Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 138 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 2020
(Zmluva)
27.01.2020 5800.00 JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany poskytovanie právnych služieb Detail
1052019
(Faktúra vystavená)
16.01.2020 14.40 Roháč Ladislav, 094 05 Holčíkovce 42 odber vody za rok 2019 Detail
1042019
(Faktúra vystavená)
16.01.2020 27.60 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 odber vody za rok 2019 Detail
1032019
(Faktúra vystavená)
16.01.2020 27.60 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 odber vody za rok 2019 Detail
1022019
(Faktúra vystavená)
16.01.2020 16.80 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 odber vody za rok 2019 Detail
1012019
(Faktúra vystavená)
16.01.2020 44.40 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné odber vody za rok 2019 Detail
Zmluva
(Zmluva)
13.01.2020 1624.00 J. Pastier novovytvorená parcela C KN č. 551/263 zastavaná plocha o výmere 140 m2 Detail
2902019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 61.04 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
2892019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 96.00 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 12/2019 Detail
2882019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 415.00 Auto-Služby, Martin Stašák, 067 22 Ohradzany 234 ohňostroj Detail
2872019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 190.16 Remopel, s.r.o., Hollého 30, 083 01 Sabinov zneškodnenie odpadu skládkovaním Detail
2862019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 16135.28 KOOR Východ, s.r.o., Potočná 1A, 040 01 Košice Výstavba verejného osvetlenia v obci Holčíkovce - RO Domaša Eva Detail
2852019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 111.01 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón, internet Detail
2842019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 850.09 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 výdavky na chod kotolne pri ZŠ Holčíkovce Detail
2832019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 36.50 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce stravné za 12/2019 Detail
2822019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 113.15 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za odobratú stravu za 12/2019 Detail
2812019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 1644.00 GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. geodetické práce Detail
2802019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 121.87 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice dodávka el. energie za odb. 1.11.2019 - 20.11.2019 Detail
2792019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 272.64 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom Detail
2782019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 2892.96 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina dodávka drevnej štiepky 12/2019 Detail
2772019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 300.00 TDOZ, s.r.o., Námestie slobody 4, 066 01 Humenné stavebný dozor na stavbe "MŠ v obci Holčíkovce -stavebné úpravy v čase 16.11.2019-29.11.2019 Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
07.01.2020 280.00 Hudobná skupina Flerof prenájom hudobných nástrojov Detail
č. 6/2019
(Uznesenie)
03.01.2020 0.00 zasadnutie OZ dňa 28.11.2019 Detail
zasadnutie OZ dňa 28.11.2019
(Zápisnica)
03.01.2020 0.00 zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2019 Detail
Zámenná zmluva
(Zmluva)
30.12.2019 0.00 G. Šuľak, A. Šuľaková zámena parcely C KN č. 243/4 o výmere 811 m2 a parciel C KN č. 673/105 o výmere 238 m2 a 673/106 o výmere 331 m2 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 138 >> Spolu