Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 68 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2020/164
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 126.31 Kopún Vladimír-Plynoterm, Tematínska 8,91501,Nové Mesto nad váhom ročný servis a oprava plynových kotlov OcÚ Detail
DF2020/163
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 187.61 Kopún Vladimír-Plynoterm, Tematínska 8,91501,Nové Mesto nad váhom ročný servis a oprava plynových kotlov KD Detail
DF2020/162
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 254.02 Kopún Vladimír-Plynoterm, Tematínska 8,91501,Nové Mesto nad váhom ročný servis a oprava plynových kotlov MŠ Detail
DF2020/161
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 1792.86 Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie dodanie a montáž žalúzií BD 484 Detail
DF2020/160
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 258.07 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie el. inštalácia ku kamerám pre MŠ Detail
DF2020/159
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 353.45 Kovák s. r. o., Dolné Srnie 421,91641,Dolné Srnie výroba a montáž stojanu na poštové schránky BD 484 Detail
DF2020/158
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 329.52 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 6,08 t (06.05.2020) Detail
DF2020/157
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2020/156
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 1231.78 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 04/2020 Detail
DF2020/155
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 92.80 Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 predplatné PMaO Detail
DF2020/154
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 37.75 SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o. v skratke: SVT, s. r. o., Starosaská 15,05201,Spišská Nová Ves nitrilové rukavice Detail
DF2020/153
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 368.44 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO 4/2020 Detail
DF2020/152
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 104.64 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 4/2020 Detail
DF2020/151
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 33.90 cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava internet OcÚ 5/2020 Detail
DF2020/150
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 487.80 cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava aktivačný poplatok CNS + internet OcÚ 4/2020 Detail
DF2020/149
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 71.64 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, internet KD Detail
DF2020/148
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2020/147
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 337.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 6x (29.04.2020) Detail
DF2020/146
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 87.29 ALM Autoservis s. r. o., Srnianska 1843/20,91501,Nové Mesto nad Váhom výmena bočného skla na aute Detail
DF2020/145
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2020/144
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 498.30 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD (01.05.2020 - 31.05.2020) Detail
DF2020/143
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 39.36 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom záloha/monitoring 4/2020 Detail
DF2020/142
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 266.54 SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o. v skratke: SVT, s. r. o., Starosaská 15,05201,Spišská Nová Ves dezinfekcia/nitrilové rukavice/rúška Detail
DF2020/141
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 86.06 Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín kópie/výtlačky 4/2020 Detail
DF2020/140
(Faktúra prijatá)
21.05.2020 730.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 13x (20.04.2020) Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 68 >> Spolu