Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 60 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Df 2019/93
(Faktúra prijatá)
30.07.2019 539.78 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu Detail
Df 2019/94
(Faktúra prijatá)
30.07.2019 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon - mobil Detail
Df 2019/95
(Faktúra prijatá)
30.07.2019 992.40 BINS s.r.o.,, Vašinova 61, 949 01 Nitra Dodávka odpadových nádob Detail
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena
(Zmluva)
19.07.2019 0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena - vodovod Detail
Dodatok č. 2 k termínovanému úveru
(Zmluva)
18.07.2019 351.00 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlýnske nivy 1,829 90 Bratislava Dodatokč. 2 k termínovanému úveru na prefinancovanie projektov z PRV 2014-202 Detail
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre spoločný stavebný úrad
(Zmluva)
15.07.2019 0.00 Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom Ochrana pri spracovaní osobných údajov Detail
Df 2019/85
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 7/2019 Detail
df 2019/86
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 240.00 SoARCH r.r.o.,, Bytčická 16, žilina Projektová dokumentácia Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Detail
Df 2019/87
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 600.00 FUNNY JUMP s.r.o, Smrekova 7, Žilina Prenájom nafukovacích atrakcií Detail
Df 2019/88
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 78.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora Urbis Detail
Df 2019/89
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 40.20 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
Df 2019/90
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 15.40 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
Zmluva o spracovaní osobných údajov
(Zmluva)
15.07.2019 0.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Ochrana spracovávania osobných údajov Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/10
(Zmluva)
12.07.2019 1000.00 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 2622/48, 011 09 Žilina Poskytnutie dotácie na projekt Autobusová zástavka a sadovnícke úpravy jej okolia Detail
Zmluva o kontrolnej činnosti
(Zmluva)
01.07.2019 165.60 EKOTEC, spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava Zmluva o kontrolnej činnosti -povinná každoročná kontrola viacúčelového ihriska Detail
Df 2019/75
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
Df 2019/76
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 19.10 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
Df 2019/77
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 97.00 Štefan Sopčiak - Sopciak.com, Fatranská 3103/7, 010 01 Žilina aktualizácia web stránky obce Detail
Df 2019/78
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 180.00 TRI_ON s.r.o.,, Gbeľany 351 Práce na udržbe miestnych komunikácií Detail
df 2019/79
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 157.40 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu - zákon Detail
Df 2019/80
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 1232.26 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu Detail
Df 2019/81
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 330.00 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová dovoz stravy za 1. polrok 2019 Detail
Df 2019/82
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 19.76 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy dôchodcovia Detail
Df 2019/83
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 121.22 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy pracovníci MŠ Detail
Df 2019/84
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 251.30 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Réžia - obedy deti MŠ Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 60 >> Spolu