Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 47 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
č.01/2019 Zmluva o dielo - ZÚC
(Zmluva)
07.01.2019 36.00 Vyrpo, s.r.o., Bardejovská 1, 040 11 Košice Zimná údržba miestnych komunikácií Detail
Nájomná zmluva č. 06/2019/8BJ
(Zmluva)
02.01.2019 2088.60 Martin Kužňar, Slanská Huta 68, 04417 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 07/2018/8BJ
(Zmluva)
17.12.2018 2064.60 Ing. Milan Medzihradský, Slanská Huta 90, o4417 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 04/2018/8BJ
(Zmluva)
11.12.2018 1478.28 Alžbeta Feketeová, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného bytu Detail
20180168
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 30663.52 Industry Technology, s.r.o. Fa č.168/2018 za "stavebné práce "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta Detail
20180167
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 115.20 VYRPO, s.r.o. Zimná údržba ciest Detail
20180166
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 186.48 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 166/2018 Detail
20180165
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 750.00 Štúdio 1306 - Ing. arch. Martin Schaller Fa č.165/2018 za vypracovanie projektu Detail
20180164
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 187.24 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Dovoz pitnej vody - 6 b.j. Detail
20180163
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 9939.00 East Trade Co. s.r.o. výstavba detského ihriska Detail
20180162
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 88.30 MUCHOTLAČ, Buzulucká 14 04022 Košice fa č. 162/2018 za výrobu infotabule Detail
20180161
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Fa č.161/2018 za dezinfekciu studní Detail
20180160
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 11/2018 - fa č.160/2018 Detail
20180159
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 249.62 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Dovoz pitnej vody - 6 b.j. Detail
20180158
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 722.60 KOSIT a.s. Fa č. 158/2018 za vývoz komunálneho odpadu + vkk Detail
20180157
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 96.00 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Fa č.157/2018 za montáž pouličného osvetlenia Detail
20180156
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 17.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za spracovanie miezd /voľby/- fa č.156/2018 Detail
20180155
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 11/2018- fa č.155/2018 Detail
20180154
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 15.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za spracovanie miezd - fa č.154/2018 Detail
20180153
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 12534.80 Industry Technology, s.r.o. Fa č.153/2018 za "stavebné práce "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta Detail
20180152
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 52.80 CEITV, o.z. Turistický sprievodca Detail
20180151
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 159.01 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Fa č.151/2018 za vývoz žúmp Detail
20180150
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.150/2018 Detail
20180149
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 1500.00 Geroč Miroslav, Osloboditeľov 39/34 04411 Trstené pri Hornáde Zemné práce Detail
20180148
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 10/2018 - fa č.148/2018 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 47 >> Spolu