Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 62 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2019/346
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 441.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (11.11.2019) Detail
Zmluva č.3/2020
(Zmluva)
13.01.2020 500.00 Združenie evanjelikov a.v. Považského seniorátu, 916 41 Dolné Srnie 108 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 Detail
Zmluva č.2/2020
(Zmluva)
13.01.2020 500.00 Združenie evanjelikov a.v. Považského seniorátu, 916 41 Dolné Srnie 108 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 Detail
Zmluva č.1/2020
(Zmluva)
13.01.2020 500.00 Združenie evanjelikov a.v. Považského seniorátu, 916 41 Dolné Srnie 108 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 Detail
Mandátna zmluva
(Zmluva)
13.01.2020 3600.00 LEDAS, s.r.o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava Splašková kanalizácia, Dolné Srnie II.etapa Detail
VZN č.1/2019
(Nariadenie)
18.12.2019 0.00 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Detail
Zmluva o bežnom účte 16
(Zmluva)
11.12.2019 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina Zmluva o bežnom účte - Zábezpeka 12 b.j. Detail
Zmluva o bežnom účte 15
(Zmluva)
11.12.2019 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina Zmluva o bežnom účte - Fond opráv 12 b.j. Detail
Zmluva o bežnom účte 14
(Zmluva)
11.12.2019 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina Zmluva o bežnom účte - Nájomné byty 12 b.j. Detail
DF2019/345
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 259.08 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (06.11.2019) - 5,79 t Detail
DF2019/344
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 320.73 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom servis a údržba plyn. kotla v BD 419/231, 420/113 Detail
DF2019/343
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 480.01 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 10/2019 Detail
DF2019/342
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 158.28 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 10/2019 Detail
DF2019/341
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 483.90 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom servis a údržba plyn. kotla v BD 419/212, 420/124 Detail
DF2019/340
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 371800.00 IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29,91702,Trnava nákup bytového domu 12 b.j. zo ŠFRB Detail
DF2019/339
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 153.77 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie elektromontážne práce - oprava VO Detail
DF2019/338
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 910.80 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 10/2019 Detail
DF2019/337
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 276.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (25.10.2019) Detail
DF2019/336
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/335
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 69.68 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, internet KD 11/2019 Detail
DF2019/334
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 11/2019 Detail
DF2019/333
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 1615.56 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 10/2019 Detail
DF2019/332
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 600.00 REDIST s.r.o., Soblahovská 7262,91101,Trenčín TD - multifunkčné ihrisko Detail
DF2019/331
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 546.90 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom servis a údržba plyn. kotla v BD 419/212, 234 Detail
DF2019/330
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 105.84 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK - DS (30.10.2019) Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 62 >> Spolu