Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Žbince

erb Žbince 34
07216 Hatalov
www.zbince.sk
IČO: 326089, DIČ: 2020742779

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 70 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Dodatok k zmluve
(Zmluva)
20.02.2020 0.00 MADE spol s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica Dodadok k zmluve - softwér
firmy mADE
Detail
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
20.02.2020 0.00 adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 22 Nižný Klátov Zmluva o poskytnutí služieb -
mobilná aplikácia
Detail
Zmluva-záujmové vzdelávanie
(Zmluva)
04.02.2020 37.00 Základná škola Michalovce, Okružná 17, 071 01 Michalovce Zmluva o poskytnutí prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na i:polrok 2020 Detail
DF2019/282
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 93.60 INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži Obecné noviný rok 2020 Detail
DF2019/281
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 52.42 Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina Poplatok za vedenie účtu Detail
DF2019/280
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 135.81 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2019/279
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 168.00 EDISON SK s.r.o., Vranov n/T Oprava VO-materiál a montážné práce Detail
DF2019/278
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 66.00 V+K III, s.r.o., Cyrila a Metoda,07101,Michalovce Reprezentačné Detail
DF2019/277
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 1104.00 C-H Projekt s.r.o., Michalovce Projektová dokumentácia stavby: zvyšovanie energetickej účinnosti budovy KD Detail
DF2019/276
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 190.34 Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce Kancelárský materiál Detail
DF2019/275
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 178.92 TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce Materiál Detail
DF2019/274
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 60.64 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Služba Detail
DF2019/273
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 17477.78 JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce Stavebné práce na stavbe Budova obecného úradu Detail
DF2019/272
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 315.00 Paľo, 42,072 16,Žbince Práce strojom LB 110B Detail
DF2019/271
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 110.88 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 11 neoznačené vrecia Detail
DF2019/270
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany Mesačný poplatok,odchyt 11/2019 Detail
DF2019/269
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 706.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina nedoplatok Detail
DF2019/268
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 0.12 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/267
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd 12/2019 Detail
DF2019/266
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 167.50 Ing.Petra Masárová, Pod hájom 1097,018 41,Dubnica nad Váhom Ohňostroj Detail
DF2019/265
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12/2019 Detail
DF2019/264
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 11/2019 Detail
DF2019/263
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 5000.00 Dankaninová Drahomíra, Užhorodská 35,071 01,Michalovce PD dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince Detail
DF2019/262
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/261
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 90.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 Detail
DF2019/260
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 90.00 Mgr.Peter Vaľo Poskytovanie služby v oblasti CO za 4Q Detail
DF2019/259
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 33.62 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 4321,82104,Bratislava-Ružinov VILEDA ULTRAMAT TURBO Detail
DF2019/258
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 120.00 SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44,82511,Bratislava Poplatok za vyjedrenie Detail
DF2019/257
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2019/256
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 100.00 AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty Žiadosť o platbu MOPS 102019 Detail
DF2019/255
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 53.90 LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov Stolový kalendár Detail
DF2019/254
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 880.26 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 11/2019 Detail
DF2019/253
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 11/2019 Detail
DF2019/252
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 135.46 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2019/251
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 1192.28 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Stravné kupóny Detail
DF2019/250
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 600.00 Luby, s.r.o., Klimkovičova,04001,Košice Vypracovanie projektovej dokumentácie : na rozšíreniekamerového systému v obci Detail
DF2019/249
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd 10/2019 Detail
DF2019/248
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 1048.50 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn obec,Kd,obecný dom Detail
DF2019/247
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 560.00 MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS 1.12.2019-30.11.2020 Detail
DF2019/246
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 169.50 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Odvoz a zneškodnenie odpadu Detail
DF2019/245
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 207.30 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Toner HP CF 226X,9000 strán Detail
DF2019/244
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 800.00 MR SERVICE s. r. o., Karpatské námestie,83106,Bratislava - mestská časť Rača Deratizačné práce 2x Detail
DF2019/243
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 39.60 Syteli spol.s.r.o, Duklianska 7,071 01,Michalovce Oprava zariadenia EZS Detail
DF2019/242
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 25.09 Ives, Košice STP APV matrika Detail
DF2019/241
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 0.12 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/240
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 89.76 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 10 neoznačené vrecia Detail
DF2019/239
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 587.90 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 10/2019 Detail
DF2019/238
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 10/2019 Detail
DF2019/237
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 644.27 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina nedoplatok Detail
DF2019/236
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 64.12 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné,stočné ,obec, KD Detail
DF2019/235
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 1.61 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné,stočné DS Detail
DF2019/234
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2019/233
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/231
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 135.11 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2019/230
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 200.00 AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty Žiadosť o platbu MOPSaugust,september Detail
DF2019/229
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 1000.00 AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty Žiadosť o NFP z Operačného programu Ľudské zdroje Detail
DF2019/228
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd 10/2019 Detail
DF2019/227
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 386.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrika obec ,DS Detail
DF2019/226
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 1048.50 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn obec,Kd,obecný dom Detail
DF2019/225
(Faktúra prijatá)
12.01.2020 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 10/2019 Detail
UV SR 1287/2019
(Zmluva)
12.12.2019 10000.00 Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí dotácie Detail
Zmluva o nájme
(Zmluva)
22.11.2019 1.00 Obec Sliepkovce, Sliepkovce 163, 072 37 Lastomír Zmluva o nájme Detail
DF2019/224
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 158.79 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Odvoz a zneškodnenie odpadu Detail
DF2019/223
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 18806.21 JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce Rekonštrukcia kuchyne KD Detail
DF2019/222
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2019/221
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 1073.35 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Stravné kupóny Detail
DF2019/220
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 121.81 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce Vyúčtovanie SOÚ 3Q Detail
DF2019/219
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 19.70 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce Príspevok na SOÚ 3Q Detail
DF2019/218
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 313.20 EDISON SK s.r.o., Vranov n/T Oprava VO-materiál a montážné práce Detail
DF2019/217
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 209.40 SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44,82511,Bratislava Vytýčenie plynovodu Detail
DF2019/216
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 7943.88 JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce Stavebné práce Budova OcÚ Detail
DF2019/215
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 1499.00 KO-BO, s.r.o., Július Barč-Ivana,07101,Michalovce Autobusová zastávka Detail
DF2019/214
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 77.88 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 9 neoznačené vrecia Detail
DF2019/213
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 40.00 Poštová banka,a.s., Dvorákovo nábrežie 4,821 06,Bratislava Poplatok za podklady k auditu Detail
DF2019/212
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 32.38 MRP-COMPANY,spol.s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25,976 46,Valaská SOFTVĚR MRP Detail
DF2019/211
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 72.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/210
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 1500.00 COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo, Obchodná,07101,Michalovce Poukážky 150 ks Detail
DF2019/209
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany Mesačný poplatok,odchyt 9/2019 Detail
DF2019/208
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 592.32 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 9 / 2019 Detail
DF2019/207
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 9/2019 Detail
DF2019/205
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 160.10 Kudelás Dušan SPAD Požiarny servis, 072 16,Vrbnica kontrola hasiacich prístrojov,oprava hasiacich prístrojov,Vystavenie kontrolnej spávy Detail
DF2019/204
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 573.28 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina nedoplatok Detail
DF2019/203
(Faktúra prijatá)
04.11.2019 135.11 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
Zmluva o el. zasielaní faktúr
(Zmluva)
04.11.2019 0.00 Made spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr Detail
Zmluva o spolupráci-pokračovanie
(Zmluva)
30.10.2019 0.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP_2019/001673-144 -pokračovanie Detail
Zmluva o poskytnutí finan. prostriedkov
(Zmluva)
25.10.2019 24.80 Základná škola Michalovce, J. Švermu 6, 071 01 Michalovce Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
25.10.2019 1.00 Ing. Miroslav Hamadej, Pozdišovce 381 Nájomná zmluva na účelový nájom pozemku Detail
DF2019/202
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 9/2019 Detail
DF2019/201
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 1048.50 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn obec,Kd,obecný dom Detail
DF2019/200
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 1200.00 Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT, Tehliarska 3745,07101,Michalovce Audit individuálnej účtovnej závierky za r.2018 Audit konsolidovanej účtovnej závierky za r.2018 Previerka hospodárenia obce v zmysle z. 583/2004 Detail
DF2019/199
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 70.00 Ingrid Líneková PETINA, 90,99122,Čeláre Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS Detail
DF2019/198
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 114.95 Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce Pero,obal,xerox Detail
DF2019/197
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 24.05 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné,stočné DS Detail
DF2019/196
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 147.76 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné,stočné ,obec, KD Detail
DF2019/195
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Služba- ochrana osobných údajov 9/2019 Detail
DF2019/194
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 90.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 Detail
DF2019/193
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 90.00 Mgr.Peter Vaľo Poskytovanie služby v oblasti CO za 3Q Detail
DF2019/192
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 1118.45 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Stravné kupóny Detail
DF2019/191
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 118.50 Kolesár Jozef -SERVISKOL, Letná 6089/21A,071 01,Michalovce Oprava chladničky Detail
DF2019/190
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2019/189
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 350.00 Ing. Marek Kríž, 332,06601,Jasenov Spracovanie rozpočtu na rekonštrukciu elektrických rozvodov sály KD Detail
DF2019/188
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd Detail
DF2019/187
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 80.00 Ing. Monika Tkáčová, 4,07243,Veľké Revištia Spracovanie rozpočtu. Rekonštrúkcia kuchyne KD Detail
DF2019/186
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 24.00 Ľubomír Smoliga, 397,07231,Vinné Oprava plachty na prístrešok Detail
DF2019/185
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/184
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 54.12 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 8 neoznačené vrecia Detail
DF2019/183
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany Mesačný poplatok,odchyt 8/2019 Detail
DF2019/182
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 49.39 Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce Pero,obal,xerox Detail
DF2019/181
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 547.73 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina nedoplatok Detail
DF2019/180
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 587.90 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 8 / 2019 Detail
DF2019/179
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 8/2019 Detail
DF2019/178
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 8/2019 Detail
DF2019/177
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 1136.16 EUROVIA-Cesty,a.s., Osloboditeľov 66,071 01,Michalovce AC0-11-II Detail
DF2019/176
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 135.11 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2019/175
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 434.21 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Kazeta 4x Detail
DF2019/174
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 100.00 AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty Žiadosť o platbu MOPS 7 2019 Detail
DF2019/173
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 1048.50 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn obec,Kd,obecný dom Detail
DF2019/172
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 3788.23 JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce Stavebné práce na stavbe Budova obecného úradu Detail
DF2019/171
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 1500.00 KO-BO, s.r.o., Július Barč-Ivana,07101,Michalovce Autobusova zástavka Detail
DF2019/170
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 2980.80 Badida, 110,071 01,Michalovce Polohopisné a výškopisné zameranie uličných pásov Žbince Detail
DF2019/169
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Služba- ochrana osobných údajov8/2019 Detail
DF2019/168
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 3123.00 Jozef Cihý, 080 01,Prešov Hadica,opasok,prilba PO Detail
DF2019/167
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 660.00 Paľo, 42,072 16,Žbince Práce strojom LB 110B Detail
DF2019/166
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 178.00 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Odvoz a zneškodnenie odpadu Detail
DF2019/165
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 1040.54 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Stravné kupóny Detail
DF2019/164
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 0.24 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Poplatok za telekomunikačné služby Detail
DF2019/163
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 122.76 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 7 neoznačené vrecia Detail
DF2019/162
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2019/161
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 379.30 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Toner HP Detail
DF2019/160
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany Mesačný poplatok,odchyt Detail
DF2019/159
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 177.16 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina 62019 - VO Detail
DF2019/158
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 302.68 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina nedoplatok Detail
DF2019/157
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/156
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 152.60 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2019/155
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 7/2019 Detail
DF2019/154
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 563.76 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 7 / 2019 Detail
DF2019/153
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 99.36 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Odvoz a zneškodnenie odpadu Detail
DF2019/152
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 441.60 EDISON SK s.r.o., Vranov n/T Oprava verejného osvetlenia Detail
DF2019/151
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 200.00 AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty Žiadosť o platbu MOPS májmjún 2019 Detail
DF2019/150
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 1189.44 EUROVIA-Cesty,a.s., Osloboditeľov 66,071 01,Michalovce AC0-11-II Detail
DF2019/149
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Služba- ochrana osobných údajov7/2019 Detail
DF2019/148
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 493.06 JUDr.Jozef Sotolář, Južná trieda 1,040 01,Košice Dohodnutá odmena služba Detail
DF2019/147
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 72019 Detail
DF2019/146
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 199.81 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce Vyúčtovanie SOÚ 2Q Detail
DF2019/145
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 19.70 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce Príspevok na SOÚ 3Q Detail
DF2019/144
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 386.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrika obec ,DS Detail
DF2019/143
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 1048.50 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn obec,Kd,obecný dom Detail
DF2019/142
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 954.42 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Stravné kupóny Detail
DF2019/141
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2019/140
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 100.80 Disig,a.s., 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži KC pre pečať v HSM Detail
DF2019/139
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 83.16 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 6 neoznačené vrecia Detail
DF2019/138
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 83.16 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad neoznačené vrecia Detail
DF2019/137
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 559.68 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 6 / 2019 Detail
DF2019/136
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 62019 Detail
DF2019/135
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 104.90 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2019/134
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 100.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany Mesačný poplatok,odchyt Detail
DF2019/133
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/132
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 172.06 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina 62019 - VO Detail
DF2019/131
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 307.75 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2019/130
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 10.03 AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská,91105,Trenčín Kryt zadného nárazníka IVECO Detail
DF2019/129
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 14.36 Interlink, s.r.o., Komenského 5826,03601,Martin Kryt svetla zad.IVECO Detail
DF2019/128
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 48.11 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Odber pitnej vody z hydrantu Detail
DF2019/127
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 62019 Detail
DF2019/126
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2019/125
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 156.13 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné,stočné ,obec, KD Detail
DF2019/124
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 4.81 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné,stočné DS Detail
DF2019/123
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 1048.50 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn obec,Kd,obecný dom Detail
Zmluva_1
(Zmluva)
07.10.2019 24.80 Základná škola Michalovce, Okružná 17, 071 01 Michalovce Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záumového vzdelávania na II. polrok 2019 Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
12.09.2019 200.00 Slovenský zväz chovateľov, Sliepkovce 169, 072 37 Lastomír Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince č. 4/2019 Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
02.09.2019 2999.00 KO-BO s.r.o., Július Barč - Ivana 24, 071 01 Michalovce Zmluva o dielo Detail
Zmluva č.201909988
(Zmluva)
14.08.2019 100.80 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
25.07.2019 2000.00 Rímsko katolícka cirkev , Žbince 117 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2019 Detail
Dodatok k zmluve o dielo
(Zmluva)
18.07.2019 0.00 Premier Consulting EU, s.r.o, Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno Dodatok k zmluve o dielo č. 111215-MST-3-1 Detail
DF2019/121
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 840.00 VETERINÁRIUS s.r.o., Mestský park 262,07501,Trebišov Postrek proti komárom dňa 21.6.2019 Detail
DF2019/120
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 271.70 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 1998,03861,Martin Zásahová hadica,prepravné Detail
DF2019/119
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 1179.96 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Stravné kupóny Detail
DF2019/118
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 90.00 Mgr.Peter Vaľo Poskytovanie práce technika PO a bezpečnostno- technické služby 2 Q 2019. Detail
DF2019/117
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 90.00 Mgr.Peter Vaľo Poskytovanie služby v oblasti CO za 2Q Detail
DF2019/116
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 238.00 Ladislav kováč, 197,072 16,Žbince Pneumatiky,duša,pneuservisné práce Detail
DF2019/115
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 10.00 ANECO s.r.o., Užhorodská 194,07101,Michalovce Poučenie odbornej spôsobilosti členov DHZO Detail
DF2019/114
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 1048.50 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn obec,Kd,obecný dom Detail
DF2019/113
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 196.39 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina 52019 - VO Detail
DF2019/112
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 302.47 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2019/111
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany Mesačný poplatok Detail
DF2019/110
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/109
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 99.00 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Vrecia na odpad Detail
DF2019/108
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 52019 Detail
DF2019/107
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 858.33 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad máj 2019 Detail
DF2019/106
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 68.00 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Toner HP Detail
DF2019/105
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 655.38 Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce Práce spojené s montážou plynového ohrievača vody Detail
DF2019/104
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 89.54 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2019/103
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Služba- ochrana osobných údajov 52019 Detail
DF2019/102
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 52019 Detail
DF2019/101
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 200.00 AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty Žiadosť o platbu MOPS marec,apríl Detail
DF2019/100
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 19.70 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce Príspevok na SOÚ 2Q Detail
DF2019/99
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 97.26 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce Vyúčtovanie SOÚ 1Q Detail
DF2019/98
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 995.43 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Stravné kupóny Detail
DF2019/97
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 330.00 Alena Copková, Okružná 1303,07101,Michalovce Revízie plynových zariadení v KD a obecnom úrade Detail
DF2019/96
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 590.96 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 42019 Detail
DF2019/95
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 42019 Detail
DF2019/94
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 205.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany Odchyt karantenizácia psov za mesiac 42019 Detail
DF2019/93
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 273.31 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2019/92
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/91
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 225.62 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina 42019 - VO Detail
DF2019/90
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 84.79 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2019/89
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 1113.87 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Odvoz a zneškodnenie odpadu Detail
DF2019/88
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 42019 Detail
DF2019/87
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 120.95 NET TRADE SERVICES s.r.o., Žižková 6,040 01,Košice Doména zbince.sk Detail
DF2019/86
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 311.29 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Toner HP Detail
DF2019/85
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 386.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrika obec ,DS Detail
DF2019/84
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Služba- ochrana osobných údajov 42019 Detail
DF2019/83
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 1048.50 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn obec,Kd,obecný dom Detail
DF2019/82
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 142.97 Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce Kancelárský materiál Detail
DF2019/81
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 1126.66 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Jedálne kupóny Detail
DF2019/80
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 100.80 Plutko, 1,071 01,Michalovce Rúra Zn 60x2x3000mm Detail
DF2019/79
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 506.22 Petit Press, a.s., Lazaretská 12,81108,Bratislava 1 Inzercia Detail
DF2019/78
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 261.12 PPG Deco Slovakia,s.r.o., Priemyselná 5813,071 01,Michalovce Materiál Detail
DF2019/77
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 360.00 ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty Práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019. Detail
DF2019/76
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 1026.00 LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov Pera ,taška,obal s potlačou,magnetka Detail
DF2019/74
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 0.48 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/72
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 350.24 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2019/71
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 79.82 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2019/70
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/69
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 263.22 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina 22019 - VO Detail
DF2019/66
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 597.08 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 32019 Detail
DF2019/65
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 3 2019 Detail
DF2019/64
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 22019 Detail
DF2019/63
(Faktúra prijatá)
29.06.2019 731.40 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Materiál VPP Detail
Zmluva o dielo 1/2019
(Zmluva)
25.06.2019 199026.73 JAREK s.r.o., Kpt. Nálepku 1056/5, Michalovce Zmluva o dielo č. 1/2019 Detail
Zmluva
(Zmluva)
16.05.2019 144.00 Lindstrom, s.r.o., Orešianska3, 917 01 Trnava Zmluva o prenájme rohoží Detail
Zmluva č. 39 488
(Zmluva)
09.05.2019 3000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Detail
DF2019/62
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 180.40 Nier Fine Wines SK, s. r. o., Hattalova,83103,Bratislava Reklamné predmety Detail
DF2019/61
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 90.00 Mgr.Peter Vaľo Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 Detail
DF2019/60
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 90.00 Mgr.Peter Vaľo Poskytovanie služby v oblasti CO za 1Q Detail
DF2019/59
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 1073.35 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Jedálne kúpony na 42019 Detail
DF2019/58
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 1126.66 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Jedálne kúpony na 32019 Detail
DF2019/57
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 147.76 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné,stočné DS Detail
DF2019/56
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 11.22 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné,stočné DS Detail
DF2019/55
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 1048.50 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn obec,Kd,obecný dom Detail
DF2019/54
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 252.00 EDISON SK s.r.o., Vranov n/T Oprava VO -materiál a montažné práce Detail
DF2019/53
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Služba- ochrana osobných údajov Detail
DF2019/52
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 185.02 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Odvoz odpadu ramenovým nakladačom Detail
DF2019/51
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 73.92 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Zneškodnenie odpadu z vriec Detail
DF2019/50
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 30.00 j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa Služba: zverejňovanie dokumentov 1.1.2019 - 31.12. Detail
DF2019/49
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 269.93 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina 22019 - VO Detail
DF2019/48
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 313.73 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2019/47
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 2.64 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/46
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 501.50 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Materiál VPP Detail
DF2019/45
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 117.00 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 Verejná správa SR Detail
DF2019/44
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/43
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 521.05 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 12018 Detail
DF2019/42
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 22019 Detail
DF2019/41
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 216.00 Róbert Labaška, 076 74,Drahňov Oprava čerpadla traktor Detail
DF2019/40
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 27.00 Megatlač s. r. o., Veterná 2026,03401,Ružomberok Konzola na stenu Detail
DF2019/39
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 240.00 ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty Vypracovanie žiadosti Detail
DF2019/38
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 100.00 AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty Žiadosť o platbu MOPS Detail
DF2019/37
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 111.31 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2019/36
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Služba- ochrana osobných údajov Detail
DF2019/35
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 22019 Detail
DF2019/34
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 1048.50 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn obec,Kd,obecný dom Detail
DF2019/33
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 149.90 Edu Work,s.r.o, 974 01,Senica Bezdrôtová súprava vocal dual Detail
DF2019/32
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 26.40 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 Finančný spravodajca 2019 Detail
DF2019/31
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 47.52 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Vývoz odpadu z neoznačených vriec 12019 Detail
DF2019/30
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 502.40 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Materiál AČ Detail
DF2019/29
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 565.79 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Toner HP Detail
DF2019/28
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 0.12 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/27
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 59.40 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Zneškodnenie odpadu z vriec Detail
DF2019/26
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 36.20 Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22,94901,Nitra ENERGY MP3 Detail
DF2019/25
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 1073.35 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Jedálne kúpony na 22019 Detail
DF2019/24
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 178.51 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4,82109,Bratislava Kancelárský materiál Detail
DF2019/23
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12019 Detail
DF2019/22
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 300.00 Paľo, 42,072 16,Žbince Práce strojom LB 110B Detail
DF2019/21
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 304.69 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina 12019 - VO Detail
DF2019/20
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 364.80 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2019/19
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 110.76 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2019/18
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 58.59 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/17
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Služba- ochrana osobných údajov Detail
DF2019/16
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 1048.50 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn obec,Kd,obecný dom Detail
DF2019/15
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 386.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrika obec ,DS Detail
DF2019/14
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 14.28 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3,810 00,Bratislava Služba rozhlasom Detail
DF2019/13
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 100.00 AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty Žiadosť o platbu MOPS Detail
DF2019/12
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 519.91 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 12018 Detail
DF2019/11
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 12018 Detail
DF2019/10
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 9.60 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Hlásenie o odpade Detail
DF2019/9
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 870.00 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné Náklady SŠÚ na rok 2019 Detail
DF2019/8
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 65.70 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Toner Detail
DF2019/7
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 156.00 EDISON SK s.r.o., Vranov n/T Demontáž vian.osvetlenia/mat.a mon.práce/ Detail
DF2019/6
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 1179.96 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Stravné lístky 12019 Detail
DF2019/5
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 139.20 Vladimír Drenka - Fedrex, Martina Rázusa 1848,07101,Michalovce Prekladka žiariča Lersen Detail
DF2019/4
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 194.00 Michal Palcút - PALPLAST, 23,91622,Podolie AGRO fólia 12x25m,hrúbka 0,17 Detail
DF2019/3
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 48.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/2
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 32.86 SAMNET - informačný systém samosprávy, Hviezdoslavova 183,953 01,Zlaté Moravce Služba informácie o dotáciach a grantoch rok 2019 Detail
DF2019/1
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 498.80 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Materiál VPP Detail
DF2018/276
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 88.40 INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži Obecné noviny na rok 2019 Detail
DF2018/275
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 443.42 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 19.3.2018 -31.12.2018 Detail
DF2018/274
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 230.36 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina 1.1.2018 - 31.12.2018 Detail
DF2018/273
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 165.16 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce vyúčtovanie SO za 4Q 2018 Detail
DF2018/272
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 14.90 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 Vyučtovanie FS za rok 2018 Detail
DF2018/271
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 110.76 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Pevná linka Detail
DF2018/270
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 349.45 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina122018 Detail
DF2018/269
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 318.70 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina 12/2018 - VO Detail
DF2018/268
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 520.83 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 12/2018 Detail
DF2018/267
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Vývoz nebezpečného odpadu -12/2018 Detail
DF2018/263
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 90.00 Mgr.Peter Vaľo Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q Detail
DF2018/262
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 70.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 Detail
DF2018/261
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 52.42 Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov Detail
DF2018/260
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd Detail
DF2018/259
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 60.00 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nalepky 2019 Detail
DF2018/257
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 4.81 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné,stočné DS Detail
Zmluva na ochyt psov
(Zmluva)
08.04.2019 0.00 Premium BVK s.r.o, Jána Urdélyiho 595/41, Veľké Kapušany Zmluva na odchyt a umiestnenie
psov do karanténnej stanice
Detail
Zmluva č.2/2019
(Zmluva)
20.02.2019 3500.00 Dobrovoľný hasičský zbor, Žbince Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2019 Detail
Dodatok k zmluve o zabezpečení činnosti technika PO
(Zmluva)
12.02.2019 360.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70, 071 01 Michalovce Dodatok k zmluve Detail
Zmluva po poskytnutí finan. prostriedkov
(Zmluva)
12.02.2019 74.40 Základná škola Michalovce, ul. Okružná 17, 071 01 Michalovce Zmluva o poskytnutí finačných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Detail
1/2019
(Zmluva)
04.02.2019 6000.00 Futbalový klub, Žbince Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince Detail
Zmluva č. VO - 102019
(Zmluva)
09.01.2019 1200.00 tender consult, s.r.o, Klokočov 45, 072 36 Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní Detail
Zmluva č.USVRK-OIP-2018/000768-068
(Zmluva)
27.12.2018 0.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci Detail
DF2018/256
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 570.00 Paľo, 42,072 16,Žbince Služby strojom LB 110B Detail
DF2018/255
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 35.64 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Vývoz nebezpečného odpadu vreca Detail
DF2018/254
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstvo vo VO -122018 Detail
DF2018/253
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 49.57 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Detail
DF2018/252
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 7.37 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Detail
DF2018/251
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 368.40 EDISON SK s.r.o., Vranov n/T Montáž vianočného osvetlenia /materiál a montážné práce./ Detail
DF2018/250
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 298.76 Tempus Trans, Rastislavova 110,040 01,Košice Servisná prehliadka-služba Detail
DF2018/249
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 1090.94 Róbert Ďurčak, Hatalov Montážné práce a dodávka materiálu Detail
DF2018/248
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Vývoz nebezpečného odpadu -06/2018 Detail
DF2018/247
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Vývoz nebezpečného odpadu -12/2017 Detail
DF2018/246
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 560.00 MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS 1.12.2018-30.11.2018 Detail
DF2018/245
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 89.11 CSM-STAV, 071 01,Michalovce Recyklovaný materiál a vodorovné premiestnenie nákladným vozidlom IVECO Detail
DF2018/244
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 62.50 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, HP originál toner Detail
DF2018/243
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 510.40 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 12/2018 Detail
DF2018/242
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 390.41 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina11/2018 Detail
DF2018/241
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 284.84 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina 10/2018 - VO Detail
DF2018/240
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 101.88 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Pevná linka Detail
DF2018/239
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 152.06 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Detail
DF2018/238
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 776.73 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 11/2018 Detail
DF2018/237
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstvo vo VO -112018 Detail
DF2018/236
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 100.00 AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty Poskytnuté služby - november 2018 Detail
DF2018/235
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 208.32 PROTRANS SK s.r.o., Močarianska 3656,07101,Michalovce Stavebný materiál MK Detail
DF2018/233
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 53.50 LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov Stolový kalendár Detail
DF2018/232
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 966.73 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Jedálne kupóny Detail
DF2018/231
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 354.00 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva Detail
DF2018/230
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 7155.69 Miroslav Ondovik INUP, Užhorodská 175,07101,Michalovce Modernizácia hasičskej zbrojnice Detail
DF2018/229
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 296.50 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, odpadová nádobka EPSON Detail
DF2018/228
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 336.35 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Toner HP,modrý,žltý,červený Detail
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov
(Zmluva)
21.11.2018 74.40 Základná škola Michalovce, J. Švermu 6, Michalovce Zmluva o poskytnutí finačných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Detail
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov
(Zmluva)
21.11.2018 49.60 Základná škola Michalovce, Okružná 17, Michalovce Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov záujmového vzdelávania Detail
DF2018/227
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstvo vo VO -102018 Detail
DF2018/226
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 50.16 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad z neoznačených vriec za 10/2018 Detail
DF2018/225
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 0.60 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Detail
DF2018/224
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 411.26 PROTRANS SK s.r.o., Močarianska 3656,07101,Michalovce Predaj stavebného materiálu Detail
DF2018/223
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 321.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina 09/2018 - 11/2018 Detail
DF2018/222
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 200.00 ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty Služby za mesiac september,október 2018 Detail
DF2018/221
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 518.52 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce odpad 10/2018 Detail
DF2018/220
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Vývoz nebezpečného odpadu - 10/2018 Detail
DF2018/219
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 341.92 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina10/2018 Detail
DF2018/218
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 270.53 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina 10/2018 - VO Detail
DF2018/217
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 81.85 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Pevná linka Detail
DF2018/216
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 7560.00 NET TRADE SERVICES s.r.o, 040 01,Košice Tvorba novej webovej stránky obce Žbince Detail
DF2018/215
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 960.00 Ľubomír Smoliga, 397,07231,Vinné Zakrývacia plachta PVC 12x12 m Detail
DF2018/214
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 510.40 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 11/2018 Detail
DF2018/213
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 149.95 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Detail
DF2018/212
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd Detail
DF2018/211
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 53.05 TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce Materiál Požiarna zbrojnica Detail
DF2018/210
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 68.20 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Toner HP CF283A pre Laser Jet Pro M127fn Detail
DF2018/209
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 25.09 Ives, Košice STP APV WINMATRI Detail
DF2018/208
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 41.28 Centrum polygrafických služieb, 1,821 06,Bratislava Rodný,sobášny,úmrtný,list-matrika Detail
DF2018/207
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 77.56 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce vyúčtovanie SO za 3Q 2018 Detail
DF2018/206
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 19.54 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce náklady SO za 4Q 2018 Detail
DF2018/205
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 9.60 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Služby -spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Detail
DF2018/204
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 29.24 MRP-COMPANY,spol.s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25,976 46,Valaská SOFTVÉR MRP Detail
DF2018/203
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 71.99 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Eset NOD 32 Antivirus Detail
DF2018/202
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 1073.35 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Jedálne kupóny Detail
DF2018/201
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 800.87 ZL Partners s.r.o., Bačkovská,07801,Sečovce Akcia Mesiac úcty k starším Detail
DF2018/200
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 450.00 Miroslav Maruňák, 63,072 16,Žbince Strieška nad dvere Detail
DF2018/199
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 372.77 TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce Materiál Požiarna zbrojnica Detail
DF2018/198
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 48.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Detail
DF2018/197
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 325.26 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina 08/2018 Detail
DF2018/196
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 234.40 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina 09/2018 - VO Detail
DF2018/195
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 1491.10 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Materiál pre VPP Detail
DF2018/194
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 720.00 COOP Jednota Michalovce, Obchodná 2,071 01,Michalovce Poúkažky 144 ks v hodnote 5 € Detail
DF2018/193
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 64.14 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Odber pitnej vody z hydrantu Detail
DF2018/192
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 96.19 Vladimír Stanko -Senor, 071 01,Michalovce Materiál traktor Detail
DF2018/191
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 81.06 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Pevná linka Detail
DF2018/190
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 50.16 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad z neoznačených vriec za 9/2018 Detail
DF2018/189
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 28.10 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Diplom Detail
DF2018/188
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Vývoz nebezpečného odpadu - 8/2018 Detail
DF2018/187
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 500.01 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 9/2018 Detail
DF2018/186
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 3.20 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné,stočné DS Detail
DF2018/185
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 192.36 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné,stočné obec,KD,obecný dom Detail
DF2018/184
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstvo vo VO -9 2018 Detail
DF2018/183
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 79.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Vreca na komunálny odpad Detail
DF2018/182
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 345.40 Kudelás Dušan SPAD Požiarny servis, 072 16,Vrbnica Kontrola,servis tlakové skúšky hasiacich prístrojo Detail
DF2018/181
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd Detail
DF2018/180
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 510.40 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 10/2018 Detail
DF2018/179
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 897.50 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce materiál VPP Detail
DF2018/178
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 70.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 Detail
DF2018/177
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 90.00 Mgr.Peter Vaľo Poskytovanie služby v oblasti CO za 3 Q Detail
DF2018/176
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 51.48 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Zmesový komunálny odpad Detail
DF2018/175
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 0.60 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Detail
DF2018/174
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 48.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Detail
DF2018/173
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 1233.28 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Jedálne kupóny Detail
DF2018/172
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 36.00 Kolesár Jozef -SERVISKOL, Letná 6089/21A,071 01,Michalovce Oprava chladničky C450-KD Detail
DF2018/171
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 1200.00 GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o., Zoltána Fábryho 109,07901,Veľké Kapušany Zameranie stavieb na území obce Žbince Detail
DF2018/170
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 206.68 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina 08/2018 - VO Detail
DF2018/169
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 269.18 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina 08/2018 Detail
DF2018/168
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 176.00 Petit Press, a.s., Lazaretská 12,81108,Bratislava 1 Zemplínske noviny - článok o obci Detail
DF2018/167
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 100.00 AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty Poskytnuté služby - august 2018 Detail
DF2018/166
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 497.49 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Zmesový komunálny odpad - august 2018 Detail
DF2018/165
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Vývoz nebezpečného odpadu - august 2018 Detail
DF2018/164
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 234.48 PROTRANS SK s.r.o., Močarianska 3656,07101,Michalovce Predaj stavebného materiálu - frakcia 0/32 - MK Detail
DF2018/163
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 7155.68 Miroslav Ondovik INUP, Užhorodská 175,07101,Michalovce Modernizácia hasičskej zbrojnice Detail
DF2018/162
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 81.32 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Pevna linka Detail
DF2018/161
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 510.40 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 09/2018 Detail
DF2018/160
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd Detail
DF2018/159
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstvo vo VO -8 2018 Detail
DF2018/158
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 661.74 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Materiál Detail
DF2018/156
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 295.64 PPG Deco Slovakia,s.r.o., Priemyselná 5813,071 01,Michalovce Materiál VPP Detail
DF2018/155
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 1200.00 Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT, Tehliarska 3745,07101,Michalovce Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 Previerka hosp.,overenie kons.výročnej správy 2017 Detail
DF2018/154
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 1048.75 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Jedálne kupóny Detail
DF2018/153
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 65.00 Vladimír Mucha - Muchotlač-foto, Buzulucká,04022,Košice - mestská časť Dargovsk Tabuľa grvírovana 200x300 na požiarnú zbrojnicu na základe uznesenia MVSR Detail
DF2018/152
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 151.51 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Detail
DF2018/151
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 100.00 ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty Služby za mesiac 62018 Detail
DF2018/150
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 263.14 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice El.energia KD,Vo,obecný dom Detail
DF2018/149
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 175.85 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina VO 7/2018 Detail
DF2018/148
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 49.13 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Detail
DF2018/147
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 300.00 Jozef Cihý, 080 01,Prešov Hadica C 52,so spojkami Detail
DF2018/146
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 1985.76 Jozef Cihý, 080 01,Prešov Pevná spojka,prilba,zash.obuv,rukavice,zasah.odev PO Detail
DF2018/145
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 575.76 Jozef Cihý, 080 01,Prešov Savica,hadica,tesnenie,pevná spojka, hadicová spojka -PO Detail
DF2018/144
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 81.31 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Pevna linka Detail
DF2018/143
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 93.90 ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho,04001,Košice ANTIK Nano 3 Detail
DF2018/142
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 160.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Školné za základnú prípravu členov HJ Detail
DF2018/141
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstvo vo VO -7 2018 Detail
DF2018/140
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 07/2018 Detail
DF2018/139
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 498.70 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 7/2018 Detail
DF2018/138
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 251.39 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Tonery HP Detail
DF2018/137
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 510.40 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 08/2018 Detail
DF2018/136
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 321.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina 06/2018 - 08/2018 Detail
DF2018/135
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 30.00 PP PROTECT s.r.o Výkon funkcie zodpovednje osoby GDPR mesiac júl 2018 Detail
DF2018/134
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 463.20 EDISON SK s.r.o., Vranov n/T Oprava verejného osvetlenia a MR Detail
DF2018/133
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 1159.46 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Jedálne kupóny Detail
DF2018/132
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 30.00 j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa Služba - zverejňovanie dokumentov Detail
DF2018/131
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 169.01 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Detail
DF2018/130
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 156.08 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce vyúčtovanie SO za 2 2018 Detail
DF2018/129
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 19.54 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce náklady SO za 3Q 2018 Detail
DF2018/128
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 12.00 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Spracovanie ohlásenia o v zniku odpadu 2Q 1 Q2018 Detail
DF2018/127
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 30.00 Pomoc psíkom na východnom Slovensku, Kúpeľná 486,07901,Veľké Kapušany Odchyt a karatrnizácia psov za mesiac 6/2018 Detail
DF2018/126
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 1050.44 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Materiál Detail
DF2018/125
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 70.82 CSM-STAV, 071 01,Michalovce Výdaj recyklovaného materiálu -betón Detail
DF2018/124
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 162.13 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina VO 6/2018 Detail
DF2018/123
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 273.92 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice El.energia KD,Vo,obecný dom Detail
DF2018/122
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 3.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Detail
DF2018/121
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 49.27 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Detail
DF2018/120
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 948.00 Miroslav Maruňák, 63,072 16,Žbince Zateplené dvere,plechové dvere do skladu CO, dvere na schody s kari sieťou Detail
DF2018/119
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 100.00 ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty Služby za mesiac 62018 Detail
DF2018/118
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 80.59 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Pevné linky obec Detail
DF2018/117
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstvo vo VO -6 2018 Detail
DF2018/116
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 26.60 Garner shop,s.r.o. Vileda Ultramax mop 2v 1 Detail
DF2018/115
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 1089.76 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Stravné lístky 62018 Detail
DF2018/114
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 77565.97 EUROVIA-Cesty,a.s., Osloboditeľov 66,071 01,Michalovce Rekonštrukcia MK v obci Žbince Detail
DF2018/113
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 98030.38 EUROVIA-Cesty,a.s., Osloboditeľov 66,071 01,Michalovce Rekonštrukcia MK v obci Žbince Detail
DF2018/112
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 747.01 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 6/2018 Detail
DF2018/111
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 32.06 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Odber pitnej vody z hydrantu Detail
DF2018/110
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 152.32 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Detail
DF2018/109
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 49.98 BRISTON s.r.o., Fučíkova 144,92521,Sládkovičovo WC olej,tekute mydlo Detail
DF2018/108
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 60.00 Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina poplatok za podklady k auditu Detail
DF2018/107
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 40.00 Poštová banka,a.s., Dvorákovo nábrežie 4,821 06,Bratislava poplatok za podklady k auditu Detail
DF2018/106
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 142.18 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné,stočné obec,KD,obecný dom Detail
DF2018/105
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 30.00 PP PROTECT s.r.o Služby Detail
DF2018/104
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 510.40 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 06/2018 Detail
DF2018/103
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 3.20 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné,stočné DS Detail
DF2018/102
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 510.00 Paľo, 42,072 16,Žbince Práca strojom Detail
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
19.10.2018 0.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava zmluva č. USVRK-OIP-2018/001367_004 Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
01.10.2018 7560.00 Net Trade Services, Južná trieda 8, 040 01 Košice Zmluva o dielo ZML-180924_JJ-01 Detail
Zmluva o preprave žiakov
(Zmluva)
26.09.2018 0.00 ARRIVA Michalovce , a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
30.08.2018 100.00 Slovenský zväz chovateľov, Sliepkovce 169 Zmluva o poskytnutí dotácie
č.3/2018
Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
21.08.2018 14311.37 Miroslav Ondovik - INUP, Užhorodská 175 /15, Michalovce Zmluva o dielo Detail
DF2018/100
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 1690.00 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Traktor SOLO BY-KO T 23-125,6E Detail
DF2018/99
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 283.62 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice El.energia KD,Vo,obecný dom Detail
DF2018/98
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 70.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 2 Detail
DF2018/97
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 90.00 Mgr.Peter Vaľo Poskytovanie služby v oblasti CO za 2 Q Detail
DF2018/96
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 48.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Detail
DF2018/95
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 129.60 Plutko, 1,071 01,Michalovce Prenájom Detail
DF2018/94
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 497.89 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 05/2018 Detail
DF2018/93
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 05/2018 Detail
DF2018/92
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 30.00 PP PROTECT s.r.o Služby Detail
DF2018/91
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 100.00 ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty Služby za mesiac 52018 Detail
DF2018/90
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 184.79 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina VO 5/2018 Detail
DF2018/89
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 1099.45 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Detail
DF2018/88
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 80.59 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Pevné linky obec Detail
DF2018/87
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 20.80 INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži Doplatok Obecné noviny 2018 Detail
DF2018/86
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstvo vo VO -5 2018 Detail
DF2018/85
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 510.40 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 06/2018 Detail
DF2018/84
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 1126.66 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23,82101,Bratislava Stravné lístky 52018 Detail
DF2018/83
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 12239.96 Real Security,s.r.o. Montáž kamerového systému Detail
DF2018/82
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 120.65 NET TRADE SERVICES s.r.o., Žižková 6,040 01,Košice Domena zbince.sk Detail
DF2018/81
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 171.15 Martin Adamčík - MAAD, Obecná 143,04410,Geča Pohár Detail
DF2018/80
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 500.00 ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty Spracovanie platby MOPS Detail
DF2018/79
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 283.06 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina - 42018 KD Detail
DF2018/78
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 226.33 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina VO 4/2018 Detail
DF2018/77
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 30.00 PP PROTECT s.r.o Služby 3 Detail
DF2018/76
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 39.74 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce vyúčtovanie SO za 2018 Detail
DF2018/75
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 19.54 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce náklady SO za 2Q 2018 Detail
DF2018/74
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 49.57 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Detail
DF2018/73
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstvo vo VO - 4 2018 Detail
DF2018/72
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 04/2018 Detail
DF2018/71
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 499.61 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 04/2018 Detail
DF2018/70
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 82.44 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Pevné linky obec Detail
DF2018/69
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 321.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice El.energia obec,DS Detail
DF2018/68
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 510.40 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 05/2018 Detail
DF2018/67
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 12.00 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Spracovanie ohlásenia o v zniku odpadu 1Q 1 Q2018 Detail
DF2018/66
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 1126.66 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23,82101,Bratislava Stravné lístky 42018 Detail
DF2018/65
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 274.20 EDISON SK s.r.o., Vranov n/T Orezávanie stromov pomocou plošiny Detail
DF2018/64
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 1703.21 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Výučtovanie zemný plyn Detail
DF2018/63
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 1290.00 Paľo, 42,072 16,Žbince Práca strojom Detail
DF2018/62
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 0.48 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby KD Detail
DF2018/61
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 48.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Detail
DF2018/60
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 265.57 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina VO 3/2018 Detail
DF2018/59
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 313.80 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina - marec 2018 KD Detail
DF2018/58
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 216.36 SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44,82511,Bratislava Poplatok za pripojenie - zbrojnica Detail
DF2018/57
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 26.40 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 Finančný spravodajca ročník 2018 Detail
DF2018/56
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 96.00 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 Verejná správa SR - ročný prístup Detail
DF2018/55
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstvo vo VO - 3 2018 Detail
DF2018/54
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 81.26 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Pevné linky obec Detail
DF2018/53
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 1200.00 DPT droup s.r.o Demontáž,montáž a vysprávky plastových dverí DS Detail
DF2018/52
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 30.00 PP PROTECT s.r.o Služby 3 Detail
DF2018/51
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 03/2018 Detail
DF2018/50
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 499.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 03/2018 Detail
DF2018/49
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 295.68 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Tonery HP - matrika Detail
DF2018/48
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 510.40 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 04/2018 Detail
DF2018/47
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 105.95 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné,stočné obec,KD,obecný dom Detail
DF2018/46
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 3.20 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné,stočné DS Detail
DF2018/45
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 70.00 Štátna ochrana prírody SR Vypracovanie potvrdenia pre projekt Detail
DF2018/44
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 90.00 Mgr.Peter Vaľo Poskytovanie služby v oblasti CO za 1 Q Detail
DF2018/43
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 70.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 Detail
DF2018/42
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 65.70 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Toner HP CF 283 pre Laser Jet Pro M 127 fn Detail
DF2018/41
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 1069.25 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23,82101,Bratislava Stravné lístky 32018 Detail
Zmluva č.MUNICIPALITY/35/2018
(Zmluva)
18.06.2018 7500.00 Nádácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného
príspevku
Detail
č. USVRK-OIP-2018/000768-068
(Zmluva)
15.06.2018 0.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Zmluva o spolupráci Detail
Zmluva o dielo 4907.8060002JDU
(Zmluva)
01.06.2018 77565.97 EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Zmluva o dielo Detail
Zmluva o poskytnutí služieb
(Zmluva)
17.05.2018 3300.00 AS EKO s.r.o., Staničná 143/34, 076 15 Veľaty Zmluva o poskytnutí služieb Detail
Zmluva č. 38 896
(Zmluva)
17.05.2018 3000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Detail
Zmluva o elektronickej službe
(Zmluva)
17.05.2018 0.00 Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Zmluva o elektronickej službe
Business 24
Detail
Zmluva o účte SPORObusiness
(Zmluva)
17.05.2018 0.00 Slovenská sporiteľňa,a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Zmluva o účte SPORObusiness Detail
Zmluva o účte
(Zmluva)
17.05.2018 0.00 Slovenská sporiteľňa. a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Zmluva o účte komunal Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
20.03.2018 6000.00 Futbalový klub Žbince, Žbince Zmluva o poskytnutí finačnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2018 Detail
DF2018/40
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 0.84 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby KD Detail
DF2018/39
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 48.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Detail
DF2018/38
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 314.11 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina - február 2018 Detail
DF2018/37
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 277.98 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina VO Detail
DF2018/36
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 80.84 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Pevné linky obec Detail
DF2018/35
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 240.00 ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty Spracovanie výzvy Podpora rozvoja športu 2018 Detail
DF2018/34
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Odborné poradenstvo vo VO - február 2018 Detail
DF2018/33
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 820.00 Obec Vinné, Vinné Náklady ŠŠU na rok 2018 Detail
DF2018/32
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 02/2018 Detail
DF2018/31
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 499.41 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 02/2018 Detail
DF2018/30
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 264.00 Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta,82101,Bratislava Posúdenie projektovej dokumentácie Budova OcÚ a predajne Detail
DF2018/29
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 1052.84 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23,82101,Bratislava Stravné lístky 03/2018 Detail
DF2018/28
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 51.90 GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta,96221,Lieskovec Nabíjateľná policajná baterka 4ks Detail
DF2018/27
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 387.74 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina KD Detail
DF2018/26
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 350.11 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina VO Detail
DF2018/25
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 48.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Poplatky za telekominikačné služby mobil starosta Detail
DF2018/24
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 0.72 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Poplatky za telekominikačné služby KD Detail
DF2018/23
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 508.80 A-WINGS,s.r.o Kovová archivačná skriňa OY06 rozmer 199x140x43,5 Detail
DF2018/22
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 14.28 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3,810 00,Bratislava Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu Detail
DF2018/21
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 684.00 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka,04951,Brzotín, časť Bak Kontajner sklo,plast Detail
DF2018/20
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 1138.96 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23,82101,Bratislava Stravné lístky 2/2018 Detail
DF2018/19
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 250.00 ROZVOJ SPIŠA n.o. Školenie zamestnancov miestnej občianskej poriadkovej služby/MOPS/ Detail
DF2018/18
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 6724.80 Premier Consulting EU,s.r.o., Hadovská cesta 870,945 01,Komárno Odmena podla bodu 411 zmluvy o dielo Detail
DF2018/17
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 654.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 12018 Detail
DF2018/16
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 321.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina VO Detail
DF2018/15
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby 12018 Detail
DF2018/14
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce nebezpečný odpad 12018 Detail
DF2018/13
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 498.50 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce odpad 12018 Detail
DF2018/12
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 153.12 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Odvoz odpad ramenovým nakladačom Detail
DF2018/11
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 80.59 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Pevná linka Detail
DF2018/10
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 72.00 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nálepky FURA Detail
DF2018/9
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 156.00 EDISON SK s.r.o., Vranov n/T Demontáž vianočného osvetlenia/mat.a mont.práce Detail
DF2018/8
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 1104.00 Badida, 110,071 01,Michalovce Zameranie stavieb Detail
DF2018/7
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 19.30 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce náklady SO za 1Q 2018 Detail
DF2018/6
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 48.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Poplatky za telekominikačné služby mobil starosta Detail
DF2018/5
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 0.48 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Poplatky za telekominikačné služby KD Detail
DF2018/4
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 654.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 1/2018 Detail
DF2018/3
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 32.86 SAMNET-informačný systém, Lučná 407/7,949 01,Nitra Informácie o dotáciach a grantoch Detail
DF2018/2
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 1069.25 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23,82101,Bratislava Stravné lístky 1/2018 Detail
DF2018/1
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 179.36 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Toner HP CF 226X Detail
DF2017/234
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 59.40 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Vrecia na komunálny odpad Detail
DF2017/233
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 12.00 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce spracovanie odpadu 4Q Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
14.03.2018 12239.96 Real Security s.r.o., M.R. Štefánika 715/338 Zmluva o dielo - Kamerový monitorovací IP systém Detail
Zmluva o nájme 1/2018
(Zmluva)
28.02.2018 180.00 Druhá strana mince, o.z., Nán. Slobody 60, Humenné Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018 Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
28.02.2018 1080.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce Zmluva o dielo GDPR Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2018
(Zmluva)
22.02.2018 3300.00 Dobrovoľný hasičský zbor, Žbince Zmluva o poskytnutie finačnej dotácie z rozpočtu obce Žbince Detail
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
(Zmluva)
26.01.2018 74.40 Základná škola Michalovce, Okružná 17, Michalovce Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Detail
DF2017/232
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 7.45 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 Vyučtovanie FS za rok 2017 Detail
DF2017/231
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 19.51 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina 1.1.2017 - 31.12.2017 Detail
DF2017/230
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 328.81 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina VO Detail
DF2017/229
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 339.06 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina KD Detail
DF2017/228
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 102.23 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce Vyúčtovanie nákladov SO za 4Q 2017 Detail
DF2017/227
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 80.71 T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Telefónne poplatky - pevná linka Detail
DF2017/226
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 4919.02 Tomasz Jan Zygmunt AGAL, 071 01,Michalovce vchodové dvere Detail
DF2017/225
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 749.13 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce odpad 12/2017 Detail
DF2017/224
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 67.60 INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži obecné noviny rok 2018 Detail
DF2017/223
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 120.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Poskytovanie služby v oblasti CO za masiac 09,10, 11,12 - 2017 Detail
DF2017/222
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 60.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 4Q 2017 Detail
DF2017/221
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 70.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Práce technika PO a bezpečnostnotechnické služby za 4Q 2017 Detail
DF2017/220
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 52.42 Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina Ročné vedenie účtu majiteľa CP Detail
DF2017/219
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 151.16 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné ,stočné obec,KD Detail
DF2017/218
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 3.14 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné ,stočné DS Detail
DF2017/217
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 331.20 EDISON SK s.r.o., Vranov n/T montáž vianočného osvetlenia Detail
DF2017/216
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 100.00 tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov Poradenské služby 12/2017 Detail
DF2017/215
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 279.12 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina VO Detail
DF2017/214
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 0.36 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta obce Detail
DF2017/213
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 48.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta obce Detail
DF2017/212
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 134.50 W2.s.r.o City of Earth 84 rán-ohňostroj Detail
DF2017/211
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 367.00 Ing.Petra Masárová, Pod hájom 1097,018 41,Dubnica nad Váhom Ohňostroj - Silvester Detail
DF2017/210
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 46.98 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2017/209
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 100.00 tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov Poradenské služby 11/2017 Detail
DF2017/208
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 25.09 Ives, Košice Služby STP APV Detail
DF2017/207
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 498.93 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce odpad 11 2017 Detail
DF2017/206
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 31.20 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce nebezpečný odpad 11 2017 Detail
DF2017/205
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 8661.17 Vladimír Janičina- Janeko, Hurbanova 188,075 01,Trebišov Asfaltbetón ACO 11hr.4-6cm Detail
DF2017/204
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 80.76 T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Telefónne poplatky - pevná linka Detail
DF2017/203
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 53.00 LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov Stolový kalendár Detail
DF2017/202
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 150.37 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Odvoz odpadu Detail
DF2017/201
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 510.00 MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica Systémová podpora 1.12.2017-30.11.2018 Detail
DF2017/200
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 654.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 12/2017 obec,KD Detail
DF2017/199
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 714.00 MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica Školenie Detail
DF2017/198
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 1097.95 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava Stravné lístky 12/2017 Detail
DF2017/197
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 31.20 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce nebezpečný odpad 10 2017 Detail
DF2017/196
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 4650.00 RAPPRO SK s.r.o. Projektová dokumentácia stavby: Budova obecného úradu a predajne- zmena v užívaní stavby Detail
DF2017/195
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 85.00 BRISTON s.r.o., Fučíkova 144,92521,Sládkovičovo Čistiace prostriedky Detail
DF2017/194
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 2748.00 Miroslav Maruňák, 63,072 16,Žbince Zastrešenie domu smútku vrátene materiálu Detail
DF2017/193
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 624.16 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Tonery Detail
DF2017/192
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 48.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta obce Detail
DF2017/191
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 266.20 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina VO Detail
DF2017/190
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 87.50 T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Telefónne poplatky - pevná linka Detail
DF2017/189
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 237.05 CSM-STAV, 071 01,Michalovce Výdaj recyklovaného materiálu Detail
DF2017/188
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 1125.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina 1.9.2017 - 31.11.2017 Detail
DF2017/187
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 654.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 11/2017 obec,KD Detail
DF2017/186
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 270.00 Paľo, 42,072 16,Žbince Zimná údržba strojom LB 110 OB Detail
DF2017/185
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 19.30 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce Preddavok na služby SO 2017 Detail
DF2017/184
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 34.75 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce Vyúčtovanie nákladov SO za 3Q 2017 Detail
DF2017/183
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 499.62 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce odpad 10 /2017 Detail
DF2017/182
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 31.20 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce nebezpečný odpad 10 2017 Detail
DF2017/181
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 100.00 tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov Poradenské služby 10/2017 Detail
DF2017/180
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 304.09 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Odvoz odpadu Detail
DF2017/179
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 917.52 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava Stravné lístky 11/2017 Detail
DF2017/178
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 292.32 Mária Palova, letná 21,071 01,Michalovce Odvoz odpadu 10.10.-motorovým vozidlom s hydraulickou rukou Detail
DF2017/177
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 903.50 LPV - SK, s.r.o. Cateringové služby pri priležitosti stretnutia úcta k starším Detail
DF2017/176
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 12.00 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce spracovanie odpadu IIIQ Detail
DF2017/175
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 1109.23 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Zneškodnenie odpadu na skládke Žabany z nelegálnej skládky v obci Žbince Detail
DF2017/174
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 0.60 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta obce Detail
DF2017/173
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 48.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta obce Detail
DF2017/172
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 229.14 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice EL.energia VO Detail
DF2017/171
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 56.58 Syteli spol.s.r.o, Duklianska 7,071 01,Michalovce Oprava zariadenia EZS pre obec Žbince Detail
DF2017/170
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 29.24 MRP-COMPANY,spol.s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25,976 46,Valaská Upgrade cez internet Jednoduché účtovníctvo Detail
DF2017/169
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 87.07 T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Telefónne poplatky - pevná linka Detail
DF2017/168
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 695.00 COOP JEDNOTA, Obchodná 2,071 01,Michalovce Poukážky 139 ks v hodnote 5,00 € úcta k straším Detail
DF2017/167
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 454.81 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce odpad 9 2017 Detail
DF2017/166
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 31.20 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce nebezpečný odpad 9 2017 Detail
DF2017/165
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 100.00 tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov Poradenské služby 9/2017 Detail
DF2017/164
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 366.00 SOTAC,s.r.o., Južná trieda 1,040 01,Košice Sankčné právo Detail
DF2017/163
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 654.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 10/2017 obec,KD Detail
DF2017/161
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 132.60 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné ,stočné obec,KD Detail
DF2017/160
(Faktúra prijatá)
24.01.2018 18.86 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné ,stočné DS Detail
1/2018
(Zmluva)
24.01.2018 0.00 ARRIVA Michalovce, Lastomírska 1 Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov Detail
Zmluva
(Zmluva)
07.11.2017 49.60 Základná škola Michalovce, Okružná 17, 071 01 Michalovce Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie druhý polrok 2017 Detail
Zmluva
(Zmluva)
07.11.2017 124.00 Základná škola Michalovce, J. Švermu 6, 071 01 Michalovce Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie školského roka 2017/2018 Detail
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
31.10.2017 1200.00 Ing. Ján Miľovčík, Tehliarska 9, 071 01 Michalovce Detail
DF2017/159
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 819.10 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava Stravné lístky 10/2017 Detail
DF2017/158
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 251.00 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Materiál VPP -furik ,nasada ryľová.hrable Detail
DF2017/157
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 70.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Práca technika PO a bezpeč.služby 3Q Detail
DF2017/156
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 60.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Pracovná zdravotnýá služba PO 3Q Detail
DF2017/155
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 0.12 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta obce Detail
DF2017/154
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 49.38 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta obce Detail
DF2017/153
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 201.72 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice EL.energia VO Detail
DF2017/152
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 240.00 ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty Spracovanie žiadosti PHa ZZ Detail
DF2017/151
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 257.20 LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov Pero,vlajky Detail
DF2017/150
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 80.59 T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Telefónne poplatky - pevná linka Detail
DF2017/149
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 453.81 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce odpad 8 2017 Detail
DF2017/148
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 31.20 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce nebezpečný odpad 8 2017 Detail
DF2017/147
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 100.00 tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov Poradenské služby 8/2017 Detail
DF2017/146
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 409.12 MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce naplň tlačiarne Detail
DF2017/145
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 1153.96 Ing. Michal Žeňuch, 95,07301,Baškovce Materiál DS Detail
DF2017/144
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 654.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 9/2017 obec,KD Detail
DF2017/143
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 59.40 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce vrece na odpad Detail
DF2017/142
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 150.42 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Odvoz odpadu Detail
DF2017/141
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 609.96 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava Stravné lístky Detail
DF2017/140
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 470.05 Jozef Vojtek ELPRA -technik, Kolónia Hviezda,03601,Martin Preladenie radiostaníc Detail
DF2017/139
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 708.37 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava Stravné lístky september 2017 Detail
DF2017/138
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 720.00 C-H Projekt s.r.o., Michalovce projektová dokumentácia Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Žbince Detail
DF2017/137
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 864.42 JUDr.Jozef Sotolář, Južná trieda 1,040 01,Košice Exekučné konanie-služby Detail
DF2017/136
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 0.60 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta obce Detail
DF2017/135
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 49.13 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta obce Detail
DF2017/134
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 3197.00 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Materiál pre VPP Detail
DF2017/133
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 168.31 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice EL.energia VO Detail
DF2017/132
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 80.59 T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Telefónne poplatky - pevná linka Detail
DF2017/131
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 1125.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina 1.6.2017 - 31.08.2017 Detail
DF2017/130
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 941.98 Firesystem,s.r.o., 501,023 21,Nižná Korňa Prilba,obuv,oblek PO Detail
DF2017/129
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 399.00 EDISON SK s.r.o., Vranov n/T oprava verejného osvetlenia a rozhlasu materiál a montažné práce Detail
DF2017/128
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 100.00 tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov Poradenské služby 7/2017 Detail
DF2017/127
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 654.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 8/2017 obec,KD Detail
DF2017/126
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 31.20 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce nebezpečný odpad 7 2017 Detail
DF2017/125
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 455.81 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce odpad 7 2017 Detail
DF2017/124
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 19.42 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce Preddavok na služby SO3Q 2017 Detail
DF2017/123
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 101.42 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce Vyúčtovanie nákladov SO za 2Q 2017 Detail
Zmluva 5/2017
(Zmluva)
28.09.2017 1000.00 Rímsko katolícka cirkev Žbince, Žbince 117 Zmluva o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce Žbince
Detail
Zmluva 4/2017
(Zmluva)
21.09.2017 100.00 Slovenský zväz chovateľov, Sliepkovce 169 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2017 Detail
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
31.08.2017 0.00 Mgr. Peter Vaľo, Štefánikova 70, 071 01 Michalovce Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
30.08.2017 3060.00 COOP Jednota Michalovce, Obchodná 2, 071 20 Michalovce Kúpna zmluva pozemok
p.č.202/1
Detail
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
(Zmluva)
17.08.2017 0.00 doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD., Južná trieda č.1, Košice Zmluva o poskytovaní právnych služieb č.122/2017Sř Detail
DF2017/121
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 1200.00 Ing.Figľar Jozef, J.Palkoviča 10,071 01,Michalovce Overenie ročnej účtovnej závierky r.2016 Detail
DF2017/120
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 0.72 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta obce Detail
DF2017/119
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 48.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta obce Detail
DF2017/118
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 12.00 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce spracovanie odpadu IIQ Detail
DF2017/117
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 278.40 Badida, 110,071 01,Michalovce Predprojektové polohopisné zameranie multifunkčné ihrisko Detail
DF2017/116
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 0.00 Poštová banka,a.s., Dvorákovo nábrežie 4,821 06,Bratislava Poplatok za potvrdenie k auditu za rok 2016 Detail
DF2017/115
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 60.00 Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina poplatok k žiadosti pre audit Detail
DF2017/114
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 955.32 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Materiál pre VPP Detail
DF2017/113
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 166.07 Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8,071 01,Michalovce Materiál obecný dom Detail
DF2017/112
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 80.59 T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Pevná linka obec,KD Detail
DF2017/111
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 39.30 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Odber pitnej vody z hydrantu Detail
DF2017/110
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 679.37 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce odpad 62017 Detail
DF2017/109
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 31.20 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce nebezpecny odpad 62017 Detail
DF2017/108
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 100.00 tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov Poradenské služby 6/2017 Detail
DF2017/107
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 149.63 PLYNROZ a.s.Sobrance, Kupeľska 66,073 01,Sobrance Materiál DS Detail
DF2017/106
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 298.44 Tomáš Čolovka KOVEX, 071 01,Michalovce Materiál VPP Detail
DF2017/105
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 700.00 AWA Corp.s.r.o., 018 52,Dulov Vypracovanie rozvojového dokumentu v zmysle zmluvy č.Z06/2017 Detail
DF2017/104
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 654.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 7/2017 obec,KD Detail
DF2017/103
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 6.29 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné ,stočné DS Detail
DF2017/102
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 100.78 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné ,stočné obec,KD Detail
DF2017/101
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 354.68 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Toner Detail
DF2017/100
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 173.33 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Montáž vodomernej zostavy Detail
DF2017/99
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 581.25 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava Stravné lístky 7 2017 Detail
DF2017/98
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 70.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Práce technika PO 2Q 2017 Detail
DF2017/97
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 60.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Pracovná zdravotnýá služba PO 2Q Detail
DF2017/96
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 700.00 SK Projekt s.r.o. Zmluva o dielo č40/2017 -služby Detail
DF2017/95
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 1000.00 ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty Práce za vypracovanie žiadosti žiadosti o dotácie zo štátneho rozpočtu ´´´Miestne poriadkové služby Žbince Detail
DF2017/94
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 48.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta obce Detail
DF2017/93
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 180.55 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice EL.energia VO Detail
DF2017/92
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 455.59 Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8,071 01,Michalovce materiál obecný dom Detail
DF2017/91
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 240.00 ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty Spracovanie žiadosti k výzve Podpora rozvoja športu na rok 2017 Detail
DF2017/90
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 654.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 6/2017 obec,KD Detail
DF2017/89
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 80.59 T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Pevná linka obec,KD Detail
DF2017/88
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 1383.29 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Materiál pre VPP Detail
DF2017/87
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 100.00 tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov Poradenské služby 5/2017 Detail
DF2017/86
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 456.60 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce Komunálny odpad 5/2017 Detail
DF2017/85
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 31.20 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce nebezpecny odpad 42017 5 2017 Detail
DF2017/84
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 638.67 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava Stravné lístky 6 2017 Detail
DF2017/83
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 500.00 BOSKOVs.r.o., Myslina 15,066 01,Humenné Vypracovanie projektovej dokumentácie Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom Detail
DF2017/82
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 1388.24 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Materiál pre VPP Detail
DF2017/81
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 406.32 EDISON SK s.r.o., Vranov n/T oprava verejného osvetlenia a rozhlasu materiál a montažné práce Detail
DF2017/80
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 240.00 ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty Práce k výzve Rady vlády SR žiadosti o dotácie zo štátneho rozpočtu Detail
DF2017/79
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 48.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta obce Detail
DF2017/78
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 651.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina VO Detail
DF2017/77
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 208.01 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina VO Detail
DF2017/76
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 25.13 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce Vyúčtovanie nákladov SO za 1Q 2017 Detail
DF2017/75
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 19.42 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce Preddavok služieb - SOU Detail
DF2017/74
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 165.00 Paľo, 42,072 16,Žbince Práca strojom LB 110 B Detail
DF2017/73
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 81.59 T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Pevná linka obec,KD Detail
DF2017/72
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 454.01 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce Komunálny odpad 4/2017 Detail
DF2017/71
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 31.20 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce nebezpecny odpad 42017 1Q 2017 Detail
DF2017/70
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 654.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 5/2017 obec,KD Detail
DF2017/69
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 129.53 NET TRADE SERVICES s.r.o, 040 01,Košice Registrácia a správa DNS Detail
DF2017/68
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 152.50 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Náhradné diely Detail
DF2017/67
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 100.00 tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov Poradenské služby 4/2017 Detail
DF2017/66
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 302.19 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Detail
DF2017/65
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 609.96 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava Stravné lístky 5 2017 Detail
DF2017/64
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 12.00 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce spracovanie ohlásenia o odpade 1Q 2017 Detail
DF2017/63
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 232.69 Advokátska kancelária, Nám.osloboditeľov 77,071 01,Michalovce Právna služba Detail
DF2017/62
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 246.41 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina VO Detail
DF2017/61
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 0.72 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil Detail
DF2017/60
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 60.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta obce Detail
DF2017/59
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 100.00 tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov Poradenské služby 3/2017 Detail
DF2017/58
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 72.96 SPONKA SK,s.r.o., Štefánikova 817,020 01,Púchov Archivačná spona Miron2 Trubičkový prenášač Detail
DF2017/57
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 80.93 T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Pevná linka obec,KD Detail
DF2017/56
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 121.99 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné ,stočné obec,KD Detail
DF2017/55
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 7.86 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné DS Detail
DF2017/54
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 31.20 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce Nebezpečný odpad 2/2017 Detail
DF2017/53
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 454.11 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce Komunálny odpad 2/2017 Detail
DF2017/52
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 654.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 2/2017 obec,KD Detail
DF2017/51
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 1140.00 C-H Projekt s.r.o., Michalovce Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby -KD Detail
DF2017/50
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 800.00 SK Projekt s.r.o. Zmluva o dielo č.26/2017 -služby,druhá Detail
DF2017/49
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 151.32 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Detail
DF2017/48
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 523.84 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava Stravné lístky 42017 Detail
DF2017/47
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 1222.36 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice nedoplatok obec,KD Detail
DF2017/46
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 60.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Pracovná zdravotnýá služba PO Detail
DF2017/45
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 70.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Práce technika PO Detail
DF2017/44
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 30.00 j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa Služba-zverejnenie dokumentov 1.1.2017-31.12.2017 Detail
DF2017/43
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 180.00 ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty Služba o poskytnutie podpory fprmou dotácie Detail
DF2017/42
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 27.05 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina obecný dom Detail
DF2017/41
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 48.11 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta obce Detail
DF2017/40
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 266.04 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina VO Detail
DF2017/39
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 400.00 SK Projekt s.r.o. Zmluva o dielo č.26/2017 -služby Detail
DF2017/38
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 150.00 MRstroj,s.r.o., 86,072 17,Malé Raškovce Oprava radlice na sneh Detail
DF2017/37
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 80.59 T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Pevná linka obec,KD Detail
DF2017/36
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 454.81 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce Komunálny odpad 2/2017 Detail
DF2017/35
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 100.00 tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov Poradenské služby 2/2017 Detail
DF2017/34
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 249.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava APPLE IPHONE 7 128 Detail
DF2017/33
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 516.01 SOTAC,s.r.o., Južná trieda 1,040 01,Košice Seminár Detail
DF2017/32
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 1042.24 Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce Materiál Detail
DF2017/31
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 667.36 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava Stravné lístky 3/2017 Detail
DF2017/30
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 39.60 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce vrecia komunálný odpad Detail
DF2017/29
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 219.60 EDISON SK s.r.o., Vranov n/T Demontáž vianočného osvetlenia a ioprava verejného osvetlenia Detail
DF2017/28
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 275.95 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Náplne do atramentovej tlačiarne EPSON B-500DN Detail
DF2017/27
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 778.00 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné Náklady SOcÚ na rok 2017 Detail
DF2017/26
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 29.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta obce Detail
DF2017/25
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 320.40 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina VO Detail
DF2017/24
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 127.23 Dunajnet s.r.o., Grosslingová 4,821 06,Bratislava Tatramat elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo Detail
DF2017/23
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 14.28 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3,810 00,Bratislava Autorská odmena SOZA Detail
DF2017/22
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 80.59 T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Pevná linka obec,KD Detail
DF2017/21
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 100.00 tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov Poradenské služby 1/2017 Detail
DF2017/20
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 1672.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2017/19
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 1392.00 Marek Gaľ GastroGal, Puškinová 9,066 01,Humenné Chladnička biela 1300L Detail
DF2017/18
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 563.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 2/2017 obec,KD Detail
DF2017/17
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 31.20 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce nebezpečný odpad Detail
DF2017/16
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 454.91 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce Komunálny odpad 1/2017 Detail
DF2017/15
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 50.00 ASANÁCIA,s.r.o., Ružová 1637,010 01,Žilina Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP Detail
DF2017/14
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 581.25 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava Stravné lístky 2/2017 Detail
DF2017/13
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 123.98 COOP JEDNOTA, Obchodná 2,071 01,Michalovce Spotreba el.energie Detail
DF2017/12
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 19.30 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce Preddavok služieb - SOU Detail
DF2017/11
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 14.40 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce Spracovanie o hláseni odpadu Detail
DF2017/10
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 180.00 Paľo, 42,072 16,Žbince Zimná údržba strojom LB 110 OB Detail
DF2017/9
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 44.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta obce Detail
DF2017/8
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 0.96 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Nehlasová služba KD Detail
DF2017/7
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 60.00 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce Nálepky Fúra 2017 200ks Detail
DF2017/6
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 32.86 SAMNET-informačný systém, Lučná 407/7,949 01,Nitra Zaslanie informacií o dotáciach a grantoch na rok 2017 Detail
DF2017/5
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 77.20 Kundrat, 072 15,Budkovce oprava 1ks studňové čerpadlo Detail
DF2017/4
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 96.00 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 Verejná správa ročný prístup Detail
DF2017/3
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 26.40 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 FS 2017 Detail
DF2017/2
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 609.96 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava Stravné lístky 1/2017 Detail
DF2017/1
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 563.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 1/2017 obec,KD Detail
DF2016/215
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 13.67 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 Vyučtovanie FS za rok 2016 Detail
DF2016/214
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 577.07 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina VO Detail
DF2016/213
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 66.36 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce vyúčtovanie služieb - SOU Detail
DF2016/212
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 367.87 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina VO Detail
DF2016/211
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 85.79 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Pevná linka obec,KD Detail
DF2016/210
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 681.91 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce Komunálny odpad 12/2016 Detail
DF2016/209
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 70.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Práce technika PO Detail
DF2016/208
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 60.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Práce technika PO Detail
DF2016/207
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 52.42 Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina Ročné vedenie účtu cenných papierov r.2016 Detail
DF2016/206
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 124.64 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné DS Detail
DF2016/205
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 4.72 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné DS Detail
DF2016/203
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 1200.00 Ing.Figľar Jozef, J.Palkoviča 10,071 01,Michalovce Overenie účtovnej závierky za rok 2015 Detail
DF2016/202
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 149.47 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Detail
DF2016/201
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 1.20 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2016/200
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 45.15 Slovak Telecom, Michalovce Mobil starosta Detail
DF2016/199
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 300.52 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina VO Detail
DF2016/198
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 100.00 tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov Odborné poradenstvo 122016 Detail
DF2016/197
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 100.00 tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov Odborné poradenstvo 11/2016 Detail
DF2016/196
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 492.00 Ing.Petra Masárová, Pod hájom 1097,018 41,Dubnica nad Váhom Ohňostroj Detail
DF2016/195
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 530.14 TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce Materiál obecný dom Detail
DF2016/194
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 80.59 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Pevná linka obec,KD Detail
DF2016/193
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 67.60 INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži Obecné noviny r.2017 Detail
DF2016/192
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 560.00 MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica Systémová podpora 01.12.2016-30.11.2016 Detail
DF2016/191
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 563.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn obec ,KD Detail
DF2016/190
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 53.80 LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov Stolový kalendár Detail
DF2016/189
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 152.20 Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Detail
DF2016/188
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 455.01 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce Komunálny odpad 11/2016 Detail
DF2016/187
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 609.96 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava Jedálne kupóny 12/2016 Detail
DF2016/186
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 630.00 Paľo, 42,072 16,Žbince Zemné práce strojom LB 110B Detail
DF2016/185
(Faktúra prijatá)