Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 28 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Dodatok č.2
(Zmluva)
22.02.2018 0.00 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.576/2014 Detail
Výzva na predkladanie ponúk
(Výzva na predloženie ponúk)
21.02.2018 100000.00 Zateplenie budovy MŠ Detail
Objednávka 8/2018
(Objednávka vystavená)
19.02.2018 170.00 Viliam Turan TURANCAR, Bratislavská 29/466, 94901 Nitra doprava autobusom - lyžiarsky zájazd - Kultúrna komisia Detail
Objednávka 7/2018
(Objednávka vystavená)
19.02.2018 280.00 Viliam Turan TURANCAR, Bratislavská 29/466, 94901 Nitra doprava autobusom - lyžiarsky zájazd - Kultúrna komisia Detail
DF2018/38
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 264.96 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/37
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 247.00 GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom geometrický plán Detail
DF2018/36
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 227.00 GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom geometrický plán Detail
DF2018/35
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 4072.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 2/2018 Detail
DF2018/34
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 720.05 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/33
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 88.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD Detail
DF2018/32
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2018/31
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 2ks OcÚ Detail
DF2018/30
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 1096.50 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ 1/2018 Detail
DF2018/29
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 26.93 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava obálky B6 s doručenkou Detail
DF2018/28
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/27
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 1/2018 Detail
DF2018/26
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 16.01 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/25
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 2244.00 Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň "Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" Detail
DF2018/24
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 1715.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava jedálne kupóny Detail
DF2018/23
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 20.40 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 autorská odmena 2018 - Obecný rozhlas Detail
DF2018/22
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 12.00 CB Media, s.r.o., 384,023 03,Zborov nad Bystricou školenie redakčného sytému Detail
DF2018/21
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 50.00 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14,84104,Bratislava diaľničná známka 2018 Detail
DF2018/20
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 215.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla - BD 420/121 Detail
DF2018/19
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 4.20 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava aktualizácia programu WinCITY Dane a odpady Detail
DF2018/18
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 225.12 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 28 >> Spolu