Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 64 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF 2020/97
(Faktúra prijatá)
14.09.2020 42.00 osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby Detail
DF 2020/96
(Faktúra prijatá)
14.09.2020 40.63 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon OU a MŠ Detail
DF 2020/95
(Faktúra prijatá)
14.09.2020 962.40 Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94 Prevedenie malieb v priestoroch MŠ Detail
DF 2020/94
(Faktúra prijatá)
31.08.2020 70.19 Agency Slovakia s.r.o., M. R. Štefánika 7, Žilina Dezinfekčné prostriedky Detail
DF 2020/93
(Faktúra prijatá)
31.08.2020 141.00 Ferona Slovakia a. s., Bytčická 12, Žilina materiál MK Detail
DF 2020/92
(Faktúra prijatá)
31.08.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
DF 2020/91
(Faktúra prijatá)
31.08.2020 450.00 AKA Spotr, s.r.o., Žabokreky nad Nitrou 339 Revitalizácia multifunkčného ihriska Detail
DF 2020/90
(Faktúra prijatá)
17.08.2020 304.00 JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto Realizácia Verejného obstarávanie Detail
DF 2020/89
(Faktúra prijatá)
17.08.2020 550.00 Juraj Skupeň - VKP, Za Jarkom 200/23, Teplička nad Váhom Vodoinštalatérske práce Studňa ihrisko Detail
DF 2020/88
(Faktúra prijatá)
17.08.2020 400.00 Martin Káger MB Garden, Školská 198/8, Gbeľany Práce na stavbe Zavlažovanie ihriska Detail
DF 2020/87
(Faktúra prijatá)
17.08.2020 899.08 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu Detail
SF 2020/86
(Faktúra prijatá)
17.08.2020 124.80 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu Detail
DF 2020/85
(Faktúra prijatá)
17.08.2020 108.00 Petit Press, a.s., Sládkovičova 1, 94901 Nitra Dodávka Žilinských novín Detail
DF 2020/84
(Faktúra prijatá)
17.08.2020 523.68 DEXTRADE Žilina s.r.o., Kamenná 9, 010 01 Žilina Oprava komponentu -detské ihrisko Detail
DF 2020/83
(Faktúra prijatá)
13.08.2020 40.16 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2020/82
(Faktúra prijatá)
13.08.2020 13.28 Icom Plus s.r.o., Telovýchovné lekárstvo, V. Spanyola 43, Žilina Lekárske posudky Detail
DF 2020/81
(Faktúra prijatá)
13.08.2020 42.00 osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 8/2020 Detail
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme verejného vodovodu
(Zmluva)
05.08.2020 0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dodatok k zmluve o nájme vodovodu medzi obcou a SEVAK-om Žilina - IBV 6 RD " Záhorčie! Detail
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme verejného vodovodu č. 144/2016 z 17.6.2016
(Zmluva)
05.08.2020 0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dodatok zk zmluve o nájme vodovodu - IBV 6 RD " Záhorčie! Detail
DF 2020/80
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 180.00 SoARCH r.r.o.,, Bytčická 16, žilina Projektová dokumentácia rekonštrukcia KD Detail
Zmluva o dielo č. 0729/2020/01
(Zmluva)
29.07.2020 32819.09 PMGSTAV, s.r.o., Predmestská 8965/93, 010 01 Žilina Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kultúrneho domu Detail
DF 2020/79
(Faktúra prijatá)
29.07.2020 784.99 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz komunálneho odpadu Detail
DF 2020/78
(Faktúra prijatá)
29.07.2020 119.86 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu- zákon č. 329/2018 Z.z., Detail
DF 2020/77
(Faktúra prijatá)
29.07.2020 103.68 Helada, s.r.o.,, Štefánikova 1404, Bytča Materiál - močovina - ihrisko Detail
DF 2020/76
(Faktúra prijatá)
29.07.2020 165.00 EKOTEC spol. s.r.o.,, Lamačská cesta 20, Bratislava Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska Detail
DF 2020/75
(Faktúra prijatá)
29.07.2020 1600.00 Martin Dupkala, Jesenského 1180/8, Kysucké n. Mesto Vŕtanie studne Detail
DF 2020/74
(Faktúra prijatá)
29.07.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
DF 2020/73
(Faktúra prijatá)
29.07.2020 10455.80 OZY s.r.o., Pavla Mudroňa 5, Žilina Dodávka a montáž zavlažovacieho systému futbalového ihriska Detail
DF 2020/72
(Faktúra prijatá)
15.07.2020 10.33 ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská bystrica Všeobecný materiál MŠ Detail
DF 2020/71
(Faktúra prijatá)
15.07.2020 48.00 UniCkean, s.r.o., Kotrčiná Lúčka 160 Dezinfekcia detského ihriska Detail
DF 2020/70
(Faktúra prijatá)
15.07.2020 40.40 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon OU a MŠ Detail
DF 2020/69
(Faktúra prijatá)
15.07.2020 108.79 KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina Materiál stavba "Zavlažovací systém futbal. ihriska" Detail
Df 2020/68
(Faktúra prijatá)
15.07.2020 2100.00 Urbion sk, s.r.o., A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina Obstarávanie Územného plánu obce Detail
DF 2020/67
(Faktúra prijatá)
15.07.2020 42.00 osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 7/2020 Detail
DF 2020/66
(Faktúra prijatá)
15.07.2020 78.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora Urbis Detail
DF 2020/65
(Faktúra prijatá)
30.06.2020 180.00 NAL- Slovakia s.r.o., 17. novembra 54, Sabinov Dodávka vodomernej šachty- zavlažovací systém ihriska Detail
DF 2020/64
(Faktúra prijatá)
30.06.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
DF 2020/63
(Faktúra prijatá)
30.06.2020 1127.26 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz kom odpadu a objemného odpadu Detail
DF 2020/62
(Faktúra prijatá)
30.06.2020 172.12 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatky v zmysle zákona Detail
DF 2020/61
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 45.69 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón OU a MŠ Detail
Df 2020/60
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 8640.00 Ing. arch.Peter Krajč, Žitná 13, 010 01 Žilina Územný plán obce - prieskumy a rozbory Detail
DF 2020/59
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 841.20 3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, Trenčín Dodávka informačnej tabule, a montáž Detail
DF 2020/58
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 42.00 osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby Detail
Zmluva o dielo č. 0601/2020/01
(Zmluva)
01.06.2020 12100.00 OZY s.r.o., pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina Zmluva o dielo - vybudovanie zavlažovacieho systému futbalového ihriska Detail
Zmluva o bezodplatnom prevode
(Zmluva)
31.05.2020 0.00 Ing. Marián Chovan a Ing. Miloslav Remiš, Mojš 273 a Zábrežná 10/86, Žilina Zmluva o bezodplatnom prevode SO02 Rozšírenie vodovodu - "IBV 6 RD Kotrčiná Lúčka" Detail
DF 2020/57
(Faktúra prijatá)
29.05.2020 672.61 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu Detail
DF 2020/56
(Faktúra prijatá)
29.05.2020 102.70 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2020/55
(Faktúra prijatá)
29.05.2020 54.50 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dodávka voda Detail
DF 2020/54
(Faktúra prijatá)
29.05.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefon mobil Detail
DF 2020/53
(Faktúra prijatá)
15.05.2020 40.16 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2020/52
(Faktúra prijatá)
15.05.2020 42.00 osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby Detail
DF 2020/51
(Faktúra prijatá)
13.05.2020 60.00 UniClean, s.r.o., Kotrčiná Lúčka 160 Dezinfekcia priestorov Detail
DF 2020/50
(Faktúra prijatá)
13.05.2020 193.20 EKOTEC spol. s.r.o.,, Lamačská cesta 20, Bratislava Kontrola bezpečnosti dets. ihriska Detail
DF 2020/49
(Faktúra prijatá)
13.05.2020 39.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telfon OU a MŠ Detail
DF 2020/48
(Faktúra prijatá)
13.05.2020 531.32 3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, Trenčín Dodávka softvérových služieb- pasportizácia cintorína Detail
DF 2020/47
(Faktúra prijatá)
30.04.2020 510.84 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz komunálneho odpadu Detail
DF 2020/46
(Faktúra prijatá)
30.04.2020 78.00 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2020/45
(Faktúra prijatá)
30.04.2020 7.60 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a likvidácia kuch. odpadu Detail
DF 2020/44
(Faktúra prijatá)
30.04.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón mobil Detail
Df 2020/43
(Faktúra prijatá)
30.04.2020 3996.60 Elkoplast Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, Trenčianske Teplice Dodávka kompostérov Detail
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry
(Zmluva)
15.04.2020 10000.00 Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava Vybudovanie zavlažovacieho systému futbalového ihriska Detail
DF 2020/42
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 85.32 BENATECH s.r.o.,, Peklina 63, Dolný Hričov Prenájom plošiny Detail
DF 2020/41
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 22.22 Centrum polygrafických služeib, Sklabinská 1, Bratislava Potvrdenie o pobyte Detail
DF 2020/40
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 583.30 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dodávka obedy MŠ, Dôchodcovia za 3/2020 Detail
DF 2020/39
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 177.21 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dovoz stravy MŠ Detail
DF 2020/38
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 90.00 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Strava predškoláci 3/2020 Detail
DF 2020/37
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 629.00 Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 Materiál a služby ihrisko Detail
DF 2020/36
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa Zverejňovanie dokumentov Detail
DF 2020/35
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 78.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora URBIS Detail
DF 2020/34
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 38.40 SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, Bratislava Odmeny výkonným umlcom Detail
DF 2020/33
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 85.59 Ing. Zsolt Marczibal - CONNCT, 92 541Kráľov Brrod Tlačivá a kancelársky materiál Detail
DF 2020/32
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 42.00 osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby Detail
Dodatok č. 5 k zmluve o zriadení spoločného sociálneho úradu zo dňa 13.12.2011
(Zmluva)
06.04.2020 0.00 Obec , Gbeľany, Lutiše, Lysica, Dolná Tižina, Mojš, Kotrčiná Lúčka, Nededza, Nezbudská Lúčka, Krasňany Dodatok č.5 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 13.1.2011 ktorým sa upravujú niektoré články a body tejto zmluvy Detail
DF 2020/31
(Faktúra prijatá)
30.03.2020 521.05 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz zmesového odpadu Detail
DF 2020/30
(Faktúra prijatá)
30.03.2020 61.20 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona Detail
DF 2020/29
(Faktúra prijatá)
30.03.2020 11.50 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuch. odpadu Detail
DF 2020/28
(Faktúra prijatá)
30.03.2020 48.00 TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 Údržba miestnej komunikácie Detail
DF 2020/27
(Faktúra prijatá)
30.03.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon mobil Detail
DF 2020/26
(Faktúra prijatá)
13.03.2020 40.32 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2020/25
(Faktúra prijatá)
13.03.2020 165.00 Poradca podnikateľa s.r.o., ul. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina Verejná správa SR ročný prístup Detail
DF 2020/24
(Faktúra prijatá)
13.03.2020 42.00 osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie č. PHZ-OPK1-2019-003292
(Zmluva)
09.03.2020 3915.75 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava Poskytnutie dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice - elektroinštalácia. Detail
DF 2020/23
(Faktúra prijatá)
28.02.2020 665.98 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Réžia strava MŠ, Obdy zamestnanci, dôchodcovia, deti Detail
DF 2020/22
(Faktúra prijatá)
28.02.2020 193.05 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dovoz stravy Detail
DF 2020/21
(Faktúra prijatá)
28.02.2020 98.40 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dodávka obedy predškolaci 2/2020 Detail
DF 2020/20
(Faktúra prijatá)
28.02.2020 715.18 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz kom. odpadu 1/2020 Detail
DF 2020/19
(Faktúra prijatá)
28.02.2020 84.00 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok v zmysle Zákona Detail
DF 2020/18
(Faktúra prijatá)
28.02.2020 20.40 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 2 Autorská odmena za licenciu Detail
DF 2020/17
(Faktúra prijatá)
28.02.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
DF 2020/16
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 150.00 Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108 Zimná údržba MK Detail
DF 2020/15
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 15.30 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuch. odpadu Detail
DF 2020/14
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 42.00 osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 2/2020 Detail
DF 2020/13
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 1067.22 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dodávka obedy deti MŠ, zamestnanci a dôchodcovia Detail
DF 2020/12
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 311.85 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dovoz stravy do MŠ Detail
DF 2020/11
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 142.80 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dodávka obedy predškoláci 1/2020 Detail
DF 2020/10
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 41.15 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2020/9
(Faktúra prijatá)
31.01.2020 13.20 Icom Plus s.r.o., Telovýchovné lekárstvo, V. Spanyola 43, Žilina Vyhotovenie lekárskych posudkov Detail
DF 2020/8
(Faktúra prijatá)
31.01.2020 89.00 Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina Poradenské služby v program URBIS Detail
DF 2020/7
(Faktúra prijatá)
31.01.2020 646.07 Auto Becchi, s.r.o.,, Pri Celulóze 3631, Žilina Oprava os. automobilu Detail
DF 2020/6
(Faktúra prijatá)
31.01.2020 90.00 J. Ďurčanský, Rajecká Lesná 521 Vývoz a zneškodňovanie fek. odpadu Detail
DF 2020/5
(Faktúra prijatá)
31.01.2020 924.00 Urbion sk, s.r.o., A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina Prípravné prác Územný plán obce Detail
DF 2020/4
(Faktúra prijatá)
31.01.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
(Zmluva)
17.01.2020 4000.00 OFK Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 154, 013 02 Kotrčiná Lúčka Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020 Detail
DF 2020/3
(Faktúra prijatá)
15.01.2020 374.00 Edu Work, s.r.o., SNP 754/3, Senica Ozvučovacia zostava Detail
DF 2020/2
(Faktúra prijatá)
15.01.2020 78.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora URBIS 1q.2020 Detail
DF 2020/1
(Faktúra prijatá)
15.01.2020 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 1/2020 Detail
Mandátna zmluva č. 01/2020
(Zmluva)
15.01.2020 8520.00 Urbion sk, s.r.o., ul. A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina Mandátna zmluva na obstarávanie územného plánu obce Detail
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
(Zmluva)
14.01.2020 358.77 3W Slovakia s.r.o., Na Vinohradoch 692/59, 911 05 Trenčín Licenčná zmluva na evidenciu hrobových miest a zosnulých Detail
DF 2019/179
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 471.67 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz zmesového komunálneho odpadu Detail
DF 2019/178
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 55.40 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu Detail
DF 2019/177
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 44.82 Prima banka Slovensko, Hodžova 11, Žilina Popatok za vedenie účtu CP Detail
DF 2019/176
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 87.84 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina Vyučtovacia faktúra za spotrebu el. energie - šatne Detail
DF 2019/175
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 0.51 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina vyučtovacia faktúra za spotrebu el. energie kaplnka Detail
DF 2019/174
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 36.52 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina Vyučtovacia faktúra za spotrebu el. energie vytl. stanica Detail
DF 2019/173
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 0.79 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina vyúčtovacia faktúra za spotrebu el. energie - dotláčacia stanica Detail
DF 2019/172
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 121.07 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina Vyučtovacia faktúra za spotrebu el energie verej. osvetlenie Detail
DF 2019/171
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 76.84 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina Vyučtovacia faktúra za spotrebu el. energie OU Detail
DF 2019/170
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 40.51 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2019/169
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 126.00 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Strava predškoláci za 12/2019 Detail
DF 2019/168
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 858.97 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Strava deti MŠ, zamestnanci, dôchodcovia a režia Detail
DF 2019/167
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 258.39 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dovoz stravy za 12/2019 Detail
DF 2019/166
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 600.00 MK living s.r.o.,, Platanova 3227/14, Žilina Elektroinštalačné práce - údržba verejného osvetlenia Detail
DF 2019/165
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 5637.60 Tichý s.r.o.,, Záhumnie III. 2137/2, Varín Dodávka dopravného značenia Detail
DF 2019/164
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 11.40 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
DF 2019/163
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 90.00 Aeš Mestický, Karpatská 8388/13, Žilina Práce s lošinou Detail
DF 2019/162
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 11853.47 STAVREAL - Slovakia s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto Práce na stavbe " Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka" Detail
DF 2019/161
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 13.28 Icom Plus s.r.o., Telovýchovné lekárstvo, V. Spanyola 43, Žilina Vyhotovenie lekárskych posudkov Detail
DF 2019/160
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 52.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón - mobil Detail
DF 2019/159
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 478.00 Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava Hračky a učebné pomôcky MŠ Detail
Df 2019/158
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 600.00 Alphabet partner s.r.o.,, Strojárenská 3426/11C, Košice Vytvorenie web stránky a ročné
predplatné
Detail
DF 2019/157
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 5.30 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
Df 2019/156
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 844.32 TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 Práce na MK Detail
Df 2019/155
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 577.25 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz zmesového komunálneho odpadu Detail
Df 2019/154
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 67.80 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona Detail
Rámcova dohoda
(Zmluva)
30.12.2019 16871.40 Tichý s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, 013 03 Varín Rámcová dohoda na dopravné značenie miestnych komunikácií v obci Detail
Df 2019/153
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 39.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón OU a MŠ Detail
DF 2019/152
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 948.00 Intersystém EU s.r.o., Dukelská 295/34, Bytča Rekonštrukcia a dobudovanie detského ihriska onrubníky Detail
DF 2019/151
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 8448.00 Intersystém EU s.r.o., Dukelská 295/34, Bytča Rekonštrukcia a dobdovanie detského ihriska Detail
Df 2019/150
(Faktúra prijatá)
13.12.2019 302.26 Auto Becchi, s.r.o.,, Pri Celulóze 3631, Žilina Servisná prehliadka a montáž kolies os. auta Detail
Df 2019/149
(Faktúra prijatá)
13.12.2019 349.47 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dovoz stravy za 11/2019 Detail
Df 2019/148
(Faktúra prijatá)
13.12.2019 1135.53 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dodávka obedy MŠ, dôchodcovia, réžia Detail
Df 2019/147
(Faktúra prijatá)
13.12.2019 174.00 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dodávka stravy predškoláci Detail
Df 2019/146
(Faktúra prijatá)
13.12.2019 480.00 V4 Audit, s.r.o.,, Vojtech Tvrdého 783/4, Žilina Audit účtovnej závierky za r. 2018 Detail
DF 2019/145
(Faktúra prijatá)
13.12.2019 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby Detail
Df 2019/144
(Faktúra prijatá)
29.11.2019 15.20 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
Df 2019/143
(Faktúra prijatá)
29.11.2019 162.55 Petr Čunát, Nezbudská Lúčka 56 Oprava plynového kotla v MŠ Detail
DF 2019/142
(Faktúra prijatá)
29.11.2019 13992.16 Anna Augustínová - AA Staviteľ, Domaniža 52, Rekonštrukcia oplotenia cintorína II. etapa Detail
DF 2019/141
(Faktúra prijatá)
29.11.2019 74.33 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
Df 2019/140
(Faktúra prijatá)
29.11.2019 39.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2019/139
(Faktúra prijatá)
29.11.2019 592.57 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu Detail
DF 2019/138
(Faktúra prijatá)
29.11.2019 69.60 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z. z. Detail
Df 2019/137
(Faktúra prijatá)
15.11.2019 209.15 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dodávka vody Detail
DF 2019/136
(Faktúra prijatá)
15.11.2019 1111.72 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dodávka obedov MŠ , dôchodcovia a réžia Detail
Df 2019/135
(Faktúra prijatá)
15.11.2019 195.74 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dodávka obedov predškoláci Detail
Df 2019/134
(Faktúra prijatá)
15.11.2019 370.26 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Doprava obedov za 10/2019 Detail
Df 2019/133
(Faktúra prijatá)
15.11.2019 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby Detail
Darovacia zmluva
(Zmluva)
31.10.2019 494.52 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina Darovacia zmluva Detail
Zmluva o dielo č.18102019
(Zmluva)
31.10.2019 23640.00 Ing. arch. Peter Krajč - AA, M. Šinského 9, 010 07 Žilina Vypracovanie územného plánu obce Detail
DF 2019/132
(Faktúra prijatá)
31.10.2019 3827.20 STAVREAL - Slovakia s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto Dodávka autobusovej zástavky -výroba a montáž Detail
Df 2019/131
(Faktúra prijatá)
31.10.2019 2874.61 Anna Augustínová - AA Staviteľ, Domaniža 52, Oprava odvodnenia na miestnej komunikácii Detail
Df 2019/130
(Faktúra prijatá)
31.10.2019 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 10/2010 Detail
Df 2019/129
(Faktúra prijatá)
31.10.2019 550.01 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu za 9/2019 Detail
Df 2019/128
(Faktúra prijatá)
30.10.2019 162.00 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom - predškoláci Detail
Sf 2019/127
(Faktúra prijatá)
30.10.2019 278.60 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Réžia obedy deti v MŠ za 9/2019 Detail
Df 2019/126
(Faktúra prijatá)
30.10.2019 140.49 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Strava zamestnanci MŠ za 9/2010 Detail
Df 2019/125
(Faktúra prijatá)
30.10.2019 65.16 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatky v zmysle zákona Detail
Df 2019/124
(Faktúra prijatá)
30.10.2019 525.92 KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina Materiál verejné osvetlenie Detail
Df 2019/123
(Faktúra prijatá)
30.10.2019 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon - mobil Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
21.10.2019 8448.00 Intersystem EU s..r.o., Dukelská 295/34 Bytča Rekonštrukcia a dobudovanie detského ihriska v obci Detail
Znluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
(Zmluva)
21.10.2019 8000.00 Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 Dotácia na rekonštrukciu a rozšírenie detského ihriska v obci Detail
Df 2019/122
(Faktúra prijatá)
10.10.2019 70.00 Fecas Marián Šmarík, Platanova20/70 Žilina Čerpanie a preprava splaškov Detail
Df 2019/121
(Faktúra prijatá)
10.10.2019 15.20 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
Df 2019/120
(Faktúra prijatá)
10.10.2019 40.69 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon OU a MŠ Detail
Df 2019/119
(Faktúra prijatá)
10.10.2019 78.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Systémova podpora Urbis Detail
Df 2019/118
(Faktúra prijatá)
10.10.2019 568.00 JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto Realizácia verejného obstarávania Detail
DF 2019/117
(Faktúra prijatá)
10.10.2019 235.00 Michal Trvalec - Zvonex, Žarnovická Huta 92, Žarnovica Servis zvona Detail
Zmluva o dielo č. 2019/1007/01
(Zmluva)
08.10.2019 13992.16 Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža 52, 018 16 Domaniža Zmluva o dielo - Oplotenie cintorína -II.etapa Detail
Df 2019/116
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 92.82 BENATECH s.r.o.,, Peklina 63, Dolný Hričov Prenájom autoplošiny Detail
Df 2019/114
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 360.00 Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina Vypracovanie žiadosti o dotáciu Detail
Df 2019/115
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon mobil Detail
Df 2019/113
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 727.00 Juraj Skupeň - VKP, Za Jarkom 200/23, Teplička nad Váhom montáž kanalizačného potrubia a dažďových vpustí Detail
Df 2019/112
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 1200.00 TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 Zemné práce odvodňovací kanál Detail
Df 2019/111
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 815.64 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz zmesového komunálneho odpadu Detail
Df 2019/110
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 95.80 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu Detail
Zmluva o poskytnutí stravovania
(Zmluva)
30.09.2019 0.00 Kimalah, spol. s r.o., Komenského 45, 010 01 Žilina Výroba a dodávka stravy pre materskú školu Detail
Df 2019/109
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 1457.70 Lalima, s.r.o. , Hliník nad Váhom 71, Bytča materiál k výsadbe - spevnenie brehu cintorína Detail
Df 2019/108
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 40.18 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon OU a MŠ Detail
Df 2019/107
(Faktúra prijatá)
12.09.2019 82.65 Slovenská internetová , s.r.o., Dolný Val 3, Žilina Licenčná zmluva - poplatok za pohrebisko Detail
Df 2019/106
(Faktúra prijatá)
12.09.2019 39.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon OU a MŠ Detail
Df 2019/105
(Faktúra prijatá)
12.09.2019 165.70 REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina materiál odvodňovací kanál Detail
Df 2019/104
(Faktúra prijatá)
12.09.2019 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 9/2019 Detail
02019/0902/01
(Objednávka vystavená)
03.09.2019 1457.70 Lalima s.r.o., Hliník nad Váhom 71, 014 01 Nákup drevín na spevnenie svahu cintorína Detail
Df 2019/103
(Faktúra prijatá)
30.08.2019 9.02 ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská bystrica Materiál pre MŠ Detail
Df 2019/102
(Faktúra prijatá)
30.08.2019 57.20 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatky za uloženie odpdadu Detail
Df 2019/101
(Faktúra prijatá)
30.08.2019 487.00 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu Detail
Df 2019/100
(Faktúra prijatá)
30.08.2019 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
(Zmluva)
23.08.2019 1.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme vodovodu v obci Detail
Df 2019/99
(Faktúra prijatá)
15.08.2019 44.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon OU a MŠ Detail
Df 2019/98
(Faktúra prijatá)
15.08.2019 1926.00 FERRMONT, a.s.,, Trenčianska 1320, Púchov Oprava regulačnej stanice -vody Detail
Df 2019/97
(Faktúra prijatá)
15.08.2019 109.92 Helada, s.r.o.,, Štefánikova 1404, Bytča Dodávka materiál ihrisko Detail
Df 2019/96
(Faktúra prijatá)
15.08.2019 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 8/2019 Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
15.08.2019 15.00 VJ control s.r.o., Pltnícka 995/28, 013 03 Varín Zmluva o dielo " WIFI pre Teba" Detail
Zmluva o poskytnití nenávratného finančného príspevku
(Zmluva)
13.08.2019 15.00 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatiku, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava Poskytnutie NFP na realizáciu projektu " Wifi pre Teba - Obec Kotrčiná Lúčka" Detail
Df 2019/95
(Faktúra prijatá)
30.07.2019 992.40 BINS s.r.o.,, Vašinova 61, 949 01 Nitra Dodávka odpadových nádob Detail
Df 2019/94
(Faktúra prijatá)
30.07.2019 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon - mobil Detail
Df 2019/93
(Faktúra prijatá)
30.07.2019 539.78 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu Detail
Df 2019/92
(Faktúra prijatá)
30.07.2019 63.40 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu - zákon Detail
Df 2019/91
(Faktúra prijatá)
30.07.2019 165.60 EKOTEC spol. s.r.o.,, Lamačská cesta 20, Bratislava Revízne práce - multifunkčné ihrisko Detail
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena
(Zmluva)
19.07.2019 0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena - vodovod Detail
Dodatok č. 2 k termínovanému úveru
(Zmluva)
18.07.2019 351.00 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlýnske nivy 1,829 90 Bratislava Dodatokč. 2 k termínovanému úveru na prefinancovanie projektov z PRV 2014-202 Detail
Df 2019/90
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 15.40 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
Df 2019/89
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 40.20 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
Df 2019/88
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 78.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora Urbis Detail
Df 2019/87
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 600.00 FUNNY JUMP s.r.o, Smrekova 7, Žilina Prenájom nafukovacích atrakcií Detail
df 2019/86
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 240.00 SoARCH r.r.o.,, Bytčická 16, žilina Projektová dokumentácia Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Detail
Df 2019/85
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 7/2019 Detail
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre spoločný stavebný úrad
(Zmluva)
15.07.2019 0.00 Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom Ochrana pri spracovaní osobných údajov Detail
Zmluva o spracovaní osobných údajov
(Zmluva)
15.07.2019 0.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Ochrana spracovávania osobných údajov Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/10
(Zmluva)
12.07.2019 1000.00 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 2622/48, 011 09 Žilina Poskytnutie dotácie na projekt Autobusová zástavka a sadovnícke úpravy jej okolia Detail
Zmluva o kontrolnej činnosti
(Zmluva)
01.07.2019 165.60 EKOTEC, spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava Zmluva o kontrolnej činnosti -povinná každoročná kontrola viacúčelového ihriska Detail
Df 2019/84
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 251.30 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Réžia - obedy deti MŠ Detail
Df 2019/83
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 121.22 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy pracovníci MŠ Detail
Df 2019/82
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 19.76 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy dôchodcovia Detail
Df 2019/81
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 330.00 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová dovoz stravy za 1. polrok 2019 Detail
Df 2019/80
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 1232.26 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu Detail
df 2019/79
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 157.40 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu - zákon Detail
Df 2019/78
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 180.00 TRI_ON s.r.o.,, Gbeľany 351 Práce na udržbe miestnych komunikácií Detail
Df 2019/77
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 97.00 Štefan Sopčiak - Sopciak.com, Fatranská 3103/7, 010 01 Žilina aktualizácia web stránky obce Detail
Df 2019/76
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 19.10 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
Df 2019/75
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
(Zmluva)
14.06.2019 480.00 V4 Audit, s.r.o.,, Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Detail
Rámcová dohoda o zbere KO
(Zmluva)
14.06.2019 2774067.84 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu Detail
Df 2019/74
(Faktúra prijatá)
13.06.2019 131.67 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy pracovníci MŠ Detail
Df 2019/73
(Faktúra prijatá)
13.06.2019 273.00 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Réžia obedy deti MŠ za 05/2019 Detail
Df 2019/72
(Faktúra prijatá)
13.06.2019 22.23 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy dôchodcovia Detail
Df 2019/71
(Faktúra prijatá)
13.06.2019 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 6/2019 Detail
Df 2019/70
(Faktúra prijatá)
13.06.2019 70.00 Ing. Arch Milan Šuška , Ph.D., Wilsonova 18, Přerov, ČR Služby Stavba centra obce Detail
Df 2019/69
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 254.00 JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto Poplatok za realizáciu VO pre projekt Wifi pripojenia Detail
Df 2019/68
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 600.00 Synektika, s.r.o., , Zelená 433/6, Žilina vypracovanie projektu WIFI PRE TEBA Detail
Df 2019/67
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon mobil Detail
Df 2019/66
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 75.80 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uskladnenie odpadu Detail
Df 2019/65
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 593.42 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu Detail
Df 2019/64
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 112.86 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Obedy zamestnanci MŠ Detail
Df 2019/63
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 231.00 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Réžia obedy deti MŠ Detail
Df 2019/62
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 17.29 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Obedy dôchodcovia Detail
Df 2019/61
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 15.40 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
Df 2019/60
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 1912.20 FERRMONT, a.s.,, Trenčianska 1320, Púchov Práce na oprave dotláčacej stanice Detail
Df 2019/59
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 744.00 TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351744,00 Údržba MK Detail
Df 2019/58
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 39.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon OU a MŠ Detail
Df 2019/57
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby Detail
Df 2019/56
(Faktúra prijatá)
30.04.2019 128.52 KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina Elektromateriál kaplnka Detail
Df 2019/55
(Faktúra prijatá)
30.04.2019 105.58 Pracovné odevy ZIGO , s.r.o.,, Na stanicu 16, Žilina Pracovné odevy a materiál Detail
Df 2019/54
(Faktúra prijatá)
30.04.2019 52.79 Pracovné odevy ZIGO , s.r.o.,, Na stanicu 16, Žilina pracovné odevy a materiál Detail
Df 2019/53
(Faktúra prijatá)
30.04.2019 15.30 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
Df 2019/52
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 111.32 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dodávka vody Detail
Df 2019/51
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
Df 2019/50
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 65.80 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu Detail
Df 2019/49
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 515.14 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu Detail
Df 2019/48
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 132.20 Helada, s.r.o.,, Štefánikova 1404, Bytča Materiál hnojivo ihrisko Detail
Df 2019/47
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 434.00 Gardenteam, Lombardiniho 1648, Bytča Verikulácia miestneho ihriska Detail
Df 2019/46
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 39.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
Df 2019/45
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 65.80 KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina Materiál verejné osvetlenie Detail
Df 2019/44
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 15.42 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Obedy dôchodcovia Detail
Df 2019/43
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 86.40 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Obedy pracovníci MŠ 3/2019 Detail
Df 2019/42
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 181.72 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Režia - obedy deti MŠ Detail
Df 2019/41
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 245.00 Neures, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 8, Žilina Plavecký kurz pre deti ZŠ ( Kotrčiná Lúčka) Detail
Df 2019/40
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 78.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora UrBIS Detail
Df 2019/39
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby Detail
Df 2019/38
(Faktúra prijatá)
29.03.2019 228.00 Dahan s.r.o.,, Južná 284/10, Teplička nad Váhom Údržba MK po zimnom období Detail
Df 2019/37
(Faktúra prijatá)
29.03.2019 2300.00 Peter Halúska , J. Martinčeka 57/27, Varín výroba lavíc kaplnka Detail
Df 2019/36
(Faktúra prijatá)
29.03.2019 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón mobil Detail
Df 2019/35
(Faktúra prijatá)
29.03.2019 457.20 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu Detail
Df 2019/34
(Faktúra prijatá)
29.03.2019 36.27 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu Detail
Df 2019/33
(Faktúra prijatá)
15.03.2019 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa Zverejňovanie dokumentov Detail
Df 2019/32
(Faktúra prijatá)
15.03.2019 125.93 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy Dôchodcovia, obyvatelia a zamest. obce Detail
Df 2019/31
(Faktúra prijatá)
15.03.2019 131.76 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Stravovanie zamestnanci MŠ 2/2019 Detail
Df 2019/30
(Faktúra prijatá)
15.03.2019 144.00 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Príspevok na stravovacie návyky predškoláci Detail
Df 2019/29
(Faktúra prijatá)
15.03.2019 224.84 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Réžia obedy deti MŠ Detail
Df 201928
(Faktúra prijatá)
15.03.2019 22.80 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
Df 2019/27
(Faktúra prijatá)
15.03.2019 39.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
Df 2019/26
(Faktúra prijatá)
15.03.2019 73.20 BITO - Skladovacia technika s.r.o.,, Sládkovičova 757, Bánovce nad Bebravou Vybavenie hasičskej zbrojnice Detail
Df 2019/25
(Faktúra prijatá)
15.03.2019 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby Detail
Zmluva
(Zmluva)
15.03.2019 0.00 Ing. Marián Chovan, Ing. Miloslav Remiš, Mojš 273, Zábrežná 10/86 Žilina Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
01.03.2019 3000.00 OFK Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 64 Poskytnutie dotácie pre OFk Kotrčiná Lúčka na rok 2019 Detail
Objednávka č. 02019/0215/01
(Objednávka vystavená)
28.02.2019 600.00 MK living s.r.o., Platanova 3227/14, 010 07 Žilina Údržba verejného osvetlenia v obci Detail
Df 2019/24
(Faktúra prijatá)
28.02.2019 98.16 Alza. cz. a.s., jankovcova 1522/53 Praha 53 materiál MŠ Detail
Df 2019/23
(Faktúra prijatá)
28.02.2019 96.00 Čistá žumpa - Vyťahovanie odpadových vôd, Ďurčiná 232 Vyťahovanie odpadových vôd a ich zneškodnenie Detail
Df 2019/22
(Faktúra prijatá)
28.02.2019 20.40 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 2 Autorská odmena za licenciu Detail
Df 2019/21
(Faktúra prijatá)
28.02.2019 60.00 BITO -Skladovacia technika s.r.o.,, Sládkovičova 757, Bánovce nad Bebravou Vybavenie hasičskej zbrojnice Detail
Df 2019/20
(Faktúra prijatá)
28.02.2019 141.60 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Príspevok na stravovacie návyky predškoláci Detail
df 2019/19
(Faktúra prijatá)
28.02.2019 276.43 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Réžia obedy deti MŠ Detail
Df 2019/18
(Faktúra prijatá)
28.02.2019 143.92 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy dôchodcovia, obyvatelia a zamest. obce Detail
Df 2019/17
(Faktúra prijatá)
28.02.2019 144.72 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Obedy pracovníci MŠ Detail
Df 2019/16
(Faktúra prijatá)
28.02.2019 117.00 Popradca podnikateľa , spol. s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina Verejná správa SR ročný prístup Detail
Df 2019/15
(Faktúra prijatá)
28.02.2019 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón - mobil Detail
Df 2019/14
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 45.95 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatky za ulož. odpadu Detail
Df 2019/13
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 579.34 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu Detail
Df 2019/12
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 361.44 TRI - ON s.r.o.,, Gbeľany 351 Zimná údržba MK Detail
Df 2019/11
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 73.20 Top Print, s.r.o., Revolučná 870/2, Žilina Aktualizácia NOD AV Detail
Df 2019/10
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 40.13 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
Df 2019/9
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 26.75 Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina Poradenské služby v programe URBIS, výkazy za IV. Q 2018 Detail
Df 2019/8
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby Detail
Df 2019/7
(Faktúra prijatá)
30.01.2019 38.40 SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, Bratislava Odmeny výkonným umelcom Detail
Df 2019/6
(Faktúra prijatá)
30.01.2019 645.00 Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108 Zimná údržba MK Detail
Df 2019/5
(Faktúra prijatá)
30.01.2019 308.58 FERRMONT, a.s.,, Trenčianska 1320, Púchov Revízne práce dotláčacia stanica Detail
Df 2019/4
(Faktúra prijatá)
30.01.2019 435.60 BITO skladovacia technika, Sládkovičova 757, Bánovce nad Bebravou Vybavenie hasičskej zbrojnice Detail
Df 2019/3
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 302.40 František Cigánik, Krasňany 265 Zimná údržba MK Detail
Df 2019/2
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 705.00 Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108 Zimná údržba MK Detail
Df 2019/1
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 78.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora ERBIS Detail
DF 2018/188
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 13189.64 STAVREAL - Slovakia s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto Práce na stavbe Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka Detail
DF 2018/187
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon - mobil Detail
DF 2018/186
(Faktúra prijatá)
10.01.2019 40.92 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon OU a MŠ Detail
DF 2018/185
(Faktúra prijatá)
10.01.2019 216.00 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Dovoz stravy za obdobie 9-12. 2018 Detail
DF 2018/184
(Faktúra prijatá)
09.01.2019 473.20 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
Zmluva
(Zmluva)
09.01.2019 0.00 4NAT s.r.o., Gaštanova 1008/27, 6ilina Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu Detail
DF 2018/183
(Faktúra prijatá)
03.01.2019 99.54 SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina vyúčtovacia faktúra za spotrebu el. energie OU Detail
DF 2018/182
(Faktúra prijatá)
02.01.2019 21.78 SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina vyúčtovacia faktúra za spotrebu el. energie MŠ Detail
DF 2018/181
(Faktúra prijatá)
02.01.2019 35.80 SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina Vyučtovacia faktúra za spotrebu el. energie TJ Detail
DF 2018/180
(Faktúra prijatá)
02.01.2019 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 12/2018 Detail
DF 2018/179
(Faktúra prijatá)
02.01.2019 201.60 TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 Oprava odpadového kanála Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.03.2016
(Zmluva)
31.12.2018 13189.64 STAVREAL-SLOVAKIA s.r.o., Dubská cesta 2648, 024 01 Kysucké Nové Mesto Dodatok č. 1 k ZoD na akcií: Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka - práce naviac Detail
Df 2018/178
(Faktúra prijatá)
31.12.2018 12863.38 Anna Augustínová - AA Staviteľ, Domaniža 52, Rekonštrukcia oplotenia cintorína Detail
Df 2018/177
(Faktúra prijatá)
31.12.2018 300.00 Ing. Michal Loffler, Staničná 252/5, Lietavská Lúčka Projektová dokumentácia na akciu " obnova miestnej komunikácie v obci Kotrčiná Lúčka" Detail
Df 2018/176
(Faktúra prijatá)
31.12.2018 600.00 MAPERI spol. s.r.o., Kotrčiná Lúčka 94, 01302 Vytyčovacie práce na projekte " Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka a Rekonštrukcii MK Detail
Df 2018/175
(Faktúra prijatá)
31.12.2018 44.82 Prima banka Slovensko, Hodžova 11, Žilina Poplatok za vedenie účtu CP Detail
Df 2018/174
(Faktúra prijatá)
31.12.2018 11.52 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Vývoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
Df 2018/173
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 118.61 Byterm, a.s., Seleziánska 4, Žilina Oprava odpadového kanála Detail
Df 2018/172
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 521.27 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
Df 2018/171
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 118.22 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy dôchodcovia, obyvatelia, zasmestnanec obce Detail
Df 2018/170
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 125.28 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy pracovisko MŠ Detail
Df 2018/169
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 216.37 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Réžijné náklady obedy deti MŠ
12/2018
Detail
Df 2018/168
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon - mobil Detail
Df 2018/167
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 103.46 Dolvap, s.r.o.,, Priemyselná, 013 03 Varín Materiál odvodňovací kanál Detail
Df 2018/166
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 129.60 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina obedy zamestnanci - MŠ 11/2018 Detail
Df 2018/165
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 274.12 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Réžijné náklady obedy deti MŠ Detail
Df 2018/164
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 115.65 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy obyvatelia, dôchodcovia, a zamest. obce za 11/2018 Detail
Df 2018/163
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 193.20 EKOTEC spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava Revízia detského ihriska Detail
Df 2018/162
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 76.98 Alza. cz. a. s., Jankovcova 1522/53 Praha Materiál hračky Detail
Df 2018/161
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 40.67 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon OU a MŠ Detail
Df 2018/160
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 0.00 REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina Materiál odvodňovací kanál Detail
Df 2018/159
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 341.28 REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina Materiál odvodňovací kanál Detail
Df 2018/158
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby Detail
Df 2018/157
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 15.36 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Vývoz kuchynského odpadu Detail
Df 2018/156
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 15881.35 EKOSTAV GROUP, s.r.o., Oščadnica 19 Rekonštrukcia miestnej komunikácie parc. č. 649, 686, 684/2 Detail
Df 2018155
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 19312.91 Anna Augustínová -AA Staviteľ, Domaniža 52, Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Detail
Df 2018/154
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 20216.32 Helada s. r. o., Štefánikova 1404, Bytča Sadovnícke úpravy - líniové zatravnenie po rekonštrukcii miestnych komunikácií Detail
Df 2018/153
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 63908.59 STRABAG s.r.o., Direkcia TG, Oblasť Sever, Mlynské Nivy 61/A, Bratislava Rekonštrukcia miestnych komunikácií Detail
Zmluva o dielo č. 2018/1113/01
(Zmluva)
30.11.2018 12863.38 Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža 52, 018 16 Domaniža Zmluva o dielo - Oplotenie cintorína Detail
Df 2018/152
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 57862.26 STAVREAL - Slovakia s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto vykonané práce a dodávky " Úpravy verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka" Detail
Df 2018/151
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 595.00 Mgr. Vladimír Dostal - VOST, Clementisova 761, Kysucké Nové Mesto Výkon stavebného dozoru" Úprava verejných priestranstiev centra obce" Detail
Df 2018/150
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 700.00 Mgr. Vladimír Dostal - VOST, Clementisova 761, Kysucké Nové Mesto Výkon stavebného dozoru " Rekonštrukcia miestnych komunikácií" Detail
Sf 2018/149
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 3588.00 Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43, Žilina Poradenské služby pre projekt "
Úprava verejných priestranstiev centra obce"
Detail
Df 2018/148
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 6360.00 Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43, Žilina Poradenské v ekonomickej udržateľnosti projekt " Rekonštrukcia miestnych komunikácií" Detail
Df 2018/147
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 710.00 SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina Dodávka plyn Detail
DF 2018/146
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 162.90 Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča Materiál MŠ Detail
DF 2018/145
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón mobil Detail
DF 2018/144
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 330.00 Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94, 01302 Práce autobusová zástavka Detail
DF 2018/143
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 15.36 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Vývoz kuchynského odpadu Detail
DF 2018/142
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 593.81 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpad a poplatok v zmysle zákona Detail
2018/1123/1
(Zmluva)
23.11.2018 15881.35 EKOSTAV GROUP, s.r.o., Oščadnica 19, 023 01 Oščadnica Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnej komunikácie Detail
DF 2018/141
(Faktúra prijatá)
15.11.2018 318.52 REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina Materiál odvodňovací kanál Detail
DF 2018/140
(Faktúra prijatá)
15.11.2018 984.89 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín Refakturácia za spolufinancovanie na projekte"predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí MTD" Detail
DF 2018/139
(Faktúra prijatá)
15.11.2018 240.00 THT s.r.o., Na stanicu 59, Žilina Výroba a montáž vitríny -autobusová zastavka Detail
DF 2018/138
(Faktúra prijatá)
15.11.2018 1917.00 TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 Odvoz zeminy stavebnej sute a kameniva - odvodňovací kanál Detail
DF 2018/137
(Faktúra prijatá)
15.11.2018 123.36 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy dôchodcovia, obyvatelia, zamest. obce Detail
DF 2018/136
(Faktúra prijatá)
15.11.2018 129.60 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Obedy zamestnanci MŠ Detail
DF 2018/135
(Faktúra prijatá)
15.11.2018 285.67 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Réžia náklady obedy deti MŠ Detail
DF 2018/134
(Faktúra prijatá)
15.11.2018 40.40 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2018/133
(Faktúra prijatá)
15.11.2018 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby Detail
2018/1105/02
(Objednávka vystavená)
09.11.2018 700.00 Mgr. Vladimír Dostál - VOST, Clementisova 761/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto Stavebný dozor na akcii: Úprava verejných priestranstiev centra obce Detail
2018/1105/01
(Objednávka vystavená)
09.11.2018 700.00 Mgr. Vladimír Dostál - VOST, clementisova 761/4, 024 01 Kysucké nové mesto Stavebný dozor na akcii: Rekonštrukcia miestnych komunikácii Detail
DF 2018/132
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 129.00 Jozef Bohumel BOEL, Novozmocká 597/86, Veľký Krtíš Nákup- motorový vyžínač Detail
DF 2018/131
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 55.66 Dolvap, s.r.o.,, Priemyselná, 013 03 Varín Materiál MK Detail
DF2018/130
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 154.06 Dolvap, s.r.o.,, Priemyselná, 013 03 Varín materiál cesta HRB Detail
DF2018/129
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 2592.00 Lukáš Zajac, Janka Kráľa 598/7, Teplička nad Váhom Výkopové práce odvodňovací kanál Detail
DF 2018/128
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 691.00 Juraj Skupeň - VKP, Za Jarkom 200/23, Teplička nad Váhom Montáž kanalizačného potrubia a dažďových vpustí Detail
DF 2018/127
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 194.99 REMOS spol. sr.o., Tomašíková 26, 821 01 Bratislava Vonkajší odpadkový kôš - zástavka Detail
DF 2018/126
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 107.41 Dolvap, s.r.o.,, Priemyselná, 013 03 Varín Materiál odvodňovací kanál Detail
DF 2018/125
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 553.31 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2018124
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 176.95 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dodávka vody, OU, MŠ, Kaplnka, Ihrisko Detail
DF 2018/123
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 5367.14 REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina materiál odvodňovací kanál Detail
DF 2018/122
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 750.00 Juraj Skupeň -VKP, Za Jarkom 200/23, Teplička nad Váhom Pokládka kanaliz. rúr Detail
DF 2018/121
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon - mobil Detail
DF 2018/120
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 57.42 Dolvap, s.r.o.,, Priemyselná, Varín Materiál odvodňovací kanál Detail
DF 2018/119
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 162.00 BENATECH s.r.o.,, Peklina 63, Dolný Hričov Prenájom autoplošiny Detail
Df2018/118
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 61.69 Dolvap, s.r.o.,, Priemyselná, Varín Materiál odvodňovací kanál Detail
Df 2018/117
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 40.50 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
Df 2018/116
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 15.36 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
Df 2018/115
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 80.00 Jaroslav Ďurčanský, Rajecká lesná 521 Vývoz a zneškodňovanie odpadových vôd - Obecný úrad Detail
Df 2018/114
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 13.44 REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina Dodávka materiál odvodňovací kanál Detail
Df 2018/113
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 20.00 Milan Rúfus - CLEANBAU, Kempelenova 3414/25, Žilina Pravidelná kontrola komína MŠ Detail
Df 2018/112
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 78.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora Urbis Detail
Df 2018/111
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 87.38 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy dôchodcovia , obyvatelia , a zamestnankyňa obce Detail
Df 2018/110
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 304.15 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Réžia obedy deti MŠ Detail
DF 2018/109
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 129.60 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy zamestnanci MŠ Detail
DF 2018/108
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 50.00 NATIONAL PEN, , PO BOX 1615, 813 33 bRATISLAVA Reklamné predmety Detail
Zmluva o dielo 2018/1009/01
(Zmluva)
12.10.2018 0.00 Juraj Skupeň VKP, Za Jarkom 200/23, Teplička nad Váhom Zmluvao dielo 2018/1009/01 Detail
Zmluva o poskytnutí nenívratného finančného príspevku č. 074ZA220011
(Zmluva)
12.10.2018 81061.03 Poľnohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Zmluva o poskytnutí NFP z PRV 2014 - 2020- Zníženie enrgetickej náročnosti budovy kultúrného domu Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
01.10.2018 19312.91 Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža 52, 018 16 Domaniža Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Detail
DF 2018/107
(Faktúra prijatá)
01.10.2018 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 10/2018 Detail
DF 2018/106
(Faktúra prijatá)
01.10.2018 198.00 JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto Verejné obstarávanie " Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice- Kotrčiná Lúčka" Detail
DF 2018/105
(Faktúra prijatá)
01.10.2018 831.30 Auto Becchi, s.r. o.,, Pri Celulózke 3631, Žilina Servis osobného automobilu Detail
DF 2018/104
(Faktúra prijatá)
01.10.2018 80.00 Ing. Marek Mrázik, Bukovinská 92/3B, Gbeľany Dokumentácia z BOZP pre
Kultúrny dom Kotrčiná Lúčka
Detail
Df 2018/103
(Faktúra prijatá)
01.10.2018 150.00 Jakub Grupáč, Kostolná 671/73, Rajec Výmena okien a maľovanie 2 miestností - kaplnka Detail
DF 2018/102
(Faktúra prijatá)
30.09.2018 921.08 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2018/101
(Faktúra prijatá)
30.09.2018 24.00 POPCO SLOVAKIA, spol s.r.o., Račianska 71, Bratislava Materiál MŠ Detail
DF 2018/100
(Faktúra prijatá)
30.09.2018 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón - mobil Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere č. 729/2018/UZ
(Zmluva)
26.09.2018 250.00 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlýnske nivy 1, Bratislava Dodatok k termínovanému úveru Detail
DF 2018/99
(Faktúra prijatá)
17.09.2018 390.88 Jozef Smrhola -OLYMP, Maďarovská145, Santovka Upomienkové predmety, diplomy, materiál Detail
DF 2018/98
(Faktúra prijatá)
17.09.2018 82.65 Slovenská internetová , s.r.o., Dolný Val 3, Žilina Poplatok za pohrebisko Detail
DF 2018/97
(Faktúra prijatá)
17.09.2018 185.40 Top Print, s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina Oprava počítača a materiál Detail
DF 2018/96
(Faktúra prijatá)
17.09.2018 40.14 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2018/95
(Faktúra prijatá)
17.09.2018 280.00 Ing. arch. Milan Šuška, Wilsonova 18, Přerov, ČR Projekčné práce " Rekonštrucia verejných preistranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka" Detail
DF 2018/94
(Faktúra prijatá)
14.09.2018 690.00 Jakub Grupáč, Kostolná 671/73, Rajec Oprava komínov budova MŠ Detail
DF 2018/93
(Faktúra prijatá)
14.09.2018 2552.00 František Tandara, Turie 513 Náter strechy MŠ Detail
DF 2018/92
(Faktúra prijatá)
14.09.2018 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 9/2018 Detail
DF 2018/91
(Faktúra prijatá)
31.08.2018 1515.36 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin Zásahové obleky hasiči Detail
DF 2018/90
(Faktúra prijatá)
30.08.2018 13.28 ICOM PLUS s.r.o. Telovýchovné lekárstvo, V. Spanyola 43, 010 01 Žilina Vyhotovenie lekárskych posudkov Detail
DF 2018/89
(Faktúra prijatá)
30.08.2018 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefónne hovory - mobil Detail
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 072ZA13002
(Zmluva)
27.08.2018 0.00 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Dodatok Č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 072ZA130022 Detail
Dodatok Č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 027ZA130024
(Zmluva)
27.08.2018 0.00 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Dodatok Č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 072ZA130024 Detail
DF 2018/88
(Faktúra prijatá)
14.08.2018 524.64 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2018/87
(Faktúra prijatá)
14.08.2018 39.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefon OU a MŠ Detail
DF 2018/86
(Faktúra prijatá)
14.08.2018 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 8/2018 Detail
Zmluva o dielo č2018073001
(Zmluva)
31.07.2018 2552.00 František Tandara, Turie 513 Náter strechy na budove materskej školy Detail
DF 2018/85
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 0.48 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín Refakturácia za zber a prepravu triedeného odpadu Detail
DF 2018/84
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa Služba - zverejňovanie dokumentov Detail
DF 2018/83
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 573.57 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2018/82
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon - mobil Detail
Zmluva o termínovanom úvere a dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
(Zmluva)
25.07.2018 175381.00 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlýnske nivy 1, 829 90 Bratislava Termínovaný úver na prefinancovanie projektov z PRV 2014-2020 Detail
DF 2018/81
(Faktúra prijatá)
16.07.2018 1700.00 Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka 15 Dodávka tlačiarne CAnon IR-ADVANCE C5030 Detail
DF 2018/80
(Faktúra prijatá)
16.07.2018 45.00 Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka 15 zapojenie tlačiarne a zaškolenie pracovníkov Detail
DF 2018/79
(Faktúra prijatá)
16.07.2018 117.00 Štefan Sopčiak - Sopciak.com, Fatranská 3103/7, 010 01 Žilina Poplatky za web stránku obce Detail
DF 2018/78
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 78.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora URBIS Detail
DF 2018/77
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 50.83 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2018/76
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 7/2018 Detail
DF 2018/75
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 15.36 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2018/74
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 80.00 Ing. Marek Mrázik, Bukovinská 92/3B, Gbeľany Dokumentácia BOZP a pre MŠ a jej oboznámenie Detail
DF 2018/73
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 174.96 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedov zamestnanci MŠ 6/2018 Detail
DF 2018/72
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 159.34 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedov obyvatelia a dôchodcovia Detail
DF 2018/71
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 314.16 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Réžia obedy deti MŠ Detail
DF 2018/70
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 360.00 Helada s.r.o., Šzrfánikova 1404, Bytča Prevzdušňovanie trávnika na futbalovom ihrisku Detail
DF 2018/69
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 540.00 Radoslava Nová, Kotrčiná Lúčka 134 Zhotovenie 30 ks detských krojov Detail
DF 2018/68
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 357.00 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová náklady spojené s rozvozom stravy Detail
DF 2018/67
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 480.00 Ing. Tibor Bátory, Predmestská 22, Žilina Audítorské overenie účtovnej závierky r. 2017 Detail
DF 2018/66
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 268.80 REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina Materiál - rúra kanal. Detail
DF 2018/65
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 700.00 FUNNY JUMP s.r.o, Smrekova 7, Žilina Prenájom nafukovacích atrakcií Detail
DF 2018/64
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 100.00 Ing. Jozef Vida, Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica Vypracovanie dokumentov Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.06.2018 43.00 Ján Gier, Na Dúbravy 138/1, 013 11 Lietavská Lúčka Kúpa pozemku na vysporiadanie miestnej komunikácie Detail
DF 2018/63
(Faktúra prijatá)
15.06.2018 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon mobil Detail
DF 2018/62
(Faktúra prijatá)
15.06.2018 1738.42 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz a likvidácia odpadu, poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2018/61
(Faktúra prijatá)
15.06.2018 72.00 Ján Hodoň, M. R. Štefánika 2/8, Varín Preprava osôb Detail
DF 2018/60
(Faktúra prijatá)
15.06.2018 19.20 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Vývoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2018/59
(Faktúra prijatá)
15.06.2018 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 6/2018 Detail
DF 2018/58
(Faktúra prijatá)
15.06.2018 50.87 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon OU a MŠ Detail
DF 2018/57
(Faktúra prijatá)
15.06.2018 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon Mobil Detail
Zmluva č. ZO/2018A16375-1
(Zmluva)
07.06.2018 504.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných udajov Detail
DF 2018/56
(Faktúra prijatá)
31.05.2018 154.20 Základná škola, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy dôchodcovia , obyvatelia a zamestnanec obce Detail
DF 2018/55
(Faktúra prijatá)
31.05.2018 315.70 Základná škola, Limbova 30, Žilina Réžia obedy dei MŠ za 5/2018 Detail
DF 2018/54
(Faktúra prijatá)
31.05.2018 181.44 Základná škola, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy za 5/2018 zamestnanci MŠ Detail
DF 2018/53
(Faktúra prijatá)
31.05.2018 12.00 All Music Service s.r.o., Karpatské námestie 10 A, Bratislava Dodávka materiál OU Detail
DF 2018/52
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 1075.00 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Námestie sv. Floriána 1, Varín Refakturácia nákladov na vybudovanie kompostárí Detail
DF 2018/51
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 549.94 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Preprava a zneškodňovanie komunálnych odpadov a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2018/50
(Faktúra prijatá)
15.05.2018 80.00 Jaroslav Ďurčanský, Rajecká lesná 521 Vývoz a zneškodňovanie fekálií Detail
DF 2018/49
(Faktúra prijatá)
15.05.2018 15.36 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2018/48
(Faktúra prijatá)
14.05.2018 39.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
07.05.2018 33.00 Ján Hirjak a Mgr. Adriana Hirjaková, Ovčiarsko 199 Kúpna zmluva - kúpa pozemku parc. C KN č. 230/28 do majetku obce Detail
DF 2018/47
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 164.16 Základná škola, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy zamestnanci MŠ Detail
DF 2018/46
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 297.22 Základna škola , Limbova 30, Žilina Réžia - obedy deti MŠ Detail
DF 2018/45
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 56.54 Základná škola, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy dôchodcovia Detail
DF 2018/44
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 65.76 LIVONEC SK, s.r.o., Tulská 33, Žilina Kontrola a oprava hasiacich prístrojov OU Detail
DF 2018/43
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 16.08 LIVONEC SK, s.r.o., Tulská 33, Žilina Kontrola a oprava hasiacich prístojov MŠ Detail
DF 2018/42
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 599.52 KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina Materiál verejné osvetlenie Detail
DF 2018/41
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 161.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Odber vody Detail
DF 2018/40
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 32.77 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón - mobil Detail
DF 2018/39
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 180.00 Helena Ďurajková, Juraja Sklenára 2065/1, Žilina Oprava odpadového kanála Detail
DF 2018/38
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 695.03 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2018/37
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 78.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora URBIS Detail
DF 2018/36
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 245.00 Nnereus, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 8, Žilina Plavecký kurz pre deti z obce Detail
Df 2018/35
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 19.20 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2018/34
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 41.03 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2018/33
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 212.00 Základná škola, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy pracovníci MŠ Detail
DF 2018/32
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 504.00 Základná škola, Limbova 30, Žilina Réžia- náklady obedy deti MŠ Detail
DF 2018/31
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 53.00 Základna škola , Limbova 30, Žilina Dovoz stravy dôchodcovia Detail
DF 2018/30
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 38.50 SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava Odmeny výkonným umelcom Detail
DF 2018/29
(Faktúra prijatá)
29.03.2018 34.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
DF 2018/28
(Faktúra prijatá)
29.03.2018 240.00 Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina Vypracovanie žiadosti o dotáciu z UV SR - detské ihrisko Detail
DF 2018/27
(Faktúra prijatá)
29.03.2018 29.00 Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina Poradenské služby v programe URBIS Detail
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 072ZA30022
(Zmluva)
23.03.2018 0.00 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Projekt: Rekonštrukcia miestnych komunikácií Detail
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 072ZA130024
(Zmluva)
23.03.2018 0.00 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná12, 815 26 Bratislava Projekt: Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka Detail
DF 2018/26
(Faktúra prijatá)
15.03.2018 364.39 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2018/25
(Faktúra prijatá)
15.03.2018 159.00 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy pracovníci MŠ Detail
DF 2018/24
(Faktúra prijatá)
15.03.2018 47.70 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy dôchodcovia Detail
DF 2018/23
(Faktúra prijatá)
15.03.2018 330.12 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Réžia obedy deti MŠ za 2/2018 Detail
DF 2018/22
(Faktúra prijatá)
15.03.2018 40.74 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2018/21
(Faktúra prijatá)
15.03.2018 26.00 Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Vajanského 1, Martin Účtovné súvzťažnosti v samospráve Detail
DF 2018/20
(Faktúra prijatá)
15.03.2018 11.52 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2018/19
(Faktúra prijatá)
15.03.2018 20.40 Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava Autorská odmena za licenciu Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 394/2017 zo dňa 30. 3. 2017
(Zmluva)
06.03.2018 0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Detail
DF 2018/18
(Faktúra prijatá)
28.02.2018 303.00 ELVA PROFI s.r.o, Rudolfovská 465/107, České Budejovice Dodávka- posypový vozík Detail
DF 2018/17
(Faktúra prijatá)
28.02.2018 516.21 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Preprava a zneškodňovanie komunálnych odpadov Detail
DF 2018/16
(Faktúra prijatá)
28.02.2018 34.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
DF 2018/15
(Faktúra prijatá)
28.02.2018 70.00 Marián Šmárik - FECAS, Platanova 20, 010 01 Žilina Čerpanie a preprava splaškov Detail
DF 2018/14
(Faktúra prijatá)
15.02.2018 225.00 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Náklady za rozvoz stravy od 02. 9. 2017- 31. 12. 2017 Detail
DF 2018/13
(Faktúra prijatá)
15.02.2018 9.80 ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská bystrica Tlačivá - osvedčenie pre predprimárne vzdelávanie Detail
DF 2018/12
(Faktúra prijatá)
15.02.2018 90.00 Garden Team s.r.o., Lombardiniho 1648, Bytča Dodávka posypovej soli Detail
DF 2018/11
(Faktúra prijatá)
15.02.2018 43.84 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2018/10
(Faktúra prijatá)
15.02.2018 11.52 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2018/9
(Faktúra prijatá)
15.02.2018 190.80 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy za 1/2018pracovníci MŠ Detail
DF 2018/8
(Faktúra prijatá)
15.02.2018 58.30 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy dôchodcovia Detail
DF 2018/7
(Faktúra prijatá)
15.02.2018 405.72 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Réžia obedy deti MŠ za 1/2018 Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018
(Zmluva)
31.01.2018 2000.00 OFK Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 64 Poskytnutie dotácie pre OFK Kotrčiná Lúčka na rok 2018 Detail
DF 2018/16
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 255.00 U-MAX, spol. s.r.o., Miestneho priemyslu 1028, Námestovo Benzínová reťazová píla Detail
DF 2018/5
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 921.86 Auto Becchi, s.r.o.,, Pri Celulózke 3631, Zilina Servis a oprava auta Detail
DF 2018/4
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 315.00 Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108 Zimná údržba MK Detail
DF 2018/3
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 193.20 EKOTEC spol s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava Kontr0la bezpečnosti detského ihriska Detail
DF 2018/2
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 36.06 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
DF 2018/1
(Faktúra prijatá)
15.01.2018 78.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora URBIS Detail
DF 2017/184
(Faktúra prijatá)
02.01.2018 1537.47 SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina Vyúčtovacia faktúra za spotrebu plyn 12/2017 Detail
DF 2017/183
(Faktúra prijatá)
02.01.2018 444.93 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2017/182
(Faktúra prijatá)
02.01.2018 49.03 SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina Vyúčtovacia faktúra za spotrebu energie -Verejné osvetlenie Detail
DF 2017/181
(Faktúra prijatá)
02.01.2018 202.30 SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina Vyúčtovacia faktúra za energiu MŠ Detail
DF 2017/180
(Faktúra prijatá)
02.01.2018 8.38 SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina vyúčtovacia faktúra za spotrebu energie Kaplnka Detail
DF 2017/179
(Faktúra prijatá)
02.01.2018 105.96 SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina Vyúčtovacia faktúra za spotrebu energie SSE Kultúrny dom Detail
DF 2017/178
(Faktúra prijatá)
31.12.2017 42.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2017/177
(Faktúra prijatá)
31.12.2017 44.82 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina Vedenie účtu cenných papierov - poplatok Detail
Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu
(Zmluva)
29.12.2017 0.00 Obec Teplička nad Váhom, obec Mojš Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu Detail
DF 2017/176
(Faktúra prijatá)
29.12.2017 1438.62 SPIN s.r.o., Kotrčiná Lúčka 158 Dopravné služby pri údržbe zimných komunikácií, materiál Detail
DF 2017/175
(Faktúra prijatá)
29.12.2017 996.00 Tichý s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, Varín Projektová dokumentácia na akciu "Passport v obci Kotrčiná Lúčka" Detail
DF 2017/174
(Faktúra prijatá)
29.12.2017 11.52 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2017/173
(Faktúra prijatá)
29.12.2017 166.95 Základná škola, Jarná 20, Žilina Dodávka obedy pracovníci MŠ Detail
DF 2017/172
(Faktúra prijatá)
29.12.2017 369.18 Základná škola , Jarná 20, Žilina Réžia stravy deti MŠ Detail
DF 2017/171
(Faktúra prijatá)
29.12.2017 71.55 Základná škola, Jarná 20, Žilina Dodávka obedy dôchodcovia Detail
DF 2017/170
(Faktúra prijatá)
29.12.2017 562.50 Tomáš Murár , Kotrčiná Lúčka 108 Zimná údržba MK Detail
DF 2017/169
(Faktúra prijatá)
29.12.2017 97.00 Štefan Sopčiak - Sopciak.com, Fatranská 3103/7, 010 01 Žilina Poplatok za internetovú stránku Detail
DF 2018/168
(Faktúra prijatá)
29.12.2017 564.60 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2016/167
(Faktúra prijatá)
29.12.2017 41.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón - mobil Detail
DF 2017/166
(Faktúra prijatá)
29.12.2017 1889.00 jump in! s.r.o., Stromová 54/A, Bratislava Interaktívna tabuľa Detail
DF 2017/165
(Faktúra prijatá)
29.12.2017 54.00 GARDEN Team s.r.o., Lombardininiho 1648, Bytča Dodávka - posypová soľ Detail
DF 2017/164
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 119.56 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Vyúčtovacia faktura spotreba plyn kaplnka preplatok Detail
DF 2017/163
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 656.25 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Vyučtovacia faktúra plyn preplatok Detail
DF 2017/162
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 1354.66 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Vyučtovacia faktúra spotreba plyn MŠ preplatok Detail
DF 2017/161
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 332.01 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, 010 59 Žilina Dodávka pracovných odevov Detail
DF 2017/160
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 40.00 Ing. Mrázik Marek, Bukovinská 92/3B, Gbeľany Oboznámenie pracovníkov z BOZP a OPP Detail
DF 2017/159
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 42.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2017/158
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 15.36 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2017/157
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 101.98 Vida xl Europe B.V, Smakterweg 110-112, 5804AM, Venray, Netherlands Lopaty na sneh s kolieskami Detail
Zmluva o dielo č. 1129/2017/01
(Zmluva)
01.12.2017 1475.30 Lalima, s. r. o., Hliník nad Váhom 71, 014 01 Bytča "Riešenie exteriéru - sadovnícke úpravy okolia Kultúrneho domu" Detail
Zmluva o dielo 1
(Zmluva)
01.12.2017 76.00 PMGSTAV SK, s.r.o., Tichá 1190/4, 010 01 Žilina "Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka" Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
01.12.2017 143642.42 PMGSTAV SK, s.r.o., Tichá 1190/4, 010 01 Žilina " Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka" Detail
Zmluva o dielo č 1129201702
(Zmluva)
30.11.2017 826.42 Lalima, s.r.o., Hliník nad Váhom 71, Bytča Sadovnícke úpravy po rekonštrukcii KD Detail
DF 2017/156
(Faktúra prijatá)
30.11.2017 212.00 Základná škola , Jarná 20, 010 01 Žilina Dodávka obedy zamestnanci MŠ Detail
DF 2017/155
(Faktúra prijatá)
30.11.2017 151.05 Základná škola , Jarná 20, 010 01 Žilina Dodávka obedy dôchodcovia Detail
DF 2017/154
(Faktúra prijatá)
30.11.2017 461.16 Základná škola , Jarná 20, 010 01 Žilina Réžia obedy deti MŠ Detail
DF 2017/153
(Faktúra prijatá)
30.11.2017 400.00 Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94 Tesárske a omietkarské práce zástavka Detail
DF 2017/152
(Faktúra prijatá)
30.11.2017 480.00 JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto Realizácia verejného obstarávania " Rekonštrukcia kultúrneho domu" Detail
DF 2017/151
(Faktúra prijatá)
30.11.2017 900.00 MAPERI spol. s.r.o., Hollého 7, 010 01 Žilina Geometrický plán a vytýčenie miestnych komunikácií Detail
DF 2017/150
(Faktúra prijatá)
30.11.2017 598.30 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2017/149
(Faktúra prijatá)
30.11.2017 40.72 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón - Mobil Detail
DF 2017/148
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 2550.00 SoARCH s.r.o.,, Bytčická 16, 010 01 Žilina Projektová dokumentácia "Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka " Detail
DF 2017/147
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 568.74 STAVS- ART s.r.o., Tomášovskej 248, Gbeľany Materiál prístrešok - zástavka Detail
DF 2017/146
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 70.00 Marián Šmárik - FECAS, Platanova 20, 010 01 Žilina Čerpanie a preprava splaškov Detail
DF 2017/145
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 42.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2017/144
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 15.36 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2017/143
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 81.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn kaplnka Detail
DF 2017/142
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 600.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn MŠ Detail
DF 2017/141
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 568.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn OU Detail
DF 2017140
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 467.46 Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina Réžia strava deti MŠ Detail
DF 2017/139
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 159.00 Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina Strava dôchodcovia Detail
DF 2017/138
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 90.44 Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina obedy zamestnanci MŠ Detail
DF 2017/137
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 110.96 Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina Réžia obedy zamestnanci MŠ Detail
DF 2017/136
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 96.00 Poradca podnikateľa s.r.o., ul. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina Ročný prístup na Verejnú správu SR Detail
DF 2017/135
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 400.00 Filip Kolesár, Kotrčiná Lúčka 119 Výmena okien a dverí kaplnka Detail
DF 2017/134
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 64.26 Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina Stravovanie zamestnanci MŠ Detail
DF 2017/133
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 535.95 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2017/132
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 105.12 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dodávka vody Detail
DF 2017131
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 38.56 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón - mobil Detail
DF 2017/130
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 245.76 KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava Materiál plagátovacia tabuľa Detail
DF 2017/129
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 300.00 Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina Vypracovanie projektovej žiadosti" rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - Kotrčiná Lúčka" Detail
DF 2017/128
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 78.84 Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina Réžia za obedy zamestnanci MŠ Detail
DF 2017/127
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 462.42 Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina Réžia za obedy detí MŠ Detail
DF2017/126
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 161.66 Školská jedáleň pri Zˇ3, V. Javorku 32, 010 01 Žilina Dodávka obedy dôchodcovia Detail
DF 2017/125
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 42.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2017/124
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 15.36 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuch. odpadu Detail
DF 2017/123
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 78.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora URBIS Detail
DF 2017/122
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 344.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn OU Detail
DF 2017/121
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 49.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn kaplnka Detail
DF 2017/120
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 600.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn MŠ Detail
DF 2017/119
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 13.28 ICOM PLUS s.r.o. Teleovýchovné lekárstvo, V. Spanyola 43, 010 01 Žilina Vypracovanie lekárskeho posudku Detail
DF 2017/118
(Faktúra prijatá)
29.09.2017 564.96 BINS s.r.o.,, Vašinova 61, 949 01 Nitra Dodávka plastových nádob na odpad Detail
DF 2017/117
(Faktúra prijatá)
29.09.2017 36.22 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón - mobil Detail
DF 2017 116
(Faktúra prijatá)
29.09.2017 1724.38 Obnostav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto Dodávka plastových dverí a okien kaplnka Detail
DF 2017/115
(Faktúra prijatá)
29.09.2017 866.27 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2017/114
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 43.81 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2017/113
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 82.65 Slovenská internetová, s.r.o., Dolný val 3, 010 01 Žilina Poplatok za pohrebisko v zmysle Licenčnej zmluvy Detail
DF 2017/112
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 16.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn kaplnka Detail
DF 2017/111
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 111.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn OU Detail
DF 2017/110
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 600.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn MŠ Detail
Zmluva o poskytovaní stravovania
(Zmluva)
04.09.2017 0.00 Základná škola, Vendelína Javorku, Vendelína Javorku 32, 01001 Žilina Zmluva o poskytovaní stravovania č. 13/2017 Detail
DF 2017/109
(Faktúra prijatá)
31.08.2017 25.10 ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská bystrica Materiál a tlačivá MŠ Detail
DF 2017/108
(Faktúra prijatá)
31.08.2017 13.28 ICOM PLUS s.r.o. Telovýchovné lekárstvo, V. Spanyola 43, 010 01 Žilina Vyhotovenie lekárskeho posudku Detail
DF 2017/107
(Faktúra prijatá)
31.08.2017 385.00 SoARCH s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie - Hasičská zbrojnica Detail
DF 2017/106
(Faktúra prijatá)
31.08.2017 37.50 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón Detail
DF 2017/105
(Faktúra prijatá)
31.08.2017 503.93 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Odvoz komunálneho odpadu Detail
DF 2017/104
(Faktúra prijatá)
15.08.2017 552.60 Petr Čunát, Nezbudská Lúčka 56, 013 24 Revízia plynospotrebičov a plynovodov na OU a v Kaplnke Detail
DF 2017/103
(Faktúra prijatá)
15.08.2017 8.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plynu Kaplnka Detail
DF 2017/102
(Faktúra prijatá)
15.08.2017 600.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plynu MŠ Detail
2017/101
(Faktúra prijatá)
15.08.2017 53.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plynu OU Detail
2017/100
(Faktúra prijatá)
15.08.2017 43.28 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón MŠ a OU Detail
2017/99
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 0.42 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín Refakturácia za triedený zber Detail
DF 2017/98
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 507.29 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz komunálneho odpadu Detail
DF 2017/97
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 48.82 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
24.07.2017 0.00 SoARCH s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina PD: Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
(Zmluva)
16.07.2017 1400.00 Dopbrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR na osobné ochranné a pracovné prostriedky pre členov DHZ Detail
DF 2017/96
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 19.20 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz kuchynského odpadu Detail
DF 2017/95
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 100.00 Ing. Peter Podmanický, A. Bielka 13, 010 09 Žilina - Bytčica Vypracovanie projektovej dokumentácie káblovej prípojky NN pre novostavba prístrešok v športovom areáli Detail
DF 2017/94
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 53.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plynu OU Detail
DF 2017/93
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 8.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plynu Kaplnka Detail
DF 2017/92
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 600.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plynu MŠ Detail
DF 2017/91
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 78.00 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora - Made Detail
DF 2017/90
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 42.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón Detail
DF 2017/89
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 140.45 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Dodávka obedy obyvatelia a dôchodcovia 6/2017 Detail
DF 2017/88
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 174.90 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Dodávka obedy pracovníci MŠ 6/2017 Detail
DF 2017/87
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 490.14 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Réžia obedy deti MŠ 6/2017 Detail
DF 2017/86
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 39.09 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón - mobil Detail
DF 2017/85
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 232.17 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Dovoz stravy od 1.1.2017 do 30.6.2017 Detail
DF 2017/84
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 480.00 Ing. Tibor Bátory, Predmestká 22, Žilina Overenie účtovnej závierky za rok 2016 - Audit Detail
DF 2017/83
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 922.74 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu Detail
02017/0602/01
(Objednávka vystavená)
15.06.2017 480.00 Ing. Tibor Bátory, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina Overenie účtovnej závierky za rok 2016 - audit Detail
DF 2017/82
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 301.10 Auto Becci, s.r.o.,, Pri Celulóze 3631, Žilina Servis osobného automobilu Detail
DF 2017/81
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 77.80 MK hlas, s.r.o.,, Bernolákova 73/5, Sabinov Oprava spojov na rozhlase Detail
DF 2017/80
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 8687.41 DaS GROUP, a.s., Bánovská cesta 8024/10, Žilina Oprava miestnej komunikácie na základe o rozpočtových nákladov Detail
DF 2017/79
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 15.24 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Vývoz kuchynského odpadu Detail
DF 2017/78
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 214.86 MK hlas, s.r.o.,, Bernolákova 73/5, Sabinov Oprava rozhlasu Detail
DF 2017/77
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 43.96 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2017/76
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 58.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn OU Detail
DF 2017/75
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 9.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn kaplnka Detail
DF 2017/74
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 600.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn MŠ Detail
DF 2017/73
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 485.10 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Réžia - obedy deti MŠ Detail
DF 2017/72
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 135.15 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Dodávka obedy obyvatelia a dôchodcovia Detail
DF 2017/71
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 166.95 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Dodávka obedov pracovníci MŠ Detail
DF 2017/70
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 990.00 Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina Vypracovanie projekt. žiadosti "Rozvíjajme a ochraňujme cezhraničnú kultúru" Detail
DF 2017/69
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 42.51 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón Detail
DF 2017/68
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 508.98 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz komunálneho odpadu Detail
Zmluva o dielo č. 0522/2017/01
(Zmluva)
23.05.2017 8687.41 DaS group, a.s., Bánovská cesta 8024/10, 010 01 Žilina Zmluva o dielo - oprava miestnej komunikácie Detail
Zmluva o poskytnutí mimoriadnej dotácie
(Zmluva)
15.05.2017 2500.00 OFK Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 64 Poskytnutie mimoriadnej dotácie pre OFK Kotrčiná Lúčka na rok 2017 Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
15.05.2017 0.00 Dušan Ondruš, Marček 43 Nájomná zmluva na uloženie kanalizačného potrubia z ČOV Detail
DF 2017/67
(Faktúra prijatá)
15.05.2017 15.24 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2017/66
(Faktúra prijatá)
15.05.2017 42.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón Detail
DF 2017/65
(Faktúra prijatá)
15.05.2017 137.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plynu OU Detail
DF 2017/64
(Faktúra prijatá)
15.05.2017 600.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plynu MŠ Detail
DF 2017/63
(Faktúra prijatá)
15.05.2017 20.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plynu Kaplnka Detail
DF 2017/62
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 95.40 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Obedy obyvatelia 04/2017 Detail
DF 2017/61
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 127.20 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Obedy pracovníci MŠ 04/2017 Detail
DF 2017/60
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 405.72 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Réžia - obedy deti MŠ Detail
DF 2017/59
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 108.42 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dodávka vody Detail
DF 2017/58
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 764.32 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz komunálneho odpadu Detail
DF 2017/57
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 36.22 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón Detail
DF 2017/56
(Faktúra prijatá)
14.04.2017 13.90 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Poplatok za vyjadrenie k existujúcej sieti Slovak Telekom, a.s. a DIFI SLOVAKIA, s.r.o. Detail
DF 2017/55
(Faktúra prijatá)
14.04.2017 46.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón Detail
DF 2017/54
(Faktúra prijatá)
14.04.2017 15.36 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2017/53
(Faktúra prijatá)
14.04.2017 442.26 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Réžia - obedy deti MŠ Detail
DF 2017/52
(Faktúra prijatá)
14.04.2017 119.25 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Obedy obyvatelia 03/2017 Detail
DF 2017/51
(Faktúra prijatá)
14.04.2017 143.10 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Obedy pracovníci MŠ 03/2017 Detail
DF 2017/50
(Faktúra prijatá)
14.04.2017 78.00 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica Služba - systémová podpora URBIS Detail
DF 2017/49
(Faktúra prijatá)
14.04.2017 357.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plynu OU Detail
DF 2017/48
(Faktúra prijatá)
14.04.2017 600.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plynu MŠ Detail
DF 2017/47
(Faktúra prijatá)
14.04.2017 51.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plynu Kaplnka Detail
Zmluva o zriadení vecného bremena
(Zmluva)
07.04.2017 0.00 SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Zmluva o zriadení vecného bremena na parc. registra E KN č. 646 a 684/2 medzi Obcou Kotrčiná Lúčka a SEVAK a.s. Žilina Detail
02017/0320/01
(Objednávka vystavená)
31.03.2017 990.00 Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina Projektová žiadosť s názvom " Rozvíjame a ochraňujeme cezhraničnú kultúru " v rámci Programu Intereg PL - SK Detail
02017/0317/02
(Objednávka vystavená)
31.03.2017 100.00 Ing. Peter Podmanický, Antona Bielka 13, 010 01 Žilina Projektová dokumentácia el. nn prípojky" Novostavba prístrešku " v športovom areáli Detail
02017/0317/01
(Objednávka vystavená)
31.03.2017 1200.00 Ing. Branislav Ďurkáč, Limbova 13, 010 01 Žilina Projektová dokumentácia " Novostavba prístrešku " v športovom areáli Detail
DF 2017/46
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 1200.00 Ing. Branislav Ďurkáč, Limbová 3057/13, 010 07 Žilina Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie Novostavba prístreška Detail
DF 2017/45
(Faktúra prijatá)
30.03.2017 70.00 Marián Šmárik - FECAS, Platanova 20, 010 01 Žilina Vývoz odpadu žumpa Detail
DF 2017/44
(Faktúra prijatá)
30.03.2017 75.00 Drahomíra Kubalová, Potočná 78/35, 013 02 Nededza Výdaj stravy MŠ 02/2017 Detail
DF 2017/43
(Faktúra prijatá)
30.03.2017 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa Služba - zverejňovanie dokumentov Detail
DF 2017/42
(Faktúra prijatá)
30.03.2017 35.52 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón Detail
DF 2017/41
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 144.00 Top Print, s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina Materiál monitor Detail
DF 2017/40
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 402.80 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatky za vývoz odpadu Detail
DF 2017/39
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 38.50 Slovgram, Jakubovo nám. 14, Bratislava Odmeny výkonným umelcom Detail
DF 2017/38
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 255.00 Drahomíra Kubalová, Potočná 78/35, Nededza Výdaj stravy MŠ 02/2017 Detail
DF 2017/37
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 20.40 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 2 Koncesionárske poplatky Detail
DF 2017/36
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 90.10 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Dodávka obedy pracovníci MŠ 02/2017 Detail
DF 2017/35
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 98.05 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Dodávka obedy obyvatelia 2/2017 Detail
DF 2017/34
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 403.20 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Réžia - obedy deti MŠ Detail
DF 2017/33
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 48.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2017/32
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 15.36 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2017/31
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 345.74 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Poplatok za prekročenie plynu MŠ Detail
DF 2017/30
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 651.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plynu OU Detail
DF 2017/29
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 93.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plynu Kaplnka Detail
DF 2017/28
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 600.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn MŠ Detail
DF 2017/27
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 635.57 KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina Materiál VO Detail
02017/0214/01
(Objednávka vystavená)
28.02.2017 950.00 Ing. Michal Loffller, Staničná 5, 013 01 Lietavská Lúčka Projektová dokumentácia " Rekonštrukcia miestnej komunikácie parc. č. 654, 370/49, 370/46 Detail
DF 2017/26
(Faktúra prijatá)
28.02.2017 103.20 Disig, a.s., Záhradnícka 151 Bratislava Poplatok pre pečať v HSM Detail
DF 2017/25
(Faktúra prijatá)
28.02.2017 175.00 Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108 Zimná údržba MK Detail
DF 2017/24
(Faktúra prijatá)
28.02.2017 389.32 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2017/23
(Faktúra prijatá)
27.02.2017 35.52 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón - mobil Detail
DF 2017/22
(Faktúra prijatá)
27.02.2017 150.00 Peter Baránek, PBELEKTRIK, Kotrčiná Lúčka 167 Projektová dokumentácia na rozšírenie VO Detail
DF 2017/21
(Faktúra prijatá)
17.02.2017 42.00 Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina Služby v programe Urbis Detail
DF 2017/20
(Faktúra prijatá)
17.02.2017 1536.71 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Doúčtovanie spotreby plyn MŠ r. 2016 Detail
DF 2017/19
(Faktúra prijatá)
17.02.2017 691.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn OU Detail
DF 2017/18
(Faktúra prijatá)
17.02.2017 416.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn MŠ Detail
DF 2017/17
(Faktúra prijatá)
17.02.2017 99.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn kaplnka Detail
DF 2017/16
(Faktúra prijatá)
17.02.2017 48.26 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón MŠ a OU Detail
DF 2017/15
(Faktúra prijatá)
17.02.2017 32.00 Ing. Janka Hanuliaková, M.Dullu 18/34, Martin Dodávka kníh - uvítanie novorodencov Detail
DF 2017/14
(Faktúra prijatá)
15.02.2017 11.52 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Vývoz kuchynského odpadu Detail
DF 2017/13
(Faktúra prijatá)
15.02.2017 71.55 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Dodávka obedy pracovníci MŠ 01/2017 Detail
DF 2017/12
(Faktúra prijatá)
15.02.2017 92.75 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Dodávka obedy obyvatelia 01/2017 Detail
DF 2017/11
(Faktúra prijatá)
15.02.2017 298.62 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Réžia - náklady obedy deti Detail
DF 2017/10
(Faktúra prijatá)
15.02.2017 195.00 Drahomíra Kubalová, Potočná 78/35, Nededza Výdaj stravy v MŠ za 1/2017 Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017
(Zmluva)
31.01.2017 1000.00 OFK Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 64 Poskytnutie dotácie pre OFK Kotrčiná Lúčka na rok 2017 Detail
02017/0119/01
(Objednávka vystavená)
31.01.2017 150.00 Peter Baránek, Kotrčiná Lúčka 167, 013 02 Projektová dokumentácia na rozšírenie VO v lokalite obce " Pod kruh " Detail
DF 2017/9
(Faktúra prijatá)
31.01.2017 900.00 Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108 Zimná údržba MK Detail
DF 2017/8
(Faktúra prijatá)
31.01.2017 216.00 Petr Čunák, Nezbudská Lúčka 56 Oprava plynového kotla OU Detail
DF 2017/7
(Faktúra prijatá)
31.01.2017 178.00 Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka č. 15 Dodávka kancelárskeho materiálu Detail
DF 2017/6
(Faktúra prijatá)
31.01.2017 360.00 Top Print, s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina Dodávka EXCEL Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
17.01.2017 1.00 Pavol Solár a Ing. Igor Petrovič, Žilina Kúpna zmluva - prevod pozemku par. č. 131/11 do majetku obce Detail
DF 2017/5
(Faktúra prijatá)
16.01.2017 713.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn OU Detail
DF 2017/4
(Faktúra prijatá)
16.01.2017 101.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn kaplnka Detail
DF 2017/3
(Faktúra prijatá)
16.01.2017 416.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn MŠ Detail
DF 2017/2
(Faktúra prijatá)
13.01.2017 43.06 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón MŠ a OU Detail
DF 2017/1
(Faktúra prijatá)
13.01.2017 78.00 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora URBIS Detail
DF 2016/211
(Faktúra prijatá)
13.01.2017 37.22 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón - mobil Detail
DF 2016/210
(Faktúra prijatá)
13.01.2017 0.43 SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina Nedoplatok energie dotláčacia stanica Detail
DF 2016/209
(Faktúra prijatá)
13.01.2017 0.23 SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina Nedoplatok energie TJ Detail
DF 2016/2008
(Faktúra prijatá)
13.01.2017 6.18 SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina Nedoplatok energie kaplnka Detail
DF 2016/207
(Faktúra prijatá)
13.01.2017 1456.57 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zúčtovacia faktúra za dodávku plyn MŠ Detail
DF 2016206
(Faktúra prijatá)
13.01.2017 426.39 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2016/205
(Faktúra prijatá)
13.01.2017 123.74 SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina Nedoplatok energie OU Detail
DF 2016/204
(Faktúra prijatá)
13.01.2017 245.18 SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina Nedoplatok energie MŠ Detail
DF 2016/203
(Faktúra prijatá)
13.01.2017 35.50 SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina Nedoplatok energie VO Detail
DF 2016/202
(Faktúra prijatá)
30.12.2016 45.00 Drahomíra Kubalová, Potočná 78/35, Nededza Výdaj stravy v MŠ počas zastupovania PN Detail
DF 2016/201
(Faktúra prijatá)
30.12.2016 15.36 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2016/200
(Faktúra prijatá)
30.12.2016 162.50 Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108 Zimná údržba MK Detail
DF 2016/199
(Faktúra prijatá)
30.12.2016 216.00 MAPERI spol. s.r.o., , Holého 7, Žilina Vytýčenie miestnej komunikácie Detail
DF 2016/198
(Faktúra prijatá)
30.12.2016 62.00 Filip Zajac, Kotrčiná Lúčka 47 Kovoobrábacie práce MK Detail
DF 2016/197
(Faktúra prijatá)
30.12.2016 108.00 Ľubomír Pakoš - REVIPLYN, Staškov č. 500 Revízia plynového kotla MŠ Detail
DF 2016196
(Faktúra prijatá)
30.12.2016 96.00 Peter Ďurčanský - Čistá Žumpa, Ďurčiná232 Vývoz fekálií Detail
DF 2016/195
(Faktúra prijatá)
30.12.2016 127.20 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Dodávka obedy pracovníci MŠ Detail
DF 2016/194
(Faktúra prijatá)
30.12.2016 129.85 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Dodávka obedy dôchodcovia a obyvatelia Detail
DF 2016/193
(Faktúra prijatá)
30.12.2016 338.94 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Réžia náklady za obedy deti MŠ Detail
DF 2016/192
(Faktúra prijatá)
30.12.2016 35.42 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón -mobil Detail
DF 2016/191
(Faktúra prijatá)
30.12.2016 49.60 Unistav Teplička, s.r.o., ul. Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom Posypový materiál MK Detail
DF 2016/190
(Faktúra prijatá)
30.12.2016 282.76 DREVOKOM SLOVAKIA , s.r.o.,, Čičava 314 Dodávka zariadenia MŠ Detail
DF 2016/189
(Faktúra prijatá)
30.12.2016 493.81 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatky v zmysle zákona Detail
DF 2016/188
(Faktúra prijatá)
15.12.2016 24.42 KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina Dodávka materiál VO Detail
DF 2016/187
(Faktúra prijatá)
15.12.2016 361.63 REPLAST spol. s.r.o.,, Uhoľná 4, Žilina Materiál na údržbu MK Detail
DF 2016/186
(Faktúra prijatá)
15.12.2016 15.36 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2016/185
(Faktúra prijatá)
15.12.2016 43.82 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2016/184
(Faktúra prijatá)
15.12.2016 33.79 Stavebná Doprava SK, s.r.o.,, Fatranská 1326/124, Teplička nad Váhom Preprava materiálu cesty Detail
DF 2016/183
(Faktúra prijatá)
15.12.2016 970.18 ERPOS spol . s.r.o.,, Vysokoškolákov 4, Žilina Údržba MK Detail
DF 2016/182
(Faktúra prijatá)
15.12.2016 100.00 REPLAST spol. s.r.o.,, Uhoľná 4, Žilina Dodávka materiál cesty Detail
DF 2016/181
(Faktúra prijatá)
15.12.2016 96.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn kaplnka Detail
DF 2016/180
(Faktúra prijatá)
15.12.2016 603.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn OU Detail
DF 2016/179
(Faktúra prijatá)
15.12.2016 239.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn MŠ Detail
DF 2016/178
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 410.76 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Réžia - náklady obedy deti MŠ Detail
DF 2016/177
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 34.98 Ľubomír Ježo -JM - design, B. S. Timravy 948/1, Žilina Prezutie auta Detail
DF 2016/176
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 159.00 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Dodávka obedov pracovníci MŠ Detail
DF 2016/175
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 270.51 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Faktúra za rozvoz stravy Detail
DF 2016/174
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 164.30 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Dodávka obedov dôchodcovia a obyvatelia Detail
DF 2016/173
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 181.97 Ľubomír Ježo - JM - design, B.S. Timravy 948/1, Žilina materiál osobný automobil Detail
DF2016/172
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 37.52 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón mobil Detail
DF 2016/170
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 33.50 SLOVGRAM, Jakubovo námesie14, Bratislava Odmeny výkonným umelcom Detail
DF 2016/169
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 532.57 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
16.11.2016 0.00 Trafin Oil SK s.r.o., Gaštanová 1008/27, Bytča Poskytovanie služieb pri zbere kuchynského odpadu - oleja Detail
DF 2016/168
(Faktúra prijatá)
15.11.2016 44.95 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón MŠ a OU Detail
DF 2016/167
(Faktúra prijatá)
15.11.2016 15.36 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2016/166
(Faktúra prijatá)
15.11.2016 512.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn OU Detail
DF 2016/165
(Faktúra prijatá)
15.11.2016 81.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn kaplnka Detail
DF 2016/164
(Faktúra prijatá)
15.11.2016 239.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn MŠ Detail
DF 2016/163
(Faktúra prijatá)
14.11.2016 151.05 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Dodávka obedov pracovníci MŠ Detail
DF 2016/162
(Faktúra prijatá)
14.11.2016 379.26 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Režijné náklady stravy deti MŠ Detail
DF 2016/161
(Faktúra prijatá)
14.11.2016 161.65 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Dodávka obedov dôchodcovia a obyvatelia Detail
DF 2016/160
(Faktúra prijatá)
31.10.2016 552.86 Auto Becchi, s.r.o., Seleziánska 10, Žilina náklady na opravu auta spoluúčasť Detail
DF 2016/159
(Faktúra prijatá)
31.10.2016 108.00 Central-plus s.r.o., Košťany nad Turcom 374 Montáž a preprava deliacich priečok MŠ Detail
DF 2016/158
(Faktúra prijatá)
31.10.2016 1355.94 RILINE, s.r.o., Štiavnická cesta 5140, Ružomberok Oprava MK Detail
DF 2016/157
(Faktúra prijatá)
31.10.2016 35.62 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón - mobil Detail
DF 2016/156
(Faktúra prijatá)
31.10.2016 336.00 TRAFIC SPEED CARGONET s.r.o., Bauerova 491/10 , BRNO , ČR Nákup- motorová píla
hasiči
Detail
DF 2016/155
(Faktúra prijatá)
31.10.2016 29.36 KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina Materiál VO Detail
DF 2016/154
(Faktúra prijatá)
31.10.2016 746.62 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2016/153
(Faktúra prijatá)
31.10.2016 118.27 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dodávka vody Detail
DF 2016/152
(Faktúra prijatá)
14.10.2016 43.69 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón MŠ a OU Detail
DF 2016/151
(Faktúra prijatá)
14.10.2016 15.36 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2016/150
(Faktúra prijatá)
14.10.2016 355.32 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Réžia obedy deti MŠ Detail
DF 2016/149
(Faktúra prijatá)
14.10.2016 132.50 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Dodávka obedy dôchodcovia a obyvatelia Detail
FD 2016/148
(Faktúra prijatá)
14.10.2016 143.10 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Stravné pracovníci MŠ 9/2016 Detail
DF 2016/147
(Faktúra prijatá)
10.10.2016 840.00 Ing. Ľubomír Fajer, Valaská Belá 385, 972 28 Zemné práce - odvodnenie Hrb Detail
DF 2016/146
(Faktúra prijatá)
10.10.2016 972.00 Ing. Ľubomír Fajer, Valaská Belá 385, 972 28 Zemné práce - úprava MK po realizácií VO Detail
DF 2016/145
(Faktúra prijatá)
10.10.2016 108.00 Ing. Ľubomír Fajer, Valaská Belá 385, 972 28 Zemné práce - vodovodná prípojka- ihrisko Detail
DF 2016/144
(Faktúra prijatá)
10.10.2016 78.00 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora URBIS Detail
DF 2016/143
(Faktúra prijatá)
10.10.2016 310.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn OU Detail
DF 2016/142
(Faktúra prijatá)
10.10.2016 49.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn kaplnka Detail
DF 2016/141
(Faktúra prijatá)
10.10.2016 239.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn MŠ Detail
DF 2016/140
(Faktúra prijatá)
30.09.2016 199.20 Unistav Teplička, s.r.o.,, Fatranská 1326/124, Teplička n. Váhom Materiál cesty Detail
DF 2016/139
(Faktúra prijatá)
30.09.2016 72.00 Stavebná Doprava SK, s.r.o.,, Fatranská 1326/124, Teplička n. Váhom Dovoz materiálu Detail
Df 2016/138
(Faktúra prijatá)
30.09.2016 126.00 Benatech s.r.o., Peklina 63, Dolný Hričov, Prenájom auto plošiny - VO Detail
Df 2016/137
(Faktúra prijatá)
30.09.2016 498.00 Central-plus s.r.o., Košťany nad Turcom 374 Deliace priečky WC - MŠ Detail
Df 2016/136
(Faktúra prijatá)
30.09.2016 38.88 Auto -Becchi, s.r.o., Saleziánska 10, žilina Materiál auto Detail
Df 2016/135
(Faktúra prijatá)
30.09.2016 589.56 KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina Materiál verejné osvetlenie Detail
Df 2016/134
(Faktúra prijatá)
30.09.2016 456.73 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2016/133
(Faktúra prijatá)
30.09.2016 35.82 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón MŠ a OU Detail
Df 2016/132
(Faktúra prijatá)
20.09.2016 122.08 Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Vytýčenie plynovodu Detail
Df 2016/131
(Faktúra prijatá)
20.09.2016 108.00 REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina Materiál odvodňovací kanál Detail
Df 2016/130
(Faktúra prijatá)
20.09.2016 115.28 REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina Materiál na odvodňovací kanál Detail
Df 2016/129
(Faktúra prijatá)
20.09.2016 112.44 FINSO Obchod s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina Materiál pieskovisko MŠ Detail
Df 2016/128
(Faktúra prijatá)
16.09.2016 82.65 Slovenská internetová, s.r.o., Dolný Val 3, Žilina Poplatok za pohrebisko v zmysle Lic. zmluvy Detail
Df 2016/127
(Faktúra prijatá)
16.09.2016 46.85 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón MŠ a OU Detail
Df 2016/126
(Faktúra prijatá)
14.09.2016 39.75 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Stravné za 8/2016 pracovníci MŠ Detail
Df 2016/125
(Faktúra prijatá)
14.09.2016 87.60 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Réžia obedy deti za 8/2016 Detail
Df 2016/124
(Faktúra prijatá)
14.09.2016 16.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn kaplnka Detail
Df 2016/123
(Faktúra prijatá)
14.09.2016 100.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn OU Detail
Df 2016/122
(Faktúra prijatá)
14.09.2016 239.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn MŠ Detail
Df 2016/121
(Faktúra prijatá)
14.09.2016 860.47 REPLAST spol. s r.o., Uhoľná 4, Žilina Materiál na odvodňovací kanál Detail
Df 2016/120
(Faktúra prijatá)
14.09.2016 56.84 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vytyčovanie vodovodného potrubia Detail
Df 2016/119
(Faktúra prijatá)
31.08.2016 57.60 Stavebná Doprava SK, s.r.o., Fatranská 1326/124, Teplička nad Váhom Preprava materiálu cesty Detail
Df 2016/118
(Faktúra prijatá)
31.08.2016 110.00 Štefan Sopčiak - Sopciak.com, Fatranská 3103/7, 010 01 Žilina Poplatky za web stránku Detail
Df 2016/117
(Faktúra prijatá)
24.08.2016 84.00 Peter Ďurčanský, Čistá Žumpa, Ďurčiná 232 Vývoz a vyťahovanie odpadových vôd na ČOV H. Hričov Detail
Df 2016/116
(Faktúra prijatá)
24.08.2016 657.00 BINS s.r.o., Vašinova 61, Nitra Dodávka odpadových nádob Detail
Df 2016/115
(Faktúra prijatá)
24.08.2016 36.92 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
Df 2016/114
(Faktúra prijatá)
24.08.2016 456.73 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
Df 2016/113
(Faktúra prijatá)
15.08.2016 7.28 ŠEVT a.s., Cementárska 16, banská Bystrica Tlačivá MŠ Detail
Df 2016/112
(Faktúra prijatá)
15.08.2016 240.00 MM Stavtech, s.r.o.,, Mojš 11, Žilina Pretláčanie miestnej komunikácie Detail
Df 2016/111
(Faktúra prijatá)
15.08.2016 40.26 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
Df 2016/110
(Faktúra prijatá)
15.08.2016 8.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn kaplnka Detail
Df 2016/109
(Faktúra prijatá)
15.08.2016 48.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn OU Detail
Df 2016/108
(Faktúra prijatá)
15.08.2016 239.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn MŠ Detail
Df 2016/107
(Faktúra prijatá)
01.08.2016 80.30 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Réžia obedy deti MŠ Detail
Df 2016/106
(Faktúra prijatá)
01.08.2016 39.75 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Stravné pracovníci MŠ
07/2016
Detail
Df 2016/105
(Faktúra prijatá)
01.08.2016 7.39 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín Refaktúra za triedený odpad Detail
Df 2016/104
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 35.52 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón -mobil Detail
DFf 2016/103
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 541.00 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
Df 2016/102
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 101.95 Unistav Teplička, s.r.o., ul. Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom Dovoz materiálu Detail
Df 2016/101
(Faktúra prijatá)
15.07.2016 150.00 JUDr. Peter Vachan, Pavla Mudroňa 1191/5, Žilina Právne služby Detail
Df 2016/100
(Faktúra prijatá)
15.07.2016 480.00 Ing. Tibor Bátory, Audítor SKAU, Predmestská 22, Žilina Audítorské overenie účtovnej závierky r. 2015 Detail
Df 2016/99
(Faktúra prijatá)
15.07.2016 41.71 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón OU a MŠ Detail
Df 2016/98
(Faktúra prijatá)
15.07.2016 239.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn MŠ Detail
Df 2016/97
(Faktúra prijatá)
15.07.2016 8.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn kaplnka Detail
Df 2016/96
(Faktúra prijatá)
15.07.2016 48.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn OU Detail
DF 2016/95
(Faktúra prijatá)
15.07.2016 78.00 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora URBIS Detail
DF 2016/94
(Faktúra prijatá)
15.07.2016 19.20 Mittelham Eduard, Do Parku 448/8, Žilina Vývoz kuchynského odpadu Detail
DF 2016/93
(Faktúra prijatá)
30.06.2016 582.54 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Režijné náklady strava - deti MŠ za 6/2016 Detail
DF 2016/92
(Faktúra prijatá)
30.06.2016 280.90 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Obedy obyvatelia a dôchodcovia Detail
DF 2016/91
(Faktúra prijatá)
30.06.2016 174.90 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Obedy pracovníci MŠ Detail
DF 2016/90
(Faktúra prijatá)
30.06.2016 1028.92 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz kom a objemového odpadu, poplatky v zmysle zákona Detail
DF 2016/89
(Faktúra prijatá)
30.06.2016 36.92 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
DF 2016/88
(Faktúra prijatá)
30.06.2016 205.20 Jaroslav Hreščák - RETRA, Slnečná 263/15, Sokoľ Známky pre psa Detail
Zmluva o nájme a prevádzkovaní vodovodu
(Zmluva)
20.06.2016 10.00 SEVAK a.s., Bôricka cesta 1960, 010 57 Žilina Zmluva o nájme a prevádzkovaní novovybudovaného vododu v obci Detail
DF 2016/87
(Faktúra prijatá)
17.06.2016 72.00 ALLESMONT s.r.o.,, O.Meszároša 740/10, Varín Oprava dotláčacej stanice Detail
DF 2016/86
(Faktúra prijatá)
17.06.2016 120.00 Ing. arch. Róbert Toman, Drozdia 1/29, Žilina - Vranie Svetlotechnický posudok Detail
DF 2016/85
(Faktúra prijatá)
17.06.2016 515.45 Auto Becci s.r.o.,, Saleziánska 10, Žilina Poistná udalosť Detail
DF 2016/84
(Faktúra prijatá)
17.06.2016 1353.82 Auto Becci, s.r.o.,, Saleziánska 10, Žilina Poistná udalosť Detail
DF 2016/83
(Faktúra prijatá)
17.06.2016 539.59 THT s.r.o., Na stanicu 59, Žilina Výroba a montáž zariadenia MŠ Detail
DF 2016/82
(Faktúra prijatá)
17.06.2016 29.99 KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina