Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 37 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2018/247
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 8/2018 Detail
DF2018/246
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/245
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 47.06 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice materiál pre MŠ - predškoláci Detail
DF2018/244
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 32.50 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice materiál pre MŠ Detail
DF2018/243
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 76.20 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK Detail
DF2018/242
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 15.71 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete Detail
DF2018/241
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 127.20 Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom kontrola a čistenie komínov KD, MŠ Detail
DF2018/240
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 90.00 Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň "Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" Detail
DF2018/239
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 269.28 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/238
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 252.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/237
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 91.40 Papírenské zboží Hodovín v.o.s., Plucárna 3919,69501,Hodonín Nadácia Pontis - Kultúrna a oddychová zóna Detail
DF2018/236
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 46.00 Victoria Ag Art, s.r.o., Šancová 41,83104,Bratislava Nadácia Pontis - Kultúrna a oddychová zóna Detail
Objednávka 22/2018
(Objednávka vystavená)
24.09.2018 380.00 Peter Kusenda - Stolárstvo, 913 08 Nová Bošáca 7 zhotovenie atypických dverí pre MŠ Detail
Dodatok č.2
(Zmluva)
05.09.2018 160.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica Dodatok č.2 l Licenčnej zmluve č. U1543/2013 Detail
Objednávka 21/2018
(Objednávka vystavená)
04.09.2018 0.00 L-servis Lacko, Nám.Slobodu 17/19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom oprava plynového kotla v nájomnom byte Detail
Objednávka 20/2018
(Objednávka vystavená)
31.08.2018 1800.00 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava jedálne kupóny Detail
Objednávka 19/2018
(Objednávka vystavená)
31.08.2018 78.00 Lumax, s.r.o., Železničná 4745, 903 01 Senec papierové vrecia dvojvrstvové Detail
DF2018/235
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 406.00 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice pružinová hojdačka - Nadácia Pontis Detail
DF2018/234
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 30.00 Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň "Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" Detail
DF2018/233
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 211.92 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/232
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 626.35 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/231
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 263.30 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2018/230
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 79.70 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2018/229
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 554.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/228
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 238.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 37 >> Spolu