Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Žbince

erb Žbince 34
07216 Hatalov
www.zbince.sk
IČO: 326089, DIČ: 2020742779

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 87 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2020/309
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Ochrana osobných údajov GDPR 12/2020 Detail
DF2020/308
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 200.00 FAVS Ivan Drobňak, 071 01,Michalovce Videozáznam a fotoreportáž DHZ Detail
DF2020/307
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 54.00 LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov Stolový kalendár ERBY Detail
DF2020/306
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 0.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS preplatok Detail
DF2020/305
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 90.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby 4. štvrťrok 2020 Detail
DF2020/304
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 90.00 Mgr.Peter Vaľo Poskytovanie služieb v oblasti CO za 4 Q 2020 Detail
DF2020/303
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 637.56 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Odpad 11 /2020 Detail
DF2020/302
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 11 /2020 Detail
DF2020/301
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 57.47 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2020/300
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany Mesačný poplatok,odchyt 11/2020 Detail
DF2020/299
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12/2020 Detail
DF2020/298
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 11/2020 Detail
DF2020/293
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 801.25 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
Zmluva o poskytovaní služieb MOM
(Zmluva)
04.03.2021 0.00 IVA COMPANY s.r.o., 072 05 Bracovce 96 Zmluva o poskytovaní služieb MOM-06.03.2021 Detail
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
25.02.2021 0.00 IVA COMPANY s.r.o., 072 05 Bracovce 96 Zmluva o poskytovaní služieb MOM Detail
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
17.02.2021 0.00 JAMESO s.r.o, P. Horova 1016/16, 073 01 Sobrance Zmluva o poskytovaní služieb MOM Detail
Dodatok 2/2021
(Zmluva)
11.02.2021 0.00 FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce Dodatok č.2/2021 na zber jedlých olejov a tukov Detail
Dodatok 1/2021
(Zmluva)
11.02.2021 0.00 FÚRA, s..ro, SNP 77, 044 42 Rozhanovce Dodatok k zmluve na vývoz nebezpečného odpadu Detail
Zmluva MOM
(Zmluva)
10.02.2021 0.00 JAMESO s.r.o, P. Horova 1016/16, 073 01 Sobrance Zmluva o poskytovaní služieb MOM Detail
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
20.01.2021 0.00 DZS-M.K. TRANS, s.r.o, Staničná 3, 071 01 Michalovce Zmluva o poskytovaní služieb MOM Detail
Dodatok č.1
(Zmluva)
28.12.2020 0.00 1, východoslovenská OZV, s.r.o, Mlynská 27, 040 01 Košice Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s oppadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O34/2021 Detail
DF2020/297
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 135.11 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2020/296
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 717.75 NOVOPHARM s.r.o., Komenského 38,07101,Michalovce Vitamin D3 pre dôchodcov Detail
DF2020/295
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2020/294
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 420.26 KOVEX-STAVEBNINY s.r.o., Pekárenská 4,07101,Michalovce Materiál Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 87 >> Spolu