Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Vrbnica

erb Vrbnica 1
07216 Vrbnica

IČO: 00325988, DIČ: 2020742713

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. 1 2 3 4 Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
6/2019
(Faktúra prijatá)
06.10.2019 2999.00 KO-BO s.r.o, Július Barč-Ivana 24 Zmluva o zhotovení diela-
autobusová zástavka
Detail
5/2019
(Zmluva)
17.09.2019 0.00 34276581, L.Svobodu 2357/12, 07501 Trebišov Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Detail
5/2019
(Zmluva)
03.09.2019 0.00 Beem Servis s.r.o, Antona Bernoláka č.2, 071 01 Michalovce Dodatok k zmluve o dielo - GDPR Detail
4/2019
(Zmluva)
03.09.2019 0.00 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitalská 6, 814 55 Bratislava Dodatok k zmluve - Terénna sociálna práca Detail
3/2019
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 0.00 Innogy Slovensko, s.r.o, Mlynská 31, 04291 Košice Dodatok k zmluve-o združenej dodávke plynu Detail
2/2019
(Zmluva)
03.09.2019 0.00 PZS5, s.r.o, Štefánikova 2,07101 Michalovce Zmluva o poskytovaní PZS Detail
1/2019
(Zmluva)
18.06.2019 0.00 Implementačná agentúra Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny SR, Špitalská 6, 81455 Bratislava Dodatok k zmluve-projekt Terénna sociálna práca Detail
1/2019
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 0.00 Babsee, s.r.o, Pusté Čemerné 68, 072 22 Strážske Objednávka na rekonštrukciu sociálnych zariadení a maľby priestorov Zš Vrbnica Detail
5/2018
(Zmluva)
24.09.2018 0.00 Ing. Jozef Rešetár, L. Svobodu 2357/12, 075 01 Trebišov Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 Detail
4/2018
(Zmluva)
23.07.2018 0.00 MADE spol s.r.o., Hurbanova 14A, Banská Bystrica Zmluva o spracúvaní osobných údajov Detail
3/2018
(Zmluva)
28.06.2018 0.00 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o budúcej zmluve VSD Detail
2/2018
(Zmluva)
15.01.2018 0.00 Jozef Hreha, Nižný Hrabovec 77 Zmluva o vedení dokumentácie BOZP,PO Detail
1/2018
(Zmluva)
15.01.2018 0.00 TOMIN s.r.o, Húsková 1283/11, 040 23 Košice Zmluva o poskytovaní služieb VO Detail
13/2017
(Zmluva)
07.11.2017 186.00 Základná škola Michalovce, J. Švermu 6, 071 01 Michalovce Poskytnutie príspevku na podporu záujmového vzdelávania Detail
12/2017
(Zmluva)
23.10.2017 51.78 Linstrom s.r.o, Orešianska 3, 917 01 Trnava Dodávka a výmena rohoží Detail
11/2017
(Zmluva)
23.10.2017 0.00 PP Protect s.r.o., Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce Vypracovanie bezpečnostn.projektu zš Detail
10/2017
(Zmluva)
16.10.2017 750.00 MAJA PRODUCTION s.r.o, Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava Umelecký výkon-vystúpenie akcia úcta k starším Detail
09/2017
(Zmluva)
03.10.2017 0.00 PP PROTECT s.r.o, Antona Bernoláka č.2, 071 01 Michalovce Zmluva na vypracovanie bezpecnost.projektu inf.syst. Detail
8/2017
(Zmluva)
30.08.2017 9547.63 HALMA s.r.o, ul.1.Mája č.2, Michalovce Vybudovanie prístupovej ceste k zástavbe NBNŠ Detail
7/2017
(Zmluva)
18.07.2017 1000.00 Ing. Jozef Rešetár, L. Svobodu 2357/12, 07501 Trebišov Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Detail
6/2017
(Zmluva)
21.06.2017 6000.00 Nadačný fond municipality pri Nadácií SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku od nadácie SPP Detail
5/2017
(Zmluva)
20.03.2017 0.00 Základná škola Michalovce, J.Švermu6, 071 01 Michalovce Zmluva o poskyt.fin.prostr.CVČ Detail
42017
(Zmluva)
20.03.2017 0.00 Jozef Hreha, Nižný Hrabovec 77, 09421 Zmluva o výkone BOZP a PO Detail
3/2017
(Zmluva)
23.02.2017 0.00 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie Detail
2/2017
(Zmluva)
23.01.2017 0.00 Tomin s.r.o, Húsková 1283/11, 04023 Košice Mandátna zmluva-poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania Detail
nahor 1 2 3 4 Spolu