Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 37 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2018/207
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 211.46 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO - preplatok Detail
DF2018/206
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 138.01 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom náklady na stavebný poriadok II. štvrťrok 2018 Detail
DF2018/205
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 4970.00 Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň "Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" Detail
DF2018/204
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 300.00 TENDERnet s.r.o., M:R:Štefánika 836,010 01,Žilina licencia na využívanie softvéru TENDERnet Detail
DF2018/203
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
Zmluva o pripojení č.121804181
(Zmluva)
30.07.2018 209.70 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Detail
Dodatok č.1 ku zmluve o poskytnutí grantu č. SEZP18_10
(Zmluva)
27.07.2018 1350.00 Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 Kultúrna a oddychová zóna - dokončenie Detail
Výzva na predloženie cenovej ponuky
(Výzva na predloženie ponúk)
26.07.2018 82200.00 Zateplenie objektu materskej školy Detail
DF2018/202
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 131.00 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom servisné spustenie kotla 420/124 Detail
DF2018/201
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 245.75 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2018/200
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 90.40 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2018/199
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 671.25 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD Detail
DF2018/198
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 153.75 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2018/197
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 1020.52 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2018/196
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 248.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ Detail
DF2018/195
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 49.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ Detail
DF2018/194
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 201.88 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS Detail
DF2018/193
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 263.27 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD Detail
DF2018/192
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 229.20 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava spisová skriňa - sekretariát Detail
DF2018/191
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 72.46 Almeva Slovakia s.r.o., Bratislavská 119,911 01,Trenčín oprava BD - plynový kotol 420/124 Detail
DF2018/190
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 88.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/189
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ 6/2018 Detail
DF2018/188
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 488.63 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/187
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 211.92 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/186
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 241.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 7/2018 Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 37 >> Spolu