Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 20 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2017/182
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 10.80 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica predplatné časopisov MŠ Detail
DF2017/181
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 167.82 ROKO group, s.r.o., Južná 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom KK -oprava a údržba KD - Nadácia Pontis Detail
DF2017/180
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/179
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 194.40 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá odvoz odpadu VOK Detail
DF2017/178
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 290.00 REATEK ONE, s.r.o., Klincová 37/B,82108,Bratislava 2 Kultúrna komisia - Deň detí - atrakcie - ihrisko Detail
DF2017/177
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 24.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava Team Viewer k programom WinCITY - odblokovanie ... Detail
DF2017/176
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 83.84 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet OcÚ, KD Detail
DF2017/175
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 30.65 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet MŠ Detail
DF2017/174
(Faktúra prijatá)
27.07.2017 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 5/2017 Detail
Zápisnica z 31. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
13.07.2017 0.00 Zápisnica z 31. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 29.06.2017 Detail
Uznesenia č. 141-150
(Uznesenie)
13.07.2017 0.00 Uznesenia z 31. zasadnutia OZ dňa 29.06.2017 Detail
Zmluva o poskytnutí služby Z1704M
(Zmluva)
12.07.2017 3762.60 Ing. arch. Marianna Bogyová, N. Teslu 4404/1, 921 01 Piešťany Obstaranie územného plánu obce (ÚPN-O) Dolné Srnie Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
04.07.2017 1261.00 Martin Košinár, Ing. Jozefína Košinárová, Dolné Srnie 166 Kúpa pozemku parcelné číslo 297/4 Detail
VZN č.2/2017
(Nariadenie)
03.07.2017 0.00 VZN č.2/2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Dolné Srnie Detail
DF2017/173
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 149.70 Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov MŠ Detail
DF2017/172
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 186.48 Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom ročný servis a oprava plynových kotlov KD Detail
DF2017/171
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 134.78 Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov OcÚ Detail
DF2017/170
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 8040.00 Geodézia Bratislava a.s., Pekná cesta 15,834 04,Bratislava 34 Zmluva o dielo zo dňa 16.01.2017 - kanalizácia Detail
DF2017/169
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 11.72 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava peňažný denník pre MŠ+ poštovné a balné Detail
DF2017/168
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 110.48 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/167
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 260.02 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/166
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 188.40 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/165
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 243.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/164
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 513.80 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/163
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 43.01 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 20 >> Spolu