Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 89 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
113/2022
(Faktúra prijatá)
07.12.2023 4601.36 Dojuna, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice 040 01 Rekonštrukcia rigolov v obci Slanská Huta podľa Súpisu vykonaných prác a dodávok - neoprávnené výdavky Detail
16/2023
(Objednávka vystavená)
18.08.2023 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (spojený vývoz - obyvatelia obce) za deň 18.08.2023 Detail
15/2023
(Objednávka prijatá)
02.08.2023 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (spojený vývoz - obyvatelia obce) za deň 27.07.2023 Detail
14/2023
(Objednávka vystavená)
02.08.2023 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km - BD 6 b.j. za deň 27.07.2023 Detail
13/2023
(Objednávka vystavená)
02.08.2023 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (spojený vývoz - obyvatelia obce) za deň 27.07.2023 Detail
12/2023
(Objednávka vystavená)
29.06.2023 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (spojený vývoz - obyvatelia obce) za deň 29.06.2023 Detail
11/2023
(Objednávka vystavená)
12.06.2023 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (spojený vývoz - obyvatelia obce) za deň 08.06.2023 Detail
10/2023
(Objednávka vystavená)
01.06.2023 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (spojený vývoz - obyvatelia obce) za deň 31.05.2023 Detail
9/2023
(Objednávka vystavená)
25.05.2023 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (spojený vývoz - obyvatelia obce) za deň 25.05.2023 Detail
2023/061
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 29.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - Dom Nádeje - 04/2023 Detail
2023/060
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 81.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - BD 8b.j. spoločné priestory - 04/2023 Detail
2023/059
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 14.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - starý OcÚ - 04/2023 Detail
2023/058
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - DHZ - 04/2023 Detail
2023/057
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - FK Štart - 04/2023 Detail
2023/056
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 100.00 R.D.TECH Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 Služby - výkon činnosti technika PO a bezpečnostného technika BTS za obdobie 01,02,03/2023 Detail
2023/055
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 110.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Školné - základná príprava členov HJ, vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok. Detail
2023/054
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 40.27 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistenie majetku obce na obdobie od 29.04.2023 do 28.07.2023 Detail
2023/053
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 38.50 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby od 22.02.2023 do 21.03.2023 Detail
2023/052
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 48.14 Obec Ruskov, Ruskov 94, 044 19 Pomerná časť výdavkov na 50. ročník turistického pochodu na Dargov , konaného dňa 28.01.2023 - prepravné účastníkov pochodu, veniec k pamätníku a odznaky s logom Pochodu Dargov Detail
2023/051
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 79.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km, za deň 10.03.2023 - (spojený vývoz obyvatelia obce) Detail
2023/050
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 79.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km, za deň 08.03.2023 - (spojený vývoz obyvatelia obce) Detail
2023/049
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 108.24 UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava Poistenie majetku obce Slanská Huta od 01.04.2023 do 30.06.2023 Detail
2023/048
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 583.06 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 Odvoz odpadu kuka 110l a kontajnery 1100l za obdobie : 10.02.2023 a 24.02.2023. Detail
2023/047
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 95.00 Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 044 14 Čaňa Servis hardware - prepojenie siete, oprava audio kábla. Detail
2023/046
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 21.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Spracovanie miezd za 02/2023 Detail
2023/045
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 890.26 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ + KD - 02/2023 Detail
2023/044
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 79.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km, za deň 02.03.2023 - (spojený vývoz obyvatelia obce) Detail
2023/043
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 19.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby od 01.02.2023 do 28.02.2023 Detail
2023/042
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 236.99 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km (OcÚ + KD) za deň 02.03.2023 Detail
2023/041
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 240.42 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 03/2023. Detail
2023/040
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 137.95 VYRPO , s.r.o., Bardejovská 1, 040 11 Košice Zimná údržba - pluhovanie snehu za deň 04.02.2023 a 06.02.2023 Detail
2023/039
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 81.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - BD 8b.j. spoločné priestory - 03/2023 Detail
2023/038
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 29.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - Dom Nádeje - 03/2023 Detail
2023/037
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - DHZ - 03/2023 Detail
2023/036
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - FK Štart - 03/2023 Detail
2023/035
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 14.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - starý OcÚ - 03/2023 Detail
2023/034
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 38.50 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby od 22.01.2023 do 21.02.2023 Detail
2023/033
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 89.00 Mário Fejér - PETINA, Šamborska 17, 040 01 Košice -Kavečany Služby - dekontaminácia chladiaceho boxu v Dome smútku. Detail
2023/032
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 235.00 Združenie obcí Slanského mikroregiónu, Slanec 85, 044 17 Členský príspevok na rok 2023. Detail
2023/031
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 28.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Spracovanie miezd za 01/2023 Detail
2023/030
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 24.00 TOPSET Solutions s.r.o. , Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Služby - TeamViewer k programu WinCITY Účtovníctvo - Preinštalácia a uzávierka programu Detail
2023/029
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 74.76 DAMEDIS, s.r.o., Křenová 89/19, 602 00 Brno Nákup tonerov do tlačiarní HP a Epson. Detail
2023/028
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 1322.79 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ + KD - 01/2023
Detail
2023/027
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 603.41 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 Odvoz odpadu kuka 110l a kontajnery 1100l za obdobie : 13.01.2023 a 27.01.2023. Detail
2023/026
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 49.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Spracovanie miezd za 01/2023 - REFERENDUM, ktoré sa konalo dňa 21.01.2023. Detail
2023/025
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 19.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby od 01.01.2023 do 31.01.2023 Detail
2023/024
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 240.42 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 02/2023. Detail
8/2023
(Objednávka vystavená)
10.03.2023 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (spojený vývoz - obyvatelia obce) za deň 10.03.2023 Detail
7/2023
(Objednávka vystavená)
08.03.2023 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km, za deň 08.03.2023 - (spojený vývoz obyvatelia obce) Detail
6/2023
(Objednávka vystavená)
02.03.2023 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km (spojený vývoz - obyvatelia) Detail
5/2023
(Objednávka vystavená)
02.03.2023 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km (OcÚ + KD) Detail
2023/023
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 179.88 Amicus SK, s.r.o., Koreszkova 9, 909 01 Skalica Nákup ND Špirála na IQ LINE OIL 1200W, 1500W, 1800W Detail
2023/022
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 123.50 VYRPO , s.r.o., Bardejovská 1, 040 11 Košice Zimná údržba obecných ciest - pluhovanie. Detail
2023/021
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 33.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa Služba : zverejňovanie dokumentov od 01.01.2023 do 31.12.2023 Detail
2023/020
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 38.40 Slovgram, Jakubovo námestie 14, 913 48 Bratislava Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2023. Detail
2023/019
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - DHZ - 02/2023 Detail
2023/018
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 29.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - Dom Nádeje - 02/2023 Detail
2023/017
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - FK Štart - 02/2023
Detail
2023/016
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 81.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - BD 8b.j. spoločné priestory - 02/2023 Detail
2023/015
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 14.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - starý OcÚ - 02/2023
Detail
2023/014
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 38.50 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby od 22.12.2022 do 21.01.2023 Detail
2023/013
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 159.00 Trendie s.r.o., Sveržov 159, 086 02 Sveržov Zrkadlo okrúhle AKRYL, variant : veľkosť 80 Detail
2023/012
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 35.92 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Starý OcÚ - vyúčtovacia faktúra za rok 2022 Detail
2023/011
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 41.89 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Dom Nádeje - vyúčtovacia faktúra za rok 2022 Detail
2023/010
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 107.42 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu FK Štart - vyúčtovacia faktúra za rok 2022 Detail
2023/009
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 686.14 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 Odvoz odpadu kuka 110l a kontajnery 1100l za obdobie : 02.12.2022 a 30.12.2022 Detail
2023/008
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 240.42 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 01/2023. Detail
2023/007
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 18.20 ALAMEX s.r.o., Popolná 10, Bratislava 83106 Výroba obecnej pečiatky Colop Pocket Stamp R40 Detail
2023/006
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 10.66 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - BD 8b.j. spoločné priestory - vyúčtovacia faktúra za rok 2022 Detail
2023/005
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 157.99 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (OcÚ+KD) za deň 05.01.2023 Detail
2023/004
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 79.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (obyvatelia) za deň 05.01.2023 Detail
2023/003
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 1132.62 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ + KD - 01/2023 Detail
2023/002
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 21.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Spracovanie miezd za mesiac DECEMBER 2022 Detail
2023/001
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 40.27 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistenie majetku obce od 29.01.2023 do 28.04.2023 Detail
2022218
(Faktúra prijatá)
30.01.2023 100.00 R.D.TECH Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 Výkon činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika v zmysle mandátnej zmluvy za obdobie 10,11 a 12/2022. Detail
2022211
(Faktúra prijatá)
30.01.2023 240.42 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 12/2022. Detail
2022201
(Faktúra prijatá)
30.01.2023 45.70 Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, Bratislava, 811 09 Členský príspevok na rok 2023 - Združenie miest a obcí Slovenska. Detail
2022221
(Faktúra prijatá)
19.01.2023 19.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2022 Detail
2022220
(Faktúra prijatá)
19.01.2023 18.77 Obec Ruskov, Ruskov 94, 044 19 Vyúčtovanie rozdielu medzi príjmami a výdavkami za rok 2022 - Stavebný úrad Detail
2022219
(Faktúra prijatá)
19.01.2023 203.26 VYRPO , s.r.o., Bardejovská 1, 040 11 Košice Pluhovanie snehu za obdobie 11.-13.12.2022 Detail
2022217
(Faktúra prijatá)
19.01.2023 21.88 TOPSET Solutions s.r.o. , Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Aktualizácia programov (systémová podpora a licenčné zmluvy ) platná na rok 2022. Detail
2022208
(Faktúra prijatá)
19.01.2023 474.94 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 Odvoz odpadu kuka 110l a kontajnery 1100l za obdobie : 04.11.2022 a 18.11.2022 Detail
4/2023
(Objednávka vystavená)
18.01.2023 800.00 Umelecká agentúra Colo-Colo/Jozef Sliva, Dechtice 165, 919 53 Objednávka -- hudobné vystúpenie "JADRANKY" na "Dni Slanského mikroregiónu" na deň 27.08.2023. Detail
3/2023
(Objednávka vystavená)
18.01.2023 1890.00 Traky Production, s.r.o., Lesná 1043/9, Čaňa 044 14 Objednávka - hudobné vystúpenie na "Dni Slanského mikroregiónu" na deň 27.08.2023. Detail
2/2023
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km , za deň 05.01.2023 - ( obyvatelia obce ) Detail
1/2023
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km , za deň 05.01.2023 - ( OcÚ a BD 6b.j.) Detail
2022216
(Faktúra prijatá)
09.01.2023 43.49 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2022 Detail
2022215
(Faktúra prijatá)
09.01.2023 306.18 JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová, Gelnická 12, 040 11 Košice Služby - odmena za právne služby pri zastupovaní v súdnom konaní (VSE) . Detail
2022214
(Faktúra prijatá)
09.01.2023 108.24 UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava Poistenie majetku obce od 01.01.2023 do 31.03.2023. Detail
2022213
(Faktúra prijatá)
09.01.2023 79.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (obyvatelia) Detail
2022212
(Faktúra prijatá)
09.01.2023 49.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Spracovanie miezd za mesiac NOVEMBER 2022 Detail
2022207
(Faktúra prijatá)
09.01.2023 157.99 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (BD 6b.j.) Detail
2022206
(Faktúra prijatá)
09.01.2023 99.25 WinStyle, s.r.o., Krosnianska 693/9, 040 22 Košice Oprava vchodových dverí na BD 6 b.j. (materiál, práca a doprava) Detail
2022200
(Faktúra prijatá)
09.01.2023 72.00 webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice Služby - doména webhosting, www.slanskahuta.sk , na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 Detail
2022194
(Faktúra prijatá)
09.01.2023 240.42 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 11/2022. Detail
2022177
(Faktúra prijatá)
09.01.2023 240.42 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 10/2022. Detail
2022210
(Faktúra prijatá)
27.12.2022 19.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby za 11/2022 Detail
2022209
(Faktúra prijatá)
27.12.2022 583.78 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ + KD - 11/2022 Detail
2022205
(Faktúra prijatá)
27.12.2022 24.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu FK Štart - 12/2022 Detail
2022204
(Faktúra prijatá)
27.12.2022 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - BD 8b.j. spoločné priestory 12/2022 Detail
2022203
(Faktúra prijatá)
27.12.2022 25.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávky, distribúcia - dom smútku, cintorín za 12/2022 Detail
2022202
(Faktúra prijatá)
27.12.2022 10.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - starý OcÚ - 12/2022 Detail
2022199
(Faktúra prijatá)
27.12.2022 48.30 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby od 22.10.2022 do 21.11.2022 Detail
2022196
(Faktúra prijatá)
27.12.2022 471.77 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 Odvoz odpadu kuka 110l a kontajnery 1100l za obdobie : 07.10.2022 a 21.10.2022 Detail
18/2022
(Objednávka prijatá)
01.12.2022 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (BD 6b.j.) Detail
17/2022
(Objednávka vystavená)
01.12.2022 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (obyvatelia) Detail
2022198
(Faktúra prijatá)
21.11.2022 35.63 Obec Štós, Hlavná 143, 044 26 Štós Spoluúčasť na nákladoch spojených s konferenciou kontrolórov. Detail
2022197
(Faktúra prijatá)
21.11.2022 110.00 Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín Rozbor vody vodného zdroja pri BD 6b.j. - laboratórne výkony . Detail
2022195
(Faktúra prijatá)
21.11.2022 35.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Spracovanie miezd za mesiac OKTÓBER 2022 Detail
2022193
(Faktúra prijatá)
21.11.2022 413.75 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ + KD - 10/2022 Detail
2022192
(Faktúra prijatá)
21.11.2022 20.57 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby od 01.11.2022 - 30.11.2022 Detail
2022191
(Faktúra prijatá)
21.11.2022 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - BD 8b.j. spoločné priestory 11/2022 Detail
2022190
(Faktúra prijatá)
21.11.2022 25.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávky, distribúcia - dom smútku, cintorín za 11/2022 Detail
2022189
(Faktúra prijatá)
21.11.2022 10.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - starý OcU - 11/2022 Detail
2022188
(Faktúra prijatá)
21.11.2022 24.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu FK Štart - 11/2022 Detail
2022187
(Faktúra prijatá)
21.11.2022 28.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Spracovanie miezd za voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konali dňa 29.10.2022. Detail
2022185
(Faktúra prijatá)
21.11.2022 236.99 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60 km za deň 19.10.2022 - BD 6b.j. Detail
2022186
(Faktúra prijatá)
16.11.2022 35.00 AQUA - VIVA Dušan Szabó, Jánošikova 1, 040 01 Košice Dezinfekcia 2 ks vodných zdrojov - studní pri BD 6b.j. a BD 8b.j. Detail
2022184
(Faktúra prijatá)
16.11.2022 79.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60 km za deň 19.10.2022 Detail
2022180
(Faktúra prijatá)
16.11.2022 38.50 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby od 22.09.2022 do 21.10.2022 Detail
2022183
(Faktúra prijatá)
27.10.2022 5.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Náhrada nákladov - upomienka za elektrickú energiu 09/2022, budova FK Štart. Detail
2022182
(Faktúra prijatá)
27.10.2022 24.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu FK Štart - 09/2022 Detail
2022181
(Faktúra prijatá)
27.10.2022 155.04 DAMEDIS, s.r.o., Křenová 89/19, Brno 602 00 Nákup sady tonerov do farebnej tlačiarne HP ColorLaserJet PRO MFP 280 Detail
2022179
(Faktúra prijatá)
27.10.2022 72.00 PeBa Metal s.r.o., Geča 426, 044 10 Výkopové práce za deň 19.10.2022 Detail
2022178
(Faktúra prijatá)
27.10.2022 467.02 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 Odvoz odpadu kuka 110l a kontajnery 1100l za obdobie : 09.09.2022 a 23.09.2022 Detail
16/2022
(Objednávka vystavená)
27.10.2022 155.04 DAMEDIS , s.r.o., Křenová 89/19, Brno 602 00 Nákup kompatibilných tonerov do tlačiarne HP Color LaserJet Pro MFP 280 Detail
2022128
(Faktúra prijatá)
26.10.2022 240.42 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 08/2022. Detail
2022176
(Faktúra prijatá)
21.10.2022 71.20 Mgr. Stanislav Andiľ - STAN, Nový Salaš 92, 044 17 Grafické spracovanie a výroba 8ks tabuliek 300x100 mm "PARKOVACIE MIESTO" Detail
2022175
(Faktúra prijatá)
21.10.2022 363.34 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ + KD - 09/2022 Detail
2022163
(Faktúra prijatá)
21.10.2022 40.27 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistenie majetku obce - Dom Nádeje za obdobie : 29.10.2022 - 28.01.2023. Detail
2022157
(Faktúra prijatá)
21.10.2022 240.42 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 09/2022. Detail
15/2022
(Objednávka vystavená)
19.10.2022 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km Detail
2022174
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 21.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Spracovanie miezd za 09/2022 Detail
2022173
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 20.20 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby Detail
2022172
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - BD 8b.j. spoločné priestory 10/2022 Detail
2022171
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 10.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - starý OcU - 10/2022 Detail
2022170
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 24.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia za budovu FK Start 10/2022 Detail
2022169
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 25.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávky, distribúcia - dom smútku, cintorín Detail
2022168
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 100.00 R.D.TECH. Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 Výkon technika požiarnej ochrany 07,08,09/2022 Detail
2022167
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 45.00 IPEKO Zvolen s.r.o., Jazmínová 3273/16 Účastnícky poplatok na webinári Detail
2022166
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 75.00 BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce Výkon zodpovednej osoby a GDPR 3Q/2022 Detail
2022165
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 24.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Nastavenie programu WinCITY - evidencia obyvateľov Detail
2022164
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 240.00 T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava Ročný poplatok za prístup do mapového portálu obce Detail
2022162
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 24.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Prednastavenie programu WinCITY - účtovníctvo Detail
2022161
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 79.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp domácnosti Detail
2022160
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 38.50 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby Detail
2022159
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 471.77 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Odvoz odpadu Detail
2022158
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 108.24 UNIQA poisťovňa, Krasovského 15, 851 01 Bratislava Poistenie majetku Detail
2022018
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 462.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Aktualizácia programov Detail
2022156
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 353.23 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ + KD - 08/2022 Detail
2022153
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 411.60 EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava Výmena 2ks záložných batérií a 1ks tlakového reproduktora v rámci bezdrôtového rozhlasového systému obce. Detail
2022152
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 19.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2022151
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 30.00 AQUA - VIVA Dušan Szabó, Jánošikova 1, 040 01 Košice Dezinfekcia 2ks vodných zdrojov (studní) pri BD 8b.j. a BD 6b.j. Detail
2022150
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu BD 8b.j.spoločné priestory - 09/2022 Detail
2022149
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 10.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Starý OcÚ - 09/2022 Detail
2022148
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 25.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Dom nádeje - 09/2022 Detail
2022147
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 600.00 AUDIT-LD, s.r.o., Podtatranského 962/2, Košice - mestská časť Staré Mesto Audit účtovnej závierky za rok 2021. Detail
2022146
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 193.20 EKOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska - Hlavná ročná kontrola Detail
2022142
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 699.73 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 Odvoz odpadu kuka 110l a kontajnery 1100l za obdobie : 01.07.2022 a 29.07.2022 Detail
2022126
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 240.42 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 07/2022. Detail
14/2022
(Objednávka vystavená)
26.09.2022 79.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km Detail
2022155
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 37.00 Mgr. Stanislav Andiľ - STAN, Nový Salaš 92, 044 17 Grafické spracovanie a výroba tabule 400x500 mm " OTOČISKO AUTOBUSOV " pri BD 8 b.j. Detail
2022154
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 28.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Spracovanie miezd za mesiac august 2022. Detail
2022145
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 38.50 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2022144
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 234.00 Vladimír Jánoš - REHAP, revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, Sládkovičova 15, 083 01 Sabinov Vykonanie kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov Detail
2022143
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 217.00 Firesystem, s.r.o., Nižná Koroňa 501, 023 21 Koroňa Nákup materiálno-technického zabezpečenia pre DHZO z poskytnutej dotácie. Detail
2022141
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 75.00 BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce 071 01 Výkon funkcie "zodpovednej"osoby" - GDPR za I.štvrťrok 2022 Detail
2022140
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 1642.00 Jozef Cichý - Požiarna ochrana Prešov, Prostějovská 43, 080 01 Prešov Nákup materiálno-technického zabezpečenia pre DHZO z poskytnutej dotácie. Detail
2022139
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 310.63 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, pobočka Košice, Strojnícka 9, 080 06 Prešov Servisná prehliadka IVECO Daily - z dotácie DHZO Detail
2022138
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 267.65 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Starý OcÚ - 08/2022 Detail
2022137
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu BD 8b.j.spoločné priestory - 08/2022 Detail
2022136
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 25.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Dom nádeje - 08/2022 Detail
2022135
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 24.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu FK Štart - 08/2022 Detail
2022134
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 10.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Starý OcÚ - 08/2022 Detail
2022133
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 166.00 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava BOMANN -vysávač pre suché sanie Detail
2022132
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 19.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2022131
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 21.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Spracovanie miezd za mesiac 07/2022 Detail
2022130
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 72.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60km za deň 20.07.2022
Detail
2022129
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 216.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60km za deň 27.07.2022 Detail
2022127
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 38.50 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2022125
(Faktúra prijatá)
18.08.2022 290.00 PROGRANT, s.r.o., Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a externý manažment projektu schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok - "Wifi pre Teba II" Detail
2022124
(Faktúra prijatá)
18.08.2022 465.43 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 Odvoz odpadu 110l kuka za 03.06.2022 a 17.06.2022. Detail
2022123
(Faktúra prijatá)
18.08.2022 240.00 eSYST, s.r.o., M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 19.05.2022 - 18.05.2023. Detail
2022122
(Faktúra prijatá)
18.08.2022 28.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Spracovanie miezd za mesiac 06/2022. Detail
2022121
(Faktúra prijatá)
18.08.2022 19.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby - 06/2022 Detail
2022120
(Faktúra prijatá)
18.08.2022 192.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ + KD - 07/2022 Detail
2022119
(Faktúra prijatá)
18.08.2022 100.00 R.D.TECH Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 Výkon činnosti technika požiarnej ochrany za mesiace : apríl, máj a jún 2022. Detail
2022118
(Faktúra prijatá)
18.08.2022 24.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu FK Štart - 07/2022 Detail
2022117
(Faktúra prijatá)
18.08.2022 25.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Dom nádeje - 07/2022 Detail
2022116
(Faktúra prijatá)
18.08.2022 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu BD 8b.j.spoločné priestory - 07/2022 Detail
2022115
(Faktúra prijatá)
18.08.2022 10.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Starý OcÚ - 07/2022 Detail
2022114
(Faktúra prijatá)
18.08.2022 75.00 BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce 071 01 Výkon funkcie "zodpovednej"osoby" - GDPR za II.štvrťrok 2022 Detail
2022112
(Faktúra prijatá)
18.08.2022 21906.60 Dojuna, s.r.o., Stará prešovská 10 , 040 01 Košice Rekonštrukcia rigolov v obci Slanská Huta Detail
13/2022
(Objednávka vystavená)
08.08.2022 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60km - OcÚ a BD 6b.j. Detail
12/2022
(Objednávka vystavená)
08.08.2022 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60km - OcÚ a BD 6b.j. Detail
2022111
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 138.00 ARNALA s.r.o., Pri Krásnej 4, 040 12 Košice Prefabrikáty do rigolov TBM 2/51. Detail
2022110
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 38.50 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby - 22.05.2022 - 21.06.2022. Detail
2022109
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 601.00 WellMall s.r.o., Tovární 576, Svitávka 679 32 Nákup sprchového kútu s vaničkou KYC 642K+KTC, 2ks z FOaÚ. Detail
2022108
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 40.27 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistenie majetku obce - Dom Nádeje za obdobie : 29.07.2022 - 28.10.2022. Detail
2022107
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 72.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60km za deň 13.06.2022. Detail
2022106
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 228.76 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 06/2022. Detail
2022105
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 340.00 Šesták Marek, Marhaň 164, 086 45 Služby - práce pri úprave bytu BD 8b.j. z FOaÚ. Detail
2022104
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 44.16 ARNALA s.r.o., Pri Krásnej 4, 040 12 Košice Prefabrikáty do rigolov TBM 2/51. Detail
2022103
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 108.24 UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava Poistenie majetku obce na obdobie : 01.07.2022 - 30.09.2022. Detail
2022102
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 72.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60km za deň 07.06.2022. Detail
2022101
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 467.02 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 Odvoz odpadu za deň 06.05.2022 a 20.05.2022. Detail
2022100
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 271.47 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ+KD - 05/2022 Detail
2022099
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 35.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Spracovanie miezd za mesiac 05/2022. Detail
2022098
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 21.88 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby - 05/2022 Detail
2022097
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 247.00 Združenie obcí Slanského mikroregiónu, Slanec 85, 044 17 Členský príspevok na rok 2022, podľa počtu obyvateľov. Detail
2022096
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 50.00 JUDr. Stanislava Ferková, Jantárová 30, 040 01 Košice Poskytnutie služby na MDD - lukostreľba. Detail
2022095
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 240.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu FK Štart - 06/2022 Detail
2022094
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 10.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Starý OcÚ - 06/2022 Detail
2022093
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 25.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Dom Nádeje - 06/2022 Detail
2022092
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu BD 8b.j. spoločné priestory - 06/2022 Detail
2022091
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 145.20 EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava Kábel k rozhlasovej ústredni OcÚ. Detail
2022090
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 226.90 JAKS s.r.o., Šarišský Štiavnik 68, 090 42 Nožnicový stan PROFI 3x6m červený. Detail
2022089
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 37.90 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby - 22.04.2022 - 21.05.2022 Detail
2022088
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 228.76 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 05/2022. Detail
2022087
(Faktúra prijatá)
21.07.2022 192.20 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 Prenájom veľkokapacitného kontajnera 02.05.2022 - stiahnutie Detail
11/2022
(Objednávka vystavená)
21.07.2022 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km zo dňa 20.07.2022. Detail
2022086
(Faktúra prijatá)
14.06.2022 68.60 NOVÁTOR spol. s r.o., Trolejbusová 2, 040 01 Košice Alumulátor Granit 12V 24Ah, hlava krovinorezu TECOMEC EASY LOAD 130mm Detail
2022058
(Faktúra prijatá)
14.06.2022 541.30 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ+KD - 04/2022 Detail
10/2022
(Objednávka vystavená)
13.06.2022 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60 km zo dňa 07.06.2022 Detail
9/2022
(Objednávka vystavená)
07.06.2022 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60 km zo dňa 07.06.2022 Detail
2022085
(Faktúra prijatá)
24.05.2022 165.60 EKOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava Ročná kontrola detského ihriska za budovou OcÚ. Detail
2022084
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 468.60 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Odvoz odpadu 110l kuka za 08.04.2022 a 22.04.2022 Detail
2022083
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 35.00 Obec Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Služby - spracovanie miezd za obdobie 04/2022 Detail
2022082
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 216.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp domácností zo dňa 03.05.2022 - BD 6b.j. a OcÚ+KD Detail
2022081
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 124.08 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Jazdný výkon za pristavenie VKK a nájom za VKK zo dňa 28.04.2022 Detail
2022080
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 22.60 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby - 04/2022 Detail
2022079
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 60.00 webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice-Juh Služby pre web stránku obce - www.slanskahuta.sk, na obdobie od 24.06.2022 do 23.06.2023 Detail
2022078
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 24.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu FK Štart - 05/2022 Detail
2022077
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za spoločné priestory BD 8b.j. - 05/2022 Detail
2022076
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 25.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za Dom Nádeje - 05/2022 Detail
2022075
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 10.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za Starý OcÚ - 05/2022 Detail
2022074
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 94.00 Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 044 14 Čaňa Sada tonerov do tlačiarne HP Color Laser Jet a tlačiarne Epson 103 Detail
2022073
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 35.63 Obec Štós, Hlavná 143, 044 26 Konferencia kontrolórov - spoluúčasť na školení Detail
2022072
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 247.00 Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, Bratislava 811 09 Mimoriadny členský príspevok na rok 2022 Detail
2022028
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 114.24 Groupama poisťovňa a.s., Miletičova 21, 820 05 Bratislava25 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) Detail
2022071
(Faktúra prijatá)
10.05.2022 36.53 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2022070
(Faktúra prijatá)
10.05.2022 117.53 Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z., Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa Členský príspevok na rok 2022 na základe uznesenia č.1/2011 z Náhradného Valného zhromaždenia MAS HORNÁD - Slanské vrchy, o.z. Detail
2022069
(Faktúra prijatá)
10.05.2022 20.40 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Služby - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel ( Autorský zákon ) Detail
2022068
(Faktúra prijatá)
10.05.2022 406.44 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Služby - odvoz odpadu za 11.03.2022 a 25.03.2022 Detail
2022067
(Faktúra prijatá)
10.05.2022 35.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Služby - spracovanie miezd za mesiac 03/2022 Detail
2022066
(Faktúra prijatá)
10.05.2022 228.76 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec Služby za správu verejného osvetlenia - 04/2022 Detail
2022052
(Faktúra prijatá)
10.05.2022 40.27 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačska cesta3/A, 841 04 Bratislava Poistenia - Dom Nádeje za obdobie od 29.04.2022 do 28.07.2022 Detail
2022046
(Faktúra prijatá)
10.05.2022 228.76 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec Služby za správu verejného osvetlenia - 03/2022 Detail
2022034
(Faktúra prijatá)
10.05.2022 10.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za Starý OcÚ. Detail
8/2022
(Objednávka vystavená)
06.05.2022 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km Detail
2022065
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 611.55 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina Detail
2022064
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 7.50 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Úrok z omeškania - elektrina Detail
2022063
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 11.34 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Úrok z omeškania - elektrina Detail
2022062
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 19.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby Detail
2022061
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 216.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz žúmp z domácnosti Detail
2022060
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 24.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina Detail
2022059
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 10.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina Detail
2022057
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 25.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina Detail
2022056
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina Detail
2022055
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 721.35 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina Detail
2022054
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 100.00 R.D.TECH. Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 Činnosti technika požiarnej ochrany za 1,2,3/2022 Detail
2022053
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 56.73 Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Dlžné poistné - zánik poistenia Detail
2022051
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 51.00 Eva Hiczérová, Strelnica 1697/18, 048 01 Rožňava Výzdoba - verejné priestranstvá Detail
2022050
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 72.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz žúmp z domácností Detail
2022049
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 36.50 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2022048
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 40.27 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistenie - upomienka Detail
2022047
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 108.24 UNIQA poisťovňa, Krasovského 15, 851 01 Bratislava Poistenie majetku Detail
2022045
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 72.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp Detail
2022044
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 5.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Upomienka Detail
2022043
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 5.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Upomienka Detail
2022042
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 406.44 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Odvoz odpadu
Detail
2022041
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 21.19 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby Detail
2022040
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 35.00 Obec Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Spracovanie miezd za február 2022 Detail
2022039
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 80.00 Peter Féjer, Višňová 9, 08001 Prešov Dekontaminácia chladiaceho boxu Detail
2022038
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 67.78 VYRPO, s.r.o., Bardejovská 1, 040 01 Košice Zimná údržba ciest Detail
2022037
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 60.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina Detail
2022036
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 580.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina Detail
2022035
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 45.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina Detail
2022033
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 34.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina Detail
2022032
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 450.00 URBANSTAU s.r.o., Slanské Nové Mesto 210, 04418 Kalša Maľovanie obecných priestorov Detail
2022031
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 36.50 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby Detail
2022030
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 672.42 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina Detail
2022029
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 228.76 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec Správa verejného osvetlenia
Detail
03/2022/6BJ
(Zmluva)
12.04.2022 0.00 Mária Perún Prenájom obecného bytu Detail
04/2022/6BJ
(Zmluva)
12.04.2022 0.00 Peter Novotný Prenájom obecného bytu Detail
3/2022/8BJ
(Zmluva)
12.04.2022 0.00 Július Bakajsa Prenájom obecného bytu Detail
07/2022
(Objednávka vystavená)
11.04.2022 72.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km Detail
06/2022
(Objednávka vystavená)
23.03.2022 72.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km Detail
05/2022
(Objednávka vystavená)
23.03.2022 72.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46 - 60 km Detail
04/2022
(Objednávka vystavená)
23.03.2022 72.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km Detail
03/2022
(Objednávka vystavená)
23.03.2022 72.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 16 - 60 km Detail
2022027
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 10.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia Detail
2022026
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia Detail
2022025
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 739.04 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia Detail
2022024
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 618.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia Detail
2022023
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 24.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia Detail
2022022
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 71.48 DATALAN, Krasovského 14, 851 01 Bratislava SSD 2,5 500GB - náhradný del do PC Detail
2022021
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 72.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vývoz obsahu žúmp Detail
2022020
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 72.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp Detail
2022019
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 100.00 Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín Analýza vody Detail
2022017
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 389.76 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Odvoz komunálneho odpadu Detail
2022016
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 38.40 SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava Odmeny umelcom na rok 2022 Detail
2022015
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 35.00 Obec Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice spracovanie miezd za 01/2022 Detail
2022014
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 19.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby Detail
2022004
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 228.76 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec Verejné osvetlenie Detail
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 572/2017
(Zmluva)
23.03.2022 0.00 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Dodatok k zmluve Detail
Zmluva o poskytovaní služieb.
(Zmluva)
17.03.2022 0.00 PROGRANT, s.r.o., Dostojevského rad 2550/19, Bratislava 811 09 Zmluva o poskytovaní služieb - spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu "WIFI pre Teba II". Detail
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - obecný úrad
(Zmluva)
07.03.2022 0.00 CMT Group s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava zber odpadu - jedlé oleje Detail
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - bytový dom 8 B.J.
(Zmluva)
07.03.2022 0.00 CMT Group s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava zber odpadu - jedlé oleje Detail
2022013
(Faktúra prijatá)
21.02.2022 24.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Pre inštalácia programov WinCITY Detail
2022012
(Faktúra prijatá)
21.02.2022 47.42 TOP OFFICE s.r.o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo Kancelárske potreby Detail
2022011
(Faktúra prijatá)
21.02.2022 135.50 VYRPO, s.r.o., Bardejovská 1, 040 01 Košice Zimná údržba ciest za 01/2022 Detail
2022010
(Faktúra prijatá)
21.02.2022 118.80 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Nádoby na komunálny odpad 120L Detail
2022009
(Faktúra prijatá)
21.02.2022 33.95 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby Detail
2022008
(Faktúra prijatá)
21.02.2022 70.00 SoftCompProg, Potočná 22, 040 01 Košice Inštalácia a nastavenie PC Detail
2022007
(Faktúra prijatá)
21.02.2022 31.50 J2net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa Zverejňovanie dokumentov Detail
2022006
(Faktúra prijatá)
21.02.2022 521.64 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Odvoz odpadu Detail
2022005
(Faktúra prijatá)
21.02.2022 216.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti Detail
2022003
(Faktúra prijatá)
21.02.2022 2.41 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Distribúcia elektriny Detail
2022002
(Faktúra prijatá)
21.02.2022 6.12 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Distribúcia elektriny Detail
2022001
(Faktúra prijatá)
21.02.2022 649.78 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Distribúcia elektriny Detail
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.2/2021
(Zmluva)
17.02.2022 0.00 JANEKO s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2021 Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
17.02.2022 0.00 Martina Urbanová Prenájom obecného bytu Detail
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
(Zmluva)
14.02.2022 0.00 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Detail
2021211
(Faktúra prijatá)
31.01.2022 19.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby 12/2021 Detail
2021210
(Faktúra prijatá)
31.01.2022 40.00 Obec Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Spracovanie miezd za 12/2021 Detail
2021209
(Faktúra prijatá)
31.01.2022 25.20 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Aktualizácia programov WinCITY Detail
2021208
(Faktúra prijatá)
31.01.2022 100.00 R.D.TECH. Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 Výkon požiarneho technika za 10,11,12/2021 Detail
2021207
(Faktúra prijatá)
31.01.2022 32.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava platby za telekomunikačné služby Detail
2021206
(Faktúra prijatá)
31.01.2022 40.27 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistenie majetku - Dom smútku Detail
2021205
(Faktúra prijatá)
31.01.2022 5.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice poplatok za upomienku Detail
2021204
(Faktúra prijatá)
31.01.2022 8928.60 JANEKO, s.r.o. Trebišov, Hurbanova 188/15, 075 01 Trebišov Úprava komunikácií v obci Detail
2021203
(Faktúra prijatá)
31.01.2022 347.76 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Odvoz odpadu za 11/2021 Detail
2021202
(Faktúra prijatá)
31.01.2022 228.76 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec správa verejného osvetlenia Detail
2021201
(Faktúra prijatá)
31.01.2022 108.24 UNIQA poisťovňa, Krasovského 15, 851 01 Bratislava poistenie majetku obce Detail
2021200
(Faktúra prijatá)
31.01.2022 289.67 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice poplatok za elektrinu Detail
2021188
(Faktúra prijatá)
31.01.2022 44.21 Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava Členský príspevok na rok 2022 Detail
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
19.01.2022 0.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Detail
02/2022
(Objednávka vystavená)
17.01.2022 99.00 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Kuka nádoby na KO 120L plastové čierne Detail
01/2022
(Objednávka vystavená)
17.01.2022 72.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 40-60 km Detail
Zmluva o dielo č. 1/2022
(Zmluva)
14.01.2022 0.00 VYRPO, s.r.o Zmluva o dielo Detail
Dodatok č. 1 k Dohode o zriadení spoločného obecného úradu
(Zmluva)
14.01.2022 0.00 Obec Beniakovce Dodatok č.1 Detail
Nájomná zmluva 01/2022
(Zmluva)
07.01.2022 0.00 Kristián Horňák Prenájom bytu Detail
2021199
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 134.83 pre Vás, s.r.o., Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo Antigénové testy, respirátory Detail
2021198
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 154.00 Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 044 14 Čaňa Servisné práce na PC obce Detail
2021197
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 30.00 Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Spracovanie miezd za 11/2021 Detail
2021196
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 19.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby za 11/2021 Detail
2021195
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 33.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2021 - BD 8bj - spoločné priestory Detail
2021194
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 49.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Dodávka a distribúcia elektriny 11-12/2021 - Dom nádeje Detail
2021193
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 16.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Dodávka a distribúcia elektriny za 11-12/2021 - Starý OcÚ Detail
2021192
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 73.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Dodávka a distribúcia elektriny 11-12/2021 - FK Štart Detail
2021191
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 211.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Dodávka a distribúcia elektriny za 11-12/2021 - Požiarna zbrojnica Detail
2021190
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 72.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km Detail
2021189
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 75.00 BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa s GDPR za IV.Q/2021 Detail
2021187
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 72.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60km Detail
2021186
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 350.64 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Odvoz odpadu 08.10.2021 a 22.10.2021 Detail
2021185
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 32.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2021184
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 25.62 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Vyúčtovanie elektriny BD 8bj - nedoplatok Detail
2021183
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 33.49 OBEC Štós, Hlavná 143, 044 26 Štós Spoluúčasť na konferencii kontrolórov Detail
2021182
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 128.72 BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Vyúčtovanie elektriny za 10/2021 - OcÚ + KD Detail
2021181
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 67.80 NOVÁTOR spol. s r.o., Trolejbusová 2, 040 01 Košice Rukoväť predná na kosačku Detail
2021180
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 72.00 webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice-Juh Doména a webhosting www.slanskahuta.sk na obdobie 01.01.2022 do 31.12.2022 Detail
2021179
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 -174.32 BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01-10/2021 - Požiarna zbrojnica - preplatok Detail
2021178
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 -118.59 BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01-10/2021 - Dom nádeje - preplatok Detail
2021177
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 -29.02 BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01-10/2021 - FK Štart - preplatok Detail
2021176
(Faktúra prijatá)
29.12.2021 228.76 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec Služby správy verejného osvetlenia za 11/2021 Detail
ZM-KO-OD-22-0008_SZ
(Zmluva)
29.12.2021 0.00 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu Detail
Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu
(Zmluva)
28.12.2021 0.00 Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
27.12.2021 0.00 Marián Kolesár Prenájom obecného bytu Detail
2021175
(Faktúra prijatá)
03.12.2021 20.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Spracovanie miezd za 10/2021. Detail
2021174
(Faktúra prijatá)
03.12.2021 22.60 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby. Detail
2021173
(Faktúra prijatá)
03.12.2021 33.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za 11/2021 - BD8b.j. spoločné priestory Detail
2021172
(Faktúra prijatá)
03.12.2021 30.00 AQUA - VIVA Dušan Szabó, Jánošikova 1, 040 01 Košice Dezinfekcia vodných zdrojov (studní) 2 ks. Detail
2021171
(Faktúra prijatá)
03.12.2021 128.00 Jaroslav Mráz - INSEKT, Ťahanovská 32, 040 13 Košice Deratizácia priestorov BD 8b.j. a jeho okolia. Detail
2021170
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 1.49 BCF Energy, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 01-10/2021 Detail
2021169
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 32.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby. Detail
2021168
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 25.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Spracovanie miezd za 09/2021 Detail
2021167
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 350.64 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 Odvoz odpadu za 10.09.2021 a 24.09.2021 Detail
2021166
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 600.00 Jaroslav Kočiš, Budapeštianska 7, Košice 040 13 Zemné a výkopové práce bagrom - verejné priestranstvá Detail
2021165
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 19.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2021164
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 33.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za 10/2021 - BD 8b.j. spoločné priestory Detail
2021163
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 228.76 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec Služby správy verejného osvetlenia za 10/2021 Detail
2021162
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 216.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp domácnosti - BD6b.j. + OcÚ + KD Detail
2021161
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 109.31 BCF Energy, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Vyúčtovanie elektriny za 09/2021 - OcÚ+KD Detail
2021160
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 100.00 R.D.TECH Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 Výkon činnosti technika požiarnej ochrany(TPO), bezpečnostného technika (BTS) v zmysle mandátnej zmluvy zo dňa 30.12.2014 za obdobie - 07/08/09/2021. Detail
2021159
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 123.50 Združenie obcí Slanského mikroregiónu, Slanec 85, 044 17 Členský príspevok na rok 2021 v zmysle uznesenia ZO SMR č.1/2021. Detail
2021158
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 240.00 T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce Detail
2021157
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 130.80 Amicus SK, s.r.o., Korezskova 9, 909 01 Skalica ND Špirála na IQ LINE OIL 1800 W - BD 8b.j. Detail
2021156
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 40.27 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistenie majetku obce - Dom Nádeje IV.Q/2021 Detail
2021155
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 75.00 BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce 071 01 Výkon funkcie GDPR - III. štvrťrok 2021 Detail
2021154
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 46.20 Mgr. Andiľ - STAN, Nový Salaš 92, 044 17 Grafická príprava, výroba a aplikácia motívov na tričká "DHZO SLANSKÁ HUTA" - 20x127 mm Detail
2021153
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 32.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby - poplatok za telefón Detail
2021152
(Faktúra prijatá)
02.12.2021 368.00 PaMaD s.r.o., Talinská 8, Košice, 040 12 Nákup tonerov do tlačiarní Detail
07/2021
(Zmluva)
16.11.2021 0.00 Ing. Milan Medzihradský, Slanská Huta 90 Prenájom obecného bytu Detail
16/2021
(Objednávka vystavená)
05.11.2021 0.00 Jaroslav Mráz - INSEKT - deratizácia Košice, Ťahanovská 32, Košice - Ťahanovce, 040 01 Deratizácia priestorov bytového domu BD 8b.j. Detail
Dohoda č. 21/41/010/67
(Zmluva)
29.10.2021 0.00 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, Košice - Staré Mesto, 042 11 Aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Detail
DOHODA č.21/41/012/42
(Zmluva)
29.10.2021 0.00 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, Košice - Staré Mesto, 042 11 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti pri výkone menších obecných služieb pre obec. Detail
DOHODA č.21/41/054/460
(Zmluva)
28.10.2021 0.00 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, Košice - Staré Mesto, 042 11 Dohoda č.21/41/054/460 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená v rámci národného projektu "Podpora zamestnanosti " Aktivita č.1 - Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa§54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Detail
15/2021
(Objednávka vystavená)
27.10.2021 600.00 Jaroslav Kočiš, Budapeštianska 7, Košice 040 13 Objednávka na zemné a výkopové práce Detail
2021151
(Faktúra prijatá)
26.10.2021 363.00 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 Odvoz komunálneho odpadu za obdobie 13.08.2021 a 27.08.2021 Detail
2021150
(Faktúra prijatá)
26.10.2021 25.00 Obec Beniakovce - Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice 040 01 Spracovanie miezd za mesiac -August 2021 Detail
2021149
(Faktúra prijatá)
26.10.2021 108.24 UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, Bratislava 851 01 Poistenie majetku obce na obdobie od 01.10.2021 do 01.01.2022. Detail
2021148
(Faktúra prijatá)
26.10.2021 600.00 AUDIT-LD, s.r.o., Podtatranského 962/2, Košice 040 01 Štatutárny audit účtovnej závierky za rok 2020. Detail
2021147
(Faktúra prijatá)
26.10.2021 193.20 EKOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava 841 03 Hlavná ročná kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska. Detail
2021146
(Faktúra prijatá)
26.10.2021 228.76 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, Senec 903 01 Služby za správu verejného osvetlenia Detail
14/2021
(Objednávka vystavená)
30.09.2021 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km Detail
02/2021 8BJ
(Zmluva)
28.09.2021 0.00 Ing. Roman Kiš Prenájom obecného bytu Detail
2021145
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 33.00 vychodoslovenska energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice Dodávka a distribúcia elektriny Detail
2021144
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 19.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2021143
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 93.60 BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Za dodávku silovej elektriny Detail
2021142
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 40.50 NOVÁTOR spol, s.r.o., Trolejbusová 2, 04001 Košice Klinový remen Detail
2021141
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 279.00 Július Kopčanský - VODÁR, Jastrabie pri Michalovciach 100, 072 11 Tlaková nádoba Malec 300L Detail
2021140
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 358.86 Technical Servise s.r.o., Košické Oľšany 355, 044 42 Košické Oľšany Oprava kotla Protherm Detail
2021139
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 0.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2021138
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 715.00 MONUMENT, s.r.o., Ďurkov 342, 04419 Pomník Detail
2021137
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 26.80 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 82104 Bratislava Keter Eco composter 320L Detail
2021136
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 20.40 SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Detail
2021135
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 2380.00 Florian, s.r.o., Priekopská 26, 03608 Martin Hasičská výstroj Detail
2021134
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 25.00 Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice Spracovanie miezd Detail
2021133
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 72.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti Detail
2021132
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 521.64 Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice Vývoz komunálneho odpadu Detail
2021131
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 327.00 Karcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, 94901 Nitra Vysokotlakový čistič, wapka K4 Premium Power Control Detail
2021118
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 0.00 Ecoled solutions, a.s., Tulipánová 1, 90301 Senec Služby správy verejného osvetlenia Detail
2021105
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 217.03 Ecoled solutions, a.s., Tulipánová 1, 90301 Senec Služby správy verejného osvetlenia Detail
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
16.09.2021 600.00 AUDIT-LD, s.r.o., Podtatranského 962/2, Košice - mestská časť Staré Mesto Zmluva o poskytovaní audítorských služieb na rok 2022. Detail
13/2021
(Objednávka vystavená)
31.08.2021 279.00 Július Kopčanský - VODÁR, Jastrabie pri Michalovciach 100, 072 11 Objednávka tlakovej nádoby 300L - MALEC Detail
06/2021/8BJ
(Zmluva)
26.08.2021 0.00 Michal Szabad Prenájom obecného bytu Detail
2021129
(Faktúra prijatá)
17.08.2021 93.30 BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb Detail
2021128
(Faktúra prijatá)
17.08.2021 20.66 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2021127
(Faktúra prijatá)
17.08.2021 33.00 vychodoslovenska energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice Dodávka a distribúcia elektriny Detail
2021126
(Faktúra prijatá)
17.08.2021 126.75 Mgr. Stanislav Andiľ - STAN, Nový Salaš 92, 04417 Nový Salaš Smerové tabluľky Detail
2021125
(Faktúra prijatá)
17.08.2021 32.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2021122
(Faktúra prijatá)
17.08.2021 347.76 Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice Vývoz komunálneho odpadu Detail
2021124
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 75.00 BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce Výkon funkcie GDPR Detail
2021123
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 120.00 Sportisimo SK s.r.o., Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava Športová výstroj Detail
2021121
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 27.35 Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice Vývoz a zneškodnenie NO Detail
2021120
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 247.00 Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice Vložné Detail
2021119
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 20.00 Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice Spracovanie miezd Detail
2021117
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 19.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
12/2021
(Objednávka vystavená)
10.08.2021 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km Detail
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
02.08.2021 0.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb uzavretá v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonníka v znení neskorších predpisov Detail
Zmluva o dielo č. 2/2021
(Zmluva)
16.07.2021 0.00 JANEKO s.r.o., Hurbanova 188/15, Trebišov Zmluva o dielo č. 2 /2021 Detail
2021116
(Faktúra prijatá)
15.07.2021 33.00 Vychodoslovenska energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice Dodávka a distribúcia elektriny Detail
2021115
(Faktúra prijatá)
15.07.2021 692.00 GIVsport s.r.o., Pod lipami 96, 033 01 Liptovský Hrádok Všeobecný materiál - od SPP - MTZ na športový deň Detail
2021114
(Faktúra prijatá)
15.07.2021 98.03 BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Za dodávku a distribúciu silovej elektriny Detail
2021113
(Faktúra prijatá)
15.07.2021 100.00 R.D.TECH, Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 Výkon činnosti TPO, BTS za obdobie :04,05,06/2021 Detail
2021112
(Faktúra prijatá)
15.07.2021 75.00 BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce Výkon funkcie GDPR Detail
2021111
(Faktúra prijatá)
15.07.2021 108.24 UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava Poistné Detail
2021110
(Faktúra prijatá)
15.07.2021 32.25 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2021109
(Faktúra prijatá)
15.07.2021 103.33 Obec Slanec, Hlavná 55/114, 04417 Slanec Služby- poskytovanie zdravotnej starostlivosti Detail
2021108
(Faktúra prijatá)
15.07.2021 40.27 Generali Poisťovňa, a.s., , Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistné Detail
2021107
(Faktúra prijatá)
15.07.2021 1376.11 WinStyle, s.r.o., Krosnianska 693/9, 04022 Košice PVC okno Autoplast Ideal FIX -2x , PVC okno Autoplast Ideal OS - 2x , PVC vchodové dvere Autoplast Ideal- 1x , Parapet vonkajší 3,60 bm, Parapet vnútorný 3,80 bm Detail
2021106
(Faktúra prijatá)
15.07.2021 346.32 Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice Vývoz komunálneho odpadu Detail
11/2021
(Objednávka vystavená)
07.07.2021 0.00 GIVsport s.r.o., Pod lipami 96, 033 01 Liptovský Hrádok Športové vybavenie Detail
2021104
(Faktúra prijatá)
07.07.2021 216.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km Detail
2021103
(Faktúra prijatá)
07.07.2021 30.00 Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice Spracovanie miezd za 05/2021 Detail
88/002/21
(Zmluva)
02.07.2021 0.00 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina Zmluva o termínovanom úvere č. 88/002/21 Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
01.07.2021 0.00 Kamil Zelinský Prenájom obecného bytu Detail
Dohoda č. 21/41/054/217
(Zmluva)
28.06.2021 0.00 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice - Staré Mesto Dohoda o poskytnutí fin. príspevku podľa §54 ods.1 pism. a) zákona č. 5/2004 Z.z. Detail
9127004287
(Zmluva)
25.06.2021 0.00 UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, Bratislava, 851 01 Poistenie nehnuteľného majetku obce Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
25.06.2021 700.00 Obec Nový Salaš Zmluva o poskytnutí dotácie Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
25.06.2021 0.00 Eva Tothová Prenájom obecného bytu Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
25.06.2021 0.00 Alžbeta Cakociová Prenájom obecného bytu Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
22.06.2021 0.00 Miloš Kohút Prenájom obecného bytu Detail
2021102
(Faktúra prijatá)
16.06.2021 95.00 Asociácia správcov registratúry, M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky Seminár - Moderná správa registratúry
II.
Novela zákona o archívoch a registratúrach
Detail
2021101
(Faktúra prijatá)
16.06.2021 235.00 Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68 040 01 Košice Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska Detail
2021100
(Faktúra prijatá)
16.06.2021 56.24 Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice Vývoz a zneškodnenie NO- testovanie Detail
2021099
(Faktúra prijatá)
16.06.2021 23.89 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2021098
(Faktúra prijatá)
16.06.2021 24.00 Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov Dodávka výkonu verejného obstarávania Detail
2021097
(Faktúra prijatá)
16.06.2021 33.00 vychodoslovenska energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice Dodávka a distribúcia elektriny Detail
2021096
(Faktúra prijatá)
16.06.2021 123.34 BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb Detail
2021095
(Faktúra prijatá)
16.06.2021 240.00 TENDERnet s. r. o. , M. R. Štefánika 836/33 Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 05/2021- 05/2022 Detail
2021094
(Faktúra prijatá)
16.06.2021 383.33 Obec Slanec, Hlavná 55/114, 04417 Slanec Služby- poskytovanie zdravotnej starostlivosti Detail
2021093
(Faktúra prijatá)
16.06.2021 33.40 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačne služby Detail
2021092
(Faktúra prijatá)
16.06.2021 100.40 Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach , Skúšobné laboratórium VEHYDIS, Hlinková 1, 043 65 Košice Rozbor pitnej vody Detail
2021091
(Faktúra prijatá)
15.06.2021 46.15 Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice Vývoz a zneškodnenie NO Detail
2021090
(Faktúra prijatá)
15.06.2021 20.00 Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice Spracovanie miezd za 04/2021 Detail
71/2021
(Zmluva)
14.06.2021 1000.00 SPP, Mlynské nivy 44/a Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
09.06.2021 0.00 Vlasta Skerlíková prenájom obecného bytu Detail
10/2021
(Objednávka vystavená)
07.06.2021 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km Detail
09/2021
(Objednávka vystavená)
07.06.2021 0.00 JAKS s.r.o., Šarišský Štiavnik Nožnicový stan PROFI 3x6m modrý Detail
Zmluva o SOÚ_PAM
(Zmluva)
01.06.2021 0.00 Obec Beniakovce, Beniakovce 44, 04442 Beniakovce Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
28.05.2021 0.00 Miriam Jáchymová, JUDr. Prenájom obecného bytu Detail
21/121
(Zmluva)
25.05.2021 0.00 WinStyle, s.r.o., Krosnianska 9 Zmluva o predaji a montáži č. 21/121 Detail
08/2021
(Objednávka vystavená)
25.05.2021 0.00 WinStyle, s.r.o., Krosnianska 9 Objednávka - Interiérové okná, Interiérové dvere Detail
7/2021
(Objednávka vystavená)
25.05.2021 0.00 MERKURY SHOP, s.r.o., Duklianska 11, 08001 Prešov Objednávka - Drevený detský domček MIMOSA 250x127x163 cm Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
21.05.2021 0.00 František Okoš Prenájom obecného bytu Detail
2021089
(Faktúra prijatá)
18.05.2021 314.40 Kosit a.s, Rastislavova 98, 04346 Košice Vývoz komunálneho zmesového odpadu Detail
2021088
(Faktúra prijatá)
18.05.2021 217.03 EcoLed Solutions a.s, Tulipánová 1, 90301 Senec Služby správy verejného osvetlenia 05/2021 Detail
2021087
(Faktúra prijatá)
18.05.2021 264.10 BCF ENERGY s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica Za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb 04/2021 Detail
2021086
(Faktúra prijatá)
18.05.2021 33.00 Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice Dodávka a distribúcia elektriny 05/2021 Detail
2021085
(Faktúra prijatá)
18.05.2021 19.99 Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2021084
(Faktúra prijatá)
18.05.2021 291.85 PaMad s.r.o., Talinská 8, 04012 Košice Kancelárske potreby Detail
2021083
(Faktúra prijatá)
18.05.2021 329.00 MERKURY SHOP, s.r.o., Duklianska 11, 08001 Prešov Drevený detský domček Mimosa 250x127x163 Detail
2021082
(Faktúra prijatá)
18.05.2021 292.31 Kosit a.s, Rastislavova 98, 04346 Košice Vývoz komunálneho odpadu Detail
2021081
(Faktúra prijatá)
18.05.2021 72.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žump - domácnosti od 46 - 60km Detail
Zmluva č. 3210757
(Zmluva)
14.05.2021 3000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytovaní dotácie Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
12.05.2021 0.00 Stanislav Seliga Prenájom obecného bytu Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
12.05.2021 0.00 Peter Novotný Prenájom obecného bytu Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
12.05.2021 0.00 Mária Perún Prenájom obecného bytu Detail
2021080
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 32.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2021079
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 -106.08 Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice Dobropis k faktúre č. 112101830 - Testovanie Detail
2021078
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 50.09 Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice Vývoz a zneškodnenie NO- testovanie Detail
2021077
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 247.00 Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava Členské na rok 2021 Detail
2021076
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 20.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice Spracovanie miezd za 03/2021 Detail
2021075
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 613.33 Obec Slanec, Hlavná 55/114, 04417 Slanec Služby- poskytovanie zdravotnej starostlivosti Detail
2021074
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 613.33 Obec Slanec, Hlavná 55/114, 04417 Slanec Služby- poskytovanie zdravotnej starostlivosti Detail
2021073
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 217.03 Ecoled solutions, a.s., Tulipánová 1, 90301 Senec Služby správy verejného osvetlenia za 04/2021 Detail
2021072
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 60.00 Webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 04001 Košice Doména a webhosting www.slanskahuta.sk
na obdobie od 24.06.2021 do 23.06.2022
Detail
2021071
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 347.76 Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice Vývoz komunálneho odpadu Detail
2021070
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 83.65 IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice WINIBEU - softvér údržba za obdobie
04/2021- 12/2021, 01/2022- 03/2022
Detail
6/2021
(Objednávka vystavená)
22.04.2021 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
20.04.2021 0.00 Július Bakajsa Prenájom obecného bytu Detail
2021069
(Faktúra prijatá)
14.04.2021 83.60 CD - MEDICAL s.r.o., Topoľová 9, 04001 Košice Ochranne pomôcky - Covid 19 Detail
2021068
(Faktúra prijatá)
14.04.2021 21.26 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2021067
(Faktúra prijatá)
14.04.2021 33.00 vychodoslovenska energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice Dodávka a distribúcia elektriny Detail
2021066
(Faktúra prijatá)
14.04.2021 194.00 Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 044 14 Čaňa Tlačiareň Epson, Inštalácia na wifi/ LAN sieť Detail
2021065
(Faktúra prijatá)
14.04.2021 78.50 Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 044 14 Čaňa Servis siete a PC, servis notebook Detail
2021064
(Faktúra prijatá)
14.04.2021 292.56 BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Za dodávku a distribúciu silovej elektriny Detail
2021063
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 100.00 R.D.TECH, Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 Výkon činnosti požiarneho technika Detail
2021062
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 75.00 BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce Výkon funkcie GDPR Detail
2021061
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 211.46 Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Stravné lístky Detail
2021060
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 199.99 Alza.sk s. r. o., Bottova 7, Bratislava, Sporák AMICA 510CE1.30P W Detail
2021059
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 183.00 PaMad s.r.o., Talinská 8, 040 12 Košice Kancelárske potreby Detail
2021058
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 180.00 Ing. Alena Suchá - ASEKO, Staničná 143/34, 07615 Veľaty Spracovanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu SR, činnosť C5 Detail
2021057
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 100.40 Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach , Skúšobné laboratórium VEHYDIS, Hlinková 1, 043 65 Košice Rozbor vody Detail
2021056
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 32.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2021055
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 490.00 Era Novum, s.r.o., Kuzmányho 71, 040 01 Košice Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2021 Detail
2021054
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 40.27 Generali Poisťovňa, a.s., , Lamačska cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 Poistenie majetku Detail
2021053
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 30.00 j-net, s.r.o., Okružná 56, 06401 Stará Ľubovňa Zverejňovanie dokumentov Detail
2021052
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 216.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46 - 60 km Detail
2021051
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 25.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice Spracovanie miezd za 02/2021 Detail
2021050
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 217.03 Ecoled solutions, a.s., Tulipánová 1, 90301 Senec Služby správy verejného osvetlenia Detail
2021049
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 33.00 vychodoslovenska energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košiceň Dodávka a distribúcia elektriny Detail
2021048
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 69.20 CD - MEDICAL s.r.o., Topoľová 9, 04001 Košice Ochranné pomôcky Covid - 19 Detail
2021047
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 140.48 Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice Vývoz odpadu Covid - 19 Detail
2021046
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 346.32 Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice Vývoz odpadu Detail
2021045
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 189.00 KELEK s.r.o, Kukuričné 8, 04001 Košice Vitamíny Covid - 19 Detail
2021044
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 20.10 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2021043
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 345.30 BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Dodávka silovej elektriny za 02/2021 Detail
2021042
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 42.00 Súdna exekútorka JUDr. Lenka Borovská, Exekútorský úrad Košice, Kováčska 32 Úhrada trov starej exekúcie Detail
2021041
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 360.00 Ing. Alena Suchá - ASEKO, Staničná 143/34, 07615 Veľaty Za práce k žiadosti o dotáciu v rámci Environmentálneho fondu na rok 2021 Detail
2021040
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 427.92 VYRPO, s.r.o. , Bardejovská 1, 040 11 Košice Údržba obecných ciest Detail
2021039
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 56.73 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava Poistenie majetku Detail
2021038
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 247.00 Obec Beniakovce, úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice Vložné k 01.01.2020 Detail
2021037
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 32.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2021036
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 414.93 Obec Slanec, Hlavná 55/114, 04417 Slanec Poskytovanie služieb MOM Detail
2021035
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 44.20 CD - MEDICAL s.r.o., Topoľová 9, 04001 Košice Ochranné pomôcky Detail
2021034
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 72.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46 - 60 km Detail
2021033
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 40.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice Spracovanie miezd za 01/2021 Detail
2021032
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 217.03 Ecoled solutions, a.s.;, Tulipánová 1, 90301 Senec Za služby správy verejného osvetlenia Detail
2021031
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 113.11 Groupana poistovňa a.s., Miletičová 21, 820 05 Bratislava 25 Poistenie motorového vozidla Detail
5/2021
(Objednávka vystavená)
23.03.2021 0.00 Era Novum, s.r.o., Kuzmányho 71, 040 01 Košice Objednávka - kompletné spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2021 Detail
Dodatok č. 1
(Zmluva)
16.03.2021 0.00 Slovenská republika – Štatistický úrad SR , Lamačska cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke Detail
4/2021
(Objednávka vystavená)
09.03.2021 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km Detail
2021030
(Faktúra prijatá)
02.03.2021 520.20 Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice Vývoz komunálneho odpadu Detail
2021029
(Faktúra prijatá)
02.03.2021 226.92 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava Poistenie majetku Detail
2021028
(Faktúra prijatá)
02.03.2021 394.75 BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Dodávka silovej elektriny Detail
2021027
(Faktúra prijatá)
02.03.2021 33.00 vychodoslovenska energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice Dodávka a distribúcia elektriny Detail
2021026
(Faktúra prijatá)
02.03.2021 19.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za tel. služby Detail
2021025
(Faktúra prijatá)
02.03.2021 60.02 CD - MEDICAL s.r.o., Topoľová 9, 04001 Košice Ochranné pomôcky Detail
2021024
(Faktúra prijatá)
02.03.2021 38.40 Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava Prevádzka verejného rozhlasu rok 2021 Detail
2021023
(Faktúra prijatá)
02.03.2021 40.92 WinStyle, s.r.o., Krosnianska 9 PVC parapet, 2500 mm, biely Detail
2021022
(Faktúra prijatá)
02.03.2021 462.00 Topset Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava Aktualizácia programov za rok 2021 Detail
2021021
(Faktúra prijatá)
02.03.2021 328.10 PaMad s.r.o., Talinská 8, 040 12 Košice Kancelárske potreby Detail
2021020
(Faktúra prijatá)
02.03.2021 563.88 VYRPO, s.r.o. , Bardejovská 1, 040 11 Košice Zimná údržba obecných ciest Detail
Dodatok č.4 k zmluve
(Zmluva)
18.02.2021 0.00 NATUR - PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
15.02.2021 0.00 Martina Urbanová Prenájom obecného bytu Detail
Zmluva MOM
(Zmluva)
15.02.2021 0.00 Obec Slanec, Hlavná Zmluva MOM Detail
3/2021
(Objednávka vystavená)
15.02.2021 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km Detail
2021019
(Faktúra prijatá)
05.02.2021 405.00 Technical Servise s.r.o., Košické Oľšany 355, 044 42 Košické Oľšany Servis a oprava elektrokotlov Protherm Detail
2021018
(Faktúra prijatá)
05.02.2021 526.20 VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo s.r.o., Železničiarská 13, 814 99 Bratislava Predplatné Obec efektívne, Online knižnica Detail
2021017
(Faktúra prijatá)
25.01.2021 32.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2021016
(Faktúra prijatá)
25.01.2021 182.32 CD - MEDICAL s.r.o., Topoľová 9, 04001 Košice Ochranné pomôcky Detail
2021015
(Faktúra prijatá)
25.01.2021 56.40 Waleon s.r.o., Brestová1, Košice Filtration cartridge, PP, BB10 Detail
2021014
(Faktúra prijatá)
25.01.2021 12.60 Topset Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava Aktualizácia programov WinCITY Detail
2021013
(Faktúra prijatá)
25.01.2021 346.32 Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice Vývoz komunálneho odpadu Detail
2021012
(Faktúra prijatá)
25.01.2021 18.40 vychodoslovenska energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice Finančné vysporiadanie za 01.01.2020- 31.12.2020 Detail
2021011
(Faktúra prijatá)
25.01.2021 217.03 Ecoled solutions, a.s., Tulipánová 1, 90301 Senec Správa verejného osvetlenia Detail
2/2020
(Objednávka vystavená)
21.01.2021 0.00 Waleon s.r.o., Brestová 1, 040 14 Košice Objednávka - Filtration cartridge, PP, BB10 Detail
2021010
(Faktúra prijatá)
21.01.2021 40.00 Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice Spracovanie miezd za 12/2020 Detail
2021009
(Faktúra prijatá)
21.01.2021 75.90 HORNBACH- Baumarkt SK spol. s.r.o., Galvaniho 9, 82104 Bratislava Interiérové dvere Single 2, prechodová lišta MDF 5mm dub 4ks Detail
2021008
(Faktúra prijatá)
21.01.2021 399.75 Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Stravné lístky Detail
2021007
(Faktúra prijatá)
21.01.2021 300.00 Ing. Alena Suchá - ASEKO, Staničná 143/34, 07615 Veľaty Práce k žiadosti o dotáciu v rámci Environmentálneho fondu na rok 2021 Detail
2021006
(Faktúra prijatá)
21.01.2021 19.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2021005
(Faktúra prijatá)
21.01.2021 280.94 BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Dodávka silovej elektriny za 12/2020 Detail
2021004
(Faktúra prijatá)
21.01.2021 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Dezinfekcia vodných zdrojov 2 KS Detail
2021003
(Faktúra prijatá)
21.01.2021 40.27 Generali Poisťovňa, a.s., , Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistenie Detail
2021002
(Faktúra prijatá)
21.01.2021 100.00 R.D.TECH, Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 Výkon činnosti technika požiarnej ochrany, bezpečnostného technika za 10/2020, 11/2020, 12/2020 Detail
2021001
(Faktúra prijatá)
21.01.2021 43.65 Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava Členský príspevok na rok 2021 Detail
Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(Zmluva)
16.01.2021 0.00 Mudr. Stanislav Gofus Dohoda o zdravotnej starostlivosti Detail
1/2021
(Objednávka vystavená)
12.01.2021 0.00 HORNBACH- Baumarkt SK spol. s.r.o., Galvaniho 9, 82104 Bratislava Objednávka - Interiérové dvere Single 2, presklené 80 Ľ dub,
Prechodové lišty
Detail
20200223
(Faktúra prijatá)
11.01.2021 549.03 Alza.cz, Jateční 33a, 17000 Praha 7 Interiérové vybavenie kuchyne KD Detail
20200222
(Faktúra prijatá)
11.01.2021 163.00 TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín Kancelárske zariadenie - písacie stoly, Dub Sonoma, Johan 2 New Detail
20200221
(Faktúra prijatá)
11.01.2021 232.00 TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín Kancelárske zariadenie - písacie stoly, Dub Sonoma, Johan 2 New Detail
20200220
(Faktúra prijatá)
11.01.2021 409.28 MERKURY SHOP, s.r.o., Duklianska 11, 08001 Prešov Laminátová podlaha, Dub Kréta 8mm AC4 Room 2060 s príslušenstvom Detail
22/2020
(Objednávka vystavená)
05.01.2021 0.00 Alza.cz, Jateční 33a, 17000 Praha 7 Objednávka - Vybavenie kuchyne kultúrneho domu Detail
21/2020
(Objednávka vystavená)
05.01.2021 0.00 TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín Objednávka - Kancelárske zariadenie Detail
20/2020
(Objednávka vystavená)
05.01.2021 0.00 TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín Objednávka - Kancelárske zariadenie Detail
19/2020
(Objednávka vystavená)
05.01.2021 0.00 MERKURY SHOP, s.r.o., Duklianska 11, 08001 Prešov Objednávka- Laminátová podlaha, dub Kréta 8mm AC4 Room 2060 Detail
01/2021/6BJ
(Zmluva)
31.12.2020 0.00 Kristián Horňák Nájomná zmluva Detail
20200219
(Faktúra prijatá)
29.12.2020 43.08 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina Bankové poplatky Detail
20200218
(Faktúra prijatá)
29.12.2020 32.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
Zmluva o dielo č.1/2021
(Zmluva)
28.12.2020 0.00 VYRPO, s.r.o. , Bardejovská 1, 040 11 Košice Zmluva o
dielo č.1/2021
Podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 530/2003 Z. z.
Detail
20200217
(Faktúra prijatá)
22.12.2020 216.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km Detail
20200216
(Faktúra prijatá)
22.12.2020 30.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice Spracovanie miezd za 11/2020 Detail
20200215
(Faktúra prijatá)
22.12.2020 138.69 Vladimír Janoš - REHAP, Sládkovičova 15, 08301 Sabinov Kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov Detail
20200214
(Faktúra prijatá)
22.12.2020 217.03 Ecoled solutions, a.s., Tulipánová 1, 90301 Senec Služby verejného osvetlenia za 12/2020 Detail
20200213
(Faktúra prijatá)
22.12.2020 601.93 WinStyle, s.r.o., Krosnianska 693/9, 04022 Košice Vchodové dvere , Autoplast Ideal 4000, biele - 1KS Detail
20200212
(Faktúra prijatá)
22.12.2020 2583.78 WinStyle, s.r.o., Krosnianska 693/9, 04022 Košice PVC vchodové dvere Aluplast Ideal 4000, biele - 2ks Detail
20200211
(Faktúra prijatá)
22.12.2020 75.00 BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce Za výkon zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane údajov GDPR za 4/4 2020 Detail
20200210
(Faktúra prijatá)
22.12.2020 347.76 Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice Vývoz zmesového komunálneho odpadu 11/2020 Detail
20200209
(Faktúra prijatá)
22.12.2020 19.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20200208
(Faktúra prijatá)
22.12.2020 1080.00 MONUMENT, s.r.o., Ďurkov 342, 04419 Oprava poškodeného hrobu z dôvodu pádu stromu Detail
20200207
(Faktúra prijatá)
22.12.2020 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Dezinfekcia vodných zdrojov 2KS Detail
20200206
(Faktúra prijatá)
22.12.2020 244.51 BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Dodávka silovej elektriny 11/2020 Detail
20200205
(Faktúra prijatá)
22.12.2020 70.00 PETINA Ingrid Lineková, Čeláre 90, 99122 Bušince Dekontaminácia chladiaceho zariadenia v dome smútku Detail
20200204
(Faktúra prijatá)
22.12.2020 31.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice Dodávka a distribúcia elektriny 12/2020 Detail
20200203
(Faktúra prijatá)
22.12.2020 72.00 webex.digital s.r.o., Ostrovského 2 Doména a webhosting www.slanskahuta.sk
na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021
Detail
18/2020
(Objednávka vystavená)
17.12.2020 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Objednávka na vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60 km Detail
DOHODA č.20/41/54X/290
(Zmluva)
14.12.2020 0.00 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice - Staré Mesto DOHODA č.20/41/54X/290 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"-Aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ-Opatrenie č.2. Detail
20/271
(Zmluva)
04.12.2020 0.00 WinStyle, s.r.o., Krosnianska 9 Zmluva o predaji a montáži
č. 20/270
Detail
20/270
(Zmluva)
04.12.2020 0.00 WinStyle, s.r.o., Krosnianska 9 Zmluva o predaji a montáži
č. 20/270
Detail
17/2020
(Objednávka vystavená)
04.12.2020 0.00 WinStyle, s.r.o., Krosnianska 9 Vchodové dvere BD 6b.j. - výmena Detail
16/2020
(Objednávka vystavená)
04.12.2020 0.00 WinStyle, s.r.o., Krosnianska 9 Vchodové dvere BD 6b.j. - výmena Detail
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
(Zmluva)
02.12.2020 0.00 Slovenská republika – Štatistický úrad SR , Miletičova 3, 824 67 Bratislava Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
Detail
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-519/2020
(Zmluva)
27.11.2020 0.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava Zmluva o výpožičke Detail
20200202
(Faktúra prijatá)
27.11.2020 167.90 JAKS s.r.o., Sarišský Štiavnik 68 09042 Sarišský Štiavnik Nožnicový stan profi 3x6m Detail
20200201
(Faktúra prijatá)
27.11.2020 32.00 Slovak Telekom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby 11/2020 Detail
20200200
(Faktúra prijatá)
27.11.2020 711.96 ARNALA s.r.o., Pri krásnej 4 04012 Košice - Nad Jazerom Nákup prefabrikátov TBM 7/829, TBM 1/60, TBM 8/30 Detail
20200199
(Faktúra prijatá)
27.11.2020 30.00 OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd 10/2020 Detail
20200198
(Faktúra prijatá)
27.11.2020 217.03 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Služby- správa verejného osvetlenie 11/2020 Detail
20200197
(Faktúra prijatá)
27.11.2020 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Dezinfekcia vodných zdrojov 2ks Detail
20200196
(Faktúra prijatá)
27.11.2020 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Dezinfekcia vodných zdrojov 2ks Detail
20200195
(Faktúra prijatá)
27.11.2020 347.76 KOSIT a.s. Odvoz zmesového komunálneho odpadu Detail
20200194
(Faktúra prijatá)
27.11.2020 120.00 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Školenie k programu WinCITY Účtovníctvo, Majetok, Pokladňa Detail
15/2020
(Objednávka vystavená)
25.11.2020 0.00 Gamanova s.r.o., Lipov 586, 69672 Lipov, CZ Popolnica Gama GA 120 čierna smetná nádoba Detail
20200193
(Faktúra prijatá)
09.11.2020 154.44 BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica Dodávka silovej elektriny 10/2020 Detail
20200192
(Faktúra prijatá)
09.11.2020 31.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice Dodávka a distribúcia elektriny 11/2020 Detail
20200191
(Faktúra prijatá)
09.11.2020 21.49 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20200190
(Faktúra prijatá)
09.11.2020 138.60 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Aplikačný programu WinCity,
Aktualizačný poplatok na rok 2020
Detail
20200189
(Faktúra prijatá)
09.11.2020 68.28 Amicus SK, s.r.o. ND Špirála na IQ LINE OIL 1500W Detail
20200188
(Faktúra prijatá)
09.11.2020 320.76 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov Detail
20200187
(Faktúra prijatá)
09.11.2020 66.00 Q - MEDICAL s.r.o., Topoľová 9 04001 Košice Ochranné pomôcky Detail
20200186
(Faktúra prijatá)
09.11.2020 36.00 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Inštalácia programov Detail
20200185
(Faktúra prijatá)
09.11.2020 32.00 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20200184
(Faktúra prijatá)
09.11.2020 346.32 KOSIT a.s. Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 09/2020 Detail
20200183
(Faktúra prijatá)
09.11.2020 217.03 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Služby správy verejného osvetlenia 10/2020 Detail
20200169
(Faktúra prijatá)
09.11.2020 950.00 Združenie VIDIEK, Na hore 1733/17 04022 Košice Spracovanie administratívnych podkladov Detail
tz2020-10-30ez2
(Zmluva)
09.11.2020 0.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 STUPAVA Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva Detail
2020/128/2595
(Zmluva)
05.11.2020 0.00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s §13 a nasl. zákonač.523/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 ods.1 v spojení s 269 ods.2 Obchodného zákonníka Detail
20200182
(Faktúra prijatá)
28.10.2020 200.00 Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice Vedenie účtovníctva 09/2020 Detail
20200181
(Faktúra prijatá)
28.10.2020 72.00 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km Detail
20200180
(Faktúra prijatá)
28.10.2020 25.00 OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd za 09/2020 Detail
20200179
(Faktúra prijatá)
28.10.2020 32.00 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby 09/2020 Detail
20200178
(Faktúra prijatá)
28.10.2020 60.30 Dunajnet s.r.o., Grösslingova 4 81109 Bratislava Kompostér zelený IKSM800Z , 800L Detail
20200177
(Faktúra prijatá)
28.10.2020 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby 09/2020 Detail
20200176
(Faktúra prijatá)
28.10.2020 84.67 BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica Dodávka silovej elektriny 09/2020 Detail
20200175
(Faktúra prijatá)
28.10.2020 31.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice Dodávka a distribúcia elektriny 10/2020 Detail
20200174
(Faktúra prijatá)
28.10.2020 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Služby- požiarnej ochrany za 07/2020, 08/2020, 09/2020 Detail
20200173
(Faktúra prijatá)
28.10.2020 240.00 MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49 82106 Bratislava Aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce Detail
20200172
(Faktúra prijatá)
28.10.2020 400.00 Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice Vedenie účtovníctva 07/2020, 08/2020 Detail
20200171
(Faktúra prijatá)
28.10.2020 40.27 Generali Slovensko, Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 26 Poistenie stavieb - Dom nádeje Detail
20200170
(Faktúra prijatá)
28.10.2020 225.90 Nay.sk, Tuhovská 15, P.O. BOX 10 83006 Bratislava Ohrievače vody Detail
14/2020
(Objednávka vystavená)
28.10.2020 0.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B Účtovné programy Detail
DOHODA č. 20/41/012/83
(Zmluva)
28.10.2020 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice - Staré Mesto DOHODA č. 20/41/012/83 uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení Detail
DOHODA č. 20/41/010/189
(Zmluva)
28.10.2020 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice - Staré Mesto DOHODA č. 20/41/010/103 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení Detail
07/2020/8BJ
(Zmluva)
16.10.2020 0.00 Ing. Medzihradský Milan Prenájom obecného bytu Detail
13/2020
(Objednávka vystavená)
16.10.2020 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km Detail
2/2020/8BJ
(Zmluva)
15.10.2020 0.00 Ing. Roman Kiš Prenájom obecného bytu Detail
12/2020
(Objednávka vystavená)
12.10.2020 0.00 Dunajnet s.r.o., Grösslingova 4, 81109 Kompostér zelený 800L Detail
11/2020
(Objednávka vystavená)
09.10.2020 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km Detail
20200168
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 229.00 RVC Košice Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska Detail
20200167
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 25.00 OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd za 08/2020 Detail
20200166
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 600.00 AUDIT-LD , s.r.o., Podtatranského 962/2 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto Audit účtovnej závierky za rok 2019 Detail
20200165
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 344.88 KOSIT a.s. Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 08/2020 Detail
20200164
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 14.39 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozska 4/B 82109 Bratislava Kancelárske potreby Detail
20200163
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20200162
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 217.03 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa verejného osvetlenia 09/2020 Detail
20200161
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 338.40 ARNALA s.r.o., Pri krásnej 4 04012 Košice - Nad Jazerom Nákup prefabrikátov TBM 7/829 Detail
20200160
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 95.27 BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica Elektrina 08/2020 Detail
20200159
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 31.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice Elektrina 09/2020 Detail
20200158
(Faktúra prijatá)
07.10.2020 28.50 Ihor Pavlunyshen - zubyplus, Slanská 13943/66 08006 Prešov Face maska - jednorázová Detail
2020
(Zmluva)
25.09.2020 600.00 Ing. Ľubica Leuschel, Podtatranského 962/2 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Detail
20200157
(Faktúra prijatá)
28.08.2020 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Dezinfekcia studni 2ks Detail
20200156
(Faktúra prijatá)
28.08.2020 96.10 Štátny veterinárny a potravinový ústav Laboratórny výkon na rozbor pitnej vody v Kultúrnom dome Slanská Huta Detail
20200155
(Faktúra prijatá)
28.08.2020 193.20 EKOTEC spol. s r. o. Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska Detail
20200154
(Faktúra prijatá)
28.08.2020 72.00 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60 km Detail
20200153
(Faktúra prijatá)
28.08.2020 216.00 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Vývoz obsahu žúpm domácnosti od 46-60 km Detail
20200152
(Faktúra prijatá)
28.08.2020 32.00 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20200151
(Faktúra prijatá)
28.08.2020 234.52 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Servisná prehliadka IVECO Detail
20200150
(Faktúra prijatá)
28.08.2020 42.00 JUDr. Lenka Borovská, Kováčska 32 04001 Košice Súdne poplatky Detail
20200149
(Faktúra prijatá)
28.08.2020 48.00 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava WinCITY Registratúra - inštalácia probramu Detail
20200148
(Faktúra prijatá)
28.08.2020 1279.00 Florian s.r.o, Priekopská 26 03608 Martin Materiálno - technické vybavenie pre DHZO Detail
20200147
(Faktúra prijatá)
28.08.2020 217.03 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Služby- správa verejného osvetlenie 08/2020 Detail
20200146
(Faktúra prijatá)
28.08.2020 20.00 OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd 07/2020 Detail
20200145
(Faktúra prijatá)
19.08.2020 175.64 MERKURY SHOP, s.r.o., Duklianska 11 08001 Prešov Spotrebný material - FK štart Detail
20200144
(Faktúra prijatá)
19.08.2020 82.04 BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica Dodávka elektriny 07/2020 Detail
20200143
(Faktúra prijatá)
19.08.2020 100.00 OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice Vložné za správne poplatky - 1.polrok 2020 Detail
20200142
(Faktúra prijatá)
19.08.2020 31.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice Elektrina- dodávka a distribúcia 08/20 Detail
20200141
(Faktúra prijatá)
19.08.2020 13.51 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby 08/2020 Detail
20200140
(Faktúra prijatá)
19.08.2020 520.20 KOSIT a.s. Odvoz zmesového komunálneho odpadu Detail
10/2020
(Objednávka vystavená)
19.08.2020 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46 - 60 km Detail
9/2020
(Objednávka vystavená)
18.08.2020 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km Detail
20200138
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 1590.00 František Potocký, Kendice 381 08201 Kendice Oprava motorovej striekačky PS12 1kus Detail
20200139
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Dezinfekcia vodných zdrojov 2 ks Detail
20200137
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 72.00 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Vyvoz obsahu žúmp- domácnosť od 46- 60 km Detail
20200136
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 300.00 šesták Marek, Marhaň 164 08645 Marhaň Služby- čistenie rigolov Detail
20200135
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 30.01 Obec Štós, Hlavná 143 04426 Štós Školenie kontrolóra Detail
20200134
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 32.00 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20200133
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 150.00 PETER VARGA, Jazmínová 413/3 04011 Košice Projektová príprava pre stavbu - Stavebná úprava časti obecného úradu Detail
20200132
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 44.94 AZ Car, s.r.o., Varín 1052 01303 Varín Nabíjačka batérií Detail
20200131
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 178.80 ARNALA s.r.o., Pri krásnej 4 04012 Košice - Nad Jazerom Prefabrikáty TBM 7/829 , 8/30 Detail
20200130
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 44.80 SOTAC, s.r.o., Južná trieda 1 04001 Košice Odborná publikacia Detail
20200129
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 16.50 Okresný úrad, Štúrova 29, 04010 Košice-okolie Úhrada súdneho poplatku Detail
20200128
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 217.03 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Služby správy verejného osvetlenia 07/2020 Detail
20200127
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 20.00 OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd za 06/2020 Detail
20200126
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 200.00 Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice Vedenie účtovníctva 06/2020 Detail
20200125
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 60.00 webex.digital s.r.o., Ostrovského 2 04001 Košice Služba - web stránka Obce Slanská Huta - www.slanskahuta.sk Detail
20200124
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 342.00 KOSIT a.s. Odvoz zmesového komunálneho odpadu Detail
20200123
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 233.71 OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice Vložné v súlade s dohodou o zriadení spoloč.obec.úradu na základe počtu obyvateľov Detail
20200122
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20200121
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 99.81 Office-gastro s.r.o., Nádtažná 1017/30 95801 Partizánske Toner do tlačiarne CF540A Standart Detail
01/2020/6BJ
(Zmluva)
22.07.2020 0.00 Miroslav Lovász Prenájom obecného bytu Detail
06/2020/6BJ
(Zmluva)
17.07.2020 0.00 Kamil Želinský prenájom obecného bytu Detail
8/2020
(Objednávka vystavená)
10.07.2020 96.66 Office-gastro s.r.o., Nádražna 1017/30 Tonery do tlačiarne Color LaserJet Pro MFP M280nw Detail
20200120
(Faktúra prijatá)
08.07.2020 118.40 Štátny veterinárny a potravinový ústav Rozbor vody Detail
20200119
(Faktúra prijatá)
08.07.2020 31.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice Elektrina - 07/2020 Detail
20200118
(Faktúra prijatá)
08.07.2020 3.48 SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenska 7/A 82109 Bratislava elektrická energia - vyúčtovanie za 01-06/2020 Detail
20200117
(Faktúra prijatá)
08.07.2020 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Dezinfekcia obecných studní - 2ks Detail
20200116
(Faktúra prijatá)
08.07.2020 75.00 Beem Servis,s.r.o. Výkon funkcie " zodpovednej osoby " GDPR Detail
20200115
(Faktúra prijatá)
08.07.2020 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon činnosti technika za 04-06/2020 Detail
20200114
(Faktúra prijatá)
08.07.2020 697.80 webwx.digital s.r.o., Ostrovského 2 04001 Košice Počítač Intel Core i5, i5-9400F Detail
20200113
(Faktúra prijatá)
01.07.2020 50.00 Komunál - Servis, s.r.o., Hlaavná 3 08001 Prešov Dodávka služby ver.obst. na výber dodávateľa el.en. pre odberateľa na nákup elektr.energie Detail
20200112
(Faktúra prijatá)
01.07.2020 35.00 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20200111
(Faktúra prijatá)
01.07.2020 150.00 Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice Služby súvisiace s vedením účtovníctva Detail
20200110
(Faktúra prijatá)
01.07.2020 200.00 Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice Služby - vedenie účtovníctva za 05/2020 Detail
20200109
(Faktúra prijatá)
01.07.2020 189.00 VYČISTÍME VÝCHOD s.r.o., Porubská 683/36 09303 Vranov nad Topľou Čistenie kanalizácie BD 8B.j. Detail
20200108
(Faktúra prijatá)
01.07.2020 350.00 EUprojects, s.r.o., Kuzmányho 71 04013 Košice Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy zameranej na zmiernenie dopadov koronakrízy Detail
20200107
(Faktúra prijatá)
01.07.2020 204.36 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa verejného osvetlenia Detail
06/2020/8BJ
(Zmluva)
29.06.2020 0.00 Feketeová Alžbeta NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
05/2020/8BJ
(Zmluva)
29.06.2020 0.00 Kohút Miloš NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
04/2020/8BJ
(Zmluva)
29.06.2020 0.00 Tóthová Eva NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
02/2020/6BJ
(Zmluva)
29.06.2020 0.00 Škerlíková Vlasta NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
20200106
(Faktúra prijatá)
22.06.2020 165.00 Poradca podnikatela s.r.o, Narodna 18 01001 Zilina Verejná správa SR - ročný prístup Detail
20200105
(Faktúra prijatá)
22.06.2020 20.00 OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd - 05/2020 Detail
20200104
(Faktúra prijatá)
22.06.2020 343.44 KOSIT a.s. Odvoz - zmesový komunálny odpad Detail
20200103
(Faktúra prijatá)
22.06.2020 120.00 PETER VARGA, Jazmínová 413/3 04011 Košice Vypracovanie rozpočtu pre stavbu : "Stavebná úprava časti obecného úradu" Detail
20200102
(Faktúra prijatá)
22.06.2020 109.82 GROUPAMA poisťovňa a.s., Miletičová 21 82005 Bratislava Poistenie - služobné auto Detail
20200101
(Faktúra prijatá)
22.06.2020 40.27 Generali Slovensko, Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 26 Poistné - Generali poisťovňa, a.s. Detail
20200100
(Faktúra prijatá)
22.06.2020 112.58 SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenska 7/A 82109 Bratislava Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie - preplatok Detail
20200099
(Faktúra prijatá)
22.06.2020 64.03 ŠEVT a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava Kancelárske potreby Detail
20200098
(Faktúra prijatá)
22.06.2020 23.06 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby Detail
20200097
(Faktúra prijatá)
22.06.2020 259.20 ARNALA s.r.o., Pri krásnej 4 04012 Košice - Nad Jazerom Dlažobné kocky TBM 7/829, 8/30 Detail
20200096
(Faktúra prijatá)
22.06.2020 31.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice Elektrina - dodávka a distribúcia - 06/2020 Detail
20200095
(Faktúra prijatá)
22.06.2020 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Dezinfekcia vodných zdrojov - studní 2ks Detail
20200094
(Faktúra prijatá)
22.06.2020 216.00 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 16-60 km Detail
Zmluva o poskytovaní fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
(Zmluva)
17.06.2020 130.00 Mesto Košice, Trieda SNP Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Detail
40/03/2019/EL
(Zmluva)
17.06.2020 50.00 Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3 Príkazná zmluva Detail
20200093
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 38.40 Slovgram, Jakubovo nám. 40 81348 Bratislava Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos na rok Detail
20200092
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 72.00 webwx.digital s.r.o., Ostrovského 2 04001 Košice Doména a webhosting - www.slanskahuta.sk Detail
20200091
(Faktúra prijatá)
15.06.2020 41.60 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatok za telekomunikačné služby Detail
Objednávka 7/2020
(Objednávka vystavená)
15.06.2020 0.00 Peter Varga, Jazmínová 413/3 Objednávka na vypracovanie rozpočtu pre stavbu : " Stavebná úprava časti OcÚ" Detail
Zmluva o dodávke elektriny č: BCF ENERGY 332
(Zmluva)
15.06.2020 0.00 BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská bYSTRICA Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb Detail
Objednávka 6/2020
(Objednávka vystavená)
15.06.2020 0.00 EUprojects, s.r.o., Kuzmányho 74, 040 01 Košice Objednávka na kompletné spracovanie žiadosti o dotáciu na zmiernenie dopadov koronakrízy - Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti podpory regionálneho rozvoja s kódom 6407/2020/OSMRR Detail
05/2020/6Bj
(Zmluva)
03.06.2020 0.00 Okoš František Nájomná zmluva Detail
08/2020/8Bj
(Zmluva)
29.05.2020 0.00 Miriam Jachymová JUDr. Nájomná zmluva Detail
05/2020
(Objednávka vystavená)
29.05.2020 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km Detail
Nájomná zmluva č. 04/2020/6BJ
(Zmluva)
26.05.2020 0.00 Peter Novotný, Slanská Huta 68 Prenájom obecného bytu Detail
03/2020/6Bj
(Zmluva)
25.05.2020 0.00 Perún Mária Nájomná zmluva Detail
3/2020/8Bj
(Zmluva)
25.05.2020 0.00 Bakajsa Július Nájomná zmluva Detail
1/2020/8Bj
(Zmluva)
25.05.2020 0.00 Seliga Stanislav Nájomná zmluva Detail
20200090
(Faktúra prijatá)
25.05.2020 25.00 OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd - 04/2020 Detail
20200089
(Faktúra prijatá)
25.05.2020 240.00 TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina Licencia na využívanie softwéru TENDERnet Detail
20200088
(Faktúra prijatá)
25.05.2020 25.54 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1 83106 Bratislava Tlačivá - Potvrdenie o pobyte - bianco Detail
20200087
(Faktúra prijatá)
25.05.2020 200.00 Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice Vedenie účtovníctva za 04/2020 Detail
20200086
(Faktúra prijatá)
25.05.2020 204.36 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Služby správy verejného osvetlenia Detail
Licenčná zmluva
(Zmluva)
22.05.2020 240.00 TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, Žilina 010 01 Licenčná zmluva na používanie softwaru - TENDERnet spôsobom zadávania zákaziek Detail
20200085
(Faktúra prijatá)
20.05.2020 32.00 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20200084
(Faktúra prijatá)
20.05.2020 223.44 ARNALA s.r.o., Pri krásnej 4 04012 Košice - Nad Jazerom Dlažobné kocky - TBM 7/829, TBM 8/30 Detail
20200083
(Faktúra prijatá)
20.05.2020 64.22 SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenska 7/A 82109 Bratislava Vyúčtovanie spotreby elektriny - PREPLATOK za 04/2020 Detail
20200082
(Faktúra prijatá)
20.05.2020 342.00 KOSIT a.s. Odvoz zmesového komunálneho odpadu Detail
20200081
(Faktúra prijatá)
20.05.2020 47.20 Internet Mall Slovakia, s.r.o, Galvaniho 6 82104 Bratislava - Ružinov Plotové nožnice elektrické Detail
20200080
(Faktúra prijatá)
20.05.2020 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Dezinfekcia vodných zdrojov - studní 2ks Detail
20200079
(Faktúra prijatá)
20.05.2020 31.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice Elektrina - dodávka a distribúcia Detail
20200078
(Faktúra prijatá)
20.05.2020 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20200077
(Faktúra prijatá)
20.05.2020 355.30 KOSIT a.s. Veľkokapacitný kontajner - objemný odpad Detail
20200076
(Faktúra prijatá)
20.05.2020 93.60 T&J Invest s.r.o., Sovietskych hrdinov 242 08901 Svidník Tonery do tlačiarní Detail
04/2020
(Objednávka vystavená)
11.05.2020 20.02 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, P.O.BOX 11, 830 05 Bratislava Objednávka - "Potvrdenie o pobyte - bianco " Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
07.05.2020 700.00 Obec Nový Salaš, Nový Salaš 75 Zmluva o poskytnutí dotácie Detail
20200075
(Faktúra prijatá)
27.04.2020 200.00 Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice Vedenie účtovníctva za mesiac 03/2020 Detail
20200074
(Faktúra prijatá)
27.04.2020 83.65 IVES, Čsl. armády 20 04118 Košice Softvér - WINIBEU Detail
20200073
(Faktúra prijatá)
27.04.2020 179.33 KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava Odpadkové koše DINO 2 ks Detail
20200072
(Faktúra prijatá)
27.04.2020 20.00 OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd za 03/2020 Detail
20200071
(Faktúra prijatá)
27.04.2020 340.56 KOSIT a.s. Odvoz zmesového komunálneho odpadu Detail
20200070
(Faktúra prijatá)
27.04.2020 204.36 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Služby správy verejného osvetlenia Detail
20200069
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 71.98 SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenska 7/A 82109 Bratislava Vyúčtovanie spotreby elektriny za 03/2020 Detail
20200068
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 72.00 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice ;Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60 km Detail
20200067
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekominikačné služby Detail
20200066
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 31.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice Elektrina - dodávka a distribúcia Detail
20200065
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 75.00 Beem Servis,s.r.o. Výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR - I Q./2020 Detail
20200064
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon činnosti technika PO právnickej osoby a bezpečnostného technika. Detail
20200063
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Dezinfekcia vodných zdrojov - 2x Detail
20200062
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 323.16 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Stravné lístky Detail
20200061
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 30.00 j2-net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa Služba - zverejňovanie dokumentov Detail
20200060
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 395.89 ALZA.cz a.s., Jankovcová 1522/53 01000 Praha 7 - Holešovice Chladnička s mrazničkou BEKO RCNA40031ZW Detail
3/2020
(Objednávka vystavená)
03.04.2020 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s., Komenského 50, Košice, 042 48 Objednávka - Vývoz žúmp domácnosti od 46-60 km Detail
20200059
(Faktúra prijatá)
25.03.2020 200.00 Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice Služby súvisiace s vedením účtovníctva za 02/2020 Detail
20200058
(Faktúra prijatá)
25.03.2020 32.00 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20200057
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 40.27 Generali Slovensko, Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 26 Poistenie majetku Detail
20200056
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 36.71 KOOPERATIVA, Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 Poistenie majetku obce - doplatok Detail
20200055
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 204.36 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Služby verejného osvetlenia Detail
20200054
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 192.00 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Aktualizácia programu TOPSET na rok 2020 Detail
20200053
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 216.00 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60km Detail
20200052
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 143.70 CEITV, o.z. NCH Hornád - Milič - poskytnuté služby Detail
20200051
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 337.68 KOSIT a.s. Odvoz zmesového komunálneho odpadu Detail
ZMLUVA č. 3200695
(Zmluva)
18.03.2020 0.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka Detail
20200050
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 17.00 OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd - Voľby do NRSR 2020 Detail
20200049
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 20.00 OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd za 02/2020 Detail
20200048
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 414.16 SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenska 7/A 82109 Bratislava Elektrická energia za 02/2020 Detail
20200047
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 36.90 RVC Košice Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2020 Detail
20200046
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20200045
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 31.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice Elektrina - dodávka a distribúcia Detail
20200044
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 200.00 Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice Spracovanie účtovníctva za 01/2020 Detail
ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
(Zmluva)
16.03.2020 0.00 Základná škola s materskou školou sv. Marka Križana, Rehoľná 2, 040 18 Košice - Krásna Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území poskytovateľa.