Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Veľký Lipník

Veľký Lipník 283
06533 Veľký Lipník
www.velkylipnik.sk
IČO: 00330248, DIČ: 2020698900

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 124 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
309070Z316
(Zmluva)
19.10.2021 0.00 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
18.10.2021 0.00 Himel Sk spol. s.r.o., Plevník Drienové 176 Objednávka dopravník peletiek Detail
DF2021/252
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 120.00 WEB holding, s.r.o., 226,065 33,Veľký Lipník Vypracovanie revíznej správy NN prípojka OZS Detail
DF2021/251
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 1833.90 EM systems, s.r.o., 70,086 01,Zlaté Dodávka a montáž verejného osvetlenia Detail
DF2021/250
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 15.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice ECO poplatok za zaslanie odpovede na základe žiadosti Detail
DF2021/249
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 337.73 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Prebíjanie kanálov pri súp.č. 77 Detail
DF2021/248
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 322.46 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník Prebíjanie kanálov pri súp.č. 77 Detail
DF2021/247
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 3105.00 COOP Jednota Prešov,, Konštantínova 3,080 01,Prešov Darčekové poukážky dôchodcom Detail
DF2021/246
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 140.00 Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS (10-12/2021) Detail
DF2021/245
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 45.00 Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa Revízia komínov OcÚ Detail
DF2021/244
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 62.18 Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa Revízia komínov OZS Detail
DF2021/243
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2021/10 Detail
DF2021/242
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 28.98 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2021/9 Detail
DF2021/241
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 32.45 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 10/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2021/240
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 113.40 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 2021/9 Detail
DF2021/239
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 131.30 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/9 Detail
DF2021/238
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 164.56 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina OZS 2021/9 Detail
DF2021/237
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 24.97 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina DHZ 2021/9 Detail
DF2021/236
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 517.81 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/9 Detail
DF2021/235
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 320.00 Bočkaj Marián, 27,065 33,Veľký Lipník Výroba dreveného kríža Detail
DF2021/234
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 2021/10 Detail
DF2021/233
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 1325.86 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2021/9 Detail
DF2021/232
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP za 2021/9 Detail
DF2021/231
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 1022.70 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Služby spojené s odberom NO a VOO Detail
DF2021/230
(Faktúra prijatá)
18.10.2021 1068.00 Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda Upgrade www. stránok domény - redesing, modernizácia stránok Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 124 >> Spolu