Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 20 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2017/229
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 209.04 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/228
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 15.20 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava spotrebný materiál pre MŠ Detail
DF2017/227
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 201.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/226
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 7/2017 Detail
DF2017/225
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 685.85 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (1.7.2017 - 31.07.2017) Detail
DF2017/224
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 74.05 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/6 Detail
DF2017/223
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 77.47 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/5 Detail
DF2017/222
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 113.93 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/4 Detail
DF2017/221
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 101.40 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/3 Detail
DF2017/220
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 115.07 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/2 Detail
DF2017/219
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 77.47 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/1 Detail
DF2017/218
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 9.12 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ Detail
DF2017/217
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 39.88 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ Detail
DF2017/216
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 22.79 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné DS Detail
DF2017/215
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 17.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil matrikárka Detail
Uznesenia č.151 - 155
(Uznesenie)
25.08.2017 0.00 Uznesenia z 32. zasadnutia OZ dňa 23.08.2017 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
04.08.2017 8000.00 Júlia Hulínová, Lovosice, Česká republika kúpa nehnuteľnosti, parc.č. 493, 494, 495, 4307 Detail
Dodatok č.1
(Zmluva)
02.08.2017 0.00 Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, 917 01 Trnava Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 25.02.2016 uzatvorenej podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Detail
DF2017/214
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 302.40 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/213
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 203.04 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/212
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 243.84 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/211
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 178.08 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/210
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 252.00 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/209
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 98.41 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/208
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 233.44 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 20 >> Spolu