Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Čachtice

erb Malinovského 769
91621 Čachtice
www.cachtice.sk
IČO: 00311464, DIČ: 2021091391

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 632 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Kúpna zmluva č. 14/2023
(Zmluva)
22.02.2024 104.00 Ing. Michal Perejda, Lysiná 720/51, 916 21 Čachtice Predmet zmluvy je uvedený v čl. II. Detail
O2024/16
(Objednávka vystavená)
20.02.2024 2800.00 Bear&Wheeler s. r. o., Haydnova 19,81102,Bratislava Objednávame si u Vás vystúpenie D. Mirgovej pri príležitosti hodových dní - dňa 24.8.2024 sobota od 22:00 na námesti obce v cene Detail
O2024/15
(Objednávka vystavená)
20.02.2024 180.00 Ing. Ladislav Lackovič, Javorínska 26,915 01,Nové Mesto nad Váhom Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 16.2.2024 si u Vás objednávame vypracovaniezmal. posudku na stanovenie hodnoty pohreb. vozidla zn. Mercedes Detail
O2024/14
(Objednávka vystavená)
20.02.2024 1600.00 Marek Bednár, Na Dolinke 435/2,95305,Čierne Kľačany Objednávame si u Vás hudobné vystúpenie pri príležitosti hodových dní - dňa 24.8.2024 sobota od 18:30 na námesti obce v cene Detail
O2024/13
(Objednávka vystavená)
20.02.2024 1000.00 Moštenskí pajtáši, Horný Moštenec 79,01701,Považská Bystrica Objednávame si u Vás hudobné vystúpenie pri príležitosti hodových dní - dňa 25.8.2024 nedeľa od 18:00 do 20: 00 hod na námesti obce v cene Detail
O2024/12
(Objednávka vystavená)
20.02.2024 500.00 Heligonica, 349,03841,Košťany nad Turcom Objednávame si u Vás vystúpenie pre deti "Zvedav- ka a kúzelník" pri príležitosti hodových dní dňa 24.8.2023 o 16:30 hod. na námestí obce v cene Detail
O2024/11
(Objednávka vystavená)
20.02.2024 300.00 Daniel Ženžlák AD Ž bus, Zemianske Podhradie 281,913 07,Zemianske Podhradie Objednávame si u Vás autobusovú dopravu pre Je- dnotu dôchodcov Slovenska Čachtice, dňa 13.3.24 Čachtice - PN a späť v predpokl. cene Detail
O2024/10
(Objednávka vystavená)
20.02.2024 1200.00 TOP PROMOTION, Železničná 257/19,05001,Revúca Objednávame si u Vás hudobnú produkciu v rámci hodových dni obce - piatok 23.8.2024 od 20:00 hod na námestí obce Čachtice v celkovej cene Detail
O2024/9
(Objednávka vystavená)
20.02.2024 840.00 ELKOPLAST Slovakia s.r.o., M.R.Štefánika 627/22,91451,Trenčianske Teplice Objedmávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky č. 2024/19/01 kontajner na pevný ne- bezpečný odpad ASP 800 v celkovej cene Detail
O2024/8
(Objednávka vystavená)
20.02.2024 660.00 Ankara nábytok, s. r. o., Ostrov 125,922 01,Ostrov Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 80224 regálovú zostavu + 2x policu v celkovej cene Detail
O2024/7
(Objednávka vystavená)
20.02.2024 450.00 Mário Vavrinec, Veľké Orvište 120,922 01,Veľké Orvište Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 5.2.2024 výrub borovice na Želovanskom cintoríne v celkovej cene Detail
O2024/6
(Objednávka vystavená)
20.02.2024 100.00 Mário Vavrinec, Veľké Orvište 120,922 01,Veľké Orvište Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 5.2.2024 orez konárov borovice pri ZŠŠST Čachtice v celkovej cene Detail
O2024/5
(Objednávka vystavená)
20.02.2024 100.00 Mário Vavrinec, Veľké Orvište 120,922 01,Veľké Orvište Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 5.2.2024 orez smrekov pri pamätníku padlých v celkovej cene Detail
O2024/4
(Objednávka vystavená)
20.02.2024 200.00 Mário Vavrinec, Veľké Orvište 120,922 01,Veľké Orvište Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 5.2.2024 orez lipy n ul. Malinov- ského pri firma KJG v celkovej cene Detail
O2024/3
(Objednávka vystavená)
20.02.2024 150.00 Mário Vavrinec, Veľké Orvište 120,922 01,Veľké Orvište Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 5.2.2024 výrub orecha pri cin- toríne v Čachticiach v celkovej cene Detail
O2024/2
(Objednávka vystavená)
20.02.2024 1180.00 Lados, s. r . o., Kukučínova 39,911 01,Trenčín Objednávame si u Vás na základe Vašej enovej ponuky zo dňa 1.2.2024 vyspravenie výtlkov na ulici Podzámska v celkovej cene Detail
O2024/1
(Objednávka vystavená)
20.02.2024 151.20 Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 1.2.2024 výrobu samolepiek na oz- načenie vybavenia zberného dvora v celk. cene Detail
Kúpna zmluva č. 13/2023
(Zmluva)
18.01.2024 1200.00 Ing. Jarmila Zaťková, Ing. Igor Zaťko, Agátova 161/5, 930 41 Kvetoslavov, Dunajská 1/A, 931 01 Šamorín Predmet zmluvy je uvedený v článku 2 zmluvy Detail
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 212/2022
(Zmluva)
09.01.2024 0.00 Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava Predmet dodatku je uvedený v článku I. zmluvy Detail
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP č. IROP-P-Z-302021AVZ9-1759/2021 zo dňa 14.10.2021
(Zmluva)
09.01.2024 0.00 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 25, 811 09 Bratislava Predmet dodatku je uvedený v bode 2 zmluvy. Detail
Kúpna zmluva č. 12/2023-pm
(Zmluva)
08.01.2024 1753.00 Pavol Vido, Malinovského 450/10, 916 21 Čachtice Predmet zmluvy je špecifikovaný v článku I zmluvy. Detail
Kúpna zmluva č. 11/2023-pm
(Zmluva)
08.01.2024 1566.00 Norbert Juriga, J. Urbanovského 939/3, 916 21 Čachtice Predmet zmluvy je špecifikovaný v článku I zmluvy. Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2023/509
(Zmluva)
29.12.2023 9600.00 Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na "Vybudovanie detského ihriska v areáli vedľa KD Čachtice" Detail
Zmluva o dielo č. 15/2023
(Zmluva)
29.12.2023 29853.66 Športové stavby, s. r. o., Nové Prúdy 2484/8, 911 01 Trenčín Predmetom zmluvy je zhotovenie diela "Detské ihrisko v Čachticiach - dopadové plochy a prvky EPDM" Detail
Dodatok č. 9 k Flotilovej zmluve č. 1000827656
(Zmluva)
29.12.2023 0.00 Allianz-Slovenská poisťovňa.,a.s, Pribinova 19, 811 09 Bratislava Predmet zmluvy je uvedený v čl. II zmluvy. Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 632 >> Spolu