Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 111 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2022/295
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 91.50 Slovanet, a. s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava služby pevnej siete OcÚ - 8/2022 Detail
DF2022/294
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 56.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2022/293
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 127.20 Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom kontrola a čistenie komínov MŠ, KD Detail
DF2022/292
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 1110.05 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 7/2022 Detail
DF2022/291
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 399.77 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie elektromontážne práce - oprava verejného rozhlasu Detail
DF2022/290
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 1698.12 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie elektromontážne práce - oprava verejného rozhlasu Detail
DF2022/289
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 60.60 Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín kópie/výtlačky 7/2022 Detail
DF2022/288
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 178.48 Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín kópie/výtlačky/práca 6/2022 Detail
DF2022/287
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 40.08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 7/2022 Detail
DF2022/286
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 53.56 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, internet KD 7/2022 Detail
DF2022/285
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 795.34 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 7/2022 Detail
DF2022/284
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 214.56 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK - 3x (20.7.2022) - 4,56 t Detail
DF2022/283
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 356.70 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri K - 07/2022 Detail
DF2022/282
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 642.38 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO - 7/2022 Detail
DF2022/281
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 165.38 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ - 7/2022 Detail
DF2022/280
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 81.52 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín vodné MŠ Detail
DF2022/279
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 280.80 INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín vývoz kuchynského odpadu (31.07.2022) Detail
DF2022/278
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 327.70 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (27.07.2022) - 5,39 t Detail
DF2022/277
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 318.00 TENDERnet s.r.o., M:R:Štefánika 836/33,010 01,Žilina softvér TENDERnet Detail
DF2022/276
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 368.58 tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín servisný poplatok 8/2022 Detail
DF2022/275
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 306.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom vývoz odpadových vôd BD 5x Detail
DF2022/274
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 564.47 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín vodné v BD 484 Detail
DF2022/273
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 163.04 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín vodné v BD 419/6 Detail
DF2022/272
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 198.86 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín vodné v BD 419/5 Detail
DF2022/271
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 251.98 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín vodné v BD 419/4 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 111 >> Spolu