Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 32 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva o poskytnutí grantu č.SEZP18_10
(Zmluva)
08.06.2018 400.00 Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava Grant-na projekt Kultúrna a oddychová zóna - dokončenie Detail
Hromadná licenčná zmluva - Majáles
(Zmluva)
04.06.2018 0.00 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Májáles Detail
DF2018/146
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 151.20 TENDERFOOD a.s., Mlynské Nivy 4963,82105,Bratislava Dolnosrnianske noviny 360ks Detail
DF2018/145
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 201.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD 4x Detail
DF2018/144
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 12.00 Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4,915 01,Nové Mesto nad Váhom Novomestský spravodajca 2018 Detail
DF2018/143
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 2 ks Detail
DF2018/142
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 197.76 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 5,53t Detail
DF2018/141
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 551.87 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 200301 - 11,78t Detail
DF2018/140
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 142.80 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK - 2,07t OO, 4,47t DSO Detail
DF2018/139
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/138
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 132.34 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 4/2018 Detail
DF2018/137
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 314.37 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 4/2018 Detail
DF2018/136
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 94.57 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/135
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 35.08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ 4/2018 Detail
DF2018/134
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 125.59 Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov OcÚ Detail
DF2018/133
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 189.78 Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov KD Detail
DF2018/132
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 130.89 Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov MŠ Detail
DF2018/131
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 1128.75 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ 4/2018 Detail
DF2018/130
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 407.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 5/2018 Detail
DF2018/129
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/128
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 4/2018 Detail
DF2018/127
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 504.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD 10x Detail
DF2018/126
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 65.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner Brother - MŠ Detail
DF2018/125
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 7.98 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ (11.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/124
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 39.88 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ (11.01.2018 - 23.04.2018) Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 32 >> Spolu