Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 71 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2020/196
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 39.36 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom záloha/monitoring 6/2020 Detail
DF2020/195
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 15.00 Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4,915 01,Nové Mesto nad Váhom Novomestský spravodajca 2020 Detail
DF2020/194
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2020/193
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 332.52 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 5,28 t (17.06.2020) Detail
DF2020/192
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 618.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 11x (10.06.2020) Detail
DF2020/191
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 45.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica školenie k IS URBIS Detail
DF2020/190
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 812.00 B PLUS TV Klimkovice, Klimkovice oprava a údržba MR Detail
DF2020/189
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 89.00 Centrum výzkumu názorů klientů s.r.o., Stodolní 794/21,70200,Ostrava poplatok za elektronickú vizitku balíček ELITE Detail
DF2020/188
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 156.00 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava a údržba v BD 420/124 Detail
DF2020/187
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2020/186
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 12.60 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava aktualizácie dát EO Detail
DF2020/185
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 329.52 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 5,30 t (03.06.2020) Detail
DF2020/184
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2020/183
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 150.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, internet KD + zmluvná pokuta (za ukončenie) Detail
DF2020/182
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 33.90 cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava internet OcÚ 6/2020 Detail
DF2020/181
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 798.34 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 05/2020 Detail
DF2020/180
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 90.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 5/2020 Detail
DF2020/179
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 330.13 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO 5/2020 Detail
DF2020/178
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 2015.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2020/177
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 449.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 8x (28.05.2020) Detail
DF2020/176
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 334.30 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD (01.06.2020 - 30.06.2020) Detail
DF2020/175
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2020/174
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 39.36 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom záloha/monitoring 5/2020 Detail
DF2020/173
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 47.38 Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín kópie/výtlačky 5/2020 Detail
DF2020/172
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 112.49 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava a údržba v BD 420/114 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 71 >> Spolu