Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 18 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2017/215
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 17.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil matrikárka Detail
DF2017/216
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 22.79 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné DS Detail
DF2017/217
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 39.88 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ Detail
DF2017/218
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 9.12 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ Detail
DF2017/219
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 77.47 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/1 Detail
DF2017/220
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 115.07 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/2 Detail
DF2017/221
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 101.40 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/3 Detail
DF2017/222
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 113.93 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/4 Detail
DF2017/223
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 77.47 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/5 Detail
DF2017/224
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 74.05 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/6 Detail
DF2017/225
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 685.85 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (1.7.2017 - 31.07.2017) Detail
DF2017/226
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 7/2017 Detail
DF2017/227
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 201.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/228
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 15.20 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava spotrebný materiál pre MŠ Detail
DF2017/229
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 209.04 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/230
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 575.62 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/231
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 86.76 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/232
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 251.62 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/233
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 210.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/234
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/235
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 81.24 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD Detail
DF2017/236
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 43.30 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2017/237
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 2764.79 MUSICDATA s.r.o., Pod Sokolice 6575,911 01,Trenčín ozvučenie KD Detail
DF2017/238
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 193.20 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK Detail
DF2017/239
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 210.00 EASY - PRINT SK, s.r.o., Mlynské Nivy 56,82105,Bratislava tlač letákov - Rázus/Svetský Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 18 >> Spolu