Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 62 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF 2019/177
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 44.82 Prima banka Slovensko, Hodžova 11, Žilina Popatok za vedenie účtu CP Detail
DF 2019/176
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 87.84 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina Vyučtovacia faktúra za spotrebu el. energie - šatne Detail
DF 2019/175
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 0.51 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina vyučtovacia faktúra za spotrebu el. energie kaplnka Detail
DF 2019/174
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 36.52 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina Vyučtovacia faktúra za spotrebu el. energie vytl. stanica Detail
DF 2019/173
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 0.79 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina vyúčtovacia faktúra za spotrebu el. energie - dotláčacia stanica Detail
DF 2019/172
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 121.07 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina Vyučtovacia faktúra za spotrebu el energie verej. osvetlenie Detail
DF 2019/171
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 76.84 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina Vyučtovacia faktúra za spotrebu el. energie OU Detail
DF 2019/170
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 40.51 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2019/169
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 126.00 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Strava predškoláci za 12/2019 Detail
DF 2019/168
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 858.97 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Strava deti MŠ, zamestnanci, dôchodcovia a režia Detail
DF 2019/167
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 258.39 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dovoz stravy za 12/2019 Detail
DF 2019/166
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 600.00 MK living s.r.o.,, Platanova 3227/14, Žilina Elektroinštalačné práce - údržba verejného osvetlenia Detail
DF 2019/165
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 5637.60 Tichý s.r.o.,, Záhumnie III. 2137/2, Varín Dodávka dopravného značenia Detail
DF 2019/164
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 11.40 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
DF 2019/163
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 90.00 Aeš Mestický, Karpatská 8388/13, Žilina Práce s lošinou Detail
DF 2019/162
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 11853.47 STAVREAL - Slovakia s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto Práce na stavbe " Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka" Detail
DF 2019/161
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 13.28 Icom Plus s.r.o., Telovýchovné lekárstvo, V. Spanyola 43, Žilina Vyhotovenie lekárskych posudkov Detail
DF 2019/160
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 52.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón - mobil Detail
DF 2019/159
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 478.00 Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava Hračky a učebné pomôcky MŠ Detail
Df 2019/158
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 600.00 Alphabet partner s.r.o.,, Strojárenská 3426/11C, Košice Vytvorenie web stránky a ročné
predplatné
Detail
DF 2019/157
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 5.30 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
Df 2019/156
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 844.32 TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 Práce na MK Detail
Df 2019/155
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 577.25 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz zmesového komunálneho odpadu Detail
Df 2019/154
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 67.80 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona Detail
Rámcova dohoda
(Zmluva)
30.12.2019 16871.40 Tichý s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, 013 03 Varín Rámcová dohoda na dopravné značenie miestnych komunikácií v obci Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 62 >> Spolu