Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 28 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Dodatok č.2 k Zmluve
(Zmluva)
19.03.2018 0.00 Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, 91701 Trnava Dodatok č.2 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 25.02.2016 Detail
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
(Zmluva)
19.03.2018 0.00 Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, 91701 Trnava Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 19.01.2016 uzavretej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Detail
DF2018/60
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 15.11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/59
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 196.80 Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom kontrola a čistenie komínov OcÚ, MŠ, KD Detail
DF2018/58
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 96.00 Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 VSSR - ročný prístup Detail
DF2018/57
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 263.48 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla - BD 420/124 Detail
DF2018/56
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 26.00 Regionálne združenie miest a obcí stredného považia, K dolnej stanici 20A,911 01,Trenčín 1 publikácia "Účtovné súvzťažnosti v smamospráve" Detail
DF2018/55
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 190.68 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. poplatok za webovú stránku Detail
DF2018/54
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 450.00 Viliam Turan - TURANCAR, Bratislavská 29,949 01,Nitra preprava autobusom - Kultúrna komisia (lyžovačka) Detail
DF2018/53
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 26.50 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48,82109,Bratislava 2 kniha - susedské spory v obci Detail
DF2018/52
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 25.20 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 licenčná zmluva - Karneval Detail
DF2018/51
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 403.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/50
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 100.60 AQUA Trade s.r.o., Hviezdoslavova,960 01,Zvolen ročný servis ŠJ Detail
DF2018/49
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 4707.94 STAVOKOMPLET, spol. s r.o., Mýtna 546,916 01,Stará Turá odkanalizovanie cesty v lokalite Žabinec Detail
DF2018/48
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 667.80 FEREX s.r.o., Vodná 23,94901,Nitra smetné nádoby 25 ks Detail
DF2018/47
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 241.44 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/46
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 36.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava aktualizácia dát katastra 2018 Detail
DF2018/45
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 432.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava aktualizácia programov 2018 Detail
DF2018/44
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 397.44 TENDERFOOD a.s., Mlynské Nivy 4963,82105,Bratislava tlač Dolnosrnianske noviny Detail
DF2018/43
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 403.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/42
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 147.00 DOKO Šutara, s.r.o., 527,916 12,Lubina oprava ZD Detail
DF2018/41
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 466.43 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 1/2018 Detail
DF2018/40
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 142.55 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 1/2018 Detail
DF2018/39
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
Hromadná licenčná zmluva
(Zmluva)
26.02.2018 0.00 SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Karneval Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 28 >> Spolu