Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 24 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2017/347
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 1055.65 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (01.11.2017 - 30.11.2017) Detail
Zápisnica z 35. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
19.12.2017 0.00 Zápisnica z 35. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 15.12.2017 Detail
Uznesenia č. 165 - 172
(Uznesenie)
18.12.2017 0.00 Uznesenia z 35. zasadnutia OZ dňa 15.12.2017 Detail
Zápisnica z 34. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
18.12.2017 0.00 Zápisnica z 34. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 22.11.2017. Detail
VZN č.5/2017
(Nariadenie)
18.12.2017 0.00 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb Detail
VZN č.4/2017
(Nariadenie)
18.12.2017 0.00 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
13.12.2017 41953.57 Stavokomplet spol. s r.o., Mýtna 546, 916 01 Stará Turá Zmluva o dielo č. 012/2017 Detail
DF2017/346
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 307.40 CBS spol. s r. o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica nástenný kalendár A3 Detail
DF2017/345
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 39.00 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner MŠ Detail
DF2017/344
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 17.30 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2017/343
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 2152.30 Ing. Igor Trúsik - WOODLINE, A. Sládkoviča 2098/5,915 01,Nové Mesto nad Váhom altánok pri KD - projekt Nadácia Pontis Detail
DF2017/342
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 240.00 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/341
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 499.00 Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie zemné práce ZD Detail
DF2017/340
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 53.28 EMBA Trade, spol.s r.o., Komárňanská cesta 13,940 01,Nové Zámky spisové dosky, archívne škatule Detail
DF2017/339
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/338
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 61.80 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava - voľby do VÚC 2017 Detail
DF2017/337
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 264.96 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/336
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 1206.00 Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie kúrenárske práce - výmena radiátorov - spálňa MŠ Detail
DF2017/335
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 305.40 KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8,821 01,Bratislava kartotéka A4 - 2 ks Detail
DF2017/334
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 592.67 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/333
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 10.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby Detail
DF2017/332
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 145.96 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/331
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 394.49 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/330
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 32.24 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom sociálne služby Detail
DF2017/329
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 3283.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 24 >> Spolu