Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Veľký Lipník

Veľký Lipník 283
06533 Veľký Lipník
www.velkylipnik.sk
IČO: 00330248, DIČ: 2020698900

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 143 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2023/43
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 36.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice Výkon zodpovednej osoby za 2023/3 Detail
DF2023/42
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 205.73 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vypracovanie ročného ohlásenia a evidenčných listov odpadov Detail
DF2023/41
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 90.00 Vasiľ Labant, 39,065 33,Veľký Lipník Demontáž a montáž kovania na oknách v 6+3 b.j. Detail
DF2023/40
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 210.00 VÚB Banka, a.s., Mlynské nivy 1,82990,Bratislava 25 Poplatok za vedenie majetkového účtu za rok 2022 Detail
DF2023/39
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 15.96 SOZA Slov. ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 3,821 08,Bratislava Autorská odmena za licenciu na verejne použitie hudobných diel na rok 2023 - miestny rozhlas Detail
DF2023/38
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 600.00 Srdcovka, o.z., 1,065 11,Nová Ľubovňa Príprava a zabezpečenie koncertu kapely Srdcovka na fašiangovej zabijačke Detail
DF2023/37
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2023/2 Detail
DF2023/36
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 7296.30 TOPENERGY Slovakia, s.r.o., Šafárikova 4560/160,048 01,Rožňava Pelety OcÚ Detail
DF2023/35
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 850.00 TEXTEL, s.r.o., Hlavná 21/175,094 12,Vechec Vystúpenie Vilo Kalman hutorista - fašiangy Detail
DF2023/34
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 91.03 Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava Knihy knižnica Detail
DF2023/33
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 3362.25 StrechArt, s.r.o., 82,065 33,Veľký Lipník Rekonštrukcia strechy na 6+3 b.j. Detail
DF2023/32
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 10.99 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Internet šatne TJ 2023/2 Detail
DF2023/31
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 43.19 Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa Telefón, internet OcÚ 2023/1 Detail
DF2023/30
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 38.80 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava Mobil starosta 2023/1 Detail
DF2023/29
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 0.00 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie OZS 2023/1 Detail
DF2023/28
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 0.00 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie DHZ 2023/1 Detail
DF2023/27
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 209.05 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie OcÚ+KD 2023/1 Detail
DF2023/26
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 0.00 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Vyúčtovanie el. energie VO 2023/1 Detail
DF2023/25
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 1178.34 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz odpadov 2023/1 Detail
DF2023/24
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 38.40 Slovgram, Jakubovo námestie 14,831 48,Bratislava Odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu na rok 2023 Detail
DF2023/23
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 33.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa Zverejňovanie dokumentov Detail
DF2023/22
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 88.32 Juraj Šinský - FENSTEC, Nevidzany 202,95162,Nevidzany Kovanie na okná 6+3 b.j. Detail
DF2023/21
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 63.00 Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2023/1 Detail
DF2023/20
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 300.24 Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Ekos vrecia biele Detail
DF2023/19
(Faktúra prijatá)
01.03.2023 3230.48 Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava Elektrická energia 2023/2 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 143 >> Spolu