2022/56
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 33.65 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 3/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2022/55
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 214.01 Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava Knihy do knižnice Detail
DF2022/54
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 200.40 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vypracovanie ročného hlásenia a evidenčných listov odpadov Detail
DF2022/53
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 150.00 Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z PSK Prístupový chodník k športoviskám a oplotenie Detail
DF2022/52
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 6318.07 Richard Želonka, 340,065 33,Veľký Lipník Rekonštrukcia strechy - budova bývalej pekárne Detail
DF2022/51
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 190.13 Ing. Ján FURCOŇ Stavebniny, SNP 412/179,061 01,Spišská Stará Ves Materiál OcÚ - kancelária knižnica Detail
DF2022/50
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 480.06 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2022/2 Detail
DF2022/49
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 754.70 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/2 Detail
DF2022/48
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 118.46 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2022/2 Detail
DF2022/47
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 90.00 RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230/117,061 01,Spišská Stará Ves Vypracovanie dokumentácie pre OcÚ smernice o stravovaní a tvorbe a používaní SF Detail
DF2022/46
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 1053.66 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2022/2 Detail
DF2022/42
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 2190.54 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Zimná údržba ciest Detail
DF2022/41
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby 2022/3 Detail
DF2022/40
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 622.60 Ing. Peter Mikulička PVM Systém, Štefánikova 1302,908 01,Kúty Elektrické nástenné konvektory - 6+3 b.j. Detail
DF2022/39
(Faktúra prijatá)
01.04.2022 118.30 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/2 Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
24.03.2022 0.00 Dors s.r.o., Mierová 31 Vypracovanie energetickej hospodarnosti budov Detail
Zmluva
(Zmluva)
07.03.2022 2500.00 OZ Vorodaj, Veľký Lipník Zmluva o dotácií Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
04.03.2022 0.00 Ing.Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 N.Ľubovňa Dozor "Autobusové zastávky" Detail
DF2022/45
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 600.00 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad Odmena za výkon verejného obstarávania na zákazku "Autobusové zastávky Veľký Lipník". Detail
DF2022/44
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP 2022/2 Detail
DF2022/43
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 1185.20 EM systems, s.r.o., 70,086 01,Zlaté Dodávka a montáž verejného osvetlenia Detail
DF2022/38
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 1308.00 Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov Informačný stojan pri OZS Detail
DF2022/37
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 210.00 VÚB Banka, a.s., Mlynské nivy 1,82990,Bratislava 25 Poplatok za vedenie majetkového účtu za rok 2021 Detail
DF2022/36
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 79.14 Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava Knihy do knižnice Detail
DF2022/35
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 312.48 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Ekos vrecia biele Detail
DF2022/34
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 403.00 Mgr. Slávka Hardoňová - Hards, Popradská 1843/72,064 01,Stará Ľubovňa Všeobecný materiál OcÚ - oprava kancelárie Detail
DF2022/33
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 100.00 Wee stavba, s.r.o., Táborská 1,821 04,Bratislava Projekčné práce a rozpočty - Autobusové zástavky Detail
DF2022/32
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 162.00 Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava Aktualizácia programov na rok 2022 Detail
DF2022/31
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 42.12 Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoríny.sk na rok 2022 Detail
DF2022/30
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2022/2 Detail
DF2022/29
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 42.48 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2022/1 Detail
DF2022/28
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 38.40 Slovgram, Jakubovo námestie 14,831 48,Bratislava Odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu na rok 2022 Detail
DF2022/27
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 28.66 REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A,917 01,Trnava Prenájom tlačiarne na rok 2022 podľa zmluvy Detail
DF2022/26
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 423.31 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2022/1 Detail
DF2022/25
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 836.40 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/1 Detail
DF2022/24
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 32.75 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 2/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2022/23
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 500.74 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2022/1 Detail
DF2022/22
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 1971.49 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Zimná údržba ciest Detail
DF2022/21
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 1130.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina - dodávka a distribúcia 1-2/2022 Detail
DF2022/20
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 1057.12 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2022/1 Detail
DF2022/19
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 199.87 Ing. Ján FURCOŇ Stavebniny, SNP 412/179,061 01,Spišská Stará Ves Materiál OcÚ - kancelária knižnica Detail
DF2022/18
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby 2022/2 Detail
DF2022/17
(Faktúra prijatá)
02.03.2022 157.30 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/1 Detail
Zmluva
(Zmluva)
02.03.2022 0.00 Havran Sl s.r.o., Mýtna 607/47 Zmluva o dielo Detail
Zmluva
(Zmluva)
02.03.2022 200.00 doc.Ing. Darina Eliášová, PhD, Mlynarovičova 9 Obchodno kúpna zmluva Detail
Zmluva
(Zmluva)
02.03.2022 2000.00 DHZ-ZO veľký Lipník, Veľký Lipník Zmluva o poskytnutí dotácie Detail
Zmluva
(Zmluva)
02.03.2022 6500.00 Telovýchovná jednota Družstevník Veľký Lipník, Veľký Lipník Zmluva o poskytnutí dotácie Detail
DF2022/16
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP 2022/1 Detail
DF2022/15
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 66.96 IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36,080 01,Prešov Programové vybavenie agendy Mzdy na rok 2022 Detail
DF2022/14
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 33.60 IVES Košice WinMatri - aktualizácia programu na rok 2022 Detail
DF2022/13
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 180.00 Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov Tabuľa pre OZS - návrh, výroba a doprava Detail
DF2022/12
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 546.84 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Ekos vrecia biele Detail
DF2022/11
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 31.50 j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa Zverejňovanie dokumentov Detail
DF2022/10
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 265.40 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava - Ružinov Popolnice plastové 120 l Detail
DF2022/9
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2022/1 Detail
DF2022/8
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 38.75 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2021/12 Detail
DF2022/7
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 180.00 Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9,089 01,Svidník Zber použitého textilu podľa zmluvy za rok 2022 Detail
DF2022/6
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 23.04 Ľubovianská mediálna spoločnosť,s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Ľubovnianske noviny - predplatné na rok 2022 Detail
DF2022/5
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 33.65 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 1/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2022/4
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 336.00 Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda Ročná prevádzka www.velkylipnik.sk licenčný poplatok 2022 Detail
DF2022/3
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 162.00 Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda Ročná prevádzka balíčka GDPR +SSL na webe - licenčný poplatok 2020 Detail
DF2022/2
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 140.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS (1-3/2022) Detail
DF2022/1
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby 2022/1 Detail
DF2021/317
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 0.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 2021 Detail
DF2021/316
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 34.07 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2021/12 Detail
DF2021/315
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 424.78 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2021/12 Detail
DF2021/314
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 747.40 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/12 Detail
DF2021/313
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 957.88 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2021/12 Detail
DF2021/312
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 1234.67 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Zimná údržba ciest Detail
DF2021/311
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 719.00 Róbert Fuchs - REPO, Jarmočná 1781/131,064 01,Stará Ľubovňa Posypovací vozík Gude Detail
Zmluva o dotácií
(Zmluva)
18.01.2022 0.00 ADS CHaritas, Štúrová 508/66 Zmluva Detail
Zmluva
(Zmluva)
18.01.2022 0.00 Bojastav spol.s.r.o., Veľký Lipník 162 Zmluva o nájme nebyt. priestorov Detail
Zmluva
(Zmluva)
18.01.2022 0.00 Helena Čarnotová, Veľký Lipník 286 Zmluva o nájme nebyt. priestorov Detail
Zmluva o dotácií
(Zmluva)
18.01.2022 0.00 ĽOŠZ, Továrenská 1 Zmluva Detail
309070Z369
(Zmluva)
18.01.2022 0.00 Pôdohoispodárska platobná agentúra, Hraničná 12 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Detail
Zmluva o dotácií
(Zmluva)
18.01.2022 0.00 Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2 Zmluva Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
18.01.2022 185.92 Martina Imrichová, Komenského 1068/5 Kúpna zmluva Detail
Zmluva
(Zmluva)
06.01.2022 0.00 Machala Michal, Machala Milan, Gorkého 32/1440, 986 01 Fiľakovo Kúpna zmluva Detail
DF2021/310
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 406.80 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Napojenie prípojky na vodovodný rad Detail
DF2021/309
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 1140.00 Ing. Mgr. Vadinová Hedviga, Prostejovská 103,080 01,Prešov Vykonanie auditu účtovnej závierky a overenie súladu výročnej správy so závierkou za rok 2020 Detail
DF2021/308
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 80.00 RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230/117,061 01,Spišská Stará Ves Poskytovanie odbornej poradenskej a konzultačnej činnosti a vypracovanie VZN Detail
DF2021/307
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 223.75 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník oprava svetiel - materiál OcÚ Detail
DF2021/306
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 131.04 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 2021/12 Detail
DF2021/305
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 94.90 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/12 Detail
DF2021/304
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 80.67 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava - Ružinov Popolnice plastové Detail
DF2021/303
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 6.54 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné pošta Detail
DF2021/302
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 64.00 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné OZS Detail
DF2021/301
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 9.14 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné OcÚ Detail
DF2021/300
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 1.31 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné šatne TJ Detail
DF2021/299
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 201.13 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné 6+3 b.j. Detail
DF2021/298
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2021/12 Detail
DF2021/297
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 28.16 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2021/11 Detail
DF2021/296
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 34.15 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 12/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2021/295
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 126.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP za 2021/11,12 Detail
DF2021/294
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 1783.74 Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov Reklamné predmety obce - kalendáre, perá, hrnčeky Detail
DF2021/293
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 228.65 POĽANA - podielnické družstvo Jarabina, 430,065 31,Jarabina Posypový materiál na cesty v zime Detail
DF2021/292
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 26.06 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2021/11 Detail
DF2021/291
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 688.21 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/11 Detail
DF2021/290
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 1870.32 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2021/11 Detail
DF2021/289
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 1800.00 Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov Stavebný dozor "Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník" - ústredné kúrenie a stavebné úpravy skladu peliet Detail
DF2021/288
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 1588.27 Hrebík - VKP, spol. s r.o., 218,065 33,Veľký Lipník Zníženie energetickej náročnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník - rekonštrukcia ústredného kúrenia OZS - práce naviac Detail
DF2021/287
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 77800.00 Hrebík - VKP, spol. s r.o., 218,065 33,Veľký Lipník Zníženie energetickej náročnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník - rekonštrukcia ústredného kúrenia OZS Detail
DF2021/286
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 957.88 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2021/11 Detail
DF2021/285
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 270.38 Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník Dodanie a montáž materiálu - oprava ZTI Detail
DF2021/284
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 2021/12 Detail
DF2021/283
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 465.00 TATRY - PIENINY LAG, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves Členské za rok 2021 Detail
DF2021/282
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 183.96 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 2021/11 Detail
DF2021/281
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 200.20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/11 Detail
DF2021/280
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 173.13 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Valcovanie ihriska a úprava kameňa Detail
DF2021/279
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 109.00 nakupujbezpecne.sk, s.r.o., Hlavná 1020/10B,059 21,Svit Karta pre elektr. podpis a čítačka Detail
DF2021/278
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 180.40 Disig, a.s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava Mandátny certifikát a kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať na 3 roky Detail
DF2021/264
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 1006.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina - dodávka a distribúcia 9-11/2021 Detail
Zmluva
(Zmluva)
22.12.2021 0.00 Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU Detail
21/38/012/18
(Zmluva)
22.12.2021 0.00 Upsvar, Farbiarska 57, Dohoda Detail
Zmluva
(Zmluva)
14.12.2021 0.00 Lily enviro s.r.o., Uzovské Pekľany 68 Zmluva o poskytovaní služieb Detail
DF2021/277
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 93.00 Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves Členský príspevok na rok 2021 Detail
DF2021/276
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 2970.00 HIMEL SK, s.r.o., 176,018 26,Plevník-Drienové Špirálový dopravník - sklad peletiek OZS Detail
DF2021/275
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 310.00 DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina Stravné lístky Detail
DF2021/274
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 1310.00 Róbert Fuchs - REPO, Jarmočná 1781/131,064 01,Stará Ľubovňa Snežná fréza MTD Detail
DF2021/273
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2021/11 Detail
DF2021/272
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 33.01 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2021/10 Detail
DF2021/271
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 1045.37 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník Elektroinštalačné práce - rekonštrukcia OZS Detail
DF2021/270
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 33.35 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 11/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2021/269
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 684.87 EKOSPOL RECYCLING, s.r.o., 502,061 01,Spišská Stará Ves Prebíjanie kanála pri súp.č. 77 - materiál Detail
DF2021/268
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 25.24 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2021/10 Detail
DF2021/267
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 1255.74 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2021/10 Detail
DF2021/266
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 548.28 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/10 Detail
DF2021/265
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP za 2021/10 Detail
DF2021/263
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 2021/11 Detail
DF2021/262
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 726.32 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2021/10 Detail
DF2021/261
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 66.39 Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1,036 01,Martin Servisné poplatky za rok 2021 - knižnica Detail
DF2021/260
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 126.39 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Úprava kompostoviska Detail
DF2021/259
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 202.80 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/10 Detail
DF2021/258
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 123.48 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 2021/10 Detail
DF2021/257
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 420.00 Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá Odmena za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Rozvoj odpadového a obehového hosp." Detail
DF2021/256
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 120.00 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Prebíjanie kanálov pri súp.č. 77 Detail
DF2021/255
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 3560.69 Sagansport, s.r.o., Duklianska 15,085 01,Bardejov Volejbalové ihrisko pri ZŠ - výstavba Detail
DF2021/254
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 381.73 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz kontajnerov - starý a nový cintorín Detail
DF2021/253
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 722.50 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Pripojenie OM - zvýšenie rezervovanej kapacity OZS Detail
DF2021/252
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 120.00 WEB holding, s.r.o., 226,065 33,Veľký Lipník Vypracovanie revíznej správy NN prípojka OZS Detail
DF2021/251
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 1833.90 EM systems, s.r.o., 70,086 01,Zlaté Dodávka a montáž verejného osvetlenia Detail
DF2021/250
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 15.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice ECO poplatok za zaslanie odpovede na základe žiadosti Detail
DF2021/247
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 3105.00 COOP Jednota Prešov,, Konštantínova 3,080 01,Prešov Darčekové poukážky dôchodcom Detail
DF2021/246
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 140.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS (10-12/2021) Detail
21/38/010/3
(Zmluva)
09.11.2021 0.00 UPSVaR, Farbiarska57 Dohoda Detail
24ZVS00000139464
(Zmluva)
09.11.2021 0.00 Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31 Zmluva o pripojení Detail
309070Z316
(Zmluva)
19.10.2021 0.00 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
18.10.2021 0.00 Himel Sk spol. s.r.o., Plevník Drienové 176 Objednávka dopravník peletiek Detail
DF2021/249
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 337.73 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Prebíjanie kanálov pri súp.č. 77 Detail
DF2021/248
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 322.46 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Prebíjanie kanálov pri súp.č. 77 Detail
DF2021/245
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 45.00 Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa Revízia komínov OcÚ Detail
DF2021/244
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 62.18 Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa Revízia komínov OZS Detail
DF2021/243
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2021/10 Detail
DF2021/242
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 28.98 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2021/9 Detail
DF2021/241
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 32.45 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 10/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2021/240
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 113.40 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 2021/9 Detail
DF2021/239
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 131.30 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/9 Detail
DF2021/238
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 164.56 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2021/9 Detail
DF2021/237
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 24.97 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2021/9 Detail
DF2021/236
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 517.81 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/9 Detail
DF2021/235
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 320.00 Bočkaj Marián, 27,065 33,Veľký Lipník Výroba dreveného kríža Detail
DF2021/234
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 2021/10 Detail
DF2021/233
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 1325.86 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2021/9 Detail
DF2021/232
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP za 2021/9 Detail
DF2021/231
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 1022.70 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Služby spojené s odberom NO a VOO Detail
DF2021/230
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 1068.00 Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda Upgrade www. stránok domény - redesing, modernizácia stránok Detail
DF2021/229
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 2.62 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné pošta Detail
DF2021/228
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 61.38 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné OZS Detail
DF2021/227
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 3.92 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné Dom smútku Detail
DF2021/226
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 10.45 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné OcÚ Detail
DF2021/225
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 212.89 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné 6+3 b.j. Detail
DF2021/224
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 782.55 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník Elektroinštalačné práce - budova pekárne Detail
DF2021/223
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 991.94 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Stavebný materiál DHZ Detail
DF2021/222
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 2877.50 EM systems, s.r.o., 70,086 01,Zlaté Dodávka a montáž verejného osvetlenia Detail
DF2021/221
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2021/9 Detail
DF2021/220
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 22.55 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2021/8 Detail
DF2021/219
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 54.81 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 9/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2021/213
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 2021/9 Detail
Zmluva
(Zmluva)
11.10.2021 0.00 Bojastav spol. s.r.o., Veľký Lipník 162 Zmluva o nájme nebyt. priestorov Detail
Zmluva
(Zmluva)
11.10.2021 0.00 Ing.Peter Kaminský-BS, Veľký Lipník 318 Zmluva o nájme nebyt. priestorov Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
11.10.2021 0.00 Sagansport, s.r.o., Duklianska 15 Volejbalové ihrisko Detail
DF2021/218
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 208.45 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2021/8 Detail
DF2021/217
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 371.14 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/8 Detail
DF2021/216
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 25.54 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2021/8 Detail
DF2021/215
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 874.26 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2021/8 Detail
DF2021/214
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 55.71 Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava Knihy knižnica Detail
DF2021/212
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP za 2021/8 Detail
DF2021/211
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 26914.58 Bojastav spol. s r.o., 162,065 33,Veľký Lipník Za stavebné práce na akcií "Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník". - rekonštrukcia OZS Detail
DF2021/210
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 3300.00 Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov Stavebný dozor "Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník". Detail
DF2021/209
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 300.00 Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá Odmena za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "vybudovanie inkluzívneho detského ihriska Rodinka" Detail
DF2021/208
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 48.90 Spájame, s.r.o., Pod Dúbravou 7,974 09,Banská Bystrica Stojan na bicykle - OZS Detail
DF2021/207
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 273.50 KaeS čistenie odpadov a kanalizácií, 848,065 11,Nová Ľubovňa Prebíjanie kanálov v obci (pri súp. č. 77) Detail
DF2021/206
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 3194.52 Prometeus-SL, s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa OOPP, materiál - DHZ dotácia zo ŠR Detail
DF2021/205
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 36.03 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 8/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2021/204
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2021/8 Detail
DF2021/203
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 32.46 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2021/7 Detail
DF2021/202
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 734.76 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad Poskytnutie služieb verejného obstarávania -odmena - uskutočnenie stavebných prác zákazky "zníženie energet. náročnosti OZS v obci Veľký Lipník" Detail
DF2021/201
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 411.16 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2021/7 Detail
DF2021/200
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 24.61 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2021/7 Detail
DF2021/199
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 267.48 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2021/7 Detail
DF2021/198
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 332.62 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/7 Detail
DF2021/197
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 265.86 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Ekos vrecia biele Detail
DF2021/196
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 355.20 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Plechové smetné nádoby Detail
DF2021/195
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 787.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina - dodávka a distribúcia 6-8/2021 Detail
DF2021/194
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP za 2021/7 Detail
DF2021/193
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 2021/8 Detail
DF2021/192
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 1171.40 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník Elektroinštalačné práce - garáže pri OcÚ Detail
DF2021/191
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 691.00 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník Elektroinštalačné práce - rekonštrukcia OZS Detail
DF2021/190
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 2592.61 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Rekonštrukcia premostenia mosta v Červenom Detail
DF2021/189
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 91632.00 Bojastav spol. s r.o., 162,065 33,Veľký Lipník Za stavebné práce na akcií "Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník". - rekonštrukcia OZS Detail
DF2021/188
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 4099.98 PB ELEKTRO, s.r.o, Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad Demontáž starých bleskozvodov a montáž nových, revízia - rekonštrukcia OZS Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
17.08.2021 0.00 Ing.Jozef Mráz, Kolačkov 158 Objednávka Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
17.08.2021 0.00 Hrebík - VKP,spol. s.r.o., Veľký Lipník 218 Zmluva Detail
1132/2021/OPR
(Zmluva)
17.08.2021 0.00 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 Zmluva Detail
Zmluva
(Zmluva)
17.08.2021 33.20 Ing.Labant Peter , Ing.Adrea Labantova zmluva Detail
DF2021/187
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 14.28 SOZA Slov. ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 3,821 08,Bratislava Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na rok 2021 - miestny rozhlas Detail
DF2021/186
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 411.50 Vladimír Šalamon - Autoservis, Levočská 1444/47,064 01,Stará Ľubovňa Oprava KIA Detail
DF2021/185
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 769.60 DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina Stravné lístky Detail
DF2021/184
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2021/7 Detail
DF2021/183
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 31.80 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2021/6 Detail
DF2021/182
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 72.00 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Kosenie cintorína Detail
DF2021/181
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 36.03 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 7/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2021/180
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP za 2021/6 Detail
DF2021/179
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 755.27 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2021/6 Detail
DF2021/178
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 282.05 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2021/6 Detail
DF2021/177
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 24.44 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2021/6 Detail
DF2021/176
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 366.84 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/6 Detail
DF2021/175
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 140.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS (7-9/2021) Detail
DF2021/174
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 2021/7 Detail
DF2021/173
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 6907.37 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Rekonštrukcia pilierov mosta pod Oblažec Detail
DF2021/172
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 204.12 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 2021/6 Detail
DF2021/171
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 2504.40 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/6 Detail
DF2021/170
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 35.00 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B,974 01,Banská Bystrica Vypracovanie vyjadrenia - most pod Oblažec Detail
Dodatok č.1
(Zmluva)
26.07.2021 0.00 Bojastav spol. s.r.o., Veľký Lipník 162 Dodatok k zmluve o dielo Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
15.07.2021 0.00 Richard Želonka, Haligovce 154 objednávka Detail
Zmluva č. 1469/2021/OPR
(Zmluva)
12.07.2021 0.00 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 Zmluva Detail
Dohoda č. 21/38/054/75
(Zmluva)
30.06.2021 0.00 upsvar, Farbiarska 57, Dohoda Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
30.06.2021 0.00 Jaroslav Hrebík- VKP, Veľký Lipník 218 Servis kotol Detail
DF2021/169
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 98.43 Victory sport, s.r.o., Junácka 6,831 04,Bratislava Vecné ceny do súťaže - futbal. turnaj o pohár starostu obce Detail
DF2021/168
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 237.71 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné 6+3 b.j. Detail
DF2021/167
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 32.65 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné OcÚ Detail
DF2021/166
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 83.59 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné OZS Detail
DF2021/165
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 5.22 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné pošta Detail
DF2021/164
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 49.00 Asociácia správcov registratúry, M. R. Štefánika 310,972 71,Nováky Školenie - registratúra Detail
DF2021/163
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 109.66 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Zemné práce Detail
DF2021/162
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 46.55 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Úprava kompostoviska Detail
DF2021/161
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 109.50 Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12,064 01,Stará Ľubovňa Ručník s logom - uvítanie detí - repre Detail
DF2021/160
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 142.00 Lackovičov servis, s.r.o., Žnatínska 771/1,972 46,Čereňany Technologický servis ČOV + odber a analýza vody Detail
DF2021/159
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 116.69 Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39,059 51,Poprad - Matejovce Revízie hydrantov Detail
DF2021/158
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 1250.00 DORS, s.r.o., Mierová 31,064 01,Stará Ľubovňa Projektová dokumentácia - kúrenie OZS "Zníženie energetickej náročnosti OZS v obci Veľký Lipník." Detail
DF2021/157
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 2150.00 Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník Rekonštrukcia knižnice - dovybavenie nábytku Detail
DF2021/156
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 36.53 TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40,917 02,Trnava Pasta na parkety KD Detail
DF2021/153
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 33.25 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 6/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2021/152
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 115.44 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Výkladka paliet peletiek Detail
DF2021/151
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 323.46 Lean Commerce s.r.o., Rosinská cesta 13,010 08,Žilina Drátenky do parketového stroja - KD Detail
DF2021/150
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 4171.06 L4T, s.r.o., Turbínova 1/13359,831 04,Bratislava Peletky OcÚ Detail
DF2021/149
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 1750.00 Bočkaj Marián, 27,065 33,Veľký Lipník Prevedené stolárske práce - dvere, lišty, podlaha Detail
DF2021/144
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 80000.00 Bojastav spol. s r.o., 162,065 33,Veľký Lipník Záloha na stavebné práce na akcií "Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník". Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
22.06.2021 0.00 Ivana Nováková, Veľký Lipník 77 Objednávka Detail
Dohoda č. 21/38/012/10
(Zmluva)
21.06.2021 0.00 Upsvar, Farbiarska 57, Dohoda Detail
DF2021/155
(Faktúra prijatá)
17.06.2021 29.56 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2021/5 Detail
DF2021/154
(Faktúra prijatá)
17.06.2021 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2021/6 Detail
DF2021/148
(Faktúra prijatá)
17.06.2021 120.00 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz a zneškodnenie NO - testovanie COVID 19 Detail
DF2021/147
(Faktúra prijatá)
17.06.2021 261.68 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2021/5 Detail
DF2021/146
(Faktúra prijatá)
17.06.2021 387.42 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/5 Detail
DF2021/145
(Faktúra prijatá)
17.06.2021 24.61 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2021/5 Detail
DF2021/143
(Faktúra prijatá)
17.06.2021 745.62 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2021/5 Detail
DF2021/142
(Faktúra prijatá)
17.06.2021 174.31 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz kontajnera za OcÚ Detail
DF2021/141
(Faktúra prijatá)
17.06.2021 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 2021/6 Detail
DF2021/140
(Faktúra prijatá)
17.06.2021 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP za 2021/5 Detail
DF2021/139
(Faktúra prijatá)
17.06.2021 183.96 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 2021/5 Detail
DF2021/138
(Faktúra prijatá)
17.06.2021 2446.80 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/5 Detail
DF2021/137
(Faktúra prijatá)
17.06.2021 184.20 BAT-MAN, s.r.o., Andraščíkova 618/1,085 01,Bardejov Hniezdne búdky pre vtáky a netopiere - OZS Detail
DF2021/136
(Faktúra prijatá)
17.06.2021 23.00 Valentína Torbíková, 263,065 33,Veľký Lipník Obšitie kobercov Detail
DF2021/115
(Faktúra prijatá)
17.06.2021 787.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina - dodávka a distribúcia 3-5/2021 Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
09.06.2021 0.00 Peter Kuľanda, Veľký Lipník 225 objednavka výroba nábytku Detail
DF2021/135
(Faktúra prijatá)
03.06.2021 41.60 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica XVI. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu Detail
DF2021/134
(Faktúra prijatá)
03.06.2021 14.32 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,831 06,Bratislava Matričné tlačivá Detail
DF2021/133
(Faktúra prijatá)
03.06.2021 378.00 Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM XVI. kolo testovania COVID 19 Detail
DF2021/130
(Faktúra prijatá)
03.06.2021 1080.00 CBS spol, s r.o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica Videoprezentácia obce Detail
DF2021/129
(Faktúra prijatá)
03.06.2021 442.40 KUĽAŠ, s.r.o., Púpavová 2558/3,080 06,Ľubotice OOPP - COVID testovania Detail
DF2021/128
(Faktúra prijatá)
03.06.2021 224.40 ŠMIDA, s.r.o., Letná 1080/36,064 01,Stará Ľubovňa Dodávka a montáž interierových žalúzií - OcÚ Detail
DF2021/132
(Faktúra prijatá)
25.05.2021 288.00 JUDr. Slavomír Firment, 17. novembra 14,064 01,Stará Ľubovňa Právne poradenstvo Detail
DF2021/131
(Faktúra prijatá)
25.05.2021 27.60 IMPOL TRADE, s.r.o., Lidická 886/43,73601,Havířov - Šumbark Tapeta na stôl - knižnica Detail
DF2021/127
(Faktúra prijatá)
25.05.2021 260.95 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V knihy knižnica Detail
DF2021/124
(Faktúra prijatá)
25.05.2021 79.66 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Zimná údržba ciest Detail
DF2021/122
(Faktúra prijatá)
25.05.2021 933.31 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Služby spojené s odberom VOO Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
25.05.2021 0.00 Lackovičov servis s.r.o., žnatínska 771/1 objednávka vzorky Detail
DF2021/126
(Faktúra prijatá)
18.05.2021 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2021/5 Detail
DF2021/125
(Faktúra prijatá)
18.05.2021 27.75 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2021/4 Detail
DF2021/123
(Faktúra prijatá)
18.05.2021 38.41 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 5/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2021/117
(Faktúra prijatá)
18.05.2021 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP za 2021/4 Detail
DF2021/114
(Faktúra prijatá)
18.05.2021 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 5/2021 Detail
321 1058
(Zmluva)
18.05.2021 0.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17 zmluva Detail
Dodatok č.1
(Zmluva)
18.05.2021 0.00 Peter Kuľanda, Veľký Lipník 225 Dodatok č.1 Detail
Zmluva
(Zmluva)
11.05.2021 673.96 Dušan Kocúr, Veľký Lipník 264 Kúpna zmluva Detail
DF2021/121
(Faktúra prijatá)
10.05.2021 260.51 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2021/4 Detail
DF2021/120
(Faktúra prijatá)
10.05.2021 24.61 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2021/4 Detail
DF2021/119
(Faktúra prijatá)
10.05.2021 425.08 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/4 Detail
DF2021/118
(Faktúra prijatá)
10.05.2021 745.62 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 4/2021 Detail
DF2021/116
(Faktúra prijatá)
10.05.2021 182.40 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz a zneškodnenie NO - testovanie COVID 19 Detail
DF2021/113
(Faktúra prijatá)
10.05.2021 1198.80 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/4 Detail
DF2021/112
(Faktúra prijatá)
10.05.2021 123.48 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 2021/4 Detail
DF2021/111
(Faktúra prijatá)
10.05.2021 188.10 KUĽAŠ, s.r.o., Púpavová 2558/3,080 06,Ľubotice OOPP, respirátory - COVID testovania Detail
DF2021/110
(Faktúra prijatá)
10.05.2021 37.50 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica XV. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu Detail
DF2021/109
(Faktúra prijatá)
10.05.2021 63.50 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica XIV. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu Detail
DF2021/107
(Faktúra prijatá)
10.05.2021 668.00 Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM XIV.a XV. kolo testovania COVID 19 Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
10.05.2021 0.00 Šmida s.r.o., letná 24 objednávka Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
10.05.2021 0.00 Ekos spol. s.r.o., popradská 24 objednávka Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
10.05.2021 0.00 Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Lipníku, Veľký Lipník 345 objednávka - stav.práce havarijný stav mosta Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
07.05.2021 0.00 DORS s.r.o PD - kúrenie OZS Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
07.05.2021 0.00 Marián Bočkaj, Veľký Lipník 27 objednávka Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
28.04.2021 0.00 Ekos spol. s.r.o., popradská 24 Likvidácia nebezpečného odpadu z testovania Detail
Dodatok č.1
(Objednávka vystavená)
28.04.2021 0.00 Ľubovnianska nemocnica n.o., Obrancov mieru 3 Dodatok č.1 Detail
DF2021/108
(Faktúra prijatá)
28.04.2021 56.50 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica XIII. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu Detail
DF2021/106
(Faktúra prijatá)
28.04.2021 550.00 Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM XII.a XIII. kolo testovania COVID 19 Detail
DF2021/103
(Faktúra prijatá)
28.04.2021 38.41 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 3/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2021/97
(Faktúra prijatá)
28.04.2021 22.50 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica XII. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu Detail
Dodatok č.1
(Objednávka vystavená)
23.04.2021 0.00 Ľubovnianska nemocnica n.o., Obrancov mieru 3 Dodatok č.1 Detail
Zmluva
(Zmluva)
09.04.2021 0.00 Bojastav spol. s.r.o., Veľký Lipník 162 zmluva o dielo Detail
DF2021/102
(Faktúra prijatá)
09.04.2021 85.75 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2021/3 Detail
DF2021/101
(Faktúra prijatá)
09.04.2021 497.98 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/3 Detail
DF2021/100
(Faktúra prijatá)
09.04.2021 303.25 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2021/3 Detail
DF2021/99
(Faktúra prijatá)
09.04.2021 300.00 Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá Odmena za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Volejbalové ihrisko,Dovybavenie knižnice, Autobusové zastávky". Detail
DF2021/98
(Faktúra prijatá)
09.04.2021 1579.93 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 3/2021 Detail
DF2021/96
(Faktúra prijatá)
09.04.2021 18.00 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica XI. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu Detail
DF2021/95
(Faktúra prijatá)
09.04.2021 264.00 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz a zneškodnenie NO - testovanie COVID 19 Detail
DF2021/94
(Faktúra prijatá)
09.04.2021 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP za 3/2021 Detail
DF2021/93
(Faktúra prijatá)
09.04.2021 140.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS (4-6/2021) Detail
DF2021/92
(Faktúra prijatá)
09.04.2021 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 4/2021 Detail
DF2021/91
(Faktúra prijatá)
09.04.2021 181.44 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 2021/3 Detail
DF2021/90
(Faktúra prijatá)
09.04.2021 1098.00 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/3 Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
09.04.2021 0.00 Ing. Mráz Dozor Detail
DF2021/89
(Faktúra prijatá)
01.04.2021 580.00 Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM X.a XI. kolo testovania COVID 19 Detail
DF2021/87
(Faktúra prijatá)
01.04.2021 735.30 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad Poskytnutie služieb verejného obstarávania -odmena projekt "zvýšenie energet. účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník". Detail
DF2021/86
(Faktúra prijatá)
01.04.2021 27.00 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica X. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu Detail
DF2021/85
(Faktúra prijatá)
01.04.2021 22.50 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica IX. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu Detail
DF2021/84
(Faktúra prijatá)
01.04.2021 2.62 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné pošta Detail
DF2021/83
(Faktúra prijatá)
01.04.2021 52.25 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné OZS Detail
DF2021/82
(Faktúra prijatá)
01.04.2021 26.12 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné OcÚ Detail
DF2021/81
(Faktúra prijatá)
01.04.2021 239.02 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné 6+3 b.j. Detail
DF2021/80
(Faktúra prijatá)
01.04.2021 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa Zverejňovanie dokumentov 2021 Detail
DF2021/75
(Faktúra prijatá)
01.04.2021 290.00 Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM IX. kolo testovania COVID 19 Detail
DF2021/72
(Faktúra prijatá)
01.04.2021 165.00 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina Verejná správa SR - ročný prístup Detail
DF2021/71
(Faktúra prijatá)
01.04.2021 230.00 Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM VIII. kolo testovania COVID 19 Detail
DF2021/79
(Faktúra prijatá)
17.03.2021 810.64 KUĽAŠ, s.r.o., Púpavová 2558/3,080 06,Ľubotice OOPP, respirátory - COVID testovania Detail
DF2021/78
(Faktúra prijatá)
17.03.2021 416.50 KUĽAŠ, s.r.o., Púpavová 2558/3,080 06,Ľubotice OOPP, respirátory - COVID testovania Detail
DF2021/77
(Faktúra prijatá)
17.03.2021 45.00 Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa Revízia komínov OcÚ Detail
DF2021/76
(Faktúra prijatá)
17.03.2021 62.18 Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa Revízia komínov OZS Detail
DF2021/74
(Faktúra prijatá)
17.03.2021 32.57 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2/2021 Detail
DF2021/73
(Faktúra prijatá)
17.03.2021 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 3/2021 Detail
DF2021/69
(Faktúra prijatá)
17.03.2021 31.85 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 3/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2021/68
(Faktúra prijatá)
17.03.2021 240.00 Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 382/18,059 01,Spišská Belá Aktualizácia rozpočtu ku projektu OZS (špecializácia cenníka) Detail
DF2021/67
(Faktúra prijatá)
17.03.2021 22.50 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica VIII. kolo testovanie COVID 19 - stravovanie tímu Detail
DF2021/59
(Faktúra prijatá)
17.03.2021 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 3/2021 Detail
Zmluva
(Zmluva)
17.03.2021 0.00 Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava Dodatok k zmluve Detail
Zmluva
(Zmluva)
12.03.2021 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11 Zmluva o úvere č.75/004/21 Detail
Zmluva
(Zmluva)
12.03.2021 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11 Zmluva o účte municipálneho úveru - Univerzál Detail
DF2021/70
(Faktúra prijatá)
11.03.2021 110.40 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz a zneškodnenie NO - testovanie COVID 19 Detail
DF2021/66
(Faktúra prijatá)
11.03.2021 22.50 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica VII. kolo testovanie COVID 19 - stravovanie tímu Detail
DF2021/65
(Faktúra prijatá)
11.03.2021 460.00 Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM VI. a VII. kolo testovania COVID 19 Detail
DF2021/64
(Faktúra prijatá)
11.03.2021 93.35 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2/2021 Detail
DF2021/63
(Faktúra prijatá)
11.03.2021 507.53 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2/2021 Detail
DF2021/62
(Faktúra prijatá)
11.03.2021 971.71 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2/2021 Detail
DF2021/60
(Faktúra prijatá)
11.03.2021 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP za 2/2021 Detail
DF2021/58
(Faktúra prijatá)
11.03.2021 756.73 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Zimná údržba ciest Detail
DF2021/29
(Faktúra prijatá)
11.03.2021 787.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina - dodávka a distribúcia 1-2/2021 Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
11.03.2021 0.00 Ekos, popradská 24 Nebezpečný odpad Detail
DF2021/61
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 114.00 OB TEAM, s.r.o., Továrenská 1459,064 01,Stará Ľubovňa OOPP - VII. kolo testovania COVID 19 Detail
DF2021/57
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 197.50 VÚB Banka, a.s., Mlynské nivy 1,82990,Bratislava 25 Poplatok za vedenie majetkového účtu za rok 2020 Detail
DF2021/55
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 200.40 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vypracovanie ročného ohlásenia a evidenčných listov odpadov Detail
Zmluva
(Zmluva)
04.03.2021 49.80 Mária Šimšajová 242, Veľký Lipník Zmluva predaj pozemku Detail
Zmluva
(Zmluva)
03.03.2021 1000.00 FSS Vorodaj zmluva o dotácii Detail
Zmluva
(Zmluva)
03.03.2021 6500.00 TJ Družstevník Veľký Lipník zmluva o dotacii Detail
Zmluva
(Zmluva)
03.03.2021 146.08 Patrik Grudecký, Veľký Lipník268 Zmluva predaj pozemku Detail
Zmluva
(Zmluva)
03.03.2021 400.00 Gréckokatolícka charita Prešov zmluva o dotácií Detail
Zmluva
(Zmluva)
03.03.2021 0.00 LEHA s.r.o., Tomašíková 8 Zmluva o poskytovaní služieb Detail
Zmluva
(Zmluva)
03.03.2021 2000.00 DHZ, Veľký Lipník Zmluva o dotácii Detail
Zmluva
(Zmluva)
03.03.2021 300.00 Spišská katolícka charita, Spišská Stará Ves zmluva dotácia Detail
Zmluva
(Zmluva)
03.03.2021 0.00 Ľubovnianska nemocnica n.o., Obrancov mieru 3 Zmluva MOM Detail
Dodatok
(Zmluva)
03.03.2021 0.00 Natur Pack, Bajkalská 25 Dodatok č.3 Detail
Zmluva
(Zmluva)
03.03.2021 166.00 Milan Grudecký, Anna Grudecká, Veľký Lipník 256 Zmluva predaj pozemku Detail
DF2021/56
(Faktúra prijatá)
26.02.2021 169.00 Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES, Mierová 66,064 01,Stará Ľubovňa Výmena oleja - IVECO DAILY - DHZ Detail
DF2021/54
(Faktúra prijatá)
26.02.2021 396.07 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V knihy knižnica Detail
DF2021/53
(Faktúra prijatá)
26.02.2021 22.50 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica VI. kolo testovanie COVID 19 - stravovanie tímu Detail
DF2021/52
(Faktúra prijatá)
26.02.2021 100.20 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica Zasadnutie ĽRZ - občerstvenie Detail
DF2021/51
(Faktúra prijatá)
26.02.2021 40.30 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica V. kolo testovanie COVID 19 - stravovanie tímu Detail
DF2021/50
(Faktúra prijatá)
26.02.2021 480.00 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/2 Detail
DF2021/49
(Faktúra prijatá)
26.02.2021 73.08 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 2/2021 Detail
DF2021/48
(Faktúra prijatá)
26.02.2021 57.40 Čarnotová Helena, 286,065 33,Veľký Lipník OOPP § 54 Podpora v zamestnanosti Detail
DF2021/47
(Faktúra prijatá)
26.02.2021 146.52 Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39,059 51,Poprad - Matejovce Hliniková tabuľka na budovu DHZ Detail
DF2021/46
(Faktúra prijatá)
26.02.2021 1152.60 DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina Stravné lístky Detail
DF2021/43
(Faktúra prijatá)
26.02.2021 305.00 Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM V. kolo testovania COVID 19 Detail
DF2021/42
(Faktúra prijatá)
26.02.2021 38.41 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 2/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2021/41
(Faktúra prijatá)
26.02.2021 648.00 Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava Verifikácia cintorínov v obci Veľký Lipník Detail
DF2021/45
(Faktúra prijatá)
19.02.2021 37.31 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 1/2021 Detail
DF2021/44
(Faktúra prijatá)
19.02.2021 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2/2021 Detail
DF2021/39
(Faktúra prijatá)
19.02.2021 4171.06 L4T, s.r.o., Turbínova 1/13359,831 04,Bratislava Peletky OZS Detail
DF2021/33
(Faktúra prijatá)
19.02.2021 38.40 Slovgram, Jakubovo námestie 14,831 48,Bratislava Odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu na rok 2021 Detail
DF2021/30
(Faktúra prijatá)
19.02.2021 590.40 MTM Electric Motors, s.r.o., SNP 68,053 01,Harichovce Respirátory pre dôchodcov Detail
DF2021/27
(Faktúra prijatá)
19.02.2021 110.40 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Výkladka paliet peletiek Detail
DF2021/24
(Faktúra prijatá)
19.02.2021 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 2/2021 Detail
DF2021/40
(Faktúra prijatá)
09.02.2021 994.78 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 1/2021 Detail
DF2021/38
(Faktúra prijatá)
09.02.2021 173.17 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 1/2021 Detail
DF2021/37
(Faktúra prijatá)
09.02.2021 292.21 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 1/2021 Detail
DF2021/36
(Faktúra prijatá)
09.02.2021 577.92 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 1/2021 Detail
DF2021/35
(Faktúra prijatá)
09.02.2021 42.12 Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoríny.sk za rok 2021 Detail
DF2021/34
(Faktúra prijatá)
09.02.2021 701.72 LEHA, s.r.o., Tomášikova 8,040 01,Košice Odber vzoriek a diagnostika v zmysle zmluvy IV.kolo testovania COVID 19 Detail
DF2021/32
(Faktúra prijatá)
09.02.2021 162.00 Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava Aktualizácia programov na rok 2021 Detail
DF2021/31
(Faktúra prijatá)
09.02.2021 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP za 1/2021 Detail
DF2021/28
(Faktúra prijatá)
09.02.2021 318.62 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Zimná údržba ciest Detail
DF2021/26
(Faktúra prijatá)
09.02.2021 110.40 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Výkladka paliet peletiek Detail
DF2021/23
(Faktúra prijatá)
09.02.2021 8004.08 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Rekonštrukcia knižnice Detail
DF2021/22
(Faktúra prijatá)
09.02.2021 96.00 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica IV. kolo testovanie COVID 19 - stravovanie tímu Detail
DF2021/21
(Faktúra prijatá)
09.02.2021 4296.60 L4T, s.r.o., Turbínova 1/13359,831 04,Bratislava Peletky OcÚ Detail
DF2021/20
(Faktúra prijatá)
09.02.2021 3943.80 Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník Rekonštrukcia knižnice - 21 ks regálov Detail
DF2021/19
(Faktúra prijatá)
09.02.2021 1393.98 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Zimná údržba ciest Detail
DF2021/25
(Faktúra prijatá)
03.02.2021 205.55 M + A, s.r.o., 116,065 11,Kolačkov Opravy v budove DHZ - všeob. materiál Detail
DF2021/18
(Faktúra prijatá)
03.02.2021 114.00 OB TEAM, s.r.o., Továrenská 1459,064 01,Stará Ľubovňa OOPP - IV. kolo testovania COVID 19 Detail
DF2021/17
(Faktúra prijatá)
03.02.2021 342.98 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V knihy knižnica Detail
DF2021/16
(Faktúra prijatá)
03.02.2021 72.90 Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného, Moldavská cesta 8 B,042 80,Košice Skupinové poistenie osôb 2021 - DHZ Detail
DF2021/15
(Faktúra prijatá)
03.02.2021 66.72 IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36,080 01,Prešov Update programu IFOsoft MZDY 2021 Detail
DF2021/14
(Faktúra prijatá)
03.02.2021 712.18 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Rekonštrukcia kancelárie sekretariátu Detail
DF2021/13
(Faktúra prijatá)
29.01.2021 769.60 DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina Stravné lístky Detail
DF2021/12
(Faktúra prijatá)
29.01.2021 25.09 IVES Košice Winmatri - aktualizácia na rok 2021 Detail
DF2021/11
(Faktúra prijatá)
29.01.2021 198.00 Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník Drobné stolárske práce na OcÚ Detail
DF2021/10
(Faktúra prijatá)
29.01.2021 15.60 DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina Poštovné a poplatok za výmenu stravných lístkov Detail
DF2021/7
(Faktúra prijatá)
29.01.2021 46.45 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 1/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2021/5
(Faktúra prijatá)
29.01.2021 28.66 REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A,917 01,Trnava Prenájom tlačiarne na rok 2021 podľa zmluvy Detail
DF2021/4
(Faktúra prijatá)
29.01.2021 336.00 Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda Licenčný poplatok za rok 2021 ročná prevádzak www.velkylipnik.sk Detail
DF2021/3
(Faktúra prijatá)
29.01.2021 162.00 Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda Ročná prevádzka GDPR balíčka a SSL certifikátu na rok 2021 Detail
DF2021/2
(Faktúra prijatá)
29.01.2021 140.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS (1-3/2021) Detail
DF2020/296
(Faktúra prijatá)
29.01.2021 104.95 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 12/2020 Detail
DF2020/295
(Faktúra prijatá)
29.01.2021 314.52 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 12/2020 Detail
DF2020/294
(Faktúra prijatá)
29.01.2021 471.47 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 12/2020 Detail
DF2020/293
(Faktúra prijatá)
29.01.2021 933.86 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 12/2020 Detail
DF2020/292
(Faktúra prijatá)
29.01.2021 370.00 Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá Odmena za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie Detail
DF2020/291
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 850.44 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník Rekoštrukcia kancelárie sekretariátu - elektroinštalačné a montážne práce Detail
DF2020/290
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 480.00 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad Odmena za za odbornú pomoc pri spracovaní žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt "Kanalizácia a ČOV obce Veľký Lipník". Detail
DF2020/289
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 1480.02 Elektro Family, spol. s r.o., Sv. Jakuba 3171/27,085 01,Bardejov Oprava a doplnenie verejného osvetlenia Detail
DF2020/288
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 37.50 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica Občerstvenie na obecné zastupiteľstvo Detail
DF2020/287
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 90.00 RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230/117,061 01,Spišská Stará Ves Vypracovanie dokumentov pre obec - VZN Detail
DF2020/286
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 637.20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 12/2020 Detail
DF2020/285
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 143.64 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 12/2020 Detail
DF2020/284
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 19.93 Ľubovianská mediálna spoločnosť,s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Predplatné ĽN na rok 2021 Detail
DF2020/283
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 359.10 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Plastové a plechové smetné nádoby Detail
DF2020/282
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 1.07 Orange, 82108,Bratislava Starosta mobil 12/2020 - akontácia Detail
DF2020/281
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 1414.08 Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov Predmety s potlačou obce - kalendáre,perá, hrnčeky Detail
DF2020/280
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 93.50 Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves Členské za rok 2020 - Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria Detail
DF2020/279
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 2210.00 Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník Nábytok do kancelárie sekretariátu Detail
DF2020/278
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 24.04 Orange, 82108,Bratislava Starosta mobil 12/2020 Detail
DF2020/277
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 8.48 Orange, 82108,Bratislava Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO Detail
DF2020/276
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 32.34 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 11/2020 Detail
DF2020/275
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 12/2020 Detail
DF2020/274
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 126.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 11 a 12/2020 Detail
DF2020/273
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 2.62 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné pošta Detail
DF2020/272
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 56.16 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné OZS Detail
DF2020/271
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 18.29 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné OcÚ Detail
DF2020/270
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 2.62 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné šatne TJ Detail
DF2020/269
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 182.86 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné 6+3 b.j. Detail
DF2020/268
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 40.56 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 11/2020 Detail
DF2020/267
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 79.66 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Zimná údržba ciest Detail
DF2020/266
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 24.84 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 11/2020 Detail
DF2020/265
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 296.23 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 11/2020 Detail
DF2020/264
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 522.44 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 11/2020 Detail
DF2020/263
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 1140.00 Ing. Mgr. Vadinová Hedviga, Prostejovská 103,080 01,Prešov Vykonanie auditu účtovnej závierky a overenie súladu výročnej správy za rok 2019 Detail
DF2020/262
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 940.07 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 11/2020 Detail
DF2020/261
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 12/2020 Detail
DF2020/260
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 315.00 Vorodaj, 283,065 33,Veľký Lipník Kalendáre na rok 2021 Detail
DF2020/259
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 735.60 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 11/2020 Detail
DF2020/258
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 173.88 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 11/2020 Detail
20/38/010/4
(Zmluva)
17.12.2020 0.00 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Farbiarska 57, Dohoda Detail
Zmluva
(Zmluva)
16.12.2020 0.00 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Detail
DF2020/280
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 93.50 TATRY - PIENINY LAG, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves Členské za rok 2020 - Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria Detail
DF2020/255
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 36.91 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Prečistenie kanálov OZS Detail
DF2020/254
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 392.50 POĽANA - podielnické družstvo Jarabina, 430,065 31,Jarabina Posypový materiál na cesty v zime Detail
DF2020/253
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 174.00 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica Dodanie stravy počas III. kola testovania COVID 19 Detail
DF2020/252
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 372.00 OB TEAM, s.r.o., Továrenská 1459,064 01,Stará Ľubovňa Predaj zdravotníckeho materiálu na III. kolo testovania COVID 19 v okrese Detail
DF2020/251
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 240.00 RamontBuilding, s.r.o., Levočská 12,082 52,Abranovce Vypracovanie monitorovacej správy č. 5 k projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Veľký Lipník" Detail
DF2020/250
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 11/2020 Detail
DF2020/249
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 40.80 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 10/2020 Detail
DF2020/248
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 414.00 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE, Mierová 1089/14,064 01,Stará Ľubovňa Tónery do tlačiarní OcÚ Detail
DF2020/247
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 37.90 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 10/2020 Detail
DF2020/246
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 8.48 Orange, 82108,Bratislava Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO Detail
DF2020/245
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371/23,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 10/2020 Detail
DF2020/244
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 1411.80 OB TEAM, s.r.o., Továrenská 1459,064 01,Stará Ľubovňa Predaj zdravotníckeho materiálu na I. a II. kolo testovania COVID 19 Detail
DF2020/243
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 271.50 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica Dodanie stravy počas II. kola testovania COVID 19 Detail
DF2020/242
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 333.00 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica Dodanie stravy počas I. kola testovania COVID 19 Detail
DF2020/241
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 940.07 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 10/2020 Detail
DF2020/240
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 293.50 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 10/2020 Detail
DF2020/239
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 415.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 10/2020 Detail
DF2020/238
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 25.24 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 10/2020 Detail
DF2020/237
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 50.00 Ľubomír Kapraň Kapsport, 179,053 14,Dravce Sprostredkovanie otvorenia ihriska + marketing "Detské ihrisko pri MŠ" Detail
DF2020/236
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 2297.16 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Oprava piliera mosta v Šoltysej Detail
DF2020/235
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 767.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina - dodávka a distribúcia 01.09.2020 - 30.11.2020 Detail
DF2020/234
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 Detail
DF2020/233
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 327.06 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz kontajnerov - starý a nový cintorín Detail
DF2020/231
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 416.16 Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56,821 01,Bratislava Vstupná kontrola detského ihriska pri ZŠ s MŠ Detail
DF2020/230
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 214.20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 10/2020 Detail
DF2020/229
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 2167.20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 10/2020 Detail
Zmluva
(Zmluva)
30.11.2020 0.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2 Zmluva o výpožičke Detail
Zmluva
(Zmluva)
30.11.2020 0.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova2 Zmluva o výpožičke Detail
Zmluva
(Zmluva)
30.11.2020 0.00 Tatrahasil servis s.r.o. , Lidická 1623/39 Mandátna zmluva Detail
Zmluva
(Zmluva)
30.11.2020 0.00 Štatistický úrad SR, Miletičova 3,824 67 bratislava Zmluva o výpožičke Detail
Zmluva
(Zmluva)
27.11.2020 0.00 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
16.11.2020 0.00 Peter Kuľanda, Veľký Lipník 225 Objednávka stolárske práce Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
16.11.2020 0.00 Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Lipníku, Veľký Lipník 345 Objednávka stavebné práce Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
11.11.2020 0.00 Peter Kuľanda, Veľký Lipník 225 nábytok Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
11.11.2020 0.00 SG-Elektro, Veľký Lipník 110 objednávka kancelária sekretariátu Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
11.11.2020 0.00 Ing.Sylvia Slavkovská, Slov.Nár. Povstania žiadosť kompostér. Detail
DF2020/232
(Faktúra prijatá)
10.11.2020 100.00 Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov Vypracovanie rozpočtu k zákazke: "Rekonštrukcia obecnej knižnice v obci Veľký Lipník". Detail
DF2020/227
(Faktúra prijatá)
10.11.2020 780.00 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník Rozhlasová ústredňa - dodanie a montáž Detail
objednávka
(Objednávka vystavená)
30.10.2020 0.00 Elektro Family spol. s.r.o., Sv.Jakuba 3171/27 verejné osvetlenie Detail
DF2020/228
(Faktúra prijatá)
30.10.2020 126.00 Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062/1,064 01,Stará Ľubovňa Kovové tabule ku kamerovým systémom Detail
DF2020/226
(Faktúra prijatá)
30.10.2020 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371/23,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 9/2020 Detail
DF2020/225
(Faktúra prijatá)
30.10.2020 66.39 Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1,036 01,Martin Servisné poplatky za rok 2020 Detail
DF2020/224
(Faktúra prijatá)
30.10.2020 279.97 Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov Kalendáre, diáry Detail
DF2020/222
(Faktúra prijatá)
30.10.2020 1920.00 COOP Jednota Prešov,, Konštantínova 3,080 01,Prešov Darčekové poukážky dôchodcom Detail
2020/128/2283
(Zmluva)
21.10.2020 19983.00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5,817 82 Bratislava Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Detail
DF2020/223
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 24.84 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 9/2020 Detail
DF2020/221
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 10/2020 Detail
DF2020/220
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 45.83 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 9/2020 Detail
DF2020/219
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 367.30 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 9/2020 Detail
DF2020/218
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 44.06 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 9/2020 Detail
DF2020/217
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 8.48 Orange, 82108,Bratislava Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO Detail
DF2020/216
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 250.37 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 9/2020 Detail
DF2020/215
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 139.52 Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o., M. R. Štefánika 25/A,036 01,Martin knihy knižnica Detail
DF2020/214
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 722.79 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 9/2020 Detail
DF2020/213
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 10/2020 Detail
DF2020/212
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 140.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS 10-12/2020 Detail
DF2020/211
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 146.12 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Práce na kompostovisku Detail
DF2020/210
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 176.40 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 9/2020 Detail
DF2020/209
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 2139.60 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 9/2020 Detail
DF2020/208
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 45.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Školenie k informačnému systému URBIS Detail
DF2020/207
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 1525.48 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov NO a VOO Detail
DF2020/206
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 2.62 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné pošta Detail
DF2020/205
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 56.16 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné OZS Detail
DF2020/204
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 14.36 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné OcÚ Detail
DF2020/203
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 7.84 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné šatne TJ Detail
DF2020/202
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 241.62 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné 6+3 b.j. Detail
DF2020/201
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 210.00 MEPIS HEALTHCARE, s.r.o., 1. mája 220/19,058 01,Poprad Jednorazové rúška Detail
DF2020/200
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 9/2020 Detail
DF2020/199
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 33.17 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 8/2020 Detail
DF2020/198
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 40.86 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 8/2020 Detail
DF2020/197
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 8.48 Orange, 82108,Bratislava Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO Detail
DF2020/196
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371/23,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 8/2020 Detail
DF2020/195
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 25.04 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 8/2020 Detail
DF2020/194
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 352.09 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 8/2020 Detail
DF2020/193
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 239.21 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 8/2020 Detail
DF2020/192
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 1963.34 PB ELEKTRO, s.r.o, Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad Oprava bleskozvodov na objekte MŠ Detail
DF2020/191
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 722.79 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 8/2020 Detail
DF2020/190
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 9/2020 Detail
DF2020/170
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 767.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina - dodávka a distribúcia 01.06.2020 - 31.08.2020 Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
05.10.2020 0.00 Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Lipníku, Veľký Lipník 345 Objednávka Detail
objednávka
(Objednávka vystavená)
21.09.2020 0.00 MEPIS HEALTHCARE, s.r.o., 1. mája 220/19,058 01,Poprad Objednávka rúško Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
03.09.2020 0.00 Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava Vstupná kontrola detského ihriska Detail
506/2020/DPR
(Zmluva)
27.08.2020 0.00 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov Zmluva Detail
20/38/054/190
(Zmluva)
26.08.2020 0.00 upsvar, Farbiarska 57 DOhoda Detail
20/38/054/205
(Zmluva)
26.08.2020 0.00 upsvar, Farbiarska 57 DOhoda Detail
20/30/054/186
(Zmluva)
26.08.2020 0.00 upsvar, Farbiarska57 DOhoda Upsvar Detail
DF2020/189
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 267.70 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz kontajnerov - za OcÚ Detail
DF2020/188
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 820.34 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 7/2020 Detail
DF2020/187
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 636.19 BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad Revízie elektroinštalácie OZS Detail
DF2020/186
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 200.00 Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá Odmena za poskytnutie odbornej pomoci pri zúčtovaní dotácie "Bezpečnostný systém v obci Veľký Lipník - II. etapa." Detail
DF2020/185
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 327.00 Miroslav Ščurka - geodet, 249,064 01,Chmeľnica Geometrický plán - pri 6+3 b.j. Detail
DF2020/184
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 11.94 REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A,917 01,Trnava Prenájom tlačiarne na OcÚ 8-12/2020 na základe zmluvy Detail
DF2020/183
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 530.00 Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník Interiérové vybavenie - lavičky, vešiaková stena Detail
DF2020/182
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 120.00 Joe Laughter, s.r.o., Ku Surdoku 1,080 01,Prešov Skakačí hrad - hasičská súťaž Detail
DF2020/181
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 769.60 DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina Stravné lístky Detail
DF2020/180
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371/23,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 7/2020 Detail
DF2020/177
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 40.78 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 7/2020 Detail
DF2020/176
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 80.00 Tibor Farkaš - BELIVIE, Vinohrady 992/5,952 01,Vráble Obrusy KD Detail
DF2020/175
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 8.48 Orange, 82108,Bratislava Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO Detail
DF2020/174
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 24.84 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 7/2020 Detail
DF2020/173
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 300.77 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 7/2020 Detail
DF2020/172
(Faktúra prijatá)
24.08.2020 241.75 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 7/2020 Detail
DF2020/179
(Faktúra prijatá)
18.08.2020 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 8/2020 Detail
DF2020/178
(Faktúra prijatá)
18.08.2020 39.35 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 7/2020 Detail
DF2020/171
(Faktúra prijatá)
18.08.2020 860.02 Prometeus-SL, s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa OOPP, materiál DHZ - dotácia zo ŠR Detail
DF2020/169
(Faktúra prijatá)
18.08.2020 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 8/2020 Detail
DF2020/167
(Faktúra prijatá)
18.08.2020 126.20 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Práce na kompostovisku Detail
DF2020/166
(Faktúra prijatá)
18.08.2020 894.92 CSTfire, s.r.o., 2937/132a,703 00,Ostrava 3 Oprava kotla OZS Detail
OPbjednávka
(Objednávka vystavená)
17.08.2020 0.00 BPH Elektro, Šrobárová 2668/17 Objednávka bleskozvod Detail
DF2020/168
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 360.00 PS 12 Group, s.r.o., Pažitie 519/35,010 09,Žilina Požiarné zásahové hadice - dotácia DHZ zo ŠR Detail
DF2020/165
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 258.30 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Ekos vrece biele Detail
DF2020/164
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 340.00 VPMJ, s.r.o., 227,065 11,Nová Ľubovňa Stavebný dozor na dielo "Detské ihrisko pri ZŠ s MŠ Veľký Lipník" Detail
DF2020/163
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 20337.17 Sagansport, s.r.o., Duklianska 15,085 01,Bardejov Zhotovenie diela "Detské ihrisko pri ZŠ s MŠ Veľký Lipník" Detail
DF2020/162
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 6.60 Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49,851 04,Bratislava Prístup do CRE a výpis z registra Detail
DF2020/160
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 6250.00 RIMI - Security Bardejov, s.r.o., Duklianska 14,085 01,Bardejov Bezpečnostný systém v obce Veľký Lipníik - 2.etapa Detail
DF2020/159
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 360.02 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V knihy knižnica Detail
DF2020/158
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 3100.00 Róbert Fuchs - REPO, Jarmočná 1781/131,064 01,Stará Ľubovňa Traktorová kosačka Cab Cadet - ihrisko TJ Detail
DF2020/157
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 330.34 NOVSTAV SL, s.r.o., Popradská 668/15,064 01,Stará Ľubovňa štrk na spevnenie Detail
DF2020/156
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 699.00 Róbert Fuchs - REPO, Jarmočná 1781/131,064 01,Stará Ľubovňa Krovinorez FS 260 Detail
DF2020/154
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 307.40 Martin Adamčík - MAAD, 315,044 71,Cestice Vecné ceny do súťaže - požiarnicka súťaž Detail
DF2020/153
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 116.73 Victory sport, s.r.o., Junácka 6,831 04,Bratislava Vecné ceny do súťaže - futbalový turnaj o pohár starostu obce Detail
DF2020/152
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 146.12 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Práce na kompostovisku Detail
DF2020/149
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371/23,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 6/2020 Detail
DF2020/148
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 8.48 Orange, 82108,Bratislava Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO Detail
DF2020/147
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 24.46 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 6/2020 Detail
DF2020/146
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 243.16 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 6/2020 Detail
DF2020/145
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 272.33 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 6/2020 Detail
DF2020/144
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 38.26 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 6/2020 Detail
DF2020/143
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 719.68 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 6/2020 Detail
PHZ-OPK1-2018-003119
(Zmluva)
03.08.2020 0.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica č.2 Dodatok č.1 Detail
Objednávka kosačka
(Objednávka vystavená)
15.07.2020 0.00 Róbert Fuchs -Repo, Jarmočná 1780/131 Objednávka Detail
DF2020/151
(Faktúra prijatá)
13.07.2020 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 7/2020 Detail
DF2020/150
(Faktúra prijatá)
13.07.2020 44.51 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 7/2020 Detail
DF2020/141
(Faktúra prijatá)
13.07.2020 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 7/2020 Detail
DF2020/140
(Faktúra prijatá)
13.07.2020 1566.00 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 6/2020 Detail
DF2020/139
(Faktúra prijatá)
13.07.2020 206.64 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 6/2020 Detail
DF2020/142
(Faktúra prijatá)
07.07.2020 104.40 Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník Servis kotla OcÚ Detail
DF2020/136
(Faktúra prijatá)
07.07.2020 86.38 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Rovnanie terénu pri OZS Detail
DF2020/135
(Faktúra prijatá)
07.07.2020 2.62 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné pošta Detail
DF2020/134
(Faktúra prijatá)
07.07.2020 49.63 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné OZS Detail
DF2020/133
(Faktúra prijatá)
07.07.2020 30.04 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné OcÚ Detail
DF2020/132
(Faktúra prijatá)
07.07.2020 1.31 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné DS Detail
DF2020/131
(Faktúra prijatá)
07.07.2020 1.31 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné šatne TJ Detail
DF2020/130
(Faktúra prijatá)
07.07.2020 205.06 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné 6+3 b.j. Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
06.07.2020 0.00 VPMJ s.r.o., Nová Ľubovňa 227 Objednávka stav.dozor DI pri ZŠsMŠ Detail
111200017BPT
(Zmluva)
02.07.2020 0.00 Regionpress, s.r.o., Pekárska 7489/40A Zmluva o prenájme Detail
DF2020/138
(Faktúra prijatá)
30.06.2020 350.00 Ing. Milan Kuľanda, PhD., 57,065 33,Veľký Lipník Odmena za vypracovanie žiadosti na projekt "Zvyšovanie atraktivity územia, zlepšenie kvality a dostupnosti služieb v regióne Pienin a Zamag." Detail
DF2020/137
(Faktúra prijatá)
24.06.2020 1954.54 Florian, s.r.o., Priekopská 26,036 08,Martin Hasičská technika - dotácia DHZ zo ŠR Detail
DF2020/128
(Faktúra prijatá)
24.06.2020 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371/23,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 5/2020 Detail
DF2020/124
(Faktúra prijatá)
24.06.2020 8.48 Orange, 82108,Bratislava Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
16.06.2020 0.00 Jaroslav Hrebík - VKP, Veľký Lipník 218 Objednávka servis kotol Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
16.06.2020 0.00 CST fire s.r.o., Výstavní 2973/132a Objednávka Detail
DF2020/127
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 38.26 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 5/2020 Detail
DF2020/126
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 41.62 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 5/2020 Detail
DF2020/125
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 6/2020 Detail
DF2020/123
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 719.68 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 5/2020 Detail
DF2020/122
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 309.06 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 5/2020 Detail
DF2020/121
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 25.79 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 5/2020 Detail
DF2020/120
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 269.62 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 5/2020 Detail
DF2020/100
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 767.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina - dodávka a distribúcia 01.03.2020 - 31.05.2020 Detail
Zmluva
(Zmluva)
15.06.2020 20337.17 Sagansport s.r.o., Duklianska 15 Zmluva o dielo Detail
DF2020/119
(Faktúra prijatá)
08.06.2020 735.24 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad Odmena za výkon odbornej činnosti - poskytnutie služby verejného obstarávania na zákazku "Detské ihrisko pri ZŠ s MŠ Veľký Lipník". Detail
Kúpna Zmluva
(Zmluva)
26.05.2020 162.68 Marián Juhas, Veľký Lipník 138 Zmluva Detail
DF2020/118
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 45.00 Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062,064 01,Stará Ľubovňa Štátny znak 2x Detail
DF2020/117
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 105.00 Lackovičov servis, s.r.o., Žnatínska 771,972 46,Čereňany Technologický servis ČOV + odber a analýza vody Detail
DF2020/116
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 75.36 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Čistenie kanálov 6+3 b.j. Detail
DF2020/115
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 603.90 Alžbeta Straková, Fričkovce 22,086 42,Hertník Hasičská zástava s príslušenstvom Detail
DF2020/114
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 45.00 Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa Revízia komínov OcÚ Detail
DF2020/113
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 62.18 Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa Revízia komínov OZS Detail
DF2020/112
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 1562.14 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov NO a VOO Detail
DF2020/111
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 716.58 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 4/2020 Detail
DF2020/110
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 250.00 Ing. Lukáš Vrabeľ, Tomášikova 4856,080 01,Prešov Zdravotný orez stromu v obci Veľký Lipník Detail
DF2020/109
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 5/2020 Detail
DF2020/108
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 39.01 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 4/2020 Detail
DF2020/107
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 5/2020 Detail
DF2020/106
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 8.48 Orange, 82108,Bratislava Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO Detail
DF2020/105
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 1650.00 Richard Želonka, 340,065 33,Veľký Lipník Oprava strechy 6+3 b.j. Detail
DF2020/104
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 1867.51 Richard Želonka jr., 340,065 33,Veľký Lipník Oprava strechy 6+3 b. j. - materiál Detail
DF2020/103
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 326.96 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 4/2020 Detail
DF2020/102
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 38.48 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 4/2020 Detail
DF2020/101
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 246.28 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 4/2020 Detail
DF2020/99
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 41.58 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 4/2020 Detail
DF2020/98
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 4/2020 Detail
DF2020/97
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 327.83 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz kontajnerov - starý a nový cintorín Detail
DF2020/96
(Faktúra prijatá)
11.05.2020 48.00 Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava Preinštalácia programu na aktuálnu verziu TeamViewer k programu WinCITY Cintorín Detail
DF2020/95
(Faktúra prijatá)
11.05.2020 110.40 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník výkladka paliet peletiek Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
04.05.2020 0.00 Inpro Poprad , s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25 Objednávka VO Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
28.04.2020 0.00 TopSet Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B Verifikácia a aktualizácia pasportizácie cintorínov Detail
DF2020/94
(Faktúra prijatá)
22.04.2020 326.40 Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava Programový modul editor mapy,fotografie- cintoríny Detail
DF2020/93
(Faktúra prijatá)
22.04.2020 350.00 RF PROJEKTStav, 170,086 05,Lukov Projekt. dokumentácia "Detské ihrisko pri ZŠ s MŠ" Detail
DF2020/92
(Faktúra prijatá)
22.04.2020 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 3/2020 Detail
TZ 2020-04-17mg3
(Zmluva)
22.04.2020 0.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B Stupava 900 31 Zmluva o aktualizácií programov Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
17.04.2020 0.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava 90031 Programy cintorín Detail
DF2020/91
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 97.81 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 1-3/2020 - vyúčtovanie - nedoplatok Detail
DF2020/90
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 278.75 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 3/2020 Detail
DF2020/89
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 8.48 Orange, 82108,Bratislava Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO Detail
DF2020/88
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 40.12 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 3/2020 Detail
DF2020/87
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 4/2020 Detail
DF2020/86
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 38.26 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 3/2020 Detail
DF2020/85
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 207.41 Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39,059 51,Poprad - Matejovce Revízie hydrantov Detail
DF2020/84
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 1623.60 DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina Stravné lístky Detail
DF2020/83
(Faktúra prijatá)
14.04.2020 445.13 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 3/2020 Detail