Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Veľký Lipník

Veľký Lipník 283
06533 Veľký Lipník
www.velkylipnik.sk
IČO: 00330248, DIČ: 2020698900

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 153 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2023/306
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 1070.00 Gryphon, s.r.o., Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá Odmena za odbornú pomoc pri príprave žiadosti o poskytnutie dotácií na fotovoltaické zariadenie pre ZŠ Veľký Lipník a detské ihrisko Rodinka Detail
DF2023/305
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 3.22 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné DS Detail
DF2023/304
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 220.20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 2023/12 Detail
DF2023/303
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 2950.80 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 12/2023 Detail
DF2023/302
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 6.17 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné pošta Detail
DF2023/301
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 89.74 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné OZS Detail
DF2023/300
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 29.94 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné OcÚ Detail
DF2023/299
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 33.24 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné šatne TJ Detail
DF2023/298
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 275.72 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad vodné 6+3 b.j. Detail
DF2023/297
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 480.00 Mgr. Ivana Babiaková - Dokumenty pre obce, Lipová 1900/6,059 52,Veľká Lomnica Vypracovanie súboru dokumentácie, vrátane poradenskej a konzultačnej činnosti Detail
DF2023/296
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 47.60 Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa Revízie komínov OZS Detail
DF2023/295
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 45.00 Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa Revízie komínov OcÚ Detail
DF2023/294
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 40.00 Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062/1,064 01,Stará Ľubovňa Ceny do súťaže stolnotenisový turnaj Detail
DF2023/293
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 73.90 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava Mobil starosta 2023/11 Detail
DF2023/292
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 23.79 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2023/11 Detail
DF2023/291
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2023/12 Detail
DF2023/290
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 202.51 Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava Knihy knižnica Detail
DF2023/289
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 61.58 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie OCU+KD 2023/11 Detail
DF2023/288
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 0.00 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie VO 2023/11 Detail
DF2023/287
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 0.00 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie OZS 2023/11 Detail
DF2023/286
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 0.00 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie DHZ 2023/11 Detail
DF2023/285
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 2.00 Orange, 82108,Bratislava Poplatok VO karta orange Detail
DF2023/284
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 281.90 Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 2023/11 Detail
DF2023/283
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 1170.43 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2023/11 Detail
DF2023/281
(Faktúra prijatá)
02.01.2024 68.40 EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Stredná 126,059 91,Veľký Slavkov Vložka do filtra - ČOV Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 153 >> Spolu