Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 57 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
3/2020
(Objednávka vystavená)
03.04.2020 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s., Komenského 50, Košice, 042 48 Objednávka - Vývoz žúmp domácnosti od 46-60 km Detail
20200059
(Faktúra prijatá)
25.03.2020 200.00 Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice Služby súvisiace s vedením účtovníctva za 02/2020 Detail
20200058
(Faktúra prijatá)
25.03.2020 32.00 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20200057
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 40.27 Generali Slovensko, Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 26 Poistenie majetku Detail
20200056
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 36.71 KOOPERATIVA, Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 Poistenie majetku obce - doplatok Detail
20200055
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 204.36 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Služby verejného osvetlenia Detail
20200054
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 192.00 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Aktualizácia programu TOPSET na rok 2020 Detail
20200053
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 216.00 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60km Detail
20200052
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 143.70 CEITV, o.z. NCH Hornád - Milič - poskytnuté služby Detail
20200051
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 337.68 KOSIT a.s. Odvoz zmesového komunálneho odpadu Detail
ZMLUVA č. 3200695
(Zmluva)
18.03.2020 0.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka Detail
20200050
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 17.00 OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd - Voľby do NRSR 2020 Detail
20200049
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 20.00 OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd za 02/2020 Detail
20200048
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 414.16 SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenska 7/A 82109 Bratislava Elektrická energia za 02/2020 Detail
20200047
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 36.90 RVC Košice Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2020 Detail
20200046
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20200045
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 31.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice Elektrina - dodávka a distribúcia Detail
20200044
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 200.00 Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice Spracovanie účtovníctva za 01/2020 Detail
ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
(Zmluva)
16.03.2020 0.00 Základná škola s materskou školou sv. Marka Križana, Rehoľná 2, 040 18 Košice - Krásna Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území poskytovateľa. Detail
ZMLUVA o poskytovaní všeobecne prospešných služieb č. 0206
(Zmluva)
13.03.2020 143.70 CEiTV, o.z., Pajorova 3 Zabezpečenie aktivity podľa plánu činnosti -KLASTER cestovného ruchu Slanské vrchy a spracovanie projektu pri budovaní "Náučného chodníka - Hornád-MILIČ" Detail
20200042
(Faktúra prijatá)
11.03.2020 20.40 Slovenský ochr. zväz aut., Rastislavova 3 82108 Bratislava Autorská odmena za licenciu na verejné používanie hudobných diel - Autorský zákon Detail
20200043
(Faktúra prijatá)
11.03.2020 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Dezinfekcia vodných zdrojov Detail
20200041
(Faktúra prijatá)
11.03.2020 57.96 VYRPO, s.r.o. Pluhovanie snehu Detail
20200040
(Faktúra prijatá)
11.03.2020 186.00 Združenie obcí Slanského mikroregiónu Členské ZO na rok 2020 Detail
20200039
(Faktúra prijatá)
11.03.2020 32.00 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20200038
(Faktúra prijatá)
11.03.2020 20.00 OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd za 01/2020 Detail
20200037
(Faktúra prijatá)
11.03.2020 513.00 KOSIT a.s. Odvoz zmesového komunálneho odpadu Detail
20200036
(Faktúra prijatá)
11.03.2020 38.50 Komunálna poisťovňa, Hlavná 62 04001 Košice Poistenie motorového vozidla Detail
02/2020
(Objednávka vystavená)
11.03.2020 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., , Komenského 50, Košice, 042 48 Objednávka na vývoz žúmp - domácnosti od 46-60km Detail
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
(Zmluva)
03.03.2020 0.00 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 TRNAVA Bezodplatné poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby podľa nariadenia EP a Rady EÚ č. 910/2014 Detail
20200035
(Faktúra prijatá)
21.02.2020 18.93 Obchod - SVK , s.r.o., Chotčanská 117/40 09101 Stropkov Vlajka EÚ - 100x150 - tunel Detail
20200034
(Faktúra prijatá)
21.02.2020 21.42 Daffer spol.s.r.o., Včelárska 1 97101 Prievidza Obal A5 L na karty k evidencii obyvateľstva Detail
20200033
(Faktúra prijatá)
21.02.2020 70.00 EXCO - HN, s. r. o., Lesná 885/5 06601 Humenné Softvér - "CINTORÍN" verzia 1.70 Detail
20200032
(Faktúra prijatá)
21.02.2020 334.50 SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenska 7/A 82109 Bratislava Spotreba elektrickej energie- 01/2020 Detail
20200031
(Faktúra prijatá)
21.02.2020 204.36 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Služby za správu verejného osvetlenia Detail
20200030
(Faktúra prijatá)
21.02.2020 297.05 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413 04011 Košice Tonery do tlačiarní Detail
20200029
(Faktúra prijatá)
21.02.2020 20.21 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20200028
(Faktúra prijatá)
21.02.2020 31.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice Elektrina - dodávka a distribúcia Detail
Darovacia zmluva - Agropodnik SLAMOZ spol.s.r.o.
(Zmluva)
19.02.2020 0.00 Agropodnik SLAMOZ, spol.s.r.o. Zemplínska Teplica, Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica Darovacia zmluva - PLES DHZO
Slanská Huta
Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
19.02.2020 0.00 Martina Urbanová Prenájom obecného bytu Detail
20200027
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 14.07 Generali Slovensko, Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 26 Poistenie - Generali poisťovňa a.s. Detail
20200026
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 6.58 Generali Slovensko, Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 26 Poistenie - Generali Poisťovňa, a.s. Detail
20200025
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Dezinfekcia vodných zdrojov (studní) Detail
20200024
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 115.92 VYRPO, s.r.o. Údržba ciest - pluhovanie snehu Detail
20200023
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 200.00 Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice Služby súvisiace s vedením účtovníctva za mesiac 12/2019 Detail
20200022
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 83.76 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozska 4/B 82109 Bratislava Kancelárske potreby Detail
DOHODA č. 20/41/010/103
(Zmluva)
05.02.2020 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice - Staré Mesto DOHODA č. 20/41/010/103 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení Detail
20200021
(Faktúra prijatá)
05.02.2020 180.00 SEO s.r.o., Bukurešťská 25 04001 Košice Účastnícky poplatok za školenie Detail
20200020
(Faktúra prijatá)
05.02.2020 43.40 Profi Vision s.r.o., Seberíniho 8 82103 Bratislava Spotrebný materiál do kuchyne v Kultúrnom dome. Detail
20200019
(Faktúra prijatá)
05.02.2020 202.10 Vladimír JANOŠ - REHAP, Sládkovičeova 15 08301 Sabinov Kontrola,oprava hasiacích prístrojov a tlakovanie hadíc Detail
20200018
(Faktúra prijatá)
05.02.2020 216.00 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km Detail
20200014
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 55.00 OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd - 12/2019 Detail
20200017
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 26.84 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20200016
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 16.80 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Poplatok za aktualizáciu programu WinCity Evidencia obyvateľov, Registratúra Detail
20200015
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 21.50 Mgr. Stanislav Andiľ - STAN, Nový Salaš 92 04417 Nový Salaš Grafika a výroba plastovej tabuľky A4 s potlačou na jednej strane "Vodný zdroj" Detail
20200013
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 204.36 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Služby správy verejného osvetlenia - 01/2020 Detail
20200012
(Faktúra prijatá)
27.01.2020 4.25 Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice finančné vysporiadanie za elektrinu - 12/2019 Detail
20200011
(Faktúra prijatá)
20.01.2020 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Dezinfekcia vodných zdrojov Detail
20200010
(Faktúra prijatá)
20.01.2020 322.44 KOSIT a.s. Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 12/2019 Detail
20200009
(Faktúra prijatá)
20.01.2020 309.12 SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenska 7/A 82109 Bratislava Vyúčtovanie spotreby elektriny - 12/2019 Detail
20200008
(Faktúra prijatá)
20.01.2020 30.00 SoftComProg, Potočná 22 04001 Košice Správa databázy servera WinIbeu 02 Detail
20200007
(Faktúra prijatá)
20.01.2020 20.66 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20200006
(Faktúra prijatá)
20.01.2020 254.02 SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenska 7/A 82109 Bratislava Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2019 Detail
20200005
(Faktúra prijatá)
20.01.2020 14.82 SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenska 7/A 82109 Bratislava Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2019 Detail
20200004
(Faktúra prijatá)
20.01.2020 248.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice POPLATOK za vložné na základe počtu obyvateľov Detail
20200003
(Faktúra prijatá)
20.01.2020 35.02 Komunálna poisťovňa, Hlavná 62 04001 Košice Poistné - Povinné zmluvné poistenie Detail
20200002
(Faktúra prijatá)
20.01.2020 43.08 Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 1 01011 Žilina Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2019 Detail
20200001
(Faktúra prijatá)
20.01.2020 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon činnosti technika požiarnej ochrany právnickej osoby /TPO/ za IV.Q/2019 Detail
01/2020
(Objednávka vystavená)
17.01.2020 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Komenského 50, Košice, 042 48 Objednávka na vývoz žúmp - domácnosti od 46-60km Detail
02/2019
(Zmluva)
31.12.2019 0.00 VYRPO,s.r.o. Zimná údržba ciest Detail
07/2019/8BJ
(Zmluva)
30.12.2019 0.00 Ing. Medzihradský Prenájom obecného bytu Detail
20190170
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 600.00 AUDIT-LD , s.r.o., Podtatranského 962/2 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto Audit účtovnej závierky za rok 2018 Detail
20190169
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 24.00 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2019 Detail
20190168
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 200.00 Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice služby súvisiace s vedením účtovníctva za mesiac - 11/2019 Detail
20190167
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 52.80 CEITV, o.z. Aktivity Klastra cestovného ruchu Slanské vrchy Detail
20190166
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 26.20 Generali Slovensko, Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 26 Poistné na obdobie I.Q/2020 Detail
20190165
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 28.40 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40 01001 Žilina Publikácia : Zákony 2020 Detail
20190164
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd - 11/2019 Detail
20190163
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 191.48 Slovakia energy s.r.o, Penenská 29 81103 Bratislava 1 Spotreba elektriny za 11/2019 Detail
20190162
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 75.00 Beem Servis,s.r.o. Služba za výkon funkcie"zodpovednej osoby"a zabezpečenie súladu s VN o ochrane údajov GDPR Detail
20190161
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 333.36 KOSIT a.s. Odvoz zmesového komunálneho odpadu Detail
20190160
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 26.50 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20190159
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 204.36 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Služby správy verejného osvetlenia - 12/2019 Detail
2019
(Zmluva)
13.12.2019 600.00 Ing. Ľubica Leuschel, Podtatranského 962/2 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Detail
2019-2020
(Zmluva)
13.12.2019 600.00 Ing. Ľubica Leuschel, Podtatranského 962/2 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Detail
19000001
(Zmluva)
13.12.2019 0.00 SoftComProg, Potočná č. 22 Dodatok zmluvy Detail
0210
(Zmluva)
11.12.2019 52.80 CEiTV, o.z., Pajorova 3 Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb Detail
20190158
(Faktúra prijatá)
09.12.2019 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Dezinfekcia vodných zdrojov Detail
20190157
(Faktúra prijatá)
09.12.2019 30.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice Elektrina - dodávka a distribúcia Detail
20190156
(Faktúra prijatá)
09.12.2019 200.00 Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice Účtovnícke služby za 10/2019 Detail
20190155
(Faktúra prijatá)
09.12.2019 24.00 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Telekomunikačné služby Detail
20190154
(Faktúra prijatá)
09.12.2019 95.40 Štátny veterinárny a potravinový ústav Rozbor vody Detail
20190153
(Faktúra prijatá)
09.12.2019 21.00 Mgr. Stanislav Andiľ - STAN, Nový Salaš 92 04417 Nový Salaš Výroba pozvánok pre seniorov Detail
20190152
(Faktúra prijatá)
09.12.2019 61.00 CUKROVINKY s.r.o., Polom 1208 02901 Námestovo Cukrovinky do balíčkov pre dôchodcov Detail
20190151
(Faktúra prijatá)
09.12.2019 204.36 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Služby verejného osvetlenia za 11/2019 Detail
20190150
(Faktúra prijatá)
27.11.2019 250.00 ALI TENDER, s.r.o., Obrancov mieru 68 08001 Prešov Verejné obstarávanie zákazky - " Rekonštrukcia rigolov v obci Slanská Huta " Detail
20190149
(Faktúra prijatá)
27.11.2019 336.24 KOSIT a.s. Odvoz komunálneho odpadu Detail
20190148
(Faktúra prijatá)
27.11.2019 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd - 10/2019 Detail
Dohoda č. 19/41/012/60
(Zmluva)
22.11.2019 0.00 ÚPSVaR, Staničné námestie 9 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Detail
20190145
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 42.24 ZMOS, Bezručova 9 81109 Bratislava Členský príspevok na rok 2020 Detail
20190146
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 125.30 Slovakia energy s.r.o, Penenská 29 81103 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie Detail
20190147
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 326.00 Slovakia energy s.r.o. Elektrická energia za 11/2019 Detail
20190144
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Dezinfekcia vodných zdrojov Detail
20190143
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 30.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice Dodávka elektriny Detail
20190142
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 20.74 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20190141
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 24.00 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikační služby Detail
20190140
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 204.36 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa verejného osvetlenia za 07/2019 Detail
20190139
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa verejného osvetlenia za 06/2019 Detail
20190138
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa verejného osvetlenia za 05/2019 Detail
20190137
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 204.36 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Služby - správa verejného osvetlenia Detail
2/2019
(Zmluva)
13.11.2019 0.00 Dojuna, s.r.o., Stará prešovská 10 Zmluva o dielo Detail
08/2019
(Objednávka prijatá)
06.11.2019 0.00 VVS Košice Objednávka 08/2019 Detail
Dodatok k zmluve o dielo 572/2017
(Zmluva)
05.11.2019 0.00 Kosit a.s. Dodatok k zmluve o dielo Detail
20190136
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 200.00 Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice Služby - vedenie účtovníctva za 09/2019 Detail
20190135
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 15.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd za 09/2019 Detail
20190134
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 13.20 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o., Galvaniho 17/B 82104 Bratislava Servis k tlačiarni Konica Minolta Detail
20190133
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 38.40 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o., Galvaniho 17/B 82104 Bratislava Oprava tlačiarne Konica Minolta Detail
20190132
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 157.38 BBC Systém s.r.o., Kamenárska 186 96601 Hliník nad Hronom Radiátory - SOMOGYI Floor 1000 Detail
20190131
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 199.80 ELEKTRO - SERVIS MK, s.r.o., Myslavská 185 04016 Košice Elektrická prehliadka elektrokotlov Detail
20190130
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 59.28 Slovakia energy s.r.o. Vyúčtovanie spotreby elektriny Detail
20190129
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 15.22 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Telekomunikačné služby Detail
20190128
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 26.20 Generali Slovensko, Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 26 Poistné - Generali Detail
20190127
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 336.24 KOSIT a.s. Odvoz odpadu Detail
20190126
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 30.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice Elektrina - dodávka a distribúcia za 10/2019 Detail
20190125
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 35.02 Komunálna poisťovňa, Hlavná 62 04001 Košice Poistné na obdobie : 01.11.2019 - 31.01.2020 Detail
20190124
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 72.00 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti Detail
20190123
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Dezinfekcia vodných zdrojov Detail
20190122
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon činnost technika požiarnej ochrany za 07-09/2019 Detail
20190121
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 75.00 Beem Servis,s.r.o. Služby - výkon funkcie"zodpovednej osoby" / GDPR / Detail
20190120
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 24.00 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20190119
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 204.36 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Služby verejného osvetlenia - Zmluva o nájme a o poskytovaní služieb Detail
Dohoda č. 19/41/50j/85
(Zmluva)
23.10.2019 0.00 ÚPSVaR Dohoda o poskytnutí príspevku Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
23.10.2019 0.00 Ing. Roman Kiš Prenájom obecného bytu Detail
09/2019
(Objednávka vystavená)
22.10.2019 250.00 Ali Tender, Obrancov mieru 68, Prešov Objednávka VO Detail
20190118
(Faktúra prijatá)
02.10.2019 240.00 MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49 82106 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb - Mapový portál obce Detail
20190117
(Faktúra prijatá)
02.10.2019 45.00 CLEERIO Bio - Nexus SK, s.r.o. Servisné poplatky CE Detail
20190116
(Faktúra prijatá)
02.10.2019 200.00 Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice Služby účtovníctva za 08/2019 Detail
20190115
(Faktúra prijatá)
02.10.2019 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku obce Detail
20190114
(Faktúra prijatá)
02.10.2019 492.00 KOSIT a.s. Odvoz komunálneho odpadu Detail
20190113
(Faktúra prijatá)
02.10.2019 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Služby - spracovanie miezd za 08/2019 Detail
20190112
(Faktúra prijatá)
02.10.2019 24.98 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20190111
(Faktúra prijatá)
02.10.2019 30.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Elektrina - dodávka a distribúcia Detail
20190110
(Faktúra prijatá)
02.10.2019 1299.60 TS Building s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť Čistenie rigolov, vypratanie, odvoz a likvidácia odpadu z čiernej skladky - HRUN Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
02.10.2019 500.00 FK Štart - Slanská Huta Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Detail
Zmluva o poskytnutí služieb
(Zmluva)
02.10.2019 950.00 Združenie VIDIEK, Na hore 1733/17 Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti spracovania adm. podkladov Detail
07/2019
(Objednávka vystavená)
22.09.2019 0.00 Čížek Petr, Masarykova 1667/2 Objednávka - Projektová dokumentácia Detail
MSD Slanská Huta 01
(Zmluva)
19.09.2019 240.00 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Detail
20190109
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Dezinfekcia vodných zdrojov Detail
20190108
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 110.50 Gamanova s.r.o., Lipov 586 69672 Lipov Popelnice plastové 120 l Detail
20190107
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 193.20 EKOTEC spol. s r. o. Ročná kontrola multifunkčného ihriska Detail
20190106
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 220.00 Pavel Kináč Vývoz VKK 8 m3 Detail
20190105
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 82.20 Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocka 30 81101 Bratislava Tonery do tlačiarní Detail
20190104
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 240.00 webwx.digital s.r.o., Ostrovského 2 04001 Košice web. aplikácia : www.slanskahuta.sk Detail
20190103
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 263.05 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Garančná prehliadka IVECO DAILY Detail
20190102
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 2496.40 Florian s.r.o, Priekopská 26 03608 Martin Nákup materiálu, hasiacích prístrojov a oblečenia pre DHZ Detail
20190101
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 24.00 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20190100
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 204.36 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Služby správy verejného osvetlenia Detail
20190099
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 70.00 PETINA Ingrid Lineková, Čeláre 90 99122 Bušince Dekontaminácia chladiaceho zariadenia v Dome smútku Detail
20190098
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 30.00 j2-net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa Služby - zverejňovanie dokumentov Detail
20190097
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 319.56 KOSIT a.s. SLUŽBY - odvoz komunálneho odpadu Detail
20190096
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 200.00 Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice Účtovné služby za mesiac 07/2019 Detail
20190095
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd - 07/2019 Detail
20190094
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20190093
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 264.60 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13 81499 Bratislava Predplatné -Online knižnice Detail
20190092
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 30.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Elektrina - dodávka a distribúcia Detail
20190091
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 159.01 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Vývoz obsahu žúmp - Projekt Čisté obce Detail
20190090
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 240.00 webwx.digital s.r.o., Ostrovského 2 04001 Košice web aplikácia : www.slanskahuta.sk Detail
20190089
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 80.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Poplatok - vložne pre Obec Beniakovce - Spoločná úradovňa Detail
20190088
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 24.00 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatok za telekomunikačné služby Detail
6/2019
(Objednávka vystavená)
26.08.2019 0.00 TS Building, s.r.o., Bajzova 4 Objednávka na zemné a výkopové práce a likvidáciu sute Detail
Objednávka č. 5/2019
(Objednávka vystavená)
26.08.2019 220.00 Pavel Kináč, Parkova 270/56 Objednávka VKK Detail
Ekotec
(Zmluva)
15.08.2019 0.00 ECOTEC, spol. s r.o. Zmluva o kontrolnej činnosti Detail
04/2019
(Objednávka vystavená)
09.08.2019 264.60 Verlag Dashofer, Železničiarska 13 Objednávka - predplatné Detail
Zmluva o vedení účtovníctva
(Zmluva)
02.08.2019 0.00 EKOMA, Humenská 338/5 Zmluva o vedení účtovníctva Detail
20190087
(Faktúra prijatá)
26.07.2019 30.00 Aqua Viva, Jánošíková 1 Dezinfekcia vody Detail
20190086
(Faktúra prijatá)
26.07.2019 25.00 Obec Beniakovce, Kmeťová 20 Spracovanie miezd Detail
20190085
(Faktúra prijatá)
26.07.2019 304.32 Kosit a.s., Rastislavova 98 Odvoz odpadu Detail
20190084
(Faktúra prijatá)
26.07.2019 56.68 PFK, Samova 11 Poistné Detail
20190083
(Faktúra prijatá)
26.07.2019 19.99 T-com, Bajkalská 28 Telekomunikačné služby Detail
20190082
(Faktúra prijatá)
26.07.2019 35.02 Komunálna poisťovňa, Horná 82 Poistné Detail
20190081
(Faktúra prijatá)
26.07.2019 328.51 Obec Beniakovce, Kmeťová 20 Vložné Detail
20190079
(Faktúra prijatá)
26.07.2019 26.20 Generali, Lamačská cesta 3 Poistné Detail
20190078
(Faktúra prijatá)
26.07.2019 75.00 BeeM, Antona Bernoláka 2 GDPR Detail
20190075
(Faktúra prijatá)
26.07.2019 60.00 webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, Ke Lets Enkrypt Detail
20190080
(Faktúra prijatá)
26.07.2019 30.00 VSE, Mlynská 31 Dodávka a distribúcia elektriny Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
23.07.2019 1839.12 Miroslav Lovász Nájomná zmluva Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
23.07.2019 1839.12 Kamil Želinský Nájomná zmluva Detail
20190077
(Faktúra prijatá)
09.07.2019 100.00 R.D, Tech., Šarešské Sokolovce 215 Fa za výkon požiarneho technika Detail
20190076
(Faktúra prijatá)
09.07.2019 240.00 webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, Ke Fa za zriadenie webovej aplikácie Detail
20190074
(Faktúra prijatá)
09.07.2019 25.66 Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30 Bratislava Konica Minolta - toner Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
09.07.2019 1454.00 Eva Tóthová Nájomná zmluva Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
09.07.2019 2040.00 Alžbeta Feketeová Nájomná Zmluva Detail
20190073
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 20.50 Slovak Telekom Telekomunikačné služby Detail
20190072
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 107.14 Groupama PZP Detail
20190071
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 27.00 Slovak Telekom Telekomunikačné služby Detail
20190070
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 20.00 Obec Beniakovce Spracovanie miezd Detail
20190069
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 30.00 VSE Elektrina - dodávka a distribúcia Detail
20190068
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 45.00 Cleerio Servisné poplatky Detail
20190067
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 85.18 JUDr. Miriam Jáchymová Právne služby Detail
20190066
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 53.00 VVS Košice Vývoz obsahu žúmp Detail
20190065
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 17.00 Obec Beniakovce Spracovanie miezd EP Detail
20190064
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 28.40 PORADCA s.r.o Zálohová faktúra - PP Detail
20190063
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 297.12 Kosit a.s. Odvoz odpadu Detail
20190062
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 172.49 JUDr. Lenka Borovská Trovy exekúcie Detail
20190061
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 157.95 Mobelix Košice Nákup DHM Detail
20190060
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 124.92 JUDr. Lenka Borovská Trovy exekúcie Detail
20190059
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 159.01 VVS Košice Vývoz obsahu žúmp Detail
20190058
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 50.00 SoftComp Fakltúra - softvér Detail
20190057
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 24.97 T-com Telekomunikačné služby Detail
20190056
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 50.00 DPO Bratislava Školné Detail
20190055
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 336.24 Kosit a.s. Odvoz odpadu Detail
20190054
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 22.10 REPREZENT Gajdoš Gabriel Zástava SR Detail
20190053
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 20.40 Mária Andiľová Plastová tabuľa s potlačou Detail
20190052
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 15.00 Obec Beniakovce Spracovanie miezd 05/2019 Detail
20190051
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 30.00 VSE Elektrina 05/2019 Detail
20190050
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 19.99 Slovak Telekom Telekomunikačné služby Detail
20190049
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 26.20 Generali Poistné Detail
20190048
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 68.51 JUDr. Lenka Borovská zastavenie exekúcie Detail
20190046
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 52.99 Slovak Telekom Telekomunikačné služby Detail
20190045
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 187.84 Ecoled Solutions Osvetlenie 04/2019 Detail
20190044
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 220.00 Pavel Kináč Veľkokapacitný kontajner Detail
20190043
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 19.00 Obec Beniakovce Spracovanie miezd 04/2019 Detail
20190042
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 83.65 Ives Košice WinIbeu 2019/2020 Detail
20190041
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 30.00 Aqua Viva Dezinfekcia studní Detail
20190040
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 500.04 Kosit a.s. Odpad 03/2019 Detail
20190039
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 0.00 Obec Beniakovce Spracovanie miezd 03/2019 Detail
20190037
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 106.01 VVS Košice Faktúra za vývoz žúmp Detail
20190037
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 26.16 Ives - Košice IVES Košice Detail
20190036
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 30.00 Energia 04/2019 Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
28.06.2019 975.12 Vlasta Škerliková Prenájom bytových priestorov Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
28.06.2019 1478.28 Miloš Kohút Prenájom bytových priestorov Detail
Zmluva o vytvorení Webstránky
(Zmluva)
27.06.2019 0.00 Webex.digital s.r.o Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu Detail
3/2019/8bj
(Zmluva)
31.05.2019 0.00 Július Bakajsa Nájomná zmluva Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
31.05.2019 1625.88 Peter Novotný Prenájom bytových priestorov Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
31.05.2019 1478.28 Miriam Jáchymová, JUDr. Nájomná zmluva Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
31.05.2019 1454.28 Stanislav Seliga Nájomná zmluva Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
31.05.2019 1649.88 Mária Perún Nájomná zmluva Detail
Zmluva o službách vo výpočtovej technike
(Zmluva)
10.05.2019 0.00 SoftComp Zmluva o službách vo výpočtovej technike Detail
Mandátna zmluva
(Zmluva)
02.05.2019 0.00 Mandátna zmluva Detail
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
(Zmluva)
02.05.2019 0.00 Zmluva Detail
20190035
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 19.99 Slovak Telekom Fa za telekomunikačné služby 03/2019,fa.č. 35/2019 Detail
20190034
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 41.00 Obec Beniakovce Fa za mzdy na voľby prezidenta, fa.č. 34/2019 Detail
20190033
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 75.00 BeeM Servis,s.r.o. FA za GDPR 1.Q.2019,fa.č. 33/2019 Detail
20190032
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 324.00 TOPSET Solutions,s.r.o. FA za aktualizáciu programu za rok 2019, fa.č. 32/2019 Detail
20190031
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 100.00 R.D.TECH. Fa za výkon činnosti technika požiarnej ochrany PO,fač. 31/2019 Detail
20190030
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 252.00 Media Informačná Inštitúcia,s.r.o. Predfaktúra za propagačné služby,fač. 30/2019 Detail
20190029
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 240.00 Profesionálny register,s.r.o. Fa za reklamné služby 2019/2020, fa č. 29/2019 Detail
20190028
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 187.84 EcoLed Solutions a.s Fa za osvetlenie 03/2019,fa.č. 28/2019 Detail
20190027
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 71.40 Slovak Telekom Fa za telekomunikačné služby 03/2019, fa.č. 27/2019 Detail
20190026
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 45.00 Bio-Nexus SK,s.r.o. Fa za servisné poplatky za 1 obdobie,fa.č. 26/2019 Detail
20190025
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 30.00 Obec Beniakovce Fa za mzdy 02/2019,fa č. 25/2019 Detail
20190024
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 30.00 AQAU-VIVA Dušan Szabó Fa za dezinfekciu vodných zdrojov,fa.č. 24/2019 Detail
20190023
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 348.60 Kosit,a.s. FA za odvoz odpadu,fač. 23/2019 Detail
20190022
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 56.68 Prvá Komunálna Finančná,a.s., Samova 11,Nitra FA za poistenie majetku,fa č. 22/2019 Detail
20190021
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 57.96 VYRPO,s.r.o. Fa za pluhovanie snehu, fač. 21/2019 Detail
20190020
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 20.40 SOZA Fa za autorskú odmenu rok 2019,fač. 20/2019 Detail
20190019
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 20.15 Slovak Telekom, Bajkalská 28 Fa za telekomunikačné služby 02/2019,fa.č. 19/2019 Detail
20190018
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 30.00 VSE,a.s., Mlynská 31 Fa za dodávku a distribúciu elektriny ,fa č.18/2019 Detail
Objednávka VKK
(Objednávka vystavená)
16.04.2019 220.00 Pavel Kináč, Parkova 270/56 Objednávka veľkokapacitného kontajnera Detail
Nájomná zmluva č.05/2019/8BJ
(Zmluva)
05.04.2019 1502.28 Dominik Balog, Slanská Huta 6, 044 17 Prenájom obecného bytu Detail
Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
(Zmluva)
11.03.2019 0.00 NATUR - PACK Dodatok č.2 k zmluve Detail
T - com, zmluva o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
11.03.2019 0.00 T-com Zmluva o poskytovaní verejných služieb Detail
20190017
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 81.68 Slovak Telekom Fa za telekominikačné služby 22.01.2019-21.02.2019, fa č. 17/2019 Detail
20190016
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 20.00 Obec Beniakovce Fa za spracovanie miezd január 2019, fa .č. 16/2019 Detail
20190015
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 30.00 AQAU-VIVA Dušan Szabó Fa za vykonanú dezinfekciu 2ks vodných zdrojov, fa.č. 15/2019 Detail
20190014
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 185.25 Združenie obci Slanského mikroregiónu Fa za členské za rok 2019, fa. č. 14/2019 Detail
20190013
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 190.08 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Fa za stravné lístky , fa č. 13/2019 Detail
20190012
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 368.16 Kosit,a.s. Fa za odvoz odpadu za 01/2019, fa .č. 12/2019 Detail
20190011
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 144.00 wbx, s.r.o. Fa za doménu,webhosting rok 2019, fa. č. 11/2019 Detail
20190010
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 187.84 EcoLed Solutions a.s Fa za služby verejného osvetlenia za 02/2019, fa. č. 10/2019 Detail
20190009
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 30.00 VSE,a.s. Fa za elektrinu 02/2019, fa.č. 9/2019 Detail
20190008
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 19.99 Slovak Telekom Fa za telekomunikačné služby 01/2019, fa.č. 8/2019 Detail
20190007
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 347.76 VYRPO,s.r.o. Fa za pluhovanie snehu 012019,fa.č. 7/2019 Detail
20190006
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 38.40 SLOVGRAM Fa za odmeny výkonným umelcom a výrobcom rok 2019, verejný rozhlas Detail
20190005
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 81.68 Slovak Telekom Fa za telekomunikačné služby 22.12.2018-21.1.2019, fa.č. 5/2019 Detail
20190004
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 88.00 UMP,s.r.o. Fa za informačnú brožúru WS, fa.č. 4/2019 Detail
20190003
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 30.00 AQAU-VIVA Dušan Szabó Fa za vykonanú dezinfekciu 2ks vodných zdrojov, fa.č. 3/2019 Detail
20190002
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 187.84 EcoLed Solutions a.s Fa za služby verejného osvetlenia za 01.01.-31.01.2019, fa.č. 2/2019 Detail
20190001
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 165.49 Obec Beniakovce, Kmeťova 20 Fa za vložné v súlade s dohodou o zriadení spoločného obecného úradu - fa č. 01/2019 Detail
Dohoda č. 19/41/010/52
(Zmluva)
06.02.2019 0.00 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9 Dohoda č. 19/41/010/52 Detail
Nájomná zmluva č.03/2019/6BJ
(Zmluva)
01.02.2019 1625.88 Stanislav Seliga Prenájom obecného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 07/2019/BJ
(Zmluva)
01.02.2019 1728.00 Martina Urbanová Prenájom obecného bytu Detail
20180195
(Faktúra prijatá)
22.01.2019 32.40 Disig a.s. Fa za certifikát pre elektronickú pečať -fa č. 195/2018 Detail
20180194
(Faktúra prijatá)
22.01.2019 372.48 KOSIT a.s. Fa č. 194/2018 za vývoz komunálneho odpadu Detail
12020
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 414.42 Slovakia energy Preplatok vyúčt. spotreby elektriny za r. 2018 - dobr. č. 032018 DHZ Detail
12019
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 7.64 Slovakia energy Preplatok vyúčt. spotreby elektriny za r. 2018 - dobr. č. 022018 starý OcÚ Detail
12018
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 478.02 Slovakia energy Preplatok vyúčt. spotreby elektriny za r. 2018 - dobr. č. 012018 OcÚ + KD Detail
20180184
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 136.47 Vladimír JANOŠ - REHAP, Sládkovičeova 15 08301 Sabinov Revízia has. prístrojov - fa č. 184/2018 Detail
20180192
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 6.33 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice penalizačná faktúra - fa č. 192/2018 Detail
20180191
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 109.04 Slovakia energy Vyúčtovanie elektriny - fa č. 191/2018 DN Detail
20180190
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 0.63 Slovakia energy Vyúčtovanie elektriny - fa č. 190/20178 Detail
20180189
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 40.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za spracovanie miezd- fa č.189/2018 Detail
20180188
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 12/2018 - fa č.188/2018 Detail
20180187
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 8.40 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Aktualizácia programov - fa č.187/2018 Detail
20180186
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 57.96 VYRPO, s.r.o. Zimná údržba ciest Detail
20180185
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 75.00 PP PROTECT s.r.o. Fa za výkon funkcie "zodpovednej osoby" o ochrane osobných údajov fa č.185/2018 Detail
20180183
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 10-12/2018 - fa č. 183/2018 Detail
20180182
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 43.08 Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 1 01011 Žilina Ročný poplatok za vedenie účtu CP Detail
20180181
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Fa č.181/2018 za dezinfekciu studní Detail
20180180
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 111.89 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 180/2018 Detail
20180179
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa č.179/2018 za telekomunikačné služby Detail
20180178
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.1.2019-31.3.2019- fa č.178/2018 Detail
20180177
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 12/2018- fa č.177/2018 Detail
20180176
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 81.60 EKOLAB, Napájadlá 17 04012 Košice Rozbor pitnej vody - fa č.176/2018 Detail
20180175
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za spracovanie miezd /voľby/- fa č.175/2018 Detail
20180174
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 144.00 wbx, s. r. o. Fa č. 174/2018 za webstránku Detail
20180173
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.1 - 31.3.2019 Detail
20180172
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 373.92 KOSIT a.s. Fa č. 172/2018 za vývoz komunálneho odpadu Detail
20180171
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 600.00 Ing. Daša Polončáková Audítorské služby fa č. 171/2018 Detail
20180170
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 11/2018 - fa č.170/2018 Detail
20180169
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.169/2018 Detail
Nájomná zmluva č.03/2019/6BJ
(Zmluva)
11.01.2019 1628.88 Jana Viglaská, Nový Salaš 68, 044 17 Nový Salaš Prenájom obecného bytu Detail
Dohoda o finančnom vysporiadaní
(Zmluva)
09.01.2019 6217.00 Daniel Stančik, Slanská Huta 80, 044 17 Detail
č.01/2019 Zmluva o dielo - ZÚC
(Zmluva)
07.01.2019 36.00 Vyrpo, s.r.o., Bardejovská 1, 040 11 Košice Zimná údržba miestnych komunikácií Detail
Nájomná zmluva č. 06/2019/8BJ
(Zmluva)
02.01.2019 2088.60 Martin Kužňar, Slanská Huta 68, 04417 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 07/2018/8BJ
(Zmluva)
17.12.2018 2064.60 Ing. Milan Medzihradský, Slanská Huta 90, o4417 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 04/2018/8BJ
(Zmluva)
11.12.2018 1478.28 Alžbeta Feketeová, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
20180168
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 30663.52 Industry Technology, s.r.o. Fa č.168/2018 za "stavebné práce "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta Detail
20180167
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 115.20 VYRPO, s.r.o. Zimná údržba ciest Detail
20180166
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 186.48 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 166/2018 Detail
20180165
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 750.00 Štúdio 1306 - Ing. arch. Martin Schaller Fa č.165/2018 za vypracovanie projektu Detail
20180164
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 187.24 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Dovoz pitnej vody - 6 b.j. Detail
20180163
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 9939.00 East Trade Co. s.r.o. výstavba detského ihriska Detail
20180162
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 88.30 MUCHOTLAČ, Buzulucká 14 04022 Košice fa č. 162/2018 za výrobu infotabule Detail
20180161
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Fa č.161/2018 za dezinfekciu studní Detail
20180160
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 11/2018 - fa č.160/2018 Detail
20180159
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 249.62 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Dovoz pitnej vody - 6 b.j. Detail
20180158
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 722.60 KOSIT a.s. Fa č. 158/2018 za vývoz komunálneho odpadu + vkk Detail
20180157
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 96.00 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Fa č.157/2018 za montáž pouličného osvetlenia Detail
20180156
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 17.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za spracovanie miezd /voľby/- fa č.156/2018 Detail
20180155
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 11/2018- fa č.155/2018 Detail
20180154
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 15.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za spracovanie miezd - fa č.154/2018 Detail
20180153
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 12534.80 Industry Technology, s.r.o. Fa č.153/2018 za "stavebné práce "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta Detail
20180152
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 52.80 CEITV, o.z. Turistický sprievodca Detail
20180151
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 159.01 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Fa č.151/2018 za vývoz žúmp Detail
20180150
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.150/2018 Detail
20180149
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 1500.00 Geroč Miroslav, Osloboditeľov 39/34 04411 Trstené pri Hornáde Zemné práce Detail
20180148
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 10/2018 - fa č.148/2018 Detail
20180147
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 61.95 eLed s.r.o. Fa č.147/2018 za led reflektory Detail
20180146
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 14.50 Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE Fa za toner - fa č.146/2018 Detail
20180145
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 10/2018 - fa č.145/2018 Detail
20180144
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 280.54 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Fa č.144/2018 za vývoz žúmp Detail
20180143
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 75880.12 Industry Technology, s.r.o. Fa č.143/2018 za "stavebné práce "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta Detail
20180142
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 22.10 Gajdoš Gabriel - REPREZENT Fa za vlajku - fa č. 142/2018 Detail
20180141
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 1627.08 Správa ciest KSK, Námestie MM 04266 Košice Fa č. 141/2018 za vysprávky ciest Detail
20180140
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 10/2018- fa č.140/2018 Detail
20180139
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Fa č.139/2018 za dezinfekciu studní Detail
20180138
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 223.20 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 138/2018 Detail
20180137
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 373.92 KOSIT a.s. Fa č. 137/2018 za vývoz komunálneho odpadu Detail
20180136
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za spracovanie miezd - fa č.136/2018 Detail
20180135
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 7.31 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice penalizačná faktúra - fa č. 135/2018 Detail
20180134
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 193.20 EKOTEC spol. s r. o. Fa za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska Detail
20180133
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.133/2018 Detail
20180132
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 09/2018 - fa č.132/2018 Detail
20180131
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 75.00 PP PROTECT s.r.o. Fa za výkon funkcie "zodpovednej osoby" o ochrane osobných údajov fa č.131/2018 Detail
20180130
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 99.60 EKOLAB, Napájadlá 17 04012 Košice Rozbor pitnej vody - fa č.130/2018 Detail
20180129
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 07-09/2018 - fa č. 129/2018 Detail
Zmluva o dielo East Trade, Co. s.r.o.
(Zmluva)
27.11.2018 9939.00 East Trade Co.s.r.o. Výstavba detského ihriska Detail
Darovacia zmluva
(Zmluva)
27.11.2018 3625.00 Viktor Harbuľák, Gelnická 12, 040 11 Košice dofinancovanie projektu "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta" Detail
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
23.11.2018 600.00 Ing. Daša Polončáková, Juhoslovanská 5, 040 13 Košice audit individuálnej účtovnej závierky obce k 31.12.2018, overenie výročnej správy za rok 2018 Detail
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 299073-2018
(Zmluva)
14.11.2018 115457.26 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava vystavenie blankozmenky Detail
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 299073-2018
(Zmluva)
14.11.2018 115457.26 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava zriadenie záložného práva k pohľadávke Detail
Úverová zmluva č. 299073-2018
(Zmluva)
14.11.2018 115457.26 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava prefinancovanie projektu Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta Detail
Dohoda o splátkovom kalendári
(Zmluva)
09.11.2018 1500.00 Miroslav Geroč, Osloboditeľov 39/34, 044 11 Trstené pri Hornáde vysporiadanie záväzku Detail
Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb č. 0210
(Zmluva)
08.11.2018 52.80 CEiTV, o.z., Pajorova 3, 040 01 Košice spracovanie mobilnej verzie elektronického turistického sprievodcu Detail
Darovacia zmluva č. 03/2018-SH
(Zmluva)
06.11.2018 700.00 VYRPO, s.r.o., Bardejovská 1, 040 11 Košice poskytnutie peňažného daru na podporu realizácie projektu Detail
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
(Zmluva)
02.11.2018 600.00 Ing. Dáša Polončáková, Juhoslovanská 5, 040 13 Košice audit individuálnej účtovnej závierky obce, overenie dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a overenie výročnej správy za rok 2017 Detail
Nájomná zmluva č. 02/2018/8BJ
(Zmluva)
12.10.2018 2088.60 Roman Kiš, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
20180116
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 186.48 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 116/2018 Detail
20180115
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 8/2018 - fa č.115/2018 Detail
20180114
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Fa č.114/2018 za dezinfekciu studní Detail
20180113
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za spracovanie miezd - fa č.113/2018 Detail
20180112
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 39.60 B2B Partner s.r.o. Interérové vybavenie - fa č. 112/2018 Detail
20180111
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 87.60 Bludovický Svatý Ján s.r.o. Fa č.111/2018 za lavičky DHZ Detail
20180110
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 08/2018- fa č.110/2018 Detail
20180109
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 368.16 KOSIT a.s. Fa č. 109/2018 za vývoz komunálneho odpadu Detail
20180108
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 575.59 Florian s.r.o, Priekopská 26 03608 Martin Fa za skriny - fa č. 108/2018 Detail
20180107
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 132.00 EKOLAB, Napájadlá 17 04012 Košice Rozbor pitnej vody - fa č.107/2018 Detail
20180106
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.106/2018 Detail
20180105
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 7/2018 - fa č.105/2018 Detail
20180104
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 7/2018 - fa č.104/2018 Detail
20180103
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 1847.86 JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová právne služby Detail
20180102
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 180.00 wbx, s. r. o. Fa č. 102/2018 za webstránku Detail
20180101
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 30.00 j2-net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa Zverejnenie dokumentov za r. 2018- fa č. 101/2018 Detail
20180100
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 480.00 Industry Technology, s.r.o. Fa č.100/2018 za stavebné práce - oprava a oplotenie studne Detail
20180099
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 35.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Vložné 1/2018 staveb. činnosť Detail
20180098
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za spracovanie miezd - fa č. 98/2018 Detail
20180097
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 546.72 B2B Partner s.r.o. Interérové vybavenie - fa č. 97/2018 Detail
20180096
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 7.43 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice penalizačná faktúra - fa č. 96/2018 Detail
20180095
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 369.60 KOSIT a.s. Fa č. 95/2018 za vývoz komunálneho odpadu Detail
20180094
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 223.20 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 94/2018 Detail
20180093
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 1336.08 Florian s.r.o, Priekopská 26 03608 Martin Fa za pracovné odevy - fa č. 93/2018 Detail
20180092
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 213.00 MUCHOTLAČ, Buzulucká 14 04022 Košice fa č. 92/2018 za digitalizáciu erbu, tabule Detail
20180091
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 07/2018- fa č.91/2018 Detail
20180090
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 25.00 PP PROTECT s.r.o. Fa za výkon funkcie "zodpovednej osoby" o ochrane osobných údajov Detail
20180089
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Fa č.89/2018 za dezinfekciu studní Detail
20180088
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 6/2018 - fa č.88/2018 Detail
20180087
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 160.80 EKOLAB, Napájadlá 17 04012 Košice Rozbor pitnej vody - fa č.87/2018 Detail
20180086
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.86/2018 Detail
20180085
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 165.91 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za vložné 2/2018 - fa č. 85/2017 Detail
20180084
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 04-06/2018 - fa č. 84/2018 Detail
20180128
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 114.70 Biznis Media s.r.o. nápis hasičská zbrojnica - fa č.128/2018 Detail
20180127
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 9/2018 - fa č.127/2018 Detail
20180126
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.10.2018-31.12.2018- fa č.126/2018 Detail
20180125
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 371.04 KOSIT a.s. Fa č. 125/2018 za vývoz komunálneho odpadu Detail
20180124
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 290.76 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Fa č.124/2018 za vývoz žúmp - fa č. 124/2018 Detail
20180123
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za spracovanie miezd - fa č.123/2018 Detail
20180122
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 19.90 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za nový telefónny aparát- fa č.118/2018 Detail
20180121
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.10.2018 - 31.12.2018 Detail
20180120
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 09/2018- fa č.110/2018 Detail
20180119
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 854.28 EKOLAB, Napájadlá 17 04012 Košice Úplný rozbor pitnej vody - fa č.119/2018 Detail
20180118
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 8/2018 - fa č.118/2018 Detail
20180117
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.117/2018 Detail
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074KE220075
(Zmluva)
27.09.2018 115457.26 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta Detail
Objednávka č. 13/2018
(Objednávka vystavená)
18.09.2018 54.00 EKOLAB s.r.o., Nápajadlá 17, 040 12 Košice mikrobiologický rozbor pitnej vody 8 BJ Detail
Objednávka č. 12/2018
(Objednávka vystavená)
13.09.2018 194.00 EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava hlavná ročná kontrola multifunkčného ihriska Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu na rok 2018
(Zmluva)
28.08.2018 9500.00 Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 výstavba detského ihriska Detail
Objednávka č. 11/2018
(Objednávka vystavená)
13.08.2018 0.00 EKOLAB s.r.o., Nápajadlá 17, 040 12 Košice úplný mikrobiologický a chemický rozbor pitnej vody - parc. CKN 133/1 Detail
Dohoda o započítaní pohľadávok
(Zmluva)
10.08.2018 1847.86 JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová, Gelnická 12, 040 11 Košice náhrady trov právneho zastúpenia Detail
Objednávka č. 10/2018
(Objednávka vystavená)
17.07.2018 160.00 EKOLAB s.r.o., Nápajadlá 17, 040 12 Košice rozbor vody Detail
Nájomná zmluva č. 06/2018/6BJ
(Zmluva)
17.07.2018 1839.12 Kamil Želinský, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
20180083
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 271.26 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Fa za dielenské práce- IVECO DHZ Detail
20180082
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 91.00 EMPEMONT Slovakia, Bôrik 7/A 81102 Bratislava Fa za dodanie batérií MR - fa č.82/2018 Detail
20180081
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 6/2018 - fa č.81/2018 Detail
20180080
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 54.00 Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE Fa za toner - fa č.80/2018 Detail
20180079
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 850.00 Ing. Emil Kaško Kasko elektronik, Moldavská 35 04011 Košice Fa č.79/2018 za revíziu elektr. zariad. 8 b.j. Detail
20180078
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 66.00 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Fa č.78/2018 za zapojenie čerpadla Detail
20180077
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 170.40 Mária Andiľová, Nový Salaš 92 04417 Nový Salaš Fa č.77/2018 za tričká DHZ Detail
20180076
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 185.63 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Fa za dovoz vody - fa č. 76/2018 Detail
20180075
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 165.42 REGÁLY-NET s.r.o., Masarykovo námestí 26/14 70200 Moravská Ostrava Fa č. 75/2018 za regály 5-policové Detail
20180074
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.7.2018-30.9.2018- fa č.74/2018 Detail
20180073
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 300.00 RenMark spol s r.o. Fa za akciu pre deti k MDD Detail
20180072
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 29705.56 Industry Technology, s.r.o. Fa č.72/2018 za "Modernizáciu hasičskej zbrojnice Detail
20180071
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Fa č.71/2018 za dezinfekciu studní Detail
20180070
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 372.48 KOSIT a.s. Fa č. 70/2018 za vývoz komunálneho odpadu Detail
20180069
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 160.80 EKOLAB, Napájadlá 17 04012 Košice Rozbor pitnej vody - fa č.69/2018 Detail
20180068
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 220.00 Michal Grib, Duchnovičova 1679/20 06601 Humenné čistenie, hĺbenie, dezinfekcia studne - fa č.68/2018 Detail
20180067
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 482.16 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Fa za vývoz žúmp - fa č. 67/2018 Detail
20180066
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 06/2018- fa č.66/2018 Detail
20180065
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 05/2018 - fa č. 65/2018 Detail
20180064
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 125.47 Profi-Kanal, s. r. o., Južná trieda 82 04001 Košice Čistenie kanalizácie-6 b.j.- fa č. 64/2018 Detail
20180063
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.63/2018 Detail
20180062
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.7.2018 - 30.9.2018 Detail
20180061
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 5/2018 - fa č.61/2018 Detail
20180060
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 417.41 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Fa za vývoz žúmp - fa č. 60/2018 Detail
Nájomná zmluva č. 01/2018/6BJ
(Zmluva)
10.07.2018 1863.12 Miroslav Lovász, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 3/2018/8BJ
(Zmluva)
02.07.2018 2040.60 Dominik Seman, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-86/2018
(Zmluva)
28.06.2018 0.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava bezplatné užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby Detail
Objednávka č. 09/2018
(Objednávka vystavená)
27.06.2018 0.00 Muchotlač Foto, Buzulucká 14, 040 22 Košice výroba informačných tabúľ Detail
20180059
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 5/2018 - fa č.59/2018 Detail
20180058
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 132.00 MARKUS TRADE, s.r.o., Važecká 3 04012 Košice Čistenie kanalizácie OcÚ - 6 b.j.- fa č.58/2018 Detail
20180057
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 271.00 EMPEMONT Slovakia, Bôrik 7/A 81102 Bratislava Fa za výmenu batérie MR - fa č. 57/2018 Detail
20180056
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 203.10 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 56/2018 Detail
20180055
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 489.00 Senex s.r.o., Báč 57 93030 Báč ležatá nádrž na pitnú vodu Detail
20180054
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 313.74 KOSIT a.s. Fa č. 54/2018 za VKK Detail
20180053
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 369.60 KOSIT a.s. Fa č. 53/2018 za odvoz odpadu za 04/2018 Detail
20180052
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 130.00 Štátna ochrana prírody SR Vypracovanie potvrdenia pre projekt "Zateplenie objektu - OcÚ - KD" Detail
20180051
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 25.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 04/2018 - fa č. 51/2018 Detail
20180050
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 05/2018- fa č.50/2018 Detail
20180049
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 4/2018 - fa č.49/2018 Detail
20180048
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.48/2018 Detail
20180047
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 83.65 IVES, Čsl. armády 20 04118 Košice APV IVES Detail
Objednávka č. 08/2018
(Objednávka vystavená)
21.06.2018 160.00 EKOLAB s.r.o., Nápajadlá 17, 040 12 Košice rozbor vody Detail
Objednávka č. 07/2018
(Objednávka vystavená)
11.06.2018 0.00 EKOLAB s.r.o., Nápajadlá 17, 040 12 Košice minimálny rozbor vody Detail
Zmluva o poverení so spracúvaním osobných údajov
(Zmluva)
06.06.2018 0.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava poverenie na spracúvanie osobných údajov Detail
Nájomná zmluva č. 1/2018/8BJ
(Zmluva)
06.06.2018 1478.28 Július Bakajsa, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Objednávka č. 06/2018
(Objednávka vystavená)
04.06.2018 0.00 PROFI-KANAL, s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice prečistenie kanalizačného potrubia - 6 BJ Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
01.06.2018 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1, 040 01 Košice dezinfekcia, deratizácia a dezinsekcia objektov Detail
Nájomná zmluva č. 05/2018/6BJ
(Zmluva)
01.06.2018 975.12 František Okoš, Olšovany 71, 044 19 Olšovany prenájom obecného nájomného bytu Detail
20180046
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 4/2018 - fa č.46/2018 Detail
20180045
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 448.56 KOSIT a.s. Fa č. 45/2018 za odvoz odpadu za 03/2018 Detail
20180044
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 471.94 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Fa za vývoz žúmp - fa č. 44/2018 Detail
20180043
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 04/2018- fa č.43/2018 Detail
20180042
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 03/2018 - fa č. 42/2018 Detail
20180041
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 4.28 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice penalizačná faktúra - fa č. 41/2018 Detail
20180040
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 20.40 SOZA Autorská odmena - fa č. 40/2018 Detail
20180039
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 3/2018 - fa č.39/2018 Detail
20180038
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.38/2018 Detail
20180037
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 3/2018 - fa č.37/2018 Detail
20180036
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 57.96 VYRPO, s.r.o. Zimná údržba ciest Detail
20180035
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 01-03/2018 - fa č. 35/2018 Detail
Nájomná zmluva č. 004/2018/6BJ
(Zmluva)
31.05.2018 1625.88 Peter Novotný, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000972-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR
(Zmluva)
30.05.2018 28220.28 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava poskytnutie dotácie na realizáciu projektu "Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Slanská Huta" Detail
Objednávka č. 05/2018
(Objednávka vystavená)
30.05.2018 0.00 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín, Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova 1, 043 65 Košice mikrobiologický rozbor vody - Slanská Huta č. 68 - parcela č. 133/1 Detail
Objednávka č. 04/2018
(Objednávka vystavená)
30.05.2018 0.00 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín, Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova 1, 043 65 Košice mikrobiologický rozbor vody - Slanská Huta č. 90 - parcela č. 336 Detail
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
23.05.2018 280.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce poskytovanie služieb "Zodpovednej osoby" - GDPR Detail
Objednávka č. 03/2018
(Objednávka vystavená)
21.05.2018 489.00 Senex, s.r.o., Báč č. 57, 930 30 Báč plastová nádrž na pitnú vodu Detail
Nájomná zmluva č. 02/2018/6BJ
(Zmluva)
04.05.2018 975.12 Vlasta Škerliková, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Objednávka č. 02/2018
(Objednávka vystavená)
03.05.2018 850.00 Ing. Emil Kasko, Moldavská 35, 040 11 Košice vykonanie revízie elektrických zariadení - bytový dom - 8 BJ Detail
Zmluva o dielo č. 02/2018 - P HaZZ 2017
(Zmluva)
25.04.2018 29705.56 INDUSTRY TECHNOLOGY, s.r.o., Dénešova 35, 040 23 Košice realizácia projektu "Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Slanská Huta" Detail
20180034
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 124.50 Združenie obcí Slanského mikroregiónu Členské za rok 2018 ZO SMR - a č.34/2017 Detail
20180033
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 38.50 Slovgram, Jakubovo nám. 40 81348 Bratislava Autorské práva pre rok 2018 - fa č.33/2018 Detail
20180032
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.4.2018-30.6.2018- fa č.32/2018 Detail
20180031
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 03/2018- fa č. 31/2018 Detail
20180030
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 02/2018 - fa č. 30/2018 Detail
20180029
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 500.00 Ing. Dominik Hossa Fa č.29/2018 za spracovanie žiadosti o NFP Detail
20180028
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 125.47 Profi-Kanal, s. r. o., Južná trieda 82 04001 Košice Čistenie kanalizácie-6 b.j.- fa č. 28/2017 Detail
20180027
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 339.12 KOSIT a.s. Fa č. 27/2018 za odvoz odpadu za 02/2018 Detail
20180026
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 180.00 Evotec s.r.o. Platba za zimnú údržbu - fa č. 26/2018 Detail
20180025
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.4.2018 - 30.6.2018 Detail
20180024
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 2/2018 - fa č.24/2018 Detail
20180023
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.23/2018 Detail
20180022
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 2/2018 - fa č.22/2018 Detail
20180021
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 210.00 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 21/2018 Detail
20180020
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 289.80 VYRPO, s.r.o. Zimná údržba ciest Detail
20180019
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 500.00 Ing. Dominik Hossa Spracovanie žiadosti o NFP Detail
20180018
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 324.00 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Aktualizácia programov - fa č.18/2018 Detail
20180017
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 26.00 RVC Košice Fa účtovné súvzťažnosti - fa č. 17/2018 Detail
20180016
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 28.60 Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX Plastové známky pre psa Detail
20180015
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 02/2018- fa č. 15/2018 Detail
20180014
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 175.08 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 14/2018 Detail
20180013
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 369.60 KOSIT a.s. Odvoz odpadu Detail
20180012
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 21.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 01/2018 - fa č. 12/2018 Detail
20180011
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.11/2018 Detail
20180010
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 1/2018 - fa č.10/2018 Detail
20180009
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 50.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Vložné 2/2017 Detail
20180008
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunikacne sluzby za 01/2018 - fa č.8/2018 Detail
20180007
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 122.50 Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE Fa za toner - fa č. 7/2018 Detail
20180006
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 131.28 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Výmena termostatu 6 b.j. Detail
20180005
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 90.00 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Oprava pouličného osvetlenia Detail
20180004
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 12.60 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Aktualizácia programov - fa č.4/2018 Detail
20180003
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 96.00 Poradca podnikatela s.r.o, Narodna 18 01001 Zilina Ročný prístup pre VSSR Detail
20180002
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 01/2018- fa č. 2/2018 Detail
20180001
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 166.83 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Vložné 1/2018 Detail
Zmluva č. 01/2017/CVČ/KE o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času
(Zmluva)
12.04.2018 130.00 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času Detail
Nájomná zmluva č. 5/2018/8BJ
(Zmluva)
06.04.2018 1478.28 Dominik Balog, Slanská Huta 6, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Objednávka č. 01/2018
(Objednávka vystavená)
14.03.2018 128.00 PROFI-KANAL, s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice prečistenie kanalizačného potrubia - havarijný stav Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
(Zmluva)
07.03.2018 0.00 NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava zmena pôvodného znenia zmluvy Detail
Zmluva o grantovom účte - dotácia Prezídium HaZZ
(Zmluva)
09.02.2018 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina založenie grantového účtu Detail
Zmluva o dielo číslo 01/2018 - ZÚC
(Zmluva)
01.02.2018 36.00 VYRPO, s.r.o., Bardejovská 1, 040 11 Košice zimná údržba miestnych komunikácií Detail
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
(Zmluva)
31.01.2018 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 041 02 Košice realizácia činností prostredníctvom menších obecných služieb Detail
Nájomná zmluva č. 04/2018/6BJ
(Zmluva)
30.01.2018 424.47 Jozefa Rusnáková, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
20170163
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 271.87 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 163/2017 Detail
20170162
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 12/2017 - fa č.162/2017 Detail
20170161
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 2.60 Slovakia energy Vyúčtovanie elektriny - fa č. 161/2017 Detail
20170160
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 338.13 Slovakia energy Vyúčtovanie elektriny - fa č. 160/2017 Detail
20170159
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 36.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 12/2017 - fa č. 159/2017 Detail
20170158
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 12/2017 - fa č.158/2017 Detail
20170157
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 216.00 Evotec s.r.o. Platba za zimnú údržbu - fa č. 157/2017 Detail
20170156
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 10-12/2017 - fa č. 156/2017 Detail
20170155
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 300.00 JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová právne služby Detail
20170154
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 43.08 Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 1 01011 Žilina Ročný poplatok za vedenie účtu CP Detail
20170153
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.1.2018-31.3.2018- fa č.153/2017 Detail
20170151
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 12/2017 - fa č. 151/2017 Detail
20170150
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 1379.50 MAS Hornád - Slanské vrchy, o.z. Členský príspevok - fa č. 150/2017 Detail
20170149
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 271.87 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 149/2017 Detail
20170148
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 31.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 11/2017 - fa č. 148/2017 Detail
20170147
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.1.2018 - 31.3.2018 Detail
20170146
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 30.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.146/2017 Detail
20170145
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 58.80 Amicus SK, s.r.o. Fa za opravu radiátorov- fa č. 145/2017 Detail
20170144
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 162.00 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Montáž vianoč. osvetlenia Detail
20170143
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 605.28 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Elektroinštal. práce a materiál - fa č. 143/2017 Detail
20170142
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 11/2017 - fa č.142/2017 Detail
20170141
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 140.07 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 141/2017 Detail
20170140
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 600.00 Ing. Daša Polončáková Audítorské služby fa č. 140/2017 Detail
20170139
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 330.00 I&Z Tender, s.r.o. Výber dodávateľa stavby Detail
20170138
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 153.80 RenMark spol s r.o. Fa za akciu pre deti Mikuláš Detail
20170137
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 445.20 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Fa za vývoz žúmp - fa č. 137/2017 Detail
20170136
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 32.40 Disig a.s. Fa za systémový certifikát-fa č. 136/2017 Detail
20170135
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 83.48 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 11/2017 - fa č.135/2017 Detail
20170134
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 162.00 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Elektroinštal. práce a materiál - fa č. 134/2017 Detail
20170133
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 271.87 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 133/2017 Detail
20170132
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 11/2017 - fa č. 132/2017 Detail
20170131
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 17.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 11/2017 - fa č. 131/2017 - voľby Detail
20170130
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 10/2017 - fa č. 130/2017 Detail
20170129
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 30.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.129/2017 Detail
20170128
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 10/2017 - fa č.128/2017 Detail
20170127
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 926.00 Slovakia energy Zálohová faktúra za elektrinu - fa č. 127/2017 Detail
20170126
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 175.08 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 126/2017 Detail
20170125
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 15.22 Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE Fa za toner - fa č. 125/2017 Detail
20170124
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 12.00 DLD, s.r.o. Fa za štátny znak - fač .123/2017 Detail
20170123
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 17.32 Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE Fa za toner - fa č. 124/2017 Detail
20170122
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 82.88 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 10/2017 - fa č.122/2017 Detail
20170121
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 271.87 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 121/2017 Detail
20170120
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 8.23 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice penalizačná faktúra - fa č. 120/2017 Detail
20170119
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 10/2017 - fa č. 119/2017 Detail
20170118
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 21.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 09/2017 - fa č. 118/2017 Detail
20170117
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 10/2017 - fa č.117/2017 Detail
20170116
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 40.00 Martin Zlaczki - PAZL Fa za LED - blikajúcu vločku Detail
20170115
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 30.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.115/2017 Detail
20170114
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 07-09/2017 - fa č. 114/2017 Detail
Nájomná zmluva č. 07/2018/BJ
(Zmluva)
16.01.2018 1728.00 Martina Urbanová, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Dohoda o vysporiadaní práv a povinností zo zmluvy
(Zmluva)
21.12.2017 300.00 JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová, Gelnická 12, 040 11 Košice vysporiadanie práv a povinností zo zmluvy o poskytovaní právnych služieb Detail
Zmluva o dielo č. 572/2017
(Zmluva)
15.12.2017 5701.52 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice nakladanie s kom. odpadom, drobným stavebným odpadom a nebezpečným odpadom Detail
Nájomná zmluva č. 06/2017/8BJ
(Zmluva)
11.12.2017 2040.60 Štefan Bakyta, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 07/2017/8BJ
(Zmluva)
11.12.2017 2064.60 Ing. Milan Medzihradský, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Dohoda č. 17/41/012/94
(Zmluva)
06.12.2017 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 041 02 Košice zabezpečenie a výkon menších obecných služieb pre obec Detail
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
(Zmluva)
30.11.2017 479.76 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poskytovanie služieb - pevná linka Detail
Zmluva o dielo č. 02/2017 - SH
(Zmluva)
29.11.2017 119078.44 INDUSTRY TECHNOLOGY, s.r.o., Dénešova 35, 040 23 Košice rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta Detail
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
18.11.2017 1000.00 Ing. Dominik Hossa, Arnutovce 112, 053 13 Arnutovce spracovanie žiadosti o NFP, podnikateľského plánu, žiadosti o platbu a monitorovacích hlásení - projekt "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta" Detail
Nájomná zmluva č. 04/2017/8BJ
(Zmluva)
30.10.2017 1478.28 Alžbeta Feketeová, Rákocziho 402/37, 076 32 Borša prenájom obecného nájomného bytu Detail
Mandátna zmluva uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(Zmluva)
27.10.2017 330.00 I&Z Tender, s.r.o., Východná 7134/9A, 911 08 Trenčín vykonanie verejného obstarávania za účelom výberu dodávateľa stavby "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta" Detail
Nájomná zmluva č. 002/2017/8BJ
(Zmluva)
23.10.2017 2064.60 Roman Kiš, Južná trieda 1555/19, 040 01 Košice prenájom obecného nájomného bytu Detail
20170113
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 09/2017 - fa č.113/2017 Detail
20170112
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.10.2017-31.12.2017- fa č.112/2017 Detail
20170111
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 09/2017 - fa č. 111/2017 Detail
20170110
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 271.87 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 110/2017 Detail
20170109
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 08/2017 - fa č. 109/2017 Detail
20170108
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.10-31.12.2017 Detail
20170107
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 162.00 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Elektroinštal. práce a materiál - fa č. 107/2017 Detail
20170106
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 438.38 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice vývoz žump - fa č. 106/2017 Detail
20170105
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 30.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.105/2017 Detail
20170104
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 175.08 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 104/2017 Detail
20170103
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunikačné služby za 08/2017 - fa č.103/2017 Detail
Objednávka č. 05/2017
(Objednávka vystavená)
02.10.2017 40.00 Martin Zlaczki - PAZL , Okružná 44, Skároš objednávka vianočnej dekorácie Detail
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
(Zmluva)
18.09.2017 300.00 JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová, Gelnická 12, 040 11 Košice poskytovanie právnych služieb Detail
20170102
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 473.46 Florian s.r.o, Priekopská 26 03608 Martin Fa za pracovné odevy - fa č. 102/2017 Detail
20170101
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 07/2017 - fa č.101/2017 Detail
20170100
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 1600.00 Lukáš Lastovecký fa za opravu hasič. techniky Avia - DHZ Detail
20170099
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 271.87 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 99/2017 Detail
20170098
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 285.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za vložné 1/2017 - fa č. 98/2017 stav. činnosť Detail
20170097
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 08/2017 - fa č. 97/2017 Detail
20170096
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 21.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 07/17 - fa č. 96/2017 Detail
20170095
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunikačné služby za 07/2017 - fa č.95/2017 Detail
20170094
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 926.00 Slovakia energy Zálohová faktúra za elektrinu - fa č. 94/2017 Detail
20170093
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 30.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.93/2017 Detail
20170092
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 60.00 wbx, s. r. o. Fa č. 92/2017 za webstránku Detail
20170091
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 38.40 Gabriel Pasztorek - PGchem Tungový olej - fa č.91/2017 Detail
20170090
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 79.18 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 07/2017 - fa č.90/2017 Detail
20170089
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 175.08 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 89/2017 Detail
20170088
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 271.87 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 88/2017 Detail
20170087
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 159.67 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za vložné 2/2017 - fa č. 87/2017 Detail
20170086
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 26.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 06/17 - fa č. 86/2017 Detail
20170085
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 50.00 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice vývoz žump - občania - fa č. 85/2017 Detail
20170084
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 07/2017 - fa č. 84/2017 Detail
20170083
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 485.17 KOSAL - Remiaš Peter Náhradné diely DHZ - fa č. 83/2017 Detail
20170082
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunikačné služby za 06/2017 - fa č.82/2017 Detail
20170081
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 30.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.81/2017 Detail
20170080
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 127.62 LEMICOM spol. s r.o. Tričká pre DHZ - fa č. 80/2017 Detail
20170079
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 04-063/2017 - fa č. 79/2017 Detail
20170078
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 52.80 SOKOTRA, s.r.o. turistický sprievodca Región Slanské vrchy Detail
Nájomná zmluva č. 3/2017/8BJ
(Zmluva)
01.08.2017 2040.60 Dominik Seman, Krátka 283/5, 076 12 Kuzmice prenájom obecného bytu Detail
20170077
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 280.00 MOAD s.r.o. Fa za vypracovanie diela: Program rozvoja obce - fa č. 77/2017 Detail
20170076
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 79.18 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 06/2017 - fa č.76/2017 Detail
20170075
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 06/2017 - fa č. 75/2017 Detail
20170074
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 21.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 05/17 - fa č. 74/2017 Detail
20170073
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 190.00 Eurobus, a.s. Fa za prepravu - Deň detí Detail
20170072
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.7.2017-30.9.2017- fa č.72/2017 Detail
20170071
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 145.61 U.S.Steel, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice Fa za materiál - fa č. 71/2017 Detail
20170070
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 20.38 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 05/2017 - fa č. 70/2017 Detail
20170069
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 30.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.69/2017 Detail
20170068
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 481.00 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice vývoz žump - 6 b.j. - fa č. 68/2017 Detail
20170067
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 271.87 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 67/2017 Detail
20170066
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 210.00 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 66/2017 Detail
Nájomná zmluva č. 05/2017/6BJ
(Zmluva)
10.07.2017 975.12 Peter Novotný, Slanská Huta č. 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 01/2017/6BJ
(Zmluva)
04.07.2017 1863.12 Miroslav Lovász, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 05/2017/8BJ
(Zmluva)
03.07.2017 1454.28 Martin Obetko, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 03/2017/8BJ
(Zmluva)
03.07.2017 2040.60 Lukáš Perháč, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
Dohoda č. 24/IV.B/2017 o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
(Zmluva)
30.06.2017 0.00 Obchodná akadémia Watsonova, Watsonova 61, 040 01 Košice praktické vyučovanie žiakov Detail
Zmluva o poskytovaní služieb č. 0109
(Zmluva)
29.06.2017 52.80 SOKOTRA, s.r.o., Pajorova 3, 040 01 Košice Klaster cestovného ruchu Slanské vrchy Detail
Objednávka č. 04/2017
(Objednávka vystavená)
27.06.2017 520.00 Peter Remiáš - KOSAL, Rampová 6, 040 01 Košice objednávka dielov a príslušenstva na opravu hasičskej techniky - AVIA A31 Detail
Zmluva č. 17648 o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
26.06.2017 3000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 poskytnutie dotácie - zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Detail
Nájomná zmluva č. 02/2017/6BJ
(Zmluva)
25.06.2017 975.12 Vlasta Škerliková, Slanská Huta č. 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
Dohoda číslo 102/§ 52a/2017/NP PZ VAOTP-2 o zabezpečení podmienok vykonávania činnosti formou dobrovoľníckej služby
(Zmluva)
22.06.2017 287.46 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice vykonávanie dobrovoľníckej služby Detail
20170065
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.7-30.9.2017 Detail
20170064
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 20.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kuzmányho č. 36 03601 Martin Školné za prípravu členov HJ - fa č. 64/17 Detail
20170063
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 79.18 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 05/2017 - fa č.63/2017 Detail
20170062
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 04/17 - fa č. 62/2017 Detail
20170061
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 271.87 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 61/2017 Detail
20170060
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 30.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.60/2017 Detail
20170059
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 83.65 IVES, Čsl. armády 20 04118 Košice APV IVES Detail
20170058
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 05/2017 - fa č.58/2017 Detail
20170057
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 126.24 KOSIT EAST s.r.o. Fa za nájom VK kontajnera - fa č. 57/2017 Detail
20170056
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 38.50 Slovgram, Jakubovo nám. 40 81348 Bratislava Autorské práva pre rok 2017 Detail
20170055
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 201.66 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz objem.odpadu - fa č. 55/2017 Detail
20170054
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 926.00 Slovakia energy Zálohová faktúra za elektrinu - fa č. 54/2017 Detail
20170053
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 04/2017 - fa č. 53/2017 Detail
Nájomná zmluva č. 008/2017/8BJ
(Zmluva)
27.05.2017 1478.28 JUDr. Miriam Jachymová, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
Objednávka č. 03/2017
(Objednávka vystavená)
25.05.2017 190.00 eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice objednávka autobusu - preprava osôb Detail
Nájomná zmluva č. 02/2017/8BJ
(Zmluva)
22.05.2017 2040.60 Tatiana Abošiová, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
Darovacia zmluva
(Zmluva)
11.05.2017 0.00 AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o., Zemplínska Teplica, Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica darovanie 1 ks ošípanej na obecnú akciu Detail
Nájomná zmluva č. 1/2017/8BJ
(Zmluva)
05.05.2017 1454.28 Július Bakajsa, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
20170052
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 183.75 Združenie obcí Slanského mikroregiónu Členské za rok 2017 ZO SMR - a č.52/2017 Detail
20170051
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 108.00 Evotec s.r.o. Platba za zimnú údržbu - fa č. 8/2017 Detail
20170050
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 435.26 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice vývoz žump - 6 b.j. - fa č. 50/2017 Detail
20170049
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 82.41 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 04/2017 - fa č.49/2017 Detail
20170048
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 207.14 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz objem.odpadu - fa č. 48/2017 Detail
20170047
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 253.14 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunálneho odpadu za 03/2017 - fa č. 47/2017 Detail
20170046
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 156.00 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Aktualizácia programov na r.2017 - fa č. 46/2017 Detail
20170045
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 29.03 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete - fa č. 45/2017 Detail
20170044
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 04/2017 - fa č.44/2017 Detail
20170043
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 03/17 - fa č. 43/2017 Detail
20170042
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 41.00 Štátny veterinárny a potravinový ústav Fa za bakteriol. rozbor vody - fa č. 42/2017 Detail
20170041
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 20.22 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 03/2017 - fa č. 41/2017 Detail
20170040
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 8.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.40/2017 Detail
20170039
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 210.00 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 39/2017 Detail
20170038
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 01-03/2017 - fa č. 38/2017 Detail
20170037
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 78.38 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 03/2017 - fa č. 37/2017 Detail
20170036
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 148.00 Syndicus, s.r.o. Fa za pneumatiky na sl. auto - fa č. 36/2017 Detail
20170035
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 41.00 Štátny veterinárny a potravinový ústav Fa za bakteriol. rozbor vody - fa č. 35/2017 Detail
20170034
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 166.09 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Fa za servisnú prehliadku - IVECO DHZ Detail
20170033
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.4.2017-30.6.2017- fa č.33/2017 Detail
20170032
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 8.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.32/2017 Detail
20170031
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 20.40 SOZA Autorská odmena - fa č. 31/2017 Detail
20170030
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 03/2017 - fa č. 30/2017 Detail
20170029
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 30.00 j2-net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa Zverejnenie dokumentov za r. 2017- fa č. 29/2017 Detail
20170028
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 253.14 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunálneho odpadu za 02/2017 - fa č. 28/2017 Detail
20170027
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 02/17 - fa č. 27/2017 Detail
20170026
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 60.00 Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE Fa za toner - fa č. 26/2017 Detail
20170025
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.4-30.6.2017 Detail
20170024
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 02/2017 - fa č. 24/2017 Detail
20170023
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 423.36 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice vývoz žump - 6 b.j. - fa č. 23/2017 Detail
20170022
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 36.00 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Integrácia programu Registratúra - fa č. 22/2017 Detail
20170021
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 189.00 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Elektroinštal. práce a materiál - fa č. 21/2017 Detail
20170020
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 78.38 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 02/2017 - fa č. 20/2017 Detail
20170019
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 52.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.19/2017 Detail
20170018
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 926.00 Slovakia energy Zálohová faktúra za elektrinu - fa č. 18/2017 Detail
20170017
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 175.08 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 17/2017 Detail
20170016
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 200.00 URBANSTAU s.r.o. Fa za vymaľovanie a zateplenie obecných priestorov 6 b.j. - fa č. 16/2017 Detail
20170015
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 127.01 Profi-Kanal, s. r. o., Južná trieda 82 04001 Košice Čistenie kanalizácie-6 b.j.- fa č. 15/2017 Detail
20170014
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 01/2017 - fa č. 5/2017 Detail
20170013
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 253.14 AVE Východ s.r.o. Fa za odvoz odpadu za 01/2017- fa č. 13/2017 Detail
20170012
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 301.60 Jozef Smrhola - Olymp Výroba tabule a predmetov - fa č. 12/2017 Detail
20170011
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 01/17 - fa č. 11/2017 Detail
20170010
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 20.42 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 01/2017 - fa č. 10/2017 Detail
20170009
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 434.44 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice vývoz žump - 6 b.j. - fa č. 9/2017 Detail
20170008
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 285.00 Evotec s.r.o. Platba za zimnú údržbu - fa č. 8/2017 Detail
20170007
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 92.40 Amicus SK, s.r.o. Fa za opravu radiátorov- fa č. 7/2017 Detail
20170006
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 78.38 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 01/2017 - fa č. 6/2017 Detail
20170005
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 01/2017 - fa č. 5/2017 Detail
20170004
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 105.05 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 4/2017 Detail
20170003
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 34.64 Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE Fa za toner - fa č. 3/2017 Detail
20170002
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 161.47 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za vložné 1/2017 - fa č. 02/2017 Detail
20170001
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.1.2017-31.3.2017- fa č.1/2017 Detail
Objednávka č. 02/2017
(Objednávka vystavená)
04.04.2017 41.00 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín, Štátny veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova 1, 043 65 Košice mikrobiologický rozbor vody - 8 BJ Detail
Objednávka č. 01/2017
(Faktúra vystavená)
14.03.2017 41.00 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín, Štátny veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova 1, 043 65 mikrobiologický rozbor pitnej vody - parcela č. 133/1 Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčnej zmluve
(Zmluva)
03.03.2017 36.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava doplnenie systémovej podpory o licenciu Registratúra Detail
Nájomná zmluva č. 03/2017/6BJ
(Zmluva)
28.02.2017 1792.92 Erika Bičková, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 01/2017 - SH
(Zmluva)
13.02.2017 0.00 H+EKO, spol. s r.o., Košice, Spišské nám. 3, 040 12 Košice zber, preprava a spracovanie elektroodpadu Detail
Dodatok č. 1 k dohode číslo 138/§ 52a/2016/ŠR zo dňa 08.09.2016
(Zmluva)
31.01.2017 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice zmena spôsobu financovania záväzkov vyplývajúcich z uzavretej dohody Detail
Nájomná zmluva č. 07/2017/BJ
(Zmluva)
30.01.2017 1728.00 Martina Urbanová, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
20160141
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 213.78 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Maliarske práce, upratov. a čist. Detail
20160140
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 250.80 AVE Východ s.r.o. Fa za odvoz odpadu za 12/2016- fa č. 140/2016 Detail
20160139
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 41.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 12/16 - fa č. 139/2016 Detail
20160138
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 8.40 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Aktualizácia programov - fa č. 138/2016 Detail
20160137
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 12/2016 - fa č. 137/2016 Detail
20160136
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 78.38 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 12/2016 - fa č. 136/2016 Detail
20160135
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 10-12/2016 - fa č. 135/2016 Detail
20160134
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 43.08 Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 1 01011 Žilina Ročný poplatok za vedenie účtu CP Detail
20160132
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 12/2016 - fa č. 132/2016 Detail
20160131
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 250.80 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Fa za služby v odpad. hospod. za 05/16 - fa č. 60/16 Detail
20160130
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 11/16 - fa č. 130/2016 Detail
20160129
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 76.36 MAS Hornád - Slanské vrchy, o.z. Členský príspevok - fa č. 129/2016 Detail
20160128
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 154.32 Amicus SK, s.r.o. Fa za opravu radiátorov- fa č. 128/2016 Detail
20160127
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 32.40 Disig a.s. Fa za systémový certifikát-fa č. 127/16 Detail
20160126
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 600.00 Ing. Daša Polončáková Audítorské služby fa č. 126/2016 Detail
20160125
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 163.16 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 125/2016 Detail
20160124
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 33.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.124/2016 Detail
20160123
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 11/2016 - fa č. 123/2016 Detail
20160122
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 206.25 CBS spol. s r.o., Kynceľová 54 97411 Banská Bystrica Kniha Abov z neba Detail
20160121
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 171.97 E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL s. r. o. materiál Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
12.01.2017 280.00 MOAD, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice vypracovanie Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Detail
Zmluva o dielo č. 01/2017-ZÚC
(Zmluva)
02.01.2017 36.00 Evotec, s.r.o., Hlavná 18/37, 076 12 Kuzmice zimná údržba ciest Detail
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore
(Zmluva)
22.12.2016 264.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava poskytnutie služby systémovej podpory Detail
Dodatok č. 6 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č. S0110700259
(Zmluva)
09.12.2016 0.00 AVE Východ s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice predĺženie platnosti zmluvy Detail
Nájomná zmluva č. 07/2016/8BJ
(Zmluva)
07.12.2016 2064.60 Ing. Milan Medzihradský, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 06/2016/8BJ
(Zmluva)
07.12.2016 2040.60 Štefan Bakyta, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
Dodatok č. 1 k dohode č. 15/41/012/76
(Zmluva)
07.12.2016 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice predĺženie platnosti dohody Detail
Nájomná zmluva č. 004/2017/6BJ
(Zmluva)
02.12.2016 1697.88 Jozefina Rusnaková, Slanská Huta č. 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
20160120
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 78.38 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 11/2016 - fa č. 120/2016 Detail
20160119
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 10/16 - fa č. 107/2016 Detail
20160118
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 11/2016 - fa č. 118/2016 Detail
20160117
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 250.80 AVE Východ s.r.o. Fa za odvoz odpadu za 10/2016- fa č. 117/2016 Detail
20160116
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.10-31.12.2016 Detail
20160115
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 163.16 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 115/2016 Detail
20160114
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 33.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.114/2016 Detail
20160113
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 724.00 Slovakia energy Záloha elektriny-fa č. 113/2016 Detail
20160112
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 10/2016 - fa č. 112/2016 Detail
20160111
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 78.38 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 10/2016 - fa č. 111/2016 Detail
20160110
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 10/2016 - fa č. 110/2016 Detail
20160109
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 250.80 AVE Východ s.r.o. Fa za odvoz odpadu za 09/2016- fa č. 109/2016 Detail
20160108
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 24.00 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Inštalácia programu a školenie- a č. 108/2016 Detail
20160107
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 21.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 09/16 - fa č. 107/2016 Detail
20160106
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 33.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.106/2016 Detail
20160105
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 9/2016 - fa č. 105/2016 Detail
20160104
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 07-09/2016 - fa č. 104/2016 Detail
Dohoda č. 16/41/010/107
(Zmluva)
27.10.2016 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice realizácia činnosti - aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
(Zmluva)
19.10.2016 735.00 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 Bratislava zmena znenia zmluvy Detail
20160103
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 80.18 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 09/2016 - fa č. 103/2016 Detail
20160102
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 09/2016 - fa č. 102/2016 Detail
20160101
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 272.31 AVE Východ s.r.o. Fa za odvoz odpadu za 08/2016- fa č. 101/2016 Detail
20160100
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.10.2016-31.12.2016 - fa č.100/2016 Detail
20160099
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.10-31.12.2016 Detail
20160098
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 97.91 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 98/2016 Detail
20160097
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 08/16 - fa č. 97/2016 Detail
20160096
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 33.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.96/2016 Detail
20160095
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 8/2016 - fa č. 95/2016 Detail
20160094
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 80.18 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 8/2016 - fa č. 94/2016 Detail
20160093
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 198.00 CBS spol. s r.o., Kynceľová 54 97411 Banská Bystrica Kniha Abov z neba Detail
20160092
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 399.90 OBUV-ŠPECiÁL, spol s r.o. Obuv záchranárska Detail
20160091
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 996.60 Florian s.r.o, Priekopská 26 03608 Martin Fa za náhrad.diely na hasič.auto a OOP - DHZ - fa č. 91/2016 Detail
20160090
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 307.50 RK Autodiely s.r.o. Fa za náhradné diely - fa č. 90/2016 Detail
20160089
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 140.74 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Maliarske práce, upratov. a čist. Detail
20160088
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 8/2016 - fa č. 88/2016 Detail
20160087
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 8.91 HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. Fa za fotoknihu - fa č. 87/2016 Detail
20160086
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 270.52 AVE Východ s.r.o. Fa za odvoz odpadu - fa č. 86/2016 Detail
20160085
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 21.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 07/16 - fa č. 85/2016 Detail
20160084
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 264.00 RVC Košice Fa za školenie - fa č. 84/2016 Detail
20160083
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 97.91 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 83/2016 Detail
20160082
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 724.00 Slovakia energy Záloha elektriny-fa č. 8/2016 Detail
20160081
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 7/2016 - fa č. 81/2016 Detail
20160080
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 33.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.80/2016 Detail
20160079
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 70.33 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 7/2016 - fa č. 79/2016 Detail
20160078
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 7/2016 - fa č. 78/2016 Detail
20160077
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 21.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 06/16 - fa č. 77/2016 Detail
20160076
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 200.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kuzmányho č. 36 03601 Martin Školné za prípravu členov HJ - fa č. 76/16 Detail
20160075
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 270.22 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Fa za služby v odpad. hospod. za 05/16 - fa č. 60/16 Detail
20160074
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 33.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.74/2016 Detail
20160073
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 6/2016 - fa č. 73/2016 Detail
20160072
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 161.10 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Vložné 2/2016 Detail
20160071
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 163.16 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 71/2016 Detail
20160070
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 04-06/2016 - fa č. 70/2016 Detail
20160069
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 79.20 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Licencia programu Registratúra Detail
Nájomná zmluva č. 004/2016/8BJ
(Zmluva)
21.09.2016 1454.28 Matej Guľáš, Nemecká 195, Vyšná Myšľa prenájom obecného nájomného bytu Detail
Dohoda číslo 138/§ 52a/2016/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania akt. činnosti formou dobrovoľníckej služby
(Zmluva)
08.09.2016 487.74 Úrad práce, sociálnych služieb a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Detail
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
(Zmluva)
23.08.2016 0.00 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava elektronické zasielanie dokumentov a využívanie ďalších elektronických služieb Detail
20160068
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 75.52 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 6/2016 - fa č. 68/2016 Detail
20160067
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.7.2016-30.9.2016 - fa č.67/2016 Detail
20160066
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 6/2016 - fa č. 66/2016 Detail
20160065
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 67.73 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za mobilné služby za 05/16 - fa č. 65/2016 Detail
20160064
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 4713.50 Industry Technology, s.r.o. Fa za vyhot. prístreškov a prísl. - oddych.zóny-fa č. 64/16 Detail
20160063
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 350.00 Industry Technology, s.r.o. Fa za kvetináče - oddych.zóny-fa č. 63/16 Detail
20160062
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.7.-30.9.2016 Detail
20160061
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 05/16 - fa č. 61/2016 Detail
20160060
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 268.48 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Fa za služby v odpad. hospod. za 05/16 - fa č. 60/16 Detail
20160059
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 19.98 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 5/2016 - fa č. 59/2016 Detail
20160058
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 33.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.58/2016 Detail
20160057
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 20.00 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 4/2016 - fa č. 57/2016 Detail
20160056
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 5/2016 - fa č. 56/2016 Detail
20160055
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 199.00 H a S Nitra, spol. s r. o. Multifunkčná tlačiareň Detail
20160054
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 163.16 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 54/2016 Detail
20160053
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 489.79 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice vývoz žump - 6 b.j. Detail
20160052
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 80.00 Richard Krajčík Fa za vyhotov. Bezpeč.projektu na ochr. os.údajov Detail
20160051
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 83.65 IVES, Čsl. armády 20 04118 Košice APV IVES Detail
20160050
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 04/16 - fa č. 50/2016 Detail
20160049
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 277.49 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Fa za služby v odpad. hospod. za 04/16 - fa č. 42/16 Detail
20160048
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 60.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kuzmányho č. 36 03601 Martin Školné za prípravu členov HJ - fa č. 48/16