Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 58 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2019/304
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 310.00 GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom polohopis a výškopis "Zberný dvor" Detail
DF2019/303
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 591.19 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 9/2019 Detail
DF2019/302
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 300.00 VH-Hs.r.o., 916 12,Lubina autobusová doprava - Klub dôchodcov Detail
DF2019/301
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 117.59 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 9/2019 Detail
DF2019/300
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 386.04 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 9/2019 Detail
DF2019/299
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 264.37 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD (01.10.2019 - 30.11.2019) Detail
DF2019/298
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 116.51 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS (01.10.2019 - 30.11.2019) Detail
DF2019/297
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 48.43 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ (01.10.2019 - 30.11.2019) Detail
DF2019/296
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 274.50 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ (01.10.2019 - 30.11.2019) Detail
DF2019/295
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 1093.90 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO (01.10.2019 - 30.11.2019) Detail
DF2019/294
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 154.33 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO (01.10.2019 - 30.11.2019) Detail
DF2019/293
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 1443.36 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 9/2019 Detail
DF2019/292
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 91.34 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD 10/2019 Detail
DF2019/291
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 10/2019 Detail
DF2019/290
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 8.76 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica kancelárske potreby Detail
DF2019/289
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 130.32 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica kancelárske potreby Detail
DF2019/288
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 552.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (27.09.2019) Detail
DF2019/287
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 218.15 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom servis a údržba plyn. kotla v BD 420/131 Detail
DF2019/286
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 199.20 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (25.09.2019) - 5,29 t Detail
DF2019/285
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 1698.40 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 10/2019 Detail
DF2019/284
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 1145.06 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava bezpečnostného zariadenia na OcÚ Detail
DF2019/283
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 32.16 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom mesačná údržba dát 9/2019 Detail
DF2019/282
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 1006.21 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom bezpečnostná brána Detail
DF2019/281
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/280
(Faktúra prijatá)
05.11.2019 19127.44 MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2,03852,Sučany "Výstavba multifunkčného ihriska" - Zmluva o dielo Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 58 >> Spolu