Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Veľký Lipník

Veľký Lipník 283
06533 Veľký Lipník
www.velkylipnik.sk
IČO: 00330248, DIČ: 2020698900

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 136 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2022/122
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 285.00 Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica Dodanie stravy - Okresné športové hry JDS Detail
DF2022/121
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 924.00 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad Odmena za služby verejného obstarávania na zákazku "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľký Lipník". Detail
DF2022/120
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 10.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2022/6 Detail
DF2022/119
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 37.94 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2022/5 Detail
DF2022/118
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 35.45 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 6/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2022/117
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 54.00 Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062/1,064 01,Stará Ľubovňa Ceny do súťaží - Okresné športové hry JDS Detail
DF2022/116
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 626.57 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2022/5 Detail
DF2022/115
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 26.63 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2022/5 Detail
DF2022/114
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 618.66 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/5 Detail
DF2022/113
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 173.13 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Úprava kompostoviska a ihriska Detail
DF2022/112
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 805.58 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2022/5 Detail
DF2022/111
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP 2022/5 Detail
DF2022/110
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 367.90 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/5 Detail
DF2022/109
(Faktúra prijatá)
04.07.2022 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby 2022/6 Detail
Dodatok č.1
(Zmluva)
30.06.2022 0.00 Bojastav spol. s.r.o., Veľký Lipník 162 Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov Detail
Zmluva
(Zmluva)
30.06.2022 0.00 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu Detail
20222049
(Zmluva)
29.06.2022 0.00 Encare s.r.o.,, Rusovská cesta 20 Zmluva o združenej dodávke elektriny Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
29.06.2022 0.00 Jaroslav Hrebík - VKP, Veľký Lipník 218 Objednávka - pravidelný servis kotla Detail
Zmluva
(Zmluva)
21.06.2022 0.00 Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava Darovacia zmluva Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
14.06.2022 0.00 Ing.Jozef mráz, Kolačkov 158, 065 11 N.Ľubovňa Stavebný dozor Rekon. miestnych komunikácií Detail
Zmluva
(Zmluva)
13.06.2022 0.00 Juno DS s.r.o., Lipová 17 Zmluva o dielo Detail
Zmluva o nájme
(Zmluva)
02.06.2022 0.00 Zlata Bjalončíková, Veľký Lipník 341 Zmluva o nájme nebytových priestorov Detail
Zmluva
(Zmluva)
01.06.2022 800.00 Andrej Stempák, Veľký Lipník 151 Kúpno predajná zmluva Detail
DF2022/108
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 54.78 OBI Slovakia, s.r.o., Hodonínska 25,841 03,Bratislava Dlažba DHZ Detail
DF2022/107
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 44.75 EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Stredná 126,059 91,Veľký Slavkov Urýchľovač bio rozkladu, sušené baktérie - ČOV Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 136 >> Spolu