Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 28 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2017/373
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 164.92 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik MŠ Detail
Objednávka 4/2018
(Objednávka vystavená)
18.01.2018 0.00 Mozola Igor, 91613 Kostolné 127 vývoz odpadových vôd MŠ Detail
Objednávka 3/2018
(Objednávka vystavená)
18.01.2018 0.00 FEREX s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby Detail
Objednávka 2/2018
(Objednávka vystavená)
18.01.2018 0.00 Miroslav Súrovský, Slnečná 1079/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom čistenie kanalizácie MŠ Detail
Objednávka 1/2018
(Objednávka vystavená)
18.01.2018 0.00 EASY - PRINT SK, s.r.o., Mlynské Nivy 4963/56, 821 05 Bratislava farebná tlač Dolnosrnianskych novín Detail
Zmluva
(Zmluva)
11.01.2018 0.00 Comtec s.r.o., Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Zmluva o zabezpečení servisných služieb Detail
DF2017/372
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 250.00 Bc.Peter Sahaj, 1175,916 42,Moravské Lieskové hudba - akcia "Úcta k staršm" Detail
DF2017/371
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 94.80 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice spotrebný materiál pre predškolákov Detail
DF2017/370
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 1320.00 Poľnohospodárske družstvo, Dolné Srnie,91641,Dolné Srnie uskladnenie biologického odpadu Detail
DF2017/369
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 861.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. notebook HP + príslušenstvo - pre MŠ Detail
DF2017/368
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/367
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 326.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava pl.kotla - BD - 420/112 Detail
DF2017/366
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 41953.57 STAVOKOMPLET, spol. s r.o., Mýtna 546,916 01,Stará Turá Zmluva o dielo 012/2017 - komunikácia Žabinec Detail
DF2017/365
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 428.95 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/364
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 63.80 CVNZ s.r.o, Mlynská 27,040 01,Košice poplatok za registráciu e-vizitky Detail
DF2017/363
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 264.96 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/362
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 25.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby Detail
DF2017/361
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 215.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava pl.kotla - BD - 420/124 Detail
DF2017/360
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 488.72 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/359
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 611.04 CB Media, s.r.o., 384,023 03,Zborov nad Bystricou Výroba webovej stránky - nahratie obsahu, školenie Detail
DF2017/358
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 140.22 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/357
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 1000.00 Blanka Rusková, Šulekova 877,971 01,Prievidza registratúrne práce Detail
DF2017/356
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 4430.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/355
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 84.00 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48,82109,Bratislava 2 predplatné časopisu (1/2018-12/2018) Detail
DF2017/354
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 60.07 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A,831 04,Bratislava biele pracovné oblečenie - ŠJ-MŠ Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 28 >> Spolu