Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 5 6 7 8 9 ... 120 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2024/51
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 368.58 tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín servis VT Detail
DF2024/49
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 0.00 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava vrátené stravné lístky Detail
DF2024/72
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 169.20 PD Bošáca, 913 07,Bošáca vývoz fekálií - Medlin Detail
DF2024/71
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 169.20 PD Bošáca, 913 07,Bošáca vývoz fekálií - Medlin Detail
DF2024/70
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 1723.70 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŚ - január Detail
DF2024/67
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 169.20 PD Bošáca, 913 07,Bošáca vývoz fekálií - Medlin Detail
DF2024/65
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 57.20 INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29,81105,Bratislava Obecné noviny - 2024 Detail
DF2024/52
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 109.75 Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín kópie/výtlačky 1/2024 Detail
DF2024/50
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 72.00 Dana Zelenay Tinková - DaTi, 503,91642,Moravské Lieskové činnosť technika PO a BT Detail
DF2024/48
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 240.00 Odpadový hospodár s. r. o., Ulica gen. Viesta 6538/9,90201,Pezinok školenie - odpady Detail
DF2024/47
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 30.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava skenera Detail
DF2024/46
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 339.60 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2024/45
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 381.05 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava VO Detail
DF2024/44
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 15.40 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava tlačivá - MŠ Detail
DF2024/43
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 954.57 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom stavebný poriadok - IV.Q.2023 Detail
DF2024/42
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 720.00 Poľnohospodárske družstvo, Dolné Srnie,91641,Dolné Srnie Uskladnenie biologického odpadu Detail
DF2024/41
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 24.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava aktualizácia evidencia obyvateľov Detail
DF2024/40
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 490.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 plyn - OcÚ Detail
DF2024/39
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 670.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 plyn - MŠ Detail
DF2024/38
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 412.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 plyn - KD Detail
DF2024/37
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 360.00 gl-geo s.r.o., Holubyho 2112/7,91501,Nové Mesto nad Váhom zameranie uličného pásu Detail
DF2024/36
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 27.58 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telefón Detail
DF2024/35
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 101.20 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín voda - MŠ Detail
DF2024/34
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 12.13 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín voda - cintorín Detail
DF2024/33
(Faktúra prijatá)
20.02.2024 9.11 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín voda - OcÚ Detail
nahor << 1 ... 5 6 7 8 9 ... 120 >> Spolu