Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 60 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Df 2019/137
(Faktúra prijatá)
15.11.2019 209.15 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dodávka vody Detail
Darovacia zmluva
(Zmluva)
31.10.2019 494.52 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina Darovacia zmluva Detail
Df 2019/129
(Faktúra prijatá)
31.10.2019 550.01 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu za 9/2019 Detail
Df 2019/130
(Faktúra prijatá)
31.10.2019 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 10/2010 Detail
Df 2019/131
(Faktúra prijatá)
31.10.2019 2874.61 Anna Augustínová - AA Staviteľ, Domaniža 52, Oprava odvodnenia na miestnej komunikácii Detail
DF 2019/132
(Faktúra prijatá)
31.10.2019 3827.20 STAVREAL - Slovakia s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto Dodávka autobusovej zástavky -výroba a montáž Detail
Zmluva o dielo č.18102019
(Zmluva)
31.10.2019 23640.00 Ing. arch. Peter Krajč - AA, M. Šinského 9, 010 07 Žilina Vypracovanie územného plánu obce Detail
Df 2019/123
(Faktúra prijatá)
30.10.2019 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon - mobil Detail
Df 2019/124
(Faktúra prijatá)
30.10.2019 525.92 KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina Materiál verejné osvetlenie Detail
Df 2019/125
(Faktúra prijatá)
30.10.2019 65.16 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatky v zmysle zákona Detail
Df 2019/126
(Faktúra prijatá)
30.10.2019 140.49 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Strava zamestnanci MŠ za 9/2010 Detail
Sf 2019/127
(Faktúra prijatá)
30.10.2019 278.60 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Réžia obedy deti v MŠ za 9/2019 Detail
Df 2019/128
(Faktúra prijatá)
30.10.2019 162.00 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom - predškoláci Detail
Znluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
(Zmluva)
21.10.2019 8000.00 Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 Dotácia na rekonštrukciu a rozšírenie detského ihriska v obci Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
21.10.2019 8448.00 Intersystem EU s..r.o., Dukelská 295/34 Bytča Rekonštrukcia a dobudovanie detského ihriska v obci Detail
DF 2019/117
(Faktúra prijatá)
10.10.2019 235.00 Michal Trvalec - Zvonex, Žarnovická Huta 92, Žarnovica Servis zvona Detail
Df 2019/118
(Faktúra prijatá)
10.10.2019 568.00 JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto Realizácia verejného obstarávania Detail
Df 2019/119
(Faktúra prijatá)
10.10.2019 78.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Systémova podpora Urbis Detail
Df 2019/120
(Faktúra prijatá)
10.10.2019 40.69 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon OU a MŠ Detail
Df 2019/121
(Faktúra prijatá)
10.10.2019 15.20 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
Df 2019/122
(Faktúra prijatá)
10.10.2019 70.00 Fecas Marián Šmarík, Platanova20/70 Žilina Čerpanie a preprava splaškov Detail
Zmluva o dielo č. 2019/1007/01
(Zmluva)
08.10.2019 13992.16 Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža 52, 018 16 Domaniža Zmluva o dielo - Oplotenie cintorína -II.etapa Detail
Df 2019/110
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 95.80 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu Detail
Df 2019/111
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 815.64 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz zmesového komunálneho odpadu Detail
Df 2019/112
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 1200.00 TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 Zemné práce odvodňovací kanál Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 60 >> Spolu