Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 68 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2020/89
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 39.36 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom záloha/monitoring 3/2020 Detail
DF2020/88
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 1241.32 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava a údržba VO Detail
DF2020/87
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2020/86
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 48.00 SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín Videoškolenie "Koronavírus" Detail
DF2020/85
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 25.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2020/84
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 171.44 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica kancelárske potreby OcÚ Detail
DF2020/83
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 150.00 BTI s.r.o., Lúčna 1011/4,014 01,Bytča revízia MŠ - bleskozvod Detail
DF2020/82
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 562.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 10x (13.03.2020) Detail
DF2020/81
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 267.78 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 4,33 t (11.03.2020) Detail
DF2020/80
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 240.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava aktualizácia programov na rok 2020 Detail
DF2020/79
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 36.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava aktualizácie dát katastra Detail
DF2020/78
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2020/77
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 87.20 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie - "Voľby do NR SR 2020" 29.02.2020 Detail
DF2020/76
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 1042.30 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 2/2020 Detail
DF2020/75
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 165.00 Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 VSSR - ročný prístup Detail
DF2020/74
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 105.06 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom servisné práce OcÚ Detail
DF2020/73
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2020/72
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 71.64 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, internet KD Detail
DF2020/71
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 12 Detail
DF2020/70
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 11 Detail
DF2020/69
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 10 Detail
DF2020/68
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 9 Detail
DF2020/67
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 8 Detail
DF2020/66
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 7 Detail
DF2020/65
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto pripojovací poplatok - BD 484 - byt 6 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 68 >> Spolu