Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 20 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2017/250
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/249
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 16.81 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2017/248
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 127.20 Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom kontrola a čistenie komínov Detail
DF2017/247
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 8/2017 Detail
DF2017/246
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 189.84 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
Zmluva o úvere
(Zmluva)
06.10.2017 371800.00 Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37 Zmluva o úvere č. 300/150/2017 Detail
VZN č. 3/2017
(Nariadenie)
27.09.2017 0.00 VZN č.3/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku... Detail
Uznesenia č. 156 - 158
(Uznesenie)
27.09.2017 0.00 Uznesenia z 33. zasadnutia OZ dňa 26.09.2017 Detail
Zápisnica z 32. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
25.09.2017 0.00 Zápisnica z 32. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 23.08.2017 Detail
DF2017/245
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 207.00 2U spol. s r.o., Trnavská cesta 84,82102,Bratislava vlajky SR, EU Detail
DF2017/244
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 126.00 EASY - PRINT SK, s.r.o., Mlynské Nivy 56,82105,Bratislava tlač Dolnosrnianske noviny Detail
DF2017/243
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 280.80 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/242
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 2440.00 Peter Bulák-geodetické práce, Školská 707,956 18,Bošany geodetické práce - kanalizácia Detail
DF2017/241
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 82.80 CBS spol. s r. o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica Fotenie obce/jar/leto 2017 - II.časť Detail
DF2017/240
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 252.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/239
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 210.00 EASY - PRINT SK, s.r.o., Mlynské Nivy 56,82105,Bratislava tlač letákov - Rázus/Svetský Detail
DF2017/238
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 193.20 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK Detail
DF2017/237
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 2764.79 MUSICDATA s.r.o., Pod Sokolice 6575,911 01,Trenčín ozvučenie KD Detail
DF2017/236
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 43.30 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2017/235
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 81.24 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD Detail
DF2017/234
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/233
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 210.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/232
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 251.62 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/231
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 86.76 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/230
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 575.62 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 20 >> Spolu