Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola na Fábryho ulici Košice

Fábryho 44
040 22 Košice

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 45 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra č.172/19
(Faktúra prijatá)
22.08.2019 3236.24 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice dodávka tepla a TÚV za 07/2019 Detail
Faktúra č.171/19
(Faktúra prijatá)
22.08.2019 21.72 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava mobilná sieť Detail
Zmluva o dielo č.3224/08/2019
(Zmluva)
21.08.2019 26422.67 ELTIP s.r.o., Bohdanovce 333, 044 16 Bohdanovce Rekonštrukcia elektroinštalácie v pavilóne A Detail
Faktúra č.168/19
(Faktúra prijatá)
15.08.2019 -352.16 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava preplatok Detail
Faktúra č.170/19
(Faktúra prijatá)
14.08.2019 439.00 Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava funkčné vzdelávanie Detail
Faktúra č.169/19
(Faktúra prijatá)
14.08.2019 765.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava elektrina za 08/2019 Detail
Faktúra č.167/19
(Faktúra prijatá)
14.08.2019 43.96 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava Vzdelávanie detí s poruchami učenia- č.2 Detail
Faktúra č.166/19
(Faktúra prijatá)
14.08.2019 26.96 UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15,851 01 Bratislava 27 Majetok a efekt
PZ: 2617005330
20.8.2019-20.11.2019
Detail
Faktúra č.165/19
(Faktúra prijatá)
14.08.2019 49.58 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava pevná sieť Detail
Faktúra č.164/19
(Faktúra prijatá)
14.08.2019 3566.08 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie vodné a stočné za 17.4.2019-18.7.2019 Detail
Faktúra č.163/19
(Faktúra prijatá)
14.08.2019 18.00 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice ročný poplatok za Bezkriedy Plus od 14.7.2019-13.7.2020 Detail
Faktúra č.162/19
(Faktúra prijatá)
14.08.2019 90.31 Atlantis Systems, s.r.o., Gorkého 6, 0811 01 Bratislava obnova domény (4.9.2019-4.9.2020) Detail
Faktúra č.161/19
(Faktúra prijatá)
14.08.2019 13.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 zemný plyn 08/2019 Detail
Faktúra č.160/19
(Faktúra prijatá)
14.08.2019 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice Spracovanie účtovníctva a PaM za 07/2019 Detail
Zmluva o dielo č. 3224/07/2019
(Zmluva)
14.08.2019 67441.19 O.K. s.r.o., Moldavská 8, 040 01 Košice Výmena okien na pavilóne B (VO)
Detail
Faktúra č.159/19
(Faktúra prijatá)
29.07.2019 476.58 Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava poistné 14.8.2019-13.2.2020
PZ 2404306267
Detail
Faktúra č.158/19
(Faktúra prijatá)
29.07.2019 108.50 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Búdková 3552/22, 81104 Bratislava Registračný poplatok do programu Zelená škola na šk. rok 2019/2020 Detail
Faktúra č.157/19
(Faktúra prijatá)
29.07.2019 312.00 MEDISON, s.r.o., Obchodná 16,04011 Košice Pracovná zdravotná služba a dohľad nad prac.prostredím, paušál za 2.polrok 2019 Detail
Faktúra č.156/19
(Faktúra prijatá)
29.07.2019 21.72 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava mobilná sieť Detail
Faktúra č.155/19
(Faktúra prijatá)
29.07.2019 3340.06 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice teplo a TÚV 06/2019 Detail
Faktúra č.154/19
(Faktúra prijatá)
29.07.2019 10897.34 Štefan Seman, Zimná 121/12, 044 20 Malá Ida Realizácia vysprávok a malieb stien, chodieb, schodiska a vstupného vestibulu Detail
Kúpna zmluva č.Z201922614_Z
(Zmluva)
25.07.2019 5100.00 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Detail
Objednávka č.57/19
(Objednávka vystavená)
18.07.2019 439.00 Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava funkčné vzdelávanie Detail
Objednávka č.56/19
(Objednávka vystavená)
11.07.2019 108.50 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Búdková 3552/22, 81104 Bratislava registrácia do programu Zelená škola 2019/2020 Detail
Objednávka č.55/19
(Objednávka vystavená)
11.07.2019 43.96 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava Vzdelávanie detí s poruchami učenia č.2 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 45 >> Spolu