Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Veľký Lipník

Veľký Lipník 283
06533 Veľký Lipník
www.velkylipnik.sk
IČO: 00330248, DIČ: 2020698900

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 136 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva
(Zmluva)
04.10.2022 551.10 Iveta Želonková, Veľký Lipník 119 Kupna zmluva Detail
Zmluva
(Zmluva)
04.10.2022 720.45 Peter Duhaň, Veľký Lipník 173 Kúpna zmluva Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
30.09.2022 0.00 Dominika Sedlická, Veľký Lipník 180 Nájomná zmluva 6+3 Detail
Zmluva
(Zmluva)
28.09.2022 0.00 Helena Čarnotová, Veľký Lipník 286 Zmluva o nájme nebytových priestorov Detail
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
21.09.2022 0.00 Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa, Mýtna 0 Zmluva o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov Detail
DF2022/188
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 249.99 P&G Innovation, s.r.o., Letná 62,052 01,Spišská Nová Ves Ozvučenie KD - 100. výročie DHZ Detail
DF2022/187
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 156.90 Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava Knihy do knižnice Detail
DF2022/186
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby 2022/9 Detail
DF2022/185
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP 2022/8 Detail
DF2022/184
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 156.77 KaeS čistenie odpadov a kanalizácií, 848,065 11,Nová Ľubovňa Čistenie a prebíjanie kanálov OZS Detail
DF2022/183
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 550.00 Aktívny život, o.z., 1,065 11,Nová Ľubovňa Vystúpenie 20.8.2022 - 100. výročie DHZ Detail
DF2022/182
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 220.00 Mgr. Veronika Šidlovská - Sdecor, Hviezdoslavova 107/16,065 44,Plaveč Výzdoba a vystúpenie - 100. výročie DHZ Detail
DF2022/181
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 3000.00 Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov Občasný stavebný dozor na dielo: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľký Lipník" Detail
DF2022/180
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 101720.66 JUNO DS, s.r.o., Lipová 17,064 01,Stará Ľubovňa Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Detail
DF2022/179
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 1058.40 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica Poskytnutie stravy - 100. výročie DHZ Detail
DF2022/177
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 10.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2022/8 Detail
DF2022/176
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 28.72 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2022/7 Detail
DF2022/175
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 1376.40 Prometeus-SL, s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa Nákup OOPP, prístrojov pre DHZ - dotácia ŠR Detail
DF2022/174
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 1680.00 PS 12 Group, s.r.o., Pažitie 519/35,010 09,Žilina Nákup prístrojov a materiálu DHZ - dotácia ŠR Detail
DF2022/173
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 43745.76 HAVRAN SL, s.r.o., Mýtna 607/47,064 01,Stará Ľubovňa Autobusové zastávky 3 ks Detail
DF2022/172
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 1928.15 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Spevnené plochy pri OZS a DHZ Detail
DF2022/171
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 159.30 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Rovnanie, kultivacia a valcovanie ihriska Detail
DF2022/170
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 40.75 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 8/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2022/169
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 1250.00 Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov Občasný stavebný dozor na dielo: "Autobusové zastávky Veľký Lipník". Detail
DF2022/168
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 447.45 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2022/7 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 136 >> Spolu