Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 24 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2017/303
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 12.00 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica poštové poukazy - ŠJ Detail
DF2017/302
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 17.27 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica poštové poukazy - Dane a poplatky Detail
DF2017/301
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 3515.76 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice vyúčtovanie plynu OcÚ, MŠ, KD - nedoplatok Detail
DF2017/300
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 1261.58 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie elektroinštalačné práce v MŠ Detail
DF2017/299
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 97.92 ROKO group, s.r.o., Južná 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom farba na vitríny - Projekt PaKR Detail
DF2017/298
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 1760.00 Bemi Metal s.r.o., 21,916 41,Dolné Srnie zhotovenie informačných vitrín - Projekt PaKR Detail
DF2017/297
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 24.90 Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno materiál pre predškolákov Detail
DF2017/296
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 264.96 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/295
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 453.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/294
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 108.93 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom stavebný úrad III. štvrťrok 2017 Detail
DF2017/293
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 330.92 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/292
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 115.73 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elekrina MŠ Detail
DF2017/291
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 480.22 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/290
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 262.39 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD Detail
DF2017/289
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 153.69 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS Detail
DF2017/288
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 49.03 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ Detail
DF2017/287
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 233.33 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ Detail
DF2017/286
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 869.40 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/285
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 153.92 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/284
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 83.84 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD Detail
DF2017/283
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/282
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 219.36 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/281
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 201.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/280
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 42.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2017/279
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 9/2017 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 24 >> Spolu