Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 5 6 7 8 9 ... 111 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2022/145
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 148.80 VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54,97401,Kynceľová TM VKÚ - Malé Karpaty - Bradlo Detail
DF2022/144
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 211.50 tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín oprava PC - Žákovicová Detail
DF2022/143
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 40.00 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vyjadrenie k ÚPN-O Dolné Srnie - prerokovanie N Detail
DF2022/142
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 17.27 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica tlačiarenské služby - šeky DzN Detail
DF2022/141
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 33.60 IVES Košice, Čsl. armády 20,040 18,Košice služby STP APV WINMATRI Detail
DF2022/140
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 1098.85 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 3/2022 Detail
DF2022/139
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 891.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom vývoz odpadových vôd BD 15x Detail
DF2022/138
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 109.00 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina predplatné Zriaďovateľ Detail
DF2022/137
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 931.46 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 3/2022 Detail
DF2022/136
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 127.56 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK - 1x (25.3.2022) - 0,79 t Detail
DF2022/135
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 924.40 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom montáž plynového kotla v BD - Zámečník Detail
DF2022/134
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 187.56 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava výmenníka TÚV, UK v BD - Miklánek Detail
DF2022/133
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 1557.70 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom plynový kotol BD - Zámečník Detail
DF2022/132
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 91.50 Slovanet, a. s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava služby pevnej siete OcÚ - 4/2022 Detail
DF2022/131
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 468.00 INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín vývoz kuchynského odpadu (31.03.2022) Detail
DF2022/130
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 59.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2022/129
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 10.76 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina BEZP. SIM MP (01.04.2022 - 30.06.2022) Detail
DF2022/128
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 898.57 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO - 3/2022 Detail
DF2022/127
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 261.49 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ - 3/2022 Detail
DF2022/126
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 230.61 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri K - vyúčtovanie (01 - 03/2022) Detail
DF2022/125
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 276.94 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD 419/420 (01.04.2022 - 30.06.2022) Detail
DF2022/124
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 142.14 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD 484 (01.04.2022 - 30.06.2022) Detail
DF2022/123
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 161.46 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS (01.04.2022 - 30.06.2022) Detail
DF2022/122
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 46.64 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ (01.04.2022 - 30.06.2022) Detail
DF2022/121
(Faktúra prijatá)
16.05.2022 547.18 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ (01.04.2022 - 30.06.2022) Detail
nahor << 1 ... 5 6 7 8 9 ... 111 >> Spolu