Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 46 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
20180129
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 07-09/2018 - fa č. 129/2018 Detail
Darovacia zmluva
(Zmluva)
27.11.2018 3625.00 Viktor Harbuľák, Gelnická 12, 040 11 Košice dofinancovanie projektu "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta" Detail
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
23.11.2018 600.00 Ing. Daša Polončáková, Juhoslovanská 5, 040 13 Košice audit individuálnej účtovnej závierky obce k 31.12.2018, overenie výročnej správy za rok 2018 Detail
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 299073-2018
(Zmluva)
14.11.2018 115457.26 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava vystavenie blankozmenky Detail
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 299073-2018
(Zmluva)
14.11.2018 115457.26 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava zriadenie záložného práva k pohľadávke Detail
Úverová zmluva č. 299073-2018
(Zmluva)
14.11.2018 115457.26 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava prefinancovanie projektu Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta Detail
Dohoda o splátkovom kalendári
(Zmluva)
09.11.2018 1500.00 Miroslav Geroč, Osloboditeľov 39/34, 044 11 Trstené pri Hornáde vysporiadanie záväzku Detail
Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb č. 0210
(Zmluva)
08.11.2018 52.80 CEiTV, o.z., Pajorova 3, 040 01 Košice spracovanie mobilnej verzie elektronického turistického sprievodcu Detail
Darovacia zmluva č. 03/2018-SH
(Zmluva)
06.11.2018 700.00 VYRPO, s.r.o., Bardejovská 1, 040 11 Košice poskytnutie peňažného daru na podporu realizácie projektu Detail
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
(Zmluva)
02.11.2018 600.00 Ing. Dáša Polončáková, Juhoslovanská 5, 040 13 Košice audit individuálnej účtovnej závierky obce, overenie dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a overenie výročnej správy za rok 2017 Detail
Nájomná zmluva č. 02/2018/8BJ
(Zmluva)
12.10.2018 2088.60 Roman Kiš, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
20180116
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 186.48 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 116/2018 Detail
20180115
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 8/2018 - fa č.115/2018 Detail
20180114
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Fa č.114/2018 za dezinfekciu studní Detail
20180113
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za spracovanie miezd - fa č.113/2018 Detail
20180112
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 39.60 B2B Partner s.r.o. Interérové vybavenie - fa č. 112/2018 Detail
20180111
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 87.60 Bludovický Svatý Ján s.r.o. Fa č.111/2018 za lavičky DHZ Detail
20180110
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 08/2018- fa č.110/2018 Detail
20180109
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 368.16 KOSIT a.s. Fa č. 109/2018 za vývoz komunálneho odpadu Detail
20180108
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 575.59 Florian s.r.o, Priekopská 26 03608 Martin Fa za skriny - fa č. 108/2018 Detail
20180107
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 132.00 EKOLAB, Napájadlá 17 04012 Košice Rozbor pitnej vody - fa č.107/2018 Detail
20180106
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.106/2018 Detail
20180105
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 7/2018 - fa č.105/2018 Detail
20180104
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 7/2018 - fa č.104/2018 Detail
20180103
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 1847.86 JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová právne služby Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 46 >> Spolu