Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 33 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2018/132
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 130.89 Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov MŠ Detail
DF2018/131
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 1128.75 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ 4/2018 Detail
DF2018/130
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 407.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 5/2018 Detail
DF2018/129
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/128
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 4/2018 Detail
DF2018/127
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 504.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD 10x Detail
DF2018/126
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 65.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner Brother - MŠ Detail
DF2018/125
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 7.98 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ (11.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/124
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 39.88 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ (11.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/123
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 2.28 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné DS (23.02.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/122
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 93.42 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/6 (12.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/121
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 92.28 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/5 (12.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/120
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 116.21 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/4 (12.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/119
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 96.84 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/3 (12.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/118
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 132.16 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/2 (12.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/117
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 103.68 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/1 (12.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/116
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 0.00 Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska,810 00,Bratislava Smernice pre obce - on-line produkt Detail
DF2018/115
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 306.24 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 5,94 t Detail
DF2018/114
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 103.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla 419/211 Detail
DF2018/113
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 14.81 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
Zmluva č.3/2018
(Zmluva)
29.05.2018 300.00 Mgr. Pavel Černaj, 916 41 Dolné Srnie 108 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 Detail
Zmluva č.2/2018
(Zmluva)
29.05.2018 500.00 Mgr. Pavel Černaj, 916 41 Dolné Srnie 108 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 Detail
Zmluva č.1/2018
(Zmluva)
29.05.2018 500.00 Mgr. Pavel Černaj, 916 41 Dolné Srnie 108 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 Detail
DF2018/112
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 225.60 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/111
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 201.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 33 >> Spolu