Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 24 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2017/372
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 250.00 Bc.Peter Sahaj, 1175,916 42,Moravské Lieskové hudba - akcia "Úcta k staršm" Detail
DF2017/371
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 94.80 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice spotrebný materiál pre predškolákov Detail
DF2017/370
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 1320.00 Poľnohospodárske družstvo, Dolné Srnie,91641,Dolné Srnie uskladnenie biologického odpadu Detail
DF2017/369
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 861.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. notebook HP + príslušenstvo - pre MŠ Detail
DF2017/368
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/367
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 326.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava pl.kotla - BD - 420/112 Detail
DF2017/366
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 41953.57 STAVOKOMPLET, spol. s r.o., Mýtna 546,916 01,Stará Turá Zmluva o dielo 012/2017 - komunikácia Žabinec Detail
DF2017/365
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 428.95 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/364
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 63.80 CVNZ s.r.o, Mlynská 27,040 01,Košice poplatok za registráciu e-vizitky Detail
DF2017/363
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 264.96 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/362
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 25.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby Detail
DF2017/361
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 215.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava pl.kotla - BD - 420/124 Detail
DF2017/360
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 488.72 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/359
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 611.04 CB Media, s.r.o., 384,023 03,Zborov nad Bystricou Výroba webovej stránky - nahratie obsahu, školenie Detail
DF2017/358
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 140.22 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/357
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 1000.00 Blanka Rusková, Šulekova 877,971 01,Prievidza registratúrne práce Detail
DF2017/356
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 4430.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/355
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 84.00 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48,82109,Bratislava 2 predplatné časopisu (1/2018-12/2018) Detail
DF2017/354
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 60.07 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A,831 04,Bratislava biele pracovné oblečenie - ŠJ-MŠ Detail
DF2017/353
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 487.94 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava jedálne kupóny Detail
DF2017/352
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 30.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/351
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 504.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/350
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 66.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 11/2017 + servis Detail
DF2017/349
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 42.97 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2017/348
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 162.00 EASY - PRINT SK, s.r.o., Mlynské Nivy 56,82105,Bratislava Dolnosrnianske noviny Detail
DF2017/347
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 1055.65 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (01.11.2017 - 30.11.2017) Detail
Zápisnica z 35. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
19.12.2017 0.00 Zápisnica z 35. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 15.12.2017 Detail
Uznesenia č. 165 - 172
(Uznesenie)
18.12.2017 0.00 Uznesenia z 35. zasadnutia OZ dňa 15.12.2017 Detail
Zápisnica z 34. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
18.12.2017 0.00 Zápisnica z 34. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 22.11.2017. Detail
VZN č.5/2017
(Nariadenie)
18.12.2017 0.00 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb Detail
VZN č.4/2017
(Nariadenie)
18.12.2017 0.00 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
13.12.2017 41953.57 Stavokomplet spol. s r.o., Mýtna 546, 916 01 Stará Turá Zmluva o dielo č. 012/2017 Detail
DF2017/346
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 307.40 CBS spol. s r. o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica nástenný kalendár A3 Detail
DF2017/345
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 39.00 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner MŠ Detail
DF2017/344
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 17.30 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2017/343
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 2152.30 Ing. Igor Trúsik - WOODLINE, A. Sládkoviča 2098/5,915 01,Nové Mesto nad Váhom altánok pri KD - projekt Nadácia Pontis Detail
DF2017/342
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 240.00 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/341
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 499.00 Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie zemné práce ZD Detail
DF2017/340
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 53.28 EMBA Trade, spol.s r.o., Komárňanská cesta 13,940 01,Nové Zámky spisové dosky, archívne škatule Detail
DF2017/339
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/338
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 61.80 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava - voľby do VÚC 2017 Detail
DF2017/337
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 264.96 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/336
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 1206.00 Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie kúrenárske práce - výmena radiátorov - spálňa MŠ Detail
DF2017/335
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 305.40 KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8,821 01,Bratislava kartotéka A4 - 2 ks Detail
DF2017/334
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 592.67 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/333
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 10.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby Detail
DF2017/332
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 145.96 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/331
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 394.49 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/330
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 32.24 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom sociálne služby Detail
DF2017/329
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 3283.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/328
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 453.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/327
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 88.80 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava kľúčová schránka 1+1 Detail
DF2017/326
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 83.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet OcÚ, KD Detail
DF2017/325
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 30.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet MŠ Detail
DF2017/324
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 88.80 EMBA Trade, spol.s r.o., Komárňanská cesta 13,940 01,Nové Zámky spisové dosky, archívne škatule Detail
DF2017/323
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 206.04 Reprogas s.r.o., 916 42,Moravské Lieskové oprava odberného plynového zariadenia MŠ Detail
DF2017/322
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 23.69 MERCURIUS PLUS, s.r.o., Na Sihoti 1229,013 01,Teplička nad Váhom Picardie pohare 22 cl - 42 ks - Školská jedáleň Detail
DF2017/321
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 518.48 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava VO a MR Detail
DF2017/320
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 69.49 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 419/6 Detail
DF2017/319
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 79.75 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 419/5 Detail
DF2017/318
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 121.91 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 419/4 Detail
DF2017/317
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 103.68 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 420/3 Detail
DF2017/316
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 116.21 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 420/2 Detail
DF2017/315
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 74.05 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 420/1 Detail
DF2017/314
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 42.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2017/313
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 85.20 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 10/2017 + servisné práce 4.10. Detail
DF2017/312
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 9.12 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - OcÚ Detail
DF2017/311
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 25.07 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - MŠ Detail
DF2017/310
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 17.09 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - DS Detail
DF2017/309
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 1193.25 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (01.10.2017 - 31.10.2017) Detail
DF2017/308
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 820.00 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca Občerstvenie zo dňa 27.10.2017 - "Úcta k starším" Detail
DF2017/307
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 500.00 Blanka Rusková, Šulekova 877,971 01,Prievidza registratúrne práce Detail
DF2017/306
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 191.28 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/305
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 72.60 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá odvoz odpadu VOK - cintorín Detail
DF2017/304
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 16.81 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2017/303
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 12.00 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica poštové poukazy - ŠJ Detail
DF2017/302
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 17.27 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica poštové poukazy - Dane a poplatky Detail
DF2017/301
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 3515.76 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice vyúčtovanie plynu OcÚ, MŠ, KD - nedoplatok Detail
DF2017/300
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 1261.58 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie elektroinštalačné práce v MŠ Detail
DF2017/299
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 97.92 ROKO group, s.r.o., Južná 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom farba na vitríny - Projekt PaKR Detail
DF2017/298
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 1760.00 Bemi Metal s.r.o., 21,916 41,Dolné Srnie zhotovenie informačných vitrín - Projekt PaKR Detail
DF2017/297
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 24.90 Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno materiál pre predškolákov Detail
DF2017/296
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 264.96 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/295
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 453.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/294
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 108.93 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom stavebný úrad III. štvrťrok 2017 Detail
DF2017/293
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 330.92 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/292
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 115.73 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elekrina MŠ Detail
DF2017/291
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 480.22 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/290
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 262.39 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD Detail
DF2017/289
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 153.69 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS Detail
DF2017/288
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 49.03 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ Detail
DF2017/287
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 233.33 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ Detail
DF2017/286
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 869.40 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/285
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 153.92 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/284
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 83.84 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD Detail
DF2017/283
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/282
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 219.36 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/281
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 201.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/280
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 42.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2017/279
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 9/2017 Detail
DF2017/278
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 1000.00 Blanka Rusková, Šulekova 877,971 01,Prievidza registratúrne práce Detail
DF2017/277
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 27.10 Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno materiál pre MŠ Detail
DF2017/276
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 1087.90 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (04.09.2017 - 30.09.2017) Detail
DF2017/275
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 16.71 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2017/274
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 322.80 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava archívna skriňa KD - na ozvučenie Detail
Zápisnica z 33. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
28.11.2017 0.00 Zápisnica z 33. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 26.9.2017 Detail
Uznesenia č. 159 - 164
(Uznesenie)
27.11.2017 0.00 Uznesenia z 34. zasadnutia OZ dňa 22.11.2017 Detail
Návrh VZN č.5/2017
(Nariadenie)
24.11.2017 0.00 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb Detail
Návrh VZN č.4/2017
(Nariadenie)
24.11.2017 0.00 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Detail
Zmluva č. 0166-PRB-2017
(Zmluva)
26.10.2017 6300.00 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti Detail
Zmluva č. 0165-PRB-2017
(Zmluva)
26.10.2017 200200.00 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov Detail
DF2017/273
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 386.40 EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk MŠ, KD Detail
DF2017/272
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 2x Detail
DF2017/271
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 252.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/270
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 15.34 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice materiál pre MŠ Detail
DF2017/269
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/268
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 200.00 AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza audítorské práce za rok 2016 Detail
DF2017/267
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 585.00 Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie vodoinštalačné a kúrenárske práce - oprava MŠ Detail
DF2017/266
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 306.24 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/265
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 231.91 Prvá komunálna finančná, Samova,949 01,Nitra poistenie majetku (1.10.2017-31.12.2017) Detail
DF2017/264
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 1105.90 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/263
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 282.61 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/262
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 79.60 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/261
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 21.58 Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2,810 06,Bratislava skeny z fotoarchívu SNM Detail
DF2017/260
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 323.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/259
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 104.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner Brother, HP - MŠ Detail
DF2017/258
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 479.81 ASFALT SK, s.r.o., Dlhá 9,900 28,Ivanka pri Dunaji oprava a údržba MK Detail
DF2017/257
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 1715.54 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2017/256
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 14280.00 HYDROTEAM contracting s.r.o., Prostredná 21,900 21,Svätý Jur Zmluva o dielo č. UR/2017/2 - kanalizácia Detail
DF2017/255
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 84.14 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD Detail
DF2017/254
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 102.70 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Lexmark Detail
DF2017/253
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 42.91 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - starosta Detail
DF2017/252
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 201.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/251
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/250
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/249
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 16.81 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2017/248
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 127.20 Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom kontrola a čistenie komínov Detail
DF2017/247
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 8/2017 Detail
DF2017/246
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 189.84 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
Zmluva o úvere
(Zmluva)
06.10.2017 371800.00 Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37 Zmluva o úvere č. 300/150/2017 Detail
VZN č. 3/2017
(Nariadenie)
27.09.2017 0.00 VZN č.3/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku... Detail
Uznesenia č. 156 - 158
(Uznesenie)
27.09.2017 0.00 Uznesenia z 33. zasadnutia OZ dňa 26.09.2017 Detail
Zápisnica z 32. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
25.09.2017 0.00 Zápisnica z 32. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 23.08.2017 Detail
DF2017/245
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 207.00 2U spol. s r.o., Trnavská cesta 84,82102,Bratislava vlajky SR, EU Detail
DF2017/244
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 126.00 EASY - PRINT SK, s.r.o., Mlynské Nivy 56,82105,Bratislava tlač Dolnosrnianske noviny Detail
DF2017/243
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 280.80 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/242
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 2440.00 Peter Bulák-geodetické práce, Školská 707,956 18,Bošany geodetické práce - kanalizácia Detail
DF2017/241
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 82.80 CBS spol. s r. o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica Fotenie obce/jar/leto 2017 - II.časť Detail
DF2017/240
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 252.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/239
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 210.00 EASY - PRINT SK, s.r.o., Mlynské Nivy 56,82105,Bratislava tlač letákov - Rázus/Svetský Detail
DF2017/238
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 193.20 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK Detail
DF2017/237
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 2764.79 MUSICDATA s.r.o., Pod Sokolice 6575,911 01,Trenčín ozvučenie KD Detail
DF2017/236
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 43.30 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2017/235
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 81.24 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD Detail
DF2017/234
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/233
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 210.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/232
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 251.62 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/231
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 86.76 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/230
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 575.62 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/229
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 209.04 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/228
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 15.20 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava spotrebný materiál pre MŠ Detail
DF2017/227
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 201.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/226
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 7/2017 Detail
DF2017/225
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 685.85 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (1.7.2017 - 31.07.2017) Detail
DF2017/224
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 74.05 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/6 Detail
DF2017/223
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 77.47 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/5 Detail
DF2017/222
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 113.93 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/4 Detail
DF2017/221
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 101.40 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/3 Detail
DF2017/220
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 115.07 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/2 Detail
DF2017/219
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 77.47 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/1 Detail
DF2017/218
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 9.12 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ Detail
DF2017/217
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 39.88 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ Detail
DF2017/216
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 22.79 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné DS Detail
DF2017/215
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 17.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil matrikárka Detail
Uznesenia č.151 - 155
(Uznesenie)
25.08.2017 0.00 Uznesenia z 32. zasadnutia OZ dňa 23.08.2017 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
04.08.2017 8000.00 Júlia Hulínová, Lovosice, Česká republika kúpa nehnuteľnosti, parc.č. 493, 494, 495, 4307 Detail
Dodatok č.1
(Zmluva)
02.08.2017 0.00 Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, 917 01 Trnava Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 25.02.2016 uzatvorenej podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Detail
DF2017/214
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 302.40 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/213
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 203.04 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/212
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 243.84 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/211
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 178.08 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/210
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 252.00 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/209
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 98.41 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/208
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 233.44 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/207
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 882.56 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/206
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 213.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/205
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 262.39 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD Detail
DF2017/204
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 606.33 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD Detail
DF2017/203
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 153.69 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS Detail
DF2017/202
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 49.03 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ Detail
DF2017/201
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 233.33 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ Detail
DF2017/200
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 869.40 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/199
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 153.92 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/198
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 99.00 CVNZ s.r.o, Mlynská 27,040 01,Košice poplatok za registráciu e-vizitky Detail
DF2017/197
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 453.60 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/196
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 96.56 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD Detail
DF2017/195
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 32.24 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom sociálne služby Detail
DF2017/194
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 325.11 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom stavebný úrad II. štvrťrok 2017 Detail
DF2017/193
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 160.00 MADE s.r.o., Hronské predmestie 4,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS (1.7.2017-30.062018) Detail
DF2017/192
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/191
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 16.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil matrikárka Detail
DF2017/190
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 42.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2017/189
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 121.20 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 6/2017 + servisné práce Detail
DF2017/188
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 311.47 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava VO Detail
DF2017/187
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 1524.35 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (1.6.2017 - 30.6.2017) Detail
DF2017/186
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 236.16 CB Media, s.r.o., 384,023 03,Zborov nad Bystricou Výroba webovej stránky - grafický návrh Detail
DF2017/185
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 180.29 SANTRA, spol. s r.o., 312,76302,Tečovice KK -oprava a údržba KD - Nadácia Pontis Detail
DF2017/184
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP - 2 ks Detail
DF2017/183
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 223.68 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/182
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 10.80 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica predplatné časopisov MŠ Detail
DF2017/181
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 167.82 ROKO group, s.r.o., Južná 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom KK -oprava a údržba KD - Nadácia Pontis Detail
DF2017/180
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/179
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 194.40 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá odvoz odpadu VOK Detail
DF2017/178
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 290.00 REATEK ONE, s.r.o., Klincová 37/B,82108,Bratislava 2 Kultúrna komisia - Deň detí - atrakcie - ihrisko Detail
DF2017/177
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 24.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava Team Viewer k programom WinCITY - odblokovanie ... Detail
DF2017/176
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 83.84 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet OcÚ, KD Detail
DF2017/175
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 30.65 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet MŠ Detail
DF2017/174
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 5/2017 Detail
Zápisnica z 31. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
13.07.2017 0.00 Zápisnica z 31. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 29.06.2017 Detail
Uznesenia č. 141-150
(Uznesenie)
13.07.2017 0.00 Uznesenia z 31. zasadnutia OZ dňa 29.06.2017 Detail
Zmluva o poskytnutí služby Z1704M
(Zmluva)
12.07.2017 3762.60 Ing. arch. Marianna Bogyová, N. Teslu 4404/1, 921 01 Piešťany Obstaranie územného plánu obce (ÚPN-O) Dolné Srnie Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
04.07.2017 1261.00 Martin Košinár, Ing. Jozefína Košinárová, Dolné Srnie 166 Kúpa pozemku parcelné číslo 297/4 Detail
VZN č.2/2017
(Nariadenie)
03.07.2017 0.00 VZN č.2/2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Dolné Srnie Detail
DF2017/173
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 149.70 Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov MŠ Detail
DF2017/172
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 186.48 Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom ročný servis a oprava plynových kotlov KD Detail
DF2017/171
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 134.78 Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov OcÚ Detail
DF2017/170
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 8040.00 Geodézia Bratislava a.s., Pekná cesta 15,834 04,Bratislava 34 Zmluva o dielo zo dňa 16.01.2017 - kanalizácia Detail
DF2017/169
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 11.72 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava peňažný denník pre MŠ+ poštovné a balné Detail
DF2017/168
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 110.48 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/167
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 260.02 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/166
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 188.40 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/165
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 243.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/164
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 513.80 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/163
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 43.01 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2017/162
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 266.40 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava dopravné zrkadlo Detail
DF2017/161
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/160
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 1459.85 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (1.5.2017 - 31.5.2017) Detail
DF2017/159
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 17.11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2017/158
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 164.14 KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8,821 01,Bratislava kartotéka A4 Detail
DF2017/157
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 264.96 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/156
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 826.20 GEMER KOVO s.r.o., 317,049 64,Sirk dopravné značky Detail
VZN č. 2/2015
(Nariadenie)
29.06.2017 0.00 VZN č.2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Dolné Srnie Detail
Zápisnica z 30. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
28.06.2017 0.00 Zápisnica z 30. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 17.05.2017 Detail
Zmluva o dielo č.UR/2017/2
(Zmluva)
16.06.2017 14280.00 HYDROTEAM contracting s.r.o., Prostredná 21, 900 21 Svätý Jur projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie pre projekt "Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II. etapa" Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
16.06.2017 656.00 CB Media, s.r.o., Zborov nad Bystricou 384, 023 03 "Vytvorenie informačného serveru na internete" Detail
Zmluva o poskytnutí grantu
(Zmluva)
16.06.2017 400.00 Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 projekt "Altánok pre kultúrne podujatia" Detail
Návrh VZN č.2/2017
(Nariadenie)
14.06.2017 0.00 Návrh VZN č.2/2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Dolné Srnie Detail
DF2017/155
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 231.91 Prvá komunálna finančná, Samova,949 01,Nitra poistenie majetku (1.7.2017 - 30.9.2017) Detail
DF2017/154
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 12.00 Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4,915 01,Nové Mesto nad Váhom Novomestský spravodajca 2017 Detail
DF2017/153
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 90.00 Miroslav Súrovský, Slnečná 1079,915 01,Nové Mesto nad Váhom čistenie kanalizácie MŠ Detail
DF2017/152
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 302.40 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/151
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 25.20 SOZA slov.ochr.zväz, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 autorská odmena - Kultúrna komisia - Majáles Detail
DF2017/150
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 67.97 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik OcÚ Detail
DF2017/149
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 252.00 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/148
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 219.36 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/147
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 135.08 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/146
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 271.88 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/145
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 96.00 CBS spol. s r. o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica Fotenie obce/jar/leto 2017 Detail
DF2017/144
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 419.76 Smrhola Jozef - OLYMP, Madarovská 103,935 87,Santovka vlajky DHZ, plakety DHZ Detail
DF2017/143
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/142
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 83.84 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD Detail
DF2017/141
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 280.00 Viliam Turan - TURANCAR, Bratislavská 29,949 01,Nitra Kultúrna komisia -preprava autobusom (ZOO Ostrava) Detail
DF2017/140
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 360.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/139
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 529.93 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/138
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 134.60 Zábavné učení, s.r.o., Mariánské nám. 14,68801,Uherský Brod pomôcky pre MŠ - predškoláci Detail
DF2017/137
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 280.80 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/136
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 300.00 Spolok Dychová hudba Lieskované, 727,916 42,Moravské Lieskové Kultúrna komisia - hudba Lieskované Detail
DF2017/135
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 1200.00 a-audit, s.r.o., Partizánska 888,911 01,Trenčín energetický audit pre MŠ Detail
DF2017/134
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 79.75 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/6 Detail
DF2017/133
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 90.00 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/5 Detail
DF2017/132
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 124.18 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/4 Detail
DF2017/131
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 105.95 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/3 Detail
DF2017/130
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 110.51 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/2 Detail
DF2017/129
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 88.86 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/1 Detail
DF2017/128
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 7.98 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ Detail
DF2017/127
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 74.05 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ Detail
DF2017/126
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 34.18 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné DS Detail
DF2017/125
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 4/2017 Detail
DF2017/124
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 42.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2017/123
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 285.60 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/122
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 37.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner MŠ Detail
DF2017/121
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 1206.15 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (01.04.2017 - 30.04.2017) Detail
DF2017/120
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 1715.54 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2017/119
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 115.20 WATT SK, s.r.o., Dolné Rudiny 3,010 01,Žilina náučno-výchovná pomôcka CUTS - predškoláci Detail
DF2017/118
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 223.68 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/117
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 89.40 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá odvoz odpadu VOK Detail
DF2017/116
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 79.20 ROKO group, s.r.o., Južná 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom KK -oprava a údržba KD - Nadácia Pontis Detail
DF2017/115
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 21.66 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2017/114
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 499.31 KANIX s.r.o., Zelená 887/5,91501,Nové Mesto nad Váhom oprava a údržba KD - Nadácia Pontis Detail
DF2017/113
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 234.00 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/112
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 227.16 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom náklady na stavebný poriadok I.štvrťrok 2017 Detail
DF2017/111
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 36.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava aktualizácia dát katastra Detail
DF2017/110
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 240.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava aktualizácia programov na rok 2017 Detail
DF2017/109
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 129.50 EASY - PRINT SK, s.r.o., Mlynské Nivy 56,82105,Bratislava Dolnosrnianske noviny Detail
DF2017/108
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 130.41 Prvý novomestský autoservis s.r.o., M.R.Štefánika 26,91250,Trenčín oprava a servis auta Detail
DF2017/107
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 25.09 IVES Košice, Čsl. armády 20,040 18,Košice Služby STP k APV IVeS Detail
DF2017/106
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 234.00 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/105
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 934.00 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/104
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 52.50 Ing. Mária Kučerová, SNP 1448,017 01,Považská Bystrica spotrebný materiál - uvítanie do života Detail
DF2017/103
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 51.00 Ing. Mária Kučerová, SNP 1448,017 01,Považská Bystrica spotrebný materiál pre predškolákov Detail
DF2017/102
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 38.50 Slovgram, Jakubovo nám.,810 00,Bratislava verejný rozhlas - rok 2017 - odm.výkon.umelcom... Detail
DF2017/101
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 260.64 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vyvoz odpadu Detail
DF2017/100
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 142.17 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/99
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 331.02 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/98
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 153.54 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS Detail
DF2017/97
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 49.03 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ Detail
DF2017/96
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 232.87 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ Detail
DF2017/95
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 866.50 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/94
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 153.92 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/93
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/92
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 1206.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/91
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 218.61 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD Detail
Uznesenia č. 133 - 140
(Uznesenie)
19.05.2017 0.00 Uznesenia z 30. zasadnutia OZ dňa 17.05.2017 Detail
DF2017/90
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 1054.70 Mountfield SK s.r.o., Červenej armády,036 01,Martin kosačka BDR 583 VARIO Detail
DF2017/89
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 280.80 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/88
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 1311.50 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (01.03.2017 - 31.03.2017) Detail
DF2017/87
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 83.84 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD Detail
DF2017/86
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 25.08 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 3/2017 Detail
DF2017/85
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 2 ks Detail
DF2017/84
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 42.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava služobný mobil - starosta Detail
DF2017/83
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 17.91 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2017/82
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 326.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla 420/123 Detail
DF2017/81
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 296.82 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava plynového kotla 420/133 Detail
DF2017/80
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 234.00 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/79
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 96.00 Poradca podnikatela s.r.o, Martina Razusa 23A,01001,Zilina 1 VSSR - ročný prístup Detail
DF2017/78
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa Služba - zverejnenie dokumentov 2017 Detail
DF2017/77
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 213.36 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/76
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 145.20 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá odvoz odpadu VOK Detail
DF2017/75
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 187.20 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/74
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 343.24 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/73
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 140.22 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/72
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 preplatok - elektrina VO pri PO Detail
DF2017/71
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 preplatok - elektrina MŠ Detail
DF2017/70
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 264.96 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/69
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 231.91 Prvá komunálna finančná, Samova,949 01,Nitra poistenie majetku od 1.4.2017 do 30.6.2017 Detail
DF2017/68
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 2924.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/67
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 83.84 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ Detail
DF2017/66
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 503.51 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/65
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/64
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 66.00 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina predplatné mesačníka PaM,VS 2017 Detail
DF2017/63
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 1154.55 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (1.2.2017 - 28.2.2017) Detail
DF2017/62
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 42.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2017/61
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 280.80 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
26.04.2017 1200.00 a - audit, s.r.o., Partizánska 888/56, 911 01 Trenčín Energetický audit pre MŠ Detail
Zápisnica z 29. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
03.04.2017 0.00 Zápisnica z 29. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 29.03.2017 Detail
Zápisnica z 28. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
31.03.2017 0.00 Zápisnica z 28. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 15.02.2017 Detail
Uznesenia č. 126 - 132
(Uznesenie)
31.03.2017 0.00 Uznesenia z 29. zasadnutia OZ dňa 29.03.2017 Detail
VZN č.1/2017
(Nariadenie)
30.03.2017 0.00 VZN č.1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Detail
DF2017/60
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 25.08 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 2/2017 Detail
DF2017/59
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 79.80 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48,82109,Bratislava 2 predplatné časopisu (1/2017 - 12/2017) Detail
DF2017/58
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 20.69 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2017/57
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 86.40 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK - cintorín Detail
DF2017/56
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 25.20 SOZA slov.ochr.zväz, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 Kultúrna komisia - autorská odmena -hudba Karneval Detail
DF2017/55
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 87.60 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom valec do tlačiarne Lexmark Detail
DF2017/54
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 102.70 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Lexmark Detail
DF2017/53
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 251.52 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/52
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 187.20 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/51
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 456.50 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. inštalácia projektora MŠ Detail
DF2017/50
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 134.40 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla 419/231 Detail
DF2017/49
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 182.40 Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom kontrola a čistenie komínových telies OcÚ, MŠ, KD Detail
DF2017/48
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 717.60 JD ROZHLASY SK s.r.o., Jašíkova 172,023 54,Turzovka oprava bezdrátového rozhlasu Detail
DF2017/47
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 234.00 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/46
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne HP - 2 ks Detail
DF2017/45
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 88.50 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom valec do tlačiarne Brother MŠ Detail
DF2017/44
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 258.72 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/43
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 145.68 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/42
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 408.92 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/41
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 11.98 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ Detail
DF2017/40
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 84.28 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD Detail
DF2017/39
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/38
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 58.99 NIC Hosting. s.r.o., Dlhá 9,900 28,Ivanka pri Dunaji hostingové služby - www.dolnesrnie.sk Detail
DF2017/37
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 3597.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/36
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 481.11 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/35
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 70.00 PD Bošáca, 913 07,Bošáca zimná údržba ciest Detail
DF2017/34
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 322.40 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla BD 420/124 Detail
DF2017/33
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 43.26 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
Kúpna zmluva č.951/2016
(Zmluva)
13.03.2017 2222.00 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Kúpa zmluva, pozemok - parc.č. 457/3 Detail
Uznesenia č. 117 - 125
(Uznesenie)
21.02.2017 0.00 Uznesenia z 28. zasadnutia OZ dňa 15.02.2017 Detail
Uznesenia č. 115 - 116
(Uznesenie)
21.02.2017 0.00 Uznesenia z 27. zasadnutia OZ dňa 12.01.2017 Detail
DF2017/32
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 1715.54 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2017/31
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 995.45 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (1.1.2017 - 31.1.2017) Detail
DF2017/30
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 300.00 AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza audítorské práce za rok 2016 Detail
DF2017/29
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 140.40 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/28
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 200.00 Viliam Turan - TURANCAR, Bratislavská 29,949 01,Nitra preprava autobusom - Kultúrna komisia (lyžovačka) Detail
DF2017/27
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 25.08 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 1/2017 Detail
DF2017/26
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 89.57 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ Detail
DF2017/25
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 3.88 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné DS Detail
DF2017/24
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 0.56 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné ZD Detail
DF2017/23
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 83.71 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. inštalácia licencie - zálohový systém Detail
DF2017/22
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 230.40 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla BD 420/123 Detail
DF2017/21
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 20.40 SOZA slov.ochr.zväz, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 autorská odmena 2017 - obecný rozhlas Detail
DF2017/20
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 23.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2017/19
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 211.92 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/18
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 327.60 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/17
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 534.38 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava plynového kotla BD 419/213 Detail
DF2017/16
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 131.00 Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie výmena radiátoru BD 420/123 Detail
DF2017/15
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 272.16 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/14
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 34.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner MŠ Detail
DF2017/13
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 155.56 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS Detail
DF2017/12
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 48.95 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ Detail
DF2017/11
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 242.21 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ Detail
DF2017/10
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 934.89 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/9
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 151.04 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/8
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 259.56 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD Detail
DF2017/7
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 620.23 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD Detail
DF2017/6
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 234.00 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/5
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 50.00 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14,84104,Bratislava ročná diaľničná známka 2017 Detail
DF2017/4
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 4386.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD - 1/2017 Detail
DF2017/3
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 43.82 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2017/2
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 231.91 Prvá komunálna finančná, Samova,949 01,Nitra poistenie majetku od 1.1.2017 do 31.3.2017 Detail
DF2017/1
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 55.20 SOMI, s.r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín Upgrade na rok 2017 - program MZDY Detail
Zápisnica z 26. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
10.02.2017 0.00 Zápisnica z 26. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 19.12.2016 Detail
Zápisnica z 25. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
10.02.2017 0.00 Zápisnica z 25. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 14.12.2016 Detail
DF2016/405
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 72.08 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - nájomné byty 419/6 Detail
DF2016/404
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 35.23 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - nájomné byty 419/5 Detail
DF2016/403
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 112.37 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - nájomné byty 419/4 Detail
DF2016/402
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 88.86 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - nájomné byty 420/3 Detail
DF2016/401
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 117.96 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - nájomné byty 420/2 Detail
DF2016/400
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 79.97 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - nájomné byty 420/1 Detail
DF2016/399
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 141.52 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom stavebný poriadok za IV. štvrťrok 2016 Detail
DF2016/398
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 141.55 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 12/2016 Detail
DF2016/397
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 404.56 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 12/2016 Detail
DF2016/396
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 vyúčtovanie 2016 - elektrina DS Detail
DF2016/395
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 vyúčtovanie 2016 - elektrina OcÚ Detail
DF2016/394
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 vyúčtovanie 2016 - elektrina VO pri OcÚ Detail
DF2016/393
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 vyúčtovanie 2016 - elektrina VO Detail
DF2016/392
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 1.51 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 vyúčtovanie 2016 - elektrina VO pri PO Detail
DF2016/391
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 vyúčtovanie 2016 - elektrina nájomné byty Detail
DF2016/390
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 vyúčtovanie 2016 - elektrina KD Detail
DF2016/389
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 38.23 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 vyúčtovanie 2016 - elektrina VO pri KD Detail
DF2016/388
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 12.60 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava aktualizácia progr.na CD - Kataster, Dane a odpady Detail
DF2016/387
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 211.92 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2016/386
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 447.07 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2016/385
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 83.84 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet OcÚ, KD Detail
DF2016/384
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka MŠ Detail
DF2016/383
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 327.73 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava osvetlenia obce Detail
DF2016/382
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 93.60 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik - nájomné byty Detail
DF2016/381
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 21.73 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobil - matrikárka Detail
DF2016/380
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 12/2016 Detail
DF2016/379/P
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 63.80 CVNZ s.r.o, Mlynská 27,040 01,Košice poplatok za registráciu e-vizitky Detail
DF2016/378
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 468.00 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik - nájomné byty Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
01.02.2017 143.88 Popelka Zdenko, Popelková Mária, Dolné Srnie 307 Kúpna zmluva, pozemok - parc.č.541/6 Detail
Zmluva o dielo č.4/2017
(Zmluva)
16.01.2017 0.00 Geodézia Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava Geodetické zameranie s výškopisom a polohopisom - projekt kanalizácia Detail
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
11.01.2017 0.00 Technické služby m.p.o., Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá Vývoz komunálneho odpadu,
vývoz veľkoplošných kontajnerov
Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
10.01.2017 0.00 Poľnohospodárske družstvo Bošáca, 913 07 Bošáca Zmluva o dielo na zimnú údržbu miestnych komunikácií. Detail
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore
(Zmluva)
09.01.2017 0.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Zmluva na programy: WinCITY Dane a poplatky, WinCITY Odpady Detail
DF2016/377
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 515.04 Tising spol.s r.o., Odborárska 3 3,915 01,Nové Mesto nad Váhom Dolnosrnianske noviny Detail
DF2016/376
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 248.64 Stanislav Staš, 54,086 33,Zborov nožnicové stany Profitent Detail
DF2016/375
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 378.28 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2016/374
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 244.32 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2016/373
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 1869.49 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. projektor Epson pre MŠ Detail
DF2016/372
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 120.00 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla v nájomnom byte 420/122 Detail
DF2016/371
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 136.94 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2016/370
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 39.60 SOZA slov.ochr.zväz, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 autorská odmena Detail
DF2016/369
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 3913.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2016/368
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 475.29 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2016/367
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 502.22 Reprogas s.r.o., 916 42,Moravské Lieskové inštalácia potrubia na septik v KD Detail
DF2016/366
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka MŠ Detail
DF2016/365
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 84.02 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Ocú, KD Detail
DF2016/364
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 42.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2016/363
(Faktúra prijatá)
09.01.2017 753.54 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
Uznesenia č.112 - 114
(Uznesenie)
20.12.2016 0.00 Uznesenia z 26. zasadnutia OZ dňa 19.12.2016 Detail
Uznesenia č.106 - 111
(Uznesenie)
20.12.2016 0.00 Uznesenia z 25. zasadnutia OZ dňa 14.12.2016 Detail
VZN č.3/2016
(Nariadenie)
20.12.2016 0.00 VZN č.3/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku... Detail
Zápisnica z 24. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
13.12.2016 0.00 Zápisnica z 24. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 23.11.2016 Detail
Zápisnica z 23. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
13.12.2016 0.00 Zápisnica z 23. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 26.10.2016 Detail
Výzva na predkladanie ponúk
(Výzva na predloženie ponúk)
05.12.2016 14200.00 Spracovanie výškopisného a polohopisného zamerania budúcej gravitačnej splaškovej kanalizácie v obci Dolné Srnie ako podklad pre vyhotovenie Projektovej dokumentácie k územnému konaniu. Detail
DF2016/362
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 11/2016 Detail
DF2016/361
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 374.40 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik nájomné byty Detail
DF2016/360
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 140.40 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik nájomné byty Detail
DF2016/359
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 20.89 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil matrikárka Detail
DF2016/358
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 209.04 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá TSST - vývoz odpadu Detail
DF2016/357
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 133.03 AQUA Trade s.r.o., Hviezdoslavova,960 01,Zvolen ročný servis a batéria v ŠJ Detail
DF2016/356
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 157.00 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner a valec do tlačiarne Brother Detail
DF2016/355
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 32.40 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica časopisy pre MŠ Detail
DF2016/354
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner 2x do tlačiarne HP Detail
DF2016/353
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 112.40 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla v nájomnom byte 420/122 Detail
DF2016/352
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 234.00 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik nájomné byty Detail
DF2016/351
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 244.32 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá TSST - vývoz odpadu Detail
DF2016/350
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 82.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Lexmark Detail
DF2016/349
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 311.69 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava a údržba plynového kotla 419/214 Detail
DF2016/348
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 138.19 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik MŠ Detail
DF2016/347
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 ZSE - VO - vyúčtovanie - preplatok Detail
DF2016/346
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 57.55 EMVIA s.r.o., Severná 26,915 01,Nové Mesto nad Váhom kreatívny materiál - Tvorivé dielne - z dotácií Detail
DF2016/345
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 788.40 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu TKO, VOK Detail
DF2016/344
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 148.31 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrika MŠ Detail
Návrh VZN č.3/2016
(Nariadenie)
30.11.2016 0.00 Návrh VZN č.3/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku... Detail
Uznesenia č.103-105
(Uznesenie)
29.11.2016 0.00 Uznesenia z 24. zasadnutia OZ dňa 23.11.2016 Detail
Návrh VZN č.2/2016
(Nariadenie)
16.11.2016 0.00 VZN č.2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Detail
Zmluva o zriadení vecného bremena
(Zmluva)
09.11.2016 0.00 Daša Vašková, 91641 Dolné Srnie 394 Zmluva o zriadení vecného bremena Detail
DF2016/343
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 2900.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2016/342
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 85.80 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VK - cintorin Detail
DF2016/341
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 220.80 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2016/340
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet MŠ Detail
DF2016/339
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 84.70 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet OcÚ, KD Detail
DF2016/338
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 42.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2016/337
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 326.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla 420/113 Detail
DF2016/336
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 326.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla 420/111 Detail
DF2016/335
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 10/2016 Detail
DF2016/334
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 76.33 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - 419/6 Detail
DF2016/333
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 125.32 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - 419/5 Detail
DF2016/332
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 111.65 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - 419/4 Detail
DF2016/331
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 104.81 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - 420/3 Detail
DF2016/330
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 119.63 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - 420/2 Detail
DF2016/329
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 78.61 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - 420/1 Detail
DF2016/328
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 10.25 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - OcÚ Detail
DF2016/327
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 72.91 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - MŠ Detail
DF2016/326
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 14.81 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - cintorín + dom smútku Detail
DF2016/325
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 21.08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2016/324
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 280.80 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik - nájomné byty Detail
DF2016/323
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 216.00 Milan Oríšek, Bzince pod Javorinou 513,916 11,Bzince pod Javorinou deratizačné práce - nájomné byty Detail
DF2016/322
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 345.74 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn KD - doplatok Detail
DF2016/321
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 0.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice vyúčtovanie plynu Detail
DF2016/320
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 234.00 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik - nájomné byty Detail
DF2016/319
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 66.31 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik KD Detail
DF2016/318
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 480.00 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca občerstvenie na akciu "Stretnutie s dôchodcami" Detail
DF2016/317
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 1555.00 Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie oprava chodníka pred MŠ Detail
DF2016/316
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 13.50 INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29,81105,Bratislava tlačivá - Daň z nehnutelnosti Detail
DF2016/315
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 67.80 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá TSST - vývoz odpadu VK Detail
DF2016/314
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 241.44 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá TSST - vývoz domového odpadu Detail
DF2016/313
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 82.44 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom stavebný úrad III. Q 2016 Detail
DF2016/312
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 187.20 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá AQUA - septik nájomné byty Detail
DF2016/311
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 128.76 Tising spol.s r.o., Odborárska 3 3,915 01,Nové Mesto nad Váhom Dolnosrnianske noviny Detail
DF2016/309
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 66.00 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VK - MŠ Detail
DF2016/310
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 2100.00 Ateliér, DS, s.r.o., Vranovská 39,85101,Bratislava projektová dokumentácia - cesta Žabinec Detail
Zápisnica z 22. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
26.10.2016 0.00 Zápisnica z 22. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 28.9.2016 Detail
Zápisnica z 21. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
26.10.2016 0.00 Zápisnica z 21. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 31.8.2016 Detail
DF2016/308
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 572.49 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné KOS - TKO, VOK Detail
DF2016/307
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 102.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrika MŠ Detail
DF2016/306
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 220.72 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrika nájomné byty Detail
DF2016/305
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 231.13 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrika DS Detail
DF2016/304
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 50.67 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrika KD Detail
DF2016/303
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 245.65 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrika VO pri OcÚ Detail
DF2016/302
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 878.35 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrika VO Detail
DF2016/301
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 153.53 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrika VO pri PO Detail
DF2016/300
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 187.20 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik - nájomné byty Detail
DF2016/299
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 140.40 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik - nájomné byty Detail
DF2016/298
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 83.84 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet OcÚ, KD Detail
DF2016/297
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet MŠ Detail
DF2016/296
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 54.00 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá odvoz odpadu VK - cintorín Detail
DF2016/295
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 210.48 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz domového odpadu Detail
DF2016/294
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 326.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plyn. kotla v nájomnom byte 231/419 Detail
DF2016/293
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 80.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. UPDATE - Soft Antivirus NOD - licencia Detail
DF2016/292
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 42.76 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2016/291
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 33.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 9/2016 + servisné práce Detail
DF2016/290
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 3500.00 Ing. Marián Kobza, 86,911 01,Trenčín projektová dokumentácia Detail
Zámenná zmluva
(Zmluva)
05.10.2016 0.00 Vladimír Dedík, Mária Dedíková, Moravské Lieskové 655 Zámenná zmluva Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
04.10.2016 3500.00 Ing. Kobza Marián, Považská 86, 911 01 Trenčín Zmluva o dielo č.198-2/2016 Detail
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
(Zmluva)
04.10.2016 900.00 Nadácia ZSE, Čulenova 6, 816 47 Bratislava Projekt: Tvorivé dielne, vianočné trhy a súťaž vo výrobe jaterníc a klobás. Detail
Uznesenia č.97-102
(Uznesenie)
04.10.2016 0.00 Uznesenia z 22.zasadnutia OZ dňa 28.09.2016 Detail
DF2016/289
(Faktúra prijatá)
04.10.2016 20.78 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil matrikárka Detail
DF2016/288
(Faktúra prijatá)
04.10.2016 2770.00 Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie oprava cesty Horné Mlyny Detail
DF2016/287
(Faktúra prijatá)
04.10.2016 203.04 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz domového odpadu Detail
DF2016/286
(Faktúra prijatá)
04.10.2016 421.20 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik - nájomné byty Detail
DF2016/285
(Faktúra prijatá)
04.10.2016 39.60 Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno spotrebný materiál pre predškolákov Detail
DF2016/284
(Faktúra prijatá)
04.10.2016 20.00 Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno spotrebný materiál pre MŠ Detail
DF2016/283
(Faktúra prijatá)
04.10.2016 231.91 Prvá komunálna finančná, Samova,949 01,Nitra poistenie majetku 1.10.2016 - 31.12.2016 Detail
DF2016/282
(Faktúra prijatá)
04.10.2016 948.00 Bemi Metal s.r.o., 21,916 41,Dolné Srnie vstupná brána do MŠ s montážou Detail
DF2016/281
(Faktúra prijatá)
04.10.2016 299.27 Slovitrans, Čachtická 2685,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava chodníka - vstup do MŠ Detail
DF2016/280
(Faktúra prijatá)
04.10.2016 100.60 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Brother - MŠ Detail
DF2016/279
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 827.39 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné KOS - TKO, VOK Detail
DF2016/278
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 127.20 Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom kontrola a čistenie komínov KD, MŠ Detail
DF2016/277
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 104.87 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrika MŠ Detail
DF2016/276
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 187.20 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik - nájomné byty Detail
DF2016/275
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 346.00 RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2016/274
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 211.92 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá TSST - TKO Detail
DF2016/273
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 43.68 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2016/272
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 84.04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet OcÚ, KD Detail
DF2016/271
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet MŠ Detail
DF2016/270
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 8/2016 Detail
DF2016/269
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 20.78 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2016/268
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 287.00 Geodetická kancelária - Hornák Peter, Sládkovičova 35,921 01,Piešťany geodetické práce - vytýčenie p.č. 4326 Detail
DF2016/267
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 100.00 AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza audítorské práce za rok 2015 Detail
DF2016/266
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 8994.30 Martin Berec - Ekofarebno, Temetínska 21,915 01,Nové Mesto nad Váhom maliarske práce v MŠ Detail
DF2016/265
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 259.20 Vladimír ŠKORUBA, Stavebné práce a autodoprava, Hurbanova Dolina 917,906 13,Brezová pod Bradlom úprava odvodňovacieho kanála pred MŠ Detail
DF2016/264
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 79.20 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava aktualizácia programu WinCITY Odpady na rok 2016 Detail
DF2016/263
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 179.52 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá TSST - TKO Detail
DF2016/262
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 201.60 TILIA v.o.s., Tehelná 85,915 01,Nové Mesto nad Váhom šatníková skrinka pre MŠ Detail
DF2016/261
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 2x Detail
DF2016/260
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 1590.54 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava stravné lístky + poštovné Detail
DF2016/259
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 70.00 Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B,974 01,Banská Bystrica potvrdenie pre projekt "Kompostáreň Dolné Srnie" Detail
DF2016/258
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 280.80 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá AQUA - septik - nájomné byty Detail
DF2016/257
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 66.31 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá AQUA - septik OcÚ Detail
DF2016/256
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 83.84 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet OcÚ, KD Detail
DF2016/255
(Faktúra prijatá)
19.09.2016 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet MŠ Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 24 >> Spolu