Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Veľký Lipník

Veľký Lipník 283
06533 Veľký Lipník
www.velkylipnik.sk
IČO: 00330248, DIČ: 2020698900

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 98 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2019/284
(Faktúra prijatá)
26.11.2019 14.00 Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obci, so sídlom v, 058 01,Poprad Praktická príručka pre kronikárov Detail
Dodatok č.1
(Zmluva)
25.11.2019 0.00 Sagansport, s.r.o., Duklianska 15, 085 01 Bardejov Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 27.11.2017 Detail
DF2019/286
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 252.14 POĽANA - podielnické družstvo Jarabina, 430,065 31,Jarabina Granula - posypový materiál Detail
DF2019/285
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 70.00 Psychologické centrum, s.r.o., Pajorova 11,040 01,Košice Psychologické vyšetrenie jedného vodiča DHZ Detail
DF2019/283
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 1261.30 LH - MONT, s.r.o., Garbiarska 90,064 01,Stará Ľubovňa Výmena kovaní na oknách v 6+3 b.j. Detail
DF2019/282
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 63.00 Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad Výkon funkcie TPO a BT za 10/2019 Detail
DF2019/281
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 4787.94 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník Rekonštrukcia budovy DHZ - elektroinštalačné práce Detail
DF2019/278
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 739.34 Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 10/2019 Detail
DF2019/277
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 8.48 Orange, 82108,Bratislava SIM Karta VO Detail
DF2019/276
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 51.72 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V Starosta mobil 10/2019 Detail
DF2019/275
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 45.00 Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa Revízie komínov OcÚ Detail
DF2019/274
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 62.18 Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa Revízie komínov OZS Detail
DF2019/273
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 284.03 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 10/2019 Detail
DF2019/272
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 552.88 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 10/2019 Detail
DF2019/269
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 154.08 Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník Oprava kotla OcÚ Detail
DF2019/266
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 198.62 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 9/2019 Detail
DF2019/280
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 29.71 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 11/2019 Detail
DF2019/279
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 11/2019 Detail
DF2019/265
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 Detail
DF2019/264
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 881.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina 1.9.2019 - 30.11.2019 Detail
293/2019/OO
(Zmluva)
14.11.2019 5000.00 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov Zmluva prevencia kriminality II.etapa Detail
DF2019/271
(Faktúra prijatá)
11.11.2019 480.00 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad Odmena za odbornú pomoc pri spracovaní žiadosti pre stavebné dielo "Kanalizácia a ČOV obce Veľký Lipník". Detail
DF2019/270
(Faktúra prijatá)
11.11.2019 2522.40 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 10/2019 Detail
DF2019/267
(Faktúra prijatá)
11.11.2019 135.00 Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník Stolárske práce - DHZ Detail
DF2019/263
(Faktúra prijatá)
11.11.2019 34.40 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Obnov. zab. značky mont. pr. pl. Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 98 >> Spolu