Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Veľký Lipník

Veľký Lipník 283
06533 Veľký Lipník
www.velkylipnik.sk
IČO: 00330248, DIČ: 2020698900

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 145 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Objednávka
(Objednávka vystavená)
16.05.2023 0.00 Lackovičov servis s.r.o., Žnatínska 771/1 Objednávka vzorky ČOV Detail
DF2023/94
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 2775.53 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Elektrická energia 2023/5 Detail
DF2023/93
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 2023/5 Detail
DF2023/92
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2023/4 Detail
DF2023/91
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 350.00 Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá Odborná pomoc pri príprave žiadosti o postkytnutie dotácie na rozvoj odpadového hospodárstva Detail
DF2023/90
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 29.80 M.R.M Automotive parts, s.r.o., Hlavná 83,956 55,Veľké Chlievany Náhradné diely KIA Detail
DF2023/89
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 185.00 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník Výmena olejov a filtra TOYOTA Detail
DF2023/88
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 55.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17,83103,Bratislava 3 Školenie členov DHZ Detail
DF2023/87
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 82.25 M.R.M Automotive parts, s.r.o., Hlavná 83,956 55,Veľké Chlievany Náhradné diely KIA Detail
DF2023/86
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 260.88 Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39,059 51,Poprad - Matejovce Revízie hydrantov Detail
DF2023/85
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 300.24 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Ekos vrecia biele Detail
DF2023/84
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 458.00 TATRY - PIENINY LAG, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves Členské na rok 2023 Detail
DF2023/83
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 39.80 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava Mobil starosta 2023/3 Detail
DF2023/82
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 204.00 Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava Aktualizácia programov na rok 2023 Detail
DF2023/81
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 39.89 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2023/3 Detail
DF2023/80
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 10.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2023/4 Detail
DF2023/79
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 193.21 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie OcÚ+KD 2023/3 Detail
DF2023/78
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 0.00 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie VO 2023/3 Detail
DF2023/77
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 0.00 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie DHZ 2023/3 Detail
DF2023/76
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 0.00 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie OZS 2023/3 Detail
DF2023/75
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 734.40 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Oprava motorového vozidla KIA Detail
DF2023/74
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 165.30 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Výkladka paliet peletiek OZS Detail
DF2023/73
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 157.92 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS 2023/4-6 Detail
DF2023/72
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 2775.53 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Elektrická energia 2023/4 Detail
DF2023/71
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 2023/4 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 145 >> Spolu