Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 36 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
20170116
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 40.00 Martin Zlaczki - PAZL Fa za LED - blikajúcu vločku Detail
20170115
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 30.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.115/2017 Detail
20170114
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 100.00 R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice Výkon pož. tech., BT a PZS za 07-09/2017 - fa č. 114/2017 Detail
Nájomná zmluva č. 07/2018/BJ
(Zmluva)
16.01.2018 1728.00 Martina Urbanová, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Dohoda o vysporiadaní práv a povinností zo zmluvy
(Zmluva)
21.12.2017 300.00 JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová, Gelnická 12, 040 11 Košice vysporiadanie práv a povinností zo zmluvy o poskytovaní právnych služieb Detail
Zmluva o dielo č. 572/2017
(Zmluva)
15.12.2017 5701.52 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice nakladanie s kom. odpadom, drobným stavebným odpadom a nebezpečným odpadom Detail
Nájomná zmluva č. 06/2017/8BJ
(Zmluva)
11.12.2017 2040.60 Štefan Bakyta, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Nájomná zmluva č. 07/2017/8BJ
(Zmluva)
11.12.2017 2064.60 Ing. Milan Medzihradský, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta prenájom obecného nájomného bytu Detail
Dohoda č. 17/41/012/94
(Zmluva)
06.12.2017 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 041 02 Košice zabezpečenie a výkon menších obecných služieb pre obec Detail
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
(Zmluva)
30.11.2017 479.76 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poskytovanie služieb - pevná linka Detail
Zmluva o dielo č. 02/2017 - SH
(Zmluva)
29.11.2017 119078.44 INDUSTRY TECHNOLOGY, s.r.o., Dénešova 35, 040 23 Košice rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta Detail
Nájomná zmluva č. 04/2017/8BJ
(Zmluva)
30.10.2017 1478.28 Alžbeta Feketeová, Rákocziho 402/37, 076 32 Borša prenájom obecného nájomného bytu Detail
Mandátna zmluva uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(Zmluva)
27.10.2017 330.00 I&Z Tender, s.r.o., Východná 7134/9A, 911 08 Trenčín vykonanie verejného obstarávania za účelom výberu dodávateľa stavby "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta" Detail
Nájomná zmluva č. 002/2017/8BJ
(Zmluva)
23.10.2017 2064.60 Roman Kiš, Južná trieda 1555/19, 040 01 Košice prenájom obecného nájomného bytu Detail
20170113
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 81.68 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za služby mobilnej siete za 09/2017 - fa č.113/2017 Detail
20170112
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 45.00 CLEERIO Geoportál - servisné služby 1.10.2017-31.12.2017- fa č.112/2017 Detail
20170111
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 187.84 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Správa VO za 09/2017 - fa č. 111/2017 Detail
20170110
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 271.87 KOSIT EAST s.r.o. Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 110/2017 Detail
20170109
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 16.00 Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice Fa za sprac. miezd za 08/2017 - fa č. 109/2017 Detail
20170108
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 56.68 Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra Poistenie majetku 1.10-31.12.2017 Detail
20170107
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 162.00 MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice Elektroinštal. práce a materiál - fa č. 107/2017 Detail
20170106
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 438.38 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice vývoz žump - fa č. 106/2017 Detail
20170105
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 30.00 Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.105/2017 Detail
20170104
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 175.08 DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. Nákup stravných lístkov - fa č. 104/2017 Detail
20170103
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Fa za telekomunikačné služby za 08/2017 - fa č.103/2017 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 36 >> Spolu