Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 68 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2020/64
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 5 Detail
DF2020/63
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 4 Detail
DF2020/62
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 3 Detail
DF2020/61
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 2 Detail
DF2020/60
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 1 Detail
DF2020/59
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 367.26 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 4,30 t (26.02.2020) Detail
DF2020/58
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 496.25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 02/2020 Detail
DF2020/57
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 488.98 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO 2/2020 Detail
DF2020/56
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 143.32 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 2/2020 Detail
DF2020/55
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 618.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 11x (28.02.2020) Detail
DF2020/54
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 33.00 Regionálne združenie miest a obcí stredného považia, K dolnej stanici 20A,911 01,Trenčín 1 publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve Detail
DF2020/53
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 30.00 Ing. Mária Ďuricová, Obchodná 8555/3A,01008,Žilina tlačivá k prevádzke pohrebiska Detail
DF2020/52
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 38.52 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,810 00,Bratislava tlačivá - matrika, EO Detail
DF2020/51
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2020/50
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 4074.50 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD (01.03.2020 - 31.03.2020) Detail
DF2020/49
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 39.36 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom záloha/monitoring 2/2020 Detail
DF2020/48
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 304.86 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 4,69 t (12.02.2020) Detail
DF2020/47
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2020/46
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 48.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom servisné práce OcÚ Detail
DF2020/45
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 196.80 Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom kontrola a čistenie komínov OcÚ, MŠ, KD Detail
DF2020/44
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 281.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 5x (10.02.2020) Detail
DF2020/43
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 17.27 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica tlačiarenské služby - šeky DzN Detail
DF2020/42
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 659.20 Jiří Štefan, Žižkova 475,50781,Lázně Bělohrad tonery do tlačiarne Lexmark Detail
DF2020/41
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 360.00 L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca spotrebný materiál - drevené palety Detail
DF2020/40
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 31.20 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom servisné práce OcÚ Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 68 >> Spolu