Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 120 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2024/172
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 106.20 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové kontrola hasiacich prístrojov Detail
DF2024/171
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 241.68 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, KD, MŠ, DS Detail
DF2024/170
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 26.98 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2024/169
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 333.74 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Klčové 109/34,91501,Nové Mesto nad Váhom stavebný poriadok 1-3/2024 Detail
DF2024/168
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 3.40 encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr elektrika Detail
DF2024/167
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 193.20 EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska Detail
DF2024/166
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 317.20 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 vyúčtovanie - plyn - KD Detail
DF2024/165
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 84.00 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica kancelárkse potreby Detail
DF2024/164
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 339.60 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2024/163
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 44.30 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Klčové 109/34,91501,Nové Mesto nad Váhom sociálne služby 1-3/2024 Detail
DF2024/162
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 390.00 GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom polohopis a výškopis vodozádržné opatrenia Detail
DF2024/161
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 1405.68 encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr elektrika Detail
DF2024/159
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 91.50 Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov služby pevnej siete OcÚ Detail
DF2024/158
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 10.76 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina mesačný popl.-bezp.SIM Detail
DF2024/156
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 41.40 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2024/155
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 253.68 CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 5065/67,08001,Prešov tonery - voľby prezidenta Detail
DF2024/154
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 669.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom vývoz fekálií - Medlin Detail
DF2024/153
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 104.40 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie voľby prezidenta 2.kolo Detail
DF2024/151
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 368.58 tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín servis VT Detail
DF2024/150
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 341.59 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava VO Detail
DF2024/147
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 591.34 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 3/2024 Detail
DF2024/146
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 412.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 plyn - KD Detail
DF2024/145
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 490.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 plyn - OcÚ Detail
DF2024/144
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 670.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 plyn - MŠ Detail
DF2024/143
(Faktúra prijatá)
07.05.2024 48.37 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava internet Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 120 >> Spolu