Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 24 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2017/328
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 453.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/327
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 88.80 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava kľúčová schránka 1+1 Detail
DF2017/326
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 83.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet OcÚ, KD Detail
DF2017/325
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 30.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet MŠ Detail
DF2017/324
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 88.80 EMBA Trade, spol.s r.o., Komárňanská cesta 13,940 01,Nové Zámky spisové dosky, archívne škatule Detail
DF2017/323
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 206.04 Reprogas s.r.o., 916 42,Moravské Lieskové oprava odberného plynového zariadenia MŠ Detail
DF2017/322
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 23.69 MERCURIUS PLUS, s.r.o., Na Sihoti 1229,013 01,Teplička nad Váhom Picardie pohare 22 cl - 42 ks - Školská jedáleň Detail
DF2017/321
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 518.48 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava VO a MR Detail
DF2017/320
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 69.49 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 419/6 Detail
DF2017/319
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 79.75 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 419/5 Detail
DF2017/318
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 121.91 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 419/4 Detail
DF2017/317
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 103.68 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 420/3 Detail
DF2017/316
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 116.21 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 420/2 Detail
DF2017/315
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 74.05 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 420/1 Detail
DF2017/314
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 42.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2017/313
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 85.20 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 10/2017 + servisné práce 4.10. Detail
DF2017/312
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 9.12 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - OcÚ Detail
DF2017/311
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 25.07 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - MŠ Detail
DF2017/310
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 17.09 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - DS Detail
DF2017/309
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 1193.25 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (01.10.2017 - 31.10.2017) Detail
DF2017/308
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 820.00 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca Občerstvenie zo dňa 27.10.2017 - "Úcta k starším" Detail
DF2017/307
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 500.00 Blanka Rusková, Šulekova 877,971 01,Prievidza registratúrne práce Detail
DF2017/306
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 191.28 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/305
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 72.60 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá odvoz odpadu VOK - cintorín Detail
DF2017/304
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 16.81 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 24 >> Spolu