Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 37 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2018/294
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 386.40 EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk MŠ, KD Detail
DF2018/293
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 163.24 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava a údržba VO Detail
DF2018/292
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 555.62 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/291
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 352.97 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2018/290
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 201.88 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS Detail
DF2018/289
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 49.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ Detail
DF2018/288
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 248.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcU Detail
DF2018/287
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 1020.52 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2018/286
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 153.75 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2018/285
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 263.27 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elaktrina BD Detail
DF2018/284
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 98.30 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 9/2018 Detail
DF2018/283
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 90.06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/282
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ Detail
DF2018/281
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 1223.35 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 9/2018 Detail
DF2018/280
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 100.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/279
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 453.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/278
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 380.00 Peter Kusenda - Stolárstvo, 7,913 08,Nová Bošáca výroba a montáž dverí v MŠ Detail
DF2018/277
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI - stavba BD - 9/2018 Detail
DF2018/276
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/275
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 159.60 TENDERFOOD a.s., Mlynské Nivy 4963,82105,Bratislava Dolnosrnianske noviny Detail
DF2018/274
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 146.14 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom servis a údržba kotla BD 419/214 Detail
DF2018/273
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 9/2018 Detail
DF2018/272
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 213.36 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/271
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 15.20 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/270
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 65.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Brother - MŠ Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 37 >> Spolu