Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Vrbnica

erb Vrbnica 1
07216 Vrbnica

IČO: 00325988, DIČ: 2020742713

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. 1 2 3 4 Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
1/2017
(Zmluva)
17.01.2017 0.00 HALMA s.r.o, ul.1.Mája č.2, Michalovce Obecný úrad Vrbnica-rekonštrukcia Detail
16/2016
(Zmluva)
13.12.2016 0.00 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6 záložná zmluva MDVaRR Detail
15/2016
(Zmluva)
24.11.2016 51.48 Ifosoft s.r.o, Sabinovská 36, 08001 Prešov Programove vybavenie-evidencia pošty Detail
14/2016
(Zmluva)
24.11.2016 49.60 Mesto Michalovce, Nám. Osloboditeľov 30, 07101 Michalovce Príspevok na podporu záujmového vzdelávania Detail
13/2016
(Zmluva)
17.10.2016 0.00 DataCentrum DEUS, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava Zmluva o pripojení k informačnému systému Detail
12/2016
(Zmluva)
30.08.2016 0.00 REPPS s.r.o, Kpt.Nálepku 35, 07101 Michalovce Vypracovanie projekt.dokumentácie -Prístupová cesta pri nbnš Detail
11/2016
(Zmluva)
11.08.2016 0.00 Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina Zmluva o bežnom účte Detail
10/2016
(Zmluva)
25.07.2016 0.00 Komunálna poisťovňa a.s., Štefániková 17, 811 05 Bratislava Zmluva o poistení majetku -
II.etapa NBNŠ
Detail
9/2016
(Zmluva)
25.07.2016 0.00 Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 83304 Bratislava 37 Záložná zmluva č.800/431/2015 na II.etapu nbnš Detail
8/2016
(Zmluva)
21.07.2016 25000.00 Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina zmluva o úvere Detail
7/2016
(Zmluva)
13.06.2016 30.00 j2-net, s.r.o, Okružná 56, 06401 Stará Ľubovňa Zmluva o poskytnutí zverejňovania dokumentov - využitie portálu ROV Detail
6/2016
(Zmluva)
13.06.2016 0.00 ENVI - PAK a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva na zabezpečenie nakladania s odpadmi Detail
5/2016
(Zmluva)
13.06.2016 1000.00 Ing. Jozef Rešetár, L. Svobodu 2357/12, 07501 Trebišov Zmluva o zabezpečení auditu, účtovnej závierky za rok 2016 Detail
3/2016
(Zmluva)
13.04.2016 0.00 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitalská 6, 81455 Bratislava zmluva o spolupráci Detail
2/2016
(Zmluva)
15.03.2016 420.00 Jozef Hreha, Nižný Hrabovec č.77 Vedenie dokumentácie a školenia BOZP a PO a zdravotnej služby Detail
1/2016
(Zmluva)
15.03.2016 142142.70 TERAX PLUS spol. s. r. o, Szakkayho 1, 04001 Košice Kúpna zmluva Detail
9/2015
(Zmluva)
18.09.2015 0.00 A.O.D.TRADE s.r.o, Biel 97/13, 076 41 Školské ovocie Detail
8/2015
(Zmluva)
14.07.2015 0.00 Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina Zmluva o bežnom účte Detail
7/2015
(Zmluva)
09.07.2015 106600.00 Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 15 Poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie Detail
6/2015
(Zmluva)
16.06.2015 35530.00 Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 83304 Bratislava 37 Poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru Detail
5/2015
(Zmluva)
20.05.2015 1000.00 Ing. Jozef Rešetár, L. Svobodu 2357/12, 07501 Trebišov Audit účtovnej závierky k 31.12.2014 Detail
4/2015
(Zmluva)
30.04.2015 0.00 Ing. Ľudovít Paulína - MIPA, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce Rámcová zmluva Detail
4/2015
(Zmluva)
28.04.2015 0.00 TERAX PLUS spol. s. r. o, Szakkayho 1, 04001 Košice Dodatok č. 3 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Detail
3/2015
(Zmluva)
20.04.2015 0.00 A.O.D.TRADE s.r.o, Biel 97/13, 076 41 Dodávka školského ovocia Detail
3/2015
(Zmluva)
18.03.2015 14500.00 BEFOR s.r.o, Július Barč -Ivana 24/3639 Rámcová zmluva Detail
nahor 1 2 3 4 Spolu