Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Čachtice

erb Malinovského 769
91621 Čachtice
www.cachtice.sk
IČO: 00311464, DIČ: 2021091391

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 602 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 1/2023 - Zberný dvor Čachtice
(Zmluva)
22.09.2023 0.00 IZOTECH Group, spol. s r. o., Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Predmetom dodatku na navýšenie cien stavebných prác v objektoch rozpočtových nákladov uvedených v čl .I. dodatku. Detail
Zmluva o grant. účte
(Zmluva)
22.09.2023 0.00 Prima banka Slovensko, a. s.,, Hodžova 11, 010 11 Žilina Predmetom zmluvy je zriadenie grantového účtu Detail
Zmluva o dielo č. 10/2023
(Zmluva)
20.09.2023 39889.80 CIO SYSTEMS, s. r. o., Vaďovce 81, 916 12 Vaďovce Predmetom zmluvy je zhotovenie diela "Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čachtice". Detail
Zmluva o poskytnutí odborných služieb v oblasti VO č. 4/2023
(Zmluva)
17.09.2023 2400.00 Amire Consulting. s. r. o , Južná ul. 3079/18, 934 01 Levice Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb Verejného obstarávania v rámci projektu "Skvalitnenie služieb KD v obci Čachtice a zvýšenie štandardu ochrany zdravia prostredníctvom modernizácie priestorov a technického vybavenia". Detail
O2023/112
(Objednávka vystavená)
14.09.2023 1240.00 XtraNet s.r.o., Záhradná 6,921 01,Piešťany Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 11.9.2023 dodanie mateirálu a konfuguráciu internetového pripojenia CIZS Čachtice Detail
O2023/111
(Objednávka vystavená)
14.09.2023 175.00 ORNIS s.r.o., Vážska 3560/1,921 01,Piešťany Objednávame si u Vás vypracovanie odborného posudku na stavbe "Zlepšenie energeric.hospodár- nosti objektu ZUŠ+MŠ Čachtice" v celk. cene Detail
O2023/110
(Objednávka vystavená)
14.09.2023 350.00 Mário Vavrinec, Veľké Orvište 120,922 01,Veľké Orvište Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 22.8.2023 výrub brezy - 4ks v obci Čachtice Detail
O2023/109
(Objednávka vystavená)
14.09.2023 1400.00 Mário Vavrinec, Veľké Orvište 120,922 01,Veľké Orvište Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 8.8.2023 výrub stromov v areáli ZŠŠST v Čachticiach v celkovej cene Detail
O2023/108
(Objednávka vystavená)
14.09.2023 9316.80 Ing. Ľudovít Kopcsányi - LK. Trade, ul. J. Jesenského 22,934 05,Levice Objednávame si u Vás na základe Kúpnej zmluvy č. 3/2023 - Obstaranie IKT pre CIZS Čachtice podľa podmienok vyššie uvedenej zmluvy v cene Detail
O2023/107
(Objednávka vystavená)
14.09.2023 670.00 Dozor - ING, s. r. o., Rybárska 9,920 01,Hlohovec Objednávame si u Vás opravu komínov na budove nájomných bytov - ul. Osloboditeľov 1249 v celkovej cene Detail
O2023/106
(Objednávka vystavená)
14.09.2023 550.00 TPM Záhrady, s. r. o., Kríž nad Váhom 156,916 26,Kríž nad Váhom Objednávame si u vás ošetrenie zelených záhonov pred budovou KD Čachtice a CIZS Čachtice na základe cenovej ponuky zo dňa 28.8.2023 Detail
O2023/105
(Objednávka vystavená)
14.09.2023 300.00 Ľuboš Fogaš FM Slovakia Travel, 635,91622,Podolie Objednávame si u Vás autobusovú dopravu pre Jednotu dôchodcov Slovenska Čachtice dňa 14.9.23 na trase Ča - Dobrá Voda - Katarínka a späť v cene Detail
O2023/104
(Objednávka vystavená)
14.09.2023 400.00 Ľuboš Fogaš FM Slovakia Travel, 635,91622,Podolie Objednávame si u Vás autobusovú dopravu pre Jednotu dôchodcov Slovenska Čachtice dňa 2.9.23 na trase Brno-Turany a späť v predpokladanej cene Detail
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete.
(Zmluva)
14.09.2023 0.00 Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Detail
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2023 - Zberný dvor Čachtice
(Zmluva)
14.09.2023 0.00 IZOTECH Group, spol. s r. o., Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Predmetom sú zmeny a zmena článkov zmluvy. Detail
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
(Zmluva)
11.09.2023 0.00 Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Predmet zmluvy je špecifikovaný v bode 2 zmluvy Detail
Zmluva č. 2023_KGR_POPZŠ_PKKE_268
(Zmluva)
07.09.2023 0.00 Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava Predmetom zmluvy je poskytnutie fin. podpory v rámci národného projektu " Podpora pomáhajúcich profesii 3" Detail
Hromadná licenčná zmluva č. VP/22/24 117/001
(Zmluva)
07.09.2023 0.00 SOZA - Slovenský zväz ochrany autorský pre práva k hudobným dielam , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Predmetom zmluvy je udelenie súhlasu - licencia na podujatie so živou hudbou - "Nedeľa s hudbou - David band" Detail
lDodatok č. 6 k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1545/2015
(Zmluva)
06.09.2023 0.00 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín Predmetom dodatku je doplnenie odberných miest o Komárno 1045/30 - Zberný dvor. Detail
Zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie " Publicity projektu Zberný dvor Čachtice"
(Zmluva)
04.09.2023 2442.00 Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Predmetom zmluvy je zabezpečenie činností súvisiacich s publicitou projektu. Detail
Zmluva o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
04.09.2023 0.00 Obec Podolie, Podolie 566, 916 22 Podolie Predmtom zmluvy je nájom priestorov nehnuteľnosti Knižnica obce Podplie, Podolie 566, 916 22 Podolie za účelom prevádzkovania činnosti ZUŠ, ako triedu na výučbu vzdelávania a koncertovania žiakov. Detail
Kúpna zmluva č. 11/2023
(Zmluva)
31.08.2023 33072.00 Peter Kliment - Semeš Recording, Lysiná 695/26, 916 21 Čachtice Predmetom zmluvy je dodávka tovarov - KD v obci Čachtice - videoprojekcia pre kinosálu. Detail
Kúpna zmluva č. 10/2023
(Zmluva)
31.08.2023 18570.00 Peter Kliment - Semeš Recording, Lysiná 695/26, 916 21 Čachtice Predmetom zmluvy je dodávka tovarov KD v Obci Čachtice - dodávka tovarov - ozvučenie javiska. Detail
Kúpna zmluva č. 9/2023
(Zmluva)
31.08.2023 33904.80 Peter Kliment - Semeš Recording, Lysiná 695/26, 916 21 Čachtice Predmetom zmluvy je dodávka tovarov - KD v Obci Čachtice - tech. vybavenie dodávka osvetlenia javiska. Detail
Hromadná licenčná zmluva - VP/23/24117/005
(Zmluva)
30.08.2023 0.00 SOZA - Slovenský zväz ochrany autorský pre práva k hudobným dielam , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Predmetom zmluvy je udelenie súhlasu - licencia na podujatie so živou hudbou - Hody Čachtice. Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 602 >> Spolu