Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 118 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2024/89
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 96.00 LIFTTEC, s.r.o., Horný Val 8/17,01001,Žilina prenájom montážnej plošiny úprava dvora MŠ Detail
DF2024/88
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 20.48 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,04001,Košice - mestská časť Staré Me činnosť zodp.osoby pri ochrane osobných údajov Detail
DF2024/87
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 27.58 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2024/86
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 76.94 tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín externý disk Detail
DF2024/85
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 52.76 Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín kópie/výtlačky 2/2024 Detail
DF2024/84
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 115.20 GALAX, Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom tonery - voľby prezidenta Detail
DF2024/83
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 520.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom vývoz fekálií - Medlin Detail
DF2024/82
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 339.60 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2024/80
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 595.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom vývoz fekálií - Medlin Detail
DF2024/79
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 213.60 Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom čistenie komínov Detail
DF2024/78
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 472.68 Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka oprava kotla - Medlin 420 - Ochotnický Detail
DF2024/77
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 91.50 Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov služby pevnej siete OcÚ Detail
DF2024/76
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 10.38 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín voda - cintorín Detail
DF2024/74
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 800.00 Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca účtovnícke služby Detail
DF2024/73
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 169.20 PD Bošáca, 913 07,Bošáca vývoz fekálií - Medlin Detail
DF2024/69
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 169.20 PD Bošáca, 913 07,Bošáca vývoz fekálií - Medlin Detail
DF2024/68
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 419.20 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2024/66
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 46.80 Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner - MŠ Detail
DF2024/64
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 94.18 bg servis okien s. r. o., Javorinská 1198/6,90701,Myjava servis okien - BD 12 b.j. Detail
DF2024/63
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 70.40 bg servis okien s. r. o., Javorinská 1198/6,90701,Myjava oprava vchodových dverí - BD 12 b.j. Detail
DF2024/62
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 46.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2024/61
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 40.08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2024/60
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 53.56 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava internet Detail
DF2024/59
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 468.00 INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín vývoz kuchynského odpadu - január Detail
DF2024/58
(Faktúra prijatá)
04.03.2024 95.00 Juraj Hornáček, Ulica A. Sládkoviča 2098/4,91501,Nové Mesto nad Váhom stravovanie - brigáda - MŠ - zrezanie stromu Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 118 >> Spolu