Oznamy subjektu

Obec Veľký Lipník

Veľký Lipník 283
06533 Veľký Lipník
www.velkylipnik.sk
IČO: 00330248, DIČ: 2020698900

Zmluvy elektronického trhoviska
(13.7.2016)  
Všetky uzatvorené zmluvy prostredníctvom EKS ( Elektronický kontraktačný systém) sú zverejňované v CRZ ( centrálny register zmluv).