Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Veľký Lipník

Veľký Lipník 283
06533 Veľký Lipník
www.velkylipnik.sk
IČO: 00330248, DIČ: 2020698900

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 127 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva o dotácií
(Zmluva)
18.01.2022 0.00 ADS CHaritas, Štúrová 508/66 Zmluva Detail
Zmluva
(Zmluva)
18.01.2022 0.00 Bojastav spol.s.r.o., Veľký Lipník 162 Zmluva o nájme nebyt. priestorov Detail
Zmluva
(Zmluva)
18.01.2022 0.00 Helena Čarnotová, Veľký Lipník 286 Zmluva o nájme nebyt. priestorov Detail
Zmluva o dotácií
(Zmluva)
18.01.2022 0.00 ĽOŠZ, Továrenská 1 Zmluva Detail
309070Z369
(Zmluva)
18.01.2022 0.00 Pôdohoispodárska platobná agentúra, Hraničná 12 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Detail
Zmluva o dotácií
(Zmluva)
18.01.2022 0.00 Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2 Zmluva Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
18.01.2022 185.92 Martina Imrichová, Komenského 1068/5 Kúpna zmluva Detail
DF2021/311
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 719.00 Róbert Fuchs - REPO, Jarmočná 1781/131,064 01,Stará Ľubovňa Posypovací vozík Gude Detail
DF2021/310
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 406.80 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad Napojenie prípojky na vodovodný rad Detail
DF2021/309
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 1140.00 Ing. Mgr. Vadinová Hedviga, Prostejovská 103,080 01,Prešov Vykonanie auditu účtovnej závierky a overenie súladu výročnej správy so závierkou za rok 2020 Detail
DF2021/308
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 80.00 RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230/117,061 01,Spišská Stará Ves Poskytovanie odbornej poradenskej a konzultačnej činnosti a vypracovanie VZN Detail
DF2021/307
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 223.75 Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník oprava svetiel - materiál OcÚ Detail
DF2021/306
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 131.04 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie zamestnancov 2021/12 Detail
DF2021/305
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 94.90 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/12 Detail
DF2021/304
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 80.67 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava - Ružinov Popolnice plastové Detail
DF2021/303
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 6.54 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné pošta Detail
DF2021/302
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 64.00 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné OZS Detail
DF2021/301
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 9.14 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné OcÚ Detail
DF2021/300
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 1.31 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné šatne TJ Detail
DF2021/299
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 201.13 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné 6+3 b.j. Detail
DF2021/298
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 9.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2021/12 Detail
DF2021/297
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 28.16 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2021/11 Detail
DF2021/296
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 34.15 Orange, 82108,Bratislava Mobil starosta 12/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO Detail
DF2021/295
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 126.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon technika PO a BOZP za 2021/11,12 Detail
DF2021/294
(Faktúra prijatá)
04.01.2022 1783.74 Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov Reklamné predmety obce - kalendáre, perá, hrnčeky Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 127 >> Spolu