Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Vrbnica

erb Vrbnica 1
07216 Vrbnica

IČO: 00325988, DIČ: 2020742713

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. 1 2 3 4 Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
6/2022
(Zmluva)
27.07.2022 0.00 Packeta Slovakia s.r.o, Kopčianska 82A, 85101 Bratislava Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU Detail
5/2022
(Zmluva)
03.06.2022 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Seleziánov 1, 071 01 Michalovce Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti Detail
4/2022
(Zmluva)
18.05.2022 0.00 Nadácia SPP, Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava Finančný príspevok nadácia SPP Detail
3/2022
(Zmluva)
28.04.2022 0.00 Micomp s.r.o., Hollého 8, 07101 Michalovce Rámcová zmluva-oprava výpočtovej techniky a dodávanie režijného materiálu Detail
2/2022
(Zmluva)
31.03.2022 0.00 Tibor Mandel, Moravany 141, 07203 Moravany Rámcová zmluva - dovoz jedál zš Vrbnica Detail
1/2022
(Zmluva)
31.03.2022 0.00 Fúra s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce Rámcová zmluva-vývoz TKO Detail
10/2021
(Zmluva)
15.03.2021 0.00 Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 84005 Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Detail
9/2021
(Zmluva)
05.03.2021 0.00 DZS - M.K.TRANS, s.r.o, Staničná 3 Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/ Detail
8/2021
(Zmluva)
04.03.2021 0.00 DZS - M.K.TRANS, s.r.o, Staničná 3 Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/ Detail
7/2021
(Zmluva)
26.02.2021 890709.92 Ministersto práce,sociálnych vecí a rodiny SR, Špitalská 4, 816 43 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávaratného príspevku Detail
6/2021
(Zmluva)
26.02.2021 0.00 Ministersto práce,sociálnych vecí a rodiny SR, Špitalská 4, 816 43 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Detail
5/2021
(Zmluva)
26.02.2021 0.00 DZS - M.K.TRANS, s.r.o, Staničná 3 Zmluva o poskytnutí služieb /MOM/ testovanie Detail
4/2021
(Zmluva)
18.02.2021 0.00 DZS - M.K.TRANS, s.r.o, Staničná 3 Zmluva o poskytovaní služieb MOM Detail
3/2021
(Zmluva)
05.02.2021 0.00 DZS - M.K.TRANS, s.r.o, Staničná 3 Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/ Detail
2/2021
(Zmluva)
20.01.2021 0.00 DZS - M.K.TRANS, s.r.o, Staničná 3 Zmluva o poskytovaní služieb
/MOM/
Detail
1/2021
(Zmluva)
04.01.2021 0.00 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o grantovom účte Detail
6/2020
(Zmluva)
07.12.2020 0.00 Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava Zmluva o výpožičke Detail
5/2020
(Zmluva)
10.07.2020 0.00 Fúra s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Detail
4/2020
(Faktúra prijatá)
17.06.2020 18150.00 RG ATELIÉR s.r.o, Námestie sv.Mikuláša 26, 06401 Stará Ľubovňa Zmluva o dielo - Výstavba Materskej školy v obci Vrbnica-projektová dokumentácia Detail
3/2020
(Zmluva)
24.03.2020 0.00 Ing. Štefan Pucko, Štiavnik 885, 013 55 Štiavnik Zmluva o poskytovaní služieb Detail
2/2020
(Zmluva)
13.01.2020 0.00 TOMIN s.r.o, Húsková 1283/11, 040 23 Košice Mandátna zmluva-zabezpečenie poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania Detail
1/2020
(Zmluva)
13.01.2020 0.00 KOMENSKY s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice Zmluva o poskytovaní služieb virtuálnej knižnice Detail
8/2019
(Zmluva)
25.11.2019 0.00 Mária Kostovčíková, Monika Liščíková,Marek Liščík Kúpna zmluva Detail
7/2019
(Zmluva)
04.11.2019 0.00 Základná škola, Michalovce, J.Švermu 6, 071 01 Michalovce Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 2019/2020 Detail
6/2019
(Zmluva)
14.10.2019 0.00 Tibor Mandel, BUBO, Moravany 141, 07203 Zmluva o poskytovaní stravy-žiakom Zš Vrbnica Detail
6/2019
(Faktúra prijatá)
06.10.2019 2999.00 KO-BO s.r.o, Július Barč-Ivana 24 Zmluva o zhotovení diela-
autobusová zástavka
Detail
5/2019
(Zmluva)
17.09.2019 0.00 34276581, L.Svobodu 2357/12, 07501 Trebišov Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Detail
5/2019
(Zmluva)
03.09.2019 0.00 Beem Servis s.r.o, Antona Bernoláka č.2, 071 01 Michalovce Dodatok k zmluve o dielo - GDPR Detail
4/2019
(Zmluva)
03.09.2019 0.00 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitalská 6, 814 55 Bratislava Dodatok k zmluve - Terénna sociálna práca Detail
3/2019
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 0.00 Innogy Slovensko, s.r.o, Mlynská 31, 04291 Košice Dodatok k zmluve-o združenej dodávke plynu Detail
2/2019
(Zmluva)
03.09.2019 0.00 PZS5, s.r.o, Štefánikova 2,07101 Michalovce Zmluva o poskytovaní PZS Detail
1/2019
(Zmluva)
18.06.2019 0.00 Implementačná agentúra Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny SR, Špitalská 6, 81455 Bratislava Dodatok k zmluve-projekt Terénna sociálna práca Detail
1/2019
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 0.00 Babsee, s.r.o, Pusté Čemerné 68, 072 22 Strážske Objednávka na rekonštrukciu sociálnych zariadení a maľby priestorov Zš Vrbnica Detail
5/2018
(Zmluva)
24.09.2018 0.00 Ing. Jozef Rešetár, L. Svobodu 2357/12, 075 01 Trebišov Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 Detail
4/2018
(Zmluva)
23.07.2018 0.00 MADE spol s.r.o., Hurbanova 14A, Banská Bystrica Zmluva o spracúvaní osobných údajov Detail
3/2018
(Zmluva)
28.06.2018 0.00 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o budúcej zmluve VSD Detail
2/2018
(Zmluva)
15.01.2018 0.00 Jozef Hreha, Nižný Hrabovec 77 Zmluva o vedení dokumentácie BOZP,PO Detail
1/2018
(Zmluva)
15.01.2018 0.00 TOMIN s.r.o, Húsková 1283/11, 040 23 Košice Zmluva o poskytovaní služieb VO Detail
13/2017
(Zmluva)
07.11.2017 186.00 Základná škola Michalovce, J. Švermu 6, 071 01 Michalovce Poskytnutie príspevku na podporu záujmového vzdelávania Detail
12/2017
(Zmluva)
23.10.2017 51.78 Linstrom s.r.o, Orešianska 3, 917 01 Trnava Dodávka a výmena rohoží Detail
11/2017
(Zmluva)
23.10.2017 0.00 PP Protect s.r.o., Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce Vypracovanie bezpečnostn.projektu zš Detail
10/2017
(Zmluva)
16.10.2017 750.00 MAJA PRODUCTION s.r.o, Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava Umelecký výkon-vystúpenie akcia úcta k starším Detail
09/2017
(Zmluva)
03.10.2017 0.00 PP PROTECT s.r.o, Antona Bernoláka č.2, 071 01 Michalovce Zmluva na vypracovanie bezpecnost.projektu inf.syst. Detail
8/2017
(Zmluva)
30.08.2017 9547.63 HALMA s.r.o, ul.1.Mája č.2, Michalovce Vybudovanie prístupovej ceste k zástavbe NBNŠ Detail
7/2017
(Zmluva)
18.07.2017 1000.00 Ing. Jozef Rešetár, L. Svobodu 2357/12, 07501 Trebišov Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Detail
6/2017
(Zmluva)
21.06.2017 6000.00 Nadačný fond municipality pri Nadácií SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku od nadácie SPP Detail
5/2017
(Zmluva)
20.03.2017 0.00 Základná škola Michalovce, J.Švermu6, 071 01 Michalovce Zmluva o poskyt.fin.prostr.CVČ Detail
42017
(Zmluva)
20.03.2017 0.00 Jozef Hreha, Nižný Hrabovec 77, 09421 Zmluva o výkone BOZP a PO Detail
3/2017
(Zmluva)
23.02.2017 0.00 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie Detail
2/2017
(Zmluva)
23.01.2017 0.00 Tomin s.r.o, Húsková 1283/11, 04023 Košice Mandátna zmluva-poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania Detail
1/2017
(Zmluva)
17.01.2017 0.00 HALMA s.r.o, ul.1.Mája č.2, Michalovce Obecný úrad Vrbnica-rekonštrukcia Detail
16/2016
(Zmluva)
13.12.2016 0.00 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6 záložná zmluva MDVaRR Detail
15/2016
(Zmluva)
24.11.2016 51.48 Ifosoft s.r.o, Sabinovská 36, 08001 Prešov Programove vybavenie-evidencia pošty Detail
14/2016
(Zmluva)
24.11.2016 49.60 Mesto Michalovce, Nám. Osloboditeľov 30, 07101 Michalovce Príspevok na podporu záujmového vzdelávania Detail
13/2016
(Zmluva)
17.10.2016 0.00 DataCentrum DEUS, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava Zmluva o pripojení k informačnému systému Detail
12/2016
(Zmluva)
30.08.2016 0.00 REPPS s.r.o, Kpt.Nálepku 35, 07101 Michalovce Vypracovanie projekt.dokumentácie -Prístupová cesta pri nbnš Detail
11/2016
(Zmluva)
11.08.2016 0.00 Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina Zmluva o bežnom účte Detail
10/2016
(Zmluva)
25.07.2016 0.00 Komunálna poisťovňa a.s., Štefániková 17, 811 05 Bratislava Zmluva o poistení majetku -
II.etapa NBNŠ
Detail
9/2016
(Zmluva)
25.07.2016 0.00 Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 83304 Bratislava 37 Záložná zmluva č.800/431/2015 na II.etapu nbnš Detail
8/2016
(Zmluva)
21.07.2016 25000.00 Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina zmluva o úvere Detail
7/2016
(Zmluva)
13.06.2016 30.00 j2-net, s.r.o, Okružná 56, 06401 Stará Ľubovňa Zmluva o poskytnutí zverejňovania dokumentov - využitie portálu ROV Detail
6/2016
(Zmluva)
13.06.2016 0.00 ENVI - PAK a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva na zabezpečenie nakladania s odpadmi Detail
5/2016
(Zmluva)
13.06.2016 1000.00 Ing. Jozef Rešetár, L. Svobodu 2357/12, 07501 Trebišov Zmluva o zabezpečení auditu, účtovnej závierky za rok 2016 Detail
3/2016
(Zmluva)
13.04.2016 0.00 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitalská 6, 81455 Bratislava zmluva o spolupráci Detail
2/2016
(Zmluva)
15.03.2016 420.00 Jozef Hreha, Nižný Hrabovec č.77 Vedenie dokumentácie a školenia BOZP a PO a zdravotnej služby Detail
1/2016
(Zmluva)
15.03.2016 142142.70 TERAX PLUS spol. s. r. o, Szakkayho 1, 04001 Košice Kúpna zmluva Detail
9/2015
(Zmluva)
18.09.2015 0.00 A.O.D.TRADE s.r.o, Biel 97/13, 076 41 Školské ovocie Detail
8/2015
(Zmluva)
14.07.2015 0.00 Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina Zmluva o bežnom účte Detail
7/2015
(Zmluva)
09.07.2015 106600.00 Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 15 Poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie Detail
6/2015
(Zmluva)
16.06.2015 35530.00 Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 83304 Bratislava 37 Poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru Detail
5/2015
(Zmluva)
20.05.2015 1000.00 Ing. Jozef Rešetár, L. Svobodu 2357/12, 07501 Trebišov Audit účtovnej závierky k 31.12.2014 Detail
4/2015
(Zmluva)
30.04.2015 0.00 Ing. Ľudovít Paulína - MIPA, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce Rámcová zmluva Detail
4/2015
(Zmluva)
28.04.2015 0.00 TERAX PLUS spol. s. r. o, Szakkayho 1, 04001 Košice Dodatok č. 3 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Detail
3/2015
(Zmluva)
20.04.2015 0.00 A.O.D.TRADE s.r.o, Biel 97/13, 076 41 Dodávka školského ovocia Detail
3/2015
(Zmluva)
18.03.2015 14500.00 BEFOR s.r.o, Július Barč -Ivana 24/3639 Rámcová zmluva Detail
2/2015
(Zmluva)
16.03.2015 14500.00 Ing. Peter Bálint, Močarianska 3, 071 01 Michalovce Rámcová zmluva Detail
1/2015
(Zmluva)
28.02.2015 1700.00 BAL SLOVAKIA s.r.o, Černovská 1670/8, 01008 Žilina Rámcová zmluva Detail
2/2015
(Zmluva)
09.02.2015 142142.70 TERAX PLUS spol. s. r. o, Szakkayho 1, 04001 Košice Dodatok č.2 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Detail
1/2015
(Zmluva)
02.02.2015 420.00 Jozef Hreha, Nižný Hrabovec č.77 Vedenie BOZP a PO Detail
nahor 1 2 3 4 Spolu