Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 14 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva o dielo č.UR/2017/2
(Zmluva)
16.06.2017 14280.00 HYDROTEAM contracting s.r.o., Prostredná 21, 900 21 Svätý Jur projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie pre projekt "Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II. etapa" Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
16.06.2017 656.00 CB Media, s.r.o., Zborov nad Bystricou 384, 023 03 "Vytvorenie informačného serveru na internete" Detail
Zmluva o poskytnutí grantu
(Zmluva)
16.06.2017 400.00 Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 projekt "Altánok pre kultúrne podujatia" Detail
Návrh VZN č.1/2017
(Nariadenie)
14.06.2017 0.00 Návrh VZN č.1/2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Dolné Srnie Detail
DF2017/155
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 231.91 Prvá komunálna finančná, Samova,949 01,Nitra poistenie majetku (1.7.2017 - 30.9.2017) Detail
DF2017/154
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 12.00 Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4,915 01,Nové Mesto nad Váhom Novomestský spravodajca 2017 Detail
DF2017/153
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 90.00 Miroslav Súrovský, Slnečná 1079,915 01,Nové Mesto nad Váhom čistenie kanalizácie MŠ Detail
DF2017/152
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 302.40 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/151
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 25.20 SOZA slov.ochr.zväz, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 autorská odmena - Kultúrna komisia - Majáles Detail
DF2017/150
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 67.97 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik OcÚ Detail
DF2017/149
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 252.00 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/148
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 219.36 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/147
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 135.08 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/146
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 271.88 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/145
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 96.00 CBS spol. s r. o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica Fotenie obce/jar/leto 2017 Detail
DF2017/144
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 419.76 Smrhola Jozef - OLYMP, Madarovská 103,935 87,Santovka vlajky DHZ, plakety DHZ Detail
DF2017/143
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/142
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 83.84 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD Detail
DF2017/141
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 280.00 Viliam Turan - TURANCAR, Bratislavská 29,949 01,Nitra Kultúrna komisia -preprava autobusom (ZOO Ostrava) Detail
DF2017/140
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 360.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/139
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 529.93 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/138
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 134.60 Zábavné učení, s.r.o., Mariánské nám. 14,68801,Uherský Brod pomôcky pre MŠ - predškoláci Detail
DF2017/137
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 280.80 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/136
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 300.00 Spolok Dychová hudba Lieskované, 727,916 42,Moravské Lieskové Kultúrna komisia - hudba Lieskované Detail
DF2017/135
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 1200.00 a-audit, s.r.o., Partizánska 888,911 01,Trenčín energetický audit pre MŠ Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 14 >> Spolu