Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 33 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.2018/06VMO014
(Zmluva)
12.07.2018 1000.00 Nadácia EPH, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto finančný príspevok na projekt "Revitalizácia školskej záhrady a cintorína" Detail
Licenčná zmluva
(Zmluva)
12.07.2018 300.00 TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina Licenčná zmluva na software: TENDERnet Detail
Objednávka 14/2018
(Objednávka vystavená)
11.07.2018 4970.00 Hydroteam spol. s r.o., Potočná 377/37, 900 84 Báhoň projektová dokumentácia - Splašková kanalizácia Detail
Objednávka 13/2018
(Objednávka vystavená)
10.07.2018 229.20 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava spisová skriňa - sekretariát Detail
Zmluva č.4/2018
(Zmluva)
04.07.2018 5000.00 Športový klub Dolné Srnie, 916 41 Dolné Srnie 294 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 Detail
DF2018/173
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 352.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/172
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 229.20 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava spisová skriňa Detail
DF2018/171
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 67.80 ROKO group, s.r.o., Južná 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom KK - Kultúrna a oddychová zóna - dokončenie Detail
DF2018/170
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 310.00 REATEK ONE, s.r.o., Klincová 37/B,82108,Bratislava 2 Kultúrna komisia - Deň detí - atrakcie - ihrisko Detail
DF2018/169
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 222.24 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/168
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 23.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/167
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 231.91 Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova,949 01,Nitra poistenie majetku (01.07.2018 - 30.09.2018) Detail
DF2018/166
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 116.53 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2018/165
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 279.24 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2018/164
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 275.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ 6/2018 Detail
DF2018/163
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 953.93 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/162
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 88.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/161
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ 5/2018 Detail
DF2018/160
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 1238.40 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ 5/2018 Detail
DF2018/159
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 1595.34 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava jedálne kupóny Detail
DF2018/158
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 554.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD 11x Detail
DF2018/157
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 5/2018 Detail
DF2018/156
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/155
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 39.60 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 Kultúrna komisia - licenčná zmluva - Majáles Detail
DF2018/154
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 70.22 Papírenské zboží Hodovín v.o.s., Plucárna 3919,69501,Hodonín Kultúrna komisia - papierenský tovar Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 33 >> Spolu