Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 89 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
5/2023
(Objednávka vystavená)
02.03.2023 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km (OcÚ + KD) Detail
2023/023
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 179.88 Amicus SK, s.r.o., Koreszkova 9, 909 01 Skalica Nákup ND Špirála na IQ LINE OIL 1200W, 1500W, 1800W Detail
2023/022
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 123.50 VYRPO , s.r.o., Bardejovská 1, 040 11 Košice Zimná údržba obecných ciest - pluhovanie. Detail
2023/021
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 33.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa Služba : zverejňovanie dokumentov od 01.01.2023 do 31.12.2023 Detail
2023/020
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 38.40 Slovgram, Jakubovo námestie 14, 913 48 Bratislava Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2023. Detail
2023/019
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - DHZ - 02/2023 Detail
2023/018
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 29.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - Dom Nádeje - 02/2023 Detail
2023/017
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - FK Štart - 02/2023
Detail
2023/016
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 81.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - BD 8b.j. spoločné priestory - 02/2023 Detail
2023/015
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 14.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - starý OcÚ - 02/2023
Detail
2023/014
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 38.50 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby od 22.12.2022 do 21.01.2023 Detail
2023/013
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 159.00 Trendie s.r.o., Sveržov 159, 086 02 Sveržov Zrkadlo okrúhle AKRYL, variant : veľkosť 80 Detail
2023/012
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 35.92 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Starý OcÚ - vyúčtovacia faktúra za rok 2022 Detail
2023/011
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 41.89 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Dom Nádeje - vyúčtovacia faktúra za rok 2022 Detail
2023/010
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 107.42 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu FK Štart - vyúčtovacia faktúra za rok 2022 Detail
2023/009
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 686.14 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 Odvoz odpadu kuka 110l a kontajnery 1100l za obdobie : 02.12.2022 a 30.12.2022 Detail
2023/008
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 240.42 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 01/2023. Detail
2023/007
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 18.20 ALAMEX s.r.o., Popolná 10, Bratislava 83106 Výroba obecnej pečiatky Colop Pocket Stamp R40 Detail
2023/006
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 10.66 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - BD 8b.j. spoločné priestory - vyúčtovacia faktúra za rok 2022 Detail
2023/005
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 157.99 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (OcÚ+KD) za deň 05.01.2023 Detail
2023/004
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 79.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (obyvatelia) za deň 05.01.2023 Detail
2023/003
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 1132.62 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ + KD - 01/2023 Detail
2023/002
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 21.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Spracovanie miezd za mesiac DECEMBER 2022 Detail
2023/001
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 40.27 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistenie majetku obce od 29.01.2023 do 28.04.2023 Detail
2022218
(Faktúra prijatá)
30.01.2023 100.00 R.D.TECH Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 Výkon činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika v zmysle mandátnej zmluvy za obdobie 10,11 a 12/2022. Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 89 >> Spolu