Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 60 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
(Zmluva)
17.01.2020 4000.00 OFK Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 154, 013 02 Kotrčiná Lúčka Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020 Detail
Mandátna zmluva č. 01/2020
(Zmluva)
15.01.2020 8520.00 Urbion sk, s.r.o., ul. A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina Mandátna zmluva na obstarávanie územného plánu obce Detail
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
(Zmluva)
14.01.2020 358.77 3W Slovakia s.r.o., Na Vinohradoch 692/59, 911 05 Trenčín Licenčná zmluva na evidenciu hrobových miest a zosnulých Detail
DF 2019/170
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 40.51 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2019/171
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 76.84 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina Vyučtovacia faktúra za spotrebu el. energie OU Detail
DF 2019/172
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 121.07 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina Vyučtovacia faktúra za spotrebu el energie verej. osvetlenie Detail
DF 2019/173
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 0.79 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina vyúčtovacia faktúra za spotrebu el. energie - dotláčacia stanica Detail
DF 2019/174
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 36.52 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina Vyučtovacia faktúra za spotrebu el. energie vytl. stanica Detail
DF 2019/175
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 0.51 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina vyučtovacia faktúra za spotrebu el. energie kaplnka Detail
DF 2019/176
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 87.84 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina Vyučtovacia faktúra za spotrebu el. energie - šatne Detail
DF 2019/177
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 44.82 Prima banka Slovensko, Hodžova 11, Žilina Popatok za vedenie účtu CP Detail
DF 2019/178
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 55.40 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu Detail
DF 2019/179
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 471.67 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz zmesového komunálneho odpadu Detail
Df 2019/154
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 67.80 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona Detail
Df 2019/155
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 577.25 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz zmesového komunálneho odpadu Detail
Df 2019/156
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 844.32 TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 Práce na MK Detail
DF 2019/157
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 5.30 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
Df 2019/158
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 600.00 Alphabet partner s.r.o.,, Strojárenská 3426/11C, Košice Vytvorenie web stránky a ročné
predplatné
Detail
DF 2019/159
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 478.00 Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava Hračky a učebné pomôcky MŠ Detail
DF 2019/160
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 52.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón - mobil Detail
DF 2019/161
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 13.28 Icom Plus s.r.o., Telovýchovné lekárstvo, V. Spanyola 43, Žilina Vyhotovenie lekárskych posudkov Detail
DF 2019/162
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 11853.47 STAVREAL - Slovakia s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto Práce na stavbe " Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka" Detail
DF 2019/163
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 90.00 Aeš Mestický, Karpatská 8388/13, Žilina Práce s lošinou Detail
DF 2019/164
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 11.40 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
DF 2019/165
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 5637.60 Tichý s.r.o.,, Záhumnie III. 2137/2, Varín Dodávka dopravného značenia Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 60 >> Spolu