Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 80 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva
(Zmluva)
04.01.2022 7000.00 Futbalová akadémia UNITED N-KL-G, Kotrčiná Lúčka 154, 013 02 Kotrčiná Lúčka Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení § 2 ods. 2 a násl. a Všeobecné záväzného nariadenia obce Kotrčiná Lúčka č. 02 /2012 o podmienkach dotácie z rozpočtu obce. Detail
DF 2021/204
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 58.57 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2021/203
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 5975.33 JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom Stavebné práce podľa zmluvy o dielo 1116/2021/01 rekonštrukcia vnútorných priestorov KD Detail
DF 2021/202
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 367.00 MB TECH BB s.r.o.,, Priemyselná ulica 15449/2 Banská Bystrica Serverová zostava Detail
DF 2021/201
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 64.86 Prima banka Slovensko, a.s., , Hodžova 11, Žilina Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov Detail
DF 2021/200
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 800.00 Michal Jankovský ml., Na Záhumní 233/5, Nededza Zimná údržba komunikácií Detail
DF 2021/199
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 72.00 TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351, 01302 Dovoz posypového materiálu MK Detail
DF 2021/198
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 25.99 CD-Keys s.r.o., Trstená 15, 028 01 Trstená Dodávka programu Detail
DF 2021/197
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 743.65 Auto Becchi, s.r.o.,, Pri Celulózke 3631, Žilina Servis osobného auta Detail
DF 2021/196
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 99.80 Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 Dodávka posypovej soli Detail
DF 2021/195
(Faktúra prijatá)
22.12.2021 300.00 Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina Výkon stavebného dozoru - Rekonštrukcia vnútorných priestorov KD Kotrčiná Lúčka Detail
DF 2021/194
(Faktúra prijatá)
22.12.2021 11.50 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
DF 2021/193
(Faktúra prijatá)
22.12.2021 187.44 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z. z. Detail
DF 2021/192
(Faktúra prijatá)
22.12.2021 725.39 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz komunálneho a objemového odpadu Detail
DF 2021/191
(Faktúra prijatá)
22.12.2021 216.00 Technická inšpekcia, a.s.,, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava Posúdenie projektovej dokumentácie -Zvýšenie kapacity MŠ Detail
DF 2021/190
(Faktúra prijatá)
22.12.2021 38.30 Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza Dodávka obedy zamestnanci MŠ a dôchodca Detail
DF 2021/189
(Faktúra prijatá)
22.12.2021 120.95 Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza Réžia obedy deti MŠ Detail
DF 2021/188
(Faktúra prijatá)
22.12.2021 15.60 Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza Dodávka obedov predškoláci Detail
DF 2021/187
(Faktúra prijatá)
22.12.2021 47.20 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón -mobil Detail
DF 2021/186
(Faktúra prijatá)
15.12.2021 564.90 OK Comp, s.r.o., Na priekope 41, Žilina Dodávka Notebooc Detail
DF 2021/185
(Faktúra prijatá)
15.12.2021 76.45 Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka 15, 0130 02 Kotrčiná Lúčka Všeobecný materiál OU Detail
DF 2021/184
(Faktúra prijatá)
15.12.2021 150.00 Ing. Branislav Ďurkáč, Limbová 13, 010 01 Žilina Architektúra a stavebné konštrukcie - Zvýšenie kapacity MŠ - oplotenie Detail
DF 2021/183
(Faktúra prijatá)
15.12.2021 300.00 SoARCH, s.r.o.,, Bytčická 16, Žilina Dokumentácia a rozpočet - Rekonštrukcia Kultúrneho domu Detail
DF 2021/182
(Faktúra prijatá)
15.12.2021 72.50 NoMIIand, s r. o., , Magnezitárska 11, Košice Materiál predškoláci Detail
DF 2021/181
(Faktúra prijatá)
13.12.2021 356.00 Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca učebných pomôcok, Trnkov 44, 082 12 Trnkov Učebné pomôcky predškoláci Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 80 >> Spolu