Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 37 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2018/294
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 386.40 EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk MŠ, KD Detail
DF2018/293
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 163.24 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava a údržba VO Detail
DF2018/292
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 555.62 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/291
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 352.97 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2018/290
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 201.88 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS Detail
DF2018/289
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 49.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ Detail
DF2018/288
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 248.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcU Detail
DF2018/287
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 1020.52 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2018/286
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 153.75 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2018/285
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 263.27 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elaktrina BD Detail
DF2018/284
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 98.30 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 9/2018 Detail
DF2018/283
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 90.06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/282
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ Detail
DF2018/281
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 1223.35 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 9/2018 Detail
DF2018/280
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 100.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/279
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 453.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/278
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 380.00 Peter Kusenda - Stolárstvo, 7,913 08,Nová Bošáca výroba a montáž dverí v MŠ Detail
DF2018/277
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI - stavba BD - 9/2018 Detail
DF2018/276
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/275
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 159.60 TENDERFOOD a.s., Mlynské Nivy 4963,82105,Bratislava Dolnosrnianske noviny Detail
DF2018/274
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 146.14 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom servis a údržba kotla BD 419/214 Detail
DF2018/273
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 9/2018 Detail
DF2018/272
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 213.36 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/271
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 15.20 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/270
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 65.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Brother - MŠ Detail
DF2018/269
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 231.91 Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova,949 01,Nitra poistenie majetku (01.10.2018 - 31.12.2018) Detail
DF2018/268
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 179.52 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/267
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 252.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
Zmluva o dielo č.1/2018-ENF
(Zmluva)
08.10.2018 690.00 Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Školská 31/22, 957 01 Bánovce nad Bebravou Triedený zber komunálneho odpadu Detail
Objednávka 23/2018
(Objednávka vystavená)
05.10.2018 0.00 Reprogas s.r.o., 916 42, Moravské Lieskové 655 výmena regulátora tlaku plynu pre budovu OcÚ Detail
Zmluva o dielo č.1/2018
(Zmluva)
05.10.2018 74275.43 BTI s.r.o., Lúčna 1011/4, 014 01 Bytča Zateplenie objektu Materskej školy Detail
DF2018/266
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 500.00 AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza audítorské práce za rok 2017 Detail
DF2018/265
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 102.70 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Lexmark Detail
DF2018/264
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/263
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 72.00 VIJA - Vido Jaroslav, 91307,Zem.Podhradie 80 výkopové práce - cintorín Detail
DF2018/262
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 174.11 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom servis a údržba kotla BD 419/234 Detail
DF2018/261
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 908.39 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/260
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 77.37 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2018/259
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 312.96 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2018/258
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 365.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2018/257
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 504.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/256
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 211.92 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/255
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 78.00 LUMAX, s.r.o., Železničná 4745,903 01,Senec papierové vrecia Detail
DF2018/254
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ Detail
DF2018/253
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 39.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ Detail
DF2018/252
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 89.05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/251
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 94.92 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/250
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 160.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica informačný systém URBIS Detail
DF2018/249
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 537.00 Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie výmena radiátorov v MŠ Detail
DF2018/248
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 1815.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava jedálne kupóny Detail
DF2018/247
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 8/2018 Detail
DF2018/246
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/245
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 47.06 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice materiál pre MŠ - predškoláci Detail
DF2018/244
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 32.50 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice materiál pre MŠ Detail
DF2018/243
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 76.20 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK Detail
DF2018/242
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 15.71 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete Detail
DF2018/241
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 127.20 Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom kontrola a čistenie komínov KD, MŠ Detail
DF2018/240
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 90.00 Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň "Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" Detail
DF2018/239
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 269.28 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/238
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 252.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/237
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 91.40 Papírenské zboží Hodovín v.o.s., Plucárna 3919,69501,Hodonín Nadácia Pontis - Kultúrna a oddychová zóna Detail
DF2018/236
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 46.00 Victoria Ag Art, s.r.o., Šancová 41,83104,Bratislava Nadácia Pontis - Kultúrna a oddychová zóna Detail
Objednávka 22/2018
(Objednávka vystavená)
24.09.2018 380.00 Peter Kusenda - Stolárstvo, 913 08 Nová Bošáca 7 zhotovenie atypických dverí pre MŠ Detail
Dodatok č.2
(Zmluva)
05.09.2018 160.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica Dodatok č.2 l Licenčnej zmluve č. U1543/2013 Detail
Objednávka 21/2018
(Objednávka vystavená)
04.09.2018 0.00 L-servis Lacko, Nám.Slobodu 17/19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom oprava plynového kotla v nájomnom byte Detail
Objednávka 20/2018
(Objednávka vystavená)
31.08.2018 1800.00 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava jedálne kupóny Detail
Objednávka 19/2018
(Objednávka vystavená)
31.08.2018 78.00 Lumax, s.r.o., Železničná 4745, 903 01 Senec papierové vrecia dvojvrstvové Detail
DF2018/235
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 406.00 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice pružinová hojdačka - Nadácia Pontis Detail
DF2018/234
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 30.00 Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň "Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" Detail
DF2018/233
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 211.92 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/232
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 626.35 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/231
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 263.30 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2018/230
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 79.70 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2018/229
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 554.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/228
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 238.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2018/227
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/226
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 550.40 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 7/2018 Detail
DF2018/225
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 128.96 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom sociálne služby 4-7/2018 Detail
DF2018/224
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 7/2018 Detail
DF2018/223
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 20.09 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava tlačivá pre MŠ Detail
DF2018/222
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
Mandátna zmluva
(Zmluva)
28.08.2018 0.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9/960, 915 01 Nové Mesto nad Váhom investorské činnosti - výkon TDI pre projekt:"Bytový dom"parc.č.542/28, k.ú. Dolné srnie Detail
Objednávka 18/2018
(Objednávka vystavená)
10.08.2018 406.00 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice pružinová hojdačka - Nadácia Pontis Detail
Objednávka 17/2018
(Objednávka vystavená)
10.08.2018 40.00 Victoria Ag Art, s.r.o., Šancová 41, 831 04 Bratislava Rád zlatej varešky Detail
Objednávka 16/2018
(Objednávka vystavená)
03.08.2018 0.00 DVONTA s.r.o., Jozefa Weisseho 13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom pamätník obetiam I. svetovej vojny Detail
Objednávka 15/2018
(Objednávka vystavená)
03.08.2018 0.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica spojenie programov URBIS a DCOM Detail
DF2018/221
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 82.03 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/6 Detail
DF2018/220
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 79.75 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/5 Detail
DF2018/219
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 108.23 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/4 Detail
DF2018/218
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 91.14 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/3 Detail
DF2018/217
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 91.14 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/1 Detail
DF2018/216
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa Služba - zverejnenie dokumentov 2018 Detail
DF2018/215
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 14.90 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/214
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 7.98 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ Detail
DF2018/213
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 21.65 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné DS Detail
DF2018/212
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 34.18 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ Detail
DF2018/211
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 285.60 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/210
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 13.50 INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29,81105,Bratislava tlačivá DzN Detail
DF2018/209
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 252.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/208
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 96.84 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/2 Detail
DF2018/207
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 211.46 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO - preplatok Detail
DF2018/206
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 138.01 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom náklady na stavebný poriadok II. štvrťrok 2018 Detail
DF2018/205
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 4970.00 Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň "Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" Detail
DF2018/204
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 300.00 TENDERnet s.r.o., M:R:Štefánika 836,010 01,Žilina licencia na využívanie softvéru TENDERnet Detail
DF2018/203
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
Zmluva o pripojení č.121804181
(Zmluva)
30.07.2018 209.70 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Detail
Dodatok č.1 ku zmluve o poskytnutí grantu č. SEZP18_10
(Zmluva)
27.07.2018 1350.00 Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 Kultúrna a oddychová zóna - dokončenie Detail
Výzva na predloženie cenovej ponuky
(Výzva na predloženie ponúk)
26.07.2018 82200.00 Zateplenie objektu materskej školy Detail
DF2018/202
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 131.00 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom servisné spustenie kotla 420/124 Detail
DF2018/201
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 245.75 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2018/200
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 90.40 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2018/199
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 671.25 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD Detail
DF2018/198
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 153.75 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2018/197
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 1020.52 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2018/196
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 248.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ Detail
DF2018/195
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 49.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ Detail
DF2018/194
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 201.88 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS Detail
DF2018/193
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 263.27 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD Detail
DF2018/192
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 229.20 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava spisová skriňa - sekretariát Detail
DF2018/191
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 72.46 Almeva Slovakia s.r.o., Bratislavská 119,911 01,Trenčín oprava BD - plynový kotol 420/124 Detail
DF2018/190
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 88.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/189
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ 6/2018 Detail
DF2018/188
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 488.63 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/187
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 211.92 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/186
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 241.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 7/2018 Detail
DF2018/185
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 1283.55 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ 6/2018 Detail
DF2018/184
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 403.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/183
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 160.00 MADE s.r.o., Hronské predmestie 4,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS (1.7.2018-30.06.2019) Detail
DF2018/182
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/181
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 6/2018 Detail
DF2018/180
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 432.00 Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska,810 00,Bratislava predplatné časopisu -on-line prístup 6/2018-6/2020 Detail
DF2018/179
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 14.90 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/178
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 85.38 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B,82109,Bratislava kancelárske potreby OcÚ Detail
DF2018/177
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 264.96 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/176
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 2 ks Detail
DF2018/175
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 0.00 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 KK - licenčná zmluva - dobropis - Majáles Detail
DF2018/174
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 324.00 HYDROTEAM contracting s.r.o., Prostredná 21,900 21,Svätý Jur "Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" Detail
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.2018/06VMO014
(Zmluva)
12.07.2018 1000.00 Nadácia EPH, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto finančný príspevok na projekt "Revitalizácia školskej záhrady a cintorína" Detail
Licenčná zmluva
(Zmluva)
12.07.2018 300.00 TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina Licenčná zmluva na software: TENDERnet Detail
Objednávka 14/2018
(Objednávka vystavená)
11.07.2018 4970.00 Hydroteam spol. s r.o., Potočná 377/37, 900 84 Báhoň projektová dokumentácia - Splašková kanalizácia Detail
Objednávka 13/2018
(Objednávka vystavená)
10.07.2018 229.20 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava spisová skriňa - sekretariát Detail
Zmluva č.4/2018
(Zmluva)
04.07.2018 5000.00 Športový klub Dolné Srnie, 916 41 Dolné Srnie 294 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 Detail
DF2018/173
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 352.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/172
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 229.20 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava spisová skriňa Detail
DF2018/171
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 67.80 ROKO group, s.r.o., Južná 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom KK - Kultúrna a oddychová zóna - dokončenie Detail
DF2018/170
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 310.00 REATEK ONE, s.r.o., Klincová 37/B,82108,Bratislava 2 Kultúrna komisia - Deň detí - atrakcie - ihrisko Detail
DF2018/169
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 222.24 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/168
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 23.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/167
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 231.91 Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova,949 01,Nitra poistenie majetku (01.07.2018 - 30.09.2018) Detail
DF2018/166
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 116.53 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2018/165
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 279.24 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2018/164
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 275.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ 6/2018 Detail
DF2018/163
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 953.93 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/162
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 88.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/161
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ 5/2018 Detail
DF2018/160
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 1238.40 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ 5/2018 Detail
DF2018/159
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 1595.34 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava jedálne kupóny Detail
DF2018/158
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 554.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD 11x Detail
DF2018/157
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 5/2018 Detail
DF2018/156
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/155
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 39.60 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 Kultúrna komisia - licenčná zmluva - Majáles Detail
DF2018/154
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 70.22 Papírenské zboží Hodovín v.o.s., Plucárna 3919,69501,Hodonín Kultúrna komisia - papierenský tovar Detail
DF2018/153
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 179.90 Prvý novomestský autoservis s.r.o., M.R.Štefánika 26,91250,Trenčín oprava a servis auta Detail
DF2018/152
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 10.32 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,810 00,Bratislava matričné doklady Detail
DF2018/151
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 300.00 Dušan Nemček - MIRTA, Cintorínska 14,949 01,Nitra spopolnenie - úmrtie občana ČR v obci Detail
DF2018/150
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 15.71 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej služby OcÚ Detail
DF2018/149
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 90.60 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK - 2,79 t DSO Detail
DF2018/148
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 320.64 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 5,02 t Detail
DF2018/147
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 133.90 Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň "Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" Detail
Objednávka 12/2018
(Objednávka vystavená)
21.06.2018 229.20 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava spisová skriňa - mzdová účtareň Detail
Objednávka 11/2018
(Objednávka vystavená)
14.06.2018 1595.34 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava jedálne kupóny Detail
Zmluva o poskytnutí grantu č.SEZP18_10
(Zmluva)
08.06.2018 400.00 Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava Grant-na projekt Kultúrna a oddychová zóna - dokončenie Detail
Hromadná licenčná zmluva - Majáles
(Zmluva)
04.06.2018 0.00 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Májáles Detail
DF2018/146
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 151.20 TENDERFOOD a.s., Mlynské Nivy 4963,82105,Bratislava Dolnosrnianske noviny 360ks Detail
DF2018/145
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 201.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD 4x Detail
DF2018/144
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 12.00 Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4,915 01,Nové Mesto nad Váhom Novomestský spravodajca 2018 Detail
DF2018/143
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 2 ks Detail
DF2018/142
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 197.76 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 5,53t Detail
DF2018/141
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 551.87 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 200301 - 11,78t Detail
DF2018/140
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 142.80 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK - 2,07t OO, 4,47t DSO Detail
DF2018/139
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/138
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 132.34 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 4/2018 Detail
DF2018/137
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 314.37 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 4/2018 Detail
DF2018/136
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 94.57 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/135
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 35.08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ 4/2018 Detail
DF2018/134
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 125.59 Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov OcÚ Detail
DF2018/133
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 189.78 Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov KD Detail
DF2018/132
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 130.89 Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov MŠ Detail
DF2018/131
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 1128.75 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ 4/2018 Detail
DF2018/130
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 407.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 5/2018 Detail
DF2018/129
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/128
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 4/2018 Detail
DF2018/127
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 504.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD 10x Detail
DF2018/126
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 65.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner Brother - MŠ Detail
DF2018/125
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 7.98 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ (11.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/124
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 39.88 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ (11.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/123
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 2.28 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné DS (23.02.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/122
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 93.42 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/6 (12.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/121
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 92.28 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/5 (12.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/120
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 116.21 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/4 (12.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/119
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 96.84 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/3 (12.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/118
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 132.16 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/2 (12.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/117
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 103.68 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/1 (12.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/116
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 0.00 Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska,810 00,Bratislava Smernice pre obce - on-line produkt Detail
DF2018/115
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 306.24 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 5,94 t Detail
DF2018/114
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 103.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla 419/211 Detail
DF2018/113
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 14.81 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
Zmluva č.3/2018
(Zmluva)
29.05.2018 300.00 Mgr. Pavel Černaj, 916 41 Dolné Srnie 108 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 Detail
Zmluva č.2/2018
(Zmluva)
29.05.2018 500.00 Mgr. Pavel Černaj, 916 41 Dolné Srnie 108 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 Detail
Zmluva č.1/2018
(Zmluva)
29.05.2018 500.00 Mgr. Pavel Černaj, 916 41 Dolné Srnie 108 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 Detail
DF2018/112
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 225.60 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/111
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 201.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/110
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 0.00 IVES Košice, Čsl. armády 20,040 18,Košice Služby STP k APV IVeS Detail
DF2018/109
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS - vyúčtovanie (1.1.2018 - 2.4.2018) Detail
DF2018/108
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ - vyúčtovanie (1.1.2018 - 2.4.2018) Detail
DF2018/107
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 163.97 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom stavebný poriadok I. štvrťrok 2018 Detail
DF2018/106
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 375.32 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 3/2018 Detail
DF2018/105
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 464.26 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/104
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/103
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 140.21 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 3/2018 Detail
DF2018/102
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 32.24 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom sociálne služby 01-03/2018 Detail
DF2018/101
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 114.00 Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie výmena radiátora BD 419/224 Detail
DF2018/100
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 173.00 Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, 44,082 12,Trnkov didaktické učebné pomôcky MŠ - predškoláci Detail
DF2018/99
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 220.80 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/98
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 352.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/97
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 1055.65 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ 3/2018 Detail
DF2018/96
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 1366.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 3/2018 Detail
DF2018/95
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 94.06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/94
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ Detail
DF2018/93
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 201.88 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS (01.04.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/92
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 49.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ (01.04.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/91
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 248.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ (01.04.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/90
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 1020.52 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO (01.04.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/89
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 153.75 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO (01.04.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/88
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 263.27 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD (01.04.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/87
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 0.00 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 dobropis k FA52/2018 - Karneval Detail
DF2018/86
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 3/2018 Detail
DF2018/85
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 59.00 CVNZ s.r.o, Mlynská 27,040 01,Košice poplatok za registráciu e-vizitky Detail
DF2018/84
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 38.50 Slovgram, Jakubovo nám.,810 00,Bratislava verejný rozhlas - rok 2018 - odm.výkon.umelcom... Detail
DF2018/83
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/82
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 14.90 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/81
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 155.04 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/80
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 604.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/79
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 150.00 Profesionálny register s.r.o., Michalská 9,811 01,Bratislava profesionálny register Detail
DF2018/78
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 211.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner (farebný) do tlačiarne HP (matrika) Detail
DF2018/77
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 154.30 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Lexmark + HP Detail
DF2018/76
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 100.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/75
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 44.18 HACO SLOVAKIA, s.r.o., Korpodský rad 505,930 25,Vrakúň nerezové vetracie mriežky - oprava BD Detail
DF2018/74
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/73
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 89.05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/72
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ Detail
DF2018/71
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/70
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 231.91 Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova,949 01,Nitra poistenie majetku (01.04.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/69
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 6.10 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava osvedčenia MŠ Detail
DF2018/68
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 348.00 Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie kúrenárske práce v MŠ Detail
DF2018/67
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 132.47 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2018/66
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 390.80 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2018/65
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 2/2018 Detail
DF2018/64
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 411.33 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/63
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 808.40 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ 2/2018 Detail
DF2018/62
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 269.28 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/61
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 3310.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
Objednávka 10/2018
(Objednávka vystavená)
04.05.2018 0.00 TENDERFOOD a.s., Mlynské Nivy 4963/56, 821 05 Bratislava tlač Dolnosrnianskych novín Detail
Objednávka 9/2018
(Objednávka vystavená)
20.04.2018 173.00 Elarin, s.r.o., 08212 Trnkov 44 didaktické učebné pomôcky pre predškolákov Detail
Dodatok č.2 k Zmluve
(Zmluva)
19.03.2018 0.00 Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, 91701 Trnava Dodatok č.2 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 25.02.2016 Detail
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
(Zmluva)
19.03.2018 0.00 Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, 91701 Trnava Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 19.01.2016 uzavretej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Detail
DF2018/60
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 15.11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/59
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 196.80 Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom kontrola a čistenie komínov OcÚ, MŠ, KD Detail
DF2018/58
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 96.00 Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 VSSR - ročný prístup Detail
DF2018/57
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 263.48 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla - BD 420/124 Detail
DF2018/56
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 26.00 Regionálne združenie miest a obcí stredného považia, K dolnej stanici 20A,911 01,Trenčín 1 publikácia "Účtovné súvzťažnosti v smamospráve" Detail
DF2018/55
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 190.68 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. poplatok za webovú stránku Detail
DF2018/54
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 450.00 Viliam Turan - TURANCAR, Bratislavská 29,949 01,Nitra preprava autobusom - Kultúrna komisia (lyžovačka) Detail
DF2018/53
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 26.50 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48,82109,Bratislava 2 kniha - susedské spory v obci Detail
DF2018/52
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 25.20 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 licenčná zmluva - Karneval Detail
DF2018/51
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 403.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/50
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 100.60 AQUA Trade s.r.o., Hviezdoslavova,960 01,Zvolen ročný servis ŠJ Detail
DF2018/49
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 4707.94 STAVOKOMPLET, spol. s r.o., Mýtna 546,916 01,Stará Turá odkanalizovanie cesty v lokalite Žabinec Detail
DF2018/48
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 667.80 FEREX s.r.o., Vodná 23,94901,Nitra smetné nádoby 25 ks Detail
DF2018/47
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 241.44 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/46
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 36.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava aktualizácia dát katastra 2018 Detail
DF2018/45
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 432.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava aktualizácia programov 2018 Detail
DF2018/44
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 397.44 TENDERFOOD a.s., Mlynské Nivy 4963,82105,Bratislava tlač Dolnosrnianske noviny Detail
DF2018/43
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 403.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/42
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 147.00 DOKO Šutara, s.r.o., 527,916 12,Lubina oprava ZD Detail
DF2018/41
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 466.43 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 1/2018 Detail
DF2018/40
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 142.55 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 1/2018 Detail
DF2018/39
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
Hromadná licenčná zmluva
(Zmluva)
26.02.2018 0.00 SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Karneval Detail
Dodatok č.2
(Zmluva)
22.02.2018 0.00 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.576/2014 Detail
Výzva na predkladanie ponúk
(Výzva na predloženie ponúk)
21.02.2018 100000.00 Zateplenie budovy MŠ Detail
Objednávka 8/2018
(Objednávka vystavená)
19.02.2018 170.00 Viliam Turan TURANCAR, Bratislavská 29/466, 94901 Nitra doprava autobusom - lyžiarsky zájazd - Kultúrna komisia Detail
Objednávka 7/2018
(Objednávka vystavená)
19.02.2018 280.00 Viliam Turan TURANCAR, Bratislavská 29/466, 94901 Nitra doprava autobusom - lyžiarsky zájazd - Kultúrna komisia Detail
DF2018/38
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 264.96 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/37
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 247.00 GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom geometrický plán Detail
DF2018/36
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 227.00 GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom geometrický plán Detail
DF2018/35
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 4072.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 2/2018 Detail
DF2018/34
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 720.05 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/33
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 88.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD Detail
DF2018/32
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2018/31
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 2ks OcÚ Detail
DF2018/30
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 1096.50 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ 1/2018 Detail
DF2018/29
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 26.93 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava obálky B6 s doručenkou Detail
DF2018/28
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/27
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 1/2018 Detail
DF2018/26
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 16.01 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/25
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 2244.00 Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň "Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" Detail
DF2018/24
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 1715.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava jedálne kupóny Detail
DF2018/23
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 20.40 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 autorská odmena 2018 - Obecný rozhlas Detail
DF2018/22
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 12.00 CB Media, s.r.o., 384,023 03,Zborov nad Bystricou školenie redakčného sytému Detail
DF2018/21
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 50.00 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14,84104,Bratislava diaľničná známka 2018 Detail
DF2018/20
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 215.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla - BD 420/121 Detail
DF2018/19
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 4.20 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava aktualizácia programu WinCITY Dane a odpady Detail
DF2018/18
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 225.12 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/17
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 183.84 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/16
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 60.00 Mozola Igor, 127,916 13,Vaďovce vývoz odpadových vôd MŠ Detail
DF2018/15
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 403.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/14
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 130.80 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava a údržba VO Detail
DF2018/13
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 263.27 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD (01.01.2018 - 31.03.2018) Detail
DF2018/12
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 671.25 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD (01.01.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/11
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 201.88 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS (01.01.2018 - 31.03.2018) Detail
DF2018/10
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 49.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ (01.01.2018 - 31.03.2018) Detail
DF2018/9
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 248.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ (01.01.2018 - 31.03.2018) Detail
DF2018/8
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 1020.52 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO (01.01.2018 - 31.03.2018) Detail
DF2018/7
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 153.75 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO (01.01.2018 - 31.03.2018) Detail
DF2018/6
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 90.00 Miroslav Súrovský, Slnečná 1079,915 01,Nové Mesto nad Váhom čistenie kanalizácie v MŠ Detail
DF2018/5
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 202.88 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. update na rok 2018 - bezpečnostná brána Detail
DF2018/4
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 4965.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 1/2018 Detail
DF2018/3
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 48.53 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/2
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 231.91 Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova,949 01,Nitra poistenie majetku (01.01.2018 - 31.03.2018) Detail
DF2018/1
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 55.20 SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín upgrade na rok 2018 - program MZDY Detail
Objednávka 6/2018
(Objednávka vystavená)
09.02.2018 1715.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava jedálne kupóny Detail
Objednávka 5/2018
(Objednávka vystavená)
09.02.2018 26.93 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava obálky s doručenkou B6 Detail
DF2017/404
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 78.61 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 419/6 Detail
DF2017/403
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 70.63 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 419/5 Detail
DF2017/402
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 100.26 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 419/4 Detail
DF2017/401
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 79.75 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 420/3 Detail
DF2017/400
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 102.54 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 420/2 Detail
DF2017/399
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 88.86 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 420/1 Detail
DF2017/398
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 5.70 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - OcÚ Detail
DF2017/397
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 26.21 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - MŠ Detail
DF2017/396
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 3.42 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - DS Detail
DF2017/395
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 38.23 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri KD - vyúčtovanie - nedoplatok Detail
DF2017/394
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 0.73 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina NB - vyúčtovanie - nedoplatok Detail
DF2017/393
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 48.99 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD - vyúčtovanie - nedoplatok Detail
DF2017/392
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 151.42 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS - vyúčtovanie - nedoplatok Detail
DF2017/391
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ - vyúčtovanie - preplatok Detail
DF2017/390
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ - vyúčtovanie - preplatok Detail
DF2017/389
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 131.28 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO - vyúčtovanie - nedoplatok Detail
DF2017/388
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 2.31 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO - vyúčtovanie - nedoplatok Detail
DF2017/387
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 465.74 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/386
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 139.31 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/385
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 3.54 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice úrok z omeškania Detail
DF2017/384
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 808.40 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (01.12.2017 - 31.12.2017) Detail
DF2017/383
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 25.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ Detail
DF2017/382
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 32.26 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ Detail
DF2017/381
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 91.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2017/380
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 83.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2017/379
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 18.48 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ Detail
DF2017/378
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 416.15 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/377
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 210.48 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/376
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 12/2017 Detail
DF2017/375
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 205.75 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom stavebný poriadok IV. štvrťrok 2017 Detail
DF2017/374
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 453.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/373
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 164.92 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik MŠ Detail
Objednávka 4/2018
(Objednávka vystavená)
18.01.2018 0.00 Mozola Igor, 91613 Kostolné 127 vývoz odpadových vôd MŠ Detail
Objednávka 3/2018
(Objednávka vystavená)
18.01.2018 0.00 FEREX s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby Detail
Objednávka 2/2018
(Objednávka vystavená)
18.01.2018 0.00 Miroslav Súrovský, Slnečná 1079/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom čistenie kanalizácie MŠ Detail
Objednávka 1/2018
(Objednávka vystavená)
18.01.2018 0.00 EASY - PRINT SK, s.r.o., Mlynské Nivy 4963/56, 821 05 Bratislava farebná tlač Dolnosrnianskych novín Detail
Zmluva
(Zmluva)
11.01.2018 0.00 Comtec s.r.o., Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Zmluva o zabezpečení servisných služieb Detail
DF2017/372
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 250.00 Bc.Peter Sahaj, 1175,916 42,Moravské Lieskové hudba - akcia "Úcta k staršm" Detail
DF2017/371
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 94.80 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice spotrebný materiál pre predškolákov Detail
DF2017/370
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 1320.00 Poľnohospodárske družstvo, Dolné Srnie,91641,Dolné Srnie uskladnenie biologického odpadu Detail
DF2017/369
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 861.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. notebook HP + príslušenstvo - pre MŠ Detail
DF2017/368
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/367
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 326.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava pl.kotla - BD - 420/112 Detail
DF2017/366
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 41953.57 STAVOKOMPLET, spol. s r.o., Mýtna 546,916 01,Stará Turá Zmluva o dielo 012/2017 - komunikácia Žabinec Detail
DF2017/365
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 428.95 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/364
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 63.80 CVNZ s.r.o, Mlynská 27,040 01,Košice poplatok za registráciu e-vizitky Detail
DF2017/363
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 264.96 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/362
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 25.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby Detail
DF2017/361
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 215.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava pl.kotla - BD - 420/124 Detail
DF2017/360
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 488.72 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/359
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 611.04 CB Media, s.r.o., 384,023 03,Zborov nad Bystricou Výroba webovej stránky - nahratie obsahu, školenie Detail
DF2017/358
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 140.22 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/357
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 1000.00 Blanka Rusková, Šulekova 877,971 01,Prievidza registratúrne práce Detail
DF2017/356
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 4430.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/355
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 84.00 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48,82109,Bratislava 2 predplatné časopisu (1/2018-12/2018) Detail
DF2017/354
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 60.07 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A,831 04,Bratislava biele pracovné oblečenie - ŠJ-MŠ Detail
DF2017/353
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 487.94 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava jedálne kupóny Detail
DF2017/352
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 30.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/351
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 504.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/350
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 66.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 11/2017 + servis Detail
DF2017/349
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 42.97 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2017/348
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 162.00 EASY - PRINT SK, s.r.o., Mlynské Nivy 56,82105,Bratislava Dolnosrnianske noviny Detail
DF2017/347
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 1055.65 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (01.11.2017 - 30.11.2017) Detail
Zmluva o dielo č.1707923
(Zmluva)
21.12.2017 2334.00 HYDROTEAM, spol. s r.o. Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa Detail
Dodatok č.6 k Zmluve č.1010302006
(Zmluva)
21.12.2017 0.00 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné 390 nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi Detail
Zápisnica z 35. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
19.12.2017 0.00 Zápisnica z 35. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 15.12.2017 Detail
Uznesenia č. 165 - 172
(Uznesenie)
18.12.2017 0.00 Uznesenia z 35. zasadnutia OZ dňa 15.12.2017 Detail
Zápisnica z 34. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
18.12.2017 0.00 Zápisnica z 34. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 22.11.2017. Detail
VZN č.5/2017
(Nariadenie)
18.12.2017 0.00 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb Detail
VZN č.4/2017
(Nariadenie)
18.12.2017 0.00 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
13.12.2017 41953.57 Stavokomplet spol. s r.o., Mýtna 546, 916 01 Stará Turá Zmluva o dielo č. 012/2017 Detail
DF2017/346
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 307.40 CBS spol. s r. o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica nástenný kalendár A3 Detail
DF2017/345
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 39.00 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner MŠ Detail
DF2017/344
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 17.30 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2017/343
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 2152.30 Ing. Igor Trúsik - WOODLINE, A. Sládkoviča 2098/5,915 01,Nové Mesto nad Váhom altánok pri KD - projekt Nadácia Pontis Detail
DF2017/342
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 240.00 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/341
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 499.00 Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie zemné práce ZD Detail
DF2017/340
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 53.28 EMBA Trade, spol.s r.o., Komárňanská cesta 13,940 01,Nové Zámky spisové dosky, archívne škatule Detail
DF2017/339
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/338
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 61.80 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava - voľby do VÚC 2017 Detail
DF2017/337
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 264.96 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/336
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 1206.00 Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie kúrenárske práce - výmena radiátorov - spálňa MŠ Detail
DF2017/335
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 305.40 KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8,821 01,Bratislava kartotéka A4 - 2 ks Detail
DF2017/334
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 592.67 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/333
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 10.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby Detail
DF2017/332
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 145.96 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/331
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 394.49 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/330
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 32.24 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom sociálne služby Detail
DF2017/329
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 3283.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/328
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 453.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/327
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 88.80 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava kľúčová schránka 1+1 Detail
DF2017/326
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 83.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet OcÚ, KD Detail
DF2017/325
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 30.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet MŠ Detail
DF2017/324
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 88.80 EMBA Trade, spol.s r.o., Komárňanská cesta 13,940 01,Nové Zámky spisové dosky, archívne škatule Detail
DF2017/323
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 206.04 Reprogas s.r.o., 916 42,Moravské Lieskové oprava odberného plynového zariadenia MŠ Detail
DF2017/322
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 23.69 MERCURIUS PLUS, s.r.o., Na Sihoti 1229,013 01,Teplička nad Váhom Picardie pohare 22 cl - 42 ks - Školská jedáleň Detail
DF2017/321
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 518.48 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava VO a MR Detail
DF2017/320
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 69.49 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 419/6 Detail
DF2017/319
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 79.75 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 419/5 Detail
DF2017/318
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 121.91 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 419/4 Detail
DF2017/317
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 103.68 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 420/3 Detail
DF2017/316
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 116.21 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 420/2 Detail
DF2017/315
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 74.05 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 420/1 Detail
DF2017/314
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 42.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2017/313
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 85.20 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 10/2017 + servisné práce 4.10. Detail
DF2017/312
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 9.12 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - OcÚ Detail
DF2017/311
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 25.07 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - MŠ Detail
DF2017/310
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 17.09 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - DS Detail
DF2017/309
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 1193.25 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (01.10.2017 - 31.10.2017) Detail
DF2017/308
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 820.00 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca Občerstvenie zo dňa 27.10.2017 - "Úcta k starším" Detail
DF2017/307
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 500.00 Blanka Rusková, Šulekova 877,971 01,Prievidza registratúrne práce Detail
DF2017/306
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 191.28 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/305
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 72.60 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá odvoz odpadu VOK - cintorín Detail
DF2017/304
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 16.81 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2017/303
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 12.00 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica poštové poukazy - ŠJ Detail
DF2017/302
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 17.27 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica poštové poukazy - Dane a poplatky Detail
DF2017/301
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 3515.76 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice vyúčtovanie plynu OcÚ, MŠ, KD - nedoplatok Detail
DF2017/300
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 1261.58 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie elektroinštalačné práce v MŠ Detail
DF2017/299
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 97.92 ROKO group, s.r.o., Južná 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom farba na vitríny - Projekt PaKR Detail
DF2017/298
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 1760.00 Bemi Metal s.r.o., 21,916 41,Dolné Srnie zhotovenie informačných vitrín - Projekt PaKR Detail
DF2017/297
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 24.90 Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno materiál pre predškolákov Detail
DF2017/296
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 264.96 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/295
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 453.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/294
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 108.93 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom stavebný úrad III. štvrťrok 2017 Detail
DF2017/293
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 330.92 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/292
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 115.73 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elekrina MŠ Detail
DF2017/291
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 480.22 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/290
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 262.39 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD Detail
DF2017/289
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 153.69 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS Detail
DF2017/288
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 49.03 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ Detail
DF2017/287
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 233.33 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ Detail
DF2017/286
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 869.40 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/285
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 153.92 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/284
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 83.84 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD Detail
DF2017/283
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/282
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 219.36 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/281
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 201.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/280
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 42.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2017/279
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 9/2017 Detail
DF2017/278
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 1000.00 Blanka Rusková, Šulekova 877,971 01,Prievidza registratúrne práce Detail
DF2017/277
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 27.10 Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno materiál pre MŠ Detail
DF2017/276
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 1087.90 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (04.09.2017 - 30.09.2017) Detail
DF2017/275
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 16.71 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2017/274
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 322.80 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava archívna skriňa KD - na ozvučenie Detail
Objednávka 2017
(Objednávka vystavená)
04.12.2017 0.00 GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom geodetické práce Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
04.12.2017 0.00 GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom geodetické práce Detail
Zápisnica z 33. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
28.11.2017 0.00 Zápisnica z 33. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 26.9.2017 Detail
Uznesenia č. 159 - 164
(Uznesenie)
27.11.2017 0.00 Uznesenia z 34. zasadnutia OZ dňa 22.11.2017 Detail
Návrh VZN č.5/2017
(Nariadenie)
24.11.2017 0.00 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb Detail
Návrh VZN č.4/2017
(Nariadenie)
24.11.2017 0.00 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Detail
Zmluva č. 0166-PRB-2017
(Zmluva)
26.10.2017 6300.00 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti Detail
Zmluva č. 0165-PRB-2017
(Zmluva)
26.10.2017 200200.00 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov Detail
DF2017/273
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 386.40 EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk MŠ, KD Detail
DF2017/272
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 2x Detail
DF2017/271
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 252.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/270
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 15.34 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice materiál pre MŠ Detail
DF2017/269
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/268
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 200.00 AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza audítorské práce za rok 2016 Detail
DF2017/267
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 585.00 Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie vodoinštalačné a kúrenárske práce - oprava MŠ Detail
DF2017/266
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 306.24 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/265
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 231.91 Prvá komunálna finančná, Samova,949 01,Nitra poistenie majetku (1.10.2017-31.12.2017) Detail
DF2017/264
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 1105.90 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/263
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 282.61 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/262
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 79.60 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/261
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 21.58 Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2,810 06,Bratislava skeny z fotoarchívu SNM Detail
DF2017/260
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 323.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/259
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 104.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner Brother, HP - MŠ Detail
DF2017/258
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 479.81 ASFALT SK, s.r.o., Dlhá 9,900 28,Ivanka pri Dunaji oprava a údržba MK Detail
DF2017/257
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 1715.54 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2017/256
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 14280.00 HYDROTEAM contracting s.r.o., Prostredná 21,900 21,Svätý Jur Zmluva o dielo č. UR/2017/2 - kanalizácia Detail
DF2017/255
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 84.14 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD Detail
DF2017/254
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 102.70 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Lexmark Detail
DF2017/253
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 42.91 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - starosta Detail
DF2017/252
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 201.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/251
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/250
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/249
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 16.81 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2017/248
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 127.20 Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom kontrola a čistenie komínov Detail
DF2017/247
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 8/2017 Detail
DF2017/246
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 189.84 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
Zmluva o úvere
(Zmluva)
06.10.2017 371800.00 Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37 Zmluva o úvere č. 300/150/2017 Detail
Objednávka 17/SK-Ž/2017
(Objednávka vystavená)
02.10.2017 0.00 STAVOKOMPLET, spol. s r.o., Mýtna 546, 916 01 Stará Turá odkanalizovanie cesty v lokalite Žabinec Detail
VZN č. 3/2017
(Nariadenie)
27.09.2017 0.00 VZN č.3/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku... Detail
Uznesenia č. 156 - 158
(Uznesenie)
27.09.2017 0.00 Uznesenia z 33. zasadnutia OZ dňa 26.09.2017 Detail
Zápisnica z 32. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
25.09.2017 0.00 Zápisnica z 32. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 23.08.2017 Detail
DF2017/245
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 207.00 2U spol. s r.o., Trnavská cesta 84,82102,Bratislava vlajky SR, EU Detail
DF2017/244
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 126.00 EASY - PRINT SK, s.r.o., Mlynské Nivy 56,82105,Bratislava tlač Dolnosrnianske noviny Detail
DF2017/243
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 280.80 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/242
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 2440.00 Peter Bulák-geodetické práce, Školská 707,956 18,Bošany geodetické práce - kanalizácia Detail
DF2017/241
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 82.80 CBS spol. s r. o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica Fotenie obce/jar/leto 2017 - II.časť Detail
DF2017/240
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 252.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/239
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 210.00 EASY - PRINT SK, s.r.o., Mlynské Nivy 56,82105,Bratislava tlač letákov - Rázus/Svetský Detail
DF2017/238
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 193.20 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK Detail
DF2017/237
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 2764.79 MUSICDATA s.r.o., Pod Sokolice 6575,911 01,Trenčín ozvučenie KD Detail
DF2017/236
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 43.30 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2017/235
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 81.24 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD Detail
DF2017/234
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/233
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 210.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/232
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 251.62 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/231
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 86.76 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/230
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 575.62 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/229
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 209.04 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/228
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 15.20 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava spotrebný materiál pre MŠ Detail
DF2017/227
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 201.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/226
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 7/2017 Detail
DF2017/225
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 685.85 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (1.7.2017 - 31.07.2017) Detail
DF2017/224
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 74.05 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/6 Detail
DF2017/223
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 77.47 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/5 Detail
DF2017/222
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 113.93 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/4 Detail
DF2017/221
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 101.40 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/3 Detail
DF2017/220
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 115.07 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/2 Detail
DF2017/219
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 77.47 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/1 Detail
DF2017/218
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 9.12 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ Detail
DF2017/217
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 39.88 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ Detail
DF2017/216
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 22.79 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné DS Detail
DF2017/215
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 17.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil matrikárka Detail
Uznesenia č.151 - 155
(Uznesenie)
25.08.2017 0.00 Uznesenia z 32. zasadnutia OZ dňa 23.08.2017 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
04.08.2017 8000.00 Júlia Hulínová, Lovosice, Česká republika kúpa nehnuteľnosti, parc.č. 493, 494, 495, 4307 Detail
Dodatok č.1
(Zmluva)
02.08.2017 0.00 Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, 917 01 Trnava Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 25.02.2016 uzatvorenej podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Detail
Zápisnica z 31. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
13.07.2017 0.00 Zápisnica z 31. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 29.06.2017 Detail
Uznesenia č. 141-150
(Uznesenie)
13.07.2017 0.00 Uznesenia z 31. zasadnutia OZ dňa 29.06.2017 Detail
Zmluva o poskytnutí služby Z1704M
(Zmluva)
12.07.2017 3762.60 Ing. arch. Marianna Bogyová, N. Teslu 4404/1, 921 01 Piešťany Obstaranie územného plánu obce (ÚPN-O) Dolné Srnie Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
04.07.2017 1261.00 Martin Košinár, Ing. Jozefína Košinárová, Dolné Srnie 166 Kúpa pozemku parcelné číslo 297/4 Detail
VZN č.2/2017
(Nariadenie)
03.07.2017 0.00 VZN č.2/2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Dolné Srnie Detail
DF2017/173
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 149.70 Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov MŠ Detail
DF2017/172
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 186.48 Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom ročný servis a oprava plynových kotlov KD Detail
DF2017/171
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 134.78 Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov OcÚ Detail
DF2017/170
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 8040.00 Geodézia Bratislava a.s., Pekná cesta 15,834 04,Bratislava 34 Zmluva o dielo zo dňa 16.01.2017 - kanalizácia Detail
DF2017/169
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 11.72 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava peňažný denník pre MŠ+ poštovné a balné Detail
DF2017/168
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 110.48 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/167
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 260.02 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/166
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 188.40 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/165
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 243.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/164
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 513.80 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/163
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 43.01 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2017/162
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 266.40 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava dopravné zrkadlo Detail
DF2017/161
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/160
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 1459.85 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (1.5.2017 - 31.5.2017) Detail
DF2017/159
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 17.11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2017/158
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 164.14 KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8,821 01,Bratislava kartotéka A4 Detail
DF2017/157
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 264.96 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/156
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 826.20 GEMER KOVO s.r.o., 317,049 64,Sirk dopravné značky Detail
VZN č. 2/2015
(Nariadenie)
29.06.2017 0.00 VZN č.2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Dolné Srnie Detail
Zápisnica z 30. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
28.06.2017 0.00 Zápisnica z 30. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 17.05.2017 Detail
Zmluva o dielo č.UR/2017/2
(Zmluva)
16.06.2017 14280.00 HYDROTEAM contracting s.r.o., Prostredná 21, 900 21 Svätý Jur projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie pre projekt "Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II. etapa" Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
16.06.2017 656.00 CB Media, s.r.o., Zborov nad Bystricou 384, 023 03 "Vytvorenie informačného serveru na internete" Detail
Zmluva o poskytnutí grantu
(Zmluva)
16.06.2017 400.00 Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 projekt "Altánok pre kultúrne podujatia" Detail
Návrh VZN č.2/2017
(Nariadenie)
14.06.2017 0.00 Návrh VZN č.2/2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Dolné Srnie Detail
DF2017/155
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 231.91 Prvá komunálna finančná, Samova,949 01,Nitra poistenie majetku (1.7.2017 - 30.9.2017) Detail
DF2017/154
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 12.00 Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4,915 01,Nové Mesto nad Váhom Novomestský spravodajca 2017 Detail
DF2017/153
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 90.00 Miroslav Súrovský, Slnečná 1079,915 01,Nové Mesto nad Váhom čistenie kanalizácie MŠ Detail
DF2017/152
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 302.40 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/151
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 25.20 SOZA slov.ochr.zväz, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 autorská odmena - Kultúrna komisia - Majáles Detail
DF2017/150
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 67.97 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik OcÚ Detail
DF2017/149
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 252.00 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/148
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 219.36 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/147
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 135.08 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/146
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 271.88 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/145
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 96.00 CBS spol. s r. o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica Fotenie obce/jar/leto 2017 Detail
DF2017/144
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 419.76 Smrhola Jozef - OLYMP, Madarovská 103,935 87,Santovka vlajky DHZ, plakety DHZ Detail
DF2017/143
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/142
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 83.84 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD Detail
DF2017/141
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 280.00 Viliam Turan - TURANCAR, Bratislavská 29,949 01,Nitra Kultúrna komisia -preprava autobusom (ZOO Ostrava) Detail
DF2017/140
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 360.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/139
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 529.93 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/138
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 134.60 Zábavné učení, s.r.o., Mariánské nám. 14,68801,Uherský Brod pomôcky pre MŠ - predškoláci Detail
DF2017/137
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 280.80 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/136
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 300.00 Spolok Dychová hudba Lieskované, 727,916 42,Moravské Lieskové Kultúrna komisia - hudba Lieskované Detail
DF2017/135
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 1200.00 a-audit, s.r.o., Partizánska 888,911 01,Trenčín energetický audit pre MŠ Detail
DF2017/134
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 79.75 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/6 Detail
DF2017/133
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 90.00 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/5 Detail
DF2017/132
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 124.18 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/4 Detail
DF2017/131
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 105.95 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/3 Detail
DF2017/130
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 110.51 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/2 Detail
DF2017/129
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 88.86 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/1 Detail
DF2017/128
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 7.98 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ Detail
DF2017/127
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 74.05 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ Detail
DF2017/126
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 34.18 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné DS Detail
DF2017/125
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 4/2017 Detail
DF2017/124
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 42.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2017/123
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 285.60 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/122
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 37.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner MŠ Detail
DF2017/121
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 1206.15 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (01.04.2017 - 30.04.2017) Detail
DF2017/120
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 1715.54 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2017/119
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 115.20 WATT SK, s.r.o., Dolné Rudiny 3,010 01,Žilina náučno-výchovná pomôcka CUTS - predškoláci Detail
DF2017/118
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 223.68 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/117
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 89.40 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá odvoz odpadu VOK Detail
DF2017/116
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 79.20 ROKO group, s.r.o., Južná 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom KK -oprava a údržba KD - Nadácia Pontis Detail
DF2017/115
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 21.66 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2017/114
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 499.31 KANIX s.r.o., Zelená 887/5,91501,Nové Mesto nad Váhom oprava a údržba KD - Nadácia Pontis Detail
DF2017/113
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 234.00 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/112
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 227.16 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom náklady na stavebný poriadok I.štvrťrok 2017 Detail
DF2017/111
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 36.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava aktualizácia dát katastra Detail
DF2017/110
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 240.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava aktualizácia programov na rok 2017 Detail
DF2017/109
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 129.50 EASY - PRINT SK, s.r.o., Mlynské Nivy 56,82105,Bratislava Dolnosrnianske noviny Detail
DF2017/108
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 130.41 Prvý novomestský autoservis s.r.o., M.R.Štefánika 26,91250,Trenčín oprava a servis auta Detail
DF2017/107
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 25.09 IVES Košice, Čsl. armády 20,040 18,Košice Služby STP k APV IVeS Detail
DF2017/106
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 234.00 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/105
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 934.00 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/104
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 52.50 Ing. Mária Kučerová, SNP 1448,017 01,Považská Bystrica spotrebný materiál - uvítanie do života Detail
DF2017/103
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 51.00 Ing. Mária Kučerová, SNP 1448,017 01,Považská Bystrica spotrebný materiál pre predškolákov Detail
DF2017/102
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 38.50 Slovgram, Jakubovo nám.,810 00,Bratislava verejný rozhlas - rok 2017 - odm.výkon.umelcom... Detail
DF2017/101
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 260.64 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vyvoz odpadu Detail
DF2017/100
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 142.17 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/99
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 331.02 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/98
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 153.54 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS Detail
DF2017/97
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 49.03 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ Detail
DF2017/96
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 232.87 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ Detail
DF2017/95
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 866.50 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/94
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 153.92 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/93
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/92
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 1206.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/91
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 218.61 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD Detail
Uznesenia č. 133 - 140
(Uznesenie)
19.05.2017 0.00 Uznesenia z 30. zasadnutia OZ dňa 17.05.2017 Detail
DF2017/90
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 1054.70 Mountfield SK s.r.o., Červenej armády,036 01,Martin kosačka BDR 583 VARIO Detail
DF2017/89
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 280.80 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/88
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 1311.50 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (01.03.2017 - 31.03.2017) Detail
DF2017/87
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 83.84 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD Detail
DF2017/86
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 25.08 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 3/2017 Detail
DF2017/85
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 2 ks Detail
DF2017/84
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 42.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava služobný mobil - starosta Detail
DF2017/83
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 17.91 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2017/82
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 326.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla 420/123 Detail
DF2017/81
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 296.82 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava plynového kotla 420/133 Detail
DF2017/80
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 234.00 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/79
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 96.00 Poradca podnikatela s.r.o, Martina Razusa 23A,01001,Zilina 1 VSSR - ročný prístup Detail
DF2017/78
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa Služba - zverejnenie dokumentov 2017 Detail
DF2017/77
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 213.36 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/76
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 145.20 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá odvoz odpadu VOK Detail
DF2017/75
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 187.20 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/74
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 343.24 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/73
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 140.22 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/72
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 preplatok - elektrina VO pri PO Detail
DF2017/71
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 preplatok - elektrina MŠ Detail
DF2017/70
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 264.96 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/69
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 231.91 Prvá komunálna finančná, Samova,949 01,Nitra poistenie majetku od 1.4.2017 do 30.6.2017 Detail
DF2017/68
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 2924.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/67
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 83.84 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ Detail
DF2017/66
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 503.51 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/65
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/64
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 66.00 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina predplatné mesačníka PaM,VS 2017 Detail
DF2017/63
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 1154.55 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (1.2.2017 - 28.2.2017) Detail
DF2017/62
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 42.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2017/61
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 280.80 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
26.04.2017 1200.00 a - audit, s.r.o., Partizánska 888/56, 911 01 Trenčín Energetický audit pre MŠ Detail
Zápisnica z 29. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
03.04.2017 0.00 Zápisnica z 29. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 29.03.2017 Detail
Zápisnica z 28. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
31.03.2017 0.00 Zápisnica z 28. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 15.02.2017 Detail
Uznesenia č. 126 - 132
(Uznesenie)
31.03.2017 0.00 Uznesenia z 29. zasadnutia OZ dňa 29.03.2017 Detail
VZN č.1/2017
(Nariadenie)
30.03.2017 0.00 VZN č.1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Detail
DF2017/60
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 25.08 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 2/2017 Detail
DF2017/59
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 79.80 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48,82109,Bratislava 2 predplatné časopisu (1/2017 - 12/2017) Detail
DF2017/58
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 20.69 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2017/57
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 86.40 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK - cintorín Detail
DF2017/56
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 25.20 SOZA slov.ochr.zväz, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 Kultúrna komisia - autorská odmena -hudba Karneval Detail
DF2017/55
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 87.60 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom valec do tlačiarne Lexmark Detail
DF2017/54
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 102.70 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Lexmark Detail
DF2017/53
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 251.52 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/52
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 187.20 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/51
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 456.50 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. inštalácia projektora MŠ Detail
DF2017/50
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 134.40 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla 419/231 Detail
DF2017/49
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 182.40 Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom kontrola a čistenie komínových telies OcÚ, MŠ, KD Detail
DF2017/48
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 717.60 JD ROZHLASY SK s.r.o., Jašíkova 172,023 54,Turzovka oprava bezdrátového rozhlasu Detail
DF2017/47
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 234.00 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/46
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne HP - 2 ks Detail
DF2017/45
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 88.50 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom valec do tlačiarne Brother MŠ Detail
DF2017/44
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 258.72 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/43
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 145.68 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/42
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 408.92 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/41
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 11.98 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ Detail
DF2017/40
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 84.28 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD Detail
DF2017/39
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/38
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 58.99 NIC Hosting. s.r.o., Dlhá 9,900 28,Ivanka pri Dunaji hostingové služby - www.dolnesrnie.sk Detail
DF2017/37
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 3597.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/36
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 481.11 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/35
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 70.00 PD Bošáca, 913 07,Bošáca zimná údržba ciest Detail
DF2017/34
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 322.40 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla BD 420/124 Detail
DF2017/33
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 43.26 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
Kúpna zmluva č.951/2016
(Zmluva)
13.03.2017 2222.00 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Kúpa zmluva, pozemok - parc.č. 457/3 Detail
Uznesenia č. 117 - 125
(Uznesenie)
21.02.2017 0.00 Uznesenia z 28. zasadnutia OZ dňa 15.02.2017 Detail
Uznesenia č. 115 - 116
(Uznesenie)
21.02.2017 0.00 Uznesenia z 27. zasadnutia OZ dňa 12.01.2017 Detail
DF2017/32
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 1715.54 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2017/31
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 995.45 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (1.1.2017 - 31.1.2017) Detail
DF2017/30
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 300.00 AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza audítorské práce za rok 2016 Detail
DF2017/29
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 140.40 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/28
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 200.00 Viliam Turan - TURANCAR, Bratislavská 29,949 01,Nitra preprava autobusom - Kultúrna komisia (lyžovačka) Detail
DF2017/27
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 25.08 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 1/2017 Detail
DF2017/26
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 89.57 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ Detail
DF2017/25
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 3.88 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné DS Detail
DF2017/24
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 0.56 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné ZD Detail
DF2017/23
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 83.71 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. inštalácia licencie - zálohový systém Detail
DF2017/22
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 230.40 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla BD 420/123 Detail
DF2017/21
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 20.40 SOZA slov.ochr.zväz, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 autorská odmena 2017 - obecný rozhlas Detail
DF2017/20
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 23.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2017/19
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 211.92 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/18
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 327.60 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/17
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 534.38 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava plynového kotla BD 419/213 Detail
DF2017/16
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 131.00 Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie výmena radiátoru BD 420/123 Detail
DF2017/15
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 272.16 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/14
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 34.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner MŠ Detail
DF2017/13
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 155.56 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS Detail
DF2017/12
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 48.95 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ Detail
DF2017/11
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 242.21 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ Detail
DF2017/10
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 934.89 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/9
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 151.04 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/8
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 259.56 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD Detail
DF2017/7
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 620.23 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD Detail
DF2017/6
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 234.00 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/5
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 50.00 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14,84104,Bratislava ročná diaľničná známka 2017 Detail
DF2017/4
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 4386.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD - 1/2017 Detail
DF2017/3
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 43.82 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2017/2
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 231.91 Prvá komunálna finančná, Samova,949 01,Nitra poistenie majetku od 1.1.2017 do 31.3.2017 Detail
DF2017/1
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 55.20 SOMI, s.r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín Upgrade na rok 2017 - program MZDY Detail
Zápisnica z 26. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
10.02.2017 0.00 Zápisnica z 26. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 19.12.2016 Detail
Zápisnica z 25. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
10.02.2017 0.00 Zápisnica z 25. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 14.12.2016 Detail
DF2016/405
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 72.08 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - nájomné byty 419/6 Detail
DF2016/404
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 35.23 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - nájomné byty 419/5 Detail
DF2016/403
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 112.37 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - nájomné byty 419/4 Detail
DF2016/402
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 88.86 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - nájomné byty 420/3 Detail
DF2016/401
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 117.96 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - nájomné byty 420/2 Detail
DF2016/400
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 79.97 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - nájomné byty 420/1 Detail
DF2016/399
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 141.52 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom stavebný poriadok za IV. štvrťrok 2016 Detail
DF2016/398
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 141.55 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 12/2016 Detail
DF2016/397
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 404.56 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 12/2016 Detail
DF2016/396
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 vyúčtovanie 2016 - elektrina DS Detail
DF2016/395
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 vyúčtovanie 2016 - elektrina OcÚ Detail
DF2016/394
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 vyúčtovanie 2016 - elektrina VO pri OcÚ Detail
DF2016/393
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 vyúčtovanie 2016 - elektrina VO Detail
DF2016/392
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 1.51 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 vyúčtovanie 2016 - elektrina VO pri PO Detail
DF2016/391
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 vyúčtovanie 2016 - elektrina nájomné byty Detail
DF2016/390
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 vyúčtovanie 2016 - elektrina KD Detail
DF2016/389
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 38.23 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 vyúčtovanie 2016 - elektrina VO pri KD Detail
DF2016/388
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 12.60 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava aktualizácia progr.na CD - Kataster, Dane a odpady Detail
DF2016/387
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 211.92 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2016/386
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 447.07 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2016/385
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 83.84 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet OcÚ, KD Detail
DF2016/384
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka MŠ Detail
DF2016/383
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 327.73 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava osvetlenia obce Detail
DF2016/382
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 93.60 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik - nájomné byty Detail
DF2016/381
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 21.73 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobil - matrikárka Detail
DF2016/380
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 12/2016 Detail
DF2016/379/P
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 63.80 CVNZ s.r.o, Mlynská 27,040 01,Košice poplatok za registráciu e-vizitky Detail
DF2016/378
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 468.00 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik - nájomné byty Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
01.02.2017 143.88 Popelka Zdenko, Popelková Mária, Dolné Srnie 307 Kúpna zmluva, pozemok - parc.č.541/6 Detail
Zmluva o dielo č.4/2017
(Zmluva)
16.01.2017 0.00 Geodézia Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava Geodetické zameranie s výškopisom a polohopisom - projekt kanalizácia Detail
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
11.01.2017 0.00 Technické služby m.p.o., Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá Vývoz komunálneho odpadu,
vývoz veľkoplošných kontajnerov
Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
10.01.2017 0.00 Poľnohospodárske družstvo Bošáca, 913 07 Bošáca Zmluva o dielo na zimnú údržbu miestnych komunikácií. Detail
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore
(Zmluva)
09.01.2017 0.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Zmluva na programy: WinCITY Dane a poplatky, WinCITY Odpady Detail
DF2016/377
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 515.04 Tising spol.s r.o., Odborárska 3 3,915 01,Nové Mesto nad Váhom Dolnosrnianske noviny Detail
DF2016/376
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 248.64 Stanislav Staš, 54,086 33,Zborov nožnicové stany Profitent Detail
DF2016/375
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 378.28 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2016/374
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 244.32 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2016/373
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 1869.49 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. projektor Epson pre MŠ Detail
DF2016/372
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 120.00 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla v nájomnom byte 420/122 Detail
DF2016/371
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 136.94 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2016/370
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 39.60 SOZA slov.ochr.zväz, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 autorská odmena Detail
DF2016/369
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 3913.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2016/368
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 475.29 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2016/367
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 502.22 Reprogas s.r.o., 916 42,Moravské Lieskové inštalácia potrubia na septik v KD Detail
DF2016/366
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka MŠ Detail
DF2016/365
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 84.02 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Ocú, KD Detail
DF2016/364
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 42.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2016/363
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 753.54 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
Uznesenia č.112 - 114
(Uznesenie)
20.12.2016 0.00 Uznesenia z 26. zasadnutia OZ dňa 19.12.2016 Detail
Uznesenia č.106 - 111
(Uznesenie)
20.12.2016 0.00 Uznesenia z 25. zasadnutia OZ dňa 14.12.2016 Detail
VZN č.3/2016
(Nariadenie)
20.12.2016 0.00 VZN č.3/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku... Detail
Zápisnica z 24. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
13.12.2016 0.00 Zápisnica z 24. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 23.11.2016 Detail
Zápisnica z 23. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
13.12.2016 0.00 Zápisnica z 23. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 26.10.2016 Detail
Výzva na predkladanie ponúk
(Výzva na predloženie ponúk)
05.12.2016 14200.00 Spracovanie výškopisného a polohopisného zamerania budúcej gravitačnej splaškovej kanalizácie v obci Dolné Srnie ako podklad pre vyhotovenie Projektovej dokumentácie k územnému konaniu. Detail
DF2016/362
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 11/2016 Detail
DF2016/361
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 374.40 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik nájomné byty Detail
DF2016/360
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 140.40 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik nájomné byty Detail
DF2016/359
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 20.89 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil matrikárka Detail
DF2016/358
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 209.04 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá TSST - vývoz odpadu Detail
DF2016/357
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 133.03 AQUA Trade s.r.o., Hviezdoslavova,960 01,Zvolen ročný servis a batéria v ŠJ Detail
DF2016/356
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 157.00 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner a valec do tlačiarne Brother Detail
DF2016/355
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 32.40 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica časopisy pre MŠ Detail
DF2016/354
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner 2x do tlačiarne HP Detail
DF2016/353
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 112.40 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla v nájomnom byte 420/122 Detail
DF2016/352
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 234.00 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik nájomné byty Detail
DF2016/351
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 244.32 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá TSST - vývoz odpadu Detail
DF2016/350
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 82.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Lexmark Detail
DF2016/349
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 311.69 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava a údržba plynového kotla 419/214 Detail
DF2016/348
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 138.19 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik MŠ Detail
DF2016/347
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 ZSE - VO - vyúčtovanie - preplatok Detail
DF2016/346
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 57.55 EMVIA s.r.o., Severná 26,915 01,Nové Mesto nad Váhom kreatívny materiál - Tvorivé dielne - z dotácií Detail
DF2016/345
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 788.40 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu TKO, VOK Detail
DF2016/344
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 148.31 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrika MŠ Detail
Návrh VZN č.3/2016
(Nariadenie)
30.11.2016 0.00 Návrh VZN č.3/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku... Detail
Uznesenia č.103-105
(Uznesenie)
29.11.2016 0.00 Uznesenia z 24. zasadnutia OZ dňa 23.11.2016 Detail
Návrh VZN č.2/2016
(Nariadenie)
16.11.2016 0.00 VZN č.2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Detail
Zmluva o zriadení vecného bremena
(Zmluva)
09.11.2016 0.00 Daša Vašková, 91641 Dolné Srnie 394 Zmluva o zriadení vecného bremena Detail
DF2016/343
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 2900.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2016/342
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 85.80 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VK - cintorin Detail
DF2016/341
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 220.80 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2016/340
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet MŠ Detail
DF2016/339
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 84.70 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet OcÚ, KD Detail
DF2016/338
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 42.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2016/337
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 326.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla 420/113 Detail
DF2016/336
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 326.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla 420/111 Detail
DF2016/335
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 10/2016 Detail
DF2016/334
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 76.33 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - 419/6 Detail
DF2016/333
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 125.32 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - 419/5 Detail
DF2016/332
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 111.65 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - 419/4 Detail
DF2016/331
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 104.81 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - 420/3 Detail
DF2016/330
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 119.63 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - 420/2 Detail
DF2016/329
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 78.61 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - 420/1 Detail
DF2016/328
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 10.25 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - OcÚ Detail
DF2016/327
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 72.91 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - MŠ Detail
DF2016/326
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 14.81 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - cintorín + dom smútku Detail
DF2016/325
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 21.08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2016/324
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 280.80 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik - nájomné byty Detail
DF2016/323
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 216.00 Milan Oríšek, Bzince pod Javorinou 513,916 11,Bzince pod Javorinou deratizačné práce - nájomné byty Detail
DF2016/322
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 345.74 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn KD - doplatok Detail
DF2016/321
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 0.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice vyúčtovanie plynu Detail
DF2016/320
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 234.00 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik - nájomné byty Detail
DF2016/319
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 66.31 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik KD Detail
DF2016/318
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 480.