Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 33 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2018/110
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 0.00 IVES Košice, Čsl. armády 20,040 18,Košice Služby STP k APV IVeS Detail
DF2018/109
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS - vyúčtovanie (1.1.2018 - 2.4.2018) Detail
DF2018/108
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ - vyúčtovanie (1.1.2018 - 2.4.2018) Detail
DF2018/107
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 163.97 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom stavebný poriadok I. štvrťrok 2018 Detail
DF2018/106
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 375.32 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 3/2018 Detail
DF2018/105
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 464.26 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/104
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/103
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 140.21 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 3/2018 Detail
DF2018/102
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 32.24 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom sociálne služby 01-03/2018 Detail
DF2018/101
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 114.00 Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie výmena radiátora BD 419/224 Detail
DF2018/100
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 173.00 Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, 44,082 12,Trnkov didaktické učebné pomôcky MŠ - predškoláci Detail
DF2018/99
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 220.80 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/98
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 352.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/97
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 1055.65 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ 3/2018 Detail
DF2018/96
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 1366.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 3/2018 Detail
DF2018/95
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 94.06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/94
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ Detail
DF2018/93
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 201.88 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS (01.04.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/92
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 49.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ (01.04.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/91
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 248.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ (01.04.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/90
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 1020.52 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO (01.04.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/89
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 153.75 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO (01.04.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/88
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 263.27 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD (01.04.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/87
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 0.00 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 dobropis k FA52/2018 - Karneval Detail
DF2018/86
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 3/2018 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 33 >> Spolu