Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 60 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Df 2019/113
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 727.00 Juraj Skupeň - VKP, Za Jarkom 200/23, Teplička nad Váhom montáž kanalizačného potrubia a dažďových vpustí Detail
Df 2019/115
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon mobil Detail
Df 2019/114
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 360.00 Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina Vypracovanie žiadosti o dotáciu Detail
Df 2019/116
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 92.82 BENATECH s.r.o.,, Peklina 63, Dolný Hričov Prenájom autoplošiny Detail
Zmluva o poskytnutí stravovania
(Zmluva)
30.09.2019 0.00 Kimalah, spol. s r.o., Komenského 45, 010 01 Žilina Výroba a dodávka stravy pre materskú školu Detail
Df 2019/108
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 40.18 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon OU a MŠ Detail
Df 2019/109
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 1457.70 Lalima, s.r.o. , Hliník nad Váhom 71, Bytča materiál k výsadbe - spevnenie brehu cintorína Detail
Df 2019/104
(Faktúra prijatá)
12.09.2019 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 9/2019 Detail
Df 2019/105
(Faktúra prijatá)
12.09.2019 165.70 REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina materiál odvodňovací kanál Detail
Df 2019/106
(Faktúra prijatá)
12.09.2019 39.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon OU a MŠ Detail
Df 2019/107
(Faktúra prijatá)
12.09.2019 82.65 Slovenská internetová , s.r.o., Dolný Val 3, Žilina Licenčná zmluva - poplatok za pohrebisko Detail
02019/0902/01
(Objednávka vystavená)
03.09.2019 1457.70 Lalima s.r.o., Hliník nad Váhom 71, 014 01 Nákup drevín na spevnenie svahu cintorína Detail
Df 2019/100
(Faktúra prijatá)
30.08.2019 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
Df 2019/101
(Faktúra prijatá)
30.08.2019 487.00 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu Detail
Df 2019/102
(Faktúra prijatá)
30.08.2019 57.20 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatky za uloženie odpdadu Detail
Df 2019/103
(Faktúra prijatá)
30.08.2019 9.02 ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská bystrica Materiál pre MŠ Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
(Zmluva)
23.08.2019 1.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme vodovodu v obci Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
15.08.2019 15.00 VJ control s.r.o., Pltnícka 995/28, 013 03 Varín Zmluva o dielo " WIFI pre Teba" Detail
Df 2019/96
(Faktúra prijatá)
15.08.2019 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 8/2019 Detail
Df 2019/97
(Faktúra prijatá)
15.08.2019 109.92 Helada, s.r.o.,, Štefánikova 1404, Bytča Dodávka materiál ihrisko Detail
Df 2019/98
(Faktúra prijatá)
15.08.2019 1926.00 FERRMONT, a.s.,, Trenčianska 1320, Púchov Oprava regulačnej stanice -vody Detail
Df 2019/99
(Faktúra prijatá)
15.08.2019 44.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon OU a MŠ Detail
Zmluva o poskytnití nenávratného finančného príspevku
(Zmluva)
13.08.2019 15.00 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatiku, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava Poskytnutie NFP na realizáciu projektu " Wifi pre Teba - Obec Kotrčiná Lúčka" Detail
Df 2019/91
(Faktúra prijatá)
30.07.2019 165.60 EKOTEC spol. s.r.o.,, Lamačská cesta 20, Bratislava Revízne práce - multifunkčné ihrisko Detail
Df 2019/92
(Faktúra prijatá)
30.07.2019 63.40 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu - zákon Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 60 >> Spolu