Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 62 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF 2020/65
(Faktúra prijatá)
30.06.2020 180.00 NAL- Slovakia s.r.o., 17. novembra 54, Sabinov Dodávka vodomernej šachty- zavlažovací systém ihriska Detail
DF 2020/64
(Faktúra prijatá)
30.06.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
DF 2020/63
(Faktúra prijatá)
30.06.2020 1127.26 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz kom odpadu a objemného odpadu Detail
DF 2020/62
(Faktúra prijatá)
30.06.2020 172.12 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatky v zmysle zákona Detail
DF 2020/61
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 45.69 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón OU a MŠ Detail
Df 2020/60
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 8640.00 Ing. arch.Peter Krajč, Žitná 13, 010 01 Žilina Územný plán obce - prieskumy a rozbory Detail
DF 2020/59
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 841.20 3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, Trenčín Dodávka informačnej tabule, a montáž Detail
DF 2020/58
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 42.00 osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby Detail
Zmluva o dielo č. 0601/2020/01
(Zmluva)
01.06.2020 12100.00 OZY s.r.o., pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina Zmluva o dielo - vybudovanie zavlažovacieho systému futbalového ihriska Detail
Zmluva o bezodplatnom prevode
(Zmluva)
31.05.2020 0.00 Ing. Marián Chovan a Ing. Miloslav Remiš, Mojš 273 a Zábrežná 10/86, Žilina Zmluva o bezodplatnom prevode SO02 Rozšírenie vodovodu - "IBV 6 RD Kotrčiná Lúčka" Detail
DF 2020/57
(Faktúra prijatá)
29.05.2020 672.61 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu Detail
DF 2020/56
(Faktúra prijatá)
29.05.2020 102.70 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2020/55
(Faktúra prijatá)
29.05.2020 54.50 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dodávka voda Detail
DF 2020/54
(Faktúra prijatá)
29.05.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefon mobil Detail
DF 2020/53
(Faktúra prijatá)
15.05.2020 40.16 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2020/52
(Faktúra prijatá)
15.05.2020 42.00 osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby Detail
DF 2020/51
(Faktúra prijatá)
13.05.2020 60.00 UniClean, s.r.o., Kotrčiná Lúčka 160 Dezinfekcia priestorov Detail
DF 2020/50
(Faktúra prijatá)
13.05.2020 193.20 EKOTEC spol. s.r.o.,, Lamačská cesta 20, Bratislava Kontrola bezpečnosti dets. ihriska Detail
DF 2020/49
(Faktúra prijatá)
13.05.2020 39.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telfon OU a MŠ Detail
DF 2020/48
(Faktúra prijatá)
13.05.2020 531.32 3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, Trenčín Dodávka softvérových služieb- pasportizácia cintorína Detail
DF 2020/47
(Faktúra prijatá)
30.04.2020 510.84 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz komunálneho odpadu Detail
DF 2020/46
(Faktúra prijatá)
30.04.2020 78.00 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2020/45
(Faktúra prijatá)
30.04.2020 7.60 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a likvidácia kuch. odpadu Detail
DF 2020/44
(Faktúra prijatá)
30.04.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón mobil Detail
Df 2020/43
(Faktúra prijatá)
30.04.2020 3996.60 Elkoplast Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, Trenčianske Teplice Dodávka kompostérov Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 62 >> Spolu