Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 62 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF 2020/20
(Faktúra prijatá)
28.02.2020 715.18 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz kom. odpadu 1/2020 Detail
DF 2020/19
(Faktúra prijatá)
28.02.2020 84.00 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok v zmysle Zákona Detail
DF 2020/18
(Faktúra prijatá)
28.02.2020 20.40 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 2 Autorská odmena za licenciu Detail
DF 2020/17
(Faktúra prijatá)
28.02.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
DF 2020/16
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 150.00 Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108 Zimná údržba MK Detail
DF 2020/15
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 15.30 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuch. odpadu Detail
DF 2020/14
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 42.00 osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 2/2020 Detail
DF 2020/13
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 1067.22 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dodávka obedy deti MŠ, zamestnanci a dôchodcovia Detail
DF 2020/12
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 311.85 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dovoz stravy do MŠ Detail
DF 2020/11
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 142.80 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dodávka obedy predškoláci 1/2020 Detail
DF 2020/10
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 41.15 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2020/9
(Faktúra prijatá)
31.01.2020 13.20 Icom Plus s.r.o., Telovýchovné lekárstvo, V. Spanyola 43, Žilina Vyhotovenie lekárskych posudkov Detail
DF 2020/8
(Faktúra prijatá)
31.01.2020 89.00 Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina Poradenské služby v program URBIS Detail
DF 2020/7
(Faktúra prijatá)
31.01.2020 646.07 Auto Becchi, s.r.o.,, Pri Celulóze 3631, Žilina Oprava os. automobilu Detail
DF 2020/6
(Faktúra prijatá)
31.01.2020 90.00 J. Ďurčanský, Rajecká Lesná 521 Vývoz a zneškodňovanie fek. odpadu Detail
DF 2020/5
(Faktúra prijatá)
31.01.2020 924.00 Urbion sk, s.r.o., A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina Prípravné prác Územný plán obce Detail
DF 2020/4
(Faktúra prijatá)
31.01.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
(Zmluva)
17.01.2020 4000.00 OFK Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 154, 013 02 Kotrčiná Lúčka Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020 Detail
DF 2020/3
(Faktúra prijatá)
15.01.2020 374.00 Edu Work, s.r.o., SNP 754/3, Senica Ozvučovacia zostava Detail
DF 2020/2
(Faktúra prijatá)
15.01.2020 78.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora URBIS 1q.2020 Detail
DF 2020/1
(Faktúra prijatá)
15.01.2020 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 1/2020 Detail
Mandátna zmluva č. 01/2020
(Zmluva)
15.01.2020 8520.00 Urbion sk, s.r.o., ul. A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina Mandátna zmluva na obstarávanie územného plánu obce Detail
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
(Zmluva)
14.01.2020 358.77 3W Slovakia s.r.o., Na Vinohradoch 692/59, 911 05 Trenčín Licenčná zmluva na evidenciu hrobových miest a zosnulých Detail
DF 2019/179
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 471.67 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz zmesového komunálneho odpadu Detail
DF 2019/178
(Faktúra prijatá)
03.01.2020 55.40 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 62 >> Spolu