Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 85 86 87 88 89 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
6806922781
(Faktúra prijatá)
26.04.2011 63.60 Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 7 040 01 Košice združené poistenie majetku Detail
FA č. 1129
(Faktúra prijatá)
26.04.2011 39.83 Ing. Peter Chomjak Ďumbierska 4 080 01 Prešov výkon činnosti technika PO Detail
0154001701
(Faktúra prijatá)
26.04.2011 233.59 .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom odvoz a likvidácia odpadu za 02/2011 Detail
632/2010
(Faktúra prijatá)
26.04.2011 29.12 Združenie miest a obcí Slovenska členské do združenia ZMOS na r. 2011 Detail
PZ č. 6809625811
(Zmluva)
16.03.2011 0.00 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava združené poistenie majetku - bytový dom Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
14.03.2011 247681.92 MARCK, s.r.o. Kozmonautická 35 044 14 Čaňa stavebné práce - "Prestavba II. NP objektu obecného úradu a kult. domu v obci Slanská Huta" Detail
1/2011
(Zmluva)
14.03.2011 480.00 Ladislav Dudáš - projektovanie el. zariadení Rekonštrukcia TS2 Detail
20110004
(Faktúra prijatá)
14.03.2011 995.82 Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n dátum splatnosti 08.3.2011 Detail
08/II/2011 o poskytovaní poradenských služieb
(Zmluva)
14.03.2011 796.66 Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n MAS Hornád - Slanské Vrchy Detail
SH 2011007
(Faktúra prijatá)
14.03.2011 23915.77 BUILD SYSTEMS, s.r.o. dátum splatnosti 07.4.2011 Detail
SH005/2012
(Faktúra prijatá)
14.03.2011 44471.22 BUILD SYSTEMS, s.r.o. dát. splatnosti 12.1.2011 Detail
806/207/2010 o poskytnutí podpory vo forme úveru
(Zmluva)
14.03.2011 208470.19 Štátny fond rozvoja bývania úverová zmluva ŠFRB - 8 b. j. Detail
č. 0173-PRB-2010 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
(Zmluva)
14.03.2011 55476.90 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR bytový dom - 8 b. j. Detail
Zmluva o dielo na vyhotovenie architektonickej štúdie, projektovej dokumentácie k vydaniu stavebného povolenia
(Zmluva)
07.02.2011 3000.00 PROPAGPROJEKT Vladimír Čuchran, Letná 40, 040 01 Košice vyhotovenie projektovej dokumentácie - "Úprava verejných priestranstiev v obci Slanská Huta" Detail
Mandátna zmluva č. 01/09/2010
(Zmluva)
01.02.2011 4800.00 Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou vypracovanie a realizácia verejného obstarávania na projekt výstavby cyklotrasy Detail
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyúčtovanám č. 5100000374
(Zmluva)
01.02.2011 0.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice dodávka, distribúcia a prenos elektriny Detail
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 902795
(Zmluva)
01.02.2011 0.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava 1 dodávka elektriny Detail
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č. S110700259
(Zmluva)
01.02.2011 0.00 .A.S.A. Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor nakladanie a likvidácia odpadu Detail
nahor << 1 ... 85 86 87 88 89 >> Spolu