Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Žbince

Žbince 126
07216 Hatalov
www.zbince.sk
IČO: 326089, DIČ: 2020742779

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 101 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva o dielo č. 4905.2062061RSE
(Zmluva)
26.06.2022 220540.02 EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Zmluva o dielo Detail
Zmluva č. 322 0679
(Zmluva)
10.05.2022 3000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 14, 831 03 Bratislava 3 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie 2/2022
(Zmluva)
09.05.2022 1500.00 Dobrovoľný hasičský zbor, Žbince Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2022 Detail
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
(Zmluva)
06.05.2022 0.00 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Detail
DF2022/68
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 100.00 tender consult, s.r.o., 45,07236,Klokočov poradenstvo VO 3/2022 Detail
DF2022/67
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 18.60 URBITECH s. r. o., Brnianska 2714/2,91105,Trenčín Odoslané SMS 3/2022 Detail
DF2022/66
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 27.80 NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice Hry- paušál MŠ Detail
DF2022/65
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 0.00 KB PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Poradenská činnosť v zmysle zákona č.95/2019 Detail
DF2022/64
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 35.12 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,BRATISLAVA Mobil starosta Detail
DF2022/63
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 1440.00 UNIprojekt plus, s.r.o., 571,09422,Nižný Hrušov Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy KD -projektová dokumentácia Detail
DF2022/62
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 36.00 MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce Servis počitača Detail
DF2022/61
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 120.40 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Vývoz nebezpečného odpadu/NO/ Detail
DF2022/60
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 678.96 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Zmesový komunálny odpad 3/2022 Detail
DF2022/59
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 86.12 Vladimír Stanko -Senor, 071 01,Michalovce Material Detail
DF2022/58
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 2069.60 innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13,81102,Bratislava Zemny plyn 3/2022 Detail
DF2022/57
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 139.00 Július Mišľan ml., 2010,07231,Vinné udrzba akvaria Detail
DF2022/56
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 49.02 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,BRATISLAVA Pevná linka KD Detail
DF2022/55
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 666.60 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D,82101,Bratislava - mestská časť Ruži Stravné lístky 4/2022 Detail
DF2022/54
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 13.90 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží 28.2.2022-27.3.2022 Detail
DF2022/53
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Ochrana osobných údajov Detail
DF2022/52
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 168.51 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6,82104,Bratislava - mestská časť Ruži SEDCO MŠ paušál Detail
DF2022/51
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 227.14 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 62/50,04001,Košice-Sever vodné, stočné , spotreba vody KD, nový OCU, OCU Detail
DF2022/50
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 6.77 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 62/50,04001,Košice-Sever Vodné DS, spotreba 28.9.2021-21.3.2022 Detail
DF2022/49
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 140.76 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 2/2022 Detail
DF2022/48
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 90.00 Peter Vaľo, Štefánikova 1413/70,07101,Michalovce práca technika PO 1.štvrťrok 2022 Detail
DF2022/47
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 90.00 Mgr. Peter Vaľo, Štefánikova 1413/70,07101,Michalovce služby v oblasti CO 1.štvrťrok 2022 Detail
DF2022/46
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 80.00 Peter Fejér - F & T, Višňová 6517/9,08001,Prešov Dekontaminacia chladiaceho boxu DS Detail
DF2022/45
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany Mesačný paušálny poplatok 2/22 Detail
DF2022/44
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 14.28 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3,82108,Bratislava - mestská časť Ruži Odmena SOZA za rok 2022 Detail
DF2022/43
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 896.59 DECENT SC. s.r.o., T. J. Moussona 3635,07101,Michalovce Kazety HP , Toner Detail
DF2022/42
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 35.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,BRATISLAVA Mobil starosta Detail
DF2022/41
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 719.10 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Zmesový komunálny odpad 2/2022 Detail
DF2022/40
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 9.35 URBITECH s. r. o., Brnianska 2714/2,91105,Trenčín Odoslané SMS 1,2/2022 Detail
DF2022/39
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 8962.80 J A M, s.r.o., A. Pietra 10645/17,03601,Martin dodanie a montáž tieniacej techniky OcU Žbince Detail
DF2022/38
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 100.00 tender consult, s.r.o., 45,07236,Klokočov poradenstvo VO 2/2022 Detail
DF2022/37
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 1286.40 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD Detail
DF2022/36
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 49.02 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,BRATISLAVA Pevná linka KD Detail
DF2022/35
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 13.90 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží 31.1.2022-27.2.2022 Detail
DF2022/34
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 838.63 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D,82101,Bratislava - mestská časť Ruži Stravné listkz 3/2022 Detail
DF2022/33
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 24.00 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Zber biologicky rozlozitelneho kuch.odpadu 1/2022 Detail
DF2022/32
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 1738.10 innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13,81102,Bratislava Zemny plyn 3/2022 Detail
DF2022/31
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 97.20 EDISON SK s.r.o., Prešovská 537,09303,Vranov nad Topľou Oprava miestneho rozhlasu - material a mont.práce Detail
DF2022/30
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce výkon funkcie zodpovednej osoby 2/2022 Detail
DF2022/29
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 69.20 DECENT SC. s.r.o., T. J. Moussona 3635,07101,Michalovce Toner HP CF283A Detail
DF2022/28
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 66.40 DECENT SC. s.r.o., T. J. Moussona 3635,07101,Michalovce Toner HP/Samsung MLT-D111L/ELS Black Detail
DF2022/27
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 154.56 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 1/2022 Detail
DF2022/26
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 1478.36 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice Elektrina VO,KD,obec,OcU 1/2022 Detail
DF2022/25
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany Mesačný paušalny poplatok 1/2022 Detail
DF2022/24
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 35.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,BRATISLAVA Mobil starosta Detail
DF2022/23
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 49.02 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,BRATISLAVA Pevná linka obec, KD Detail
DF2022/22
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 709.38 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 01/2022 Detail
DF2022/21
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Zodpovedná osoba 1/2022 Detail
DF2022/20
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 96.68 DECENT SC. s.r.o., T. J. Moussona 3635,07101,Michalovce HP 903XL paušál MŠ Detail
DF2022/19
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 13.90 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží 1/2022 Detail
DF2022/18
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 100.00 tender consult, s.r.o., 45,07236,Klokočov Služba pri VO za 1/2022 Detail
DF2022/17
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 180.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice Elektrina 2/2022 dom smutku Detail
DF2022/16
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 1738.10 innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13,81102,Bratislava Zemny plyn 2/2022 Detail
DF2022/15
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 157.15 Július Mišľan ml., 2010,07231,Vinné udrzba akvaria Detail
DF2022/14
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 350.00 Bohuslav Mráz, Krásnovská 6802/3,07101,Michalovce orez gastana Detail
DF2022/13
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 59.40 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce vrecia na KO Detail
DF2022/12
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 75.00 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce nalepky 2022 Detail
DF2022/11
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 148.20 EDISON SK s.r.o., Prešovská 537,09303,Vranov nad Topľou demontaz vianocného osvetlenia Detail
DF2022/10
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 760.80 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D,82101,Bratislava - mestská časť Ruži stravné listky 2/2022 Detail
DF2022/9
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 120.00 adsupra s.r.o., Hlavná 18/35,04412,Nižný Klátov prevadzka mobilnej aplikacie Detail
DF2022/8
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 31.50 j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa zverejnovanie dokumentov Detail
DF2022/7
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 32.86 SAMNET - Informačný systém samosprávy, Lúčna 407,95176,Tesárske Mlyňany zaslanie informácii o dotaciach a grantoch Detail
DF2022/6
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 35.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,BRATISLAVA Mobil starosta Detail
DF2022/5
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 19.82 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce Príspevok 1Q 2022 Detail
DF2022/4
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 26.40 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 8336/23A,01001,Žilina Finančný spravodajca 2022 Detail
DF2022/3
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 5.70 URBITECH s. r. o., Brnianska 2714/2,91105,Trenčín Odoslané SMS 12/2021 Detail
DF2022/2
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 800.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,97401,Banská Bystrica Systémová podpora 1.1.2022-31.12.2022 Detail
DF2022/1
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 9.60 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Detail
DF2021/329
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 59.40 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 12/2021 Detail
DF2021/328
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 12.05 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 8336/23A,01001,Žilina Finančný spravodajca za rok 2021- doplatok Detail
DF2021/326
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 199.54 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice Elektrina DS 1.1.2021-31.12.2021 Detail
DF2021/325
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 965.89 innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13,81102,Bratislava Plyn od 1.1.2021-31.12.2021 Detail
DF2021/324
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 616.32 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 12/2021 Detail
DF2021/323
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 36.00 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Vývoz jedlých olejov a tukov Detail
DF2021/322
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 100.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany mesačný poplatok 12/2021 Detail
DF2021/321
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 1356.11 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice Elektrina KD,VO,obec Detail
DF2021/320
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 12.65 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohož -12 /2021 Detail
DF2021/318
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 47.96 Slovak Telecom, Michalovce mesačný poplatok 12/2021 pevna linka KD Detail
DF2021/317
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 105.60 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 12/2021 Detail
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
24.03.2022 2000.00 Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 851 04 Bratsilava Zmluva o spolupráci - pomoc Ukrajine Detail
Zmluva 1/2022
(Zmluva)
23.03.2022 4500.00 Futbalový klub Žbince, Žbince Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Detail
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
(Zmluva)
14.02.2022 1.00 Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu Detail
DF2021/318
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 47.96 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany mesačný poplatok 12/2021 pevna linka KD Detail
DF2021/316
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 715.75 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov Stravné lístky 1/2022 Detail
DF2021/315
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 1241.06 SANAS, a.s., Hollého 37,08301,Sabinov SES BARON BR1/830 sedačka,stolik Detail
DF2021/314
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 72.46 Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina Ročné vedenie cených papierov Detail
DF2021/313
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 1002.00 ABAmet, s.r.o., Mierové nám. 4,92401,Galanta Policové zostavy Detail
DF2021/312
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 64.70 Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto Wifi router TP-Link Archer AX23 Detail
DF2021/311
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 60.00 MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica Školenie informačnému systému URBIS Detail
DF2021/310
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 23.90 LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov Vlajka obecná 50x120 cm Detail
DF2021/309
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 58.00 LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov Stolové kalendáre Detail
DF2021/308
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 240.00 Ľubomír Smoliga, 397,07231,Vinné Plachta na zakrytie fantány Detail
DF2021/307
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 331.20 EDISON SK s.r.o., Vranov n/T montáž vianočného osvetlenia a oprava verejného osvetlenia Detail
DF2021/306
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 157.70 Kudelás Dušan SPAD Požiarny servis, 43,072 16,Vrbnica kontrola hasiacich prístrojov Detail
DF2021/305
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 622.26 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 11/2021 Detail
DF2021/304
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 90.00 Mgr.Peter Vaľo Služba v CO 4/2021 Detail
DF2021/303
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 90.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Služba PO 4/2021 Detail
DF2021/302
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 12.65 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží -11-12 /2021 Detail
DF2021/301
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 12.31 URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín odoslané SMS 11/2021 Detail
DF2021/300
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 35.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2021/299
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 98.80 INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži Obecné noviny rok 2022 Detail
DF2021/298
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany mesačný poplatok 11/2021 Detail
DF2021/297
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 1343.18 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina KD,VO,obec Detail
DF2021/296
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Zodpovedná osoba GDPR 12/2021 Detail
DF2021/295
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 545.00 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné Náklady SŠÚ na rok 2022 Detail
DF2021/294
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 10.90 KĽUČKA s.r.o., Radoľa 454,02336,Radoľa Gumený doraz na kľučku Detail
DF2021/293
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 228.00 Róbert Labaška, 101,076 74,Drahňov Oprava čerp.Zetor 7211 Detail
DF2021/292
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 48.05 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2021/291
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 12/2021 Detail
DF2021/290
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 11/2021 Detail
DF2021/289
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 1273.40 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn Detail
DF2021/288
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 736.23 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov Stravné lístky 12/2021 Detail
DF2021/287
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 202.00 NOVOPHARM s.r.o., Komenského 38,07101,Michalovce Testy Detail
DF2021/286
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Zodpovedná osoba GDPR 11/2021 Detail
DF2021/285
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 98.04 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce nebezpečný odpd Detail
DF2021/284
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 167.39 CEWE a. s., Galvaniho 7/B,82104,Bratislava Nastenný kalendár,darčekové balenie Detail
DF2021/283
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 60.00 MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica Školenie informačnému systému URBIS Detail
DF2021/282
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 435.14 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad z VKK Detail
DF2021/281
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 90.00 A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B,82104,Bratislava Skladací plošinový vozík Rocket Detail
DF2021/280
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 98.00 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4,03601,Martin Kronika s erbom Detail
DF2021/279
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 220.44 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 10/2021 Detail
DF2021/278
(Faktúra prijatá)
12.01.2022 31.70 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 4321/6,82104,Bratislava-Ružinov Detail
Zmluva o dielo č.1/2022
(Zmluva)
07.01.2022 125617.36 JAREK s.r.o., Stavbárov 1278, 071 01 Michalovce Zmluva o dielo č.1/2022 -Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v obci Žbince Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
28.12.2021 0.00 KB PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb Detail
Zmluva č. E1987 08U02
(Zmluva)
22.12.2021 98570.00 Environmentálny fond, Nevädzova 806/5, 821 01 Bratislava Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu Detail
Dodatok č.2
(Zmluva)
20.12.2021 0.00 1, východoslovenská OZV, s.r.o, Mlynská 27, 040 01 Košice Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci Detail
Dodatok č. 1/2022
(Zmluva)
20.12.2021 0.00 FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce Dodatok č.1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Detail
Zmluva o poskytnutí NFP
(Zmluva)
16.12.2021 292347.45 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska4,6,8 816 43 Bratislava Zmluva ZM_SEP-IMRK2-2021-004837 Detail
Zmluva o grantovom účte
(Zmluva)
03.12.2021 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o grantovom účte Detail
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
(Zmluva)
23.11.2021 0.00 Vladimír Maďar, Žbince 136, 072 16 Hatalov Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 28.9.2021 Detail
DF2021/277
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 8.99 URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín odoslané SMS 9,10/2021 Detail
DF2021/275
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 2400.00 ABYS Slovakia, s.r.o., Ružová dolina 6,82108,Bratislava Verejné obstarávanie: Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince Detail
DF2021/274
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 433.00 NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice Sada pre deti MŠ- paušál Detail
DF2021/273
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 287.39 Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto Termostatická hlavica,licencia synology Detail
DF2021/272
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 12.65 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží 10-11/2021 Detail
DF2021/271
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 2400.00 RAPPRO SK s.r.o. Projektová dokumentácia -Prístavba garaže Detail
DF2021/270
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 1027.39 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina KD,VO,obec Detail
DF2021/269
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 36.89 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2021/268
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 65.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany mesačný poplatok 10/2021 Detail
DF2021/267
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 944.25 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 10/2021 Detail
DF2021/266
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 82.78 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce Tabula ,farby kancelársky mteriál paušál NPPRIM Detail
DF2021/265
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 94.90 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2021/264
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 1273.40 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn Detail
DF2021/263
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 124.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina DS Detail
DF2021/262
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 10/2021 Detail
DF2021/261
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 2820.00 Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A,83104,Bratislava Nákup poukážok pre seniorov Detail
DF2021/260
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 660.70 Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto NAS Syngoly DS 220+6TB RED Detail
DF2021/259
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 744.42 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov Stravné lístky 11/2021 Detail
DF2021/258
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 61.61 Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto Bluetooh adaptér Detail
DF2021/257
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 3214.20 JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce Stavebné práce na diele Fontána F01 Detail
DF2021/256
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 163.99 Július Mišľan ml., 2010,07231,Vinné Akvárium údržba Detail
DF2021/255
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 1575.00 Ing. Michal Porvaz - drevmont, Martina Rázusa 1849/5,07101,Michalovce skrinka,vešiaove steny,výsuv na klavesnicu Detail
DF2021/254
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Zodpovedná osoba GDPR 10/2021 Detail
DF2021/252
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 98.89 NAY a.s., Tuhovská 10179/15,83106,Bratislava-Vajnory HP OJ 6950 AIO-HP OJ 6950 AIO Paušál MŠ Detail
DF2021/251
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 419.40 Real Security,s.r.o. 0,8 MPX kamera+ montáž Detail
DF2021/250
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 19.82 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce príspevok na 4 Q 2021 Detail
DF2021/249
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 720.00 ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2022 Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budovo Detail
DF2021/248
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 226.64 Ján Vaľo - Navíjanie - prevádzkareň, 593,07231,Vinné Oprava elektromotora Detail
DF2021/246
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 405.64 MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce Kabel.sieť,konfigurácia siete Detail
DF2021/245
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 153.12 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 9 /2021 Detail
DF2021/244
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 1665.02 Július Mišľan ml., 2010,07231,Vinné Akvárium s príslušenstvom Detail
DF2021/243
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 12.65 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží 9-10/2021 Detail
DF2021/242
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 200.00 Peoplefone Slovakia s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106,Bratislava - mestská časť Rača Kredit Detail
DF2021/241
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 1200.00 Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT, Tehliarska 3745/9,07101,Michalovce Audit rok 2020 Detail
DF2021/240
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 18.00 Peoplefone Slovakia s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106,Bratislava - mestská časť Rača Poplatok za prenos 1 ks tel.čísla Detail
DF2021/239
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 1778.00 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Materiál VPP Detail
DF2021/238
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany mesačný poplatok 9/2021 Detail
DF2021/237
(Faktúra prijatá)
18.11.2021 508.00 NAY a.s., Tuhovská 10179/15,83106,Bratislava-Vajnory Pračka plnená spredu Jednodverová chladnička Detail
Dohoda č. 21/42/010/123
(Zmluva)
11.11.2021 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce Dohoda par. 10 rok 2022 Detail
Zmluva o bežnom účte_2021
(Zmluva)
09.11.2021 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte Detail
DF2021/236
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 32.38 MRP-COMPANY,spol.s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25,976 46,Valaská VIZUÁLNY ÚČTOVNÝ SYSTÉM Detail
DF2021/235
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 35.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2021/234
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 634.68 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 9/2021 Detail
DF2021/233
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 225.45 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ Detail
DF2021/232
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 781.28 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov Stravné lístky 10/2021 Detail
DF2021/231
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 93.70 Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto Smart zásuvka Eve Energy Strip Detail
DF2021/230
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 1358.00 LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov Pera,vlajky,znak,výroba a výlep nápisu na Obecný úrad Detail
DF2021/229
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 811.70 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn Detail
DF2021/228
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 171.08 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2021/227
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 9/2021 Detail
DF2021/226
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Zodpovedná osoba GDPR Detail
DF2021/225
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 13.44 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné DS spotreba Detail
Dohoda na aktivačné práce
(Zmluva)
29.09.2021 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce Dohoda č. 21/42/012/73 Detail
DF2021/223
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 238.00 HOTEL SUN, s. r. o., Slnečné jazerá 2572,90301,Senec Ubytovanie Detail
DF2021/222
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 446.12 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad z VKK Detail
DF2021/221
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 85.72 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné ,stočné ,obecný úrad nový Detail
DF2021/220
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 90.00 Mgr.Peter Vaľo Služba v CO 1/2021 Detail
DF2021/219
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 90.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Služba CO3/2021 Detail
DF2021/218
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 889.00 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Materiál VPP Detail
DF2021/217
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 94.20 Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo, 209,07205,Bracovce Revízia komína,označenie komína č.126 Detail
DF2021/216
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 150.00 Anton Melko, 21,07223,Oreské Revizia plynových rozvodov v budove č.126 Detail
DF2021/215
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 12.65 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží 8-9/2021 Detail
DF2021/214
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 1296.00 EDISON SK s.r.o., Vranov n/T Vymena časť vedenia VO za izolovaný kabel Detail
DF2021/213
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 157.08 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 8 /2021 Detail
DF2021/212
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 299.88 Möbelix SK, s. r. o., Rožňavská 32,82104,Bratislava Stohovateľné kreso 8 ks tohovateľné kreso 8 ks Detail
DF2021/211
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 7.12 URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín odoslané SMS 8/2021 Detail
DF2021/210
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 672.31 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina KD,VO,obec Detail
DF2021/209
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 2498.88 Real Security,s.r.o. Prekládka a rozšírenie kamerového systému Detail
DF2021/208
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 25.21 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Odber pitnej vody Detail
DF2021/207
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 493.20 EDISON SK s.r.o., Vranov n/T Oprava VO a MR Detail
DF2021/206
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 35.72 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2021/205
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany mesačný poplatok 8/2021 Detail
DF2021/204
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 633.60 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 8/2021 Detail
DF2021/203
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 7/2021 Detail
DF2021/202
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 744.42 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov Stravné listky 9/2021 Detail
DF2021/201
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 142.38 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2021/200
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 811.70 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn Detail
DF2021/199
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Zodpovedná osoba GDPR Detail
DF2021/198
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 190.40 ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22,92901,Dunajská Streda BEKO BIM 22300X elektrická rúra Detail
DF2021/197
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 200.00 Tibor Farkaš - BELIVIE, Vinohrady 992/5,95201,Vráble Obrusy 10x12 Obrusy 10x8 Detail
DF2021/196
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 539.76 Datacom s.r.o, 040 01,Košice Server na IP telefón nový OcÚ Detail
DF2021/195
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 426.30 ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22,92901,Dunajská Streda SIEMENS EP7A6SB20- varná doska Detail
DF2021/194
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 261.40 ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22,92901,Dunajská Streda BEKO BU 1153HCN chladnička starosta nový úrad Detail
DF2021/193
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 20.00 Peoplefone Slovakia s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106,Bratislava - mestská časť Rača Credit na telefóny Detail
DF2021/192
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 6.00 Peoplefone Slovakia s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106,Bratislava - mestská časť Rača Skupina 1 číslo 0696850126 Detail
DF2021/191
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 79.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Vrecia na odpad Detail
DF2021/190
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 7/2021 Detail
DF2021/189
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 12.65 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží 8/2021 Detail
DF2021/188
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 231.75 Kudelás Dušan SPAD Požiarny servis, 43,072 16,Vrbnica Kontrola hasiacich prístrojov +nové HP Detail
DF2021/187
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 155.76 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 7 /2021 Detail
DF2021/186
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 65.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany mesačný poplatok 7/2021 odchyt psov Detail
DF2021/185
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 785.00 bajex s. r. o., Kamenec 2864/9,08501,Bardejov Banketová stolička krémová 30 ks Detail
DF2021/184
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 60.00 Drahoslava Dankaninová s.r.o., Petrovce nad Laborcom 84,07101,Petrovce nad Laborcom Dobudovanie technickej infeaštrukrúry v obci - kopírovacie práce na stavbu. Detail
DF2021/183
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 48.16 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2021/182
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 627.12 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 7/2021 Detail
DF2021/181
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 1518.00 Miroslav Maruňák, 63,072 16,Žbince Zabradlie so sklom ,držiaky na svetla, dvierka na rlektroskriňku nerezové nový OcÚ Detail
DF2021/180
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 1185.60 Miroslav Maruňák, 63,072 16,Žbince Zabradlie nerezové s lankami.nerezový kryt s rámom pod schody KD Detail
DF2021/179
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 622.30 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina KD,VO,obec Detail
DF2021/178
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 8.81 URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín odoslané SMS 6/7/2021 Detail
DF2021/177
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 135.11 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2021/176
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 124.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina DS Detail
DF2021/175
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 256.18 Dávid Vorčák, 47,02947,Oravská Polhora Yealink W56H IP DECT ručka pro W60P,W56P,W52P Detail
DF2021/174
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 350.00 LIPA SLOVAKIA s.r.o., Pražská 11,81104,Bratislava - mestská časť Star Enegetický certifikát budovy obecného úradu Detail
DF2021/173
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 300.00 Paľo, 42,072 16,Žbince Práce strojom LB 110 B Detail
DF2021/172
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 811.70 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn Detail
DF2021/171
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 1778.00 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Materiál VPP Detail
DF2021/170
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 818.15 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov Stravné listky 6/2021 Detail
DF2021/169
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Zodpovedná osoba GDPR Detail
DF2021/168
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 10060.00 PaBMI s.r.o., 336,07231,Vinné Dodávka a montáž 2 ks klimatizácii GREE Detail
DF2021/167
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 663.36 Real Security,s.r.o. Servis a oprava optickej kabeláže Detail
DF2021/166
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 573.84 VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54,97401,Kynceľová Z Mapy VKÚ Detail
DF2021/165
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad november 2018 Detail
DF2021/164
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 220.82 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce vyúčtovanie za 2 Q 2021 Detail
DF2021/163
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 159.72 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 6 /2021 Detail
DF2021/162
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 19.82 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce príspevok na 3 Q 2021 Detail
DF2021/161
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 12.65 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží 7/2021 Detail
DF2021/160
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany mesačný poplatok 6/2021 Detail
DF2021/159
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 22723.39 JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce Stavebné práce na stavbe obcného úradu Detail
DF2021/158
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 14.28 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3,810 00,Bratislava Odmena SOZA Detail
DF2021/157
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 3.29 URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín odoslané SMS do 30.6.2021 Ročný poplatok Detail
DF2021/156
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 5.04 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ Detail
DF2021/152
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 42.40 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
28.09.2021 2284.00 Vladimír Maďar, Žbince 136, 072 16 Hatalov Kúpna zmluva - pozemok Detail
Zmluva GVP
(Zmluva)
27.09.2021 7390.00 GVP spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné Kúpna zmluva GVP Detail
Zmluva o účte_rezervný fond
(Zmluva)
04.08.2021 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o účte Detail
Zmluva_2_2021
(Zmluva)
02.08.2021 1500.00 Dobrovoľný hasičský zbor Žbince, Žbince Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince Detail
Zmluva o dielo_klimatizácia KD
(Zmluva)
27.07.2021 10060.00 PaBMI s.r.o., 072 31 Vinné 336 Zmluva o dielo Detail
DF2021/150
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 120.00 adsupra s.r.o., Hlavná 18/35,04412,Nižný Klátov Prevádzka mobilnej aplikácie júl 2021-jún 2021 Detail
DF2021/149
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 135.11 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2021/148
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 6/2021 Detail
DF2021/147
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 100.00 AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty Žiadosť o platbu MOPS 5/2021 Detail
DF2021/146
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 811.70 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn Detail
DF2021/145
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Zodpovedná osoba GDPR Detail
DF2021/144
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 24.00 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Vývoz jedlých olejov a tukov Detail
DF2021/143
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 90.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Služba CO2/2021 Detail
DF2021/142
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 90.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Práca technika PO2/2021 Detail
DF2021/141
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 12.65 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží 6/2021 Detail
DF2021/140
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 780.00 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Materiál Detail
DF2021/139
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 19.49 REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61,82107,Bratislava Vak pre deti paušál NPPRIM Detail
DF2021/138
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 60.00 Bc. Stanka Bodnár, Komenského 2209/21 Trebišov Atrakcie MŠ paušál NPPRIM Detail
DF2021/137
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 134.80 NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice Dekoratívny prvok-chlapček,dievčatko NPPRIM -paušál Detail
DF2021/136
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 205.80 DOMOS SLOVAKIA, s.r.o., Vozárova 2956/1,04017,Košice - mestská časť Juh Koberec Abeceda NPPRIM .paušál Detail
DF2021/135
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 52.00 Ladislav kováč, 197,072 16,Žbince Pneuservisné práce Detail
DF2021/134
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 419.28 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad z VKK Detail
DF2021/133
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 97.68 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Dodané vrecia na odpad 5/2021 Detail
DF2021/132
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany mesačný poplatok 5/2021 Detail
DF2021/131
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 447.14 URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín odoslané SMS do 30.6.2021 Ročný poplatok Detail
DF2021/130
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 127.42 MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce Servis notebuku Detail
DF2021/129
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 100.00 AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty Žiadosť o platbu MOPS 4/2021 Detail
DF2021/128
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 336.00 EUROPAD-požiarny servis s.r.o., Vrbnica Výmena čerpadla + montáž medzikusu a servis PS 12 Detail
DF2021/127
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 2922.00 EUROPAD-požiarny servis s.r.o., Vrbnica Hadica,savica,zásahová obuv Detail
DF2021/126
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 35.36 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2021/125
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 360.00 Ing. Dušan Posypanka COSSI, T. J. Moussona 6429/2B,07101,Michalovce Znalecký posudok č.148/2021 Detail
DF2021/124
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 92.51 Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto Myš Logitech MX Detail
DF2021/123
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 606.58 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina KD,VO,obec Detail
DF2021/122
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 193.70 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Olej- služba Detail
DF2021/121
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 135.11 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2021/120
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 631.44 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 5/2021 Detail
DF2021/119
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 818.40 Ing. Michal Porvaz - drevmont, Martina Rázusa 1849/5,07101,Michalovce Výroba a montáž nábytku OcÚ Detail
DF2021/118
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 818.15 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov Stravné listky 6/2021 Detail
DF2021/117
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 193.72 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný Odpad Detail
DF2021/116
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 124.68 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce príspevok na 2 Q 2021 Detail
DF2021/115
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 19.82 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce príspevok na 2 Q 2021 Detail
DF2021/114
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 5/2021 Detail
DF2021/113
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 12644.40 Ing. Michal Porvaz - drevmont, Martina Rázusa 1849/5,07101,Michalovce Výroba a montáž nábytku OcÚ Detail
DF2021/112
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 811.70 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn Detail
DF2021/111
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Zodpovedná osoba GDPR Detail
DF2021/110
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 1602.00 IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce Diagnostické vyšetrenia zo dňa15.5.2021 Detail
DF2021/109
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 1723.50 IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce Diagnostické vyšetrenia zo dňa 01.5.2021 Detail
DF2021/108
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 79.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Dodané vrecia na odpad Detail
DF2021/107
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 12.65 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží 5/2021 Detail
DF2021/106
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 137.62 Vladimír Stanko -Senor, 071 01,Michalovce Tovar Detail
DF2021/105
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 138.41 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Toner HP CF 283A Detail
DF2021/104
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 10.13 URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín odoslané SMS Detail
DF2021/103
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 2110.50 IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce Diagnostické vyšetrenia zo dňa 24.04.2021 Detail
DF2021/102
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 678.52 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina KD,VO,obec Detail
DF2021/101
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 209.88 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 4 /2021 Detail
DF2021/100
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 945.06 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 4/2021 Detail
DF2021/99
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 35.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2021/98
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany mesačný poplatok 4/2021 Detail
DF2021/97
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 1088.48 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov Stravné listky5/2021 Detail
DF2021/96
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 120.65 NET TRADE SERVICES s.r.o, 040 01,Košice Správa domény,WEB hosting Detail
DF2021/95
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 811.70 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn Detail
DF2021/94
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 124.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina DS Detail
DF2021/92
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Za výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so VN o ochrane osobných údajov 3/2021 Detail
DF2021/91
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 12.65 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží 4/2021 Detail
DF2021/90
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 4/2021 Detail
DF2021/89
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 2133.00 IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce Diagnostické vyšetrenia zo dňa 17.04.2021 Detail
DF2021/88
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 100.00 AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty Žiadosť o platbu MOPS 3/2021 Detail
DF2021/87
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 3/2021 Detail
DF2021/86
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 108.00 EMI-Sabinov s.r.o., Pod Švabľovkou 2100,08301,Sabinov Paplónik do postielky 130x90 Detail
DF2021/85
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 1840.50 IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce Diagnostické vyšetrenia zo dňa 10.04.2021 Detail
DF2021/83
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 18.96 URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín odoslané SMS Detail
DF2021/82
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany mesačný poplatok 3/2021 Detail
DF2021/81
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 122.76 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 3/2021 Detail
DF2021/79
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 752.14 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina KD,VO,obec Detail
DF2021/77
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 625.50 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 3/2021 Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie 2021
(Zmluva)
09.06.2021 5000.00 Futbalový klub Žbince, Žbince Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2021 Detail
Zmluva č. 321 0794
(Zmluva)
21.05.2021 3000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Detail
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb
(Zmluva)
28.04.2021 0.00 FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu Detail
DF2021/75
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 811.70 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn Detail
DF2021/74
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 135.61 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2021/73
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 12.65 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží 3/2021 Detail
DF2021/72
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 1014.76 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov Stravné listky 4/2021 Detail
DF2021/71
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 205.32 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ Detail
DF2021/70
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 35.28 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné DS spotreba Detail
DF2021/69
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 1885.50 IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce Diagnostické vyšetrenia zo dňa 27.3.2021 Detail
DF2021/68
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 2115.00 IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.3.2021 Detail
DF2021/67
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 2055.00 IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.3.2021 Detail
DF2021/66
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 14988.00 JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce Dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia pre imobilné osoby vrátane sprievodnej dokumentácie Detail
DF2021/65
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 100.00 AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty Žiadosť o platbu MOPS 2/2021 Detail
DF2021/64
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 30.00 j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa Služba :zverejňovanie dokumentov 01.01.2021 do 31.12.2021 Detail
DF2021/63
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 313.90 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Toner HP 973X čierna Kazeta HP 973 Xčierna LOSO 7 AE Detail
DF2021/62
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 10.68 URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín odoslané SMS Detail
DF2021/61
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 90.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Práca technika PO 1/2021 Detail
DF2021/60
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 90.00 Mgr.Peter Vaľo Služba v CO 1/2021 Detail
DF2021/59
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 1890.00 IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce Diagnostické vyšetrenia zo dňa 6.3.2021 Detail
DF2021/58
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 118.80 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 2 /2021 Detail
DF2021/57
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany mesačný poplatok 2/2021 Detail
DF2021/56
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 772.80 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina KD,VO,obec Detail
DF2021/54
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 2165.00 IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce Diagnostické vyšetrenia zo dňa 27.2.2021 Detail
DF2021/53
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 360.00 ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2021 Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budovo Detail
DF2021/52
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Za výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so VN o ochrane osobných údajov 2/2021 Detail
DF2021/51
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Za výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so VN o ochrane osobných údajov 1/2021 Detail
DF2021/50
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 1014.76 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov Stravné listky 3/2021 Detail
DF2021/49
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 135.11 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2021/48
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 12.65 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží 2/2021 Detail
DF2021/47
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 2/2021 Detail
DF2021/46
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 100.00 AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty Žiadosť o platbu MOPS za 1/2021 Detail
DF2021/45
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 619.32 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 2/2021 Detail
DF2021/44
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 36.43 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2021/43
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 150.00 Ing. Ján Kočiš BEPOP, Ľud. Kukorelliho 167/1,07101,Michalovce Vyhotovenie aktualizácie Povodňového plánu Detail
DF2021/42
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 811.70 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn Detail
Zmluva o poskytovaní služieb MOM_03_2021
(Zmluva)
18.03.2021 0.00 IVA COMPANY s.r.o., 072 05 Bracovce 96 Zmluva MOM_ 03 2021 Detail
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke
(Zmluva)
16.03.2021 0.00 SR - Štatistický úrad SR, Lamačská cesta3/C, 840 05 Bratislava 45 Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke Detail
Zmluva o poskytovaní služieb 2021
(Zmluva)
10.03.2021 0.00 IVA COMPANY s.r.o., 072 05 Bracovce 96 Zmluva o poskytovaní služieb MOM 2021 Detail
DF2021/41
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 14.96 URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín odoslané SMS Detail
DF2021/40
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 61.90 UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A,08001,Prešov Respirátor FF bez výdychového ventilu Detail
DF2021/39
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 2055.00 JAMESO s.r.o., P.Horova 1016/16,07301,Sobrance Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.2.2021 Detail
DF2021/38
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 2025.00 JAMESO s.r.o., P.Horova 1016/16,07301,Sobrance Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.2.2021 Detail
DF2021/37
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 330.00 CBS spol.s.r.o, Kynceľová 54,Kynceľová Kniha s partnermi Detail
DF2021/36
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 70.00 Ingrid Líneková PETINA, 90,99122,Čeláre Dekontaminacia chlad.boxu v DS Detail
DF2021/35
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 1608.00 DZS - M.K.TRANS, s.r.o., Staničná 1720/3,07101,Michalovce Služby za diagnostiku respiračného ochorenia COVID-19 zo dňa 6.2.2021 Detail
DF2021/34
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 195.70 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Toner HP CF226X,9000 strán Detail
DF2021/33
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 120.12 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 1/2021 neoznačené vrecia Detail
DF2021/32
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 811.70 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn Detail
DF2021/31
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 17.99 NAY a.s., Tuhovská 10179/15,83106,Bratislava-Vajnory Bezdrotový zvonček Detail
DF2021/30
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 6700.21 Ľubomír Somoš - SOMA, 218,07213,Zemplínska Široká Realizácia podláh na novom OcÚ Detail
DF2021/29
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 235.20 DATALAN, a.s., Krasovského 3986/14,85101,Bratislava-Petržalka Oprava ,konfigurácie,ASUS -Desktop Detail
DF2021/28
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 913.41 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov Stravné listky 2/2021 Detail
DF2021/27
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 124.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina DS Detail
DF2021/26
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany mesačný poplatok 12021 Detail
DF2021/25
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 43.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2021/24
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 100.00 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné Úhrada na zabezpečenie činností SŠÚ v roku 2021 Detail
DF2021/23
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 1536.00 C-H Projekt s.r.o., Michalovce Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Zvyšenie energetickej účinnosti KD Detail
DF2021/22
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 2155.00 DZS - M.K.TRANS, s.r.o., Staničná 1720/3,07101,Michalovce Služby za diagnostiku respiračného ochorenia COVID-19 Detail
DF2021/21
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 1020.04 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov Stravné listky 1/2021 Detail
DF2021/20
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 869.02 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina KD,VO,obec Detail
DF2021/19
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 135.11 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2021/18
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 612.12 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 1/2021 Detail
DF2021/17
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 1/2021 Detail
DF2021/16
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 19.54 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce príspevok na I Q 2021 Detail
DF2021/15
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 12.65 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží 1/2021 Detail
DF2021/14
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 45.00 MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica Školenie k informačnému systému URBIS Detail
DF2021/13
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 30.00 V+K III, s.r.o., Cyrila a Metoda 51,07101,Michalovce Jedlo na akciu test Covit 19 23.1.2021 Detail
DF2021/12
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 35.00 Štátna ochrana prírody SR Vypracovanie potvrdenia k projektu 1310060 Detail
DF2021/11
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 54.00 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nálepky na odpad 2021 Detail
DF2021/10
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 200.00 AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty Žiadosť o platbu MOPS Detail
DF2021/9
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 99.00 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Vrecia na odpad Detail
DF2021/8
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 153.60 EDISON SK s.r.o., Vranov n/T Demontáž vianočného osvetlenia Detail
DF2021/7
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 39.22 URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín odoslané SMS Detail
DF2021/6
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 32.86 SAMNET-informačný systém, Lučná 407/7,949 01,Nitra Informácie o dotáciách a grantoch na rok 2021 Detail
DF2021/5
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 1140.00 ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty Spracovanierelevantnej štúdie k žiadosti o dotáciu z EFSR Detail
DF2021/4
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 120.00 adsupra s.r.o., Hlavná 18/35,04412,Nižný Klátov Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince Detail
DF2021/3
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 434.21 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Kazeta HP 973 X čierna 4 ks Detail
DF2021/2
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2021/1
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 560.00 MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS 01.01.2021-31.12.2021 Detail
DF2020/332
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 9.60 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 12 /2020 Detail
DF2020/331
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 170.28 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 12 /2020 Detail
DF2020/330
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 234.24 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad z VKK Detail
DF2020/329
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 22131.89 JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce Stavebné práce na stavbe obcného úradu Detail
DF2020/328
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 44.14 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice PREPLATOK EL.ENERGIE Detail
DF2020/327
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 621.72 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 12 /2020 Detail
DF2020/326
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 12 /2020 Detail
DF2020/325
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 55.30 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS Detail
DF2020/324
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 93.60 INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži Obecné noviny rok 2021 Detail
DF2020/323
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 110.29 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS preplatok Detail
DF2020/322
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 815.14 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2020/321
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 415.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany Mesačný poplatok,odchyt 12/2020 Detail
DF2020/320
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 135.11 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2020/319
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 14.45 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží 12/2020 Detail
DF2020/318
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 193.90 Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto SOFTVÉR Synology Nas 4 licencia pre IP kamery Detail
DF2020/317
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 25.09 Ives, Košice STP APV Detail
DF2020/316
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 52.42 Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina Poplatok za ročné vedenie účtu CP Detail
DF2020/315
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 480.00 Paľo, 42,072 16,Žbince Práce strojom LB110B Detail
DF2020/314
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 122.76 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 11 /2020 Detail
DF2020/313
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 46867.25 JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce Práce na budove obecného úradu Detail
DF2020/312
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 449.40 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odvoz odpadu 112020 z VKK Detail
DF2020/311
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 346.80 EDISON SK s.r.o., Vranov n/T Montáž vianočného osvetlenia a oprava VO Detail
DF2020/310
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 10.49 URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín Odoslané SMS Detail
DF2020/309
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Ochrana osobných údajov GDPR 12/2020 Detail
DF2020/308
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 200.00 FAVS Ivan Drobňak, 071 01,Michalovce Videozáznam a fotoreportáž DHZ Detail
DF2020/307
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 54.00 LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov Stolový kalendár ERBY Detail
DF2020/306
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 0.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS preplatok Detail
DF2020/305
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 90.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby 4. štvrťrok 2020 Detail
DF2020/304
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 90.00 Mgr.Peter Vaľo Poskytovanie služieb v oblasti CO za 4 Q 2020 Detail
DF2020/303
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 637.56 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 11 /2020 Detail
DF2020/302
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 11 /2020 Detail
DF2020/301
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 57.47 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2020/300
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany Mesačný poplatok,odchyt 11/2020 Detail
DF2020/299
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12/2020 Detail
DF2020/298
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 11/2020 Detail
DF2020/293
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 801.25 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
Zmluva o poskytovaní služieb MOM
(Zmluva)
04.03.2021 0.00 IVA COMPANY s.r.o., 072 05 Bracovce 96 Zmluva o poskytovaní služieb MOM-06.03.2021 Detail
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
25.02.2021 0.00 IVA COMPANY s.r.o., 072 05 Bracovce 96 Zmluva o poskytovaní služieb MOM Detail
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
17.02.2021 0.00 JAMESO s.r.o, P. Horova 1016/16, 073 01 Sobrance Zmluva o poskytovaní služieb MOM Detail
Dodatok 2/2021
(Zmluva)
11.02.2021 0.00 FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce Dodatok č.2/2021 na zber jedlých olejov a tukov Detail
Dodatok 1/2021
(Zmluva)
11.02.2021 0.00 FÚRA, s..ro, SNP 77, 044 42 Rozhanovce Dodatok k zmluve na vývoz nebezpečného odpadu Detail
Zmluva MOM
(Zmluva)
10.02.2021 0.00 JAMESO s.r.o, P. Horova 1016/16, 073 01 Sobrance Zmluva o poskytovaní služieb MOM Detail
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
20.01.2021 0.00 DZS-M.K. TRANS, s.r.o, Staničná 3, 071 01 Michalovce Zmluva o poskytovaní služieb MOM Detail
Dodatok č.1
(Zmluva)
28.12.2020 0.00 1, východoslovenská OZV, s.r.o, Mlynská 27, 040 01 Košice Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s oppadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O34/2021 Detail
DF2020/297
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 135.11 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2020/296
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 717.75 NOVOPHARM s.r.o., Komenského 38,07101,Michalovce Vitamin D3 pre dôchodcov Detail
DF2020/295
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2020/294
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 420.26 KOVEX-STAVEBNINY s.r.o., Pekárenská 4,07101,Michalovce Materiál Detail
DF2020/292
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 10399.56 Real Security,s.r.o. Rozšírenie kamerového systému Detail
DF2020/291
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 1126.66 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov Jedálne kupóny 12/2020 Detail
DF2020/290
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 782.30 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn obec,KD obecný dom Detail
DF2020/289
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 46.67 MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica Systemová podpora URBIS 1.12.2020-31.12.2020 Detail
DF2020/288
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 136.04 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Toner HP CF283A Detail
DF2020/287
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 100.00 AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty Žiadpsť o platbu MOPS 10 /2020 Detail
DF2020/286
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Ochrana osobných údajov GDPR 11/2020 Detail
DF2020/285
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 1450.00 COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo, Obchodná 2,07101,Michalovce Poukážky 145 ks pre dôchodcov Detail
DF2020/284
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 29.73 URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín Odoslané SMS Detail
DF2020/283
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 162.36 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 10 /2020 Detail
DF2020/282
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 65.50 Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Fkatúra za pripojovací poplatok - kamery Detail
DF2020/281
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 65.50 Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Faktúra za pripojovací poplatok - kamery Detail
DF2020/280
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 65.50 Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Faktúra za pripojovací poplatok - kamery Detail
DF2020/279
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 805.08 eMKa Plus,s.r.o., Tepličskáí cesta 14A/744,052 70,Spišská Nová Ves Tovar podľa objednávky č.13/2020 Detail
DF2020/278
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 10545.36 J A M, s.r.o., A. Pietra 10645/17,03601,Martin Dodanie a montáž ozvučenia sály KD Detail
DF2020/277
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 3589.20 J A M, s.r.o., A. Pietra 10645/17,03601,Martin Dodanie a montáž ozvučenia sobášna miestnosť Detail
DF2020/276
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany Mesačný poplatok,odchyt 10/2020 Detail
DF2020/275
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 1106.22 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad VKK 10 /2020 Detail
DF2020/274
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 100.00 V+K III, s.r.o., Cyrila a Metoda 51,07101,Michalovce Objednávka č. Detail
DF2020/273
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 69.00 Marián Kvak PLYN - SERVIS, Malé Zalužice 258,07234,Zalužice Spustenie a uvedenie kotla Protherm Detail
DF2020/272
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 50.80 Marián Kvak PLYN - SERVIS, Malé Zalužice 258,07234,Zalužice Zistenie závady na plynovom topidle Karma Detail
DF2020/271
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 680.20 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2020/270
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 57.07 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2020/269
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 929.76 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad zmesový komunalný 10 /2020 Detail
DF2020/268
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 10 /2020 Detail
DF2020/267
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2020/266
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 100.00 V+K III, s.r.o., Cyrila a Metoda 51,07101,Michalovce Objednávka č. Detail
DF2020/265
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 135.11 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2020/264
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 10/2020 Detail
DF2020/263
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Ochrana osobných údajov GDPR 10/2020 Detail
DF2020/262
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 782.30 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn obec,KD obecný dom Detail
DF2020/261
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 2768.03 Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce Protherm Medved a materiál KD Detail
DF2020/260
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 1073.35 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov Jedálne kupóny 11/2020 Detail
DF2020/259
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 237.60 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce Stojan s bezdotyk. davkovač -testovanie Detail
DF2020/258
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 569.53 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce Ochranný stit -testovanie Detail
DF2020/257
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 661.80 EDISON SK s.r.o., Vranov n/T Oprava verejného osvetlenia Detail
DF2020/256
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 19.54 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce Príspevok do SOÚ4 Q 2020 Detail
DF2020/255
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 415.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS Detail
DF2020/254
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 40.00 Poštová banka,a.s., Dvorákovo nábrežie 4,821 06,Bratislava Poplatok za podklady k auditu Detail
DF2020/253
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 2489.90 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce materiál AČ Detail
DF2020/252
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 40.00 Sponka s.r.o., Štefánikova 817,02001,Púchov Zošívačka ,náplň do zošívačky Detail
DF2020/251
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 39.60 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 92020 Detail
DF2020/250
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 148.90 Kudelás Dušan SPAD Požiarny servis, 43,072 16,Vrbnica Kontrola hasiacich prístrojov Detail
DF2020/249
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 102.00 Ladislav kováč, 197,072 16,Žbince Pneumatika 12,5-18 Detail
DF2020/248
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 100.00 AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty Žiadpsť o platbu MOPS 9 /2020 Detail
DF2020/247
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 32.38 MRP-COMPANY,spol.s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25,976 46,Valaská MRP Detail
DF2020/246
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 1200.00 Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT, Tehliarska 3745/9,07101,Michalovce Audit Detail
DF2020/245
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 590.30 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2020/244
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 603.96 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 9/2020 Detail
DF2020/243
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 9/2020 Detail
DF2020/242
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany Mesačný poplatok,odchyt 8/2020 Detail
DF2020/241
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2020/238
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 60.00 Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina Poplatok za informácie k auditu Detail
DF2020/237
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2020/236
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 221.28 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné DS Detail
DF2020/235
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 10/2020 Detail
Zmluva O 34/2021
(Zmluva)
14.12.2020 0.00 1, východoslovenská OZV, s.r.o, Mlynská 27, 040 01 Košice Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Detail
Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
11.12.2020 0.00 Slovenská republiky - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava Zmluva o výpožičke Detail
Dohoda č. 20/42/012/82
(Zmluva)
11.11.2020 0.00 Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce Dohoda č.20/42/012/82 Detail
Zmluva o spolupráci MP PRIM II
(Zmluva)
26.10.2020 0.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Zmluva o spolupráci : USVRK-OIP-2020/001579-116 Detail
DF2020/233
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 79.99 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce ESET NOD32 Antivirus Detail
DF2020/232
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 782.30 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn obec,KD obecný dom Detail
DF2020/231
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 92.90 MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce Samsung EVO,Kingston Detail
DF2020/230
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 309.45 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné obec,KD,obecný dom Detail
DF2020/229
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 480.00 ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty Návrh VZN o nakladaní s KO Detail
DF2020/228
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 70.00 Ladislav kováč, 197,072 16,Žbince Pneuservisne práce Detail
DF2020/227
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 100.00 AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty Žiadpsť o platbu MOPS 8 /2020 Detail
DF2020/226
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 1258.60 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce materiál AČ Detail
DF2020/225
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 546.72 Real Security,s.r.o. Služba-zváranie optických vlákien Detail
DF2020/224
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 138.60 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 82020 Detail
DF2020/223
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 65.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany Mesačný poplatok,odchyt 8/2020 Odchyt a karantenizácia psov Detail
DF2020/222
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 90.00 Mgr.Peter Vaľo Poskytovanie služieb - civilná ochrana 3. štvrťrok 2020 Detail
DF2020/221
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 90.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby 3. štvrťrok 2020 Detail
DF2020/220
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 108.00 Jaroslav Krišo - J&R CATERING, Nad Laborcom 1771/8,07101,Michalovce Catering 12 osôb - 14.09.2020 Detail
DF2020/219
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2020/218
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 1073.35 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov Jedálne kupóny 92020 Detail
DF2020/217
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 318.40 O+J Invest s.r.o., Osloboditeľov 1582/16,06601,Humenné Ubytovanie Detail
DF2020/216
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 625.08 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 8/2020 Detail
DF2020/215
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 8/2020 Detail
DF2020/214
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2020/213
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 8/2020 Detail
DF2020/212
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 621.83 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2020/211
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 135.11 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2020/210
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 645.00 Paľo, 42,072 16,Žbince Práce strojom LB110B Detail
DF2020/209
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 782.30 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 092020 Detail
DF2020/208
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Ochrana osobných údajov GDPR 82020 Detail
DF2020/207
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 614.20 Jaroslav Krišo - J&R CATERING, Nad Laborcom 1771/8,07101,Michalovce Akcia obce catering pre 60 osôb Detail
DF2020/206
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 5340.92 SUPER CITY 25, s.r.o., Uralská 171/4,07101,Michalovce Montáž železných konštrukcií stropu KD Detail
DF2020/205
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 100.00 Webpomoc s. r. o., Znievska 3028/32,85106,Bratislava Miestny prevádzkový predpis Povinnosti a postupy prevádzkovateľa KMIS Detail
DF2020/204
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 1200.00 Tomáš Kondáš - TML, Hlavná ulica 108/101,07613,Kazimír Montáž podlahových dosiek KD Detail
DF2020/203
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 1217.20 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce materiál AČ Detail
DF2020/202
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 638.48 MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce Detail
DF2020/201
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 5521.20 J A M, s.r.o., A. Pietra 10645/17,03601,Martin Opona a ostatné textilné vybavenie javiska a sály KD Detail
DF2020/200
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 6332.40 J A M, s.r.o., A. Pietra 10645/17,03601,Martin Opona a ostatné textilné vybavenie javisky a sály v KD Žbince Detail
DF2020/199
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 180.58 CSM-STAV, 071 01,Michalovce Výdaj recyklovaného materiálu Detail
DF2020/198
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 105.60 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 72020 Detail
DF2020/197
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 100.00 AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty Žiadpsť o platbu MOPS7 /2020 Detail
DF2020/196
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 782.30 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 08 2020 Detail
DF2020/195
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 840.00 VETERINÁRIUS s.r.o., Mestský park 262/66,07501,Trebišov Postrek proti komárom Detail
DF2020/194
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 34.40 Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice obnovenie prevádzkovej plomby Detail
DF2020/193
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 90.24 Real Security,s.r.o. Zdroj pre kameru 12VDC/5A box kovový Servis a oprava Detail
DF2020/192
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany Mesačný poplatok,odchyt 7/2020 Detail
DF2020/191
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2020/190
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 537.60 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 7/2020 VKK Detail
DF2020/189
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 617.40 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 7/2020 Detail
DF2020/188
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 7/2020 Detail
DF2020/187
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 139.00 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Kliešte štip.svornikove 760MM K Detail
DF2020/186
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 135.00 PS12 Group s.r.o., Pažitie 519/35,01009,Žilina Požiarna hadica B75 Pyrotex so spojkou Detail
DF2020/185
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 207.00 Jozef Hadek, Užhorodská 7,071 01,Michalovce Montáž sieti proti hmyzu KD Detail
DF2020/184
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 415.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS Detail
DF2020/183
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 545.34 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2020/182
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2020/181
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 135.49 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2020/180
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 118.80 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Vrecia na komunálny odpad Detail
DF2020/179
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Ochrana osobných údajov GDPR 22020 Detail
DF2020/178
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 1126.66 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov Jedálne kupóny82020 Detail
DF2020/177
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 32.00 Ing.Dušan Grigeľ, 071 01,Michalovce Potlač tričiek MOPS Detail
DF2020/176
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Ochrana osobných údajov GDPR 72020 Detail
DF2020/175
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 7/2020 Detail
DF2020/174
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 495.00 Bison sportswear,s.r.o. Souprava DHZ Detail
DF2020/173
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 626.90 B.I.B. eurotechnika, s.r.o., Vinohrady 1a,94001,Nové Zámky Lindr Spojovací set 2x nápoj Detail
DF2020/172
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 1233.28 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov Jedálne kupóny 72020 Detail
DF2020/171
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 74.69 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce Vyúčtovanie do SOÚ II Q 2020 Detail
DF2020/170
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 19.54 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce Príspevok do SOÚ III Q 2020 Detail
DF2020/168
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 1335.40 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce AČ materiál Detail
DF2020/167
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 39.60 HDT SK, s.r.o., Borekova 37,82106,Bratislava UV trubice Detail
DF2020/166
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2020/165
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 9.00 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Náleoky 2020 Detail
DF2020/164
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 1447.20 CITY MAN, s. r. o., Komenského 1440/20 Vitrínová chladnička s posuvnými presklenými dvermi Detail
DF2020/163
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 2883.60 Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8,07801,Sečovce Oprava výťahu Detail
DF2020/162
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 62.50 Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Pripojenie OM Žbince 126 Detail
DF2020/161
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 17444.65 JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce Stavebné úpravy KD Detail
DF2020/160
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 11658.00 PESMENPOL, spol. s r.o., Železničiarska 16/3815,08001,Prešov Tribúna 4-radová Detail
DF2020/159
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 455.16 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2020/158
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 438.96 MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce Plátno 4World,kábel.redukcia spojka HDMI F-HDMI F Detail
DF2020/157
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 3162.52 Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce Materiál KD Detail
DF2020/156
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 5/2020 Detail
DF2020/155
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 6/2020 Detail
DF2020/154
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 611.16 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad6/2020 Detail
DF2020/153
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 159.72 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia Detail
DF2020/152
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany Mesačný poplatok,odchyt 6/2020 Detail
DF2020/151
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 55.87 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2020/150
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 2163.40 JAVA NÁBYTOK, s.r.o., Priemyselná 1,07101,Michalovce Dvere do KD Detail
DF2020/148
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 100.00 AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty Žiadpsť o platbu MOPS52020 Detail
DF2020/147
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 782.30 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn obec,KD obecný dom Detail
DF2020/146
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Ochrana osobných údajov GDPR 62020 Detail
DF2020/145
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 135.11 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2020/144
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 32.06 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné súťaž Detail
DF2020/142
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 22337.70 JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce Stavebné úpravy KD Detail
DF2020/141
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 122.60 Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto Mikrofon Detail
DF2020/139
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 1300.00 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce AČ materiál Detail
DF2020/138
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 360.00 URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín Hlásenie rozhlasom Detail
DF2020/137
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 79.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia Detail
DF2020/136
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 224.40 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 52020 Detail
DF2020/135
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 1943.00 PS12 Group s.r.o., Pažitie 519/35,01009,Žilina Zasahova hadica,prilba,čižmy Detail
DF2020/134
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2020/133
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 20.00 Ing. Monika Tkáčová, 4,07243,Veľké Revištia Spracovanie rozpočtov Stavebné úpravy KD steny Stavebné úpravy KD dlažba Detail
DF2020/132
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 26.40 Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Overenie poruchy na OM 114 Detail
DF2020/128
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 90.00 Mgr.Peter Vaľo Poskytovanie služieb v oblasti CO za 2 Q 2020 Detail
DF2020/127
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 90.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby za 2 štvťrok 2020 Detail
Zmluva o dielo_kamery
(Zmluva)
29.09.2020 10399.00 Real Security, s.r.o, M.R. Štefánika 715/338, 075 01 Trebišov Zmluva o dielo - rozšírenie kamerového systému Detail
Dodatok_1 _MPPRIM
(Zmluva)
10.09.2020 0.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Dodatok k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/001367-004 Detail
Darovacia zmluva
(Zmluva)
19.08.2020 0.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Darovacia zmluva Detail
Zmluva č. USVRK-OIP-2019/001673-144
(Zmluva)
06.08.2020 0.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
17.07.2020 2500.00 Dobrovoľný hasičský zbor, Žbince Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2020 Detail
Zmluva
(Zmluva)
16.07.2020 0.00 FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
07.07.2020 11658.00 Pesmenpol spol. s.r.o., Železničiarska 16, 080 01 Prešov Zmluva o dielo - futbalová tribúna Detail
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
(Zmluva)
06.07.2020 5000.00 Futbalový klub Žbince, Žbince Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2020 Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
29.06.2020 11853.60 JAM, s.r.o., Ambra Pietra 10645/17, 036 01 Martin Zmluva o dielo 20200622 Detail
Zmluva o poskytnutí služby
(Zmluva)
25.06.2020 360.00 URBITECH s.r.o., Plackého 85, 911 01 Trenčín Zmluva o poskytnutí služby Detail
Zmluva o bežnom účte_4
(Zmluva)
18.06.2020 0.00 Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte_4 Detail
Zmluva o bežnom účte_3
(Zmluva)
18.06.2020 0.00 Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte_3 Detail
Zmluva o bežnom účte_2
(Zmluva)
18.06.2020 0.00 Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte_2 Detail
DF2020/126
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 468.88 HomeGym s.r.o. Batoh,vakuová dlada,pumpa Detail
DF2020/125
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 492.04 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2020/124
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 68.87 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce Vyúčtovanie do SOÚ I Q 2020 Detail
DF2020/123
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 19.54 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce Príspevok do SOÚ II Q 2020 Detail
DF2020/122
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 100.00 AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty Žiadpsť o platbu MOPS42020 Detail
DF2020/121
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 5/2020 Detail
DF2020/120
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 931.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 5/2020 Detail
DF2020/119
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 5/2020 Detail
DF2020/118
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 369.51 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Odvoz odpadu ramenovým nakladačom Detail
DF2020/117
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 886.00 LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov Pero s potlačou,vlajočky,kľučenky Detail
DF2020/116
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 350.00 Ing. Marek Kríž, 332,06601,Jasenov Projektová dokunetácia zmena KD Detail
DF2020/115
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 50.00 Vladimír Stanko -Senor, 071 01,Michalovce Akumulator Detail
DF2020/114
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Ochrana osobných údajov GDPR 52020 Detail
DF2020/113
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 782.30 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn obec,KD obecný dom Detail
DF2020/112
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 20164.61 SUPER CITY 25, s.r.o., Uralská 171/4,07101,Michalovce Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD oddiel montáž kazetového stropu so zateplením Detail
DF2020/111
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 15015.00 SUPER CITY 25, s.r.o., Uralská 171/4,07101,Michalovce Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD Detail
DF2020/110
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 1511.02 Slov-DV, spol. s r.o., Mliekárenská 5,82109,Bratislava KD Pal AB 28x146x3900/4 Detail
DF2020/109
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2020/108
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 502.21 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Tonery Detail
DF2020/107
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 126.72 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 42020 Detail
DF2020/106
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 45.00 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Pružina vertikulatora Detail
DF2020/105
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 52.50 GUSTO Kids s.r.o., Okružná 46,07101,Michalovce Antibakteriálne hygienické rúško Detail
DF2020/104
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 40.00 adsupra s.r.o., Hlavná 18/35,04412,Nižný Klátov Prevádzka mobilnej aplikácie 5,6 Detail
DF2020/103
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 860.10 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov Jedálne kupóny 52020 Detail
DF2020/102
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 580.82 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Odvoz odpadu ramenovým nakladačom Detail
DF2020/101
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 1347.19 Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce Materiál Detail
DF2020/100
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 100.00 AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty Žiadpsť o platbu MOPS32020 Detail
DF2020/99
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 573.18 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2020/98
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 54.13 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2020/97
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 601.56 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 4/2020 Detail
DF2020/96
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 4/2020 Detail
DF2020/95
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 4/2020 Detail
DF2020/94
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany Mesačný poplatok,odchyt 4/2020 Detail
DF2020/93
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 120.65 NET TRADE SERVICES s.r.o, 040 01,Košice WEB hostig od 20.5.2020 do 31.12.2020 01.1.2021 do 19.5.2021 Detail
DF2020/92
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Ochrana osobných údajov GDPR 42020 Detail
DF2020/91
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 135.11 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2020/90
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 415.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS Detail
DF2020/89
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 782.30 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn obec,KD obecný dom Detail
DF2020/88
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 104.55 Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto Material Detail
DF2020/87
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 1536.00 ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce, Štefana Tučeka 851/23,07101,Michalovce Rúško 800 ks Detail
DF2020/86
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 840.00 ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce, Štefana Tučeka 851/23,07101,Michalovce Rúško 400ks Detail
DF2020/85
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2020/84
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 41872.50 JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce Stavebné práce budova obecného úradu Detail
DF2020/83
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 132.00 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 32020 Detail
DF2020/82
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 167.00 DH fire & safety s. r. o., 54 SAVO,Antibakteriálný gel na ruky Detail
DF2020/81
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 928.97 Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto Webkamera Logitech PTZ Pro 2 Camera Detail
DF2020/80
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 153.80 ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10,04001,Košice ANTIK SmartCam SCE50 Detail
DF2020/79
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 330.10 Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto Termostatická hlavica Netatmo ,držiak Detail
DF2020/78
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 202.50 Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto Materiál Detail
DF2020/77
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 183.50 Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto Inteligentný izbový termostat Netatmo Detail
DF2020/76
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 438.00 SOTAC,s.r.o., Južná trieda 1,040 01,Košice Seminár starosta Detail
DF2020/75
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Ochrana osobných údajov GDPR 12020 Detail
DF2020/74
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 3/2020 Detail
DF2020/73
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Ochrana osobných údajov GDPR 32020 Detail
DF2020/72
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 135.64 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2020/71
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 54.16 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2020/70
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 645.44 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2020/69
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 458.40 EDISON SK s.r.o., Vranov n/T OPRAVA VO materiál a montažné práce Detail
DF2020/68
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany Mesačný poplatok,odchyt 3/2020 Detail
DF2020/67
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 3/2020 Detail
DF2020/66
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 605.88 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunalný odpad 3 2020 Detail
DF2020/65
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 1028.24 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov Jedálne kupóny 42020 Detail
DF2020/64
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 49.65 Centrum polygrafických služieb, 1,821 06,Bratislava Osvedčovacia kniha,potvrdenie o pobyte Detail
DF2020/63
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 649.98 Real Security,s.r.o. Montáž optického kábla a oprava IP kamery Detail
DF2020/62
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 30.00 j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa Zverejňovanie dokumentov 1.1.2020-31.12.2020 Detail
DF2020/61
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 782.30 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn obec,KD obecný dom Detail
DF2020/60
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 414.00 Badida, 110,071 01,Michalovce Vyhptovenie GP na určenie vlastníckych práv k nehnuteľ. 1107/40 a 1107/41 Detail
DF2020/59
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 10.90 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2020/58
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2020/57
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 3408.00 Real Security,s.r.o. Montáž zabezpečovacieho systému a predpríprava pre WIFI obecný dom Detail
DF2020/56
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 36.00 Syteli spol.s.r.o, Duklianska 7,071 01,Michalovce Oprava zariadenia EZS Detail
DF2020/55
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 186.78 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné obec,KD,obecný dom Detail
DF2020/54
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 1.61 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné DS Detail
DF2020/53
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 100.00 AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty Žiadpsť o platbu MOPS22020 Detail
DF2020/52
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 90.00 Mgr.Peter Vaľo Poskytovanie služieb v oblasti CO za 1 Q 2020 Detail
DF2020/51
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 90.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby za 1 štvťrok 2020 Detail
DF2020/50
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 38307.94 JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce Stavebné práce budova obecného úradu Detail
DF2020/49
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 720.24 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2020/48
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 76.56 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 2/2020 Detail
DF2020/47
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 1/2020 Detail
DF2020/46
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 0.12 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2020/45
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2020/44
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 135.26 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2020/43
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany Mesačný poplatok,odchyt 2/2020 Detail
DF2020/42
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 578.04 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunalný odpad 22020 Detail
DF2020/41
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 2/2020 Detail
DF2020/40
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 1225.08 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov Jedálne kupóny 3/2020 Detail
DF2020/39
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 100.00 AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty Žiadpsť o platbu MOPS 12020 Detail
DF2020/38
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 279.96 Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8,071 01,Michalovce Materiál KD Detail
DF2020/37
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 533.37 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Odvoz odpadu ramenovým nakladačom Detail
DF2020/36
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 782.30 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn obec,KD obecný dom Detail
DF2020/35
(Faktúra prijatá)
16.06.2020 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
Zmluva o účte
(Zmluva)
16.06.2020 0.00 Prima Banka, Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o účte Municipálneho úveru _ Univerzál Detail
Zmluva o bežnom účte
(Zmluva)
16.06.2020 0.00 Prima Banka, Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte Detail
Zmluva o úvere č. 22/013/20
(Zmluva)
16.06.2020 200000.00 Prima Banka, Hodžova 11, 010 11 Žilina Municipálny úver - Univerzál
Zmluva o úvere č. 22/013/20
Detail
Zmluva o dielo č. 1/2020/KD
(Zmluva)
02.06.2020 30214.69 JAREK, s.r.o, Stavbárov 1278, 071 01 Michalovce Stavebné úpravy sály KD Žbince Detail
Zmluva č. 15/2020
(Zmluva)
02.06.2020 4000.00 Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku MUNICIPALITY Detail
Zmluva č. 202003001
(Zmluva)
03.04.2020 23999.67 SUPER CITY 25. s.r.o., Uralská 171/1, 071 01 Michalovce Zmluva o dielo Detail
Dodatok k zmluve
(Zmluva)
09.03.2020 0.00 NATUR-PACK, Bajkalská 25, 821 01 Bratislava Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Detail
DF2020/33
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany Mesačný poplatok,odchyt 1/2020 Detail
DF2020/32
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 88.44 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce neoznačené vrecia 1/2020 Detail
DF2020/31
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 63.82 TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce Žiarovka Detail
DF2020/30
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 235.80 ELEKTROSERVIS VV:s.r.o, 093 16,Vranov nad Topľou Detail
DF2020/29
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 12799.20 ELEKTROSERVIS VV:s.r.o, 093 16,Vranov nad Topľou Detail
DF2020/28
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 979.94 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2020/27
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 26.40 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 FS 2020 preddavok Detail
DF2020/26
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 1073.35 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Jedálne kupóny 22020 Detail
DF2020/25
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 136.01 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Toner HP 2x Detail
DF2020/24
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2020/23
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 135.18 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2020/22
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 1/2020 Detail
DF2020/21
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 570.56 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunalný odpad 1/2020 Detail
DF2020/20
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 1/2020 Detail
DF2020/19
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 1147.16 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Jedálne kupóny 12020 Detail
DF2020/18
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 870.00 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné Náklady SŠÚ na rok 2020 Detail
DF2020/17
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 350.23 ELID, s.r.o., Lastomírska,07101,Michalovce Montáž a demontáž vianočných svietidiel Detail
DF2020/16
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 200.00 AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty Žiadpsť o platbu MOPS 11,12 Detail
DF2020/15
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 56193.47 JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce Stavebné práce budova obecného úradu Detail
DF2020/14
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 782.30 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn obec,KD obecný dom Detail
DF2020/13
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 415.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS Detail
DF2020/12
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 9.60 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Hlasenie o vzniku odpadu Detail
DF2020/11
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 14.28 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3,810 00,Bratislava Autorská odmena SOZA Detail
DF2020/10
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 99.00 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Vrecia na komunálny odpad Detail
DF2020/9
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 141.24 Gustáv Jacko GUSTO, 80,07244,Bunkovce Horizontálne žalúzie KD Detail
DF2020/8
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 45.00 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nálepky FÚRA 2020 Detail
DF2020/7
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 19.54 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce Príspevok do SOÚ I Q 2020 Detail
DF2020/6
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 173.64 Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce práce spojené s demontážou a montážou potrubia-dohodou Detail
DF2020/5
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 360.00 ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty Práce na žiadosti Detail
DF2020/4
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 94.80 Befor- Július Barč-Ivana, Ivana 24,071 01,Michalovce Štrk riečný ,doprava Detail
DF2020/3
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta obce Detail
DF2020/2
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 32.86 SAMNET-informačný systém, Lučná 407/7,949 01,Nitra Informácie o dotáciaách a grantoch pre mestá a obce na rok 202032,86 Detail
DF2020/1
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 54.79 TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce Materiál Detail
DF2019/292
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 73.92 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Vyvoz odpadu z neoznačených vriec december 2019 Detail
DF2019/291
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 19.35 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce Príspevok na SOÚ 4Q Detail
DF2019/290
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 3589.38 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice preplatok plynu Detail
DF2019/289
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 734.66 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina nedoplatok Detail
DF2019/288
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 63.90 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina nedoplatok Detail
DF2019/287
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany Mesačný poplatok,odchyt 12/2019 Detail
DF2019/286
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2019/285
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 12/2019 Detail
DF2019/284
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 577.36 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 12/2019 Detail
DF2019/283
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 32.57 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 Doplatok za rok 2019 Detail
DF2019/281
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 52.42 Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina Poplatok za vedenie účtu Detail
DF2019/280
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 135.81 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
Zmluva 1/2020
(Zmluva)
24.02.2020 0.00 FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Detail
Dodatok k zmluve
(Zmluva)
20.02.2020 0.00 MADE spol s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica Dodadok k zmluve - softwér
firmy mADE
Detail
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
20.02.2020 0.00 adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 22 Nižný Klátov Zmluva o poskytnutí služieb -
mobilná aplikácia
Detail
Zmluva-záujmové vzdelávanie
(Zmluva)
04.02.2020 37.00 Základná škola Michalovce, Okružná 17, 071 01 Michalovce Zmluva o poskytnutí prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na i:polrok 2020 Detail
DF2019/282
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 93.60 INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži Obecné noviný rok 2020 Detail
DF2019/279
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 168.00 EDISON SK s.r.o., Vranov n/T Oprava VO-materiál a montážné práce Detail
DF2019/278
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 66.00 V+K III, s.r.o., Cyrila a Metoda,07101,Michalovce Reprezentačné Detail
DF2019/277
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 1104.00 C-H Projekt s.r.o., Michalovce Projektová dokumentácia stavby: zvyšovanie energetickej účinnosti budovy KD Detail
DF2019/276
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 190.34 Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce Kancelárský materiál Detail
DF2019/275
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 178.92 TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce Materiál Detail
DF2019/274
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 60.64 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Služba Detail
DF2019/273
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 17477.78 JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce Stavebné práce na stavbe Budova obecného úradu Detail
DF2019/272
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 315.00 Paľo, 42,072 16,Žbince Práce strojom LB 110B Detail
DF2019/271
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 110.88 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 11 neoznačené vrecia Detail
DF2019/270
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany Mesačný poplatok,odchyt 11/2019 Detail
DF2019/269
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 706.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina nedoplatok Detail
DF2019/268
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 0.12 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/267
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd 12/2019 Detail
DF2019/266
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 167.50 Ing.Petra Masárová, Pod hájom 1097,018 41,Dubnica nad Váhom Ohňostroj Detail
DF2019/265
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12/2019 Detail
DF2019/264
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 11/2019 Detail
DF2019/263
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 5000.00 Dankaninová Drahomíra, Užhorodská 35,071 01,Michalovce PD dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince Detail
DF2019/262
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/261
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 90.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 Detail
DF2019/260
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 90.00 Mgr.Peter Vaľo Poskytovanie služby v oblasti CO za 4Q Detail
DF2019/259
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 33.62 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 4321,82104,Bratislava-Ružinov VILEDA ULTRAMAT TURBO Detail
DF2019/258
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 120.00 SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44,82511,Bratislava Poplatok za vyjedrenie Detail
DF2019/257
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2019/256
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 100.00 AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty Žiadosť o platbu MOPS 102019 Detail
DF2019/255
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 53.90 LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov Stolový kalendár Detail
DF2019/254
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 880.26 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 11/2019 Detail
DF2019/253
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 11/2019 Detail
DF2019/252
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 135.46 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2019/251
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 1192.28 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Stravné kupóny Detail
DF2019/250
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 600.00 Luby, s.r.o., Klimkovičova,04001,Košice Vypracovanie projektovej dokumentácie : na rozšíreniekamerového systému v obci Detail
DF2019/249
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd 10/2019 Detail
DF2019/248
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 1048.50 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn obec,Kd,obecný dom Detail
DF2019/247
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 560.00 MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS 1.12.2019-30.11.2020 Detail
DF2019/246
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 169.50 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Odvoz a zneškodnenie odpadu Detail
DF2019/245
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 207.30 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Toner HP CF 226X,9000 strán Detail
DF2019/244
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 800.00 MR SERVICE s. r. o., Karpatské námestie,83106,Bratislava - mestská časť Rača Deratizačné práce 2x Detail
DF2019/243
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 39.60 Syteli spol.s.r.o, Duklianska 7,071 01,Michalovce Oprava zariadenia EZS Detail
DF2019/242
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 25.09 Ives, Košice STP APV matrika Detail
DF2019/241
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 0.12 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/240
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 89.76 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 10 neoznačené vrecia Detail
DF2019/239
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 587.90 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 10/2019 Detail
DF2019/238
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 10/2019 Detail
DF2019/237
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 644.27 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina nedoplatok Detail
DF2019/236
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 64.12 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné,stočné ,obec, KD Detail
DF2019/235
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 1.61 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné,stočné DS Detail
DF2019/234
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2019/233
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/231
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 135.11 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2019/230
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 200.00 AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty Žiadosť o platbu MOPSaugust,september Detail
DF2019/229
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 1000.00 AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty Žiadosť o NFP z Operačného programu Ľudské zdroje Detail
DF2019/228
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd 10/2019 Detail
DF2019/227
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 386.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrika obec ,DS Detail
DF2019/226
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 1048.50 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn obec,Kd,obecný dom Detail
DF2019/225
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 10/2019 Detail
UV SR 1287/2019
(Zmluva)
12.12.2019 10000.00 Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí dotácie Detail
Zmluva o nájme
(Zmluva)
22.11.2019 1.00 Obec Sliepkovce, Sliepkovce 163, 072 37 Lastomír Zmluva o nájme Detail
DF2019/224
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 158.79 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Odvoz a zneškodnenie odpadu Detail
DF2019/223
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 18806.21 JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce Rekonštrukcia kuchyne KD Detail
DF2019/222
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2019/221
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 1073.35 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Stravné kupóny Detail
DF2019/220
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 121.81 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce Vyúčtovanie SOÚ 3Q Detail
DF2019/219
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 19.70 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce Príspevok na SOÚ 3Q Detail
DF2019/218
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 313.20 EDISON SK s.r.o., Vranov n/T Oprava VO-materiál a montážné práce Detail
DF2019/217
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 209.40 SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44,82511,Bratislava Vytýčenie plynovodu Detail
DF2019/216
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 7943.88 JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce Stavebné práce Budova OcÚ Detail
DF2019/215
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 1499.00 KO-BO, s.r.o., Július Barč-Ivana,07101,Michalovce Autobusová zastávka Detail
DF2019/214
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 77.88 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 9 neoznačené vrecia Detail
DF2019/213
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 40.00 Poštová banka,a.s., Dvorákovo nábrežie 4,821 06,Bratislava Poplatok za podklady k auditu Detail
DF2019/212
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 32.38 MRP-COMPANY,spol.s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25,976 46,Valaská SOFTVĚR MRP Detail
DF2019/211
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 72.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/210
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 1500.00 COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo, Obchodná,07101,Michalovce Poukážky 150 ks Detail
DF2019/209
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany Mesačný poplatok,odchyt 9/2019 Detail
DF2019/208
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 592.32 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 9 / 2019 Detail
DF2019/207
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 9/2019 Detail
DF2019/205
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 160.10 Kudelás Dušan SPAD Požiarny servis, 072 16,Vrbnica kontrola hasiacich prístrojov,oprava hasiacich prístrojov,Vystavenie kontrolnej spávy Detail
DF2019/204
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 573.28 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina nedoplatok Detail