Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 54 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Záložná zmluva
(Zmluva)
15.10.2019 572000.00 Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37 Záložná zmluva č. 300/150/2017 Detail
DF2019/267
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 198.80 Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie oprava okien v BD Detail
DF2019/266
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 137.08 Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie montáž žalúzií OcÚ Detail
DF2019/265
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 726.43 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 8/2019 Detail
DF2019/264
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 55.40 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice spotrebný materiál - predškoláci Detail
DF2019/263
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 22.09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/262
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 96.49 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD 8/2019 Detail
DF2019/261
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 8/2019 Detail
DF2019/260
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 343.17 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 8/2019 Detail
DF2019/259
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 135.19 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 8/2019 Detail
DF2019/258
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 210.00 PANOGO s.r.o., Štôla 138,05937,Štôla nafotenie virtuálnej prehliadky Detail
DF2019/257
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 565.16 Jiří Štefan, Žižkova 475,50781,Lázně Bělohrad tonery do tlačiarní Detail
DF2019/256
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 441.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (26.08.2019) Detail
DF2019/255
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 474.50 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 9/2019 Detail
DF2019/254
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 233.64 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (28.08.2019) - 5,65 t Detail
DF2019/253
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 3.59 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina poplatok BEZP.SIM Detail
DF2019/252
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 1500.00 Športové stavby, s.r.o., Nové Prúdy 2484/8,91101,Trenčín PD multifunkčné ihrisko Detail
DF2019/251
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 26.51 Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno spotrebný materiál MŠ Detail
DF2019/250
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 365.20 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice spotrebný materiál - predškoláci Detail
DF2019/249
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 32.16 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom mesačná údržba dát 8/2019 Detail
DF2019/248
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 745.36 SANTRA, U Třicátku č. ev.350,68765,Strání parkové lavice - Nadácia SE Detail
DF2019/247
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/246
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 90.08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD 7/2019 Detail
DF2019/245
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 7/2019 Detail
DF2019/244
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 22.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 54 >> Spolu