Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Vrbnica

erb Vrbnica 1
07216 Vrbnica

IČO: 00325988, DIČ: 2020742713

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. 1 2 3 4 Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
2/2015
(Zmluva)
16.03.2015 14500.00 Ing. Peter Bálint, Močarianska 3, 071 01 Michalovce Rámcová zmluva Detail
1/2015
(Zmluva)
28.02.2015 1700.00 BAL SLOVAKIA s.r.o, Černovská 1670/8, 01008 Žilina Rámcová zmluva Detail
2/2015
(Zmluva)
09.02.2015 142142.70 TERAX PLUS spol. s. r. o, Szakkayho 1, 04001 Košice Dodatok č.2 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Detail
1/2015
(Zmluva)
02.02.2015 420.00 Jozef Hreha, Nižný Hrabovec č.77 Vedenie BOZP a PO Detail
nahor 1 2 3 4 Spolu