Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 35 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Dodatok č.2
(Zmluva)
05.09.2018 160.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica Dodatok č.2 l Licenčnej zmluve č. U1543/2013 Detail
Objednávka 21/2018
(Objednávka vystavená)
04.09.2018 0.00 L-servis Lacko, Nám.Slobodu 17/19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom oprava plynového kotla v nájomnom byte Detail
Objednávka 20/2018
(Objednávka vystavená)
31.08.2018 1800.00 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava jedálne kupóny Detail
Objednávka 19/2018
(Objednávka vystavená)
31.08.2018 78.00 Lumax, s.r.o., Železničná 4745, 903 01 Senec papierové vrecia dvojvrstvové Detail
DF2018/235
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 406.00 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice pružinová hojdačka - Nadácia Pontis Detail
DF2018/234
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 30.00 Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň "Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" Detail
DF2018/233
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 211.92 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/232
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 626.35 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/231
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 263.30 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2018/230
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 79.70 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2018/229
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 554.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/228
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 238.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2018/227
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/226
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 550.40 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 7/2018 Detail
DF2018/225
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 128.96 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom sociálne služby 4-7/2018 Detail
DF2018/224
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 7/2018 Detail
DF2018/223
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 20.09 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava tlačivá pre MŠ Detail
DF2018/222
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
Mandátna zmluva
(Zmluva)
28.08.2018 0.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9/960, 915 01 Nové Mesto nad Váhom investorské činnosti - výkon TDI pre projekt:"Bytový dom"parc.č.542/28, k.ú. Dolné srnie Detail
Objednávka 18/2018
(Objednávka vystavená)
10.08.2018 406.00 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice pružinová hojdačka - Nadácia Pontis Detail
Objednávka 17/2018
(Objednávka vystavená)
10.08.2018 40.00 Victoria Ag Art, s.r.o., Šancová 41, 831 04 Bratislava Rád zlatej varešky Detail
Objednávka 16/2018
(Objednávka vystavená)
03.08.2018 0.00 DVONTA s.r.o., Jozefa Weisseho 13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom pamätník obetiam I. svetovej vojny Detail
Objednávka 15/2018
(Objednávka vystavená)
03.08.2018 0.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica spojenie programov URBIS a DCOM Detail
DF2018/221
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 82.03 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/6 Detail
DF2018/220
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 79.75 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/5 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 35 >> Spolu