Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 71 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2020/168
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 344.10 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 5,80 t (20.05.2020) Detail
DF2020/167
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2020/166
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 1870.00 PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany tlač kníh "Porta do Dolného Srnia" Detail
DF2020/165
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 62.28 NABEL sped s.r.o., Jilemnického 1337/9,92601,Sereď bezkontaktný infračervený teplomer do MŠ Detail
DF2020/164
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 618.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 11x (15.05.2020) Detail
Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve
(Zmluva)
02.07.2020 318.00 TENDERnet s.r.o., M:R:Štefánika 836/33, 010 01 Žilina Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve na využívanie softvéru TENDERnet Detail
Dodatok k zmluve č.3
(Zmluva)
30.06.2020 0.00 cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava Dodatok k zmluve č.3 o pripojení a poskytovaní verejných služieb cns-net prístupu do siete internet Detail
Dodatok k zmluve č.2
(Zmluva)
30.06.2020 0.00 cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava Dodatok k zmluve č.2 o pripojení a poskytovaní verejných služieb cns-net prístupu do siete internet Detail
Dodatok k zmluve č.1
(Zmluva)
30.06.2020 0.00 cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava Dodatok k zmluve č.1 o pripojení a poskytovaní verejných služieb cns-net prístupu do siete internet Detail
Zmluva č.121984750
(Zmluva)
04.06.2020 16.78 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - kamery (križovatka) Detail
Zmluva č.121984761
(Zmluva)
04.06.2020 16.78 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - kamera (Hulínovec) Detail
DF2020/164
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 126.31 Kopún Vladimír-Plynoterm, Tematínska 8,91501,Nové Mesto nad váhom ročný servis a oprava plynových kotlov OcÚ Detail
DF2020/163
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 187.61 Kopún Vladimír-Plynoterm, Tematínska 8,91501,Nové Mesto nad váhom ročný servis a oprava plynových kotlov KD Detail
DF2020/162
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 254.02 Kopún Vladimír-Plynoterm, Tematínska 8,91501,Nové Mesto nad váhom ročný servis a oprava plynových kotlov MŠ Detail
DF2020/161
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 1792.86 Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie dodanie a montáž žalúzií BD 484 Detail
DF2020/160
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 258.07 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie el. inštalácia ku kamerám pre MŠ Detail
DF2020/159
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 353.45 Kovák s. r. o., Dolné Srnie 421,91641,Dolné Srnie výroba a montáž stojanu na poštové schránky BD 484 Detail
DF2020/158
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 329.52 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 6,08 t (06.05.2020) Detail
DF2020/157
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2020/156
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 1231.78 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 04/2020 Detail
DF2020/155
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 92.80 Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 predplatné PMaO Detail
DF2020/154
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 37.75 SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o. v skratke: SVT, s. r. o., Starosaská 15,05201,Spišská Nová Ves nitrilové rukavice Detail
DF2020/153
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 368.44 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO 4/2020 Detail
DF2020/152
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 104.64 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 4/2020 Detail
DF2020/151
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 33.90 cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava internet OcÚ 5/2020 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 71 >> Spolu