Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 28 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2018/17
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 183.84 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/16
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 60.00 Mozola Igor, 127,916 13,Vaďovce vývoz odpadových vôd MŠ Detail
DF2018/15
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 403.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/14
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 130.80 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava a údržba VO Detail
DF2018/13
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 263.27 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD (01.01.2018 - 31.03.2018) Detail
DF2018/12
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 671.25 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD (01.01.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/11
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 201.88 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS (01.01.2018 - 31.03.2018) Detail
DF2018/10
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 49.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ (01.01.2018 - 31.03.2018) Detail
DF2018/9
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 248.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ (01.01.2018 - 31.03.2018) Detail
DF2018/8
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 1020.52 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO (01.01.2018 - 31.03.2018) Detail
DF2018/7
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 153.75 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO (01.01.2018 - 31.03.2018) Detail
DF2018/6
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 90.00 Miroslav Súrovský, Slnečná 1079,915 01,Nové Mesto nad Váhom čistenie kanalizácie v MŠ Detail
DF2018/5
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 202.88 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. update na rok 2018 - bezpečnostná brána Detail
DF2018/4
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 4965.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 1/2018 Detail
DF2018/3
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 48.53 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/2
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 231.91 Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova,949 01,Nitra poistenie majetku (01.01.2018 - 31.03.2018) Detail
DF2018/1
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 55.20 SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín upgrade na rok 2018 - program MZDY Detail
Objednávka 6/2018
(Objednávka vystavená)
09.02.2018 1715.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava jedálne kupóny Detail
Objednávka 5/2018
(Objednávka vystavená)
09.02.2018 26.93 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava obálky s doručenkou B6 Detail
DF2017/404
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 78.61 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 419/6 Detail
DF2017/403
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 70.63 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 419/5 Detail
DF2017/402
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 100.26 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 419/4 Detail
DF2017/401
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 79.75 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 420/3 Detail
DF2017/400
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 102.54 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 420/2 Detail
DF2017/399
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 88.86 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 420/1 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 28 >> Spolu