Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Veľký Lipník

Veľký Lipník 283
06533 Veľký Lipník
www.velkylipnik.sk
IČO: 00330248, DIČ: 2020698900

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 142 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2022/303
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 25.22 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie OZS 2022/12 Detail
DF2022/302
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 0.00 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie DHZ 2022/12 Detail
DF2022/301
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 0.00 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie VO 2022/12 Detail
DF2022/299
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 1065.83 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2022/12 Detail
DF2022/300
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 540.00 JUDr. Slavomír Firment, 17. novembra 14,064 01,Stará Ľubovňa Poskytnuté právne služby - nájom. zmluvy OZS Detail
DF2022/298
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 250.00 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník Opravy KIA - štartér Detail
DF2022/297
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 283.20 Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov Reklamné predmety kalendáre Detail
DF2022/296
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 117.00 Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062/1,064 01,Stará Ľubovňa Športový pohár - ceny do stolnotenisového turnaja Detail
DF2022/295
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 2.63 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné pošta Detail
DF2022/294
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 42.08 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné OZS Detail
DF2022/293
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 26.30 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné OcÚ Detail
DF2022/291
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 2.63 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné šatne TJ Detail
DF2022/290
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 199.91 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 6+3 b.j. Detail
DF2022/289
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 28.60 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/12 Detail
DF2022/288
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 0.00 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 12/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2022/287
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP 2022/12 Detail
DF2022/286
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 10.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2022/12 Detail
DF2022/285
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 42.53 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2022/11 Detail
DF2022/284
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 35.15 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 12/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2022/283
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 54.98 Juraj Šinský - FENSTEC, Nevidzany 202,95162,Nevidzany Kovanie na okná 6+3 b.j. Detail
DF2022/282
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 183.20 Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves Členský príspevok na rok 2022 Detail
DF2022/281
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 0.00 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie VO Detail
DF2022/280
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 0.00 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie DHZ Detail
DF2022/279
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 221.38 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie OcÚ+KD Detail
DF2022/278
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 0.00 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie OZS Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 142 >> Spolu