Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 80 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF 2021/132
(Faktúra prijatá)
15.10.2021 175.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora URBIS Detail
DF 2021/131
(Faktúra prijatá)
15.10.2021 40.00 Peter Sakala - Autoškola, Mateja Bela 3465/89, 010 01 Žilina Školenie referentských vodičov Detail
DF 2021/130
(Faktúra prijatá)
15.10.2021 3360.00 ENVI - EKO, s.r.o., Platanová 3225/2, 010 07 Žilina Spracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Kotrčiná Lúčka" Detail
DF 2021/129
(Faktúra prijatá)
15.10.2021 42.00 osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 10/2021 Detail
Dodatok k zmluve o poskytnutí grantu č. MO21_01
(Zmluva)
15.10.2021 0.00 Nadácia Ponis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 Dodatok k zmluve o poskytnutí grantu č. MO21_01 Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
(Zmluva)
06.10.2021 0.00 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice č. 144, 956 34 Ostratice Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci uzatvorenej v zmysle §269 a nasl. Obchodného zákonníka a Kúpnej zmluve uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka Detail
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
06.10.2021 0.00 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice č. 144, 956 34 Ostratice Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle §269 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka Detail
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 2021/0920/01
(Zmluva)
30.09.2021 0.00 Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža 52, 018 16 Domaniža Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 2021/0920/01 uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Detail
DF 2021/128
(Faktúra prijatá)
30.09.2021 226.00 Drevokom slovakia s.r.o., Čičava 314, 093 01 Čičava Dodávka šatňovej zostavy do Materskej školy Detail
DF 2021/127
(Faktúra prijatá)
30.09.2021 14669.44 STOPKRIMI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Dodávka a montáž kamerového systému na základe ZoD č. 0721/2021/01 Detail
DF 2021/126
(Faktúra prijatá)
30.09.2021 46.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón - mobil Detail
Zmluva o dielo č. 0920/2021/01
(Zmluva)
22.09.2021 3936.95 Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža 52, 018 16 Domaniža Zmluva o dielo č. 0920/2021/01 uzavretá podľa ustanovení §536 a nasl. Obchodného zákonníka. Nové šatne - Výmena dverí a zdravotechniky. Detail
Dohoda o úprave niektorých práv a povinností
(Zmluva)
20.09.2021 0.00 Obec Nededza Školská jedáleň, Nededza 136, 013 02 Nededza Dohoda o úprave niektorých práv a povinností vyplývajúcich za Zmluvy o zabezpečení mliečnych výrobkov č. 2021008 uzavretej dňa 08.09.2021 v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Detail
Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov č. 2021008
(Zmluva)
20.09.2021 0.00 Organika s.r.o., Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany Zmluva o zabespečení mliečnych výrobkov č. 2021008 uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Detail
DF 2021/125
(Faktúra prijatá)
16.09.2021 300.00 Ing. Martin Novotný, Veľká okružná 1309/17, 010 01 Žilina Vypracovanie štúdie rozšírenia kapacity Materskej školy v obci Kotrčiná Lúčka Detail
DF 2021/124
(Faktúra prijatá)
16.09.2021 147.84 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu - v zmysle zákona. Detail
DF 2021/123
(Faktúra prijatá)
16.09.2021 572.14 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz komunálneho odpadu Detail
DF 2021/122
(Faktúra prijatá)
16.09.2021 1008.00 Urbion sk, s.r.o., A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina Prerokovanie návrhu ÚPN-O Kotrčiná Lúčka Detail
DF 2021/121
(Faktúra prijatá)
16.09.2021 250.00 Mária Sklenárová, Banícka 10, 052 70 Spišská Nová Ves Spracovanie štúdie revitalizácie priestranstva Materskej školy v obci Kotrčiná Lúčka Detail
DF 2021/120
(Faktúra prijatá)
16.09.2021 520.00 Michal Bielik, Kotrčiná Lúčka 122, 013 02 Kotrčiná Lúčka Administratívne práce v obci Kotrčiná Lúčka. Detail
DF 2021/119
(Faktúra prijatá)
16.09.2021 61.52 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OÚ a MŠ Detail
DF 2021/118
(Faktúra prijatá)
16.09.2021 20.40 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Autorská odmena Detail
DF 2021/117
(Faktúra prijatá)
16.09.2021 42.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 9/2021 Detail
02021/0902/01
(Objednávka vystavená)
09.09.2021 2280.00 DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina Pasport komunikácií, trvalého dopravného značenia v obci Kotrčiná Lúčka Detail
02021/0824/01
(Objednávka vystavená)
31.08.2021 1652.85 FLORIAN Hasičská a záchranárska technika, výstroj a výzbroj, Priekopská 26, 036 08 Martin Objednávame si u Vás zásahové obleky, prilby, obuv a rukavice Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 80 >> Spolu