Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 61 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Df 2019/140
(Faktúra prijatá)
29.11.2019 39.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2019/139
(Faktúra prijatá)
29.11.2019 592.57 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu Detail
DF 2019/138
(Faktúra prijatá)
29.11.2019 69.60 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z. z. Detail
Df 2019/137
(Faktúra prijatá)
15.11.2019 209.15 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dodávka vody Detail
DF 2019/136
(Faktúra prijatá)
15.11.2019 1111.72 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dodávka obedov MŠ , dôchodcovia a réžia Detail
Df 2019/135
(Faktúra prijatá)
15.11.2019 195.74 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dodávka obedov predškoláci Detail
Df 2019/134
(Faktúra prijatá)
15.11.2019 370.26 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Doprava obedov za 10/2019 Detail
Df 2019/133
(Faktúra prijatá)
15.11.2019 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby Detail
Darovacia zmluva
(Zmluva)
31.10.2019 494.52 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina Darovacia zmluva Detail
Zmluva o dielo č.18102019
(Zmluva)
31.10.2019 23640.00 Ing. arch. Peter Krajč - AA, M. Šinského 9, 010 07 Žilina Vypracovanie územného plánu obce Detail
DF 2019/132
(Faktúra prijatá)
31.10.2019 3827.20 STAVREAL - Slovakia s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto Dodávka autobusovej zástavky -výroba a montáž Detail
Df 2019/131
(Faktúra prijatá)
31.10.2019 2874.61 Anna Augustínová - AA Staviteľ, Domaniža 52, Oprava odvodnenia na miestnej komunikácii Detail
Df 2019/130
(Faktúra prijatá)
31.10.2019 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 10/2010 Detail
Df 2019/129
(Faktúra prijatá)
31.10.2019 550.01 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu za 9/2019 Detail
Df 2019/128
(Faktúra prijatá)
30.10.2019 162.00 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom - predškoláci Detail
Sf 2019/127
(Faktúra prijatá)
30.10.2019 278.60 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Réžia obedy deti v MŠ za 9/2019 Detail
Df 2019/126
(Faktúra prijatá)
30.10.2019 140.49 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Strava zamestnanci MŠ za 9/2010 Detail
Df 2019/125
(Faktúra prijatá)
30.10.2019 65.16 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatky v zmysle zákona Detail
Df 2019/124
(Faktúra prijatá)
30.10.2019 525.92 KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina Materiál verejné osvetlenie Detail
Df 2019/123
(Faktúra prijatá)
30.10.2019 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon - mobil Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
21.10.2019 8448.00 Intersystem EU s..r.o., Dukelská 295/34 Bytča Rekonštrukcia a dobudovanie detského ihriska v obci Detail
Znluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
(Zmluva)
21.10.2019 8000.00 Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 Dotácia na rekonštrukciu a rozšírenie detského ihriska v obci Detail
Df 2019/122
(Faktúra prijatá)
10.10.2019 70.00 Fecas Marián Šmarík, Platanova20/70 Žilina Čerpanie a preprava splaškov Detail
Df 2019/121
(Faktúra prijatá)
10.10.2019 15.20 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
Df 2019/120
(Faktúra prijatá)
10.10.2019 40.69 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon OU a MŠ Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 61 >> Spolu