Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 71 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Návrh dodatku č.1 k VZN č.4/2017
(Nariadenie)
01.12.2020 0.00 Návrh dodatku č.1 k VZN č.4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Dolné Srnie Detail
Zmluva
(Zmluva)
23.09.2020 10000.00 Slobvenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obci Dolné Srnie Detail
Nájomná zmluva č. 013/2020
(Zmluva)
21.09.2020 132.78 Lucia Gáborová, Albína Martáková, Dolné Srnie 420 Nájomná zmluva č. 13/2020
BD 420
Detail
Zmluva TPO
(Zmluva)
04.08.2020 1200.00 Janka Kahanová, A. Sládkoviča 2, Nové Mesto nad Váhom Zmluva o zabezpečovaní výkonu činnosti technika požiarnej ochrany (TPO) Detail
DF2020/217
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 47.74 Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín kópie/výtlačky 6/2020 Detail
DF2020/216
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2020/215
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 42.64 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, internet KD Detail
DF2020/214
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 10.76 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina BEZP.SIM MP (01.07.2020 - 30.09.2020) Detail
DF2020/213
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 79.87 cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava služby pevnej siete 6/2020 (od 17.06.2020) + prenájom antén (4/2020-6/2020 od 24.04.2020) Detail
DF2020/212
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 730.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 13x (29.06.2020) Detail
DF2020/211
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 119.81 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS (01.07.2020 - 30.09.2020) Detail
DF2020/210
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 295.85 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO 6/2020 Detail
DF2020/209
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 135.25 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 6/2020 Detail
DF2020/208
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 100.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD 12 b.j. (01.07.2020 - 30.09.2020) Detail
DF2020/207
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 265.84 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD Medlin (01.07.2020 - 30.09.2020) Detail
DF2020/206
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 562.70 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD (01.07.2020 - 30.11.2020) Detail
DF2020/205
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 47.08 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ (01.07.2020 - 30.09.2020) Detail
DF2020/204
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 346.05 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ (01.07.2020 - 30.09.2020) Detail
DF2020/203
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 1104.16 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO (01.07.2020 - 30.09.2020) Detail
DF2020/202
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 154.43 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO (01.07.2020 - 30.09.2020) Detail
DF2020/201
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 210.00 PANOGO s.r.o., Štôla 138,05937,Štôla vytvorenie virtuálnej prehliadky Detail
DF2020/200
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 320.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica systémová podpora URBIS (01.07.2020 - 30.06.2021) Detail
DF2020/199
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 294.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD (01.07.2020 - 31.07.2020) Detail
DF2020/198
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 56.98 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ (10.01.2020 - 30.06.2020) Detail
DF2020/197
(Faktúra prijatá)
20.07.2020 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 71 >> Spolu