Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Veľký Lipník

Veľký Lipník 283
06533 Veľký Lipník
www.velkylipnik.sk
IČO: 00330248, DIČ: 2020698900

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 98 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2019/216
(Faktúra prijatá)
19.09.2019 340.00 Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá Odmena za poskytnutie služieb externého manažmentu projektu "Obnova požiarnej zbrojnice vo Veľkom Lipníku" Detail
DF2019/215
(Faktúra prijatá)
19.09.2019 9.48 Orange, 82108,Bratislava SIM Karta VO, Prestigio MultiPad Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
16.09.2019 0.00 Havran SL s.r.o., Mýtna 607/47 Zmluva o dielo Detail
DF2019/220
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 6.00 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 9/2019 Detail
DF2019/219
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 35.18 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 8/2019 Detail
DF2019/214
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 33.80 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 8/2019 Detail
DF2019/213
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 235.10 BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad Revízie bleskozvodov v objekte Materská škola Detail
DF2019/212
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 195.58 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 8/2019 Detail
DF2019/211
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 284.28 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 8/2019 Detail
DF2019/210
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 573.92 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 8/2019 Detail
DF2019/208
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 517.00 Michal Jedinák ml., Veľký Lipník 8,065 33,Veľký Lipník Oprava gastro zariadenia v školskej jedálni Detail
DF2019/207
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 Detail
DF2019/206
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 480.00 VPMJ, s.r.o., 227,065 11,Nová Ľubovňa Stavebný dozor na dielo rekonštrukcia strechy MŠ Detail
DF2019/205
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 120.00 Štefan Mamrilla, 18,065 33,Veľký Lipník Príprava rozpočtu Autobusové zastávky Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
10.09.2019 0.00 Sagansport, s.r.o., Duklianska 15 Objednávka siete multifunkčné ihrisko Šoltysa Detail
DF2019/209
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 903.08 M + A, s.r.o., 116,065 11,Kolačkov Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - materiál Detail
DF2019/204
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 10671.14 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Rekonštrukcia a oprava stropov a stien pošty Detail
DF2019/203
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 23777.44 Richard Želonka, 340,065 33,Veľký Lipník Rekonštrukcia strechy MŠ vo Veľkom Lipníku Detail
DF2019/202
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 4359.42 L4T, s.r.o., Turbínova 1,831 04,Bratislava Pelety OcÚ Detail
DF2019/201
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 2760.00 VPMJ, s.r.o., 227,065 11,Nová Ľubovňa Stavebný dozor na dielo výstavba multifunkčného a workoutového ihriska Detail
DF2019/200
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 675.30 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad Odmena za poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania na zákazku "Autobusové zástavky Veľký Lipník". Detail
DF2019/199
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 36.81 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5,81108,Bratislava Knihy pre prvákov Detail
DF2019/198
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 10500.00 Michal Jedinák ml., Veľký Lipník 8,065 33,Veľký Lipník Dodanie a montáž gastro zariadenia - prerábka školskej jedálne Detail
DF2019/197
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 578.57 Ing. Ján FURCOŇ Stavebniny, SNP 412,061 01,Spišská Stará Ves Rekonštrukcia interiéru budovy pošty - materiál Detail
DF2019/196
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 1057.46 BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad Revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov 6+3 b.j., DS Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 98 >> Spolu