Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 62 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva č.121965542
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
Zmluva č.121965541
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
Zmluva č.121965540
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
Zmluva č.121965539
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
Zmluva č.121965538
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
Zmluva č.121965537
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
Zmluva č.121965536
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
Zmluva č.121965535
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
Zmluva č.121965534
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
Zmluva č.121965533
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
Zmluva č.121965532
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
Zmluva č. 121965531
(Zmluva)
24.02.2020 167.76 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 Detail
DF2020/14
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 224.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 4x (09.01.2020) Detail
DF2020/13
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 301.86 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 4,24 t (15.01.2020) Detail
DF2020/12
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 20.40 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,82108,Bratislava 2 autorská odmena - prevádzka - obecný rozhlas 2020 Detail
DF2020/11
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 319.44 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 6,42 t (02.01.2020) Detail
DF2020/10
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 265.84 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD Medlin (01.01.2020 - 31.03.2020) Detail
DF2020/9
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 562.70 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD (01.01.2020 - 30.06.2020) Detail
DF2020/8
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 119.81 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS (01.01.2020 - 31.03.2020) Detail
DF2020/7
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 47.08 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ (01.01.2020 - 31.03.2020) Detail
DF2020/6
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 346.05 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ (01.01.2020 - 31.03.2020) Detail
DF2020/5
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 1104.16 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO (01.01.2020 - 31.03.2020) Detail
DF2020/4
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 154.43 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO (01.01.2020 - 31.03.2020) Detail
DF2020/3
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 99.00 Centrum výzkumu názorů klientů s.r.o., Stodolní 794/21,70200,Ostrava poplatok za elektronickú vizitku Detail
DF2020/2
(Faktúra prijatá)
24.02.2020 10.76 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina BEZP.SIM MP (01.01.2020 - 31.03.2020) Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 62 >> Spolu