Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Veľký Lipník

Veľký Lipník 283
06533 Veľký Lipník
www.velkylipnik.sk
IČO: 00330248, DIČ: 2020698900

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 136 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2022/167
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 44.59 Štefan Hamza - CHRISTIANIA, Podhrádok 460/8,059 34,Spišská Teplica Knihy pre prvákov Detail
DF2022/166
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 29.16 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2022/7 Detail
DF2022/165
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 644.66 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2022/7 Detail
DF2022/164
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 651.25 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/7 Detail
DF2022/163
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 1341.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina - dodávka a distribúcia 6-8/2022 Detail
DF2022/162
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby 2022/8 Detail
DF2022/161
(Faktúra prijatá)
06.09.2022 850.00 Ivana Nováková, 77,065 33,Veľký Lipník Vyrezávané sochy do parku obce. Detail
Zmluva
(Zmluva)
15.08.2022 0.00 DataCentrum, Nám. Mateja Korvina 1 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Detail
KRHZ-PO-VO-285-039/2022
(Zmluva)
05.08.2022 0.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2 Darovacia zmluva Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
05.08.2022 0.00 Pavol Bočkaj, Veľký Lipník 38 Nájomná zmluvao dočasnom užívaní pozemku Detail
DF2022/160
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP 2022/7 Detail
DF2022/159
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 300.00 Packeta Slovakia, s.r.o., Kopčianska 3338/82A,851 01,Bratislava 5 Presun balíkoboxu Packeta Detail
DF2022/158
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 718.80 CBS spol, s r.o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica Videoprezentácia obce - doplatok Detail
DF2022/157
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 255.60 Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062/1,064 01,Stará Ľubovňa Ceny do súťaže - futbal. turnaj o pohár starostu obce Detail
DF2022/156
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 815.20 JUDr. Marián Geleneky, Garbiarska 20,064 01,Stará Ľubovňa Trovy právneho zastúpenia - odmena advokáta Detail
DF2022/155
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 1789.79 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník Nová elektrina - rekonštrukcia budovy pekárne a predájne - cukrárenská výroba Detail
DF2022/154
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 2500.00 Radovan Bachorík, 121,059 37,Štôla Nákup motorovej striekačky PS12 pre DHZ - doplatok Detail
DF2022/153
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 1278.00 BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad Revízia elektroinštalácie v budove pekárne a predajne - cukrárenská výroba Detail
DF2022/152
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 33.05 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 7/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2022/151
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 28.31 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2022/6 Detail
DF2022/150
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 696.23 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2022/6 Detail
DF2022/149
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 553.50 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/6 Detail
DF2022/148
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 280.00 EPoS SB, s.r.o., Puškinova 531,083 01,Sabinov Ceny do hasičskej súťaže Detail
DF2022/147
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 40.00 Ján Pavlovský, Hviezdoslavová 15,064 01,Stará Ľubovňa Tlač diplomov A4 - hasičská súťaž Detail
DF2022/146
(Faktúra prijatá)
02.08.2022 500.00 Staviarsky production s.r.o., Sabinovská 241/9,083 01,Jakubovany Kino v tvojej obci - premietanie filmu Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 136 >> Spolu