Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 57 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
3/2020
(Objednávka vystavená)
03.04.2020 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s., Komenského 50, Košice, 042 48 Objednávka - Vývoz žúmp domácnosti od 46-60 km Detail
20200059
(Faktúra prijatá)
25.03.2020 200.00 Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice Služby súvisiace s vedením účtovníctva za 02/2020 Detail
20200058
(Faktúra prijatá)
25.03.2020 32.00 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20200057
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 40.27 Generali Slovensko, Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 26 Poistenie majetku Detail
20200056
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 36.71 KOOPERATIVA, Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 Poistenie majetku obce - doplatok Detail
20200055
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 204.36 EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava Služby verejného osvetlenia Detail
20200054
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 192.00 TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava Aktualizácia programu TOPSET na rok 2020 Detail
20200053
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 216.00 Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60km Detail
20200052
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 143.70 CEITV, o.z. NCH Hornád - Milič - poskytnuté služby Detail
20200051
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 337.68 KOSIT a.s. Odvoz zmesového komunálneho odpadu Detail
ZMLUVA č. 3200695
(Zmluva)
18.03.2020 0.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka Detail
20200050
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 17.00 OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd - Voľby do NRSR 2020 Detail
20200049
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 20.00 OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice Spracovanie miezd za 02/2020 Detail
20200048
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 414.16 SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenska 7/A 82109 Bratislava Elektrická energia za 02/2020 Detail
20200047
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 36.90 RVC Košice Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2020 Detail
20200046
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 19.99 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
20200045
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 31.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice Elektrina - dodávka a distribúcia Detail
20200044
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 200.00 Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice Spracovanie účtovníctva za 01/2020 Detail
ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
(Zmluva)
16.03.2020 0.00 Základná škola s materskou školou sv. Marka Križana, Rehoľná 2, 040 18 Košice - Krásna Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území poskytovateľa. Detail
ZMLUVA o poskytovaní všeobecne prospešných služieb č. 0206
(Zmluva)
13.03.2020 143.70 CEiTV, o.z., Pajorova 3 Zabezpečenie aktivity podľa plánu činnosti -KLASTER cestovného ruchu Slanské vrchy a spracovanie projektu pri budovaní "Náučného chodníka - Hornád-MILIČ" Detail
20200042
(Faktúra prijatá)
11.03.2020 20.40 Slovenský ochr. zväz aut., Rastislavova 3 82108 Bratislava Autorská odmena za licenciu na verejné používanie hudobných diel - Autorský zákon Detail
20200043
(Faktúra prijatá)
11.03.2020 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Dezinfekcia vodných zdrojov Detail
20200041
(Faktúra prijatá)
11.03.2020 57.96 VYRPO, s.r.o. Pluhovanie snehu Detail
20200040
(Faktúra prijatá)
11.03.2020 186.00 Združenie obcí Slanského mikroregiónu Členské ZO na rok 2020 Detail
20200039
(Faktúra prijatá)
11.03.2020 32.00 Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 57 >> Spolu