Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 44 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
20180091
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 07/2018- fa č.91/2018 Detail
20180090
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 25.00 PP PROTECT s.r.o. Fa za výkon funkcie "zodpovednej osoby" o ochrane osobných údajov Detail
20180089
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Fa č.89/2018 za dezinfekciu studní Detail
20180088
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 6/2018 - fa č.88/2018 Detail
20180087
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 160.80 EKOLAB, Napájadlá 17 04012 Košice Rozbor pitnej vody - fa č.87/2018 Detail
20180086
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.86/2018 Detail
20180085
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 165.91 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za vložné 2/2018 - fa č. 85/2017 Detail
20180084
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 04-06/2018 - fa č. 84/2018 Detail
20180128
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 114.70 Biznis Media s.r.o. nápis hasičská zbrojnica - fa č.128/2018 Detail
20180127
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 9/2018 - fa č.127/2018 Detail
20180126
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.10.2018-31.12.2018- fa č.126/2018 Detail
20180125
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 371.04 KOSIT a.s. Fa č. 125/2018 za vývoz komunálneho odpadu Detail
20180124
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 290.76 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Fa č.124/2018 za vývoz žúmp - fa č. 124/2018 Detail
20180123
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za spracovanie miezd - fa č.123/2018 Detail
20180122
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 19.90 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za nový telefónny aparát- fa č.118/2018 Detail
20180121
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.10.2018 - 31.12.2018 Detail
20180120
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 09/2018- fa č.110/2018 Detail
20180119
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 854.28 EKOLAB, Napájadlá 17 04012 Košice Úplný rozbor pitnej vody - fa č.119/2018 Detail
20180118
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 8/2018 - fa č.118/2018 Detail
20180117
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.117/2018 Detail
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074KE220075
(Zmluva)
27.09.2018 115457.26 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta Detail
Objednávka č. 13/2018
(Objednávka vystavená)
18.09.2018 54.00 EKOLAB s.r.o., Nápajadlá 17, 040 12 Košice mikrobiologický rozbor pitnej vody 8 BJ Detail
Objednávka č. 12/2018
(Objednávka vystavená)
13.09.2018 194.00 EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava hlavná ročná kontrola multifunkčného ihriska Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu na rok 2018
(Zmluva)
28.08.2018 9500.00 Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 výstavba detského ihriska Detail
Objednávka č. 11/2018
(Objednávka vystavená)
13.08.2018 0.00 EKOLAB s.r.o., Nápajadlá 17, 040 12 Košice úplný mikrobiologický a chemický rozbor pitnej vody - parc. CKN 133/1 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 44 >> Spolu