Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 44 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
20180168
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 30663.52 Industry Technology, s.r.o. Fa č.168/2018 za "stavebné práce "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta Detail
20180167
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 115.20 VYRPO, s.r.o. Zimná údržba ciest Detail
20180166
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 186.48 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 166/2018 Detail
20180165
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 750.00 Štúdio 1306 - Ing. arch. Martin Schaller Fa č.165/2018 za vypracovanie projektu Detail
20180164
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 187.24 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Dovoz pitnej vody - 6 b.j. Detail
20180163
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 9939.00 East Trade Co. s.r.o. výstavba detského ihriska Detail
20180162
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 88.30 MUCHOTLAČ, Buzulucká 14 04022 Košice fa č. 162/2018 za výrobu infotabule Detail
20180161
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Fa č.161/2018 za dezinfekciu studní Detail
20180160
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 11/2018 - fa č.160/2018 Detail
20180159
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 249.62 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Dovoz pitnej vody - 6 b.j. Detail
20180158
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 722.60 KOSIT a.s. Fa č. 158/2018 za vývoz komunálneho odpadu + vkk Detail
20180157
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 96.00 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Fa č.157/2018 za montáž pouličného osvetlenia Detail
20180156
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 17.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za spracovanie miezd /voľby/- fa č.156/2018 Detail
20180155
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 11/2018- fa č.155/2018 Detail
20180154
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 15.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za spracovanie miezd - fa č.154/2018 Detail
20180153
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 12534.80 Industry Technology, s.r.o. Fa č.153/2018 za "stavebné práce "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta Detail
20180152
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 52.80 CEITV, o.z. Turistický sprievodca Detail
20180151
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 159.01 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Fa č.151/2018 za vývoz žúmp Detail
20180150
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.150/2018 Detail
20180149
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 1500.00 Geroč Miroslav, Osloboditeľov 39/34 04411 Trstené pri Hornáde Zemné práce Detail
20180148
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 10/2018 - fa č.148/2018 Detail
20180147
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 61.95 eLed s.r.o. Fa č.147/2018 za led reflektory Detail
20180146
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 14.50 Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE Fa za toner - fa č.146/2018 Detail
20180145
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 10/2018 - fa č.145/2018 Detail
20180144
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 280.54 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Fa č.144/2018 za vývoz žúmp Detail
20180143
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 75880.12 Industry Technology, s.r.o. Fa č.143/2018 za "stavebné práce "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta Detail
20180142
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 22.10 Gajdoš Gabriel - REPREZENT Fa za vlajku - fa č. 142/2018 Detail
20180141
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 1627.08 Správa ciest KSK, Námestie MM 04266 Košice Fa č. 141/2018 za vysprávky ciest Detail
20180140
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 10/2018- fa č.140/2018 Detail
20180139
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Fa č.139/2018 za dezinfekciu studní Detail
20180138
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 223.20 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 138/2018 Detail
20180137
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 373.92 KOSIT a.s. Fa č. 137/2018 za vývoz komunálneho odpadu Detail
20180136
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za spracovanie miezd - fa č.136/2018 Detail
20180135
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 7.31 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice penalizačná faktúra - fa č. 135/2018 Detail
20180134
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 193.20 EKOTEC spol. s r. o. Fa za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska Detail
20180133
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.133/2018 Detail
20180132
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 09/2018 - fa č.132/2018 Detail
20180131
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 75.00 PP PROTECT s.r.o. Fa za výkon funkcie "zodpovednej osoby" o ochrane osobných údajov fa č.131/2018 Detail
20180130
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 99.60 EKOLAB, Napájadlá 17 04012 Košice Rozbor pitnej vody - fa č.130/2018 Detail
20180129
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 07-09/2018 - fa č. 129/2018 Detail
Darovacia zmluva
(Zmluva)
27.11.2018 3625.00 Viktor Harbuľák, Gelnická 12, 040 11 Košice dofinancovanie projektu "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta" Detail
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
23.11.2018 600.00 Ing. Daša Polončáková, Juhoslovanská 5, 040 13 Košice audit individuálnej účtovnej závierky obce k 31.12.2018, overenie výročnej správy za rok 2018 Detail
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 299073-2018
(Zmluva)
14.11.2018 115457.26 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava vystavenie blankozmenky Detail
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 299073-2018
(Zmluva)
14.11.2018 115457.26 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava zriadenie záložného práva k pohľadávke Detail
Úverová zmluva č. 299073-2018
(Zmluva)
14.11.2018 115457.26 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava prefinancovanie projektu Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta Detail
Dohoda o splátkovom kalendári
(Zmluva)
09.11.2018 1500.00 Miroslav Geroč, Osloboditeľov 39/34, 044 11 Trstené pri Hornáde vysporiadanie záväzku Detail
Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb č. 0210
(Zmluva)
08.11.2018 52.80 CEiTV, o.z., Pajorova 3, 040 01 Košice spracovanie mobilnej verzie elektronického turistického sprievodcu Detail
Darovacia zmluva č. 03/2018-SH
(Zmluva)
06.11.2018 700.00 VYRPO, s.r.o., Bardejovská 1, 040 11 Košice poskytnutie peňažného daru na podporu realizácie projektu Detail
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
(Zmluva)
02.11.2018 600.00 Ing. Dáša Polončáková, Juhoslovanská 5, 040 13 Košice audit individuálnej účtovnej závierky obce, overenie dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a overenie výročnej správy za rok 2017 Detail
Nájomná zmluva č. 02/2018/8BJ
(Zmluva)
12.10.2018 2088.60 Roman Kiš, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
20180116
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 186.48 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 116/2018 Detail
20180115
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 8/2018 - fa č.115/2018 Detail
20180114
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Fa č.114/2018 za dezinfekciu studní Detail
20180113
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za spracovanie miezd - fa č.113/2018 Detail
20180112
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 39.60 B2B Partner s.r.o. Interérové vybavenie - fa č. 112/2018 Detail
20180111
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 87.60 Bludovický Svatý Ján s.r.o. Fa č.111/2018 za lavičky DHZ Detail
20180110
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 08/2018- fa č.110/2018 Detail
20180109
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 368.16 KOSIT a.s. Fa č. 109/2018 za vývoz komunálneho odpadu Detail
20180108
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 575.59 Florian s.r.o, Priekopská 26 03608 Martin Fa za skriny - fa č. 108/2018 Detail
20180107
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 132.00 EKOLAB, Napájadlá 17 04012 Košice Rozbor pitnej vody - fa č.107/2018 Detail
20180106
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.106/2018 Detail
20180105
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 7/2018 - fa č.105/2018 Detail
20180104
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 7/2018 - fa č.104/2018 Detail
20180103
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 1847.86 JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová právne služby Detail
20180102
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 180.00 wbx, s. r. o. Fa č. 102/2018 za webstránku Detail
20180101
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 30.00 j2-net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa Zverejnenie dokumentov za r. 2018- fa č. 101/2018 Detail
20180100
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 480.00 Industry Technology, s.r.o. Fa č.100/2018 za stavebné práce - oprava a oplotenie studne Detail
20180099
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 35.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Vložné 1/2018 staveb. činnosť Detail
20180098
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za spracovanie miezd - fa č. 98/2018 Detail
20180097
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 546.72 B2B Partner s.r.o. Interérové vybavenie - fa č. 97/2018 Detail
20180096
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 7.43 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice penalizačná faktúra - fa č. 96/2018 Detail
20180095
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 369.60 KOSIT a.s. Fa č. 95/2018 za vývoz komunálneho odpadu Detail
20180094
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 223.20 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 94/2018 Detail
20180093
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 1336.08 Florian s.r.o, Priekopská 26 03608 Martin Fa za pracovné odevy - fa č. 93/2018 Detail
20180092
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 213.00 MUCHOTLAČ, Buzulucká 14 04022 Košice fa č. 92/2018 za digitalizáciu erbu, tabule Detail
20180091
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 07/2018- fa č.91/2018 Detail
20180090
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 25.00 PP PROTECT s.r.o. Fa za výkon funkcie "zodpovednej osoby" o ochrane osobných údajov Detail
20180089
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Fa č.89/2018 za dezinfekciu studní Detail
20180088
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 6/2018 - fa č.88/2018 Detail
20180087
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 160.80 EKOLAB, Napájadlá 17 04012 Košice Rozbor pitnej vody - fa č.87/2018 Detail
20180086
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.86/2018 Detail
20180085
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 165.91 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za vložné 2/2018 - fa č. 85/2017 Detail
20180084
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 04-06/2018 - fa č. 84/2018 Detail
20180128
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 114.70 Biznis Media s.r.o. nápis hasičská zbrojnica - fa č.128/2018 Detail
20180127
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 9/2018 - fa č.127/2018 Detail
20180126
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.10.2018-31.12.2018- fa č.126/2018 Detail
20180125
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 371.04 KOSIT a.s. Fa č. 125/2018 za vývoz komunálneho odpadu Detail
20180124
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 290.76 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Fa č.124/2018 za vývoz žúmp - fa č. 124/2018 Detail
20180123
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za spracovanie miezd - fa č.123/2018 Detail
20180122
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 19.90 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za nový telefónny aparát- fa č.118/2018 Detail
20180121
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.10.2018 - 31.12.2018 Detail
20180120
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 09/2018- fa č.110/2018 Detail
20180119
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 854.28 EKOLAB, Napájadlá 17 04012 Košice Úplný rozbor pitnej vody - fa č.119/2018 Detail
20180118
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 8/2018 - fa č.118/2018 Detail
20180117
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.117/2018 Detail
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074KE220075
(Zmluva)
27.09.2018 115457.26 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta Detail
Objednávka č. 13/2018
(Objednávka vystavená)
18.09.2018 54.00 EKOLAB s.r.o., Nápajadlá 17, 040 12 Košice mikrobiologický rozbor pitnej vody 8 BJ Detail
Objednávka č. 12/2018
(Objednávka vystavená)
13.09.2018 194.00 EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava hlavná ročná kontrola multifunkčného ihriska Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu na rok 2018
(Zmluva)
28.08.2018 9500.00 Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 výstavba detského ihriska Detail
Objednávka č. 11/2018
(Objednávka vystavená)
13.08.2018 0.00 EKOLAB s.r.o., Nápajadlá 17, 040 12 Košice úplný mikrobiologický a chemický rozbor pitnej vody - parc. CKN 133/1 Detail
Dohoda o započítaní pohľadávok
(Zmluva)
10.08.2018 1847.86 JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová, Gelnická 12, 040 11 Košice náhrady trov právneho zastúpenia Detail
Objednávka č. 10/2018
(Objednávka vystavená)
17.07.2018 160.00 EKOLAB s.r.o., Nápajadlá 17, 040 12 Košice rozbor vody Detail
Nájomná zmluva č. 06/2018/6BJ
(Zmluva)
17.07.2018 1839.12 Kamil Želinský, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
20180083
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 271.26 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Fa za dielenské práce- IVECO DHZ Detail
20180082
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 91.00 EMPEMONT Slovakia, Bôrik 7/A 81102 Bratislava Fa za dodanie batérií MR - fa č.82/2018 Detail
20180081
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 6/2018 - fa č.81/2018 Detail
20180080
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 54.00 Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE Fa za toner - fa č.80/2018 Detail
20180079
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 850.00 Ing. Emil Kaško Kasko elektronik, Moldavská 35 04011 Košice Fa č.79/2018 za revíziu elektr. zariad. 8 b.j. Detail
20180078
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 66.00 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Fa č.78/2018 za zapojenie čerpadla Detail
20180077
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 170.40 Mária Andiľová, Nový Salaš 92 04417 Nový Salaš Fa č.77/2018 za tričká DHZ Detail
20180076
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 185.63 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Fa za dovoz vody - fa č. 76/2018 Detail
20180075
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 165.42 REGÁLY-NET s.r.o., Masarykovo námestí 26/14 70200 Moravská Ostrava Fa č. 75/2018 za regály 5-policové Detail
20180074
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.7.2018-30.9.2018- fa č.74/2018 Detail
20180073
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 300.00 RenMark spol s r.o. Fa za akciu pre deti k MDD Detail
20180072
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 29705.56 Industry Technology, s.r.o. Fa č.72/2018 za "Modernizáciu hasičskej zbrojnice Detail
20180071
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Fa č.71/2018 za dezinfekciu studní Detail
20180070
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 372.48 KOSIT a.s. Fa č. 70/2018 za vývoz komunálneho odpadu Detail
20180069
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 160.80 EKOLAB, Napájadlá 17 04012 Košice Rozbor pitnej vody - fa č.69/2018 Detail
20180068
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 220.00 Michal Grib, Duchnovičova 1679/20 06601 Humenné čistenie, hĺbenie, dezinfekcia studne - fa č.68/2018 Detail
20180067
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 482.16 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Fa za vývoz žúmp - fa č. 67/2018 Detail
20180066
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 06/2018- fa č.66/2018 Detail
20180065
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 05/2018 - fa č. 65/2018 Detail
20180064
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 125.47 Profi-Kanal, s. r. o., Južná trieda 82 04001 Košice Čistenie kanalizácie-6 b.j.- fa č. 64/2018 Detail
20180063
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.63/2018 Detail
20180062
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.7.2018 - 30.9.2018 Detail
20180061
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 5/2018 - fa č.61/2018 Detail
20180060
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 417.41 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Fa za vývoz žúmp - fa č. 60/2018 Detail
Nájomná zmluva č. 01/2018/6BJ
(Zmluva)
10.07.2018 1863.12 Miroslav Lovász, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 3/2018/8BJ
(Zmluva)
02.07.2018 2040.60 Dominik Seman, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-86/2018
(Zmluva)
28.06.2018 0.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava bezplatné užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby Detail
Objednávka č. 09/2018
(Objednávka vystavená)
27.06.2018 0.00 Muchotlač Foto, Buzulucká 14, 040 22 Košice výroba informačných tabúľ Detail
20180059
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 5/2018 - fa č.59/2018 Detail
20180058
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 132.00 MARKUS TRADE, s.r.o., Važecká 3 04012 Košice Čistenie kanalizácie OcÚ - 6 b.j.- fa č.58/2018 Detail
20180057
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 271.00 EMPEMONT Slovakia, Bôrik 7/A 81102 Bratislava Fa za výmenu batérie MR - fa č. 57/2018 Detail
20180056
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 203.10 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 56/2018 Detail
20180055
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 489.00 Senex s.r.o., Báč 57 93030 Báč ležatá nádrž na pitnú vodu Detail
20180054
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 313.74 KOSIT a.s. Fa č. 54/2018 za VKK Detail
20180053
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 369.60 KOSIT a.s. Fa č. 53/2018 za odvoz odpadu za 04/2018 Detail
20180052
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 130.00 Štátna ochrana prírody SR Vypracovanie potvrdenia pre projekt "Zateplenie objektu - OcÚ - KD" Detail
20180051
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 25.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 04/2018 - fa č. 51/2018 Detail
20180050
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 05/2018- fa č.50/2018 Detail
20180049
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 4/2018 - fa č.49/2018 Detail
20180048
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.48/2018 Detail
20180047
(Faktúra prijatá)
26.06.2018 83.65 IVES, Čsl. armády 20 04118 Košice APV IVES Detail
Objednávka č. 08/2018
(Objednávka vystavená)
21.06.2018 160.00 EKOLAB s.r.o., Nápajadlá 17, 040 12 Košice rozbor vody Detail
Objednávka č. 07/2018
(Objednávka vystavená)
11.06.2018 0.00 EKOLAB s.r.o., Nápajadlá 17, 040 12 Košice minimálny rozbor vody Detail
Zmluva o poverení so spracúvaním osobných údajov
(Zmluva)
06.06.2018 0.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava poverenie na spracúvanie osobných údajov Detail
Nájomná zmluva č. 1/2018/8BJ
(Zmluva)
06.06.2018 1478.28 Július Bakajsa, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Objednávka č. 06/2018
(Objednávka vystavená)
04.06.2018 0.00 PROFI-KANAL, s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice prečistenie kanalizačného potrubia - 6 BJ Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
01.06.2018 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1, 040 01 Košice dezinfekcia, deratizácia a dezinsekcia objektov Detail
Nájomná zmluva č. 05/2018/6BJ
(Zmluva)
01.06.2018 975.12 František Okoš, Olšovany 71, 044 19 Olšovany prenájom obecného nájomného bytu Detail
20180046
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 4/2018 - fa č.46/2018 Detail
20180045
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 448.56 KOSIT a.s. Fa č. 45/2018 za odvoz odpadu za 03/2018 Detail
20180044
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 471.94 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Fa za vývoz žúmp - fa č. 44/2018 Detail
20180043
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 04/2018- fa č.43/2018 Detail
20180042
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 03/2018 - fa č. 42/2018 Detail
20180041
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 4.28 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice penalizačná faktúra - fa č. 41/2018 Detail
20180040
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 20.40 SOZA Autorská odmena - fa č. 40/2018 Detail
20180039
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 3/2018 - fa č.39/2018 Detail
20180038
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.38/2018 Detail
20180037
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 3/2018 - fa č.37/2018 Detail
20180036
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 57.96 VYRPO, s.r.o. Zimná údržba ciest Detail
20180035
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 01-03/2018 - fa č. 35/2018 Detail
Nájomná zmluva č. 004/2018/6BJ
(Zmluva)
31.05.2018 1625.88 Peter Novotný, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000972-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR
(Zmluva)
30.05.2018 28220.28 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava poskytnutie dotácie na realizáciu projektu "Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Slanská Huta" Detail
Objednávka č. 05/2018
(Objednávka vystavená)
30.05.2018 0.00 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín, Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova 1, 043 65 Košice mikrobiologický rozbor vody - Slanská Huta č. 68 - parcela č. 133/1 Detail
Objednávka č. 04/2018
(Objednávka vystavená)
30.05.2018 0.00 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín, Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova 1, 043 65 Košice mikrobiologický rozbor vody - Slanská Huta č. 90 - parcela č. 336 Detail
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
23.05.2018 280.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce poskytovanie služieb "Zodpovednej osoby" - GDPR Detail
Objednávka č. 03/2018
(Objednávka vystavená)
21.05.2018 489.00 Senex, s.r.o., Báč č. 57, 930 30 Báč plastová nádrž na pitnú vodu Detail
Nájomná zmluva č. 02/2018/6BJ
(Zmluva)
04.05.2018 975.12 Vlasta Škerliková, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Objednávka č. 02/2018
(Objednávka vystavená)
03.05.2018 850.00 Ing. Emil Kasko, Moldavská 35, 040 11 Košice vykonanie revízie elektrických zariadení - bytový dom - 8 BJ Detail
Zmluva o dielo č. 02/2018 - P HaZZ 2017
(Zmluva)
25.04.2018 29705.56 INDUSTRY TECHNOLOGY, s.r.o., Dénešova 35, 040 23 Košice realizácia projektu "Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Slanská Huta" Detail
20180034
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 124.50 Združenie obcí Slanského mikroregiónu Členské za rok 2018 ZO SMR - a č.34/2017 Detail
20180033
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 38.50 Slovgram, Jakubovo nám. 40 81348 Bratislava Autorské práva pre rok 2018 - fa č.33/2018 Detail
20180032
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.4.2018-30.6.2018- fa č.32/2018 Detail
20180031
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 03/2018- fa č. 31/2018 Detail
20180030
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 02/2018 - fa č. 30/2018 Detail
20180029
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 500.00 Ing. Dominik Hossa Fa č.29/2018 za spracovanie žiadosti o NFP Detail
20180028
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 125.47 Profi-Kanal, s. r. o., Južná trieda 82 04001 Košice Čistenie kanalizácie-6 b.j.- fa č. 28/2017 Detail
20180027
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 339.12 KOSIT a.s. Fa č. 27/2018 za odvoz odpadu za 02/2018 Detail
20180026
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 180.00 Evotec s.r.o. Platba za zimnú údržbu - fa č. 26/2018 Detail
20180025
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.4.2018 - 30.6.2018 Detail
20180024
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 2/2018 - fa č.24/2018 Detail
20180023
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.23/2018 Detail
20180022
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 2/2018 - fa č.22/2018 Detail
20180021
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 210.00 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 21/2018 Detail
20180020
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 289.80 VYRPO, s.r.o. Zimná údržba ciest Detail
20180019
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 500.00 Ing. Dominik Hossa Spracovanie žiadosti o NFP Detail
20180018
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 324.00 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Aktualizácia programov - fa č.18/2018 Detail
20180017
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 26.00 RVC Košice Fa účtovné súvzťažnosti - fa č. 17/2018 Detail
20180016
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 28.60 Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX Plastové známky pre psa Detail
20180015
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 02/2018- fa č. 15/2018 Detail
20180014
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 175.08 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 14/2018 Detail
20180013
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 369.60 KOSIT a.s. Odvoz odpadu Detail
20180012
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 21.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 01/2018 - fa č. 12/2018 Detail
20180011
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.11/2018 Detail
20180010
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 1/2018 - fa č.10/2018 Detail
20180009
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 50.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Vložné 2/2017 Detail
20180008
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunikacne sluzby za 01/2018 - fa č.8/2018 Detail
20180007
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 122.50 Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE Fa za toner - fa č. 7/2018 Detail
20180006
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 131.28 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Výmena termostatu 6 b.j. Detail
20180005
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 90.00 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Oprava pouličného osvetlenia Detail
20180004
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 12.60 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Aktualizácia programov - fa č.4/2018 Detail
20180003
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 96.00 Poradca podnikatela s.r.o, Narodna 18 01001 Zilina Ročný prístup pre VSSR Detail
20180002
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 01/2018- fa č. 2/2018 Detail
20180001
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 166.83 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Vložné 1/2018 Detail
Zmluva č. 01/2017/CVČ/KE o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času
(Zmluva)
12.04.2018 130.00 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času Detail
Nájomná zmluva č. 5/2018/8BJ
(Zmluva)
06.04.2018 1478.28 Dominik Balog, Slanská Huta 6, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Objednávka č. 01/2018
(Objednávka vystavená)
14.03.2018 128.00 PROFI-KANAL, s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice prečistenie kanalizačného potrubia - havarijný stav Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
(Zmluva)
07.03.2018 0.00 NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava zmena pôvodného znenia zmluvy Detail
Zmluva o grantovom účte - dotácia Prezídium HaZZ
(Zmluva)
09.02.2018 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina založenie grantového účtu Detail
Zmluva o dielo číslo 01/2018 - ZÚC
(Zmluva)
01.02.2018 36.00 VYRPO, s.r.o., Bardejovská 1, 040 11 Košice zimná údržba miestnych komunikácií Detail
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
(Zmluva)
31.01.2018 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 041 02 Košice realizácia činností prostredníctvom menších obecných služieb Detail
Nájomná zmluva č. 04/2018/6BJ
(Zmluva)
30.01.2018 424.47 Jozefa Rusnáková, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
20170163
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 271.87 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 163/2017 Detail
20170162
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 12/2017 - fa č.162/2017 Detail
20170161
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 2.60 Slovakia energy Vyúčtovanie elektriny - fa č. 161/2017 Detail
20170160
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 338.13 Slovakia energy Vyúčtovanie elektriny - fa č. 160/2017 Detail
20170159
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 36.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 12/2017 - fa č. 159/2017 Detail
20170158
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 12/2017 - fa č.158/2017 Detail
20170157
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 216.00 Evotec s.r.o. Platba za zimnú údržbu - fa č. 157/2017 Detail
20170156
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 10-12/2017 - fa č. 156/2017 Detail
20170155
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 300.00 JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová právne služby Detail
20170154
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 43.08 Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 1 01011 Žilina Ročný poplatok za vedenie účtu CP Detail
20170153
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.1.2018-31.3.2018- fa č.153/2017 Detail
20170151
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 12/2017 - fa č. 151/2017 Detail
20170150
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 1379.50 MAS Hornád - Slanské vrchy, o.z. Členský príspevok - fa č. 150/2017 Detail
20170149
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 271.87 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 149/2017 Detail
20170148
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 31.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 11/2017 - fa č. 148/2017 Detail
20170147
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.1.2018 - 31.3.2018 Detail
20170146
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 30.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.146/2017 Detail
20170145
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 58.80 Amicus SK, s.r.o. Fa za opravu radiátorov- fa č. 145/2017 Detail
20170144
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 162.00 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Montáž vianoč. osvetlenia Detail
20170143
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 605.28 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Elektroinštal. práce a materiál - fa č. 143/2017 Detail
20170142
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 11/2017 - fa č.142/2017 Detail
20170141
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 140.07 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 141/2017 Detail
20170140
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 600.00 Ing. Daša Polončáková Audítorské služby fa č. 140/2017 Detail
20170139
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 330.00 I&Z Tender, s.r.o. Výber dodávateľa stavby Detail
20170138
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 153.80 RenMark spol s r.o. Fa za akciu pre deti Mikuláš Detail
20170137
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 445.20 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Fa za vývoz žúmp - fa č. 137/2017 Detail
20170136
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 32.40 Disig a.s. Fa za systémový certifikát-fa č. 136/2017 Detail
20170135
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 83.48 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 11/2017 - fa č.135/2017 Detail
20170134
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 162.00 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Elektroinštal. práce a materiál - fa č. 134/2017 Detail
20170133
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 271.87 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 133/2017 Detail
20170132
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 11/2017 - fa č. 132/2017 Detail
20170131
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 17.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 11/2017 - fa č. 131/2017 - voľby Detail
20170130
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 10/2017 - fa č. 130/2017 Detail
20170129
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 30.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.129/2017 Detail
20170128
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 10/2017 - fa č.128/2017 Detail
20170127
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 926.00 Slovakia energy Zálohová faktúra za elektrinu - fa č. 127/2017 Detail
20170126
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 175.08 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 126/2017 Detail
20170125
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 15.22 Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE Fa za toner - fa č. 125/2017 Detail
20170124
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 12.00 DLD, s.r.o. Fa za štátny znak - fač .123/2017 Detail
20170123
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 17.32 Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE Fa za toner - fa č. 124/2017 Detail
20170122
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 82.88 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 10/2017 - fa č.122/2017 Detail
20170121
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 271.87 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 121/2017 Detail
20170120
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 8.23 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice penalizačná faktúra - fa č. 120/2017 Detail
20170119
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 10/2017 - fa č. 119/2017 Detail
20170118
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 21.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 09/2017 - fa č. 118/2017 Detail
20170117
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 10/2017 - fa č.117/2017 Detail
20170116
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 40.00 Martin Zlaczki - PAZL Fa za LED - blikajúcu vločku Detail
20170115
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 30.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.115/2017 Detail
20170114
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 07-09/2017 - fa č. 114/2017 Detail
Nájomná zmluva č. 07/2018/BJ
(Zmluva)
16.01.2018 1728.00 Martina Urbanová, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Dohoda o vysporiadaní práv a povinností zo zmluvy
(Zmluva)
21.12.2017 300.00 JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová, Gelnická 12, 040 11 Košice vysporiadanie práv a povinností zo zmluvy o poskytovaní právnych služieb Detail
Zmluva o dielo č. 572/2017
(Zmluva)
15.12.2017 5701.52 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice nakladanie s kom. odpadom, drobným stavebným odpadom a nebezpečným odpadom Detail
Nájomná zmluva č. 06/2017/8BJ
(Zmluva)
11.12.2017 2040.60 Štefan Bakyta, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 07/2017/8BJ
(Zmluva)
11.12.2017 2064.60 Ing. Milan Medzihradský, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Dohoda č. 17/41/012/94
(Zmluva)
06.12.2017 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 041 02 Košice zabezpečenie a výkon menších obecných služieb pre obec Detail
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
(Zmluva)
30.11.2017 479.76 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poskytovanie služieb - pevná linka Detail
Zmluva o dielo č. 02/2017 - SH
(Zmluva)
29.11.2017 119078.44 INDUSTRY TECHNOLOGY, s.r.o., Dénešova 35, 040 23 Košice rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta Detail
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
18.11.2017 1000.00 Ing. Dominik Hossa, Arnutovce 112, 053 13 Arnutovce spracovanie žiadosti o NFP, podnikateľského plánu, žiadosti o platbu a monitorovacích hlásení - projekt "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta" Detail
Nájomná zmluva č. 04/2017/8BJ
(Zmluva)
30.10.2017 1478.28 Alžbeta Feketeová, Rákocziho 402/37, 076 32 Borša prenájom obecného nájomného bytu Detail
Mandátna zmluva uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(Zmluva)
27.10.2017 330.00 I&Z Tender, s.r.o., Východná 7134/9A, 911 08 Trenčín vykonanie verejného obstarávania za účelom výberu dodávateľa stavby "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta" Detail
Nájomná zmluva č. 002/2017/8BJ
(Zmluva)
23.10.2017 2064.60 Roman Kiš, Južná trieda 1555/19, 040 01 Košice prenájom obecného nájomného bytu Detail
20170113
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 09/2017 - fa č.113/2017 Detail
20170112
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.10.2017-31.12.2017- fa č.112/2017 Detail
20170111
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 09/2017 - fa č. 111/2017 Detail
20170110
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 271.87 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 110/2017 Detail
20170109
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 08/2017 - fa č. 109/2017 Detail
20170108
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.10-31.12.2017 Detail
20170107
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 162.00 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Elektroinštal. práce a materiál - fa č. 107/2017 Detail
20170106
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 438.38 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice vývoz žump - fa č. 106/2017 Detail
20170105
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 30.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.105/2017 Detail
20170104
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 175.08 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 104/2017 Detail
20170103
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunikačné služby za 08/2017 - fa č.103/2017 Detail
Objednávka č. 05/2017
(Objednávka vystavená)
02.10.2017 40.00 Martin Zlaczki - PAZL , Okružná 44, Skároš objednávka vianočnej dekorácie Detail
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
(Zmluva)
18.09.2017 300.00 JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová, Gelnická 12, 040 11 Košice poskytovanie právnych služieb Detail
20170102
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 473.46 Florian s.r.o, Priekopská 26 03608 Martin Fa za pracovné odevy - fa č. 102/2017 Detail
20170101
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 07/2017 - fa č.101/2017 Detail
20170100
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 1600.00 Lukáš Lastovecký fa za opravu hasič. techniky Avia - DHZ Detail
20170099
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 271.87 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 99/2017 Detail
20170098
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 285.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za vložné 1/2017 - fa č. 98/2017 stav. činnosť Detail
20170097
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 08/2017 - fa č. 97/2017 Detail
20170096
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 21.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 07/17 - fa č. 96/2017 Detail
20170095
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunikačné služby za 07/2017 - fa č.95/2017 Detail
20170094
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 926.00 Slovakia energy Zálohová faktúra za elektrinu - fa č. 94/2017 Detail
20170093
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 30.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.93/2017 Detail
20170092
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 60.00 wbx, s. r. o. Fa č. 92/2017 za webstránku Detail
20170091
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 38.40 Gabriel Pasztorek - PGchem Tungový olej - fa č.91/2017 Detail
20170090
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 79.18 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 07/2017 - fa č.90/2017 Detail
20170089
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 175.08 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 89/2017 Detail
20170088
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 271.87 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 88/2017 Detail
20170087
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 159.67 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za vložné 2/2017 - fa č. 87/2017 Detail
20170086
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 26.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 06/17 - fa č. 86/2017 Detail
20170085
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 50.00 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice vývoz žump - občania - fa č. 85/2017 Detail
20170084
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 07/2017 - fa č. 84/2017 Detail
20170083
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 485.17 KOSAL - Remiaš Peter Náhradné diely DHZ - fa č. 83/2017 Detail
20170082
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunikačné služby za 06/2017 - fa č.82/2017 Detail
20170081
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 30.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.81/2017 Detail
20170080
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 127.62 LEMICOM spol. s r.o. Tričká pre DHZ - fa č. 80/2017 Detail
20170079
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 04-063/2017 - fa č. 79/2017 Detail
20170078
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 52.80 SOKOTRA, s.r.o. turistický sprievodca Región Slanské vrchy Detail
Nájomná zmluva č. 3/2017/8BJ
(Zmluva)
01.08.2017 2040.60 Dominik Seman, Krátka 283/5, 076 12 Kuzmice prenájom obecného bytu Detail
20170077
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 280.00 MOAD s.r.o. Fa za vypracovanie diela: Program rozvoja obce - fa č. 77/2017 Detail
20170076
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 79.18 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 06/2017 - fa č.76/2017 Detail
20170075
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 06/2017 - fa č. 75/2017 Detail
20170074
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 21.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 05/17 - fa č. 74/2017 Detail
20170073
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 190.00 Eurobus, a.s. Fa za prepravu - Deň detí Detail
20170072
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.7.2017-30.9.2017- fa č.72/2017 Detail
20170071
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 145.61 U.S.Steel, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice Fa za materiál - fa č. 71/2017 Detail
20170070
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 20.38 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 05/2017 - fa č. 70/2017 Detail
20170069
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 30.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.69/2017 Detail
20170068
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 481.00 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice vývoz žump - 6 b.j. - fa č. 68/2017 Detail
20170067
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 271.87 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 67/2017 Detail
20170066
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 210.00 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 66/2017 Detail
Nájomná zmluva č. 05/2017/6BJ
(Zmluva)
10.07.2017 975.12 Peter Novotný, Slanská Huta č. 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 01/2017/6BJ
(Zmluva)
04.07.2017 1863.12 Miroslav Lovász, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 05/2017/8BJ
(Zmluva)
03.07.2017 1454.28 Martin Obetko, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 03/2017/8BJ
(Zmluva)
03.07.2017 2040.60 Lukáš Perháč, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
Dohoda č. 24/IV.B/2017 o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
(Zmluva)
30.06.2017 0.00 Obchodná akadémia Watsonova, Watsonova 61, 040 01 Košice praktické vyučovanie žiakov Detail
Zmluva o poskytovaní služieb č. 0109
(Zmluva)
29.06.2017 52.80 SOKOTRA, s.r.o., Pajorova 3, 040 01 Košice Klaster cestovného ruchu Slanské vrchy Detail
Objednávka č. 04/2017
(Objednávka vystavená)
27.06.2017 520.00 Peter Remiáš - KOSAL, Rampová 6, 040 01 Košice objednávka dielov a príslušenstva na opravu hasičskej techniky - AVIA A31 Detail
Zmluva č. 17648 o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
26.06.2017 3000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 poskytnutie dotácie - zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Detail
Nájomná zmluva č. 02/2017/6BJ
(Zmluva)
25.06.2017 975.12 Vlasta Škerliková, Slanská Huta č. 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
Dohoda číslo 102/§ 52a/2017/NP PZ VAOTP-2 o zabezpečení podmienok vykonávania činnosti formou dobrovoľníckej služby
(Zmluva)
22.06.2017 287.46 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice vykonávanie dobrovoľníckej služby Detail
20170065
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.7-30.9.2017 Detail
20170064
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 20.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kuzmányho č. 36 03601 Martin Školné za prípravu členov HJ - fa č. 64/17 Detail
20170063
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 79.18 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 05/2017 - fa č.63/2017 Detail
20170062
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 04/17 - fa č. 62/2017 Detail
20170061
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 271.87 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 61/2017 Detail
20170060
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 30.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.60/2017 Detail
20170059
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 83.65 IVES, Čsl. armády 20 04118 Košice APV IVES Detail
20170058
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 05/2017 - fa č.58/2017 Detail
20170057
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 126.24 KOSIT EAST s.r.o. Fa za nájom VK kontajnera - fa č. 57/2017 Detail
20170056
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 38.50 Slovgram, Jakubovo nám. 40 81348 Bratislava Autorské práva pre rok 2017 Detail
20170055
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 201.66 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz objem.odpadu - fa č. 55/2017 Detail
20170054
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 926.00 Slovakia energy Zálohová faktúra za elektrinu - fa č. 54/2017 Detail
20170053
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 04/2017 - fa č. 53/2017 Detail
Nájomná zmluva č. 008/2017/8BJ
(Zmluva)
27.05.2017 1478.28 JUDr. Miriam Jachymová, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
Objednávka č. 03/2017
(Objednávka vystavená)
25.05.2017 190.00 eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice objednávka autobusu - preprava osôb Detail
Nájomná zmluva č. 02/2017/8BJ
(Zmluva)
22.05.2017 2040.60 Tatiana Abošiová, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
Darovacia zmluva
(Zmluva)
11.05.2017 0.00 AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o., Zemplínska Teplica, Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica darovanie 1 ks ošípanej na obecnú akciu Detail
Nájomná zmluva č. 1/2017/8BJ
(Zmluva)
05.05.2017 1454.28 Július Bakajsa, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
20170052
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 183.75 Združenie obcí Slanského mikroregiónu Členské za rok 2017 ZO SMR - a č.52/2017 Detail
20170051
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 108.00 Evotec s.r.o. Platba za zimnú údržbu - fa č. 8/2017 Detail
20170050
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 435.26 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice vývoz žump - 6 b.j. - fa č. 50/2017 Detail
20170049
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 82.41 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 04/2017 - fa č.49/2017 Detail
20170048
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 207.14 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz objem.odpadu - fa č. 48/2017 Detail
20170047
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 253.14 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunálneho odpadu za 03/2017 - fa č. 47/2017 Detail
20170046
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 156.00 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Aktualizácia programov na r.2017 - fa č. 46/2017 Detail
20170045
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 29.03 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete - fa č. 45/2017 Detail
20170044
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 04/2017 - fa č.44/2017 Detail
20170043
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 03/17 - fa č. 43/2017 Detail
20170042
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 41.00 Štátny veterinárny a potravinový ústav Fa za bakteriol. rozbor vody - fa č. 42/2017 Detail
20170041
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 20.22 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 03/2017 - fa č. 41/2017 Detail
20170040
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 8.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.40/2017 Detail
20170039
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 210.00 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 39/2017 Detail
20170038
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 01-03/2017 - fa č. 38/2017 Detail
20170037
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 78.38 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 03/2017 - fa č. 37/2017 Detail
20170036
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 148.00 Syndicus, s.r.o. Fa za pneumatiky na sl. auto - fa č. 36/2017 Detail
20170035
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 41.00 Štátny veterinárny a potravinový ústav Fa za bakteriol. rozbor vody - fa č. 35/2017 Detail
20170034
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 166.09 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Fa za servisnú prehliadku - IVECO DHZ Detail
20170033
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.4.2017-30.6.2017- fa č.33/2017 Detail
20170032
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 8.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.32/2017 Detail
20170031
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 20.40 SOZA Autorská odmena - fa č. 31/2017 Detail
20170030
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 03/2017 - fa č. 30/2017 Detail
20170029
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 30.00 j2-net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa Zverejnenie dokumentov za r. 2017- fa č. 29/2017 Detail
20170028
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 253.14 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunálneho odpadu za 02/2017 - fa č. 28/2017 Detail
20170027
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 02/17 - fa č. 27/2017 Detail
20170026
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 60.00 Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE Fa za toner - fa č. 26/2017 Detail
20170025
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.4-30.6.2017 Detail
20170024
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 02/2017 - fa č. 24/2017 Detail
20170023
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 423.36 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice vývoz žump - 6 b.j. - fa č. 23/2017 Detail
20170022
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 36.00 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Integrácia programu Registratúra - fa č. 22/2017 Detail
20170021
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 189.00 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Elektroinštal. práce a materiál - fa č. 21/2017 Detail
20170020
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 78.38 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 02/2017 - fa č. 20/2017 Detail
20170019
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 52.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.19/2017 Detail
20170018
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 926.00 Slovakia energy Zálohová faktúra za elektrinu - fa č. 18/2017 Detail
20170017
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 175.08 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 17/2017 Detail
20170016
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 200.00 URBANSTAU s.r.o. Fa za vymaľovanie a zateplenie obecných priestorov 6 b.j. - fa č. 16/2017 Detail
20170015
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 127.01 Profi-Kanal, s. r. o., Južná trieda 82 04001 Košice Čistenie kanalizácie-6 b.j.- fa č. 15/2017 Detail
20170014
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 01/2017 - fa č. 5/2017 Detail
20170013
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 253.14 AVE Východ s.r.o. Fa za odvoz odpadu za 01/2017- fa č. 13/2017 Detail
20170012
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 301.60 Jozef Smrhola - Olymp Výroba tabule a predmetov - fa č. 12/2017 Detail
20170011
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 01/17 - fa č. 11/2017 Detail
20170010
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 20.42 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 01/2017 - fa č. 10/2017 Detail
20170009
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 434.44 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice vývoz žump - 6 b.j. - fa č. 9/2017 Detail
20170008
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 285.00 Evotec s.r.o. Platba za zimnú údržbu - fa č. 8/2017 Detail
20170007
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 92.40 Amicus SK, s.r.o. Fa za opravu radiátorov- fa č. 7/2017 Detail
20170006
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 78.38 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 01/2017 - fa č. 6/2017 Detail
20170005
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 01/2017 - fa č. 5/2017 Detail
20170004
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 105.05 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 4/2017 Detail
20170003
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 34.64 Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE Fa za toner - fa č. 3/2017 Detail
20170002
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 161.47 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za vložné 1/2017 - fa č. 02/2017 Detail
20170001
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.1.2017-31.3.2017- fa č.1/2017 Detail
Objednávka č. 02/2017
(Objednávka vystavená)
04.04.2017 41.00 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín, Štátny veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova 1, 043 65 Košice mikrobiologický rozbor vody - 8 BJ Detail
Objednávka č. 01/2017
(Faktúra vystavená)
14.03.2017 41.00 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín, Štátny veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova 1, 043 65 mikrobiologický rozbor pitnej vody - parcela č. 133/1 Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčnej zmluve
(Zmluva)
03.03.2017 36.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava doplnenie systémovej podpory o licenciu Registratúra Detail
Nájomná zmluva č. 03/2017/6BJ
(Zmluva)
28.02.2017 1792.92 Erika Bičková, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 01/2017 - SH
(Zmluva)
13.02.2017 0.00 H+EKO, spol. s r.o., Košice, Spišské nám. 3, 040 12 Košice zber, preprava a spracovanie elektroodpadu Detail
Dodatok č. 1 k dohode číslo 138/§ 52a/2016/ŠR zo dňa 08.09.2016
(Zmluva)
31.01.2017 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice zmena spôsobu financovania záväzkov vyplývajúcich z uzavretej dohody Detail
Nájomná zmluva č. 07/2017/BJ
(Zmluva)
30.01.2017 1728.00 Martina Urbanová, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
20160141
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 213.78 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Maliarske práce, upratov. a čist. Detail
20160140
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 250.80 AVE Východ s.r.o. Fa za odvoz odpadu za 12/2016- fa č. 140/2016 Detail
20160139
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 41.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 12/16 - fa č. 139/2016 Detail
20160138
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 8.40 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Aktualizácia programov - fa č. 138/2016 Detail
20160137
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 12/2016 - fa č. 137/2016 Detail
20160136
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 78.38 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 12/2016 - fa č. 136/2016 Detail
20160135
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 10-12/2016 - fa č. 135/2016 Detail
20160134
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 43.08 Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 1 01011 Žilina Ročný poplatok za vedenie účtu CP Detail
20160132
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 12/2016 - fa č. 132/2016 Detail
20160131
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 250.80 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Fa za služby v odpad. hospod. za 05/16 - fa č. 60/16 Detail
20160130
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 11/16 - fa č. 130/2016 Detail
20160129
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 76.36 MAS Hornád - Slanské vrchy, o.z. Členský príspevok - fa č. 129/2016 Detail
20160128
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 154.32 Amicus SK, s.r.o. Fa za opravu radiátorov- fa č. 128/2016 Detail
20160127
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 32.40 Disig a.s. Fa za systémový certifikát-fa č. 127/16 Detail
20160126
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 600.00 Ing. Daša Polončáková Audítorské služby fa č. 126/2016 Detail
20160125
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 163.16 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 125/2016 Detail
20160124
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 33.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.124/2016 Detail
20160123
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 11/2016 - fa č. 123/2016 Detail
20160122
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 206.25 CBS spol. s r.o., Kynceľová 54 97411 Banská Bystrica Kniha Abov z neba Detail
20160121
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 171.97 E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL s. r. o. materiál Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
12.01.2017 280.00 MOAD, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice vypracovanie Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Detail
Zmluva o dielo č. 01/2017-ZÚC
(Zmluva)
02.01.2017 36.00 Evotec, s.r.o., Hlavná 18/37, 076 12 Kuzmice zimná údržba ciest Detail
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore
(Zmluva)
22.12.2016 264.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava poskytnutie služby systémovej podpory Detail
Dodatok č. 6 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č. S0110700259
(Zmluva)
09.12.2016 0.00 AVE Východ s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice predĺženie platnosti zmluvy Detail
Nájomná zmluva č. 07/2016/8BJ
(Zmluva)
07.12.2016 2064.60 Ing. Milan Medzihradský, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 06/2016/8BJ
(Zmluva)
07.12.2016 2040.60 Štefan Bakyta, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
Dodatok č. 1 k dohode č. 15/41/012/76
(Zmluva)
07.12.2016 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice predĺženie platnosti dohody Detail
Nájomná zmluva č. 004/2017/6BJ
(Zmluva)
02.12.2016 1697.88 Jozefina Rusnaková, Slanská Huta č. 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
20160120
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 78.38 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 11/2016 - fa č. 120/2016 Detail
20160119
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 10/16 - fa č. 107/2016 Detail
20160118
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 11/2016 - fa č. 118/2016 Detail
20160117
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 250.80 AVE Východ s.r.o. Fa za odvoz odpadu za 10/2016- fa č. 117/2016 Detail
20160116
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.10-31.12.2016 Detail
20160115
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 163.16 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 115/2016 Detail
20160114
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 33.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.114/2016 Detail
20160113
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 724.00 Slovakia energy Záloha elektriny-fa č. 113/2016 Detail
20160112
(Faktúra prijatá)
30.11.2016 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 10/2016 - fa č. 112/2016 Detail
20160111
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 78.38 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 10/2016 - fa č. 111/2016 Detail
20160110
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 10/2016 - fa č. 110/2016 Detail
20160109
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 250.80 AVE Východ s.r.o. Fa za odvoz odpadu za 09/2016- fa č. 109/2016 Detail
20160108
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 24.00 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Inštalácia programu a školenie- a č. 108/2016 Detail
20160107
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 21.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 09/16 - fa č. 107/2016 Detail
20160106
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 33.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.106/2016 Detail
20160105
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 9/2016 - fa č. 105/2016 Detail
20160104
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 07-09/2016 - fa č. 104/2016 Detail
Dohoda č. 16/41/010/107
(Zmluva)
27.10.2016 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice realizácia činnosti - aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
(Zmluva)
19.10.2016 735.00 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 Bratislava zmena znenia zmluvy Detail
20160103
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 80.18 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 09/2016 - fa č. 103/2016 Detail
20160102
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 09/2016 - fa č. 102/2016 Detail
20160101
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 272.31 AVE Východ s.r.o. Fa za odvoz odpadu za 08/2016- fa č. 101/2016 Detail
20160100
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.10.2016-31.12.2016 - fa č.100/2016 Detail
20160099
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.10-31.12.2016 Detail
20160098
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 97.91 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 98/2016 Detail
20160097
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 08/16 - fa č. 97/2016 Detail
20160096
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 33.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.96/2016 Detail
20160095
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 8/2016 - fa č. 95/2016 Detail
20160094
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 80.18 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 8/2016 - fa č. 94/2016 Detail
20160093
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 198.00 CBS spol. s r.o., Kynceľová 54 97411 Banská Bystrica Kniha Abov z neba Detail
20160092
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 399.90 OBUV-ŠPECiÁL, spol s r.o. Obuv záchranárska Detail
20160091
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 996.60 Florian s.r.o, Priekopská 26 03608 Martin Fa za náhrad.diely na hasič.auto a OOP - DHZ - fa č. 91/2016 Detail
20160090
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 307.50 RK Autodiely s.r.o. Fa za náhradné diely - fa č. 90/2016 Detail
20160089
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 140.74 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Maliarske práce, upratov. a čist. Detail
20160088
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 8/2016 - fa č. 88/2016 Detail
20160087
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 8.91 HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. Fa za fotoknihu - fa č. 87/2016 Detail
20160086
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 270.52 AVE Východ s.r.o. Fa za odvoz odpadu - fa č. 86/2016 Detail
20160085
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 21.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 07/16 - fa č. 85/2016 Detail
20160084
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 264.00 RVC Košice Fa za školenie - fa č. 84/2016 Detail
20160083
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 97.91 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 83/2016 Detail
20160082
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 724.00 Slovakia energy Záloha elektriny-fa č. 8/2016 Detail
20160081
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 7/2016 - fa č. 81/2016 Detail
20160080
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 33.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.80/2016 Detail
20160079
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 70.33 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 7/2016 - fa č. 79/2016 Detail
20160078
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 7/2016 - fa č. 78/2016 Detail
20160077
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 21.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 06/16 - fa č. 77/2016 Detail
20160076
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 200.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kuzmányho č. 36 03601 Martin Školné za prípravu členov HJ - fa č. 76/16 Detail
20160075
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 270.22 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Fa za služby v odpad. hospod. za 05/16 - fa č. 60/16 Detail
20160074
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 33.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.74/2016 Detail
20160073
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 6/2016 - fa č. 73/2016 Detail
20160072
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 161.10 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Vložné 2/2016 Detail
20160071
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 163.16 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 71/2016 Detail
20160070
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 04-06/2016 - fa č. 70/2016 Detail
20160069
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 79.20 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Licencia programu Registratúra Detail
Nájomná zmluva č. 004/2016/8BJ
(Zmluva)
21.09.2016 1454.28 Matej Guľáš, Nemecká 195, Vyšná Myšľa prenájom obecného nájomného bytu Detail
Dohoda číslo 138/§ 52a/2016/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania akt. činnosti formou dobrovoľníckej služby
(Zmluva)
08.09.2016 487.74 Úrad práce, sociálnych služieb a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Detail
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
(Zmluva)
23.08.2016 0.00 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava elektronické zasielanie dokumentov a využívanie ďalších elektronických služieb Detail
20160068
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 75.52 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 6/2016 - fa č. 68/2016 Detail
20160067
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.7.2016-30.9.2016 - fa č.67/2016 Detail
20160066
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 6/2016 - fa č. 66/2016 Detail
20160065
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 67.73 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za mobilné služby za 05/16 - fa č. 65/2016 Detail
20160064
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 4713.50 Industry Technology, s.r.o. Fa za vyhot. prístreškov a prísl. - oddych.zóny-fa č. 64/16 Detail
20160063
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 350.00 Industry Technology, s.r.o. Fa za kvetináče - oddych.zóny-fa č. 63/16 Detail
20160062
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.7.-30.9.2016 Detail
20160061
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 05/16 - fa č. 61/2016 Detail
20160060
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 268.48 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Fa za služby v odpad. hospod. za 05/16 - fa č. 60/16 Detail
20160059
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 19.98 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 5/2016 - fa č. 59/2016 Detail
20160058
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 33.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.58/2016 Detail
20160057
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 20.00 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 4/2016 - fa č. 57/2016 Detail
20160056
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 5/2016 - fa č. 56/2016 Detail
20160055
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 199.00 H a S Nitra, spol. s r. o. Multifunkčná tlačiareň Detail
20160054
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 163.16 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 54/2016 Detail
20160053
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 489.79 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice vývoz žump - 6 b.j. Detail
20160052
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 80.00 Richard Krajčík Fa za vyhotov. Bezpeč.projektu na ochr. os.údajov Detail
20160051
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 83.65 IVES, Čsl. armády 20 04118 Košice APV IVES Detail
20160050
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 04/16 - fa č. 50/2016 Detail
20160049
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 277.49 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Fa za služby v odpad. hospod. za 04/16 - fa č. 42/16 Detail
20160048
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 60.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kuzmányho č. 36 03601 Martin Školné za prípravu členov HJ - fa č. 48/16 Detail
20160047
(Faktúra prijatá)
29.07.2016 33.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.47/2016 Detail
Nájomná zmluva č. 5/2016/8BJ
(Zmluva)
15.07.2016 1454.28 Martin Obetko, Jegorovovo námestie 896/2, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov prenájom obecného nájomného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 06/2016/6BJ
(Zmluva)
14.07.2016 1839.12 Kamil Želinský, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 05/2016/6BJ
(Zmluva)
08.07.2016 975.12 Peter Novotný, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 03/2016/8BJ
(Zmluva)
07.07.2016 2040.60 Lukáš Perháč, Hlavná 184/26, 076 12 Brezina prenájom obecného nájomného bytu Detail
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva č. 03/2016-SH
(Zmluva)
04.07.2016 78.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava aktualizácia programov WinCITY Registratúra Detail
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
(Zmluva)
28.06.2016 0.00 NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Detail
Nájomná zmluva č. 02/2016/6BJ
(Zmluva)
21.06.2016 975.12 Vlasta Škerliková, Slanská Huta č. 68, 044 17 prenájom obecného nájomného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 02/2016/8BJ
(Zmluva)
13.06.2016 2040.60 Tatiana Abošiová, Slanská Huta 90, 04417 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 1/2016/8BJ
(Zmluva)
10.06.2016 1454.28 Július Bakajsa, Sputniková 3, Košice prenájom obecného nájomného bytu Detail
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe 2016
(Zmluva)
09.06.2016 0.00 Obchodná akadémia Košice, Watsonova 61, 040 01 Košice zabezpečenie odbornej praxe Detail
Zmluva č. 118/POD-ZD2-73/16 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
(Zmluva)
31.05.2016 4821.00 Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica úprava zmluvných podmienok - projekt Obnova oddychových zón v obci Slanská Huta Detail
Nájomná zmluva č. 008/2016/8BJ
(Zmluva)
27.05.2016 1478.28 JUDr. Miriam Jachymová, Slanská Huta č. 90, 044 17 prenájom obecného nájomného bytu Detail
20160046
(Faktúra prijatá)
16.05.2016 71.92 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za mobilné služby za 04/16 - fa č. 46/2016 Detail
20160045
(Faktúra prijatá)
16.05.2016 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 4/2016 - fa č. 45/2016 Detail
20160044
(Faktúra prijatá)
16.05.2016 21.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 03/16 - fa č. 44/2016 Detail
20160043
(Faktúra prijatá)
16.05.2016 52.80 SOKOTRA, s.r.o. turistický sprievodca Región Slanské vrchy Detail
20160042
(Faktúra prijatá)
16.05.2016 269.72 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Fa za služby v odpad. hospod. za 03/16 - fa č. 42/16 Detail
20160041
(Faktúra prijatá)
16.05.2016 38.50 Slovgram, Jakubovo nám. 40 81348 Bratislava Autorské práva pre rok 2016 Detail
20160040
(Faktúra prijatá)
16.05.2016 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 3/2016 - fa č. 40/2016 Detail
20160039
(Faktúra prijatá)
16.05.2016 33.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.39/2016 Detail
20160038
(Faktúra prijatá)
16.05.2016 68.55 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za mobilné služby za 03/16 - fa č. 38/2016 Detail
20160037
(Faktúra prijatá)
16.05.2016 163.16 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 37/2016 Detail
20160036
(Faktúra prijatá)
16.05.2016 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 01-03/2016 - fa č. 36/2016 Detail
Rámcová zmluva o dielo
(Zmluva)
13.05.2016 117502.99 Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o., Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice zhotovenie diela - Rekonštrukcia domu nádeje Slanská Huta Detail
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
(Zmluva)
14.04.2016 0.00 Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice zabezpečenie odbornej praxe Detail
Zmluva o dielo č. 3/2016-SH
(Zmluva)
13.04.2016 5063.50 Industry Technology, s.r.o., Dénešova 35, 040 23 Košice obnova oddychových zón v obci Detail
20160035
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 20.40 SOZA Autorská odmena - fa č. 35/2016 Detail
20160034
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 45.00 Geosense SK, s. r. o., Michalovská 346/3 04011 Košice Geoportál - servisné služby 1.4.2016-30.6.2016 - fa č.34/2016 Detail
20160033
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 30.00 j2-net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa Zverejnenie dok-ov za r. 2016 Detail
20160032
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 154.69 Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE Fa za toner - fa č. 32/2016 Detail
20160031
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 3/2016 - fa č. 31/2016 Detail
20160030
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 2326.68 Industry Technology, s.r.o. Fa za stavebné práce Detail
20160029
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 176.54 Profi-Kanal, s. r. o., Južná trieda 82 04001 Košice Čistenie kanalizácie-8 b.j.- fa č. 30/2016 Detail
20160028
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.4.-30.6.2016 Detail
20160027
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 29.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. voľby do NR SR - fa č. 27/2016 Detail
20160026
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 268.48 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Fa za služby v odpad. hospod. za 02/16 - fa č. 26/2016 Detail
20160025
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 02/16 - fa č. 25/2016 Detail
20160024
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 33.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.24/2016 Detail
20160023
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 2/2016 - fa č. 23/2016 Detail
20160022
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 74.52 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za mobilné služby za 02/16 - fa č. 22/2016 Detail
20160021
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 210.00 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Aktualizácia programov Detail
20160020
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 25.00 RVC Košice Fa za knižnú publikáciu - fa č. 20/2016 Detail
20160019
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 163.16 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 19/2016 Detail
20160018
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 36.80 Gajdoš Gabriel - REPREZENT Fa za vlajku a obraz SR-fa č. 18/2016 Detail
20160017
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 16.32 Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE Fa za toner - fa č. 17/2016 Detail
20160016
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 128.54 Profi-Kanal, s. r. o., Južná trieda 82 04001 Košice Čistenie kanalizácie-6 b.j. Detail
20160015
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 2/2016 - fa č. 15/2016 Detail
20160014
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 4.20 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Aktualizácia programov Detail
20160013
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 01/16 - fa č. 13/2016 Detail
20160012
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 263.35 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Fa za služby v odpad. hospod. za 01/16 - fa č. 12/2016 Detail
20160011
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 45.00 Geosense SK, s. r. o., Michalovská 346/3 04011 Košice Geoportál - servisné služby 1.10.2015-31.12.2015 - fa č.11/2016 Detail
20160010
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 45.00 Geosense SK, s. r. o., Michalovská 346/3 04011 Košice Geoportál - servisné služby 1.1.2015-31.3.2015 - fa č.10/2016 Detail
20160009
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 33.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č. 9/2016 Detail
20160008
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 724.00 Slovakia energy Záloha elektriny-fa č. 8/2016 Detail
20160007
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 20.06 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 1/2016 - fa č. 7/2016 Detail
20160006
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 72.34 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za mobilné služby za 01/16 - fa č. 6/2016 Detail
20160005
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 1/2016 - fa č. 5/2016 Detail
20160004
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 10.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za vložné - fa č. 4/2016 Detail
20160003
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 161.47 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za vložné - fa č. 3/2016 Detail
20160002
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 163.16 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 2/2016 Detail
20160001
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 144.00 Webex media, Trieda SNP 48/A 04011 Košice Údržba web-stránky Detail
Zmluva o poskytovaní služieb č. 0115
(Zmluva)
07.04.2016 52.80 SOKOTRA, s.r.o., Pajorova 3, 040 01 Košice spracovanie turisticky zaujímavých informácií o miestach a aktivitách v obci Detail
Zmluva o grantovom účte
(Zmluva)
01.04.2016 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina zriadenie grantového účtu Detail
Zmluva č. 26430 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
(Zmluva)
29.03.2016 2000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 dotácia z prostriedkov DPO SR na zabezpečenie vybavenia DHZO Detail
Objednávka č. 04/2016
(Objednávka vystavená)
17.03.2016 0.00 PROFI-KANÁL, s.r.o., Južná trieda č. 82, 040 01 Košice prečistenie kanalizačného potrubia Detail
Nájomná zmluva č. 03/2016/6BJ
(Zmluva)
01.03.2016 1694.28 Erika Bičková, Dolná 2, 044 17 Slanec prenájom obecného nájomného bytu Detail
Objednávka č. 03/2016
(Objednávka vystavená)
25.02.2016 2326.68 Industry Technology, s.r.o., Dénešova 35, 040 23 Košice oprava kancelárie starostu - havarijný stav Detail
Objednávka č. 02/2016
(Objednávka vystavená)
18.02.2016 20.00 NOVÁTOR spol. s r.o., Trolejbusová 2, 040 01 Košice vypracovanie posudku pre poisťovňu na opravu kosačky Detail
Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve č. 229892-2014 zo dňa 27.10.2014 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.10.2015
(Zmluva)
17.02.2016 30.00 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava zmena úverovej zmluvy Detail
Objednávka č. 01/2016
(Objednávka vystavená)
15.02.2016 128.54 PROFI-KANÁL, s.r.o., Južná trieda č. 82, 040 01 Košice čistenie kanal. potrubia - bytový dom 6 BJ Detail
20151150
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 49.28 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Finančné vysporiadanie za r. 2015 - fa č. 150/2015 Detail
20151149
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 21.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 12/15 - fa č. 149/2015 Detail
20151148
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 261.48 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Fa za služby v odpad. hospod. za 12/15 - fa č. 132/2015 Detail
20151147
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 80.72 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za mobilné služby za 12/15 - fa č. 147/2015 Detail
20151146
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 15.70 Slovakia energy Vyúčtovanie elektriny-býv.OcÚ za r.2015-fa č. 146/15 Detail
20151145
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 15.40 Slovakia energy Vyúčtovanie elektriny-DN za r.2015-fa č. 145/15 Detail
20151144
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 1.76 Slovakia energy Vyúčtovanie elektriny-FK za r.2015-fa č. 143/15 Detail
20151143
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 18.71 Slovakia energy Vyúčtovanie elektriny-HZ za r.2015-fa č. 143/15 Detail
20151142
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 84.21 Slovakia energy Vyúčtovanie elektriny-OcÚ+KD za r.2015-fa č. 142/15 Detail
20151141
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 33.16 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Vyúčtovanie úroku z omeškania - fa č. 141/2015 Detail
20151140
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 12/2015 - fa č. 140/2015 Detail
20151139
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 174.97 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Dovoz pitnej vody - 6 b.j. Detail
20151138
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 10-12/2015 - fa č. 138/2015 Detail
20151137
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 45.00 Geosense SK, s. r. o., Michalovská 346/3 04011 Košice Geoportál - servisné služby 1.1.2016-31.3.2016 - fa č.137/2015 Detail
20151136
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 69.73 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za mobilné služby za 11/15 - fa č. 136/2015 Detail
20151135
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 600.00 Ing. Daša Polončáková Audítorské služby Detail
20151134
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 12/2015 - fa č. 134/2015 Detail
20151133
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 41.52 Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 1 01011 Žilina Ročný poplatok za vedenie účtu CP Detail
20151132
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 260.03 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Fa za služby v odpad. hospod. za 11/15 - fa č. 132/2015 Detail
20151131
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 21.65 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 11/2015 - fa č. 131/2015 Detail
20151130
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 31.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za elektrinu-8 b.j.-fa č. 130/15 Detail
20151129
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 46.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 11/15 - fa č. 129/2015 Detail
20151128
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.1.-31.3.2016 Detail
20151127
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 32.40 Disig a.s. Fa za systémový certifikát-fa č. 127/15 Detail
20151126
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 35.21 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Vyúčtovanie úroku z omeškania Detail
20151125
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 11/2015 - fa č. 125/2015 Detail
20151124
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 163.16 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 124/2015 Detail
20151123
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 268.80 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Fa za služby v odpad. hospod. za 10/15 - fa č. 123/2015 Detail
20151122
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 26.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 10/15 - fa č. 122/2015 Detail
20151121
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 20.62 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 10/2015 - fa č. 121/2015 Detail
20151120
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 31.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Elektrina za 11/2015 8 B.J.- fa č. 120/2015 Detail
20151119
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 676.00 Slovakia energy Elektrina 11/15-01/2016 fa č. 119/2015 Detail
20151118
(Faktúra prijatá)
05.02.2016 70.97 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za mobilné služby za 09/2015 - fa č. 118/2015 Detail
Nájomná zmluva č. 004/2016/6BJ
(Zmluva)
01.02.2016 1649.88 Jozefína Rusnáková, Letná 344, 076 64 Zemplínska Teplica prenájom obecného nájomného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 07/2016/BJ
(Zmluva)
27.01.2016 1728.00 Martina Urbanová, Slanská Huta č. 68, 044 17 prenájom obecného nájomného bytu Detail
Zmluva číslo 01/2016/CVČ/KE o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času
(Zmluva)
27.01.2016 130.00 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice financovanie bežných výdavkov príjemcu Detail
Nájomná zmluva č. 4/2016/8BJ
(Zmluva)
21.01.2016 1526.28 Viktor Fabiš, Slanská Huta č. 90, 044 17 prenájom obecného nájomného bytu Detail
Zmluva o dielo číslo 2/2016 - SH
(Zmluva)
04.01.2016 50.00 AGRO SLANEC s.r.o., Hospodársky dvor, 044 17 Slanec zimná údržba miestnych komunikácií Detail
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom číslo 6
(Zmluva)
31.12.2015 0.00 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava zmena platnosti Cenníka č. 5 Detail
ZLP-2016-0331 - Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
(Zmluva)
11.12.2015 0.00 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava prevádzkovanie informačného systému DCOM Detail
Nájomná zmluva č. 03/2015/8BJ
(Zmluva)
08.12.2015 2064.60 Renáta Ilavská, Slanská Huta č. 90, 044 17 prenájom obecného nájomného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 06/2015/8BJ
(Zmluva)
08.12.2015 2040.60 Štefan Bakyta, Slanská Huta č. 90, 044 17 prenájom obecného nájomného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 07/2015/8BJ
(Zmluva)
08.12.2015 2016.60 Ing. Milan Medzihradský, Slanská Huta č. 90, 044 17 prenájom obecného nájomného bytu Detail
Dohoda č. 15/41/012/76 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
(Zmluva)
01.12.2015 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice zabezpečenie a výkon menších obecných služieb Detail
Dodatok č. 2 k dohode č. 12a/§ 10/2014/AC
(Zmluva)
01.12.2015 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice predĺženie platnosti dohody Detail
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
(Zmluva)
24.11.2015 0.00 Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava poskytovanie údajov z evidencie SHR Detail
Dohoda č. 356/§ 52a/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti
(Zmluva)
20.11.2015 476.40 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby Detail
Objednávka č. 02/2015
(Objednávka vystavená)
18.11.2015 90.00 OZ Dračia stopa, Němcovej 8, 040 01 Košice program - Mikuláš Detail
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-693/2015
(Zmluva)
10.11.2015 0.00 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava dočasné užívanie prebytočného majetku štátu - has. automobil Iveco Daily Detail
20151117
(Faktúra prijatá)
03.11.2015 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 10/2015 - fa č. 117/2015 Detail
20151116
(Faktúra prijatá)
03.11.2015 227.70 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 116/2015 Detail
20151115
(Faktúra prijatá)
03.11.2015 72.73 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za mobilné služby za 09/2015 - fa č. 115/2015 Detail
20151114
(Faktúra prijatá)
03.11.2015 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 09/15 - fa č. 114/2015 Detail
20151113
(Faktúra prijatá)
03.11.2015 259.74 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Fa za služby v odpad. hospod. za 09/15 - fa č. 113/2015 Detail
20151112
(Faktúra prijatá)
03.11.2015 31.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Elektrina za 10/2015 8 B.J.- fa č. 112/2015 Detail
20151111
(Faktúra prijatá)
03.11.2015 20.62 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 09/2015 - fa č. 111/2015 Detail
20151110
(Faktúra prijatá)
03.11.2015 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 07-09/2015 - fa č. 110/2015 Detail
Dohoda o zapožičaní nebytových priestorov
(Zmluva)
22.10.2015 0.00 Martina Urbanová, Slanská Huta 68, 044 17 Slanec strečingové cvičenie Detail
Objednávka č. 03/2015
(Objednávka vystavená)
19.10.2015 240.00 AGRO SLANEC s.r.o., Hospodársky dvor, 044 17 Slanec zemné práce Detail
Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 229892-2014 zo dňa 27.10.2014
(Zmluva)
16.10.2015 30.00 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava zmena úverovej zmluvy - zmena splatnosti úveru Detail
20151109
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 133.45 RESORD s.r.o. Fa za dodanie občerstvenia-fa č. 109/2015 Detail
20151108
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 302.45 Novák Imrich - s. r. o., Wurmova 2 04023 Košice Fa za opravu odpadu - fa č. 108/2015 Detail
20151107
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 09/2015 - fa č. 107/2015 Detail
20151106
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 67.73 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za mobilné služby za 08/2015 - fa č. 106/2015 Detail
20151105
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 260.88 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Fa za služby v odpad. hospod. za 08/15 - fa č. 105/2015 Detail
20151104
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 21.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 08/15 - fa č. 104/2015 Detail
20151103
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.10.-31.12.2015 Detail
20151102
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 20.87 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 08/2015 - fa č. 102/2015 Detail
20151101
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 7900.00 EMPEMONT Slovakia, Bôrik 7/A 81102 Bratislava Fa za modernizáciu MR - fa č. 101/2015 Detail
20151100
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 31.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Elektrina za 09/2015 8 B.J.- fa č. 100/2015 Detail
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
(Zmluva)
07.09.2015 0.00 NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Detail
20151099
(Faktúra prijatá)
04.09.2015 23.38 METRO, Americká tr. 1 04001 Košice Fa za kancelársky materiál-DČ Detail
20151098
(Faktúra prijatá)
04.09.2015 77.99 METRO, Americká tr. 1 04001 Košice Fa za kancelársky materiál-DČ Detail
20151097
(Faktúra prijatá)
04.09.2015 39.98 Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE Fa za toner - fa č. 97/2015 Detail
20151096
(Faktúra prijatá)
04.09.2015 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 08/2015 - fa č. 96/2015 Detail
20151095
(Faktúra prijatá)
04.09.2015 21.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd. za 07/15 - fa č. 95/2015 Detail
20151094
(Faktúra prijatá)
04.09.2015 200.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 01-06/2015 - fa č. 94/2015 Detail
20151093
(Faktúra prijatá)
04.09.2015 261.03 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Fa za služby v odpad. hospod. za 07/15 - fa č. 93/2015 Detail
20151092
(Faktúra prijatá)
04.09.2015 371.76 NOVÁTOR spol. s r.o. Fa za opravu kosačky - fa č. 92/2015 Detail
20151091
(Faktúra prijatá)
04.09.2015 25.44 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 07/2015 - fa č. 91/2015 Detail
20151090
(Faktúra prijatá)
04.09.2015 68.73 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za mobilné služby za 07/2015 - fa č. 90/2015 Detail
20151089
(Faktúra prijatá)
04.09.2015 31.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Elektrina za 08/2015 8 B.J.- fa č. 89/2015 Detail
20151088
(Faktúra prijatá)
04.09.2015 676.00 Slovakia energy Elektrina 08-10/2015 fa č. 88/2015 Detail
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
(Zmluva)
17.08.2015 600.00 Ing. Daša Polončáková, Juhoslovanská 5, 040 13 Košice audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014 Detail
20151087
(Faktúra prijatá)
31.07.2015 3.30 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Finanč.vyspor. elektr. za 04-07/15- fa č. 87/2015 Detail
20151086
(Faktúra prijatá)
31.07.2015 8.99 METRO, Americká tr. 1 04001 Košice Kancelársky materiál-DČ Detail
20151085
(Faktúra prijatá)
31.07.2015 28.49 METRO, Americká tr. 1 04001 Košice Kancelársky materiál-DČ Detail
20151084
(Faktúra prijatá)
31.07.2015 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 07/2015 - fa č. 84/2015 Detail
20151083
(Faktúra prijatá)
31.07.2015 154.02 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za vložné - fa č. 83/2015 Detail
20151082
(Faktúra prijatá)
31.07.2015 21.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd za 06/2015 - fa č. 82/2015 Detail
20151081
(Faktúra prijatá)
31.07.2015 265.70 NOVÁTOR spol. s r.o. Fa za opravu kosačky - fa č. 81/2015 Detail
20151080
(Faktúra prijatá)
31.07.2015 36.57 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Vyúčtovanie úroku z omeškania-fa č. 80/2015 Detail
20151079
(Faktúra prijatá)
31.07.2015 75.72 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za mobilné služby za 06/2015 - fa č. 79/2015 Detail
20151078
(Faktúra prijatá)
31.07.2015 163.16 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 78/2015 Detail
20151077
(Faktúra prijatá)
31.07.2015 258.54 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Fa za služby v odpad. hospod. - fa č. 77/2015 Detail
20151076
(Faktúra prijatá)
31.07.2015 24.98 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za mobilné služby za 06/2015 - fa č. 76/2015 Detail
20151075
(Faktúra prijatá)
31.07.2015 41.49 Q-termo, s.r.o. Nákup materiálu Detail
20151074
(Faktúra prijatá)
31.07.2015 31.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny za 07/2015 - fa č. 74/2015 Detail
20151073
(Faktúra prijatá)
31.07.2015 336.90 NOVÁTOR spol. s r.o. Fa za opravu kosačky - fa č. 73/2015 Detail
20151072
(Faktúra prijatá)
31.07.2015 220.00 TD, s. r. o. Odchyt zvierat Detail
Nájomná zmluva č. 01/2015/6BJ
(Zmluva)
17.07.2015 1815.12 Miriam Hurčíková, Slanská Huta č. 68, 044 17 prenájom obecného nájomného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 06/2015/6BJ
(Zmluva)
16.07.2015 1839.12 Kamil Želinský, Slanská Huta č. 68, 044 17 prenájom obecného nájomného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 05/2015/6BJ
(Zmluva)
16.07.2015 975.12 Peter Novotný, Slanská Huta č. 68, 044 17 prenájom obecného nájomného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 005/2015/8BJ
(Zmluva)
15.07.2015 1454.28 Katarína Hamerská, Popradská 64/I, 040 11 Košice prenájom obecného nájomného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 005/2015/8BJ
(Zmluva)
15.07.2015 1454.28 Katarína Hamerská, Popradská 64/I, 040 11 Košice nájomný byt - bytový dom 8 BJ Detail
Nájomná zmluva č. 002/2015/6BJ
(Zmluva)
01.07.2015 975.12 Vlasta Škerliková, Čárskeho 6, 040 01 Košice prenájom obecného nájomného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 002/2015/8BJ
(Zmluva)
01.07.2015 2040.60 Tatiana Abošiová, Slanská Huta č. 90, 044 17 prenájom obecného nájomného bytu Detail
20151071
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 45.00 Geosense SK, s. r. o., Michalovská 346/3 04011 Košice Geoportál - servisné služby 1.7.2015-30.9.2015 - fa č.71/2015 Detail
20151070
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 06/2015 - fa č. 70/2015 Detail
20151069
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 451.00 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Fa za služby v odpad. hospod. - fa č. 69/2015 Detail
20151068
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 69.73 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za mobilné služby za 05/2015 - fa č. 68/2015 Detail
20151067
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 21.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd za 05/2015 - fa č. 67/2015 Detail
20151066
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 269.65 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Fa za služby v odpad. hospod. - fa č. 66/2015 Detail
20151065
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 31.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektrin za 06/2015 - fa č. 65/2015 Detail
20151064
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 20.10 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete za 05/2015 - fa č. 64/2015 Detail
20151063
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.7.-30.9.2015 Detail
20151062
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 30.00 j2-net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa Zverejnenie dok-ov za r. 2014 Detail
20151061
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 218.90 Martin Cvengoš Výroba tričiek - DHZ Detail
20151060
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 276.00 AGRO SLANEC s. r. o. Vyčistenie a odber kalu - žumpa - 6 b.j. Detail
20151059
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 05/2015 - fa č. 59/2015 Detail
20151058
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 29.56 Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE Toner - OcÚ Detail
20151057
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 12.00 U.S.Steel, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice Fa za meteriál - fa č. 47/2015 Detail
20151056
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 252.46 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Fa za služby v odpad. hospod. - fa č. 56/2015 Detail
20151055
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 75.72 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za mobilné služby za 04/2015 - fa č. 55/2015 Detail
20151054
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 21.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd za 04/2015 - fa č. 54/2015 Detail
20151053
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 324.83 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 53/2015 Detail
20151052
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 85.00 FAST NON STOP. s. r. o., Jakobyho 12 04001 Košice Fa za opravu vozidla - fa č. 52/2015 Detail
20151051
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 676.00 Slovakia energy Elektrina 05-07/2015 fa č. 51/2015 Detail
20151050
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 84.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - fa č. 50/2015 Detail
20151049
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby pevnej siete - fa č. 49/2015 Detail
Nájomná zmluva č. 002/2015/8BJ
(Zmluva)
01.07.2015 2040.60 Tatiana Abošiová, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanec nájomná zmluva - bytový dom 8 BJ Detail
Nájomná zmluva č. 002/2015/6BJ
(Zmluva)
01.07.2015 975.12 Vlasta Škerliková, Čárskeho 6, 040 01 Košice nájomná zmluva - bytový dom 6 BJ Detail
Nájomná zmluva č. 001/2015/8BJ
(Zmluva)
26.06.2015 1430.28 JUDr. Miriam Jachymová, Gorkého 275/7, Trebišov nájomná zmluva - 8 BJ Detail
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
17.06.2015 600.00 Ing. Daša Polončáková, Juhoslovanská 5, 040 13 Košice overenie účtovnej závierky Detail
Dohoda č. 164/§52/2015/ŠR
(Zmluva)
25.05.2015 476.40 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice vykonávanie aktivačnej práce formou dobrovoľníckej služby Detail
20151048
(Faktúra prijatá)
25.05.2015 40.00 Asociácia správcov registatúry Fa za seminár - fa č. 48/2015 Detail
20151047
(Faktúra prijatá)
25.05.2015 96.06 U.S.Steel, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice Fa za meteriál - fa č. 47/2015 Detail
20151046
(Faktúra prijatá)
25.05.2015 88.80 Novák Imrich - s. r. o., Wurmova 2 04023 Košice Fa za opravu odpadu - fa č. 46/2015 Detail
20151045
(Faktúra prijatá)
25.05.2015 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 04/2015-fa č. 45/2015 Detail
20151044
(Faktúra prijatá)
25.05.2015 75.65 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Mobilné služby - fa č. 44/2015 Detail
20151043
(Faktúra prijatá)
25.05.2015 61.89 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Vyúčtovanie úroku z omeškania - fa č. 43/2015 Detail
20151042
(Faktúra prijatá)
25.05.2015 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd za 02/2015-fa č. 28/2015 Detail
20151041
(Faktúra prijatá)
25.05.2015 250.67 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Fa za služby v odpad. hospod. - fa č. 41/2015 Detail
20151040
(Faktúra prijatá)
25.05.2015 20.40 SOZA Autorská odmena za rok 2015 - fa č.40/2015 Detail
20151039
(Faktúra prijatá)
25.05.2015 39.50 Florian s.r.o, Priekopská 26 03608 Martin Detail
20151038
(Faktúra prijatá)
25.05.2015 118.00 MOB Interier s. r. o. Nákup PC stolov - OcÚ Detail
20151037
(Faktúra prijatá)
25.05.2015 83.65 IVES, Čsl. armády 20 04118 Košice APV ives Detail
20151036
(Faktúra prijatá)
25.05.2015 90.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kuzmányho č. 36 03601 Martin Školné - príprava členov DHZ+ poplatok za skúšky Detail
20151035
(Faktúra prijatá)
25.05.2015 20.66 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Služby pevnej siete za 03/2015-fa č. 35/2015 Detail
20151034
(Faktúra prijatá)
25.05.2015 31.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Dodávka elektiny za 04/2015-fa č. 34/2015 Detail
20151033
(Faktúra prijatá)
25.05.2015 57.25 METRO, Americká tr. 1 04001 Košice Kancelársky materiál-DČ Detail
20151032
(Faktúra prijatá)
25.05.2015 50.00 Patrik Urban Maliarske práce-fa č. 32/2015 Detail
20151031
(Faktúra prijatá)
25.05.2015 209.47 Profi-Kanal, s. r. o., Južná trieda 82 04001 Košice Čistenie kanalilzácie-8 b.j. Detail
20151028
(Faktúra prijatá)
13.05.2015 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd za 02/2015-fa č. 28/2015 Detail
20151017
(Faktúra prijatá)
13.05.2015 15.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd za 02/2015-Referendum -fa č. 17/2015 Detail
20151014
(Faktúra prijatá)
13.05.2015 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd za 01/2015-fa č. 14/2015 Detail
20151003
(Faktúra prijatá)
13.05.2015 156.78 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Vložné 01/2015- fa č. 3/2015 Detail
20151002
(Faktúra prijatá)
13.05.2015 45.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd za 12/2014-fa č. 2/2015 Detail
20151020
(Faktúra prijatá)
13.05.2015 33.19 Komunálna poisťovňa, Hlavná 62 04001 Košice Poistenie zodpovednosti starostu 18.3.2015-18.3.2016 Detail
20151009
(Faktúra prijatá)
13.05.2015 37.00 Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE Toner - Referendum 2015 - fa č. 9/2015 Detail
20151008
(Faktúra prijatá)
13.05.2015 34.87 Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE Toner - OcÚ Detail
20151030
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 130.54 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov na 03/2015 Detail
20151027
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 33.50 Slovgram, Jakubovo nám. 40 81348 Bratislava Autorské práva pre rok 2015 Detail
20151026
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 03/2015-fa č. 26/2015 Detail
20151025
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 45.00 Geosense SK, s. r. o., Michalovská 346/3 04011 Košice Geoportál - servisné služby 1.4.2015-30.6.2015 Detail
20151024
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 249.53 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Služby odpad. hospod. za 02/2015 Detail
20151023
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 19.80 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Služby mobilnej siete za 02/2015-fa č. 23/2015 Detail
20151022
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.4.-30.6.2015 Detail
20151021
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 34.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Dodávka elektrina za 03/2015-fa č. 21/2015 Detail
20151029
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 163.16 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov na 02/2015 Detail
20151019
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 76.51 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Služby mobilnej siete za 02/2015-fa č. 19/2015 Detail
20151018
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 71.94 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Služby mobilnej siete za 01/2015-fa č. 18/2015 Detail
20151016
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 02/2015-fa č. 16/2015 Detail
20151015
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 210.00 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Aktualizácia programov za rok 2015 Detail
20151013
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 24.98 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Služby pevnej siete za 01/2015-fa č. 13/2015 Detail
20151012
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 34.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Dodávka elektrina za 02/2015-fa č. 12/2015 Detail
20151011
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 250.77 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Služby odpad. hospod. za 1/2015-fa č. 11/2015 Detail
20151010
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 676.00 Slovakia energy Elektrina 4. štvrťrok 2014 Detail
20151007
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 245.98 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Finančné vysporiad. za r. 2014-fa č. 7/2015 Detail
20151006
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 01/2015-fa č. 6/2015 Detail
20151005
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 70.73 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Služby mobilnej siete za 12/2014-fa č. 5/2015 Detail
20151004
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 236.95 AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava Služby odpad. hospod. za 12/2014 Detail
20151001
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Služby pevnej siete za 12/2014-fa č. 1/2015 Detail
Darovacia zmluva č. p.: 2-025/2015CPKE-OA
(Zmluva)
05.05.2015 0.00 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava bezplatný prevod vlastníctva osobného motorového vozidla Detail
Prvý municipiálny úver-Zmluva o úvere 03/073/05-Dodatok č. 1
(Zmluva)
30.04.2015 9779.26 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina zmena záväzkov vyplývajúcich z Úverovej zmluvy Detail
Kontrakt č. TANS1500129
(Zmluva)
17.04.2015 108.00 U.S.Steel Košice, Vstupný areál U.S.STEEL, 044 54 Košice nákup a dodanie umelého kameniva Detail
Objednávka produktuPartner k Zmluve o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
14.04.2015 0.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice dodávka elektriny podľa produktu Partner Detail
Zmluva o dielo č. R_43/2015
(Zmluva)
08.04.2015 83.65 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy , Čsl. armády 20, 041 18 Košice aplikačný programový balík APV IVeS Detail
Objednávka č. 01/2015
(Objednávka vystavená)
30.03.2015 0.00 PROFI-KANÁL, s.r.o., Južná trieda č. 82, 040 01 Košice prečistenie kanalizačného potrubia - odstránenie havarijného stavu Detail
Dohoda č. 102/§ 52a/2015/NP VAOTP-5 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti
(Zmluva)
23.03.2015 170.40 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice dobrovoľnícka služba Detail
Dohoda číslo 93/§ 52/2015/ŠR
(Zmluva)
05.03.2015 1633.20 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec Detail
Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie
(Zmluva)
02.03.2015 55.00 TD, s.r.o., Agátová 31, 040 14 Košice služby veterinárnej asanácie - odchyt túlavých zvierat Detail
Zmluva č. 01/2015/CVČ o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času
(Zmluva)
26.02.2015 65.00 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice poskytnutie dotácie na prevádzku zariadenia voľného času Detail
Zmluva o zabezpečení poskytovania klienta č. 15K998016
(Zmluva)
20.02.2015 0.00 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov Detail
Nájomná zmluva č. 04/2015/8BJ
(Zmluva)
21.01.2015 1430.28 Viktor Fabiš, Mudrovce 20, 044 47 Mudrovce nájomná zmluva Detail
Nájomná zmluva č. 05/2015/8BJ
(Zmluva)
14.01.2015 1430.28 Tatiana Abošiová, Slanská Huta č. 90, 044 17 prenájom obecného nájomného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 05/2015/8BJ
(Zmluva)
14.01.2015 1430.28 Tatiana Abošiová, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanec nájomná zmluva Detail
Nájomná zmluva č. 04/2015/6BJ
(Zmluva)
10.01.2015 1601.88 Ing. Peter Rusin, Mostná 59/3, Handlova nájomná zmluva Detail
Nájomná zmluva č. 02/2015/6BJ
(Zmluva)
02.01.2015 951.12 Petra Urbanová, Slanská Huta č. 78, 044 17 Slanec nájomná zmluva Detail
Mandátna zmluva
(Zmluva)
30.12.2014 400.00 R.D.TECH. - Radoslav Dugas, Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice výkon technika PO, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby Detail
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č. 5 k zmluve č. S110700259
(Zmluva)
30.12.2014 0.00 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava likvidácia odpadov Detail
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest č. ZLP-2014-0382/OPIS
(Zmluva)
15.12.2014 0.00 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava Informačný systém DCOM Detail
Nájomná zmluva č. 07/2014/8BJ
(Zmluva)
10.12.2014 1992.60 Ing. Milan Medzihradský, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanec nájomná zmluva Detail
Nájomná zmluva č. 06/2014/8BJ
(Zmluva)
02.12.2014 1430.28 Štefan Bakyta, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanec nájomná zmluva Detail
Dodatok č. 1 k dohode č. 12/§10/2014/AC
(Zmluva)
26.11.2014 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice výpožička pracovných pomôcok a OOPP Detail
Nájomná zmluva č. 03/2014/8BJ
(Zmluva)
18.11.2014 1992.60 Renáta Ilavská, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanec nájomná zmluva Detail
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 229905-2014
(Zmluva)
27.10.2014 4677.37 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava vystavenie vlastnej blankozmenky Detail
Úverová zmluva č. 229905-2014
(Zmluva)
27.10.2014 4677.37 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava dofinancovanie projektu cyklotrasy Detail
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 229892-2014
(Zmluva)
27.10.2014 88870.00 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava vystavenie vlastnej blankozmenky Detail
Úverová zmluva č. 229892-2014
(Zmluva)
27.10.2014 88870.00 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava dofinancovanie projektu cyklotrasy Detail
Objednávka č. 05/2014
(Objednávka vystavená)
18.08.2014 0.00 MK Electric s.r.o., Klimkovičova 24, 040 23 Košice odstránenie havarijného stavu RVO Detail
Dodatok č. 1 k dohode číslo 125/§ 52a/2014/ŠR zo dňa 26.05.2014
(Zmluva)
21.07.2014 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Detail
Nájomná zmluva č. 05/2014/6BJ
(Zmluva)
11.07.2014 951.12 Peter Novotný, Slanská Huta 68, 044 17 Slanec nájomná zmluva Detail
Objednávka č. 04/2014
(Objednávka vystavená)
03.07.2014 0.00 TOLFI, Mokrance 334, 045 01 Moldava nad Bodvou oprava a údržba obecného rozhlasu Detail
Nájomná zmluva č. 01/2014/6BJ
(Zmluva)
30.06.2014 1743.12 Miriama Hurčíková, Slanská Huta 68, 044 17 Slanec nájomná zmluva Detail
Objednávka č. 03/2014
(Objednávka vystavená)
24.06.2014 0.00 RAPAL s.r.o., Hlavná 386, 044 15 Nižná Myšľa čistenie DVT - výrub stromov Detail
Nájomná zmluva č. 06/2014/6BJ
(Zmluva)
23.06.2014 1743.12 Kamil Želinský, Slanská Huta 68, 044 17 Slanec nájomná zmluva Detail
Nájomná zmluva č. 03/2014/6BJ
(Zmluva)
20.06.2014 1601.88 Csilla Urbanová, Slanská Huta 68, 044 17 Slanec nájomná zmluva Detail
Nájomná zmluva č. 08/2014/8BJ
(Zmluva)
16.06.2014 1430.28 Jozef Knapik, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanec nájomná zmluva Detail
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 080-2023.375
(Zmluva)
09.06.2014 5.22 KOOPERATÍVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava poistenie majetku obce - verejné osvetlenie Detail
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
(Zmluva)
30.05.2014 9.75 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava úrazové poistenie v prospech ÚoZ Detail
Dohoda č. 12/§10/2014/AC uzatvorená podľa § 10 ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(Zmluva)
30.05.2014 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice realizácia pracovných činností prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi Detail
Dohoda č. 125/§ 52a/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti
(Zmluva)
26.05.2014 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Detail
Kúpna zmluva č. 0445/3030/2014
(Zmluva)
30.04.2014 757.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice prevod vlastníctva projektovej dokumentácie stavby Detail
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
15.04.2014 7743.00 Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o., Strijárenská 3, 040 01 Košice úprava vzájomných práv a povinností - realizácia cyklotrasy Slanec - N. Salaš - Slanská Huta Detail
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 222885-2014
(Zmluva)
14.04.2014 88490.00 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava blankozmenka na zabezpečenie pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi - projekt výstavby cyklotrasy Detail
Úverová zmluva č. 222885-2014
(Zmluva)
14.04.2014 88490.00 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava úver na prefinancovanie projektu výstavby cyklotrasy Detail
Dodatok ku zmluve č. A/2117/10/2008 - Zmluva o aktualizácii programov
(Zmluva)
02.04.2014 210.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého č. 2366/25B, 900 31 Stupava zmena aktualizačných poplatkov Detail
Nájomná zmluva č. 01/2014/8BJ
(Zmluva)
01.04.2014 1430.28 Igor Maďorán, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanec nájomná zmluva Detail
Objednávka č. 02/2014
(Objednávka vystavená)
19.03.2014 2625.60 M.I.L.-SYSTEM, Kopčianska cesta 14, 851 01 Bratislava interiérové vybavenie kultúrneho strediska