Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Veľký Lipník

Veľký Lipník 283
06533 Veľký Lipník
www.velkylipnik.sk
IČO: 00330248, DIČ: 2020698900

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 153 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2023/279
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 2094.22 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Elektrická energia 2023/12 Detail
DF2023/278
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 1293.48 Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov Predmety s logom obce Detail
DF2023/277
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 30.00 MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov Výkon zodpovednej osoby GDPR 2023/12 Detail
DF2023/276
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 20.40 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vytýčenie potrubia Detail
DF2023/275
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 3765.10 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 11/2023 Detail
DF2023/274
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2023/11 Detail
DF2023/273
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 181.00 Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves Členský príspevok na rok 2023 Detail
DF2023/271
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 92.00 Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062/1,064 01,Stará Ľubovňa ďakovná plaketa s púzdrom Detail
DF2023/270
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 159.30 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Zimná údržba ciest Detail
DF2023/269
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 1140.00 COOP Jednota Prešov,, Konštantínova 3,080 01,Prešov Nákupné poukážky pre dôchodcov 57ks á 20,- € Detail
DF2023/270
(Faktúra prijatá)
05.12.2023 16.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81728,Bratislava – mestská časť Čuno Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení Detail
DF2023/269
(Faktúra prijatá)
05.12.2023 16.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81728,Bratislava – mestská časť Čuno Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení Detail
DF2023/268
(Faktúra prijatá)
05.12.2023 484.20 MEVA-SK, s.r.o. Rožňava, Krátka 574,049 51,Brzotín Kuka nádoby Detail
DF2023/267
(Faktúra prijatá)
05.12.2023 205.20 B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,81106,Bratislava Skartovací stroj Detail
DF2023/266
(Faktúra prijatá)
05.12.2023 1200.00 SoARCH, s.r.o., Bytčická 16,010 01,Žilina Projektová dokumentácia k telocvični vo Veľkom Lipníku Detail
DF2023/265
(Faktúra prijatá)
05.12.2023 400.00 Gryphon, s.r.o., Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá Odmena za poskytnutie služieb externého riadenia projektov: Riešenie migračných výziev a Odvodnenie ihriska v Obci Veľký Lipník Detail
DF2023/264
(Faktúra prijatá)
05.12.2023 24.00 Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava Nastavenie programu na novom PC Detail
DF2023/263
(Faktúra prijatá)
05.12.2023 2.00 Orange, 82108,Bratislava Poplatok VO karta orange Detail
DF2023/262
(Faktúra prijatá)
05.12.2023 111.62 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Vytýčovanie káblov VN, NN Detail
DF2023/261
(Faktúra prijatá)
05.12.2023 42.00 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vyjadrenie k projektovej dokumentácií Detail
DF2023/260
(Faktúra prijatá)
05.12.2023 26.01 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2023/10 Detail
DF2023/259
(Faktúra prijatá)
05.12.2023 1120.00 COOP Jednota Prešov,, Konštantínova 3,080 01,Prešov Nákupné poukážky pre dôchodcov 56 ks á 20,- € Detail
DF2023/258
(Faktúra prijatá)
05.12.2023 42.50 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava Mobil starosta 2023/10 Detail
DF2023/257
(Faktúra prijatá)
05.12.2023 0.00 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie OZS 2023/10 Detail
DF2023/256
(Faktúra prijatá)
05.12.2023 0.00 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie DHZ 2023/10 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 153 >> Spolu