Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 61 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF 2019/164
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 11.40 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
DF 2019/163
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 90.00 Aeš Mestický, Karpatská 8388/13, Žilina Práce s lošinou Detail
DF 2019/162
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 11853.47 STAVREAL - Slovakia s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto Práce na stavbe " Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka" Detail
DF 2019/161
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 13.28 Icom Plus s.r.o., Telovýchovné lekárstvo, V. Spanyola 43, Žilina Vyhotovenie lekárskych posudkov Detail
DF 2019/160
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 52.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón - mobil Detail
DF 2019/159
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 478.00 Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava Hračky a učebné pomôcky MŠ Detail
Df 2019/158
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 600.00 Alphabet partner s.r.o.,, Strojárenská 3426/11C, Košice Vytvorenie web stránky a ročné
predplatné
Detail
DF 2019/157
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 5.30 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
Df 2019/156
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 844.32 TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 Práce na MK Detail
Df 2019/155
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 577.25 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz zmesového komunálneho odpadu Detail
Df 2019/154
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 67.80 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona Detail
Rámcova dohoda
(Zmluva)
30.12.2019 16871.40 Tichý s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, 013 03 Varín Rámcová dohoda na dopravné značenie miestnych komunikácií v obci Detail
Df 2019/153
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 39.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón OU a MŠ Detail
DF 2019/152
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 948.00 Intersystém EU s.r.o., Dukelská 295/34, Bytča Rekonštrukcia a dobudovanie detského ihriska onrubníky Detail
DF 2019/151
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 8448.00 Intersystém EU s.r.o., Dukelská 295/34, Bytča Rekonštrukcia a dobdovanie detského ihriska Detail
Df 2019/150
(Faktúra prijatá)
13.12.2019 302.26 Auto Becchi, s.r.o.,, Pri Celulóze 3631, Žilina Servisná prehliadka a montáž kolies os. auta Detail
Df 2019/149
(Faktúra prijatá)
13.12.2019 349.47 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dovoz stravy za 11/2019 Detail
Df 2019/148
(Faktúra prijatá)
13.12.2019 1135.53 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dodávka obedy MŠ, dôchodcovia, réžia Detail
Df 2019/147
(Faktúra prijatá)
13.12.2019 174.00 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dodávka stravy predškoláci Detail
Df 2019/146
(Faktúra prijatá)
13.12.2019 480.00 V4 Audit, s.r.o.,, Vojtech Tvrdého 783/4, Žilina Audit účtovnej závierky za r. 2018 Detail
DF 2019/145
(Faktúra prijatá)
13.12.2019 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby Detail
Df 2019/144
(Faktúra prijatá)
29.11.2019 15.20 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
Df 2019/143
(Faktúra prijatá)
29.11.2019 162.55 Petr Čunát, Nezbudská Lúčka 56 Oprava plynového kotla v MŠ Detail
DF 2019/142
(Faktúra prijatá)
29.11.2019 13992.16 Anna Augustínová - AA Staviteľ, Domaniža 52, Rekonštrukcia oplotenia cintorína II. etapa Detail
DF 2019/141
(Faktúra prijatá)
29.11.2019 74.33 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 61 >> Spolu