Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Čachtice

erb Malinovského 769
91621 Čachtice
www.cachtice.sk
IČO: 00311464, DIČ: 2021091391

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 566 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
O2023/28
(Objednávka vystavená)
24.03.2023 3095.76 Mgr. Lukáš Oprchal - MALTEP, Múkovská 1281/12,916 21,Čachtice Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky maliarske práce v priestoroch CIZS - "Le- káreň Čachtická" v celkovej výške Detail
O2023/27
(Objednávka vystavená)
24.03.2023 300.00 Winks, s. r. o., Čajkovského 14,080 01,Prešov Objednávame si u Vás vypracovanie stanoviska k II. následnej monitorovacej správe " Zníženie energetic. náročnosti budovy KD Čachtice" Detail
O2023/26
(Objednávka vystavená)
24.03.2023 1970.00 LEXMED I. Šimončič, Osloboditeľov 811/10,916 21,Čachtice Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky rekonštrukciu zábradlia a doplnenie madla na Zdravotnom stredisku Čachtice v sume Detail
O2023/25
(Objednávka vystavená)
24.03.2023 3900.00 M-WOLF, s. r. o., Hlavná 197/86,023 41,Klin Objednávame si u Vás opravu cestrnej komunikácie vrátane položenia žľabu na ul. L. Novomeského v predpokladanej cene Detail
O2023/24
(Objednávka vystavená)
24.03.2023 3697.96 Dozor - ING, s. r. o., Rybárska 9,920 01,Hlohovec Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č.6722 opravu detailov prelochovej krytiny - strešných prestupov - NB Múkovská 1287 Detail
O2023/23
(Objednávka vystavená)
24.03.2023 70.00 Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236,916 11,Bzince pod Javorinou Objednávame si u Vás vypracovanie znalec. posudku vo veci stanovenia hodnoty pozemkov parc. reg. C KN 1074/13 v k.ú Čachtice Detail
Darovacia zmluva 2023
(Zmluva)
15.03.2023 100.00 Združenie zrakovo znevýhodnených, Nové Mesto nad Váhom 915 01 Predmetom zmluvy je peňažný dar na spolkovú činnosť združenia Detail
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení starostlivosti o odchyt. zvieratá
(Zmluva)
15.03.2023 0.00 Regionálne centrum Sloboda zvierat, Priemyselná 12a, 921 01 Piešťany Predmetom dodatku je zmena ceny z pôvodných 50,- € na 70,- € / odchytené zviera Detail
Kúpna zmluva č. 5/2023
(Zmluva)
15.03.2023 15661.00 Ing. Milan Opatovský, Oľga Opatovská, Pionierska 324, 916 21 Čachtice, Lysiná 724, 916 21 Čachtice Predmetom zmluvy sú parcely uvedené v článku I zmluvy. Detail
O2023/22
(Objednávka vystavená)
14.03.2023 290.00 Jarmila Čejteyová - JARKA, Hviezdoslavova 980/27,916 21,Čachtice Objednávame si u Vás froté plachty pre ZOS Čachtice v počte 20 kusov Detail
O2023/21
(Objednávka vystavená)
14.03.2023 762.00 WIKI - V. Michálek, Školská 5,921 01,Piešťany Objednávame si u Vás 3D písmo zo styroduru náter fasádnou farbou bielou montáž mamutom na stenu v nasledovnom znení : Detail
O2023/20
(Objednávka vystavená)
14.03.2023 1360.00 Marie Hrotková - H SPORT, Zlatovská 22,911 01,Trenčín Objednávame si u Vás ušitie pracovných oblečení pre zamestnancov ZOS Čachtice v predpokladanej hodnote Detail
O2023/19
(Objednávka vystavená)
14.03.2023 20760.00 MANNET, s. r. o., Družstevná 616/13,922 42,Madunice Objednávame si u Vás vyklápací náves JOSKYN Trans - EX na základe Vašej cenovej ponuky Detail
O2023/18
(Objednávka vystavená)
14.03.2023 90.00 Mgr. MARCELA FECSUOVA - Lekáreň Čachtická, Malinovského 425,91621,Čachtice Objednávame si u Vás pracovnú zdravotnú obuv v počte 3 páry pre ZOS Čachtice v predpokladanej cene Detail
O2023/17
(Objednávka vystavená)
14.03.2023 1122.28 LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka, Kamenné pole 4557/12,031 01,Liptovský Mikuláš Objednávame si u Vás koberec s kobercové lišty do vadobnej siene : Detail
O2023/16
(Objednávka vystavená)
14.03.2023 360.00 Cassis consult, s.r.o., Zámocká 3,81101,Bratislava Objednávame si u Vás prípravu výročnej monitorovacej správy pre MRK Čachtice Detail
Zmluva o dielo č. 1/2023
(Zmluva)
08.03.2023 200.00 Jozef Labudík, Podzámska 257 / 8, 916 21 Čachtice Predmetom zmluvy je zhotovenie diela "Výroba dreveného nábytku" Detail
Dodatok č. 1 k zmluve o NFP č. K%ZP-PO4-SC431-2021-68/BWT3
(Zmluva)
06.03.2023 0.00 Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra1, 812 35 Bratislava Predmet zmluvy je nahradený novou Prílohou č. 2 Detail
Kúpna zmluva č. 2/2023 Rezervačný systém
(Zmluva)
06.03.2023 26752.80 Messer Medial Home Care Slovakia, s. r. o, Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Predmetom zmluvy je obstaranie rezervačného systému špecifikovaného v prílohe č. 1 zmluvy do CIZS Čachtice. Detail
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 2022/12/04
(Zmluva)
28.02.2023 0.00 CS, s. r. o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava Predmetom zmluvy je vzájomná dohoda oboch zmluvných strán o ukončení Zmluvy o dielo č. 2022/12/04. Detail
Kúpna zmluva č. 3/2023
(Zmluva)
28.02.2023 1185.00 Peter Bartek, Častkovce 332, 916 27 Častkovce Predmet zmluvy je uvedený v článku I a II zmluvy. Detail
Zmluva o dielo č. 1/2023
(Zmluva)
28.02.2023 38400.00 ERGAprojekt, s. r. o., Nám. J. C. Hronského 12, 971 01 Prievidza Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie "Zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu MŠ a ZUŠ súp. č. 348 Čachtice". Detail
DF2023/159
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 1900.00 Mário Vavrinec, Veľké Orvište 120,922 01,Veľké Orvište Fakturujem Vám za výrub 17 stromov v areáli pred budovou Zdravotného strediska Detail
DF2023/158
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 79.20 EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M. R. Štefánika 1172/45,060 01,Kežmarok Fakturujeme Vám za zabezpečenie zber použitých textílií. Detail
DF2023/157
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 170.00 Miroslav Súrovský, Slnečná 1079/16,915 01,Nové Mesto nad Váhom Fakturujeme Vám za čistenie kanalizácie v objekte NB ul. Oslobodtieľov 1250 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 566 >> Spolu