Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 71 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Návrh dodatku č.1 k VZN č.4/2017
(Nariadenie)
01.12.2020 0.00 Návrh dodatku č.1 k VZN č.4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Dolné Srnie Detail
Zmluva
(Zmluva)
23.09.2020 10000.00 Slobvenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obci Dolné Srnie Detail
Nájomná zmluva č. 013/2020
(Zmluva)
21.09.2020 132.78 Lucia Gáborová, Albína Martáková, Dolné Srnie 420 Nájomná zmluva č. 13/2020
BD 420
Detail
Zmluva TPO
(Zmluva)
04.08.2020 1200.00 Janka Kahanová, A. Sládkoviča 2, Nové Mesto nad Váhom Zmluva o zabezpečovaní výkonu činnosti technika požiarnej ochrany (TPO) Detail
DF2020/217
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 47.74 Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín kópie/výtlačky 6/2020 Detail
DF2020/216
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2020/215
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 42.64 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, internet KD Detail
DF2020/214
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 10.76 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina BEZP.SIM MP (01.07.2020 - 30.09.2020) Detail
DF2020/213
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 79.87 cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava služby pevnej siete 6/2020 (od 17.06.2020) + prenájom antén (4/2020-6/2020 od 24.04.2020) Detail
DF2020/212
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 730.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 13x (29.06.2020) Detail
DF2020/211
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 119.81 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS (01.07.2020 - 30.09.2020) Detail
DF2020/210
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 295.85 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO 6/2020 Detail
DF2020/209
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 135.25 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 6/2020 Detail
DF2020/208
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 100.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD 12 b.j. (01.07.2020 - 30.09.2020) Detail
DF2020/207
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 265.84 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD Medlin (01.07.2020 - 30.09.2020) Detail
DF2020/206
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 562.70 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD (01.07.2020 - 30.11.2020) Detail
DF2020/205
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 47.08 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ (01.07.2020 - 30.09.2020) Detail
DF2020/204
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 346.05 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ (01.07.2020 - 30.09.2020) Detail
DF2020/203
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 1104.16 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO (01.07.2020 - 30.09.2020) Detail
DF2020/202
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 154.43 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO (01.07.2020 - 30.09.2020) Detail
DF2020/201
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 210.00 PANOGO s.r.o., Štôla 138,05937,Štôla vytvorenie virtuálnej prehliadky Detail
DF2020/200
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 320.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica systémová podpora URBIS (01.07.2020 - 30.06.2021) Detail
DF2020/199
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 294.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD (01.07.2020 - 31.07.2020) Detail
DF2020/198
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 56.98 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ (10.01.2020 - 30.06.2020) Detail
DF2020/197
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2020/196
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 39.36 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom záloha/monitoring 6/2020 Detail
DF2020/195
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 15.00 Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4,915 01,Nové Mesto nad Váhom Novomestský spravodajca 2020 Detail
DF2020/194
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2020/193
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 332.52 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 5,28 t (17.06.2020) Detail
DF2020/192
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 618.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 11x (10.06.2020) Detail
DF2020/191
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 45.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica školenie k IS URBIS Detail
DF2020/190
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 812.00 B PLUS TV Klimkovice, Klimkovice oprava a údržba MR Detail
DF2020/189
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 89.00 Centrum výzkumu názorů klientů s.r.o., Stodolní 794/21,70200,Ostrava poplatok za elektronickú vizitku balíček ELITE Detail
DF2020/188
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 156.00 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava a údržba v BD 420/124 Detail
DF2020/187
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2020/186
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 12.60 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava aktualizácie dát EO Detail
DF2020/185
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 329.52 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 5,30 t (03.06.2020) Detail
DF2020/184
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2020/183
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 150.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, internet KD + zmluvná pokuta (za ukončenie) Detail
DF2020/182
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 33.90 cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava internet OcÚ 6/2020 Detail
DF2020/181
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 798.34 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 05/2020 Detail
DF2020/180
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 90.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 5/2020 Detail
DF2020/179
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 330.13 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO 5/2020 Detail
DF2020/178
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 2015.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2020/177
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 449.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 8x (28.05.2020) Detail
DF2020/176
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 334.30 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD (01.06.2020 - 30.06.2020) Detail
DF2020/175
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2020/174
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 39.36 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom záloha/monitoring 5/2020 Detail
DF2020/173
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 47.38 Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín kópie/výtlačky 5/2020 Detail
DF2020/172
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 112.49 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava a údržba v BD 420/114 Detail
DF2020/171
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 120.67 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava a údržba v BD 420/114 Detail
DF2020/170
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 38.40 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,82108,Bratislava 2 autorská odmena - prevádzka - obecný rozhlas 2020 Detail
DF2020/169
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 797.11 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava a údržba MR a VO Detail
DF2020/168
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 344.10 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 5,80 t (20.05.2020) Detail
DF2020/167
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2020/166
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 1870.00 PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany tlač kníh "Porta do Dolného Srnia" Detail
DF2020/165
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 62.28 NABEL sped s.r.o., Jilemnického 1337/9,92601,Sereď bezkontaktný infračervený teplomer do MŠ Detail
DF2020/164
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 618.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 11x (15.05.2020) Detail
Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve
(Zmluva)
02.07.2020 318.00 TENDERnet s.r.o., M:R:Štefánika 836/33, 010 01 Žilina Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve na využívanie softvéru TENDERnet Detail
Dodatok k zmluve č.3
(Zmluva)
30.06.2020 0.00 cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava Dodatok k zmluve č.3 o pripojení a poskytovaní verejných služieb cns-net prístupu do siete internet Detail
Dodatok k zmluve č.2
(Zmluva)
30.06.2020 0.00 cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava Dodatok k zmluve č.2 o pripojení a poskytovaní verejných služieb cns-net prístupu do siete internet Detail
Dodatok k zmluve č.1
(Zmluva)
30.06.2020 0.00 cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava Dodatok k zmluve č.1 o pripojení a poskytovaní verejných služieb cns-net prístupu do siete internet Detail
Zmluva č.121984750
(Zmluva)
04.06.2020 16.78 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - kamery (križovatka) Detail
Zmluva č.121984761
(Zmluva)
04.06.2020 16.78 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - kamera (Hulínovec) Detail
DF2020/164
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 126.31 Kopún Vladimír-Plynoterm, Tematínska 8,91501,Nové Mesto nad váhom ročný servis a oprava plynových kotlov OcÚ Detail
DF2020/163
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 187.61 Kopún Vladimír-Plynoterm, Tematínska 8,91501,Nové Mesto nad váhom ročný servis a oprava plynových kotlov KD Detail
DF2020/162
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 254.02 Kopún Vladimír-Plynoterm, Tematínska 8,91501,Nové Mesto nad váhom ročný servis a oprava plynových kotlov MŠ Detail
DF2020/161
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 1792.86 Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie dodanie a montáž žalúzií BD 484 Detail
DF2020/160
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 258.07 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie el. inštalácia ku kamerám pre MŠ Detail
DF2020/159
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 353.45 Kovák s. r. o., Dolné Srnie 421,91641,Dolné Srnie výroba a montáž stojanu na poštové schránky BD 484 Detail
DF2020/158
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 329.52 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 6,08 t (06.05.2020) Detail
DF2020/157
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2020/156
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 1231.78 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 04/2020 Detail
DF2020/155
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 92.80 Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 predplatné PMaO Detail
DF2020/154
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 37.75 SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o. v skratke: SVT, s. r. o., Starosaská 15,05201,Spišská Nová Ves nitrilové rukavice Detail
DF2020/153
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 368.44 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO 4/2020 Detail
DF2020/152
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 104.64 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 4/2020 Detail
DF2020/151
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 33.90 cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava internet OcÚ 5/2020 Detail
DF2020/150
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 487.80 cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava aktivačný poplatok CNS + internet OcÚ 4/2020 Detail
DF2020/149
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 71.64 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, internet KD Detail
DF2020/148
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2020/147
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 337.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 6x (29.04.2020) Detail
DF2020/146
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 87.29 ALM Autoservis s. r. o., Srnianska 1843/20,91501,Nové Mesto nad Váhom výmena bočného skla na aute Detail
DF2020/145
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2020/144
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 498.30 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD (01.05.2020 - 31.05.2020) Detail
DF2020/143
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 39.36 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom záloha/monitoring 4/2020 Detail
DF2020/142
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 266.54 SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o. v skratke: SVT, s. r. o., Starosaská 15,05201,Spišská Nová Ves dezinfekcia/nitrilové rukavice/rúška Detail
DF2020/141
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 86.06 Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín kópie/výtlačky 4/2020 Detail
DF2020/140
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 730.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 13x (20.04.2020) Detail
DF2020/139
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom servisné práce OcÚ Detail
DF2020/138
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 170.00 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava – mestská časť Ruži poštové schránky BD 484 Detail
DF2020/137
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 235.80 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK 0,76 t DS (20.04.2020) 2,69 t MŠ (22.04.2020) Detail
DF2020/136
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 372.18 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 6,73 t (22.04.2020) Detail
DF2020/135
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2020/134
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 158.40 VARIAFLEX s.r.o., Ťahanovská 2902/36A,04013,Košice nitrilové rukavice Detail
DF2020/133
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 99.00 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava predplatné ZRIAĎOVATEĽ Detail
DF2020/132
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 197.76 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, DS, KD, MŠ Detail
DF2020/131
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 139.38 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové kontrola hasiacich prístrojov BD 420 Detail
DF2020/130
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 141.48 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové kontrola hasiacich prístrojov BD 419 Detail
DF2020/129
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 326.52 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 7,05 t (08.04.2020) Detail
DF2020/128
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 294.90 L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca dezinfekčné prostriedky Detail
DF2020/127
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 636.00 BINS s.r.o, Vašinova 61,949 01,Nitra smetné nádoby 20 ks - 110 l Detail
DF2020/126
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 25.09 IVES Košice, Čsl. armády 20,040 18,Košice služby STP APV WINMATRI Detail
DF2020/125
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 8.60 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava tlačivá pre MŠ Detail
DF2020/124
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 776.16 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 03/2020 Detail
DF2020/123
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 138.60 PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany Dolnosrnianske noviny Detail
DF2020/122
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 10.76 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina BEZP.SIM MP (01.04.2020 - 30.06.2020) Detail
DF2020/121
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 96.84 PLOBERGER - SK, s.r.o., Priemyselná 2634/1,90901,Skalica overal jednorázový Detail
DF2020/120
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 666.00 Educas s.r.o., Továrenská 390/5,91105,Trenčín ochranné rúška Detail
DF2020/119
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 71.64 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, internet KD Detail
DF2020/118
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2020/117
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 83.76 PLOBERGER - SK, s.r.o., Priemyselná 2634/1,90901,Skalica dezinfekcia Detail
DF2020/116
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 276.22 PLOBERGER - SK, s.r.o., Priemyselná 2634/1,90901,Skalica pracovné rukavice/jednorázové rukavice Detail
DF2020/115
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 281.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 5x (30.03.2020) Detail
DF2020/114
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa Služba - zverejňovanie dokumentov 2020 Detail
DF2020/113
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 439.45 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO 3/2020 Detail
DF2020/112
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 136.39 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 3/2020 Detail
DF2020/111
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 119.81 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS (01.04.2020 - 30.06.2020) Detail
DF2020/110
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 640.74 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 3/2020 Detail
DF2020/109
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 359.10 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 5,77 t (25.03.2020) Detail
DF2020/108
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 265.84 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD Medlin (01.04.2020 - 30.06.2020) Detail
DF2020/107
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 47.08 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ (01.04.2020 - 30.06.2020) Detail
DF2020/106
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 346.05 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ (01.04.2020 - 30.06.2020) Detail
DF2020/105
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 1104.16 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO (01.04.2020 - 30.06.2020) Detail
DF2020/104
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 154.43 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO (01.04.2020 - 30.06.2020) Detail
DF2020/103
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 100.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD 12 b.j. (01.04.2020 - 30.06.2020) Detail
DF2020/102
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 9.44 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD 12 b.j. - 001 Detail
DF2020/101
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 9.02 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD 12 b.j. - 204 Detail
DF2020/100
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 9.65 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD 12 b.j. - 203 Detail
DF2020/99
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 9.65 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD 12 b.j. - 202 Detail
DF2020/98
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 9.65 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD 12 b.j. - 201 Detail
DF2020/97
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 9.65 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD 12 b.j. - 104 Detail
DF2020/96
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 9.65 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD 12 b.j. - 103 Detail
DF2020/95
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 9.02 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD 12 b.j. - 102 Detail
DF2020/94
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 9.65 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD 12 b.j. - 101 Detail
DF2020/93
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 9.65 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD 12 b.j. - 004 Detail
DF2020/92
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 9.02 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD 12 b.j. - 003 Detail
DF2020/91
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 9.65 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD 12 b.j. - 002 Detail
DF2020/90
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 1682.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD (01.04.2020 - 30.04.2020) Detail
DF2020/89
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 39.36 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom záloha/monitoring 3/2020 Detail
DF2020/88
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 1241.32 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava a údržba VO Detail
DF2020/87
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2020/86
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 48.00 SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín Videoškolenie "Koronavírus" Detail
DF2020/85
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 25.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2020/84
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 171.44 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica kancelárske potreby OcÚ Detail
DF2020/83
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 150.00 BTI s.r.o., Lúčna 1011/4,014 01,Bytča revízia MŠ - bleskozvod Detail
DF2020/82
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 562.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 10x (13.03.2020) Detail
DF2020/81
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 267.78 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 4,33 t (11.03.2020) Detail
DF2020/80
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 240.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava aktualizácia programov na rok 2020 Detail
DF2020/79
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 36.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava aktualizácie dát katastra Detail
DF2020/78
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2020/77
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 87.20 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie - "Voľby do NR SR 2020" 29.02.2020 Detail
DF2020/76
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 1042.30 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 2/2020 Detail
DF2020/75
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 165.00 Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 VSSR - ročný prístup Detail
DF2020/74
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 105.06 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom servisné práce OcÚ Detail
DF2020/73
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2020/72
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 71.64 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, internet KD Detail
DF2020/71
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 12 Detail
DF2020/70
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 11 Detail
DF2020/69
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 10 Detail
DF2020/68
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 9 Detail
DF2020/67
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 8 Detail
DF2020/66
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 7 Detail
DF2020/65
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 6 Detail
DF2020/64
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 5 Detail
DF2020/63
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 4 Detail
DF2020/62
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 3 Detail
DF2020/61
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 2 Detail
DF2020/60
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 1 Detail
DF2020/59
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 367.26 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 4,30 t (26.02.2020) Detail
DF2020/58
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 496.25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 02/2020 Detail
DF2020/57
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 488.98 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO 2/2020 Detail
DF2020/56
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 143.32 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 2/2020 Detail
DF2020/55
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 618.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 11x (28.02.2020) Detail
DF2020/54
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 33.00 Regionálne združenie miest a obcí stredného považia, K dolnej stanici 20A,911 01,Trenčín 1 publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve Detail
DF2020/53
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 30.00 Ing. Mária Ďuricová, Obchodná 8555/3A,01008,Žilina tlačivá k prevádzke pohrebiska Detail
DF2020/52
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 38.52 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,810 00,Bratislava tlačivá - matrika, EO Detail
DF2020/51
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2020/50
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 4074.50 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD (01.03.2020 - 31.03.2020) Detail
DF2020/49
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 39.36 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom záloha/monitoring 2/2020 Detail
DF2020/48
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 304.86 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 4,69 t (12.02.2020) Detail
DF2020/47
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2020/46
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 48.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom servisné práce OcÚ Detail
DF2020/45
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 196.80 Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom kontrola a čistenie komínov OcÚ, MŠ, KD Detail
DF2020/44
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 281.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 5x (10.02.2020) Detail
DF2020/43
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 17.27 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica tlačiarenské služby - šeky DzN Detail
DF2020/42
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 659.20 Jiří Štefan, Žižkova 475,50781,Lázně Bělohrad tonery do tlačiarne Lexmark Detail
DF2020/41
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 360.00 L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca spotrebný materiál - drevené palety Detail
DF2020/40
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 31.20 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom servisné práce OcÚ Detail
DF2020/39
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 64.56 Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom valec do tlačiarne Brother - MŠ Detail
DF2020/38
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne HP 2 ks Detail
DF2020/37
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2020/36
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 1461.48 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 1/2020 Detail
DF2020/35
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 353.41 Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13,810 00,Bratislava predplatné "Legislatívne zmeny pre VS" Detail
DF2020/34
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 76.00 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina predplatné časopisu PaM na rok 2020 Detail
DF2020/33
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 2015.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2020/32
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 567.34 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO 1/2020 Detail
DF2020/31
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 153.41 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 1/2020 Detail
DF2020/30
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2020/29
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 71.64 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, internet KD Detail
DF2020/28
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 917.42 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 01/2020 Detail
DF2020/27
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 618.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 11x (30.01.2020) Detail
DF2020/26
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 400.00 Viliam Turan - TURANCAR, Bratislavská 29,949 01,Nitra preprava autobusom - KK - lyžiarsky zájazd Detail
DF2020/25
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 93.77 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica kancelárske potreby OcÚ Detail
DF2020/24
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 332.15 Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Epson, Brother - MŠ Detail
DF2020/23
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 269.28 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 3,27 t (15.01.2020) Detail
DF2020/22
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 5021.10 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD (01.02.2020 - 29.02.2020) Detail
DF2020/21
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 39.36 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom záloha/monitoring 1/2020 Detail
DF2020/20
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 324.24 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK 2,69 t (24.01.2020) Detail
DF2020/19
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2020/18
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 845.34 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom výmena kondenzačného kotla v BD - 212 Detail
DF2020/17
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 231.00 Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie kúrenárske práce v BD - 213, 233 Detail
DF2020/16
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2020/15
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 1195.20 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom výmena kondenzačného kotla v BD - 212 Detail
Zmluva
(Zmluva)
07.05.2020 0.00 cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb cns-net prístupu do siete internet Detail
Nájomná zmluva č. 012/2020
(Zmluva)
20.04.2020 100.65 Danka Geržová, Dolné Srnie 484 Nájomná zmluva č. 12/2020
BD 484
Detail
Nájomná zmluva č. 011/2020
(Zmluva)
20.04.2020 163.59 Patrícia Švachová, Matúš Sika, Dolné Srnie 484 Nájomná zmluva č. 11/2020
BD 484
Detail
Nájomná zmluva č. 010/2020
(Zmluva)
20.04.2020 162.24 Rudolf Helia, Lucia Šutovská, Dolné Srnie 484 Nájomná zmluva č. 10/2020
BD 484
Detail
Nájomná zmluva č. 009/2020
(Zmluva)
20.04.2020 163.32 Peter Hargaš, Janka Matejíková, Dolné Srnie 484 Nájomná zmluva č. 9/2020
BD 484
Detail
Nájomná zmluva č. 008/2020
(Zmluva)
20.04.2020 100.65 Miloš Zelko, Dolné Srnie 484 Nájomná zmluva č. 8/2020
BD 484
Detail
Nájomná zmluva č. 007/2020
(Zmluva)
20.04.2020 163.59 Dominika Stančíková, Ladislav Gulač, Dolné Srnie 484 Nájomná zmluva č. 7/2020
BD 484
Detail
Nájomná zmluva č. 006/2020
(Zmluva)
20.04.2020 162.24 Patrik Štrbka, Petra Janků, Dolné Srnie 484 Nájomná zmluva č. 6/2020
BD 484
Detail
Nájomná zmluva č. 005/2020
(Zmluva)
20.04.2020 163.32 Lukáš Berényi, Erika Šulháňová, Dolné Srnie 484 Nájomná zmluva č. 5/2020
BD 484
Detail
Nájomná zmluva č. 004/2020
(Zmluva)
20.04.2020 100.65 Emília Štecová, Dolné Srnie 484 Nájomná zmluva č. 4/2020
BD 484
Detail
Nájomná zmluva č. 003/2020
(Zmluva)
20.04.2020 155.73 Lucia Kukučová, Robert Strapina, Dolné Srnie 484 Nájomná zmluva č. 3/2020
BD 484
Detail
Nájomná zmluva č. 002/2020
(Zmluva)
20.04.2020 154.37 Adriana Bezáková, Dolné Srnie 484 Nájomná zmluva č. 2/2020
BD 484
Detail
Nájomná zmluva č. 001/2020
(Zmluva)
20.04.2020 155.45 Martin Kacko, Lucia Kolníková, Dolné Srnie 484 Nájomná zmluva č. 1/2020
BD 484
Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
30.03.2020 15964.76 Comtec s.r.o., Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Zmluva o dielo - "Vybudovanie kamerového systému v obci Dolné Srnie" Detail
Zmluva o operatívnom leasingu MFZ prístroja
(Zmluva)
19.03.2020 0.00 Doofisu s.r.o., Zlatovská 17, 911 05 Trenčín Zmluva o operatívnom leasingu kopírovacieho MFZ prístroja SHARP MX-2651 Detail
Zmluva č.121965542
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
Zmluva č.121965541
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
Zmluva č.121965540
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
Zmluva č.121965539
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
Zmluva č.121965538
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
Zmluva č.121965537
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
Zmluva č.121965536
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
Zmluva č.121965535
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
Zmluva č.121965534
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
Zmluva č.121965533
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
Zmluva č.121965532
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
Zmluva č. 121965531
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
DF2020/14
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 224.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 4x (09.01.2020) Detail
DF2020/13
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 301.86 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 4,24 t (15.01.2020) Detail
DF2020/12
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 20.40 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,82108,Bratislava 2 autorská odmena - prevádzka - obecný rozhlas 2020 Detail
DF2020/11
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 319.44 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 6,42 t (02.01.2020) Detail
DF2020/10
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 265.84 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD Medlin (01.01.2020 - 31.03.2020) Detail
DF2020/9
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 562.70 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD (01.01.2020 - 30.06.2020) Detail
DF2020/8
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 119.81 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS (01.01.2020 - 31.03.2020) Detail
DF2020/7
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 47.08 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ (01.01.2020 - 31.03.2020) Detail
DF2020/6
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 346.05 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ (01.01.2020 - 31.03.2020) Detail
DF2020/5
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 1104.16 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO (01.01.2020 - 31.03.2020) Detail
DF2020/4
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 154.43 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO (01.01.2020 - 31.03.2020) Detail
DF2020/3
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 99.00 Centrum výzkumu názorů klientů s.r.o., Stodolní 794/21,70200,Ostrava poplatok za elektronickú vizitku Detail
DF2020/2
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 10.76 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina BEZP.SIM MP (01.01.2020 - 31.03.2020) Detail
DF2020/1
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 57.60 SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín program MZDY - upgrade na rok 2020 Detail
Zmluva o dielo č.BP2001
(Zmluva)
27.01.2020 16917.12 Architektonický ateliér B P, Bratislavská 110, 921 01 Piešťany Územný plán obce Dolné Srnie Detail
DF2019/419
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 2.33 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné 484 Detail
DF2019/418
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 140.62 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/6 Detail
DF2019/417
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 156.88 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/5 Detail
DF2019/416
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 261.47 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/4 Detail
DF2019/415
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 190.58 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/3 Detail
DF2019/414
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 221.95 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/2 Detail
DF2019/413
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 169.67 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/1 Detail
DF2019/412
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 0.00 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné 55 Detail
DF2019/411
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 0.00 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné ZD Detail
DF2019/410
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 13.94 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ Detail
DF2019/409
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 140.62 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ Detail
DF2019/408
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 156.88 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné DS Detail
DF2019/407
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 40.68 ROKO group, s.r.o., Južná 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom materiál pre MŠ Detail
DF2019/406
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 0.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD - vyúčtovanie 2019 - preplatok Detail
DF2019/405
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 572.42 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 12/2019 Detail
DF2019/404
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ - opr.7320021790 -preplatok Detail
DF2019/403
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ- opr.7200909173 - preplatok Detail
DF2019/402
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 144.18 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 12/2019 Detail
DF2019/401
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 593.40 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 12/2019 Detail
DF2019/400
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 6.84 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS - vyúčtovanie 2019 - nedoplatok Detail
DF2019/399
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ - vyúčtovanie 2019 - preplatok Detail
DF2019/398
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 182.16 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ- vyúčtovanie 2019 -nedoplatok Detail
DF2019/397
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO - vyúčtovanie 2019 - preplatok Detail
DF2019/396
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD - vyúčtovanie 2019 - preplatok Detail
DF2019/395
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD - vyúčtovanie 2019 - preplatok Detail
DF2019/394
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 43.22 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri KD -vyúčtovanie 2019 - nedoplatok Detail
DF2019/393
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/392
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 928.12 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 12/2019 Detail
DF2019/391
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 1800.00 LEDAS, s. r. o., Trnavská 70,82102,Bratislava Splašková kanalizácia Detail
DF2019/390
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 552.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (30.12.2019) Detail
DF2019/389
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 71.64 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, internet KD Detail
DF2019/388
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2019/387
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2019/386
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 32.16 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom mesačná údržba dát 12/2019 Detail
DF2019/385
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/384
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 331.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (16.12.2019) Detail
DF2019/383
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 189.06 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom stavebný poriadok IV. štvrťrok 2019 Detail
DF2019/382
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 297.24 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (18.12.2019) - 5,09 t Detail
DF2019/381
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 720.00 Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň Splašková kanalizácia Detail
DF2019/380
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 69.60 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4,05801,Poprad pracovné oblečenie Detail
DF2019/379
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 77.80 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava – mestská časť Ruži príslušenstvo k PC Detail
DF2019/378
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 288.60 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava – mestská časť Ruži príslušenstvo k PC Detail
DF2019/377
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 660.00 Poľnohospodárske družstvo, Dolné Srnie,91641,Dolné Srnie uskladnenie biologického odpadu Detail
DF2019/376
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 14.50 INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29,81105,Bratislava spotrebný materiál pre OcÚ Detail
DF2019/375
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 297.00 GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom zameranie MI Detail
DF2019/374
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 36.00 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava spotrebný materiál pre OcÚ Detail
DF2019/373
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 236.27 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica kancelárske potreby Detail
DF2019/372
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/371
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 311.46 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (04.12.2019) - 5,28 t Detail
DF2019/370
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2019/369
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 71.64 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, internet KD Detail
DF2019/368
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 153.77 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 11/2019 Detail
DF2019/367
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 540.67 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 11/2019 Detail
DF2019/366
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 1135.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2019/365
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 386.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (27.11.2019) Detail
DF2019/364
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 228.00 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie montáž vianočnej výzdoby (26.11.2019) Detail
DF2019/363
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 1430.65 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 11/2019 Detail
DF2019/362
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 598.92 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 11/2019 Detail
DF2019/361
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 10.00 Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22,91101,Trenčín CD príručka "Invazívne a nepôvodné druhy" Detail
DF2019/360
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 5701.20 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 12/2019 Detail
DF2019/359
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 141.60 MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2,03852,Sučany nylonová sieť - na nádstavbu na vlečku Detail
DF2019/358
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 206.40 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne HP - 4ks Detail
DF2019/357
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 133.08 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom poplatok za webovú stránku Detail
DF2019/356
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/355
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 575.00 EduPoint s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,91101,Trenčín spotrebný materiál - predškoláci Detail
DF2019/354
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 32.16 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom mesačná údržba dát 11/2019 Detail
DF2019/353
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 91.20 Regionálne združenie miest a obcí stredného považia, K dolnej stanici 20A,911 01,Trenčín 1 diáre samosprávy 2020 - 12ks Detail
DF2019/352
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 281.52 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (20.11.2019) - 5,06 t Detail
DF2019/351
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 895.00 Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie práce s bágrom/dovoz kameňa - MI Detail
DF2019/350
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 380.00 Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie preprava traktora a prívesu zo Žiliny Detail
DF2019/349
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 210.14 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom servis a údržba kondenz. komína v BD 419/231 Detail
DF2019/348
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2019/347
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 4662.00 AJFA + AVIS, s.r.o., Klemensova 1106/34,01001,Žilina radlica LABINPROGRES Detail
DF2019/346
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 441.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (11.11.2019) Detail
Zmluva č.3/2020
(Zmluva)
13.01.2020 500.00 Združenie evanjelikov a.v. Považského seniorátu, 916 41 Dolné Srnie 108 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 Detail
Zmluva č.2/2020
(Zmluva)
13.01.2020 500.00 Združenie evanjelikov a.v. Považského seniorátu, 916 41 Dolné Srnie 108 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 Detail
Zmluva č.1/2020
(Zmluva)
13.01.2020 500.00 Združenie evanjelikov a.v. Považského seniorátu, 916 41 Dolné Srnie 108 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 Detail
Mandátna zmluva
(Zmluva)
13.01.2020 3600.00 LEDAS, s.r.o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava Splašková kanalizácia, Dolné Srnie II.etapa Detail
VZN č.1/2019
(Nariadenie)
18.12.2019 0.00 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Detail
Zmluva o bežnom účte 16
(Zmluva)
11.12.2019 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina Zmluva o bežnom účte - Zábezpeka 12 b.j. Detail
Zmluva o bežnom účte 15
(Zmluva)
11.12.2019 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina Zmluva o bežnom účte - Fond opráv 12 b.j. Detail
Zmluva o bežnom účte 14
(Zmluva)
11.12.2019 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina Zmluva o bežnom účte - Nájomné byty 12 b.j. Detail
DF2019/345
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 259.08 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (06.11.2019) - 5,79 t Detail
DF2019/344
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 320.73 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom servis a údržba plyn. kotla v BD 419/231, 420/113 Detail
DF2019/343
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 480.01 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 10/2019 Detail
DF2019/342
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 158.28 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 10/2019 Detail
DF2019/341
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 483.90 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom servis a údržba plyn. kotla v BD 419/212, 420/124 Detail
DF2019/340
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 371800.00 IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29,91702,Trnava nákup bytového domu 12 b.j. zo ŠFRB Detail
DF2019/339
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 153.77 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie elektromontážne práce - oprava VO Detail
DF2019/338
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 910.80 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 10/2019 Detail
DF2019/337
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 276.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (25.10.2019) Detail
DF2019/336
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/335
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 69.68 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, internet KD 11/2019 Detail
DF2019/334
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 11/2019 Detail
DF2019/333
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 1615.56 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 10/2019 Detail
DF2019/332
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 600.00 REDIST s.r.o., Soblahovská 7262,91101,Trenčín TD - multifunkčné ihrisko Detail
DF2019/331
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 546.90 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom servis a údržba plyn. kotla v BD 419/212, 234 Detail
DF2019/330
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 105.84 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK - DS (30.10.2019) Detail
DF2019/329
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 4227.90 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 11/2019 Detail
DF2019/328
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 32.16 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom mesačná údržba dát 10/2019 Detail
Návrh VZN č.1/2019
(Nariadenie)
27.11.2019 0.00 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Detail
DF2019/327
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 178.00 BALUŠKA Marián - inštalatér, Sasinkova 2,915 01,Nové Mesto nad Váhom inštalačné práce v BD 419/212 Detail
DF2019/326
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2019/325
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/324
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 281.52 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (23.10.2019) - 6,32 t Detail
DF2019/323
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 175.68 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK - MŠ (24.10.2019) Detail
DF2019/322
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 690.00 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava "Úcta k starším" (25.10.2019) Detail
DF2019/321
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 526.50 L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca všeobecný materiál Detail
DF2019/320
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 3950.00 Peter Ondro OSIPK-ONDROVA SÚKROMNÁ INŽINIERSKO PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA, A.Trajana 4652/18,92101,Piešťany Projektová dokumentácia "Zberný dvor" Detail
DF2019/319
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 479.43 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom stavebný poriadok III. štvrťrok 2019 Detail
DF2019/318
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 48.00 Sponka s.r.o., Štefánikova 817,02001,Púchov kancelárske potreby Detail
DF2019/317
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne HP Detail
DF2019/316
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 444.66 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom servis a údržba plyn. kotla v BD 420/122 Detail
DF2019/315
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 552.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (14.10.2019) Detail
DF2019/314
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 107.34 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK - DS (16.10.2019) Detail
DF2019/313
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 16962.00 MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2,03852,Sučany "Výstavba multifunkčného ihriska" - Zmluva o dielo Detail
DF2019/312
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 341.40 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (09.10.2019) - 5,75 t Detail
DF2019/311
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 698.40 PROFI one spol. s r.o., Pluhová 976/66,83103,Bratislava-Nové Mesto ROADBIT studená asfaltová zmes Detail
DF2019/310
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 10.76 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina poplatok BEZP.SIM Detail
DF2019/309
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 160.00 GROBSTAV s. r. o., 641,02947,Oravská Polhora zemné práce, úprava terénu MŠ Detail
DF2019/308
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 22795.32 MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2,03852,Sučany "Výstavba multifunkčného ihriska" - Zmluva o dielo Detail
DF2019/307
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 29116.80 AJFA + AVIS, s.r.o., Klemensova 1106/34,01001,Žilina malotraktor, príves a nakladač LABINPROGRES Detail
DF2019/306
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 139.50 National Pen reklamné predmety - perá Obec Dolné Srnie Detail
DF2019/305
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/304
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 310.00 GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom polohopis a výškopis "Zberný dvor" Detail
DF2019/303
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 591.19 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 9/2019 Detail
DF2019/302
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 300.00 VH-Hs.r.o., 916 12,Lubina autobusová doprava - Klub dôchodcov Detail
DF2019/301
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 117.59 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 9/2019 Detail
DF2019/300
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 386.04 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 9/2019 Detail
DF2019/299
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 264.37 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD (01.10.2019 - 30.11.2019) Detail
DF2019/298
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 116.51 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS (01.10.2019 - 30.11.2019) Detail
DF2019/297
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 48.43 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ (01.10.2019 - 30.11.2019) Detail
DF2019/296
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 274.50 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ (01.10.2019 - 30.11.2019) Detail
DF2019/295
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 1093.90 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO (01.10.2019 - 30.11.2019) Detail
DF2019/294
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 154.33 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO (01.10.2019 - 30.11.2019) Detail
DF2019/293
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 1443.36 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 9/2019 Detail
DF2019/292
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 91.34 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD 10/2019 Detail
DF2019/291
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 10/2019 Detail
DF2019/290
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 8.76 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica kancelárske potreby Detail
DF2019/289
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 130.32 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica kancelárske potreby Detail
DF2019/288
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 552.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (27.09.2019) Detail
DF2019/287
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 218.15 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom servis a údržba plyn. kotla v BD 420/131 Detail
DF2019/286
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 199.20 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (25.09.2019) - 5,29 t Detail
DF2019/285
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 1698.40 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 10/2019 Detail
DF2019/284
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 1145.06 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava bezpečnostného zariadenia na OcÚ Detail
DF2019/283
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 32.16 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom mesačná údržba dát 9/2019 Detail
DF2019/282
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 1006.21 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom bezpečnostná brána Detail
DF2019/281
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/280
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 19127.44 MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2,03852,Sučany "Výstavba multifunkčného ihriska" - Zmluva o dielo Detail
DF2019/279
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 31.87 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava spotrebný materiál pre OcÚ Detail
DF2019/278
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 27.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2019/277
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 321.10 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom servis a údržba plyn. kotla v BD 419/114, 420/133 Detail
DF2019/276
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 331.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (16.09.2019) Detail
DF2019/275
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 148.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Epson, Brother - MŠ Detail
DF2019/274
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 577.50 CBS spol. s r. o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica kniha s partnermi "Čarovné stredné považie" Detail
DF2019/273
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2019/272
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 3900.00 IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29,91702,Trnava technická vybavenosť BD 12.b.j. - prvá časť ceny Detail
DF2019/271
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 500.00 AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza audítorské práce za rok 2018 Detail
DF2019/270
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 72.28 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava alarmu na OcÚ Detail
DF2019/269
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 341.40 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (11.09.2019) - 5,42 t Detail
DF2019/268
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 181.32 Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie oprava žalúzií OcÚ (zasadačka, starosta) Detail
Záložná zmluva
(Zmluva)
15.10.2019 572000.00 Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37 Záložná zmluva č. 300/150/2017 Detail
Zmluva o grantovom účte
(Zmluva)
14.10.2019 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina Zmluva o grantovom účte - Kamerový systém Detail
DF2019/267
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 198.80 Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie oprava okien v BD Detail
DF2019/266
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 137.08 Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie montáž žalúzií OcÚ Detail
DF2019/265
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 726.43 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 8/2019 Detail
DF2019/264
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 55.40 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice spotrebný materiál - predškoláci Detail
DF2019/263
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 22.09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/262
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 96.49 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD 8/2019 Detail
DF2019/261
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 8/2019 Detail
DF2019/260
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 343.17 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 8/2019 Detail
DF2019/259
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 135.19 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 8/2019 Detail
DF2019/258
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 210.00 PANOGO s.r.o., Štôla 138,05937,Štôla nafotenie virtuálnej prehliadky Detail
DF2019/257
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 565.16 Jiří Štefan, Žižkova 475,50781,Lázně Bělohrad tonery do tlačiarní Detail
DF2019/256
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 441.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (26.08.2019) Detail
DF2019/255
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 474.50 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 9/2019 Detail
DF2019/254
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 233.64 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (28.08.2019) - 5,65 t Detail
DF2019/253
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 3.59 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina poplatok BEZP.SIM Detail
DF2019/252
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 1500.00 Športové stavby, s.r.o., Nové Prúdy 2484/8,91101,Trenčín PD multifunkčné ihrisko Detail
DF2019/251
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 26.51 Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno spotrebný materiál MŠ Detail
DF2019/250
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 365.20 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice spotrebný materiál - predškoláci Detail
DF2019/249
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 32.16 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom mesačná údržba dát 8/2019 Detail
DF2019/248
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 745.36 SANTRA, U Třicátku č. ev.350,68765,Strání parkové lavice - Nadácia SE Detail
DF2019/247
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/246
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 90.08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD 7/2019 Detail
DF2019/245
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 7/2019 Detail
DF2019/244
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 22.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/243
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 1680.00 Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie práce s bágrom v obci (mosty)/odvoz zeminy Detail
DF2019/242
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 552.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (15.08.2019) Detail
DF2019/241
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 314.40 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 6 ks Detail
DF2019/240
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 107.34 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK - DS (13.08.2019) Detail
DF2019/239
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 339.90 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (14.08.2019) - 6,20 t Detail
DF2019/238
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 386.40 EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk MŠ, KD Detail
DF2019/237
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 127.20 Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom kontrola a čistenie komínov KD, MŠ Detail
DF2019/236
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 530.00 FINAL BN s. r. o., Estónska 3/A,82106,Bratislava jednoduchá projektová dokumentácia PO Detail
DF2019/235
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 1497.82 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 7/2019 Detail
DF2019/234
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 198.12 Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie oprava okien v BD Detail
DF2019/233
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 247.86 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (05.08.2019) - 5,65 t Detail
DF2019/232
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 292.64 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 7/2019 Detail
DF2019/231
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 132.61 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 7/2019 Detail
DF2019/230
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 2015.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2019/229
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 386.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (29.07.2019) Detail
DF2019/228
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 595.55 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 7/2019 Detail
DF2019/227
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI 7/2019 BD Detail
DF2019/226
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 195.23 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/6 Detail
DF2019/225
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 196.39 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/5 Detail
DF2019/224
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 227.77 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/4 Detail
DF2019/223
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 202.20 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/3 Detail
DF2019/222
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 247.52 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/2 Detail
DF2019/221
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 187.09 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/1 Detail
DF2019/220
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 18.59 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ Detail
DF2019/219
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 58.10 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné DS Detail
DF2019/218
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 180.00 L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca materiál OcÚ Detail
DF2019/217
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 312.60 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 8/2019 Detail
DF2019/216
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 32.16 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom mesačná údržba dát 7/2019 Detail
DF2019/215
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 70.20 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom servis PC na OcÚ Detail
DF2019/214
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 1495.57 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom prerábka kabeláže na OcÚ Detail
DF2019/213
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/212
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 99.00 CVNZ s.r.o, Mlynská 27,040 01,Košice balíček ELITE GOLD Detail
DF2019/211
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 420.00 PROFI one spol. s r.o., Pluhová 976/66,83103,Bratislava-Nové Mesto ROADBIT studená asfaltová zmes Detail
DF2019/210
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 900.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI 2019 MŠ Detail
DF2019/209
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2019/208
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 338.40 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (17.07.2019) - 5,96 t Detail
DF2019/207
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 171.12 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK - MŠ (18.07.2019) Detail
DF2019/206
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 12.66 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava tlačivá pre MŠ Detail
DF2019/205
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 205.36 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie elektroinštalačné práce - oprava VO Detail
DF2019/204
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 1367.88 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie montáž svietidiel VO - stavba BD Detail
DF2019/203
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 636.00 BINS s.r.o, Vašinova,949 01,Nitra smetné nádoby 110 l (20 ks) Detail
DF2019/202
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 400.00 Ing. Elena Gašparová - ELIKO, Javorinská 10,91501,Nové Mesto nad Váhom projektová dokumentácia k odstráneniu stavby 55 Detail
DF2019/201
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 518.15 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Hviezdoslavova ulica 2254/36,91501,Nové Mesto nad Váhom stavebný poriadok II. štvrťrok 2019 Detail
DF2019/200
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 320.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica systémová podpora URBIS (01.07.2019 - 30.06.2020) Detail
DF2019/199
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 253.40 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice spotrebný materiál - predškoláci Detail
DF2019/198
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 35.90 Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno spotrebný materiál - predškoláci Detail
DF2019/197
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 552.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (08.07.2019) Detail
DF2019/196
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 108.84 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK - (11.07.2019) -1,45 t Detail
DF2019/195
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 273.30 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (03.07.2019) - 5,46 t Detail
DF2019/194
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 614.93 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 6/2019 Detail
DF2019/193
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 22.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/192
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 331.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (21.06.2019) Detail
DF2019/191
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 130.76 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 6/2019 Detail
DF2019/190
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 271.08 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 6/2019 Detail
DF2019/189
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 36.08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 6/2019 Detail
DF2019/188
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 89.66 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD 6/2019 Detail
DF2019/187
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 289.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Lexmark 4 ks Detail
DF2019/186
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 264.37 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD (01.07.2019 - 30.09.2019) Detail
DF2019/185
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 619.02 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD (01.07.2019 - 30.11.2019) Detail
DF2019/184
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 116.51 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS (01.07.2019 - 30.09.2019) Detail
DF2019/183
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 48.43 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ (01.7.2019 - 30.09.2019) Detail
DF2019/182
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 274.50 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ (01.07.2019 - 30.09.2019) Detail
DF2019/181
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 1093.90 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO (01.07.2019 - 30.09.2019) Detail
DF2019/180
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 154.33 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO (01.07.2019 - 30.09.2019) Detail
DF2019/179
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI 6/2019 BD Detail
DF2019/178
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 300.00 TENDERnet s.r.o., M:R:Štefánika 836,010 01,Žilina licencia na využívanie softvéru TENDERnet Detail
DF2019/177
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 12.00 Regionálne združenie miest a obcí stredného považia, K dolnej stanici 20A,911 01,Trenčín 1 praktická príručka pre kronikárov Detail
DF2019/176
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 1453.40 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 6/2019 Detail
DF2019/175
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 315.60 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 7/2019 Detail
DF2019/174
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 32.16 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom mesačná údržba dát 6/2019 Detail
DF2019/173
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/172
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 335.40 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (19.06.2019) - 5,52 t Detail
DF2019/171
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 305.80 Ing. Róbert Bartuš, Slnečná ulica 339/2,96237,Kováčová postrek Roundup Bioaktiv 20l Detail
DF2019/170
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 830.00 Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie výkopové práce"Hulíinovec"+ MŠ - odvodňovací kanál Detail
DF2019/169
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2019/168
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 88.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD 5/2019 Detail
DF2019/167
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 5/2019 Detail
DF2019/166
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 65.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner Brother - MŠ Detail
DF2019/165
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 496.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (13.06.2019) Detail
DF2019/164
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 90.00 L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca reprezentačné Detail
DF2019/163
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 65.00 Útulok Nádej, Trenčianska,915 01,Nové Mesto nad Váhom prevzatý túlavý pes Detail
DF2019/162
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 2 ks Detail
DF2019/161
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 246.36 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (05.06.2019) - 5,62 t Detail
DF2019/160
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 22.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/159
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 50.70 ROKO group, s.r.o., Južná 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom KK- projekt Nadácia Pontis - ZM č. NM19_188_1 Detail
DF2019/158
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 600.02 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 5/2019 Detail
DF2019/157
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI 5/2019 BD Detail
DF2019/156
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 243.00 REATEK ONE, s.r.o., Klincová 37/B,82108,Bratislava 2 Kultúrna komisia - Deň detí - atrakcie - ihrisko Detail
DF2019/155
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 140.88 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 5/2019 Detail
DF2019/154
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 300.95 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 5/2019 Detail
DF2019/153
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 300.00 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Hviezdoslavova ulica 2254/36,91501,Nové Mesto nad Váhom stavebný poriadok - odmena za poradenstvo a info Detail
DF2019/152
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 84.50 Papírenské zboží Hodovín v.o.s., Plucárna 3919,69501,Hodonín Kultúrna komisia - papierenský tovar Detail
DF2019/151
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 88.59 Papírenské zboží Hodovín v.o.s., Plucárna 3919,69501,Hodonín Kultúrna komisia - papierenský tovar Detail
Zmluva o dielo č. 027/2019
(Zmluva)
18.09.2019 58884.76 MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany "Výstavba multifunkčného ihriska" Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
28.08.2019 582200.00 IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 02 Trnava bytový dom a technická vybavenosť Detail
Zmluva č.3/2019
(Zmluva)
19.06.2019 3000.00 Športový klub Dolné Srnie, Dolné Srnie 393 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 Detail
DF2019/150
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 1180.35 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 5/2019 Detail
DF2019/149
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 386.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (27.05.2019) Detail
DF2019/148
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 12.00 Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4,915 01,Nové Mesto nad Váhom Novomestský spravodajca 2019 Detail
DF2019/147
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 32.16 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom mesačná údržba dát 5/2019 Detail
DF2019/146
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 48.87 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/145
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 359.30 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 6/2019 Detail
DF2019/144
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 264.18 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, DS, KD, MŠ Detail
DF2019/143
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 179.34 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové kontrola hasiacich prístrojov - BD 420 Detail
DF2019/142
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 194.76 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové kontrola hasiacich prístrojov - BD 419 Detail
DF2019/141
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 362.34 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (22.05.2019) - 4,59 t Detail
DF2019/140
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 92.42 R.W.D. TRADE s. r. o., Konventná 7,81103,Bratislava sieťky proti hmyzu - MŠ Detail
DF2019/139
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 63.84 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica kancelársky paprier Detail
DF2019/138
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 65.40 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava "voľby do Európskeho parlamentu 2019 " Detail
DF2019/137
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 99.00 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava predplatné Zriaďovateľ 5/2019 - 4/2020 Detail
DF2019/136
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2019/135
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 55.00 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava knižné publikácie OcÚ Detail
DF2019/134
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 25.15 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48,82109,Bratislava 2 knižné publikácie OcÚ Detail
DF2019/133
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 441.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (10.05.2019) Detail
DF2019/132
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 1593.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2019/131
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 99.00 CVNZ s.r.o, Mlynská 27,040 01,Košice balíček ELITE Detail
DF2019/130
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 90.20 Roman Dojčan, L. Novomeského 774/2,92701,Šaľa spotrebný materiál - predškoláci Detail
DF2019/129
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 259.08 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (09.05.2019) - 6,28 t Detail
DF2019/128
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 576.88 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom štrukturovaná kabeláž pre LAN rozvod BD 12 b.j. Detail
DF2019/127
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 22.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/126
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 133.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 4/2019 Detail
DF2019/125
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 344.62 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 4/2019 Detail
DF2019/124
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 854.50 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 4/2019 Detail
DF2019/123
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 36.50 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Hviezdoslavova ulica 2254/36,91501,Nové Mesto nad Váhom sociálne služby 03-04/2019 Detail
DF2019/122
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 386.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (29.04.2019) Detail
DF2019/121
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI 4/2019 BD Detail
DF2019/120
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 88.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD 4/2019 Detail
DF2019/119
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 4/2019 Detail
DF2019/118
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 85.80 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu - VOK - DS (26.04.2019) - 0,96 t Detail
DF2019/117
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 1287.85 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 4/2019 Detail
DF2019/116
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 196.00 Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov KD Detail
DF2019/115
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 165.81 Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov MŠ Detail
DF2019/114
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 123.61 Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov OcÚ Detail
DF2019/113
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 84.00 Sponka s.r.o., Štefánikova 817,02001,Púchov kancelárske potreby OcÚ Detail
DF2019/112
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 528.60 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 5/2019 Detail
DF2019/111
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 0.00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ - dobropis Detail
DF2019/110
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 55.75 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/109
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 133.00 L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca občersvenie "stavanie mája" Detail
DF2019/108
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 60.36 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom servisné práce MŠ + mesačná údržba dát 4/2019 Detail
DF2019/107
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 93.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom servisné práce OcÚ a MŠ Detail
Zmluva o poskytnutí grantu č. NM19_188_1
(Zmluva)
13.06.2019 60.00 Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 Zreparovanie detského ihriska a úprava miestneho cintorína Detail
Kúpna zmluva č.1/2019-EF
(Zmluva)
06.06.2019 29116.80 AJFA + AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 09 Žilina Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Dolné Srnie Detail
DF2019/106
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 370.60 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner Brother, Epson - MŠ Detail
DF2019/105
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 102.70 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Lexmark 264 Detail
DF2019/104
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 306.24 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (24.04.2019) - 5,41 t Detail
DF2019/103
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2019/102
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 192.52 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom stavebný poriadok I. štvrťrok 2019 Detail
DF2019/101
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 552.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (11.04.2019) Detail
DF2019/100
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 2 ks Detail
DF2019/99
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 130.00 Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B,974 01,Banská Bystrica vypracovanie potvrdenia - zateplenie KD Detail
DF2019/98
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 3000.00 KAMMA, s.r.o., Braneckého 8,91101,Trenčín projekt na zateplenie KD Detail
DF2019/97
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 242.88 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (10.04.2019) - 5,5 t Detail
DF2019/96
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 25.09 IVES Košice, Čsl. armády 20,040 18,Košice služby STP k APV Detail
DF2019/95
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 22.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/94
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 88.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD 3/2019 Detail
DF2019/93
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 3/2019 Detail
DF2019/92
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 1163.15 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 3/2019 Detail
DF2019/91
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 136.94 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 3/2019 Detail
DF2019/90
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 400.08 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 3/2019 Detail
DF2019/89
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 614.38 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 3/2019 Detail
DF2019/88
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 54275.43 BTI s.r.o., Lúčna 1011,014 01,Bytča zateplenie objektu MŠ Detail
DF2019/87
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 148.80 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu - VOK- Hulínovec(30.03.2019) - 3,61 t Detail
DF2019/86
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 130.80 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava "voľby prezidenta SR 2019 - I. a II. kolo" Detail
DF2019/85
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (29.03.2019) Detail
DF2019/84
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 264.37 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD (01.04.2019 - 30.06.2019) Detail
DF2019/83
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 116.51 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS (01.04.2019 - 30.06.2019) Detail
DF2019/82
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 48.43 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ (01.4.2019 - 30.06.2019) Detail
DF2019/81
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 274.50 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ (01.04.2019 - 30.06.2019) Detail
DF2019/80
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 1093.90 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO (01.04.2019 - 30.06.2019) Detail
DF2019/79
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 154.33 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO (01.04.2019 - 30.06.2019) Detail
DF2019/78
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 36.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava aktualizácia dát katastra Detail
DF2019/77
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 91.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom valec do tlačiarne Lexmark 264 Detail
DF2019/76
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI 3/2019 BD Detail
DF2019/75
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 264.96 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (27.03.2019) - 5,91 t Detail
Výzva na predloženie cenovej ponuky
(Výzva na predloženie ponúk)
16.05.2019 28360.00 Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Dolné Srnie - malotraktor + hydraulická radlica + príves Detail
Dodatok č.1
(Zmluva)
02.05.2019 0.00 Technické služby m.p.o., Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Detail
DF2019/74
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 1754.20 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 4/2019 Detail
DF2019/73
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom mesačná údržba dát 3/2019 Detail
DF2019/72
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/71
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 212.40 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Lexmark 3 ks Detail
DF2019/70
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 2 ks Detail
DF2019/69
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 30.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete Detail
DF2019/68
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 39.60 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,82108,Bratislava 2 autorská odmena - Karneval Detail
DF2019/67
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 191.28 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (13.03.2019) - 5,22 t Detail
DF2019/66
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 99.00 CVNZ s.r.o, Mlynská 27,040 01,Košice poplatok za registráciu e-vizitky Detail
DF2019/65
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa služba - zverejňovanie dokumentov 2019 Detail
DF2019/64
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 4.50 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilný telefón Detail
DF2019/63
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 300.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica spojenie programov URBIS - DCOM Detail
DF2019/62
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 581.40 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 2/2019 Detail
DF2019/61
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 1163.15 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 2/2019 Detail
DF2019/60
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 300.00 Viliam Bajzík, 29,95852,Žabokreky nad Nitrou cenová kalkulácia a výkaz výmer Detail
DF2019/59
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 22.50 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/58
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 136.01 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 2/2019 Detail
DF2019/57
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 433.72 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 2/2019 Detail
DF2019/56
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 208.88 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom update na rok 2019 - bezpečnostná brána Detail
DF2019/55
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 2/2019 Detail
DF2019/54
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 88.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD 2/2019 Detail
DF2019/53
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI 2/2019 BD Detail
DF2019/52
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 2351.53 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom štrukturovaná kabeláž pre LAN rozvod BD 12 b.j. Detail
DF2019/51
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 4257.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 3/2019 Detail
DF2019/50
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/49
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 138.00 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu - VOK - MŠ (27.02.2019) - 2,11 t Detail
DF2019/48
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 269.28 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (27.02.2019) - 4,9 t Detail
DF2019/47
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom mesačná údržba dát 2/2019 Detail
DF2019/46
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 690.41 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava a údržba VO pri BD Detail
DF2019/45
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 13.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete Detail
DF2019/44
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 117.00 Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 VSSR - ročný prístup Detail
DF2019/43
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 73.51 Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 predplatné 2019 Detail
DF2019/42
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 134.40 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Lexmark Detail
DF2019/41
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 29.27 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica poštové poukážky Detail
DF2019/40
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 201.60 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (13.02.2019) - 4,94 t Detail
DF2019/39
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 531.85 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO 1/2019 Detail
DF2019/38
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 142.58 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 1/2019 Detail
DF2019/37
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 196.80 Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom kontrola a čistenie komínov OcÚ, KD, MŠ Detail
DF2019/36
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/35
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 670.89 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 1/2019 Detail
DF2019/34
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 1225.50 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ 1/2019 Detail
DF2019/33
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI 1/2019 BD Detail
DF2019/32
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 24.00 CB Media, s.r.o., 384,023 03,Zborov nad Bystricou aktualizácia web stránky Detail
DF2019/31
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 1815.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2019/30
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 1/2019 Detail
DF2019/29
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 88.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD 1/2019 Detail
DF2019/28
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 360.00 Viliam Turan - TURANCAR, Bratislavská 29,949 01,Nitra preprava autobusom - KK - lyžiarsky zájazd Detail
DF2019/27
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 5251.90 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 2/2019 Detail
DF2019/26
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 65.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner Brother - MŠ Detail
DF2019/25
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 2 ks Detail
DF2019/24
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom mesačná údržba dát 1/2019 Detail
DF2019/23
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
03.04.2019 16.00 Zdenko Mizerák, Nové Mesto nad Váhom pozemok parc.č.3442/4 o výmere 8 m2 Detail
Zmluva o dielo č. O/91/2019
(Zmluva)
03.04.2019 0.00 Metal Servis Recycling s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča Zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení Detail
Kolektívna zmluva
(Zmluva)
03.04.2019 0.00 Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku - Materské školy , MŠ, J. Kollára 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Kolektívna zmluva na rok 2019 - 2021 Detail
Zmluva č.2/2019
(Zmluva)
15.02.2019 500.00 Mgr. Pavel Černaj, 91641 Dolné Srnie 108 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 Detail
Zmluva č.1/2019
(Zmluva)
15.02.2019 1000.00 Mgr. Pavel Černaj, 91641 Dolné Srnie 108 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 Detail
DF2019/22
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 432.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava aktualizácia programov na rok 2019 Detail
DF2019/21
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 20.00 Ballux, spol. s r.o., J. M. Hurbana 1924,969 01,Banská Štiavnica poplatok za odborný seminár (07.02.2019) Detail
DF2019/20
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 38.40 Slovgram, Jakubovo nám. 14,81348,Bratislava prevádzka: verejný rozhlas 2019 Detail
DF2019/19
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 14.09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete Detail
DF2019/18
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom diaľková správa siete Detail
DF2019/17
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 222.24 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (16.01.2019) - 5 t Detail
DF2019/16
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 166.00 BALUŠKA Marián - inštalatér, Sasinkova 2,915 01,Nové Mesto nad Váhom vodoinštalačné práce v BD 419/212 Detail
DF2019/15
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 241.90 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava plynového kotla v BD 420/112 Detail
DF2019/14
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 34.74 MTM Electric Motors s.r.o., SNP 68,053 01,Harichovce jednofázový vypínač - oprava Detail
DF2019/13
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 156.00 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie elektromontážne práce Detail
DF2019/12
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 20.40 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,82108,Bratislava 2 prevádzka: Obecný rozhlas 2019 Detail
DF2019/11
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 100.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (03.01.2019) Detail
DF2019/10
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 306.24 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (02.01.2019) - 4,75 t Detail
DF2019/9
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 264.37 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD (01.01.2019 - 3 1.03.2019) Detail
DF2019/8
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 619.02 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD (01.01.2019 - 3 1.03.2019) Detail
DF2019/7
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 116.51 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS (01.01.2019 - 3 1.03.2019) Detail
DF2019/6
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 48.43 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ (01.01.2019 - 3 1.03.2019) Detail
DF2019/5
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 274.50 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ (01.01.2019 - 3 1.03.2019) Detail
DF2019/4
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 1093.90 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO (01.01.2019 - 3 1.03.2019) Detail
DF2019/3
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 154.33 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO (01.01.2019 - 3 1.03.2019) Detail
DF2019/2
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 66.50 L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca reprezentačné Detail
DF2019/1
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 57.60 SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín upgrade na rok 2019 - program MZDY Detail
DF2018/420
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 78.61 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/6 Detail
DF2018/419
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 88.86 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/5 Detail
DF2018/418
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 108.23 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/4 Detail
DF2018/417
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 86.58 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/3 Detail
DF2018/416
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 105.95 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/2 Detail
DF2018/415
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 80.89 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/1 Detail
DF2018/414
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 6.84 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ Detail
DF2018/413
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 46.72 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ Detail
DF2018/412
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 5.70 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné DS Detail
DF2018/411
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 660.00 Poľnohospodárske družstvo, Dolné Srnie,91641,Dolné Srnie uskladnenie biologického odpadu Detail
DF2018/410
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 536.00 Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie práce s bágrom v obci (záplavy,cintorín,ZD) Detail
DF2018/409
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 530.00 Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie oprava schodišťa v MŠ Detail
DF2018/408
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 0.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD - vyúčtovanie 2018 - preplatok Detail
DF2018/406
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS - vyúčtovanie 2018 - preplatok Detail
DF2018/405
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 43.22 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ - vyúčtovanie 2018 - nedoplatok Detail
DF2018/404
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ - vyúčtovanie 2018 -preplatok Detail
DF2018/403
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO - vyúčtovanie 2018 - preplatok Detail
DF2018/402
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 1.81 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO - vyúčtovanie 2018 -nedoplatok Detail
DF2018/401
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD - vyúčtovanie 2018 - preplatok Detail
DF2018/400
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD - vyúčtovanie 2018 - preplatok Detail
DF2018/399
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 39.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri KD -vyúčtovanie 2018 - nedoplatok Detail
DF2018/398
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 546.46 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2018/397
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 142.73 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2018/396
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/395
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 887.95 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 12/2018 Detail
DF2018/394
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 88.97 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/393
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 37.12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ Detail
DF2018/392
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI - stavba BD - 12/2018 Detail
DF2018/391
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 640.37 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/390
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 12.60 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava aktualizácia programov na rok 2018 Detail
DF2018/389
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 352.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/388
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava služby mobilnej siete Detail
DF2018/387
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 453.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/386
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 209.04 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/385
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 4935.60 BTI s.r.o., Lúčna 1011,014 01,Bytča stavebné práce "Zateplenie objektu MŠ" Detail
DF2018/384
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 4780.00 BTI s.r.o., Lúčna 1011,014 01,Bytča stavebné práce "Zateplenie objektu MŠ" Detail
DF2018/383
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 43.98 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice spotrebný materiál pre predškolákov Detail
DF2018/382
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 12/2018 Detail
DF2018/381
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 13.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete Detail
DF2018/380
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 211.17 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom náklady na stavebný poriadok IV. štvrťrok 2018 Detail
DF2018/379
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 252.60 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK Detail
DF2018/378
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 20.81 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava registratúrny denník Detail
DF2018/377
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 591.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava jedálne kupóny Detail
DF2018/376
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 700.00 Regionálna rozvojová agentúra Púchov, Námestie slobody 1400,020 01,Púchov PHSR obce pre obdobie 2018 - 2028 Detail
DF2018/375
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 130.40 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A,831 04,Bratislava pracovné oblečenie pre VŠJ Detail
DF2018/374
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 133.08 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. ročný poplatok za web stránku Detail
DF2018/373
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 218.40 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava VO Detail
DF2018/372
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 235.00 Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie kúrenárske práce BD Detail
DF2018/371
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 287.04 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/370
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 22.90 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/369
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 226.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom skartovačka pre OcÚ Detail
DF2018/368
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 58.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Epson v MŠ Detail
DF2018/367
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 832.66 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/366
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 352.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/365
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 146.88 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2018/364
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 501.13 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2018/363
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ Detail
DF2018/362
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 90.16 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/361
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 154.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne HP 3 ks Detail
DF2018/360
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 1339.45 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 11/2018 Detail
DF2018/359
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI - stavba BD 11/2018 Detail
DF2018/358
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 4430.90 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2018/357
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 194.64 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava plyn. kotla v BD 420/134 Detail
DF2018/356
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 48.20 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/355
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 11/2018 Detail
DF2018/354
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 848.40 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. tlačiareň, notebook, MS Office pre Materskú školu Detail
DF2018/353
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 674.00 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice tovar pre MŠ - predškoláci Detail
DF2018/352
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 211.92 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/351
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 200.00 VH-Hs.r.o., 916 12,Lubina autobusová doprava - Klub dôchodcov Detail
DF2018/350
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 117.28 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. preklonovanie HDD na SSD Detail
DF2018/349
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 14.18 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
21.12.2018 0.00 Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, 917 01 Trnava Nájomná zmluva - výstavba "Nájomného bytového domu" Detail
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
(Zmluva)
19.12.2018 582200.00 Innovia, s.r.o., Na Hlinách 12, 917 01 Trnava Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy Detail
Dodatok č.2
(Zmluva)
17.12.2018 0.00 IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 02 Trnava Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve zo dňa 19.01.2016 uzavretej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
30.11.2018 814.00 Vilém Zahora a Ing. Zuzana Zahorová, 916 41, Dolné Srnie 299 predaj pozemku č. 609 a č. 583/7 Detail
DF2018/348
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 400.00 Slovácká krojovaná dechová hudba, Podsedky 145,68765,Strání hudobná produkcia - 26.10.2018 "Úcta k starším" Detail
DF2018/347
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 252.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/346
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 340.00 Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Sládkovičova 757,957 03,Bánovce nad Bebravou odovzdanie žiadosti o dotáciu Detail
DF2018/345
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 234.00 B.L.C. Slovakia s.r.o., 377,916 11,Bzince pod Javorinou školenie BOZP, OPP, vodičov Detail
DF2018/344
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 285.60 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/343
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 65.40 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava "Komunálne voľby 2018" Detail
DF2018/342
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 691.48 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneskodnenie odpadu Detail
DF2018/341
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/340
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 141.08 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 10/2018 Detail
DF2018/339
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 421.25 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2018/338
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 1244.85 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 10/2018 Detail
DF2018/337
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 680.00 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca občerstvenie zo dňa 26.10.2018 - "Úcta k starším" Detail
DF2018/336
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 201.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/335
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 66.50 Regionálne združenie miest a obcí stredného považia, K dolnej stanici 20A,911 01,Trenčín 1 Diár samosprávy 2019 Detail
DF2018/334
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ Detail
DF2018/333
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 89.05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/332
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 900.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI - objekt MŠ Detail
DF2018/331
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI - stavba BD - 10/2018 Detail
DF2018/330
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 3285.20 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD - 11/2018 Detail
DF2018/329
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/328
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 10/2018 Detail
DF2018/327
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 20000.00 BTI s.r.o., Lúčna 1011,014 01,Bytča Zateplenie objektu MŠ - čiastková platba Detail
DF2018/326
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 20.80 ARES s.r.o., Banselova,810 00,Bratislava predplatné časopisov MŠ Detail
DF2018/325
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 291.96 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice spotrebný materiál pre predškolákov Detail
DF2018/324
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 211.92 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/323
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 72.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. úpravy stránky dolnesrnie.sk Detail
DF2018/322
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 75.19 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/5 Detail
DF2018/321
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 96.84 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/4 Detail
DF2018/320
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 87.72 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/3 Detail
DF2018/319
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 126.46 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/2 Detail
DF2018/318
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 83.17 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/1 Detail
DF2018/317
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
Dodatok č.3
(Zmluva)
22.11.2018 0.00 IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 02 Trnava Dodatok č.3 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 25.02.2016 uzavretej podľa Detail
DF2018/316
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 14.90 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/315
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 77.47 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/6 Detail
DF2018/314
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 7.98 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ Detail
DF2018/313
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 14.81 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné DS Detail
DF2018/312
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 76.36 Kinekus, s.r.o., Rosinská cesta 13,010 08,Žilina tovar pre školskú jedáleň v MŠ Detail
DF2018/311
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 180.77 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, KD, OcÚ - vyúčtovanie (nedoplatok MŠ) Detail
DF2018/310
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 256.50 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava plynového kotla v BD 420/111 Detail
DF2018/309
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 769.15 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom výmena kotla v BD 419/231 Detail
DF2018/308
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 982.30 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom výmena kotla v BD 419/231 Detail
DF2018/307
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 180.00 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK Detail
DF2018/306
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 285.60 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/305
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 23.93 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ Detail
DF2018/304
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 850.00 Bc. Martina Golecká, 192,916 27,Častkovce Nadácia EPH - dreviny na živý plot, hnojivo Detail
DF2018/303
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 2403.00 DVONTA, s.r.o., J. Weisseho 13,915 01,Nové Mesto nad Váhom pomník obetiam I. svetovej vojny Detail
DF2018/302
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/301
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 53.21 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom náklady na stavebný poriadok III. štvrťrok 2018 Detail
DF2018/300
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 191.51 Reprogas s.r.o., 916 42,Moravské Lieskové oprava plynového kotla OcÚ Detail
DF2018/299
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete Detail
DF2018/298
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 56.89 Kinekus, s.r.o., Rosinská cesta 13,010 08,Žilina tovar pre školskú jedáleň v MŠ Detail
DF2018/297
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 106.59 Jaroslav Hreščák - RETRA, Slnečná 263,044 31,Sokoľ kovové známky pre psov Detail
DF2018/296
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 350.00 Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Sládkovičova 757,957 03,Bánovce nad Bebravou vypracovanie žiadosti o dotáciu Detail
DF2018/295
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 576.00 VIJA - Vido Jaroslav, 91307,Zem.Podhradie 80 úprava terénu Detail
Mandátna zmluva 2
(Zmluva)
24.10.2018 1800.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9/960, Nové Mesto nad Váhom výkon TDI - Zateplenie materskej školy v Dolnom Srní Detail
Objednávka 25/2018
(Objednávka vystavená)
18.10.2018 0.00 Comtec s.r.o., Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tlačiareň, notebook a MS Office pre Materskú škôlku Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
18.10.2018 700.00 Regionálna rozvojová agentúra Púchov, Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre obdobie 2018 - 2028 Detail
DF2018/294
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 386.40 EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk MŠ, KD Detail
DF2018/293
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 163.24 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava a údržba VO Detail
DF2018/292
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 555.62 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/291
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 352.97 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2018/290
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 201.88 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS Detail
DF2018/289
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 49.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ Detail
DF2018/288
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 248.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcU Detail
DF2018/287
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 1020.52 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2018/286
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 153.75 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2018/285
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 263.27 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elaktrina BD Detail
DF2018/284
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 98.30 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 9/2018 Detail
DF2018/283
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 90.06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/282
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ Detail
DF2018/281
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 1223.35 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 9/2018 Detail
DF2018/280
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 100.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/279
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 453.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/278