Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 54 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2019/218
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 180.00 L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca materiál OcÚ Detail
DF2019/217
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 312.60 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 8/2019 Detail
DF2019/216
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 32.16 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom mesačná údržba dát 7/2019 Detail
DF2019/215
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 70.20 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom servis PC na OcÚ Detail
DF2019/214
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 1495.57 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom prerábka kabeláže na OcÚ Detail
DF2019/213
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/212
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 99.00 CVNZ s.r.o, Mlynská 27,040 01,Košice balíček ELITE GOLD Detail
DF2019/211
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 420.00 PROFI one spol. s r.o., Pluhová 976/66,83103,Bratislava-Nové Mesto ROADBIT studená asfaltová zmes Detail
DF2019/210
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 900.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI 2019 MŠ Detail
DF2019/209
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2019/208
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 338.40 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (17.07.2019) - 5,96 t Detail
DF2019/207
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 171.12 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK - MŠ (18.07.2019) Detail
DF2019/206
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 12.66 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava tlačivá pre MŠ Detail
DF2019/205
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 205.36 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie elektroinštalačné práce - oprava VO Detail
DF2019/204
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 1367.88 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie montáž svietidiel VO - stavba BD Detail
DF2019/203
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 636.00 BINS s.r.o, Vašinova,949 01,Nitra smetné nádoby 110 l (20 ks) Detail
DF2019/202
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 400.00 Ing. Elena Gašparová - ELIKO, Javorinská 10,91501,Nové Mesto nad Váhom projektová dokumentácia k odstráneniu stavby 55 Detail
DF2019/201
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 518.15 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Hviezdoslavova ulica 2254/36,91501,Nové Mesto nad Váhom stavebný poriadok II. štvrťrok 2019 Detail
DF2019/200
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 320.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica systémová podpora URBIS (01.07.2019 - 30.06.2020) Detail
DF2019/199
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 253.40 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice spotrebný materiál - predškoláci Detail
DF2019/198
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 35.90 Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno spotrebný materiál - predškoláci Detail
DF2019/197
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 552.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (08.07.2019) Detail
DF2019/196
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 108.84 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK - (11.07.2019) -1,45 t Detail
DF2019/195
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 273.30 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (03.07.2019) - 5,46 t Detail
DF2019/194
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 614.93 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 6/2019 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 54 >> Spolu