Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 37 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2018/269
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 231.91 Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova,949 01,Nitra poistenie majetku (01.10.2018 - 31.12.2018) Detail
DF2018/268
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 179.52 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/267
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 252.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
Zmluva o dielo č.1/2018-ENF
(Zmluva)
08.10.2018 690.00 Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Školská 31/22, 957 01 Bánovce nad Bebravou Triedený zber komunálneho odpadu Detail
Objednávka 23/2018
(Objednávka vystavená)
05.10.2018 0.00 Reprogas s.r.o., 916 42, Moravské Lieskové 655 výmena regulátora tlaku plynu pre budovu OcÚ Detail
Zmluva o dielo č.1/2018
(Zmluva)
05.10.2018 74275.43 BTI s.r.o., Lúčna 1011/4, 014 01 Bytča Zateplenie objektu Materskej školy Detail
DF2018/266
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 500.00 AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza audítorské práce za rok 2017 Detail
DF2018/265
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 102.70 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Lexmark Detail
DF2018/264
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/263
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 72.00 VIJA - Vido Jaroslav, 91307,Zem.Podhradie 80 výkopové práce - cintorín Detail
DF2018/262
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 174.11 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom servis a údržba kotla BD 419/234 Detail
DF2018/261
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 908.39 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/260
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 77.37 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2018/259
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 312.96 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2018/258
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 365.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2018/257
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 504.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/256
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 211.92 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/255
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 78.00 LUMAX, s.r.o., Železničná 4745,903 01,Senec papierové vrecia Detail
DF2018/254
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ Detail
DF2018/253
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 39.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ Detail
DF2018/252
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 89.05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/251
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 94.92 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/250
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 160.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica informačný systém URBIS Detail
DF2018/249
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 537.00 Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie výmena radiátorov v MŠ Detail
DF2018/248
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 1815.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava jedálne kupóny Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 37 >> Spolu