Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Veľký Lipník

Veľký Lipník 283
06533 Veľký Lipník
www.velkylipnik.sk
IČO: 00330248, DIČ: 2020698900

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 136 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2022/106
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 188.13 Houseland, s.r.o., Dukelská 685,739 61,Třinec Kancelárska stolička Detail
DF2022/105
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 29.62 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2022/4 Detail
DF2022/104
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 10.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2022/5 Detail
DF2022/103
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 2430.00 Jozef Bjalončik, 341,065 33,Veľký Lipník Stavebné práce na prevádzkarni obce Veľký Lipník Detail
DF2022/102
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 38.85 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 5/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2022/101
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 578.44 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2022/4 Detail
DF2022/100
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 28.40 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2022/4 Detail
DF2022/99
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 741.23 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/4 Detail
DF2022/98
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 805.58 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2022/4 Detail
DF2022/97
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 161.54 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz kontajnera - nový cintorín Detail
DF2022/96
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 879.58 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz VOO a NO odpadu zo dňa 27.4.2022 Detail
DF2022/95
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 1341.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina - dodávka a distribúcia 3-5/2022 Detail
DF2022/94
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 3000.00 Radovan Bachorík, 121,059 37,Štôla Nákup motorovej striekačky PS12 pre DHZ Detail
DF2022/93
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 280.80 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/4 Detail
DF2022/92
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 750.00 RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230/117,061 01,Spišská Stará Ves Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2022-2030 Detail
DF2022/91
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby 2022/5 Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
25.05.2022 0.00 Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Lipníku, Veľký Lipník 345 Prístupový chodník k športoviskám + oplotenie Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
25.05.2022 0.00 Lackovičov servis s.r.o., Žnatínska 771/1 Objednávka odber vzorky z ČOV Detail
22/38/054/192
(Zmluva)
25.05.2022 0.00 upsvar, Farbiarska 57 Dohoda Detail
Dodatok č.1 k zmluve
(Zmluva)
19.05.2022 0.00 Slovenská pošta,a.s., Partizánska cesta 9 Dodatok č.1 Detail
322 0937
(Zmluva)
10.05.2022 0.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Zmluva o poskytnutí dotácie Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
10.05.2022 0.00 Inpro Poprad s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad VO - rekonštrukcia miestnych komunikácií Detail
DF2022/90
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 590.00 Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov Vypracovanie rozpočtov na stavbu "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľký Lipník" Detail
DF2022/89
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 92.96 Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava Knihy do knižnice Detail
DF2022/88
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP 2022/4 Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 136 >> Spolu