Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Veľký Lipník

Veľký Lipník 283
06533 Veľký Lipník
www.velkylipnik.sk
IČO: 00330248, DIČ: 2020698900

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 142 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2022/230
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 1200.00 Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá Odborná pomoc pri zúčtovaní projektov: Záujmový chodník a autobusové zastávky Detail
DF2022/229
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 9730.00 DF Transport, s.r.o., Jenisejská 45A,040 12,Košice – mestská časť Nad jazerom Peletky OcÚ+OZS Detail
DF2022/228
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 3900.00 COOP Jednota Prešov,, Konštantínova 3,080 01,Prešov Poukážky pre dôchodcov - úcta k starším Detail
DF2022/227
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 66.39 Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1,036 01,Martin Servisné poplatky za rok 2022 Detail
DF2022/226
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 46.26 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2022/9 Detail
DF2022/225
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 10.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2022/10 Detail
DF2022/224
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 40.09 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 10/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2022/223
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 465.00 TATRY - PIENINY LAG, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves Členské za rok 2022 Detail
DF2022/222
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 25.78 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2022/9 Detail
DF2022/221
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 642.35 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2022/9 Detail
DF2022/220
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 1108.15 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/9 Detail
DF2022/219
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 1130.85 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2022/9 Detail
DF2022/218
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 381.13 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz kontajnera - starý a nový cintorín Detail
DF2022/217
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 80.60 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/9 Detail
DF2022/216
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 140.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS (10-12/2022) Detail
DF2022/215
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP 2022/9 Detail
DF2022/214
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby 2022/10 Detail
DF2022/213
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 27.60 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,831 06,Bratislava Matričné tlačivá Detail
DF2022/212
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 47.61 Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa Revízia komínov OZS Detail
DF2022/211
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 45.00 Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa Revízia komínov OcÚ Detail
DF2022/210
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 3.95 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné pošta Detail
DF2022/209
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 43.26 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné OZS Detail
DF2022/208
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 27.53 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné OcÚ Detail
DF2022/207
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 7.87 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 6+3 b.j. Detail
DF2022/206
(Faktúra prijatá)
07.11.2022 207.02 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 6+3 b.j. Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 142 >> Spolu