Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola na Fábryho ulici Košice

Fábryho 44
040 22 Košice

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 23 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva č. 906959
(Zmluva)
19.03.2018 0.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava zmluva o združenej dodávke elektriny Detail
Faktúra č. 41/18
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 350.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice za poskyt.služby vo VO - za mesiac február 2018 Detail
Faktúra č. 42/18
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice za spracovanie fin.účtovníctva a PaM za mesiac február/2018 Detail
Faktúra č. 43/18
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 99.60 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice balíčky HN 03/2018 Detail
Faktúra č. 44/18
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 40.00 Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 02001 Púchov Archivačné spony a trubičkový prenášač do šanónov Detail
Faktúra č. 45/18
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 16.21 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice služby energet.manažmentu - za úpravu nastavenia regulátora Detail
Faktúra č. 46/18
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 27.04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunik. služby - mobilná sieť, obdobie 8.2.2018 - 7.3.2018 Detail
Faktúra č. 47/18
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 256.56 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice montáž líšt a inštalácia káblov Detail
Zmluva č. 01/218/2002 zo dňa 28.8.2002
(Zmluva)
19.03.2018 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Zmluva o dodávke vody z verej. vodovodu a odvádz. odpad. vôd verej.kanalizáciou Detail
Faktúra č. 37/18
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice služby virtuálnej knižnice za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 Detail
Faktúra č. 38/18
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 -38.09 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 - preplatok Detail
Dohoda o platbách č. 39/18
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 694.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018 Detail
Faktúra č. 40/18
(Faktúra prijatá)
14.03.2018 147.64 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava stravné poukážky za obdobie 02/2018 Detail
Rámcová zmluva č. 01/18
(Zmluva)
13.03.2018 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica rámcová zmluva na objednanie školských tlačív Detail
Objednávka č.01/2018
(Objednávka vystavená)
13.03.2018 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica objednávka na školské tlačivá Detail
Objednávka č. 03/2018
(Objednávka vystavená)
13.03.2018 0.00 Livemont, s.r.o., Študentská 17, Košice objednávka revízie elektrických spottrebičov a ručného náradia Detail
Objednávka č.04/2018
(Objednávka vystavená)
13.03.2018 0.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice výmena zvodových rúr zo strechy v trakte B z havarijných dôvodov Detail
Faktúra č. 35/18
(Faktúra prijatá)
09.03.2018 155.00 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 opakovaná dodávka zemného plynu, obd. 01.03.2018 - 31.03.2018 Detail
Faktúra č. 36/18
(Faktúra prijatá)
09.03.2018 51.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť, obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018 Detail
Zmluva č. 804126
(Zmluva)
09.03.2018 0.00 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 zmluva o dodávke plynu Detail
Dodatok č. 01/2017 k zmluve č. 1140217 s TEHO
(Zmluva)
09.03.2018 0.00 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice Dodatok k zmluve č. 1140217416 o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody Detail
Faktúra č. 30/18
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 10.08 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava výmena rohože za mesiac 02/2018 Detail
Faktúra č. 31/18
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac 01/2018 Detail
Faktúra č. 32/18
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 100.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní- za mesiac 01/2018 Detail
Faktúra č. 18/18
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 45.54 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice príspevok na stravné za zam. ZŠ za mesiac 01/2018 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 23 >> Spolu