Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 40 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
20180007
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 122.50 Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE Fa za toner - fa č. 7/2018 Detail
20180006
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 131.28 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Výmena termostatu 6 b.j. Detail
20180005
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 90.00 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Oprava pouličného osvetlenia Detail
20180004
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 12.60 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Aktualizácia programov - fa č.4/2018 Detail
20180003
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 96.00 Poradca podnikatela s.r.o, Narodna 18 01001 Zilina Ročný prístup pre VSSR Detail
20180002
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 01/2018- fa č. 2/2018 Detail
20180001
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 166.83 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Vložné 1/2018 Detail
Zmluva č. 01/2017/CVČ/KE o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času
(Zmluva)
12.04.2018 130.00 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času Detail
Nájomná zmluva č. 5/2018/8BJ
(Zmluva)
06.04.2018 1478.28 Dominik Balog, Slanská Huta 6, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Objednávka č. 01/2018
(Objednávka vystavená)
14.03.2018 128.00 PROFI-KANAL, s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice prečistenie kanalizačného potrubia - havarijný stav Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
(Zmluva)
07.03.2018 0.00 NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava zmena pôvodného znenia zmluvy Detail
Zmluva o grantovom účte - dotácia Prezídium HaZZ
(Zmluva)
09.02.2018 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina založenie grantového účtu Detail
Zmluva o dielo číslo 01/2018 - ZÚC
(Zmluva)
01.02.2018 36.00 VYRPO, s.r.o., Bardejovská 1, 040 11 Košice zimná údržba miestnych komunikácií Detail
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
(Zmluva)
31.01.2018 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 041 02 Košice realizácia činností prostredníctvom menších obecných služieb Detail
Nájomná zmluva č. 04/2018/6BJ
(Zmluva)
30.01.2018 424.47 Jozefa Rusnáková, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
20170163
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 271.87 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 163/2017 Detail
20170162
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 12/2017 - fa č.162/2017 Detail
20170161
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 2.60 Slovakia energy Vyúčtovanie elektriny - fa č. 161/2017 Detail
20170160
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 338.13 Slovakia energy Vyúčtovanie elektriny - fa č. 160/2017 Detail
20170159
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 36.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 12/2017 - fa č. 159/2017 Detail
20170158
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 12/2017 - fa č.158/2017 Detail
20170157
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 216.00 Evotec s.r.o. Platba za zimnú údržbu - fa č. 157/2017 Detail
20170156
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 10-12/2017 - fa č. 156/2017 Detail
20170155
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 300.00 JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová právne služby Detail
20170154
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 43.08 Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 1 01011 Žilina Ročný poplatok za vedenie účtu CP Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 40 >> Spolu