Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Čachtice

erb Malinovského 769
91621 Čachtice
www.cachtice.sk
IČO: 00311464, DIČ: 2021091391

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 657 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
O2024/57
(Objednávka vystavená)
17.06.2024 2400.00 PVB - ds, s.r.o., A. Kmeťa 358/2,01841,Dubnica nad Váhom Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. CP_DCA/32/2024 vypracovanie PD IBV Čachtice v celkovej cene Detail
O2024/56
(Objednávka vystavená)
17.06.2024 550.00 Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom Objednávame si u Vás inštalačné práce s dodávkou materiálu v priestoroch MKS nová prístavba - firma Seftronik v celkovej cene Detail
O2024/55
(Objednávka vystavená)
17.06.2024 250.00 Roman Opeta - ROSI tour - Autobusová doprava, Slnečná 3379/5,92001,Hlohovec Objednávame si u Vás prepravu mažoretiek OZ Sašetky, na trase Hlohovec - Čachtice a späť dňa 15.6.2024 v celkovej cene Detail
O2024/54
(Objednávka vystavená)
17.06.2024 290.00 PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky 350 ks guľôčkových pier s potlačnou v celkovej cene Detail
O2024/53
(Objednávka vystavená)
17.06.2024 1000.00 Ľuboslava Trebuľová - Vinotéka u Jána Hollého, Jána Hollého 1642/1,90101,Malacky Objednávame si u Vás koncert skupiny "LOS BRADOS" ktorý sa uskutoční dňa 7.7.2024 od 18:00-20:00 hod na námestí obce v rámci podujatia -Nedeľa s hudbou Detail
O2024/52
(Objednávka vystavená)
17.06.2024 700.00 Ing. Mário Chlaň, Jesenského 1111/43,92601,Sereď Objednávame si u Vás na základe Vašej CP vypraco- vanie projektovej dokumentácie k projektu "DET- SKÉ IHRISKO ČACHTICE" v celkovej cene Detail
O2024/51
(Objednávka vystavená)
17.06.2024 240.00 GEOSTA-Ing.Radovan Stacho, Tematínska 1987/10,915 01,Nové Mesto nad Váhom Objednávame si u Vás na základe Vašej CP po- realizačné zameranie Detského ihriska, parc. č. 2563/2 k. ú.Cachtice v celkovej cene Detail
Darovacia zmluva
(Zmluva)
10.06.2024 500.00 Danucem, a. s. , 906 38 Rohožník Predmetom zmluvy je finančný dar na kultúre podujatie obce - Čachtické hody. Detail
Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/24117/002
(Zmluva)
10.06.2024 0.00 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Predmetom zmluvy je udelenie súhlasu - licencia na podujatie so živou hudbou - "Nedeľa s hudbou - Maroš Bango Detail
Zmluva o umeleckom výkone
(Zmluva)
10.06.2024 1100.00 Umenie v nás, Podolie 830, 916 22 Podolie Predmetom zmluvy je vykonať umelecké dielo - divadelné predstavenie "Divadelná komédia". Detail
Zmluva o odbere odpadu o zálohovaných obalov
(Zmluva)
03.06.2024 0.00 Správca zálohového systému, n. o., Pluhová 192/2, 831 03 Bratislava Predmetom zmluvy je zabezpečenie plynulého odberu zálohovaných obalov a ich následný odvoz. Detail
Zmluva o dielo č. 6 / 2024
(Zmluva)
31.05.2024 500.00 TORMEN, Rudnianska Lehota 132, 972 26 Rudnianska Lehota Predmetom zmluvy je zabezpečenie vystúpenie "Hrdelné právo na Čachtickom hrade" - 25.5.2024. Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 15/2023
(Zmluva)
31.05.2024 2376.00 Športové stavby, s. r. o., Nové Prúdy 2484/8, 911 01 Trenčín Predmetom dodatku zmluvy je navýšenie ceny na základe náročnejšej prácnosti pri zhotovení diela "Detské ihrisko v Čachticiach - dopadové plochy a prvky EPDM" Detail
DF2024/563
(Faktúra prijatá)
20.05.2024 340.00 Marcel Kostelný, Veselé 278,922 08,Veselé Fakturujem Vám za výrobu kovových držiakov na vonjakšie osvetlenie pred budovou CIZS Čachtice Detail
DF2024/562
(Faktúra prijatá)
20.05.2024 44.74 Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany Fakrurujeme Vám za ložisko ucf, závlačka veľká R4 terra agzat, závlačka stredná Detail
DF2024/561
(Faktúra prijatá)
20.05.2024 344.46 Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany Fakrurujeme Vám za rolejová vaňa, gufero, sviečka, filter, stiga filter, kľukový hriadeľ, stihl sada karburátora Detail
DF2024/560
(Faktúra prijatá)
20.05.2024 380.00 Super Show s. r. o., Opatovská 497/62,91101,Trenčín Fakturujeme Vám za kultúrne predstavenie - bubli- nová show a prenájom maskotov Detail
DF2024/559
(Faktúra prijatá)
20.05.2024 750.00 Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION, 64,03842,Rakovo Fakturujeme Vám za účasť na spoločenskom po- dujatí - Čachtické hody výstava exotických vtákov Detail
DF2024/558
(Faktúra prijatá)
20.05.2024 334.28 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica Fakturujeme Vám za ajax 20 ks, pulirapid, jar, sidolux na podlahy, savo, rukavice, tekuté mydlo, domestos, papier toaletný - MŠ Čachtice Detail
DF2024/557
(Faktúra prijatá)
20.05.2024 49.66 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica Fakturujeme Vám za pákový zoraďovač, euroobaly zakladací obal s eurodierovaním, zvýrazňovače Detail
DF2024/556
(Faktúra prijatá)
20.05.2024 278.15 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica Fakturujeme Vám za sanytol, sidolux na podlahy, dezinfekcia sanytol, toal. papier, pur, vrecia do koša, clin, mydlo, pulirapid, sidolux na kuchyne Detail
DF2024/555
(Faktúra prijatá)
20.05.2024 175.20 TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín Detail
DF2024/554
(Faktúra prijatá)
20.05.2024 87.60 TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín Detail
DF2024/553
(Faktúra prijatá)
20.05.2024 87.60 TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín Detail
DF2024/552
(Faktúra prijatá)
20.05.2024 210.24 Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. Fakturujeme Vám za info tabuľu na detské ihrisko Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 657 >> Spolu