Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Veľký Lipník

Veľký Lipník 283
06533 Veľký Lipník
www.velkylipnik.sk
IČO: 00330248, DIČ: 2020698900

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 142 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2023/19
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 3230.48 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Elektrická energia 2023/2 Detail
DF2023/18
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 1334.25 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Zimná údržba ciest Detail
DF2023/17
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 2023/2 Detail
DF2023/16
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 107.10 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica Strava na referendum dňa 21.1.2023 Detail
DF2023/15
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 1140.00 Ing. Mgr. Vadinová Hedviga, Prostejovská 103,080 01,Prešov Audit účtovnej závierky 2021 a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Detail
DF2023/14
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 450.36 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Ekos vrecia biele Detail
DF2023/12
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 67.80 IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36,080 01,Prešov Update programu mzdová agenda 2023 Detail
DF2023/11
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 1035.55 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Zimná údržba ciest Detail
DF2023/10
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 54.11 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2022/12 Detail
DF2023/9
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 10.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2023/1 Detail
DF2023/8
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 180.00 Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9,089 01,Svidník Zber použitého textilu na rok 2023 Detail
DF2023/7
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 33.60 IVES Košice WinMatri - aktualizácia programu na rok 2023 Detail
DF2023/6
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 28.66 REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A,917 01,Trnava Prenájom tllačiarne na rok 2023 podľa zmluvy Detail
DF2023/5
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 140.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS 2023/1-3 Detail
DF2023/4
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 498.00 Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda Ročná prevádzka webových stránok a balíček GDPR+a SSL - www.velkylipnik.sk Detail
DF2023/3
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 23.04 Ľubovianská mediálna spoločnosť,s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Ľubovnianske noviny - predplatné na 2023 Detail
DF2023/2
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 3230.48 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Dodávka elektriny 2023/1 Detail
DF2023/1
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 2023/1 Detail
DF2022/310
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 20.81 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava Mobil starosta 2022/12 Detail
DF2022/309
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 287.78 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie ČOV 2022/11,12 Detail
DF2022/308
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 3.46 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie 6+3 b.j. 2022/11,12 Detail
DF2022/307
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 91.61 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie DS 2022/11,12 Detail
DF2022/306
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 0.00 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie šatne TJ 2022/11, 12 Detail
DF2022/305
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 0.00 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie pošty 2022/11, 12 Detail
DF2022/304
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 837.28 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie OcÚ+KD 2022/12 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 142 >> Spolu