Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola na Fábryho ulici Košice

Fábryho 44
040 22 Košice

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 46 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra č.155/19
(Faktúra prijatá)
29.07.2019 3340.06 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice teplo a TÚV 06/2019 Detail
Faktúra č.154/19
(Faktúra prijatá)
29.07.2019 10897.34 Štefan Seman, Zimná 121/12, 044 20 Malá Ida Realizácia vysprávok a malieb stien, chodieb, schodiska a vstupného vestibulu Detail
Kúpna zmluva č.Z201922614_Z
(Zmluva)
25.07.2019 5100.00 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Detail
Objednávka č.58/19
(Objednávka vystavená)
18.07.2019 439.00 Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava funkčné vzdelávanie Detail
Objednávka č.57/19
(Objednávka vystavená)
12.07.2019 155.10 AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava prvouka pre druhákov Detail
Objednávka č.56/19
(Objednávka vystavená)
11.07.2019 108.50 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Búdková 3552/22, 81104 Bratislava registrácia do programu Zelená škola 2019/2020 Detail
Objednávka č.55/19
(Objednávka vystavená)
11.07.2019 43.96 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava Vzdelávanie detí s poruchami učenia č.2 Detail
Objednávka č.54/19
(Objednávka vystavená)
11.07.2019 90.31 Atlantis Systems, s.r.o., Gorkého 6, 0811 01 Bratislava obnova domény Detail
Faktúra č.153/19
(Faktúra prijatá)
11.07.2019 20.00 ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice tonery Detail
Faktúra č.152/19
(Faktúra prijatá)
10.07.2019 383.90 Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves zasklenie Detail
Objednávka č.53/19
(Objednávka vystavená)
09.07.2019 20.00 ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice tonery Detail
Objednávka č.52/19
(Objednávka vystavená)
09.07.2019 79.00 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava aSc Rozvrhy 2020 Detail
Faktúra č.151/19
(Faktúra prijatá)
09.07.2019 -67.46 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava preplatok elektrina za 06/2019 Detail
Faktúra č.150/19
(Faktúra prijatá)
09.07.2019 79.00 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava aSc Rozvrhy Detail
Faktúra č.149/19
(Faktúra prijatá)
09.07.2019 750.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice VO (elektroinštalácia a okná) Detail
Faktúra č.148/19
(Faktúra prijatá)
09.07.2019 51.06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava pevná sieť 06/2019 Detail
Faktúra č.147/19
(Faktúra prijatá)
09.07.2019 245.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ B.T.S. 2Q/2019 Detail
Objednávka č.51/19
(Objednávka vystavená)
03.07.2019 126.00 R and D Publishing spol. s.r.o., Československej armády 20, 036 01 Martin učebnice nemčiny Detail
MŠVVaŠ SR/Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/67/2019 / Príručka
(Zmluva)
03.07.2019 0.00 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava Príručka pre prijímateľa Detail
MŠVVaŠ SR/Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/67/2019
(Zmluva)
03.07.2019 135363.10 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/67/2019 Detail
Faktúra č.146/19
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 13.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 plyn za 07/2019 Detail
Faktúra č.145/19
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 350.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice služby VO (maľovanie, vysprávky) Detail
Faktúra č.144/19
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice účtovníctvo, PaM za 06/2019 Detail
Faktúra č.143/19
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 40.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice GDPR Detail
Faktúra č.127/19
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 765.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava elektrina za 07/2019 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 46 >> Spolu