Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 28 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2017/398
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 5.70 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - OcÚ Detail
DF2017/397
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 26.21 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - MŠ Detail
DF2017/396
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 3.42 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - DS Detail
DF2017/395
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 38.23 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri KD - vyúčtovanie - nedoplatok Detail
DF2017/394
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 0.73 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina NB - vyúčtovanie - nedoplatok Detail
DF2017/393
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 48.99 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD - vyúčtovanie - nedoplatok Detail
DF2017/392
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 151.42 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS - vyúčtovanie - nedoplatok Detail
DF2017/391
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ - vyúčtovanie - preplatok Detail
DF2017/390
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ - vyúčtovanie - preplatok Detail
DF2017/389
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 131.28 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO - vyúčtovanie - nedoplatok Detail
DF2017/388
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 2.31 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO - vyúčtovanie - nedoplatok Detail
DF2017/387
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 465.74 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/386
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 139.31 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/385
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 3.54 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice úrok z omeškania Detail
DF2017/384
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 808.40 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (01.12.2017 - 31.12.2017) Detail
DF2017/383
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 25.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ Detail
DF2017/382
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 32.26 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ Detail
DF2017/381
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 91.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2017/380
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 83.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2017/379
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 18.48 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ Detail
DF2017/378
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 416.15 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/377
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 210.48 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/376
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 12/2017 Detail
DF2017/375
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 205.75 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom stavebný poriadok IV. štvrťrok 2017 Detail
DF2017/374
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 453.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 28 >> Spolu