Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 37 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Dohoda č. 17/41/012/94
(Zmluva)
06.12.2017 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 041 02 Košice zabezpečenie a výkon menších obecných služieb pre obec Detail
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
(Zmluva)
30.11.2017 479.76 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poskytovanie služieb - pevná linka Detail
Zmluva o dielo č. 02/2017 - SH
(Zmluva)
29.11.2017 119078.44 INDUSTRY TECHNOLOGY, s.r.o., Dénešova 35, 040 23 Košice rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta Detail
Nájomná zmluva č. 04/2017/8BJ
(Zmluva)
30.10.2017 1478.28 Alžbeta Feketeová, Rákocziho 402/37, 076 32 Borša prenájom obecného nájomného bytu Detail
Mandátna zmluva uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(Zmluva)
27.10.2017 330.00 I&Z Tender, s.r.o., Východná 7134/9A, 911 08 Trenčín vykonanie verejného obstarávania za účelom výberu dodávateľa stavby "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta" Detail
Nájomná zmluva č. 002/2017/8BJ
(Zmluva)
23.10.2017 2064.60 Roman Kiš, Južná trieda 1555/19, 040 01 Košice prenájom obecného nájomného bytu Detail
20170113
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 09/2017 - fa č.113/2017 Detail
20170112
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.10.2017-31.12.2017- fa č.112/2017 Detail
20170111
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 09/2017 - fa č. 111/2017 Detail
20170110
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 271.87 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 110/2017 Detail
20170109
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 08/2017 - fa č. 109/2017 Detail
20170108
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.10-31.12.2017 Detail
20170107
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 162.00 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Elektroinštal. práce a materiál - fa č. 107/2017 Detail
20170106
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 438.38 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice vývoz žump - fa č. 106/2017 Detail
20170105
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 30.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.105/2017 Detail
20170104
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 175.08 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 104/2017 Detail
20170103
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunikačné služby za 08/2017 - fa č.103/2017 Detail
Objednávka č. 05/2017
(Objednávka vystavená)
02.10.2017 40.00 Martin Zlaczki - PAZL , Okružná 44, Skároš objednávka vianočnej dekorácie Detail
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
(Zmluva)
18.09.2017 300.00 JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová, Gelnická 12, 040 11 Košice poskytovanie právnych služieb Detail
20170102
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 473.46 Florian s.r.o, Priekopská 26 03608 Martin Fa za pracovné odevy - fa č. 102/2017 Detail
20170101
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 07/2017 - fa č.101/2017 Detail
20170100
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 1600.00 Lukáš Lastovecký fa za opravu hasič. techniky Avia - DHZ Detail
20170099
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 271.87 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 99/2017 Detail
20170098
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 285.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za vložné 1/2017 - fa č. 98/2017 stav. činnosť Detail
20170097
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 08/2017 - fa č. 97/2017 Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 37 >> Spolu