Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 47 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
20180147
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 61.95 eLed s.r.o. Fa č.147/2018 za led reflektory Detail
20180146
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 14.50 Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE Fa za toner - fa č.146/2018 Detail
20180145
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 10/2018 - fa č.145/2018 Detail
20180144
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 280.54 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Fa č.144/2018 za vývoz žúmp Detail
20180143
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 75880.12 Industry Technology, s.r.o. Fa č.143/2018 za "stavebné práce "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta Detail
20180142
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 22.10 Gajdoš Gabriel - REPREZENT Fa za vlajku - fa č. 142/2018 Detail
20180141
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 1627.08 Správa ciest KSK, Námestie MM 04266 Košice Fa č. 141/2018 za vysprávky ciest Detail
20180140
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 10/2018- fa č.140/2018 Detail
20180139
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Fa č.139/2018 za dezinfekciu studní Detail
20180138
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 223.20 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 138/2018 Detail
20180137
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 373.92 KOSIT a.s. Fa č. 137/2018 za vývoz komunálneho odpadu Detail
20180136
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 20.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za spracovanie miezd - fa č.136/2018 Detail
20180135
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 7.31 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice penalizačná faktúra - fa č. 135/2018 Detail
20180134
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 193.20 EKOTEC spol. s r. o. Fa za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska Detail
20180133
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 28.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.133/2018 Detail
20180132
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunik. služby za 09/2018 - fa č.132/2018 Detail
20180131
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 75.00 PP PROTECT s.r.o. Fa za výkon funkcie "zodpovednej osoby" o ochrane osobných údajov fa č.131/2018 Detail
20180130
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 99.60 EKOLAB, Napájadlá 17 04012 Košice Rozbor pitnej vody - fa č.130/2018 Detail
20180129
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 07-09/2018 - fa č. 129/2018 Detail
Zmluva o dielo East Trade, Co. s.r.o.
(Zmluva)
27.11.2018 9939.00 East Trade Co.s.r.o. Výstavba detského ihriska Detail
Darovacia zmluva
(Zmluva)
27.11.2018 3625.00 Viktor Harbuľák, Gelnická 12, 040 11 Košice dofinancovanie projektu "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta" Detail
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
23.11.2018 600.00 Ing. Daša Polončáková, Juhoslovanská 5, 040 13 Košice audit individuálnej účtovnej závierky obce k 31.12.2018, overenie výročnej správy za rok 2018 Detail
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 299073-2018
(Zmluva)
14.11.2018 115457.26 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava vystavenie blankozmenky Detail
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 299073-2018
(Zmluva)
14.11.2018 115457.26 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava zriadenie záložného práva k pohľadávke Detail
Úverová zmluva č. 299073-2018
(Zmluva)
14.11.2018 115457.26 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava prefinancovanie projektu Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 47 >> Spolu