Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 166 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
zo dňa 12.04.2021
(Zmluva)
14.04.2021 52170.00 H. Vorobelová Kúpna zmluva na p. č. 672/41 Detail
zo dňa 12.04.2021
(Zmluva)
14.04.2021 46620.00 I. Urbančíková Kúpna zmluva na p. č. 672/40 Detail
zo dňa 14.04.2021
(Zmluva)
14.04.2021 46435.00 M. Jeseňák Kúpna zmluva na p. č. 672/39 Detail
zo dňa 14.04.2021
(Zmluva)
14.04.2021 40701.85 P. Leško Kúpna zmluva na p. č. 672/11 Detail
842021
(Faktúra prijatá)
13.04.2021 120.98 Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov oprava rozvádzača verejného osvetlenia Detail
832021
(Faktúra prijatá)
13.04.2021 180.00 Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov prepracovanie časti projektovej dokumentácie Detail
822021
(Faktúra prijatá)
13.04.2021 37.20 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za odobratú stravu za 3/2021 Detail
812021
(Faktúra prijatá)
13.04.2021 12.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce stravné za 3/2021 Detail
802021
(Faktúra prijatá)
13.04.2021 69.76 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telekomunikačné služby Detail
302021
(Faktúra vystavená)
12.04.2021 2000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 3/2021 Detail
792021
(Faktúra prijatá)
11.04.2021 35.00 Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica vypracovanie potvrdenia k projektu "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" Detail
782021
(Faktúra prijatá)
11.04.2021 398.67 TPT Autoservis, s.r.o., Generala Svobodu 976/1, 083 01 Sabinov oprava na motorovom vozidle VT 139 CM Detail
772021
(Faktúra prijatá)
11.04.2021 408.08 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 3/2021 Detail
762021
(Faktúra prijatá)
11.04.2021 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 3/2021 Detail
752021
(Faktúra prijatá)
11.04.2021 116.57 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
09.04.2021 0.00 PeSt, s.r.o., 094 05 Holčíkovce 281 vývoz TKO z prevádzky Pizza Adam Detail
732021
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 4/2021 Detail
722021
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 3/2021 Detail
712021
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 131.40 Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice inzercia v tlači - Korzár Detail
702021
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 991.00 Jaroslav Gerboc - GERZA, Strojárska 604/86, 069 01 Snina výrub náletových drevín Detail
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2021
(Zmluva)
06.04.2021 0.00 GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou úprava rozpočtu prác na stavbe Havarijná situácia ZŠ Holčíkovce Detail
692021
(Faktúra prijatá)
30.03.2021 771.00 Jaroslav Gerboc - GERZA, Strojárska 604/86, 069 01 Snina vyčistenie pozemkov od náletových drevín Detail
682021
(Faktúra prijatá)
29.03.2021 998.00 Jaroslav Gerboc - GERZA, Strojárska 604/86, 069 01 Snina vyčistenie pozemkov od náletových drevín Detail
672021
(Faktúra prijatá)
29.03.2021 318.11 IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice služby STP APV Detail
292021
(Faktúra vystavená)
27.03.2021 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 2/2021 Detail
282021
(Faktúra vystavená)
27.03.2021 80.00 Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 2/2021 Detail
272021
(Faktúra vystavená)
27.03.2021 15.00 Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2021 Detail
262021
(Faktúra vystavená)
27.03.2021 15.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2021 Detail
252021
(Faktúra vystavená)
27.03.2021 15.00 Jevčáková Mária, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2021 Detail
242021
(Faktúra vystavená)
27.03.2021 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2021 Detail
232021
(Faktúra vystavená)
27.03.2021 18.00 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2021 Detail
222021
(Faktúra vystavená)
27.03.2021 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2021 Detail
212021
(Faktúra vystavená)
27.03.2021 18.00 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2021 Detail
202021
(Faktúra vystavená)
27.03.2021 26.00 Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2021 Detail
192021
(Faktúra vystavená)
27.03.2021 26.00 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2021 Detail
182021
(Faktúra vystavená)
27.03.2021 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2021 Detail
172021
(Faktúra vystavená)
27.03.2021 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2021 Detail
162021
(Faktúra vystavená)
27.03.2021 150.00 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice zber TKO v RO Domaša za 2/2021 Detail
662021
(Faktúra prijatá)
25.03.2021 74.96 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice vývoz a zneškodnenie nebezpečného materiálu z testovania COVID-19 Detail
652021
(Faktúra prijatá)
25.03.2021 136.08 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby Detail
642021
(Faktúra prijatá)
25.03.2021 5600.00 Ing. Milan Uhorščák, Kladzany 9, 094 21 Nižný Hrabovec PD k vodoprávnemu konaniu - Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčíkovce Detail
Zmluva o poskytovaní služieb - testovanie COVID-19
(Zmluva)
25.03.2021 0.00 ADOS CARE, s.r.o., Krivá 1066/23, 040 01 Košice antigénové testovanie Detail
632021
(Faktúra prijatá)
23.03.2021 345.00 Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka geodetické práce Detail
622021
(Faktúra prijatá)
23.03.2021 595.00 Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka geodetické práce Detail
612021
(Faktúra prijatá)
23.03.2021 639.00 GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. zameranie a vyhotovenie GP Detail
602021
(Faktúra prijatá)
23.03.2021 435.00 GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. zameranie a vyhotovenie GP Detail
592021
(Faktúra prijatá)
23.03.2021 1501.92 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina dodávka drevnej biomasy Detail
582021
(Faktúra prijatá)
23.03.2021 1088.40 PHONEWORKS, s.r.o., Pod lesom 5, 066 01 Humenné servisné telekomunikačné a počítačové služby Detail
572021
(Faktúra prijatá)
23.03.2021 43.20 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice komplex služieb Detail
562021
(Faktúra prijatá)
23.03.2021 75.40 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice vývoz TKO z obce za 2/2021 a uloženie na skládke Detail
552021
(Faktúra prijatá)
23.03.2021 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa služba zverejňovanie dokumentov na rok 2021 Detail
542021
(Faktúra prijatá)
23.03.2021 292.34 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec služby správy verejného osvetlenia za 3/2021 Detail
472021
(Faktúra prijatá)
22.03.2021 300.00 Zuzana Konkoľová - Lunas, Zlatá Baňa 39, 082 52 verejné obstarávanie zákazky: Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Holčíkovce Detail
532021
(Faktúra prijatá)
22.03.2021 10648.37 IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica elektroinštalačné práce: Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel VO RO Domaša Eva Detail
522021
(Faktúra prijatá)
22.03.2021 48.98 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba energie za 2/2021 za MŠ Detail
512021
(Faktúra prijatá)
22.03.2021 110.09 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba energie za 2/2021 OcÚ Detail
502021
(Faktúra prijatá)
22.03.2021 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 2/2021 Detail
492021
(Faktúra prijatá)
22.03.2021 71.00 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telekomunikačné služby Detail
482021
(Faktúra prijatá)
22.03.2021 49.80 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice úprava merania na úrovni NN Detail
Zmluva o poskytovaní služieb - antigénové testovanie
(Zmluva)
18.03.2021 0.00 Via Corporation, s.r.o., Duklianska 1919/4, 071 01 Michalovce zabezpečenie antigénového testovania na zriadenom mobilnom odbernom mieste - Zdravotné stredisko Holčíkovce. Detail
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
(Zmluva)
17.03.2021 0.00 Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 zmluva o výpožičke tabletu pre SODB Detail
Zmluva o poskytovaní služieb - elektroodpad
(Zmluva)
10.03.2021 0.00 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice č. ZM-KO-OD-21-0127 2021 Detail
Zmluva o poskytovaní služieb - zber jedlých olejov a tukov
(Zmluva)
10.03.2021 0.00 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice č. ZM-KO-OD-21-0132 2021/JOT - odber, prepravu a zhodnotenie jedlých olejov a tukov z domácností Detail
462021
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 9.50 Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce stravné za 2/2021 Detail
452021
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 29.45 Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za odobratú stravu 2/2021 Detail
442021
(Faktúra prijatá)
08.03.2021 66.50 MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou strava s dovozom z reštaurácie Dobrá za 2/2021 Detail
432021
(Faktúra prijatá)
08.03.2021 376.90 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody 2/2021 Detail
422021
(Faktúra prijatá)
08.03.2021 60.05 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
412021
(Faktúra prijatá)
08.03.2021 48.60 Vladimir Tabaka AUTOCENTRAL, Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou spotrebný materiál Detail
402021
(Faktúra prijatá)
04.03.2021 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 prevádzka vodovodu za 2/2021 Detail
392021
(Faktúra prijatá)
04.03.2021 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby za 03/2021 Detail
Zmluva o dielo č. 25/2/2021
(Zmluva)
02.03.2021 9478.00 Ing. arch. Marián Ferjo , 080 06 Vyšná Šebastová 138 Zmeny a doplnky č.1 k územnému plánu obce Holčíkovce Detail
152021
(Faktúra vystavená)
28.02.2021 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
142021
(Faktúra vystavená)
28.02.2021 80.00 Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
132021
(Faktúra vystavená)
28.02.2021 2000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 2/2021 Detail
382021
(Faktúra prijatá)
28.02.2021 141.48 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava telefón a internet Detail
Zmluva
(Zmluva)
26.02.2021 0.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez Internet Detail
Dodatok k zmluve č.1
(Zmluva)
26.02.2021 0.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Detail
Dodatok č. 4
(Zmluva)
26.02.2021 0.00 NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Detail
zo dňa 25.02.2021
(Zmluva)
25.02.2021 847.00 J. Bober Kúpna zmluva na p. č. 672/48 Detail
372021
(Faktúra prijatá)
25.02.2021 39.48 KoHa pro, s.r.o., Zvolenská cesta 63/B, 974 05 Banská Bystrica respirátor FFP2 + doprava Detail
122021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 15.00 Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
112021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 15.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
102021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 15.00 Jevčáková Mária, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
92021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
82021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 18.00 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
72021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
62021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 18.00 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
52021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 26.00 Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
42021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 26.00 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
32021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
22021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
12021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 150.00 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice zber TKO v RO Domaša 1/2021 Detail
Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru
(Zmluva)
22.02.2021 2880.00 STELL,s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou stavebný dozor v rámci projektu: Havarijná situácia "ZŠ Holčíkovce - vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien" Detail
362021
(Faktúra prijatá)
20.02.2021 216.00 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice nádoby 120 l Detail
352021
(Faktúra prijatá)
20.02.2021 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 1/2021 Detail
342021
(Faktúra prijatá)
20.02.2021 92.00 ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 kancelárske potreby Detail
332021
(Faktúra prijatá)
20.02.2021 690.00 Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka porealizačné zameranie: Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel VO - časť 1 Detail
322021
(Faktúra prijatá)
20.02.2021 920.00 Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka porealizačné zameranie: Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel VO - časť 2 Detail
312021
(Faktúra prijatá)
20.02.2021 1380.00 Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka porealizačné zameranie: Rekonštrucia stĺpov a svietidiel VO - časť 3 Detail
302021
(Faktúra prijatá)
20.02.2021 292.34 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec správa verejného osvetlenia 2/2021 Detail
292021
(Faktúra prijatá)
20.02.2021 119.58 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie OcÚ 2021 Detail
282021
(Faktúra prijatá)
20.02.2021 36.53 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie MŠ 1/2021 Detail
272021
(Faktúra prijatá)
20.02.2021 30.00 IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice vykonanie ročnej účtovnej uzávierky Detail
262021
(Faktúra prijatá)
20.02.2021 43.20 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice komplex služieb 1/2021 Detail
252021
(Faktúra prijatá)
20.02.2021 261.66 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice odvoz a likvidácia odpadu obec 1/2021 Detail
242021
(Faktúra prijatá)
20.02.2021 74.00 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telekomunikačné služby Detail
232021
(Faktúra prijatá)
20.02.2021 500.00 TENDERKON, s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov verejné obstarávanie - stavebné práce - Havarijná situácia "ZŠ Holčíkovce - vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien" Detail
222021
(Faktúra prijatá)
17.02.2021 56.00 MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou strava s dovozom z reštaurácie Dobrá za 1/2021 Detail
212021
(Faktúra prijatá)
17.02.2021 64.28 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
202021
(Faktúra prijatá)
17.02.2021 75.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie - Holčíkovce 9038 Detail
192021
(Faktúra prijatá)
17.02.2021 328.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie - hospod. budova, ihrisko, dom nádeje, zdrav. str. Detail
182021
(Faktúra prijatá)
17.02.2021 404.99 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 1/2021 Detail
172021
(Faktúra prijatá)
17.02.2021 21.32 SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou pracovné ochranné prostriedky a spotrebný materiál Detail
162021
(Faktúra prijatá)
17.02.2021 15.00 EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou údržbársky materiál Detail
152021
(Faktúra prijatá)
17.02.2021 260.50 EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou údržbársky materiál Detail
142021
(Faktúra prijatá)
17.02.2021 38.40 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava odmena za verejný prenos zvukových záznamov vo verejnom rozhlase na rok 2021 Detail
132021
(Faktúra prijatá)
17.02.2021 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 2/2021 Detail
122021
(Faktúra prijatá)
17.02.2021 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 1/2021 Detail
112021
(Faktúra prijatá)
10.02.2021 1799.28 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina dodávka drevnej štiepky dňa 27.1.2021 Detail
102021
(Faktúra prijatá)
10.02.2021 1308.38 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina dodávka drevnej štiepky dňa 15.1.2021 Detail
92021
(Faktúra prijatá)
10.02.2021 32.00 MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou strava s dovozom z reštaurácie Dobrá v termíne 23.1. - celoplošné testovanie Detail
82021
(Faktúra prijatá)
10.02.2021 137.38 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telekomunikačné služby Detail
72021
(Faktúra prijatá)
10.02.2021 1200.00 K.A.A.C. spol. s r.o., M.R. Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou overenie účtovnej závierky za rok 2019 Detail
6/2021
(Faktúra prijatá)
10.02.2021 16.39 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Finančný spravodajca Detail
52021
(Faktúra prijatá)
10.02.2021 292.34 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec služba správy verejného osvetlenia za 1/2021 Detail
42021
(Faktúra prijatá)
09.02.2021 200.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora URBIS na rok 2021 Detail
32021
(Faktúra prijatá)
09.02.2021 620.00 Matej Babin OBERO, Třebíčska 1844/19, 066 01 Humenné rozhlasová ústredňa a koncový zosilovač Detail
22021
(Faktúra prijatá)
09.02.2021 2380.00 Marián Babin UNIPRIM, Třebíčska 1844/19, 066 01 Humenné oprava obecného rozhlasu a montáž novej rozhlasovej ústredne Detail
12021
(Faktúra prijatá)
09.02.2021 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
Zmluva o dielo č. 1/2021
(Zmluva)
08.02.2021 141323.81 GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou Havarijná situácia "ZŠ Holčíkovce - vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien" Detail
zo dňa 26.01.2021
(Zmluva)
08.02.2021 360.00 A. Tarasovičová Ľ. Huraiová Kúpna zmluva na p. č. 250/166 Detail
zo dňa 04.02.2021
(Zmluva)
08.02.2021 998.00 P. Madej Kúpna zmluva na p. č. 515/120 Detail
zo dňa 04.02.2021
(Zmluva)
08.02.2021 2240.00 J. Zuščák Kúpna zmluva na p. č. 672/42 Detail
zo dňa 4.2.2021
(Zmluva)
04.02.2021 1891.00 P. Čandik Kúpna zmluva na p. č. 515/117 Detail
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
01.02.2021 5800.00 JUDr. Marek Tkáč, 082 71 Lipany Zmluva o poskytovaní právnych služieb Detail
č.9/2020
(Uznesenie)
29.01.2021 0.00 Uznesenie č. 9/2020 zo dňa 14.12.2020 Detail
zo dňa 14.12.2020
(Zápisnica)
29.01.2021 0.00 Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 14.12.2020 Detail
3022020
(Faktúra prijatá)
27.01.2021 9.60 Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Detail
3012020
(Faktúra prijatá)
27.01.2021 360.00 Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov n/t verejné obstarávanie - vypracovanie PD pre stavbu "Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčíkovce" Detail
3002020
(Faktúra prijatá)
27.01.2021 53.96 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba energie 12/2020 - MŠ Detail
2992020
(Faktúra prijatá)
27.01.2021 131.16 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba energie 12/2020 - OcÚ Detail
zo dňa 11.01.2021
(Zmluva)
26.01.2021 2820.00 T. Sabol Kúpna zmluva na p. č. 606/137 ap. č. 606/138 Detail
1252020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 132.71 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie Detail
1242020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 386.13 Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie Detail
1232020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 74.15 Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 113 ročné zúčtovanie tepla Detail
1222020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 36.81 Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie Detail
1212020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 51.12 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie Detail
1202020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 58.62 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie Detail
1192020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 36.81 Jevčáková Mária, 094 05 Holčíkovce 42 vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie Detail
1182020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 73.88 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie Detail
1172020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 73.88 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie Detail
1162020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 73.88 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie Detail
1152020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 44.91 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie Detail
1142020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 155.81 Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie Detail
1132020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 110.70 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie Detail
1122020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 155.81 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie Detail
1112020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 155.81 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie Detail
1102020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 2302.82 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 zúčtovanie dodávky tepla za rok 2020 Detail
12.1.2021
(Zmluva)
15.01.2021 383.00 M. Filipák Kúpna zmluva na p. č. 250/175 Detail
2982020
(Faktúra prijatá)
13.01.2021 3616.39 CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3 servis kotla Detail
2972020
(Faktúra prijatá)
13.01.2021 75.98 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telekomunikačné služby Detail
2962020
(Faktúra prijatá)
13.01.2021 14.15 Vladimír Tabaka-Autocentral, Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou údržbársky materiál Detail
2952020
(Faktúra prijatá)
13.01.2021 501.88 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 12/2020 Detail
2942020
(Faktúra prijatá)
13.01.2021 37.40 MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov n.T. strava z reštaurácie Dobrá za 12/2020 Detail
2932020
(Faktúra prijatá)
13.01.2021 59.08 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
1092020
(Faktúra vystavená)
12.01.2021 26.40 Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 za odber vody 2020 Detail
1082020
(Faktúra vystavená)
12.01.2021 36.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 za odber vody 2020 Detail
1072020
(Faktúra vystavená)
12.01.2021 126.00 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 za odber vody 2020 Detail
Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu
(Zmluva)
12.01.2021 0.00 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice prenájom nádob na zber plastov Detail
zo dňa11.12.2020
(Zmluva)
12.01.2021 1740.00 M. Ondík Kúpna zmluva na diel 1 k p. č. 493/62 Detail
2922020
(Faktúra prijatá)
04.01.2021 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 12/2020 Detail
2912020
(Faktúra prijatá)
04.01.2021 381.92 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládku dňa 11.12.2020 Detail
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek KO
(Zmluva)
30.12.2020 0.00 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice zber a odvoz vytriedených zložiek KO Detail
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-20-2066_ZoD 2020/OBEC
(Zmluva)
30.12.2020 0.00 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice služby súvisiace s nakladaním s odpadmi - zber, odvoz a zneškodňovanie Detail
2902020
(Faktúra prijatá)
30.12.2020 600.00 Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov projektová dokumentácia - Občianska vybavenosť RO Domaša Poľany - Rekonštrukcia VO" Detail
2892020
(Faktúra prijatá)
30.12.2020 330.00 Ardekon, s.r.o., Vencová 40, 040 01 Košice poradenské služby pri verejnom obstarávaní - "Zber a zneškodnenie zmesového KO v obci Holčíkovce" Detail
2882020
(Faktúra prijatá)
29.12.2020 1080.00 DUVALO, s.r.o., Herlianska 1084, 093 03 Vranov n.T. údržbársky materiál - servisné práce Honka Detail
2872020
(Faktúra prijatá)
29.12.2020 999.00 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík, Borova 3295/36, 010 07 Žilina výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: Občianska vybavenosť RO Domaša Eva Detail
2862020
(Faktúra prijatá)
29.12.2020 93.60 INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 predplatné Obecné noviny na rok 2021 Detail
2852020
(Faktúra prijatá)
29.12.2020 140.81 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón a internet Detail
1062020
(Faktúra vystavená)
29.12.2020 500.00 IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica prenájom priestorov na uskladnenie stĺpov, káblov a svietidiel VO Detail
1052020
(Faktúra vystavená)
26.12.2020 2000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 12/2020 Detail
2842020
(Faktúra prijatá)
26.12.2020 787.19 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 refundácia výdavkov na chod kotolne za 1/2020 - 11/2020 Detail
2832020
(Faktúra prijatá)
26.12.2020 6.50 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 12/2020 Detail
2822020
(Faktúra prijatá)
26.12.2020 20.15 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady za odobratú stravu za 12/2020 Detail
2812020
(Faktúra prijatá)
26.12.2020 1190.00 Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka geodetické práce - verejné osvetlenie RO Domaša Eva Detail
2802020
(Faktúra prijatá)
26.12.2020 319.25 ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 kancelárske potreby Detail
zo dňa 18.12.2020
(Zmluva)
18.12.2020 10990.00 Mgr. S. Uhrín Kúpna zmluva na p. č. 326/74 Detail
zo dňa 18.12.2020
(Zmluva)
18.12.2020 14525.00 Ing. S. Uhrín Kúpna zmluva na p. č. 326/1 Detail
2792020
(Faktúra prijatá)
18.12.2020 211.20 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 11.12.2020 Detail
2782020
(Faktúra prijatá)
18.12.2020 92.96 Ing. Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n.T. znalecký posudok č. 110/2020 Detail
2772020
(Faktúra prijatá)
18.12.2020 92.96 Ing. Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n.T. znalecký posudok č. 109/2020 Detail
2762020
(Faktúra prijatá)
18.12.2020 292.34 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec služba správy verejného osvetlenia za 12/2020 Detail
2752020
(Faktúra prijatá)
18.12.2020 100.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 11/2020 a 12/2020 Detail
2672020
(Faktúra prijatá)
18.12.2020 51064.37 IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel VO - RO Domaša Eva - 2.čiastková faktúra Detail
1042020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 1114.83 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie - doúčtovanie preddavku za rok 2020 Detail
1032020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 96.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 preprava žiakov za rok 2020 Detail
1022020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 510.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 za vývoz TKO za rok 2020 Detail
1012020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 80.00 Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
1002020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 15.00 Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
992020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 15.00 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
982020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 15.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
972020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 15.00 Jevčáková Mária, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
962020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
952020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 18.00 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
942020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
932020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 26.00 Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
922020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 26.00 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
912020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
902020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
892020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 476.40 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 za odber vody za rok 2020 Detail
882020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
872020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 28.80 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné za odber vody za rok 2020 Detail
862020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 208.80 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava za odber vody za rok 2020 Detail
zo dňa 16.12.2020
(Zmluva)
16.12.2020 835.00 Mgr. F. Sukeľ Kúpna zmluva na p. č. 673/119 a p. č. 673/120 Detail
č. 8/2020
(Uznesenie)
15.12.2020 0.00 Uznesenie č. 8/2020 zo dňa 26.11.2020 Detail
zo dňa 26.11.2020
(Zápisnica)
15.12.2020 0.00 Zasadnutie OZ 26.11.2020 Detail
č. 4/2020
(Nariadenie)
15.12.2020 0.00 VZN obce Holčíkovce o miestnej dani z nehnuteľností Detail
č. 5/2020
(Nariadenie)
15.12.2020 0.00 VZN obce Holčíkovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Detail
zo dňa 14.12.2020
(Zmluva)
14.12.2020 1485.00 J. Porvazník, M. Krutková Kúpna zmluva na p. č. 551/243 a p. č. 551/246 Detail
zo dňa 14.12.2020
(Zmluva)
14.12.2020 592.00 L. Jurašková Malíková Kúpna zmluva na p. č. 606/141 Detail
zo dňa 14.12.2020
(Zmluva)
14.12.2020 1717.00 S. Dudová, V. Jarmoljuk, A. Bajcurová, F. Vardžík, E. Vardžíková, P. Popovič, D. Pyreň Kúpna zmluva na p. č. 250/171 Detail
2742020
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 328.80 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica n.V. batéria 12V 55Ah - multicar Detail
2732020
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 2900.00 JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany poskytovanie právnych služieb Detail
2722020
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 50.00 Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40 služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska za rok 2020 Detail
2712020
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 115.73 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrická energia OcÚ 11/2020 Detail
2702020
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 66.29 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrická energia MŠ 11/2020 Detail
2692020
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 68.00 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telekomunikačné služby za 11/2020 Detail
2682020
(Faktúra prijatá)
11.12.2020 57.80 MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov n.T. strava za 11/2020 Detail
2662020
(Faktúra prijatá)
11.12.2020 59.08 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 11/2020 Detail
2652020
(Faktúra prijatá)
11.12.2020 388.52 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 11/2020 Detail
2642020
(Faktúra prijatá)
11.12.2020 46.50 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady za stravu 11/2020 Detail
2632020
(Faktúra prijatá)
11.12.2020 15.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 11/2020 Detail
zo dňa 11.12.2020
(Zmluva)
11.12.2020 1218.00 S. Dudová Kúpna zmluva na p. č. 250/169 Detail
zo dňa 8.12.2020
(Zmluva)
08.12.2020 2349.00 M. Katuščák Kúpna zmluva na p. č. 309/131 a p.č. 309/132 Detail
852020
(Faktúra vystavená)
07.12.2020 2000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 vykurovanie 112020 Detail
zo dňa 7.12.2020
(Zmluva)
07.12.2020 429.20 M. Smolák, E. Smoláková Kúpna zmluva na p. č. 309/145 Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
04.12.2020 100.00 Bratko J. prenájom koní s postrojom Detail
Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
(Zmluva)
03.12.2020 948.00 Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 prepojenie www stránky obce na CUET Detail
842020
(Faktúra vystavená)
03.12.2020 920.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 refundácia nákladov spojených s maľbou šatní, spŕch, chodby a kabinetu Detail
832020
(Faktúra vystavená)
03.12.2020 935.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 refundácia nákladov spojených s opravou strechy šatne Detail
2622020
(Faktúra prijatá)
03.12.2020 945.60 Stell, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n. T. stavebný dozor na stavbe: Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce Detail
2612020
(Faktúra prijatá)
03.12.2020 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 prevádzka vodovodu 11/2020 Detail
2602020
(Faktúra prijatá)
03.12.2020 3452.40 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina dodávka drevnej štiepky Detail
2592020
(Faktúra prijatá)
03.12.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej
osoby pri ochrane osobných údajov
Detail
2582020
(Faktúra prijatá)
03.12.2020 120.00 osobnyudaj.sk - WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti Detail
2572020
(Faktúra prijatá)
03.12.2020 506.38 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládke dňa 11.11.2020 Detail
2562020
(Faktúra prijatá)
03.12.2020 43457.63 IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica elektroinštalačné práce - rekonštrukcia stĺpov a svietidiel RO Domaša Eva Detail
Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
01.12.2020 0.00 Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava poskytnutie tabletov a SIM kariet na SODB 2021 Detail
č.7/2020
(Uznesenie)
01.12.2020 0.00 Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 7.9.2020 Detail
822020
(Faktúra vystavená)
30.11.2020 80.00 Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 10/2020 Detail
812020
(Faktúra vystavená)
30.11.2020 2000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 10/2020 Detail
802020
(Faktúra vystavená)
30.11.2020 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 10/2020 Detail
792020
(Faktúra vystavená)
30.11.2020 15.00 Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2020 Detail
782020
(Faktúra vystavená)
30.11.2020 7.50 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2020 Detail
772020
(Faktúra vystavená)
30.11.2020 15.00 Jevčáková Mária, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2020 Detail
762020
(Faktúra vystavená)
30.11.2020 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2020 Detail
752020
(Faktúra vystavená)
30.11.2020 18.00 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2020 Detail
742020
(Faktúra vystavená)
30.11.2020 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2020 Detail
732020
(Faktúra vystavená)
30.11.2020 26.00 Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2020 Detail
722020
(Faktúra vystavená)
30.11.2020 26.00 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2020 Detail
712020
(Faktúra vystavená)
30.11.2020 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2020 Detail
702020
(Faktúra vystavená)
30.11.2020 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2020 Detail
2542020
(Faktúra prijatá)
30.11.2020 63039.77 Remopel, s.r.o., Hollého 30, 083 01 Sabinov stavebné práce na zákazke: Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce Detail
2532020
(Faktúra prijatá)
30.11.2020 4100.00 Ing. Milan Uhorščák, Kladzany 9, 094 21 Nižný Hrabovec rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu - projektová dokumentácia Detail
2522020
(Faktúra prijatá)
30.11.2020 316.00 JAGRES, s.r.o., 094 22 Nižný Hrušov 307 stavebné práce pri realizácii miestnej komunikácie Detail
2512020
(Faktúra prijatá)
30.11.2020 130.34 ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 kancelárske potreby Detail
2502020
(Faktúra prijatá)
30.11.2020 139.18 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón a internet Detail
2492020
(Faktúra prijatá)
30.11.2020 960.00 Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka geodetické práce Detail
2482020
(Faktúra prijatá)
30.11.2020 1410.00 Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka geodetické práce Detail
Zápisnica OZ zo dňa 7.9.2020
(Zápisnica)
27.11.2020 0.00 Zasadnutia OZ zo dňa 7.9.2020 Detail
Kúpna zmluva zo dňa 18.11.2020
(Zmluva)
25.11.2020 1891.00 J. Hirjak, M. Hirjaková, M. Klapáč, R. Štefanko, E. Gazdiková Kúpna zmluva na p. č. 250/172 Detail
2462020
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 209.28 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 11.11.2020 Detail
2472020
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 292.34 Ecoled Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec služby správy verejného osvetlenia Detail
2452020
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 87.25 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie MŠ 10/2020 Detail
2442020
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 120.38 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie OcÚ 10/2020 Detail
2432020
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 63.00 MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov n.T. strava z reštaurácie Dobrá - testovanie COVID-19 Detail
2422020
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 65.00 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón 10/2020 Detail
2412020
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 62.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 réžijné náklady na stravu 10/2020 Detail
2402020
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 20.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 10/2020 Detail
2392020
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 406.93 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody 10/2020 Detail
2382020
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 47.56 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava matričné tlačivá Detail
zo dňa 19.11.2020
(Zmluva)
19.11.2020 510.00 D. Gočik A. Gočiková Kúpna zmluva na pozemok p. č. 628/111 Detail
zo dňa 19.11.2020
(Zmluva)
19.11.2020 568.00 V. Hojerová Zámenná zmluva na pozemky diel 9 k p. č. 250/167 za diel 3, diel 12 k p. č. 250/7, diel 18 k p. č. 250/164 Detail
692020
(Faktúra vystavená)
10.11.2020 180.00 R.J.R., s.r.o., Stakčínska 141, 069 01 Snina údržba pozemkov p.č. 464/4 a 464/3 počas LTS Detail
682020
(Faktúra vystavená)
10.11.2020 422.35 Zamdo, s.r.o., 094 21 Kladzany 42 vývoz a manipulácia s odpadom za 6/2020 - 8/2020 Detail
672020
(Faktúra vystavená)
10.11.2020 188.55 Nízkoenergetické stavby, s.r.o., Veselá 4, 080 01 Prešov vývoz a manipulácia s odpadom za 7/2020 - 9/2020 Detail
2372020
(Faktúra prijatá)
10.11.2020 484.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energie za 1.9.2020-30.11.2020 Detail
2362020
(Faktúra prijatá)
10.11.2020 79.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia RO od 1.9.2020-30.11.2020 Detail
2352020
(Faktúra prijatá)
10.11.2020 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 10/2020 Detail
2342020
(Faktúra prijatá)
10.11.2020 66.50 MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou strava s dovozom pre celoplošné testovanie 1. kolo Detail
2332020
(Faktúra prijatá)
10.11.2020 122.40 MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou obedy z reštaurácie Dobrá za 10/2020 Detail
2322020
(Faktúra prijatá)
10.11.2020 32.00 ALDA Vranov n.T., s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 dezinfekčný prostriedok ISOLDA 5l Detail
2312020
(Faktúra prijatá)
10.11.2020 66.88 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
2302020
(Faktúra prijatá)
04.11.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
2292020
(Faktúra prijatá)
04.11.2020 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu Detail
2282020
(Faktúra prijatá)
04.11.2020 142.66 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón a internet Detail
2272020
(Faktúra prijatá)
04.11.2020 366.06 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládku TKO dňa 13.10.2020 Detail
2262020
(Faktúra prijatá)
04.11.2020 888.04 EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou údržbársky materiál - oprava Honka Detail
2252020
(Faktúra prijatá)
04.11.2020 3349.58 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina dodávka drevnej štiepky Detail
2242020
(Faktúra prijatá)
04.11.2020 233.28 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 13.10.2020 Detail
2232020
(Faktúra prijatá)
04.11.2020 292.34 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec verejné osvetlenie za 10/2020 Detail
2222020
(Faktúra prijatá)
04.11.2020 1580.00 JAGRES, s.r.o., 094 22 Nižný Hrušov 307 úprava miestnej komunikácie RO Domaša Detail
zo dňa 13.10.2020
(Zmluva)
02.11.2020 2958.00 Ing. Š. Dzivák Kúpna zmluva na parc. č. 606/4 Detail
Zmluva o dielo č.1/10/2020
(Zmluva)
28.10.2020 11300.00 Ing. Milan Uhorščák, 094 21 Kladzany 9 vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčíkovce" Detail
zo dňa 05.10.2020
(Zmluva)
23.10.2020 4526.00 Ľ. Tóth Kúpna zmluva na p. č. 551/121, 551/275, 551/124 Detail
2212020
(Faktúra prijatá)
19.10.2020 102.71 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie za 9/2020 - OcÚ Detail
2202020
(Faktúra prijatá)
19.10.2020 75.70 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie za 9/2020 - MŠ Detail
2192020
(Faktúra prijatá)
19.10.2020 83.51 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina predplatné časopisu Práca, mzdy a odmeňovanie na rok 2021 Detail
2182020
(Faktúra prijatá)
19.10.2020 59.23 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
2172020
(Faktúra prijatá)
19.10.2020 56.00 Sponka, s.r.o., Štefánikova 817, 020 01 Púchov kancelárske potreby Detail
2162020
(Faktúra prijatá)
19.10.2020 35.00 Danka Tkáčová, DM - SERVIS, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany ročný licenčný poplatok programu Kataster 2020 Detail
2152020
(Faktúra prijatá)
19.10.2020 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
2142020
(Faktúra prijatá)
19.10.2020 424.17 CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3 servisné práce a riadiaca jednotka AMAP99 - kotol na biomasu Detail
2132020
(Faktúra prijatá)
19.10.2020 144.02 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón a internet Detail
2122020
(Faktúra prijatá)
19.10.2020 102.00 MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou obedy s dovozom za 9/2020 Detail
2112020
(Faktúra prijatá)
19.10.2020 65.00 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telefón Detail
2102020
(Faktúra prijatá)
19.10.2020 388.05 CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3 Terminál APT 130 - náhradný diel pre kotol na biomasu Detail
2092020
(Faktúra prijatá)
19.10.2020 230.00 Martin Pivovarský, Fučíkova 418/56, 087 01 Giraltovce oprava traktora Detail
zo dňa 13.10.2020
(Zmluva)
13.10.2020 4362.00 J. Pastier Kúpna zmluva na parc. č. 551/290 Detail
zo dňa 12.10.2020
(Zmluva)
12.10.2020 3182.00 ENERGOTRADING, s.r.o., Lúčna 831/83, Vranov nad Topľou Kúpna zmluva na parc. č. 672/52 Detail
zo dňa 09.10.2020
(Zmluva)
09.10.2020 151.00 P. Demčáková, D. Petro Kúpna zmluva na parc. č. 225/216 Detail
zo dňa 09.10.2020
(Zmluva)
09.10.2020 3967.00 M. Liška a K. Lišková Kúpna zmluva na parc. č. 551/272 a 551/273 Detail
2082020
(Faktúra prijatá)
08.10.2020 37.88 Peter Jurík - L I S A, 925 06 Čierna Voda 390 prezentácia obce Detail
2072020
(Faktúra prijatá)
08.10.2020 19.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 9/2020 Detail
2062020
(Faktúra prijatá)
08.10.2020 58.90 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady za odobratú stravu 9/2020 Detail
2052020
(Faktúra prijatá)
08.10.2020 484.80 VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica skladaná mapa a mapa na plastovej tabuli Detail
2042020
(Faktúra prijatá)
08.10.2020 391.43 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 9/2020 Detail
2032020
(Faktúra prijatá)
08.10.2020 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu Detail
2022020
(Faktúra prijatá)
08.10.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane OÚ Detail
Zmluva o dodávke tepla
(Zmluva)
01.10.2020 2000.00 ZŠ Holčíkovce 44, Holčíkovce č. 44 Dodávka tepla do ZŠ Holčíkovce Detail
2012020
(Faktúra prijatá)
30.09.2020 131.40 Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice inzercia Korzár Detail
2002020
(Faktúra prijatá)
30.09.2020 28.66 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava Hosting MINIMUM Detail
zo dňa 24.09.2020
(Zmluva)
24.09.2020 4640.00 J. Mitaľ Kúpna zmluva na p. č. 309/144 Detail
1992020
(Faktúra prijatá)
23.09.2020 809.60 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládke dňa 11.9.2020 Detail
1982020
(Faktúra prijatá)
23.09.2020 16.00 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina odborné publikácie Detail
1972020
(Faktúra prijatá)
23.09.2020 7088.14 Jozef Kovalčík - KOVEX, s.r.o., Sokolovská 1639/10, 091 01 Stropkov - Sitník oprava strechy a maliarske práce v šatniach pri telocvični ZŠ Detail
1962020
(Faktúra prijatá)
23.09.2020 393.60 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 11.9.2020 Detail
1952020
(Faktúra prijatá)
23.09.2020 1833.00 GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. geodetické práce Detail
1942020
(Faktúra prijatá)
23.09.2020 123.46 Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 tonery do tlačiarne Brother Detail
1932020
(Faktúra prijatá)
23.09.2020 118.46 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice odber elektriny OcÚ 8/2020 Detail
1922020
(Faktúra prijatá)
23.09.2020 40.88 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice odber elektriny MŠ za 8/2020 Detail
1912020
(Faktúra prijatá)
23.09.2020 125.80 MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou odobratá strava za 8/2020 Detail
22.09.2020
(Zmluva)
22.09.2020 1148.00 G. Šuľák Kúpna zmluva na p. č. 283/321 a p. č. 283/322 Detail
zo dňa 21.09.2020
(Zmluva)
21.09.2020 708.00 P. Macurák, Š. Macuráková Kúpna zmluva na p. č. 673/112 a p.č. 673/113 Detail
652020
(Faktúra vystavená)
17.09.2020 150.00 Jachtklub Akademik TU KE, Watsonova 4 A, 040 01 Košice parkovanie áut na obecných pozemkoch počas podujatia Detail
642020
(Faktúra vystavená)
17.09.2020 300.00 aquAmax, s.r.o., J. Hagaru 9, 835 51 Bratislava údržba plochy a zber TKO Detail
632020
(Faktúra vystavená)
17.09.2020 50.00 aquAmax, s.r.o., J. Hagaru 9, 835 51 Bratislava kontrola parkovacích plôch Detail
zo dňa 16.9.2020
(Zmluva)
16.09.2020 882.00 F. Vardžík, E. Vardžíková Kúpna zmluva na p. č. 250/170 Detail
zo dňa 16.9.2020
(Zmluva)
16.09.2020 360.00 D. Michalov, M. Michalová Kúpna zmluva na p. č. 551/282 Detail
1902020
(Faktúra prijatá)
12.09.2020 65.00 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telefón Detail
1892020
(Faktúra prijatá)
12.09.2020 292.34 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec služba správy verejného osvetlenia za 9/2020 Detail
1882020
(Faktúra prijatá)
12.09.2020 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 8/2020 Detail
1872020
(Faktúra prijatá)
12.09.2020 356.54 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 8/2020 Detail
1862020
(Faktúra prijatá)
12.09.2020 265.00 NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice molitánová zostava pre MŠ Detail
1852020
(Faktúra prijatá)
12.09.2020 59.08 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
1842020
(Faktúra prijatá)
12.09.2020 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 8/2020 Detail
1832020
(Faktúra prijatá)
12.09.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
1822020
(Faktúra prijatá)
12.09.2020 119.00 NAY, a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava jednodverová chladnička Hisense - MŠ Detail
1812020
(Faktúra prijatá)
12.09.2020 152.35 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón a internet Detail
zo dňa 10.09.2020
(Zmluva)
10.09.2020 1044.00 A. Dravecká Kúpna zmluva na parc. č. 493/89 Detail
č. 6/2020
(Uznesenie)
09.09.2020 0.00 Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 6/2020 Detail
Zápisnica OZ zo dňa 9.9.2020
(Zápisnica)
09.09.2020 0.00 Zasadnutie OZ dňa 6.8.2020 Detail
č. 3/2020
(Nariadenie)
08.09.2020 0.00 VZN o určení spoločného školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Detail
zo dňa 08.09.2020
(Zmluva)
08.09.2020 9050.00 Ing. T. Oravcová Predaj parc. č. 515/116 Detail
Kúpno-zámenná zmluva
(Zmluva)
08.09.2020 17600.00 I. Kosturová Predaj p. č. 673/109, zámena p. č. 673/110 za p. č. 673/111 Detail
622020
(Faktúra vystavená)
03.09.2020 150.00 Združenie miest a obci Vranovského okresu, ul. Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou preprava starostov ZMO VR Detail
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
(Zmluva)
02.09.2020 0.00 ZŠ Holčíkovce 44, Holčíkovce č. 44 Nájomná zmluva na os. auto Opel Vectra Detail
zo dňa 28.08.2020
(Zmluva)
28.08.2020 603.00 M. Pasternák, M. Pasternáková Kúpna zmluva na p. č. 309/133 Detail
zo dňa 25.08.2020
(Zmluva)
25.08.2020 928.00 A. Molnár Kúpna zmluva na diely 1, 10, 11 k parcele 250/6 Detail
zo dňa 25.08.2020
(Zmluva)
25.08.2020 3875.00 M. Ondík Kúpna zmluva na parc. č. 493/62 Detail
1802020
(Faktúra prijatá)
19.08.2020 540.48 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 11.8.2020 Detail
1792020
(Faktúra prijatá)
19.08.2020 1561.86 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládku TKO dňa 11.8.2020 Detail
1782020
(Faktúra prijatá)
19.08.2020 26.40 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Finančný spravodajca ročník 2021 - preddavok Detail
1772020
(Faktúra prijatá)
19.08.2020 292.34 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec služby správy verejného osvetlenia za 8/2020 Detail
1762020
(Faktúra prijatá)
19.08.2020 142.80 MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou odber stravy z reštaurácie Dobrá za 7/2020 Detail
1752020
(Faktúra prijatá)
19.08.2020 101.46 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 7/2020 OcÚ Detail
1742020
(Faktúra prijatá)
19.08.2020 32.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 7/2020 MŠ Detail
1732020
(Faktúra prijatá)
19.08.2020 2843.21 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov vysprávky asfaltovou emulziou - turbo v RO Domaša Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
19.08.2020 186.00 J. Beličáková, M Virbová Kúpna zmluva na parc. č. 309/130 Detail
Zmluva o poskytnutí služieb Stavebného dozoru č. 1/2020
(Zmluva)
17.08.2020 945.60 STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n.T. stavebný dozor pre stavebné práce realizované v rámci projektu: "Rekonštrukcia základnej školy" Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
17.08.2020 2517.00 L. Oravcová Kúpna zmluva na parc. č. 493/87 Detail
1612020
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 67.32 DATATRADE, s.r.o., Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce profi prístup na obce.info na obd. 7.8.2020 - 7.8.2021 Detail
1602020
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 714.00 JUDr. Štefan Šviderský, súdny exekútor, ul. Hronského 1811, 093 45 Vranov n.T. trovy starých exekúcií Detail
1722020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 71.00 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telekomunikačné služby Detail
1712020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 506.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba energie za obd. 1.6.2020 - 31.8.2020 Detail
1702020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 79.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina VO RO Domaša od 1.6.2020 - 31.8.2020 Detail
1692020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 389.48 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 7/2020 Detail
1682020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 činnosť ABT a TPO za 7/2020 Detail
1672020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 59.22 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
1662020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 96.00 Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 licenčný poplatok za obdobie 1.8.2020 - 31.7.2021 Detail
1652020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 57.90 SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou spotrebný materiál Detail
1642020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 7/2020 Detail
1632020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 8/2020 Detail
1622020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 112.00 EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou spotrebný materiál dielňa Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
11.08.2020 986.00 A. Lešková Kúpna zmluva na pozemok p. č. 250/161 Detail
612020
(Faktúra vystavená)
07.08.2020 358.71 Martin Duda, Komenského 2665, 069 01 Snina vývoz, manipulácia a uloženie odpadu 3 t. Detail
602020
(Faktúra vystavená)
06.08.2020 1230.00 JACHTKLUB Akademik TU, Watsonova 4/A, 040 01 Košice ročné nájomné na základe nájomnej zmluvy Detail
592020
(Faktúra vystavená)
06.08.2020 61.75 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 refundácia nákupu pracovného oblečenia a obuvy Detail
1482020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 68.70 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
1592020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 183.03 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládke dňa 10.7.2020 Detail
1582020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 141.46 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón a internet Detail
1572020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 902.34 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládke dňa 10.7.2020 Detail
1562020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 565.44 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 10.7.2020 Detail
1552020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 292.34 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec služba správy verejného osvetlenia Detail
1542020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 360.00 Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov n.T. verejné obstarávanie zákazky: Občianska vybavenosť RO Domaša Eva Detail
1532020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 129.60 Siettex, s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou parkovacia tabuľa Detail
1522020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 61.75 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou, Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou pracovné oblečenie Detail
1512020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 129.27 ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 kancelárske potreby Detail
1502020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 75.68 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektriny MŠ za 06/2020 Detail
1492020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 151.66 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektriny OcÚ za 06/2020 Detail
Nájomná zmluva ATU
(Zmluva)
21.07.2020 1230.00 JACHTKLUB ATU Košice, Watsonova 4/A 040 01 Košice Nájom pozemkov parc. č. 672/17 a časť parc. č. 672/1 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
15.07.2020 568.00 M. Makarová Kúpna zmluva na pozemok diel 1 k parc. č. 551/38 Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
14.07.2020 170.00 J. Nedzbala Nájom stroja Detail
1472020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 148.01 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vývoz obsahu žúmp Detail
1462020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 600.00 Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov prepracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel VO Domaša - Eva Detail
1452020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 434.06 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 6/2020 Detail
1442020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 100.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
1432020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 59.54 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava internet Detail
1422020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 35.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce stravné za 6/2020 Detail
1412020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 108.50 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za odobratú stravu za 6/2020 Detail
1402020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 prevádzkovanie vodovodu za obdobie 6/2020 Detail
1392020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 131.30 SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou spotrebný materiál Detail
1382020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
1372020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 1903.66 UNIKONT Slovakia, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom servisné práce na vozidle MULTICAR Detail
1362020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 165.00 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina ročný prístup - Verejná správa SR Detail
1352020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 275.27 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec verejné osvetlenie Detail
1342020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 148.16 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón a internet Detail
1332020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 127.50 EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou údržbársky materiál Detail
Zámenná zmluva
(Zmluva)
10.07.2020 1380.00 M. Nemec, P. Nemcová Zámena pozemkov diel 1 k 515/1 za 515/111 Detail
zo dňa 03.07.2020
(Zmluva)
03.07.2020 754.00 A Dravecká Kúpna zmluva na pozemok p. č. 493/85 Detail
zo dňa 02.07.2020
(Zmluva)
02.07.2020 8160.00 D. Šepeľová Kúpna zmluva na pozemky p. č. 464/158; 464/230 Detail
zo dňa 02.07.2020
(Zmluva)
02.07.2020 2460.00 S. Bonkalo Kúpna zmluva na pozemky p. č. 551/276; 551/277; diel 2 k 551/37 a diel 11 k 551/37 Detail
zo dňa 02.07.2020
(Zmluva)
02.07.2020 325.00 J. Kurej Kúpna zmluva na pozemok p. č. 551/55 Detail
zo dňa 02.07.2020
(Zmluva)
02.07.2020 2239.00 Š. Zahorjan Kúpna zmluva na pozemok p. č. 309/126 Detail
č. 5/2020
(Uznesenie)
30.06.2020 0.00 Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 5/2020 Detail
Zápisnica OZ zo dňa 16.6.2020
(Zápisnica)
30.06.2020 0.00 Zasadnutie OZ zo dňa 16.06.2020 Detail
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
(Zmluva)
24.06.2020 0.00 FÚRA, s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu Detail
1322020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 228.00 Siettex, s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou tabule - parkovné Detail
1312020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 954.81 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládke dňa 11.6.2020 Detail
1302020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 85.50 MUSICA LITURGICA, s.r.o., Šafránová 5, 811 02 Bratislava publikácia pre predškolákov Detail
1292020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 391.68 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom Detail
1282020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 2900.00 JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina39, 082 71 Lipany poskytovanie právnych služieb Detail
1272020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 455.74 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládku dňa 28.5.2020 Detail
1262020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 109.25 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie za máj 2020 - OcÚ Detail
1252020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 43.07 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie za máj 2020 - MŠ Detail
1242020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 66.93 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telekomunikačné služby Detail
1232020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 300.00 Ing. Marián Onderko, Veterná 986, Vranov nad Topľou znalecký posudok Detail
1222020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 57.46 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
1212020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzke vodovodu Detail
1202020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 373.02 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody 5/2020 Detail
Zmluva o vývoze TKO rok 2020
(Zmluva)
09.06.2020 0.00 ROKO RO, s.r.o., Lúčna 825/10, 093 01 Vranov n. T. vývoz TKO z prevádzky: Pizzeria Palermo Detail
1192020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 6/2020 Detail
1182020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 196.80 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 28.5.2020 Detail
1172020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 610.13 SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou nákup údržbarského materiálu a krovinorez FS 240 Detail
1162020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 151.37 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón a internet Detail
1152020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 226.40 EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou údržbársky materiál Detail
1142020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 275.27 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec služby správy verejného osvetlenia za 05/2020 Detail
1132020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 13.67 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica tlač a dodanie poštového peňažného poukazu Detail
1122020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 500.00 RENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov realizácia verejného obstarávania na realizáciu prác a dodávok "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" Detail
1112020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 1379.13 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládku dňa 12.5.2020 Detail
1102020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 557.76 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 12.5.2020 Detail
1092020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 23.50 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina publikácia - "Odpady s komentárom" Detail
1082020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 76.60 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba energie za 4/2020 - MŠ Detail
1072020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 107.26 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektriny za 04/2020 Detail
1062020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 27.91 ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava vernostná licencia pre 1 PC na 1 rok Detail
1052020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 200.00 Ing. Emil Rarog, Záhradná 6, 066 01 Humenné vypracovanie znaleckého posudku na pozemok 515/88 Detail
1042020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 2067.00 GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. vyhotovenie GP a vytýčenie Cyklochodníka z RO Eva na RO Poľany Detail
služba SMS eP
(Zmluva)
02.06.2020 0.00 MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava zabezpečenie prevádzky systému predaja parkovného prostredníctvom SMS Detail
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
02.06.2020 0.00 KuboCar, s.r.o., 067 22 Ohradzany 234 vývoz TKO z prevádzky Kemp Eva Detail
582020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
572020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 80.00 Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
562020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 15.00 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
552020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 15.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
542020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 15.00 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
532020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
522020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 18.00 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
512020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
502020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 18.00 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
492020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 26.00 Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
482020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 26.00 Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
472020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
462020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
zo dňa 25.05.2020
(Zmluva)
26.05.2020 0.00 GRUND VRANOV N. T., s.r.o. , Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou Zmluva o zrušení predkupného práva na pozemok p. č. CKN 11/8 a budovy s. č. 42, 138 Detail
č. 4/2020
(Uznesenie)
25.05.2020 0.00 Uznesenie OZ zo dňa 15.05.2020 Detail
Zápisnica OZ zo dňa 15.5.2020
(Zápisnica)
25.05.2020 0.00 Zasadnutie OZ zo dňa 15.05.2020 Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. RZ-21-05-2020
(Zmluva)
25.05.2020 63039.77 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" podľa výšky dotácie na r. 2020 Detail
Zmluva o dielo č. RZ-21-05-2020
(Zmluva)
25.05.2020 119817.77 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov vykonanie stavebných prác: "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" Detail
Zmluva o dielo č. 20044_MO
(Zmluva)
22.05.2020 105170.35 IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica zhotovenie diela - stavba "Občianska vybavenosť rekreačného strediska Domaša Eva - SO 01 - Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel verejného osvetlenia Detail
Zmluva o grantovom účte ZŠ Holčíkovce
(Zmluva)
19.05.2020 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina zriadenie účtu pre príjem a čerpanie dotácií z Environmentálneho fondu - Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce Detail
19.5.2020
(Zmluva)
19.05.2020 9050.00 T. Oravcová parcela č. 515/88 ostatná plocha o výmere 362 m2 Detail
19.05.2020
(Zmluva)
19.05.2020 1884.00 L. Čonka parcela č. 628/91 ostatná plocha o výmere 199 m2; parcela č. 692/8 zastavaná plocha o výmere 28 m2 Detail
č.2/2020
(Nariadenie)
15.05.2020 0.00 VZN o dočasnom parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v rekreačnej oblasti Domaša Holčíkovce časť Poľany a Eva Detail
1032020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 214.80 CBS spol, s. r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica Aerovideo jar/leto 2020 - obec Holčíkovce Detail
1022020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 506.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie za marec - máj 2020 Detail
1012020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 79.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie za marec - máj 2020 RO Domaša Detail
1002020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 70.87 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telekomunikačné služby Detail
992020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 648.00 SandT, s.r.o., Medvedzie 124/9-14, 027 44 Tvrdošín prevodovka repas - Opel Vectra Detail
982020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 207.12 DUVALO, s.r.o., Herlianska 1084, 093 03 Vranov n.T. oprava kosačky Honda Detail
972020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 411.78 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 4/2020 Detail
962020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 240.00 Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 licenčný poplatok za obd. 1.5.2020 - 30.4.2021 Detail
952020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 4/2020 Detail
942020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 61.03 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
932020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
922020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 prevádzka infraštrukturálneho majetku obce za obd. 4/2020 Detail
912020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 116.86 SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou spotrebný materiál Detail
902020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 375.36 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 14.4.2020 Detail
892020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 111.58 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón a internet Detail
882020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 360.00 Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov n.T. realizácia VO Parkoviská Holčíkovce Detail
872020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 687.58 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládku 14.4.2020 Detail
0523//VSD/2020
(Zmluva)
11.05.2020 0.00 VSD, a.s., Mlynská 31, Košice Zmluva o zriadení vecného bremena na p. č. 464/157; 464/159; 672/1 Detail
452020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 1430.48 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 za služby kuriča za obdobie 1.1. - 30.4.2020 Detail
442020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 4000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 za odber tepla za marec a apríl 2020 Detail
432020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné za odber tepla za marec 2020 Detail
422020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 80.00 Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 za odber tepla za marec 2020 Detail
412020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 15.00 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
402020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 15.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
392020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 15.00 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
382020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
372020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 18.00 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
362020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
352020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 18.00 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
342020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 26.00 Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
332020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 26.00 Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
322020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
312020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
0491/VSD/2020
(Zmluva)
24.04.2020 0.00 VSD, a.s., Mlynská 31, Košice Zmluva o zriadení vecného bremena na p. č. 551/1; 551/131; 551/132 Detail
č. 0529/VSD/2020
(Zmluva)
24.04.2020 0.00 VSD a.s., Mlynská 31 042 91 Košice Zriadenie vecného bremena na p. č. 673/1 Detail
03.04.2020
(Zmluva)
20.04.2020 5208.40 Liptáková, Zubko, Švec-Bilý, Varga, Malý, Beránek, Tárnok viď zmluva Detail
862020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 219.34 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice nedoplatok za energiu za jan. - mar. 2020 MŠ Detail
852020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 118.62 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektriny za 3/2020 OcÚ Detail
842020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 150.00 AUTOOPRAVY Geci Borov, s.r.o., Podhrunkovská 2635/1A, 093 02 Vranov nad Topľou oprava vozidla Citroen Jumper Detail
832020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
822020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 405.12 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 31.3.2020 Detail
812020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 624.74 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládku TKO Detail
802020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 275.27 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec služba správy verejného osvetlenia Detail
792020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 318.11 IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice STP APV Winkons, WinPam, WinIbeu, Winmatri Detail
782020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 7.30 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica tlačivá pre MŠ Detail
772020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 400.00 GAZi - statika stavieb, s.r.o., Rázusova 25, 040 01 Košice statický posudok na obecný most k IBV Detail
762020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 74.67 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telefón Detail
752020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 429.22 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 3/2020 Detail
742020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 60.38 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava za telekomunikačné služby Detail
732020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa služba - zverejňovanie dokumentov Detail
722020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 3/2020 Detail
712020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
702020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 18.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 3/2020 Detail
692020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 55.80 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady za odobratú stravu Detail
682020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 1260.00 Ing. Juraj Zeleňák - JuZel, 094 21 Nižný Hrabovec 4 bavlnené dvojvrstvové rúška Detail
672020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 38.40 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava odmeny umelcom za verejný prenos cez verejný rozhlas Detail
662020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 9.91 Obec Ďapalovce, Ďapalovce 136, 094 05 Holčíkovce nákup tlačív Detail
652020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 549.09 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládku TKO Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
15.04.2020 20000.00 M. Onderková parc. č. 551/259 zastavaná plocha o výmere 350 m2, parc. č. 551/260 zastavaná plocha o výmere 347 m2, parc. č. 551/266 zastavaná plocha o výmere 677 m2 Detail
č. 3/2020
(Uznesenie)
08.04.2020 0.00 Zo zasadnutia OZ dňa 24.03.2020 Detail
Zápisnica OZ zo dňa 24.3.2020
(Zápisnica)
08.04.2020 0.00 zasadnutie OZ dňa 24.03.2020 Detail
Dodatok č.1
(Zmluva)
06.04.2020 0.00 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačaská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Dodatok č. 1 zo dňa 26.3.2020 k Poistnej zmluve č.:2407087175 Detail
č.2/2020
(Uznesenie)
03.04.2020 0.00 Zo zasadnutia OZ 24.02.2020 Detail
Zápisnica OZ zo dňa 24.2.2020
(Zápisnica)
03.04.2020 0.00 Zasadnutie OZ zo dňa 24.02.2020 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
02.04.2020 3175.00 K. Mértenová pozemok p.č. C KN 283/242 - ostatná plocha o výmere 127 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.03.2020 1624.00 L. Dravecký p.č. 250/155 - zastavaná plocha o výmere 140 m2 Detail
642020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 122.94 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón Detail
632020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 6.50 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice opravná faktúra za 2/2020 Detail
622020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 7.40 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice opravná faktúra za 1/2020 Detail
612020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 8.28 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice opravná faktúra 12/2019 Detail
602020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 7.88 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice opravná faktúra za 11/2019 Detail
592020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 275.27 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec služby správy verejného osvetlenia Detail
582020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 250.56 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 11.3.2020 Detail
572020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 177.50 ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 kancelárske potreby a spotrebný materiál Detail
562020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 84.50 SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou náhradné diely píly Detail
552020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 200.00 Ing. Emil Rarog, Záhradná 6, 066 01 Humenné znalecký posudok Detail
542020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 371.05 3H MOBIL, s.r.o., Lesnícka 3, 040 11 Košice servisná prehliadka Citroen Jumper Detail
532020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 12700.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice pripojenie OM Detail
522020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 980.00 Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov projektová dokumentácia: "Občianska vybavenosť rekreačného strediska Domaša Eva" Detail
VZN č. 1/2020
(Nariadenie)
25.03.2020 0.00 O ochrannom pásme pohrebiska Detail
302020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné za odber tepla za 2/2020 Detail
292020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 80.00 Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 za odber tepla za 2/2020 Detail
282020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 15.00 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
272020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 15.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
262020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 15.00 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
252020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
242020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 18.00 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
232020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
222020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 18.00 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
212020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 26.00 Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
202020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 26.00 Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
192020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
182020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
Dodatok č. 3
(Zmluva)
18.03.2020 0.00 NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Detail
512020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 123.64 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba energie za 2/2020 Detail
502020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 65.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce stravné za 2/2020 Detail
492020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 201.50 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za odobratú stravu za 2/2020 Detail
482020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 28.24 SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou reťaze STIHL Detail
472020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 464.45 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládke Detail
462020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 325.82 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 2/2020 Detail
452020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 65.60 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telefón Detail
442020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 38.00 EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou olej Detail
432020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 60.07 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
17.03.2020 2967.00 Kotůlková M. pozemok parcela C-KN č. 493/80 - ostatná plocha o výmere 129 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
10.03.2020 426.00 P. Porvazník odkúpenie podielov na parcele č. KN č. 40/101 Detail
Návrh poistnej zmluvy
(Zmluva)
06.03.2020 0.00 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačaská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Návrh poistnej zmluvy 2407259181 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
05.03.2020 1415.00 Motešický J. a Motešická M. novovytvorená parcela č. 672/29 - zastavaná plocha o výmere 98 m2 a p.č. 672/30 - zastavaná plocha o výmere 24 m2 Detail
č. 11/2020
(Objednávka vystavená)
04.03.2020 350.00 Ing. arch. Marko Vateha výkon stavebného dozoru pre dielo: "Občianska vybavenosť rekreačného strediska Domaša Eva" Detail
č. 4/2020
(Objednávka vystavená)
04.03.2020 980.00 Ing. Michal Kleban, A. Hlinku 1678/25 091 01 Stropkov Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Občianska vybavenosť rekreačného strediska Domaša Eva" Detail
422020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 96.00 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu Detail
412020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO za február 2020 Detail
402020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
392020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 798.00 Ing. Emil Rarog, Záhradná 6, 066 01 Humenné znalecký posudok 20/2020 Detail
382020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 179.00 EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou Konig bateria 12V/180Ah Detail
372020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 115.10 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón a internet Detail
362020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 66.50 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou, Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou pracovný odev a obuv Detail
352020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 70.00 PETINA Ingrid Lineková, Čeláre 90, 991 22 Bušince dekontaminácia chladiaceho zariadenia dom smútku Detail
342020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 171.00 Kleban, s.r.o., A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov servis verejného osvetlenia Detail
332020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 224.64 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom 12.2.2020 Detail
322020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 327.66 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládku TKO v Chotči Detail
312020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 27.96 IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice odborné práce Detail
302020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 156.60 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba energie za jan. 2020 Detail
292020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 2948.90 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina dodávka drevnej štiepky Detail
282020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 275.27 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec správa verejného osvetlenia Detail
272020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 300.00 AB-WOOD s.r.o., Vŕbová 15, 080 01 Prešov - Haniska výrub stromov a odvoz drevnej hmoty Detail
262020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 1200.00 K.A.A.C. spol. s r.o., M.R. Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou správa audítora Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.02.2020 2465.00 Balberčák T. p.č. 551/265 - zastavaná plocha o výmere 297 m2 Detail
172020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 80.00 Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
162020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
152020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 150.00 Združenie miest o obcí vranovského regiónu, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
142020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 15.00 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
132020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 15.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
122020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 15.00 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
112020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
102020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 18.00 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
92020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
82020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 18.00 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
72020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 26.00 Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
62020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 26.00 Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
52020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
42020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
32020
(Faktúra vystavená)
24.02.2020 2000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 2/2020 Detail
22020
(Faktúra vystavená)
24.02.2020 334.50 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 preprava žiakov na LKV Detail
12020
(Faktúra vystavená)
24.02.2020 130.50 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 preprava žiakov na LKV Detail
252020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 200.64 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom Detail
242020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 68.70 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telefón Detail
232020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 52.50 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce stravné za január 2020 Detail
222020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 162.75 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za odobratú stravu Detail
212020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 60.07 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava internet Detail
202020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 370.46 VVS, a.s., Komenského50, 042 48 Košice spotreba vody 1.1.2020-31.1.2020 Detail
192020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 79.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice dodávka elektrickej energie 1.1.2020-29.2.2020 RO Detail
182020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 456.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice dodávka elektrickej energie 1.1.2020-29.2.2020 Detail
172020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 169.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice dodávka elektriny 1.1.2020-29.2.2020 MŠ Detail
162020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 127.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 1/2020 Detail
152020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 96.00 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu Detail
142020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
132020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 973.61 JM Centrum, s.r.o., Bretejovce 151, 082 03 Lemešany vertikálne žalúzie Detail
122020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 699.00 GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. geodetické práce a aktualizácia SW kataster Detail
112020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 335.94 DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou nákup potravín na Zabíjačkové hody Detail
102020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 228.48 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom Detail
92020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 20.40 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Detail
82020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 637.12 Správa a údržba ciest PSK, Čemernianska 1031, 093 03 Vranov nad Topľou výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií Detail
72020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 116.46 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón a internet Detail
62020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 2631.89 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina dodávka drevnej štiepky Detail
52020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 275.27 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec správa verejného osvetlenia Detail
42020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 197.76 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 Odvoz a manipulácia s odpadom dňa 10.1.2020 Detail
32020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 258.21 DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou nákup potravín Zabíjačkové hody Detail
22020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 200.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora URBIS rok 2020 Detail
12020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
2992019
(Faktúra prijatá)
17.02.2020 9.60 Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Detail
2632019
(Faktúra prijatá)
17.02.2020 40390.39 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov rekonštrukcia MŠ - práce naviac Detail
2982019
(Faktúra prijatá)
17.02.2020 338.27 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice nedoplatok elektrina 2019 Detail
2972019
(Faktúra prijatá)
17.02.2020 148.86 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice nedoplatok elektrina MŠ Detail
2962019
(Faktúra prijatá)
17.02.2020 2.54 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice nedoplatok elektrina RO Domaša Detail
2952019
(Faktúra prijatá)
17.02.2020 140.95 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za december 2019 Detail
2942019
(Faktúra prijatá)
17.02.2020 32.57 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina finančný spravodajca ročník 2019 Detail
2932019
(Faktúra prijatá)
17.02.2020 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 činnosť ABT aTPO Detail
2922019
(Faktúra prijatá)
17.02.2020 415.12 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vodné za obd. 30.11.2019 - 31.12.2019 Detail
2912019
(Faktúra prijatá)
17.02.2020 77.00 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telekomunikačné služby Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
17.02.2020 1.00 Stanislav Mika kúpa pozemku p.č. 225/97 - ostatná plocha o výmere 863 m2 Detail
Dodatok č.1
(Zmluva)
14.02.2020 0.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 Dodatok č. 1 k zmluve č.28/2018 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
14.02.2020 4632.00 Andrea Hudecová pozemok p.č. 309/62 zastavaná plocha a nádvorie - 80 m2 a p.č. 309/40 zastavaná plocha a nádvorie - 113 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
13.02.2020 1500.00 Gabriel Šuľak stavby - sociálne zariadenie na pozemku p.č. 243/2 a žumpa na p.č. 243/3 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
11.02.2020 415.00 Ladislav Čonka pozemok p.č. 606/125 - ostatná plocha o výmere 50 m2 Detail
1182019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 229.76 Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1172019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 79.93 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1162019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 22.85 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1152019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 22.85 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1142019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 38.56 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1132019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 42.25 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1122019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 42.25 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1112019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 42.25 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1102019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 42.25 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1092019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 65.26 Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1082019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 96.71 Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1072019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 96.71 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1062019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 96.71 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
Zmluva o dielo 1/2020
(Zmluva)
31.01.2020 43101.71 STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou zhotovenie diela - stavby "Parkoviská Holčíkovce" Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
29.01.2020 1348.55 P. Porvazník, J. Porvazník, J. Porvazník, M. Porvazník odkúpenie spoluvlastníckych podielov na parcele E KN č. 40/101 Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
28.01.2020 280.00 FLEROF prenájom hudobných nástrojov Detail
Kúpna zmluva a zmluva o nájme priestorov
(Zmluva)
28.01.2020 560.00 Jozef Porvazník prenájom priestorov a predaj ošípanej Detail
č. 1/2020
(Uznesenie)
27.01.2020 0.00 Zo zasadnutia OZ zo dňa 23.01.2020 Detail
Zápisnica OZ zo dňa 23.1.2020
(Zápisnica)
27.01.2020 0.00 Zasadnutie OZ zo dňa 23.01.2020 Detail
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 2020
(Zmluva)
27.01.2020 5800.00 JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany poskytovanie právnych služieb Detail
č. 7/2019
(Uznesenie)
24.01.2020 0.00 zasadnutie OZ konané dňa 13.12.2019 Detail
Zápisnica OZ zo dňa 13.12.2019
(Zápisnica)
24.01.2020 0.00 zasadnutie OZ konané dňa 13.12.2019 Detail
Zmluva o zriadení vecného bremena 2078/2210/2019
(Zmluva)
24.01.2020 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice zriadenie vecného bremena na p.č. 692/1 a 606/125 Detail
1052019
(Faktúra vystavená)
16.01.2020 14.40 Roháč Ladislav, 094 05 Holčíkovce 42 odber vody za rok 2019 Detail
1042019
(Faktúra vystavená)
16.01.2020 27.60 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 odber vody za rok 2019 Detail
1032019
(Faktúra vystavená)
16.01.2020 27.60 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 odber vody za rok 2019 Detail
1022019
(Faktúra vystavená)
16.01.2020 16.80 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 odber vody za rok 2019 Detail
1012019
(Faktúra vystavená)
16.01.2020 44.40 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné odber vody za rok 2019 Detail
Zmluva
(Zmluva)
13.01.2020 1624.00 J. Pastier novovytvorená parcela C KN č. 551/263 zastavaná plocha o výmere 140 m2 Detail
2902019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 61.04 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
2892019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 96.00 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 12/2019 Detail
2882019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 415.00 Auto-Služby, Martin Stašák, 067 22 Ohradzany 234 ohňostroj Detail
2872019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 190.16 Remopel, s.r.o., Hollého 30, 083 01 Sabinov zneškodnenie odpadu skládkovaním Detail
2862019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 16135.28 KOOR Východ, s.r.o., Potočná 1A, 040 01 Košice Výstavba verejného osvetlenia v obci Holčíkovce - RO Domaša Eva Detail
2852019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 111.01 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón, internet Detail
2842019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 850.09 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 výdavky na chod kotolne pri ZŠ Holčíkovce Detail
2832019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 36.50 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce stravné za 12/2019 Detail
2822019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 113.15 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za odobratú stravu za 12/2019 Detail
2812019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 1644.00 GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. geodetické práce Detail
2802019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 121.87 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice dodávka el. energie za odb. 1.11.2019 - 20.11.2019 Detail
2792019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 272.64 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom Detail
2782019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 2892.96 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina dodávka drevnej štiepky 12/2019 Detail
2772019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 300.00 TDOZ, s.r.o., Námestie slobody 4, 066 01 Humenné stavebný dozor na stavbe "MŠ v obci Holčíkovce -stavebné úpravy v čase 16.11.2019-29.11.2019 Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
07.01.2020 280.00 Hudobná skupina Flerof prenájom hudobných nástrojov Detail
č. 6/2019
(Uznesenie)
03.01.2020 0.00 zasadnutie OZ dňa 28.11.2019 Detail
zasadnutie OZ dňa 28.11.2019
(Zápisnica)
03.01.2020 0.00 zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2019 Detail
Zámenná zmluva
(Zmluva)
30.12.2019 0.00 G. Šuľak, A. Šuľaková zámena parcely C KN č. 243/4 o výmere 811 m2 a parciel C KN č. 673/105 o výmere 238 m2 a 673/106 o výmere 331 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
30.12.2019 4200.00 M. Smolák, E. Smoláková novovytvorená parcela C KN č. 309/125 ostatná plocha o výmere 280 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
30.12.2019 7946.00 M. Baran, Bc.;Ľ. Baranová novovytvorený pozemok p.č. C KN č. 493/74 - ostatná plocha o výmere 548 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
30.12.2019 1555.00 F. Vavrek p.č. 464/243 - ostatná plocha 134 m2 Detail
1002019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 188.40 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava odber vody za rok 2019 Detail
992019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 506.40 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 odber vody za rok 2019 Detail
982019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 150.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 preprava žiakov za obdobie 09-12/2019 Detail
972019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 658.10 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 vývoz TKO za rok 2019 Detail
962019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 15.00 Roháč Ladislav, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
952019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 15.00 Roháč Ladislav, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
942019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 1168.26 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 práca kuriča za 09-12/2019 Detail
932019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 2000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 12/2019 Detail
922019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 118.60 Nízkoenergetické stavby, s.r.o., Veselá 4, 080 01 Prešov vývoz odpadu Detail
912019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 80.00 Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
902019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 15.00 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
892019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
882019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 15.00 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
872019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 15.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
862019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
852019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
842019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
832019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
822019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Zuzana Tomko - Kralová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
812019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
802019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
792019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
782019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 2000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
772019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 300.00 PeSt, s.r.o., prev. Pizza Adam, RO Domaša, Holčíkovce 281 vývoz odpadu z prevádzky v RO Domaša Detail
762019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
752019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 80.00 Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
742019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 15.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
732019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 15.00 Zuzana Tomko - Kralová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
722019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
712019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
702019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
692019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
682019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 81.20 Koprivňak Juraj, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 a voda Detail
672019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
662019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
652019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
642019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 2000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
2762019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 50.00 Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40 služby odbornej spôsobilosti za prevádzkovanie pohrebiska Detail
2752019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 275.27 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava služby správy verejného osvetlenia Detail
2742019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 60.07 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
2732019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 68.74 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
2722019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 59.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce stravné za 11/2019 Detail
2712019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 182.90 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za odobratú stravu Detail
2702019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 395.17 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 11/2019 Detail
2692019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 2900.00 JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany odmena za poskytovanie právnych služieb podľa zmluvy Detail
2682019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 178.50 Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 tonery tlačiareň Brother Detail
2672019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 37.74 Vladimír Tabaka-Autocentral, Čemernianska 39, 09303 Vranov n/T spotrebný materiál - dielňa Detail
2662019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 750.00 Maria Koprivňáková, 094 05 Rafajovce 44 za odpadovú drevnú hmotu Detail
2652019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 11/2019 Detail
2642019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 93.60 Inprost, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 Obecné noviny - predplatné r. 2020 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
18.12.2019 1717.00 M. Kitko pozemky C KN č. 493/83 ostatná plocha o výmere 80 m2 a p.č. 493/43 ostatná plocha o výmere 68 m2 Detail
č. 5/2019
(Uznesenie)
16.12.2019 0.00 zasadnutie OZ konané dňa 15.11.2019 Detail
Zápisnica OZ zo dňa 15.11.2019
(Zápisnica)
16.12.2019 0.00 zasadnutie OZ konané dňa 15.11.2019 Detail
č. 3/2019
(Nariadenie)
16.12.2019 0.00 VZN obce Holčíkovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Detail
č. 2/2019
(Nariadenie)
16.12.2019 0.00 VZN obce Holčíkovce o miestnej dani za psa Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
13.12.2019 15692.00 M. Kotulková pozemky p.č. C KN 493/73 ostatná plocha 465 m2, p.č. 495 ZPaN 49 m2, chatka Nataša č. 2 s.č. 637 na p.č. 495 a p.č. 493/79 ostatná plocha 113 m2 Detail
Zmluva o nájme nebytových priestorov r. 2019
(Zmluva)
12.12.2019 100.00 Súkromná základná umelecká škola Jastrabie n. T., 094 35 Jastrabie nad Topľou 112 prenájom nebytového priestoru potrebného na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti tanečného a výtvarného odboru Detail
Zmluva o dielo zo dňa 16.11.2019
(Zmluva)
09.12.2019 40390.00 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov "Materská škola v obci Holčíkovce - stavebné úpravy" Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
06.12.2019 280.00 Hudobná skupina Flerof nájom aparatúry Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
06.12.2019 100.00 J. Bratko prenájom koní s postrojom Mikuláš Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
03.12.2019 1000.00 L. Bodnarová pozemok p.č. 250/25 zastavaná plocha o výmere 55 m2 Detail
kúpna zmluva
(Zmluva)
03.12.2019 870.00 G. Šuľak novovytvorený pozemok p.č. 673/104 zastavaná plocha o výmere 75 m2 Detail
2622019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 120.00 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti externého konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa Detail
2612019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice činnosť zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov Detail
2602019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 96.00 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., Rudňany 433, 053 23 prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku Detail
2592019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 596.30 DMJ Market, s.r.o, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/t Deň seniorov - suroviny Detail
2582019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 112.70 NOMIland,s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice nábytok MŠ Detail
2552019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 76.00 Efekt-Vranov Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T oleje Detail
2542019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 119.96 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón, internet Detail
2532019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 275.27 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava služby správy verejného osvetlenia za 11/2019 Detail
2522019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 105.60 Efekt-Vranov Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
2512019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 3503.41 Jozef Kovalčík - KOVEX, s.r.o., Sokolovská 1639/10, 091 01 Stropkov - Sitník stavebné práce - oprava chodníkov, spevnených častí plôch a búracie práce MŠ Holčíkovce Detail
2502019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 504.00 ENAU, s.r.o., Komárany 59, 093 01 Vranov n.T. energetický certifikát ku kolaudácii pre zákazku: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce Detail
2492019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 106.24 Ing. Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n.T. znalecký posudok č. 94/2019 Detail
2482019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 197.99 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 1.10.2019-31.10.2019 Detail
2472019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 592.20 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov zneškodnenie odpadu skládkovaním Detail
2462019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 800.00 Pavol Paluba, Haligovce 71, 065 34 zemné práce okolie cintorína Detail
2452019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 163.00 Gamag SK, s.r.o., Domašanská 470/29, 066 01 Humenné rohože Detail
2422019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 2400.00 TDOZ, s.r.o., Námestie slobody 4, 066 01 Humenné stavebný dozor pre objekt "Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Holčíkovce" Detail
2392019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 136157.83 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov stavebné práce: "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce" Detail
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 2047/2210/2019
(Zmluva)
02.12.2019 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice NNP - Holčíkovce, VO, nová SR2. p.č. 673/1 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
22.11.2019 440.00 V. Haňo p.č. 551/226 - ostatná plocha o výmere 38 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
19.11.2019 812.00 Ľ. Tóth novovytvorený pozemok p.č. 283/319 - ostatná plocha o výmere 70 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
18.11.2019 5016.00 F. Krupa pozemok p.č. 275/43 - ostatná plocha o výmere 152 m2 Detail
č. 4/2019
(Uznesenie)
15.11.2019 0.00 uznesenie zo zasadnutia OZ v Holčíkovciach konaného dňa 09.09.2019 Detail
Zápisnica OZ zo dňa 09.09.2019
(Zápisnica)
15.11.2019 0.00 zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 9.9.2019 Detail
Zmluva č. ZO/2019WB8925-2
(Zmluva)
13.11.2019 120.00 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti poradného konzultanta - ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti Detail
2442019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 237.12 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 vývoz odpadu Detail
2432019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 68.00 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón október 2019 Detail
2412019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 139.50 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za stravu 10/2019 Detail
2402019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 45.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce stravné za Október 2019 Detail
2382019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 139.58 ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 spotrebný materiál Detail
2372019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 činnosť ABT a TPO Detail
2362019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 77.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrická energia Detail
2352019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 360.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrická energia Detail
2342019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 126.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrická energia MŠ Detail
Objednávka č. 12/2019
(Objednávka vystavená)
11.11.2019 3503.41 Jozef Kovalčík - KOVEX, s.r.o., Sokolovská 1639/10, 091 01 Stropkov - Sitník realizácia prác v rámci zákazky "Rekonštrukcia MŠ Holčíkovce, oprava chodníkov, spevnených plôch a búracie práce" Detail
Profi zmluva
(Zmluva)
11.11.2019 754.02 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačaská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Detail
2332019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 95.00 STAVEBKO, s.r.o., Dubovany 244, 922 08 fotodokumentačná kniha Detail
2322019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 333.30 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody zo obd. 01.10.2019-31.10.2019 Detail
2312019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 66.58 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava telefón Detail
2302019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
2292019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 96.00 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., Rudňany 433, 053 23 odborná pomoc a spolupráca pri prevádzke infraštrukturálneho majetku za obd. 10/2019 Detail
2282019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 199.23 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov zneškodnenie odpadu skládkovaním Detail
2272019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 900.00 EL PRO KAN, s.r.o , Sídl.1.mája 61/35, 093 01 Vranov nad Topľou vypracovanie projektovej dokumentácie "Výstavba verejného osvetlenia v obci Holčíkovce - časť RO Domaša Eva" Detail
2262019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 122.18 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón, internet