Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Čachtice

erb Malinovského 769
91621 Čachtice
www.cachtice.sk
IČO: 00311464, DIČ: 2021091391

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 346 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2019/891
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 79.80 Virtue s.r.o., Malinovského 243/2,916 21,Čachtice Fotenie, tlač preukazov - poslanci Detail
DF2019/890
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 950.00 STAVin s.r.o., Čachtická 7,915 01,Nové Mesto nad Váhom MŠ - rekonštrukcia časti priestorov pre špecializovanú učebňu angl.jazyka 4 ks okien Detail
DF2019/889
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 60.00 Poľnohospodárske družstvo Čachtice, Družstevná 682,91621,Čachtice Ťahanie žumpy - pálenica 8..,11..10.2019 Detail
DF2019/888
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 259.56 Brantner Altgas s. r. o., Dukelská štvrť 1401,018 41,Dubnica nad Váhom Zhodnotenie drevenného odpadu kód odpadu 20 01 38 9/2019 Detail
DF2019/887
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 181.90 M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom Ča hrad - rekonštrukcia NKP 2019 - štrk 0/4 drvený kameň PK 0/4 18.9.,25.9.2019 Detail
DF2019/886
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 80.40 M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom Kultúrny dom - odpad /odvoz/ 4.9.2019 Detail
DF2019/885
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 80.40 M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom Cintorín - odpad /odvoz/ 4.9.2019 Detail
DF2019/884
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 2906.30 M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom Zberný dvor - odpad /odvoz/ 9/2019 Detail
DF2019/883
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 17.06 Kameňolomy, s.r.o., Priemyselná 5,915 01,Nové Mesto nad Váhom Odpad - uloženie / zemina, suť / ZD 8.10 2019 ostatný odpad Detail
DF2019/882
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 98.00 Peter Gogol, Medzihorská,91621,Cachtice Elektron.zabezpeč.systém - montáž a doprogramov. nového zariadenia Detail
DF2019/881
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 353.76 HARGAŠ s.r.o., Južná 2153,915 01,Nové Mesto nad Váhom VO práce vykonané MP13 plošina 02.10.2019 10.10.2019 Detail
DF2019/880
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 422.38 BENJAMÍN s. r. o., Hradišťská 766,69708,Buchlovice MŠ - predškoláci stavebnica učebné potreby Detail
DF2019/879
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 750.00 Jarmila Čejteyová - JARKA, Hviezdoslavova 980/27,916 21,Čachtice Stretnutie s dôchodcami -froté uteráky Detail
DF2019/878
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 200.00 JERY, s.r.o., Štefánikova 13,921 01,Piešťany IT podpora 9/2019 Detail
DF2019/877
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 278.50 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica Kanc.potreby OÚ - papier xerogr. A4, dosky A4 zakladacie obaly Detail
DF2019/876
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 2650.13 Marius Pedersen, a.s., Valové 44,921 01,Piešťany zber, preprava, zneškodnenie odpadu 9.9. - 10.9..2019 a 23.-24.9.2019 + ZOS Detail
DF2019/875
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 165.00 Martin Kopún - PLYNOTERM, 184,91631,Nová Ves nad Váhom ZS - oprava plynového kotla ZS rotor obeh,čerpadla Detail
DF2019/874
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 105.60 TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava čistenie a servis toaletných kabín 37.- 40. týždeň 2019 Detail
DF2019/873
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 105.60 TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava čistenie a servis toaletných kabín 37.- 40. týždeň 2019 Detail
DF2019/872
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 34.69 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky Ča hrad - rekonštrukcia NKP 2019 - vápno Detail
DF2019/871
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 116.13 DIESEL AGV s.r.o., Banská 6,915 01,Nové Mesto nad Váhom PHM kosačky, Peugeot NM055BY 2.10.,kos.2.10.2019 Peugeot NM055BY Detail
DF2019/870
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 600.00 ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom Doprava futbalisti 9/2019 1.,15.,29.9.2019 muži 8.,29.9.2019 žiaci Detail
DF2019/869
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 120.00 ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom PZ - autobusová preprava Čachtice -ZemPodh -Čacht. 28.9.2019 hasičský zbor Detail
O2019/73
(Objednávka vystavená)
17.10.2019 300.00 RNDr.Juraj Minárik - PROGEO, Halalovka,91108,Trenčín Objednávame u Vás vypracov. hydrogeolog.posudku pre vyhodn.prírodno-techn.podmienok pre vsakovanie dažď.vôd pre budúci Zberný dvor, 300,- € bez DPH Detail
O2019/72
(Objednávka vystavená)
15.10.2019 950.00 STAVin s.r.o., Čachtická 7,915 01,Nové Mesto nad Váhom Objednávame u Vás 4 ks oken pre Materskú školu učebňa anglického jazyka v celkovej cene 950,- € Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 346 >> Spolu