Detail dokumentu


Typ dokumentu Zmluva
Číslo/názov dokumentu Dodatok č.6 k Zmluve č.1010302006
Súbor dokumentu (PDF, 505 KB)
Popis dokumentu nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
Meno partnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
Adresa partnera 916 13 Kostolné 390
IČO partnera 34133861
Cena s DPH [EUR]
Dátum zverejnenia 21.12.2017
Dátum uzavretia zmluvy
20.12.2017
Účinnosť zmluvy od
1.1.2018
Platnosť zmluvy do
Identifikácia súvisiacej zmluvy
  Späť