Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 149 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
1332020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 127.50 EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou údržbársky materiál Detail
1342020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 148.16 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón a internet Detail
1352020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 275.27 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec verejné osvetlenie Detail
1362020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 165.00 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina ročný prístup - Verejná správa SR Detail
1372020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 1903.66 UNIKONT Slovakia, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom servisné práce na vozidle MULTICAR Detail
1382020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
1392020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 131.30 SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou spotrebný materiál Detail
1402020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 prevádzkovanie vodovodu za obdobie 6/2020 Detail
1412020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 108.50 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za odobratú stravu za 6/2020 Detail
1422020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 35.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce stravné za 6/2020 Detail
1432020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 59.54 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava internet Detail
1442020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 100.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
1452020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 434.06 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 6/2020 Detail
1462020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 600.00 Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov prepracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel VO Domaša - Eva Detail
1472020
(Faktúra prijatá)
11.07.2020 148.01 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vývoz obsahu žúmp Detail
zo dňa 03.07.2020
(Zmluva)
03.07.2020 754.00 A Dravecká Kúpna zmluva na pozemok p. č. 493/85 Detail
zo dňa 02.07.2020
(Zmluva)
02.07.2020 2460.00 S. Bonkalo Kúpna zmluva na pozemky p. č. 551/276; 551/277; diel 2 k 551/37 a diel 11 k 551/37 Detail
zo dňa 02.07.2020
(Zmluva)
02.07.2020 8160.00 D. Šepeľová Kúpna zmluva na pozemky p. č. 464/158; 464/230 Detail
zo dňa 02.07.2020
(Zmluva)
02.07.2020 2239.00 Š. Zahorjan Kúpna zmluva na pozemok p. č. 309/126 Detail
zo dňa 02.07.2020
(Zmluva)
02.07.2020 325.00 J. Kurej Kúpna zmluva na pozemok p. č. 551/55 Detail
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
(Zmluva)
24.06.2020 0.00 FÚRA, s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu Detail
1202020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 373.02 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody 5/2020 Detail
1212020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzke vodovodu Detail
1222020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 57.46 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
1232020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 300.00 Ing. Marián Onderko, Veterná 986, Vranov nad Topľou znalecký posudok Detail
1242020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 66.93 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telekomunikačné služby Detail
1252020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 43.07 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie za máj 2020 - MŠ Detail
1262020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 109.25 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie za máj 2020 - OcÚ Detail
1272020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 455.74 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládku dňa 28.5.2020 Detail
1282020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 2900.00 JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina39, 082 71 Lipany poskytovanie právnych služieb Detail
1292020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 391.68 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom Detail
1302020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 85.50 MUSICA LITURGICA, s.r.o., Šafránová 5, 811 02 Bratislava publikácia pre predškolákov Detail
1312020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 954.81 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládke dňa 11.6.2020 Detail
1322020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 228.00 Siettex, s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou tabule - parkovné Detail
Zmluva o vývoze TKO rok 2020
(Zmluva)
09.06.2020 0.00 ROKO RO, s.r.o., Lúčna 825/10, 093 01 Vranov n. T. vývoz TKO z prevádzky: Pizzeria Palermo Detail
1042020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 2067.00 GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. vyhotovenie GP a vytýčenie Cyklochodníka z RO Eva na RO Poľany Detail
1052020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 200.00 Ing. Emil Rarog, Záhradná 6, 066 01 Humenné vypracovanie znaleckého posudku na pozemok 515/88 Detail
1062020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 27.91 ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava vernostná licencia pre 1 PC na 1 rok Detail
1072020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 107.26 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektriny za 04/2020 Detail
1082020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 76.60 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba energie za 4/2020 - MŠ Detail
1092020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 23.50 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina publikácia - "Odpady s komentárom" Detail
1102020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 557.76 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 12.5.2020 Detail
1112020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 1379.13 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládku dňa 12.5.2020 Detail
1122020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 500.00 RENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov realizácia verejného obstarávania na realizáciu prác a dodávok "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" Detail
1132020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 13.67 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica tlač a dodanie poštového peňažného poukazu Detail
1142020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 275.27 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec služby správy verejného osvetlenia za 05/2020 Detail
1152020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 226.40 EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou údržbársky materiál Detail
1162020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 151.37 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón a internet Detail
1172020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 610.13 SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou nákup údržbarského materiálu a krovinorez FS 240 Detail
1182020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 196.80 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 28.5.2020 Detail
1192020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 6/2020 Detail
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
02.06.2020 0.00 KuboCar, s.r.o., 067 22 Ohradzany 234 vývoz TKO z prevádzky Kemp Eva Detail
služba SMS eP
(Zmluva)
02.06.2020 0.00 MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava zabezpečenie prevádzky systému predaja parkovného prostredníctvom SMS Detail
462020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
472020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
482020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 26.00 Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
492020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 26.00 Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
502020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 18.00 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
512020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
522020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 18.00 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
532020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
542020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 15.00 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
552020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 15.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
562020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 15.00 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
572020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 80.00 Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
582020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
zo dňa 25.05.2020
(Zmluva)
26.05.2020 0.00 GRUND VRANOV N. T., s.r.o. , Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou Zmluva o zrušení predkupného práva na pozemok p. č. CKN 11/8 a budovy s. č. 42, 138 Detail
Zmluva o dielo č. RZ-21-05-2020
(Zmluva)
25.05.2020 119817.77 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov vykonanie stavebných prác: "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. RZ-21-05-2020
(Zmluva)
25.05.2020 63039.77 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" podľa výšky dotácie na r. 2020 Detail
Zmluva o dielo č. 20044_MO
(Zmluva)
22.05.2020 105170.35 IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica zhotovenie diela - stavba "Občianska vybavenosť rekreačného strediska Domaša Eva - SO 01 - Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel verejného osvetlenia Detail
19.05.2020
(Zmluva)
19.05.2020 1884.00 L. Čonka parcela č. 628/91 ostatná plocha o výmere 199 m2; parcela č. 692/8 zastavaná plocha o výmere 28 m2 Detail
19.5.2020
(Zmluva)
19.05.2020 9050.00 T. Oravcová parcela č. 515/88 ostatná plocha o výmere 362 m2 Detail
Zmluva o grantovom účte ZŠ Holčíkovce
(Zmluva)
19.05.2020 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina zriadenie účtu pre príjem a čerpanie dotácií z Environmentálneho fondu - Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce Detail
č.2/2020
(Nariadenie)
15.05.2020 0.00 VZN o dočasnom parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v rekreačnej oblasti Domaša Holčíkovce časť Poľany a Eva Detail
872020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 687.58 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládku 14.4.2020 Detail
882020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 360.00 Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov n.T. realizácia VO Parkoviská Holčíkovce Detail
892020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 111.58 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón a internet Detail
902020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 375.36 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 14.4.2020 Detail
912020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 116.86 SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou spotrebný materiál Detail
922020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 prevádzka infraštrukturálneho majetku obce za obd. 4/2020 Detail
932020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
942020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 61.03 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
952020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 4/2020 Detail
962020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 240.00 Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 licenčný poplatok za obd. 1.5.2020 - 30.4.2021 Detail
972020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 411.78 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 4/2020 Detail
982020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 207.12 DUVALO, s.r.o., Herlianska 1084, 093 03 Vranov n.T. oprava kosačky Honda Detail
992020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 648.00 SandT, s.r.o., Medvedzie 124/9-14, 027 44 Tvrdošín prevodovka repas - Opel Vectra Detail
1002020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 70.87 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telekomunikačné služby Detail
1012020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 79.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie za marec - máj 2020 RO Domaša Detail
1022020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 506.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie za marec - máj 2020 Detail
1032020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 214.80 CBS spol, s. r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica Aerovideo jar/leto 2020 - obec Holčíkovce Detail
0523//VSD/2020
(Zmluva)
11.05.2020 0.00 VSD, a.s., Mlynská 31, Košice Zmluva o zriadení vecného bremena na p. č. 464/157; 464/159; 672/1 Detail
312020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
322020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
332020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 26.00 Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
342020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 26.00 Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
352020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 18.00 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
362020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
372020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 18.00 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
382020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
392020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 15.00 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
402020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 15.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
412020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 15.00 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
422020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 80.00 Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 za odber tepla za marec 2020 Detail
432020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné za odber tepla za marec 2020 Detail
442020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 4000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 za odber tepla za marec a apríl 2020 Detail
452020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 1430.48 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 za služby kuriča za obdobie 1.1. - 30.4.2020 Detail
0491/VSD/2020
(Zmluva)
24.04.2020 0.00 VSD, a.s., Mlynská 31, Košice Zmluva o zriadení vecného bremena na p. č. 551/1; 551/131; 551/132 Detail
č. 0529/VSD/2020
(Zmluva)
24.04.2020 0.00 VSD a.s., Mlynská 31 042 91 Košice Zriadenie vecného bremena na p. č. 673/1 Detail
03.04.2020
(Zmluva)
20.04.2020 5208.40 Liptáková, Zubko, Švec-Bilý, Varga, Malý, Beránek, Tárnok viď zmluva Detail
722020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 3/2020 Detail
732020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa služba - zverejňovanie dokumentov Detail
742020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 60.38 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava za telekomunikačné služby Detail
752020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 429.22 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 3/2020 Detail
762020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 74.67 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telefón Detail
772020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 400.00 GAZi - statika stavieb, s.r.o., Rázusova 25, 040 01 Košice statický posudok na obecný most k IBV Detail
782020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 7.30 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica tlačivá pre MŠ Detail
792020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 318.11 IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice STP APV Winkons, WinPam, WinIbeu, Winmatri Detail
802020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 275.27 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec služba správy verejného osvetlenia Detail
812020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 624.74 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládku TKO Detail
822020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 405.12 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 31.3.2020 Detail
832020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
842020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 150.00 AUTOOPRAVY Geci Borov, s.r.o., Podhrunkovská 2635/1A, 093 02 Vranov nad Topľou oprava vozidla Citroen Jumper Detail
852020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 118.62 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektriny za 3/2020 OcÚ Detail
862020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 219.34 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice nedoplatok za energiu za jan. - mar. 2020 MŠ Detail
652020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 549.09 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládku TKO Detail
662020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 9.91 Obec Ďapalovce, Ďapalovce 136, 094 05 Holčíkovce nákup tlačív Detail
672020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 38.40 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava odmeny umelcom za verejný prenos cez verejný rozhlas Detail
682020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 1260.00 Ing. Juraj Zeleňák - JuZel, 094 21 Nižný Hrabovec 4 bavlnené dvojvrstvové rúška Detail
692020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 55.80 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady za odobratú stravu Detail
702020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 18.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 3/2020 Detail
712020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
15.04.2020 20000.00 M. Onderková parc. č. 551/259 zastavaná plocha o výmere 350 m2, parc. č. 551/260 zastavaná plocha o výmere 347 m2, parc. č. 551/266 zastavaná plocha o výmere 677 m2 Detail
zo dňa 24.03.2020
(Zápisnica)
08.04.2020 0.00 Zo zasadnutia OZ dňa 24.03.2020 Detail
č. 3/2020
(Uznesenie)
08.04.2020 0.00 Zo zasadnutia OZ dňa 24.03.2020 Detail
Dodatok č.1
(Zmluva)
06.04.2020 0.00 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačaská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Dodatok č. 1 zo dňa 26.3.2020 k Poistnej zmluve č.:2407087175 Detail
zo dňa 24.02.2020
(Zápisnica)
03.04.2020 0.00 Zasadnutie OZ 24.02.2020 Detail
č.2/2020
(Uznesenie)
03.04.2020 0.00 Zo zasadnutia OZ 24.02.2020 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
02.04.2020 3175.00 K. Mértenová pozemok p.č. C KN 283/242 - ostatná plocha o výmere 127 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.03.2020 1624.00 L. Dravecký p.č. 250/155 - zastavaná plocha o výmere 140 m2 Detail
522020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 980.00 Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov projektová dokumentácia: "Občianska vybavenosť rekreačného strediska Domaša Eva" Detail
532020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 12700.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice pripojenie OM Detail
542020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 371.05 3H MOBIL, s.r.o., Lesnícka 3, 040 11 Košice servisná prehliadka Citroen Jumper Detail
552020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 200.00 Ing. Emil Rarog, Záhradná 6, 066 01 Humenné znalecký posudok Detail
562020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 84.50 SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou náhradné diely píly Detail
572020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 177.50 ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 kancelárske potreby a spotrebný materiál Detail
582020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 250.56 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 11.3.2020 Detail
592020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 275.27 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec služby správy verejného osvetlenia Detail
602020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 7.88 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice opravná faktúra za 11/2019 Detail
612020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 8.28 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice opravná faktúra 12/2019 Detail
622020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 7.40 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice opravná faktúra za 1/2020 Detail
632020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 6.50 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice opravná faktúra za 2/2020 Detail
642020
(Faktúra prijatá)
26.03.2020 122.94 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón Detail
VZN č. 1/2020
(Nariadenie)
25.03.2020 0.00 O ochrannom pásme pohrebiska Detail
Dodatok č. 3
(Zmluva)
18.03.2020 0.00 NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Detail
182020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
192020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
202020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 26.00 Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
212020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 26.00 Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
222020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 18.00 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
232020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
242020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 18.00 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
252020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
262020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 15.00 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
272020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 15.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
282020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 15.00 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
292020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 80.00 Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 za odber tepla za 2/2020 Detail
302020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné za odber tepla za 2/2020 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
17.03.2020 2967.00 Kotůlková M. pozemok parcela C-KN č. 493/80 - ostatná plocha o výmere 129 m2 Detail
432020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 60.07 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
442020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 38.00 EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou olej Detail
452020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 65.60 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telefón Detail
462020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 325.82 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 2/2020 Detail
472020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 464.45 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládke Detail
482020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 28.24 SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou reťaze STIHL Detail
492020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 201.50 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za odobratú stravu za 2/2020 Detail
502020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 65.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce stravné za 2/2020 Detail
512020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 123.64 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba energie za 2/2020 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
10.03.2020 426.00 P. Porvazník odkúpenie podielov na parcele č. KN č. 40/101 Detail
Návrh poistnej zmluvy
(Zmluva)
06.03.2020 0.00 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačaská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Návrh poistnej zmluvy 2407259181 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
05.03.2020 1415.00 Motešický J. a Motešická M. novovytvorená parcela č. 672/29 - zastavaná plocha o výmere 98 m2 a p.č. 672/30 - zastavaná plocha o výmere 24 m2 Detail
č. 11/2020
(Objednávka vystavená)
04.03.2020 350.00 Ing. arch. Marko Vateha výkon stavebného dozoru pre dielo: "Občianska vybavenosť rekreačného strediska Domaša Eva" Detail
č. 4/2020
(Objednávka vystavená)
04.03.2020 980.00 Ing. Michal Kleban, A. Hlinku 1678/25 091 01 Stropkov Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Občianska vybavenosť rekreačného strediska Domaša Eva" Detail
262020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 1200.00 K.A.A.C. spol. s r.o., M.R. Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou správa audítora Detail
272020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 300.00 AB-WOOD s.r.o., Vŕbová 15, 080 01 Prešov - Haniska výrub stromov a odvoz drevnej hmoty Detail
282020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 275.27 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec správa verejného osvetlenia Detail
292020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 2948.90 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina dodávka drevnej štiepky Detail
302020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 156.60 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba energie za jan. 2020 Detail
312020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 27.96 IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice odborné práce Detail
322020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 327.66 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládku TKO v Chotči Detail
332020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 224.64 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom 12.2.2020 Detail
342020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 171.00 Kleban, s.r.o., A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov servis verejného osvetlenia Detail
352020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 70.00 PETINA Ingrid Lineková, Čeláre 90, 991 22 Bušince dekontaminácia chladiaceho zariadenia dom smútku Detail
362020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 66.50 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou, Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou pracovný odev a obuv Detail
372020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 115.10 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón a internet Detail
382020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 179.00 EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou Konig bateria 12V/180Ah Detail
392020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 798.00 Ing. Emil Rarog, Záhradná 6, 066 01 Humenné znalecký posudok 20/2020 Detail
402020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
412020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO za február 2020 Detail
422020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 96.00 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.02.2020 2465.00 Balberčák T. p.č. 551/265 - zastavaná plocha o výmere 297 m2 Detail
42020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
52020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
62020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 26.00 Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
72020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 26.00 Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
82020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 18.00 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
92020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
102020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 18.00 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
112020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
122020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 15.00 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
132020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 15.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
142020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 15.00 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
152020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 150.00 Združenie miest o obcí vranovského regiónu, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
162020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
172020
(Faktúra vystavená)
25.02.2020 80.00 Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 1/2020 Detail
12020
(Faktúra vystavená)
24.02.2020 130.50 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 preprava žiakov na LKV Detail
22020
(Faktúra vystavená)
24.02.2020 334.50 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 preprava žiakov na LKV Detail
32020
(Faktúra vystavená)
24.02.2020 2000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 2/2020 Detail
12020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
22020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 200.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora URBIS rok 2020 Detail
32020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 258.21 DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou nákup potravín Zabíjačkové hody Detail
42020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 197.76 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 Odvoz a manipulácia s odpadom dňa 10.1.2020 Detail
52020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 275.27 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec správa verejného osvetlenia Detail
62020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 2631.89 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina dodávka drevnej štiepky Detail
72020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 116.46 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón a internet Detail
82020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 637.12 Správa a údržba ciest PSK, Čemernianska 1031, 093 03 Vranov nad Topľou výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií Detail
92020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 20.40 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Detail
102020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 228.48 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom Detail
112020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 335.94 DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou nákup potravín na Zabíjačkové hody Detail
122020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 699.00 GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. geodetické práce a aktualizácia SW kataster Detail
132020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 973.61 JM Centrum, s.r.o., Bretejovce 151, 082 03 Lemešany vertikálne žalúzie Detail
142020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
152020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 96.00 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu Detail
162020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 127.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 1/2020 Detail
172020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 169.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice dodávka elektriny 1.1.2020-29.2.2020 MŠ Detail
182020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 456.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice dodávka elektrickej energie 1.1.2020-29.2.2020 Detail
192020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 79.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice dodávka elektrickej energie 1.1.2020-29.2.2020 RO Detail
202020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 370.46 VVS, a.s., Komenského50, 042 48 Košice spotreba vody 1.1.2020-31.1.2020 Detail
212020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 60.07 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava internet Detail
222020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 162.75 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za odobratú stravu Detail
232020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 52.50 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce stravné za január 2020 Detail
242020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 68.70 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telefón Detail
252020
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 200.64 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom Detail
2982019
(Faktúra prijatá)
17.02.2020 338.27 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice nedoplatok elektrina 2019 Detail
2632019
(Faktúra prijatá)
17.02.2020 40390.39 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov rekonštrukcia MŠ - práce naviac Detail
2992019
(Faktúra prijatá)
17.02.2020 9.60 Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
17.02.2020 1.00 Stanislav Mika kúpa pozemku p.č. 225/97 - ostatná plocha o výmere 863 m2 Detail
2912019
(Faktúra prijatá)
17.02.2020 77.00 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telekomunikačné služby Detail
2922019
(Faktúra prijatá)
17.02.2020 415.12 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vodné za obd. 30.11.2019 - 31.12.2019 Detail
2932019
(Faktúra prijatá)
17.02.2020 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 činnosť ABT aTPO Detail
2942019
(Faktúra prijatá)
17.02.2020 32.57 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina finančný spravodajca ročník 2019 Detail
2952019
(Faktúra prijatá)
17.02.2020 140.95 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za december 2019 Detail
2962019
(Faktúra prijatá)
17.02.2020 2.54 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice nedoplatok elektrina RO Domaša Detail
2972019
(Faktúra prijatá)
17.02.2020 148.86 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice nedoplatok elektrina MŠ Detail
Dodatok č.1
(Zmluva)
14.02.2020 0.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 Dodatok č. 1 k zmluve č.28/2018 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
14.02.2020 4632.00 Andrea Hudecová pozemok p.č. 309/62 zastavaná plocha a nádvorie - 80 m2 a p.č. 309/40 zastavaná plocha a nádvorie - 113 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
13.02.2020 1500.00 Gabriel Šuľak stavby - sociálne zariadenie na pozemku p.č. 243/2 a žumpa na p.č. 243/3 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
11.02.2020 415.00 Ladislav Čonka pozemok p.č. 606/125 - ostatná plocha o výmere 50 m2 Detail
1062019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 96.71 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1072019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 96.71 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1082019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 96.71 Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1092019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 65.26 Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1102019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 42.25 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1112019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 42.25 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1122019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 42.25 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1132019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 42.25 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1142019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 38.56 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1152019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 22.85 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1162019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 22.85 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1172019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 79.93 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
1182019
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 229.76 Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie Detail
Zmluva o dielo 1/2020
(Zmluva)
31.01.2020 43101.71 STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou zhotovenie diela - stavby "Parkoviská Holčíkovce" Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
29.01.2020 1348.55 P. Porvazník, J. Porvazník, J. Porvazník, M. Porvazník odkúpenie spoluvlastníckych podielov na parcele E KN č. 40/101 Detail
Kúpna zmluva a zmluva o nájme priestorov
(Zmluva)
28.01.2020 560.00 Jozef Porvazník prenájom priestorov a predaj ošípanej Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
28.01.2020 280.00 FLEROF prenájom hudobných nástrojov Detail
zo dňa 23.01.2020
(Zápisnica)
27.01.2020 0.00 Zasadnutie OZ zo dňa 23.01.2020 Detail
č. 1/2020
(Uznesenie)
27.01.2020 0.00 Zo zasadnutia OZ zo dňa 23.01.2020 Detail
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 2020
(Zmluva)
27.01.2020 5800.00 JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany poskytovanie právnych služieb Detail
Zápisnica OZ zo dňa 13.12.2019
(Zápisnica)
24.01.2020 0.00 zasadnutie OZ konané dňa 13.12.2019 Detail
č. 7/2019
(Uznesenie)
24.01.2020 0.00 zasadnutie OZ konané dňa 13.12.2019 Detail
Zmluva o zriadení vecného bremena 2078/2210/2019
(Zmluva)
24.01.2020 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice zriadenie vecného bremena na p.č. 692/1 a 606/125 Detail
1012019
(Faktúra vystavená)
16.01.2020 44.40 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné odber vody za rok 2019 Detail
1022019
(Faktúra vystavená)
16.01.2020 16.80 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 odber vody za rok 2019 Detail
1032019
(Faktúra vystavená)
16.01.2020 27.60 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 odber vody za rok 2019 Detail
1042019
(Faktúra vystavená)
16.01.2020 27.60 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 odber vody za rok 2019 Detail
1052019
(Faktúra vystavená)
16.01.2020 14.40 Roháč Ladislav, 094 05 Holčíkovce 42 odber vody za rok 2019 Detail
Zmluva
(Zmluva)
13.01.2020 1624.00 J. Pastier novovytvorená parcela C KN č. 551/263 zastavaná plocha o výmere 140 m2 Detail
2772019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 300.00 TDOZ, s.r.o., Námestie slobody 4, 066 01 Humenné stavebný dozor na stavbe "MŠ v obci Holčíkovce -stavebné úpravy v čase 16.11.2019-29.11.2019 Detail
2782019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 2892.96 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina dodávka drevnej štiepky 12/2019 Detail
2792019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 272.64 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom Detail
2802019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 121.87 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice dodávka el. energie za odb. 1.11.2019 - 20.11.2019 Detail
2812019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 1644.00 GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. geodetické práce Detail
2822019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 113.15 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za odobratú stravu za 12/2019 Detail
2832019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 36.50 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce stravné za 12/2019 Detail
2842019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 850.09 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 výdavky na chod kotolne pri ZŠ Holčíkovce Detail
2852019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 111.01 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón, internet Detail
2862019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 16135.28 KOOR Východ, s.r.o., Potočná 1A, 040 01 Košice Výstavba verejného osvetlenia v obci Holčíkovce - RO Domaša Eva Detail
2872019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 190.16 Remopel, s.r.o., Hollého 30, 083 01 Sabinov zneškodnenie odpadu skládkovaním Detail
2882019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 415.00 Auto-Služby, Martin Stašák, 067 22 Ohradzany 234 ohňostroj Detail
2892019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 96.00 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 12/2019 Detail
2902019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 61.04 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
07.01.2020 280.00 Hudobná skupina Flerof prenájom hudobných nástrojov Detail
zasadnutie OZ dňa 28.11.2019
(Zápisnica)
03.01.2020 0.00 zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2019 Detail
č. 6/2019
(Uznesenie)
03.01.2020 0.00 zasadnutie OZ dňa 28.11.2019 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
30.12.2019 1555.00 F. Vavrek p.č. 464/243 - ostatná plocha 134 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
30.12.2019 7946.00 M. Baran, Bc.;Ľ. Baranová novovytvorený pozemok p.č. C KN č. 493/74 - ostatná plocha o výmere 548 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
30.12.2019 4200.00 M. Smolák, E. Smoláková novovytvorená parcela C KN č. 309/125 ostatná plocha o výmere 280 m2 Detail
Zámenná zmluva
(Zmluva)
30.12.2019 0.00 G. Šuľak, A. Šuľaková zámena parcely C KN č. 243/4 o výmere 811 m2 a parciel C KN č. 673/105 o výmere 238 m2 a 673/106 o výmere 331 m2 Detail
872019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 15.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
882019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 15.00 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
892019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
902019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 15.00 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
912019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 80.00 Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
922019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 118.60 Nízkoenergetické stavby, s.r.o., Veselá 4, 080 01 Prešov vývoz odpadu Detail
932019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 2000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 12/2019 Detail
942019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 1168.26 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 práca kuriča za 09-12/2019 Detail
952019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 15.00 Roháč Ladislav, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
962019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 15.00 Roháč Ladislav, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
972019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 658.10 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 vývoz TKO za rok 2019 Detail
982019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 150.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 preprava žiakov za obdobie 09-12/2019 Detail
992019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 506.40 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 odber vody za rok 2019 Detail
1002019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 188.40 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava odber vody za rok 2019 Detail
642019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 2000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
652019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
662019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
672019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
682019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 81.20 Koprivňak Juraj, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 a voda Detail
692019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
702019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
712019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
722019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
732019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 15.00 Zuzana Tomko - Kralová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
742019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 15.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
752019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 80.00 Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
762019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
772019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 300.00 PeSt, s.r.o., prev. Pizza Adam, RO Domaša, Holčíkovce 281 vývoz odpadu z prevádzky v RO Domaša Detail
782019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 2000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
792019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
802019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
812019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
822019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Zuzana Tomko - Kralová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
832019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
842019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
852019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
862019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
18.12.2019 1717.00 M. Kitko pozemky C KN č. 493/83 ostatná plocha o výmere 80 m2 a p.č. 493/43 ostatná plocha o výmere 68 m2 Detail
2642019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 93.60 Inprost, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 Obecné noviny - predplatné r. 2020 Detail
2652019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 11/2019 Detail
2662019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 750.00 Maria Koprivňáková, 094 05 Rafajovce 44 za odpadovú drevnú hmotu Detail
2672019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 37.74 Vladimír Tabaka-Autocentral, Čemernianska 39, 09303 Vranov n/T spotrebný materiál - dielňa Detail
2682019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 178.50 Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 tonery tlačiareň Brother Detail
2692019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 2900.00 JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany odmena za poskytovanie právnych služieb podľa zmluvy Detail
2702019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 395.17 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 11/2019 Detail
2712019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 182.90 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za odobratú stravu Detail
2722019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 59.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce stravné za 11/2019 Detail
2732019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 68.74 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
2742019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 60.07 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
2752019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 275.27 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava služby správy verejného osvetlenia Detail
2762019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 50.00 Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40 služby odbornej spôsobilosti za prevádzkovanie pohrebiska Detail
č. 2/2019
(Nariadenie)
16.12.2019 0.00 VZN obce Holčíkovce o miestnej dani za psa Detail
č. 3/2019
(Nariadenie)
16.12.2019 0.00 VZN obce Holčíkovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Detail
Zápisnica OZ zo dňa 15.11.2019
(Zápisnica)
16.12.2019 0.00 zasadnutie OZ konané dňa 15.11.2019 Detail
č. 5/2019
(Uznesenie)
16.12.2019 0.00 zasadnutie OZ konané dňa 15.11.2019 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
13.12.2019 15692.00 M. Kotulková pozemky p.č. C KN 493/73 ostatná plocha 465 m2, p.č. 495 ZPaN 49 m2, chatka Nataša č. 2 s.č. 637 na p.č. 495 a p.č. 493/79 ostatná plocha 113 m2 Detail
Zmluva o nájme nebytových priestorov r. 2019
(Zmluva)
12.12.2019 100.00 Súkromná základná umelecká škola Jastrabie n. T., 094 35 Jastrabie nad Topľou 112 prenájom nebytového priestoru potrebného na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti tanečného a výtvarného odboru Detail
Zmluva o dielo zo dňa 16.11.2019
(Zmluva)
09.12.2019 40390.00 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov "Materská škola v obci Holčíkovce - stavebné úpravy" Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
06.12.2019 280.00 Hudobná skupina Flerof nájom aparatúry Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
06.12.2019 100.00 J. Bratko prenájom koní s postrojom Mikuláš Detail
kúpna zmluva
(Zmluva)
03.12.2019 870.00 G. Šuľak novovytvorený pozemok p.č. 673/104 zastavaná plocha o výmere 75 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
03.12.2019 1000.00 L. Bodnarová pozemok p.č. 250/25 zastavaná plocha o výmere 55 m2 Detail
2582019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 112.70 NOMIland,s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice nábytok MŠ Detail
2592019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 596.30 DMJ Market, s.r.o, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/t Deň seniorov - suroviny Detail
2602019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 96.00 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., Rudňany 433, 053 23 prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku Detail
2612019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice činnosť zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov Detail
2622019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 120.00 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti externého konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa Detail
2512019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 3503.41 Jozef Kovalčík - KOVEX, s.r.o., Sokolovská 1639/10, 091 01 Stropkov - Sitník stavebné práce - oprava chodníkov, spevnených častí plôch a búracie práce MŠ Holčíkovce Detail
2522019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 105.60 Efekt-Vranov Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
2532019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 275.27 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava služby správy verejného osvetlenia za 11/2019 Detail
2542019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 119.96 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón, internet Detail
2552019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 76.00 Efekt-Vranov Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T oleje Detail
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 2047/2210/2019
(Zmluva)
02.12.2019 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice NNP - Holčíkovce, VO, nová SR2. p.č. 673/1 Detail
2392019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 136157.83 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov stavebné práce: "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce" Detail
2422019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 2400.00 TDOZ, s.r.o., Námestie slobody 4, 066 01 Humenné stavebný dozor pre objekt "Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Holčíkovce" Detail
2452019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 163.00 Gamag SK, s.r.o., Domašanská 470/29, 066 01 Humenné rohože Detail
2462019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 800.00 Pavol Paluba, Haligovce 71, 065 34 zemné práce okolie cintorína Detail
2472019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 592.20 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov zneškodnenie odpadu skládkovaním Detail
2482019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 197.99 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 1.10.2019-31.10.2019 Detail
2492019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 106.24 Ing. Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n.T. znalecký posudok č. 94/2019 Detail
2502019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 504.00 ENAU, s.r.o., Komárany 59, 093 01 Vranov n.T. energetický certifikát ku kolaudácii pre zákazku: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
22.11.2019 440.00 V. Haňo p.č. 551/226 - ostatná plocha o výmere 38 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
19.11.2019 812.00 Ľ. Tóth novovytvorený pozemok p.č. 283/319 - ostatná plocha o výmere 70 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
18.11.2019 5016.00 F. Krupa pozemok p.č. 275/43 - ostatná plocha o výmere 152 m2 Detail
č. 4/2019
(Uznesenie)
15.11.2019 0.00 uznesenie zo zasadnutia OZ v Holčíkovciach konaného dňa 09.09.2019 Detail
Zápisnica OZ zo dňa 09.09.2019
(Zápisnica)
15.11.2019 0.00 zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 9.9.2019 Detail
2342019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 126.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrická energia MŠ Detail
2352019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 360.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrická energia Detail
2362019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 77.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrická energia Detail
2372019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 činnosť ABT a TPO Detail
2382019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 139.58 ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 spotrebný materiál Detail
2402019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 45.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce stravné za Október 2019 Detail
2412019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 139.50 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za stravu 10/2019 Detail
2432019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 68.00 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón október 2019 Detail
2442019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 237.12 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 vývoz odpadu Detail
Zmluva č. ZO/2019WB8925-2
(Zmluva)
13.11.2019 120.00 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti poradného konzultanta - ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti Detail
Profi zmluva
(Zmluva)
11.11.2019 754.02 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačaská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Detail
Objednávka č. 12/2019
(Objednávka vystavená)
11.11.2019 3503.41 Jozef Kovalčík - KOVEX, s.r.o., Sokolovská 1639/10, 091 01 Stropkov - Sitník realizácia prác v rámci zákazky "Rekonštrukcia MŠ Holčíkovce, oprava chodníkov, spevnených plôch a búracie práce" Detail
2252019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 229.44 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu Detail
2262019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 122.18 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón, internet Detail
2272019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 900.00 EL PRO KAN, s.r.o , Sídl.1.mája 61/35, 093 01 Vranov nad Topľou vypracovanie projektovej dokumentácie "Výstavba verejného osvetlenia v obci Holčíkovce - časť RO Domaša Eva" Detail
2282019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 199.23 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov zneškodnenie odpadu skládkovaním Detail
2292019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 96.00 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., Rudňany 433, 053 23 odborná pomoc a spolupráca pri prevádzke infraštrukturálneho majetku za obd. 10/2019 Detail
2302019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
2312019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 66.58 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava telefón Detail
2322019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 333.30 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody zo obd. 01.10.2019-31.10.2019 Detail
2332019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 95.00 STAVEBKO, s.r.o., Dubovany 244, 922 08 fotodokumentačná kniha Detail
Objednávka č. 11/2019
(Objednávka vystavená)
06.11.2019 16135.28 KOOR Východ, s.r.o., Potočná 1/A, 040 01 Košice realizácia stavby "Výstavba verejného osvetlenia v obci Holčíkovce - časť RO Domaša Eva" Detail
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
(Zmluva)
06.11.2019 0.00 Ministerstvo životného prostredia SR Dodatok k zmluve číslo: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K501 Detail
63/2019
(Faktúra vystavená)
25.10.2019 45.78 Nízkoenergetické stavby, s.r.o, Veslá 4, 08001 Prešov vývoz a uskladnenie odpadu Detail
2182019
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 65.83 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
2192019
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 44.23 Imrich Makó, Juh 1064/45, 093 01 Vranov nad Topľou inzercia v týždenníku Vranovské Novinky Detail
2202019
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 127.92 Magic Print s.r.o, Rovniankova 15, 851 02 Bratislava kalendáre na rok 2020 Detail
2212019
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 35.00 Danka Tkáčová - DM-SERVIS, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany ročný licenčný poplatok programu Kataster Detail
2222019
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 165.85 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia za obdobie 1.9.-30.9.2019 Detail
2232019
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 199.69 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
2242019
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 275.27 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Zmluva o nájme o poskytovaní služieb Detail
príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
25.10.2019 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice zmena rezervovanej kapacity Detail
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
23.10.2019 0.00 Ondrej Karško, prevádzka: Galéria Bar, 094 05 Holčíkovce 23 vývoz TKO z prevádzky Detail
Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku
(Zmluva)
18.10.2019 0.00 SVP, š.p., odštepný závod KE, Ďumbierska 14, 041 59 Košice pozemky p.č. 672/1, 672/11, 672/17 a 673/4 - vnútorné komunikácie v RO Holčíkovce Detail
2062019
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 28.66 Webhouse, s.r.o, Paulínska 20,, 917 01 Trnava Za webhostingové služby Detail
2072019
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 41.22 ŠEVT, a.s., Cementárenská16, 974 72 Banská Bystrica školské potreby pre MŠ Detail
2082019
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 239.00 OLIO Czech Republic s.r.o, V Ráji 917, 530 02 Pardubice 2 oleje kotoľňa Detail
2092019
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby Detail
2102019
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 96.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu Detail
2112019
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 37.88 Peter Jurik - Lisa, 92503 Čierna Voda 390 Prezentácia obce a služby na celoslovenskom informačnom portáli Detail
2122019
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 435.02 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice voda za obdobie od 31.8.2019-30.9.2019 Detail
2132019
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 158.10 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady za 9/2019 Detail
2142019
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 51.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 9/2019 Detail
2152019
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 Zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
2162018
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 60.07 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internetové služby Detail
2172019
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 192.00 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu Detail
zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
(Zmluva)
16.10.2019 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice miesto pripojenia Holčíkovce 41 Detail
59/2019
(Faktúra vystavená)
14.10.2019 835.10 ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou prepravné Detail
60/2019
(Faktúra vystavená)
14.10.2019 150.57 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 refundácia faktúry Detail
61/2019
(Faktúra vystavená)
14.10.2019 43.37 Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 vývoz odpadu Detail
62/2019
(Faktúra vystavená)
14.10.2019 150.00 ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou preprava starostov Detail
1932019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 66.50 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
1942019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 239.04 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu Detail
1952019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 560.00 Marián Urban- geod.práce, Hlavná 101, 094 14 Seč. Polianka vytýčenie pozemku + aktualizácia SVV a dát v programe Kataster 2019 Detail
1962019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 1575.00 Marián Urban- geod.práce, Hlavná 101, 094 14 Seč. Polianka zameranie ciest v kat.území Detail
1972019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 113.82 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia Detail
1982019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 26.40 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina finančný spravodajca Detail
1992019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 546.40 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
2002019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 200.00 Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 Proces VO zákazky " Energetický certifikát" Detail
2012019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 275.27 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Zmluva o nájme a poskytovaní služieb Detail
2022019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 1140.00 Geodetum s.r.o, Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou geodetické práce Detail
2032019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 193.92 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu Detail
2042019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 109.76 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
2052019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 468.53 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
Príkazná zmluva
(Zmluva)
27.09.2019 280.00 S. Fedor hudobná produkcia FLEROF na akcii Futbalový turnaj o pohár starostu obce Detail
Dodatok č. 1 ku kúpnej a zámennej zmluve zo dňa 27.5.2019
(Zmluva)
26.09.2019 0.00 J. Krajňák a M. Koščo oprava chyby v písaní - nesprávne uvedené č.p. 283/12 za správne 283/312 Detail
1822019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 139.64 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
1832019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice ýkon zodpovednej osoby za 09/2019 Detail
1842019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 237.12 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu Detail
1852019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 96.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní majetku Detail
1862019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 132.90 MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 118 obed + občerstvenie Detail
1872019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 750.66 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
1882019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 50.20 Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
1892019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO v zmysle zmluvy Detail
1902019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 342.98 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice poplatok voda za 01.08.2019-30.08.2019 Detail
1912019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 146.40 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
1922019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 40.33 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
56/2019
(Faktúra vystavená)
18.09.2019 200.00 ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou preprava starostov na fut.turnaj Holčíkovce - Zubrohlava a späť Detail
57/2019
(Faktúra vystavená)
18.09.2019 165.77 ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou vývoz odpadu za mesiac august 2019 Detail
58/2019
(Faktúra vystavená)
18.09.2019 177.59 Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 vývoz odpadu za mesiac august 2019 Detail
9/2019
(Objednávka vystavená)
18.09.2019 200.00 Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 Výkon procesu VO zákazky Energetický certifikát- zníženie energeticke468j náročnosti MŠ Detail
1/2019
(Objednávka prijatá)
18.09.2019 770.00 ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou autobusová preprava starostov ZMOVR na pracovnú cestu do mikroregiónu Bystřicko Detail
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
(Zmluva)
13.09.2019 0.00 HOOK, s.r.o., Toryská 6, 040 11 Košice dodávka ovocia a zeleniny pre ŠJ pri ZŠ Holčíkovce Detail
1/2019
(Nariadenie)
10.09.2019 0.00 VZN obce Holčíkovce o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Holčíkovce a určenie podmienok tejto úhrady Detail
Objednávka č. 10/2019
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 504.00 ENAU, s.r.o., Komárany 59, 093 01 Vranov nad Topľou "Energetický certifikát - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce" Detail
Zápisnica OZ zo dňa 27.06.2019
(Zápisnica)
09.09.2019 0.00 zasadnutie OZ konaného dňa 27.06.2019 Detail
č. 3/2019
(Uznesenie)
09.09.2019 0.00 zo zasadnutia OZ v Holčíkovciach konaného dňa 27.06.2019 Detail
1742019
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 62.28 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
1752019
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 Zabezpečenie činnosti ABT a TPO v zmysle zmluvy Detail
1762019
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 116.70 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia od 01.07.2019-31.7.2019 Detail
1772019
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 105.00 Vranovský útulok pre psov, ul.. Na hrunku 52, 09301 Vranov n/T odchyt a starostlivosť o túlavého psa Detail
1782019
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 512.50 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
1792019
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 190.08 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu na skládku Detail
1802019
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 275.27 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Zmluva o nájme a poskytovaní služieb - VO Detail
1812019
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 197.76 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu na skládku Detail
54/2019
(Faktúra vystavená)
19.08.2019 215.04 ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou vývoz smetia za mesiac júl 2019 Detail
55/2019
(Faktúra vystavená)
19.08.2019 183.09 Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 vývoz smetia za mesiac júl 2019 Detail
1612019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 46.56 Datatrade s.r.o, Moyzesová 12, 953 01 Zlaté Moravce predlženie profi prístupu na obce.info Detail
1622019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 96.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433

prevádzkovanie v odovodu
Detail
1632019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 259.20 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu na skládku Detail
1642019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby Detail
1652019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 796.01 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
1662019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 96.00 Galileo Corporation s.r.o, 92503 Čierna Voda 468 licenčný poplatok Detail
1672019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 143.70 Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
1682019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 126.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia obdobie od 01.06.2019-31.08.2019 Detail
1692019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 77.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za obdobie od 01.06.2019-31.08.2019 Detail
1702019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 360.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za obdobie od 01.06.2019-31.08.2019 Detail
1712019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 525.13 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice voda za obdobie od 01.07.2019-31.07.2019 Detail
1722019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 61.94 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
1732019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 197.76 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu na skladku Detail
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
08.08.2019 0.00 POSTAP, s.r.o., Ondavské Matiašovce 89, 094 01 Tovarné vývoz TKO z prevádzky Potraviny-rozličný tovar, Holčíkovce 22 Detail
Zmluva o úvere č. 71/010/19
(Zmluva)
08.08.2019 50000.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina poskytnutie úveru bankou Detail
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál
(Zmluva)
08.08.2019 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina zriadenie účtu pre čerpanie a splácanie istiny v zmysle zmluvy o municipálnom úvere Detail
52/2019
(Faktúra vystavená)
29.07.2019 150.00 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 prepravné žiakov za obdobie od 01.01.-30.06.2019 Detail
53/2019
(Faktúra vystavená)
29.07.2019 5511.87 Pl.ODS s.r.o, 067 22 Slovenská Volova odber drevnej hmoty Detail
1562019
(Faktúra prijatá)
29.07.2019 135.40 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia od 01.06.-30.6.2019 Detail
1572019
(Faktúra prijatá)
29.07.2019 74.00 Spektrum Stropkov, s.r.o, Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov inzercia výberového konania na obsadenie funkcie riad.ZŠ Detail
1582019
(Faktúra prijatá)
29.07.2019 255.36 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu Detail
1592019
(Faktúra prijatá)
29.07.2019 2300.00 Kacper Bronisz, ul.Piaskowa 22/21, 23-200 Krasnik preklad do poľského jazyka - projekt Detail
1602019
(Faktúra prijatá)
29.07.2019 125.28 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
vývoz TKO
(Zmluva)
25.07.2019 0.00 Nízkoenergetické stavby, s.r.o., Veselá 4, 080 01 Prešov vývoz TKO z prevádzky Hotel Zátoka Detail
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 1206/3130/2019
(Zmluva)
25.07.2019 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch p.č. 464/157, 464/159 Detail
1422019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 2750.00 Krzysztof Lamorski, 20-574 Lublin mobilná aplikácia Tajomstvo Karpát - projekt Detail
1432019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 66.00 Stavebniny Domaša, s.r.o., Malá Domaša 127 betón Detail
8/2019
(Objednávka vystavená)
17.07.2019 66.00 Stavebniny Domaša, s.r.o., Malá Domaša 127 Objednávame si u Vás podkladný betón doprava Detail
1442019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 59.16 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
1452019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 342.30 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál-traktor Detail
1462019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 125.00 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T regulátor tlaku - honka Detail
1472019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO v zmysle zmluvy Detail
1482019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 446.65 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice voda za 6/2019 Detail
1492019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 150.25 Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 kancelárske potreby Detail
1502019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 108.80 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady 6/2019 Detail
1512019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 29.75 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za mesiac 6/2019 Detail
1522019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 183.36 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu RO Domaša Detail
1532019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 309.61 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
1542019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 63.05 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
1552019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 275.27 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Zmluva o nájme poskytovaných služieb Detail
51/2019
(Faktúra vystavená)
17.07.2019 372.36 Obec, Piskorovce Fakturujeme Vám uloženie e zneškodnenie odpadu Detail
1332019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 2900.00 JUDr.Marek Tkáč, Nám.sv.martina 39, 082 71 Lipany právne služby Detail
1342019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 160.00 Dastro Slovakia, Sečovská Polianka 466 spotrebný materiál - honka Detail
1352019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 56.70 Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T postrek Detail
1362019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 50.40 Siettex, s.r.o, Budovateľska 1310, Vranov nad Topľou potlač tričiek a šiltoviek Detail
1372019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 207.36 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu RO Domaša Detail
1382019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 592.65 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
1392019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 96.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05223 Rudňany 433 prevádzkovanie vodovodu Detail
1402019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 07/2019 Detail
1412019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 3180.00 BD AStudio Boguslawa Dziala, 21-100 Lubartow Projekt - Tajomstvo Karpát Detail
1302019
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 299.52 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu z RO Domaša Detail
1312019
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 108.18 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice odber elektrina 01.05.-31.05.2019 Detail
1322019
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 570.33 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
Dodatok ku kúpnej zmluve
(Zmluva)
04.07.2019 0.00 Alžbeta Madejová, Patrik Madej parcela C KN 515/109 - ostatná plocha o výmere 100 m2 Detail
č. 2/2019
(Uznesenie)
28.06.2019 0.00 zasadnutie OZ v Holčíkovciach konané dňa 6.5.2019 Detail
Zápisnica OZ zo dňa 6.5.2019
(Zápisnica)
27.06.2019 0.00 zasadnutie OZ v Holčíkovciach konaného dňa 6.5.2019 Detail
1232019
(Faktúra prijatá)
24.06.2019 50.01 Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava materiál MŠ Detail
1242019
(Faktúra prijatá)
24.06.2019 48.65 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 5/2019 Detail
1252019
(Faktúra prijatá)
24.06.2019 177.92 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady za 5/2019 Detail
1262019
(Faktúra prijatá)
24.06.2019 220.00 UMP SK, s.r.o, Pri prachárni 18, 0401 Košice informačná brožúra Detail
1272019
(Faktúra prijatá)
24.06.2019 61.06 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
1282019
(Faktúra prijatá)
24.06.2019 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava služba správy verejného osvetlenia Detail
1292019
(Faktúra prijatá)
24.06.2019 953.10 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
46/2019
(Faktúra vystavená)
24.06.2019 300.00 Ochotnicza Straž Požarna w Glbokiem, 38480 Rymanów prepravné osôb Vyšná Sitnica - Glebokie Detail
47/2019
(Faktúra vystavená)
24.06.2019 100.00 ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou preprava starostov na fut.turnaj reg.združení Detail
48/2019
(Faktúra vystavená)
24.06.2019 90.40 Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 Vývoz odpadu RO Domaša Detail
49/2019
(Faktúra vystavená)
24.06.2019 40.12 ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou Vývoz odpadu RO Domaša Detail
50/2019
(Faktúra vystavená)
24.06.2019 1471.70 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 Práca kuriča za obdobie január - máj 2019 Detail
Zámenná zmluva
(Zmluva)
13.06.2019 1844.00 Gabriel Šuľák zámena nehnuteľností s doplatením v prospech 1. zamieňajúceho Detail
1202019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 400.15 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice voda za obdobie od 01.05.-31.05.2019 Detail
1212019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT A TPO Detail
1222019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 16.15 Vladimír Tabaka - Autocentrál, Čemernianska 39, 093 01 Vranovnad Topľou spotrebný materiál Detail
1132019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 74.50 Miroslav Migaľ, 09406 Majerovce 134 prepravné Detail
1142019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby Detail
1152019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 96.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 prevádzkovanie vodovodu Detail
1162019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 160.32 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu Detail
1172019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 7.08 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
1182019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 67.70 Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
1192019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 79.68 Ing.Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n/T znalecký posudok Detail
Zmluva
(Zmluva)
10.06.2019 3180.00 BD STUDIO BOGUSLAVA DZIALA grafická a fyzická príprava štočkov na razenie mincí pre hru Geocoin a vyrazenie mincí Detail
Zmluva
(Zmluva)
10.06.2019 2750.00 Krzysztof Lamorski - wromal.pl mobilná aplikácia pre Android a IOS vo forme hry LARP Detail
Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 11.04.2019
(Zmluva)
07.06.2019 2950.00 L. Miženko, Prešov dodatok k zmluve o dielo - vyúčtovanie Detail
1112019
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 143.81 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
1122019
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 169.00 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
1052019
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 494.00 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
1062019
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 2008.80 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina štiepka Detail
1072019
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Služba správy verejného osvetlenia Detail
1082019
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 150.96 Temzis s.r.o, 974 04 Banská Bystrica čistiace prostriedky Detail
1092019
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 191.26 3H MOBIL s.r.o, Lesnícka 3, 040 11 Košice oprava auto Citroen Detail
1102019
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 109.52 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
Kúpna a zámenná zmluva
(Zmluva)
27.05.2019 1300.00 Marek Koščo novovytvorené parcely č. 283/311 - zastavaná plocha 33 m2c p.č. 283/314 - zastavaná plocha 28 m2 a p.č. 283/316 - zastavaná plocha 122 m2 Detail
872019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Zmluva o nájme za 04/2019- správa VO Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
22.05.2019 1125.00 Ing. Michal Kočiš a manž. Mária Kočišová novovytvorený pozemok p.č. 464/231 ostatná plocha o výmere 97 m2 Detail
882019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 112.16 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
892019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 463.04 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
902019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 80.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 prevádzkovanie verejného vodovodu za 4/2019 Detail
912019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 05/2019 Detail
922019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 160.32 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu Detail
932019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 167.68 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady 4/2019 Detail
942019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 45.85 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 4/2019 Detail
952019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 Zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
962019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 70.30 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava Poplatok za telekomunikačné služby Detail
972019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 76.99 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
982019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 240.00 Galileo Corporation s.r.o, 92503 Čierna Voda 468 licenčný poplatok za obdobie od 01.5.2019-30.4.2020 Detail
992019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 360.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.2019-31.05.2019 Detail
1002019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 77.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.2019-31.05.2019 Detail
1012019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 126.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.2019-31.5.2019
Detail
1022019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 437.93 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice voda za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 Detail
1032019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 123.84 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina za obdobie od 01.4.2019 - 30.4.2019 Detail
1042019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 27.91 ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Licencia -eset internet Security Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
20.05.2019 1843.00 Juraj Bartek a Angela Barteková novovytvorený pozemok p.č. 283/309 ostatná plocha o výmere 207 m2 a p.č. 283/310 ostatná plocha o výmere 15 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
17.05.2019 260.00 Vladislav Jenčo 2 ks lavičky z masívu na autobusové zastávky Detail
Zmluva o vývoze TKO rok 2019
(Zmluva)
16.05.2019 0.00 PeSt, s.r.o., 094 05 Holčíkovce 281 vývoz TKO z prevázky Pizza Adam v LTS 2019 Detail
Kúpno-predajná zmluva
(Zmluva)
14.05.2019 0.00 PL.ODS SK, s.r.o., Slovenská Volová 8, 067 22 predaj drevnej hmoty Detail
Zmluva o zriadení vecného bremena 0743/2210/2019
(Zmluva)
13.05.2019 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a.s. na parc CKN č. 628/90 a 692/1 Detail
Zmluva o vývoze TKO rok 2019
(Zmluva)
10.05.2019 0.00 ROKO RO, s.r.o., Lúčna 825/10, 093 01 Vranov n.T. vývoz TKO z prevádzky Pizzeria Palermo Detail
32/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 2000.00 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
33/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 26.00 Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
34/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 80.00 Mgr. Michal Flešár, 09405 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
35/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
36/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 26.00 Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
37/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 26.00 Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
38/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 26.00 Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
39/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 18.00 Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
40/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 18.00 Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
41/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 18.00 Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
42/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
43/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 15.00 Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
44/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 15.00 Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
45/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 15.00 Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
09.05.2019 2300.00 Bronisz Kacper Interreg PL-SK: "Geocoin" - rozvoj LARP hry založenej na kultúrnom a prírodnom dedičstve Karpát - "Tajomstvá Karpát" Detail
č. 1/2019
(Uznesenie)
07.05.2019 0.00 zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14.03.2019 Detail
Zápisnica OZ zo dňa 14.03.2019
(Zápisnica)
07.05.2019 0.00 zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14.03.2019 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
03.05.2019 6804.00 Mgr. Peter Bačkovský novovytvorená parcela č. 673/95 - zastavaná plocha o výmere 252 m2 Detail
822019
(Faktúra prijatá)
26.04.2019 104.80 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za obdobie 1.3.-31.3.2019 Detail
832019
(Faktúra prijatá)
26.04.2019 174.50 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
842019
(Faktúra prijatá)
26.04.2019 155.72 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
852019
(Faktúra prijatá)
26.04.2019 7500.00 Serwis Samochodowy, 36213 Haczów - Poľsko oprava autobusu Detail
862019
(Faktúra prijatá)
26.04.2019 60.00 Spektrum Stropkov, s.r.o, Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov inzercia v novinách Detail
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
16.04.2019 0.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Detail
632019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 109.16 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
642019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 190.21 Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 kancelárske potreby Detail
652019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 16.70 LIMPO, s.r.o, Jesenná 14, 080 01 Prešov plaketa kovová Detail
662019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 66.40 Ing.Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n/T znalecký posudok Detail
672019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 250.00 Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 výkon procesu VO zákazky: Stavebný dozor pre projekt Zníženie energ.náročnosti MŠ Detail
682019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 117.00 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina Verejná správa - ročný prístup Detail
692019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 318.11 Ives , Čsl.armády 20, 041 18 Košice služby STP APV- program Detail
702019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby Detail
712019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 377.85 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
722019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 80.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05223 Rudňany 433 prevádzkovanie infraštruk.majetku Detail
732019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 545.00 Door Win, s.r.o, JUH 1057/9, 093 01 Vraov nad Topľou pozáručný servis okien a dverí v KD a ZS Detail
742019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 1200.00 K.A.A.C, spol. s.r.o, M.R.Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou Overenie ÚZ za rok 2017 Detail
752019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 Zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
762019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 50.00 Elauk s.r.o, Kaluža 633 za smernicu k VO Detail
772019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 186.88 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady za 3/2019 Detail
782019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 70.09 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
792019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 51.10 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné 3/2019 Detail
802019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 405.96 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice voda za obdobie 01.03.-31.03.2019 Detail
812019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 68.19 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
7/2019
(Objednávka vystavená)
12.04.2019 0.00 Door Win, s.r.o, JUH 1057/9, 093 01 Vraov nad Topľou Objednávame si u Vás pozáručný servis okien a dverí na KD a ZS v obci Holčíkovce Detail
6/2019
(Objednávka vystavená)
12.04.2019 50.00 Elauk s.r.o, Kaluža 633 Objednávame si u Vás vypracovanie smernice VO Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
11.04.2019 2950.00 Ing. Leopold Miženko, MBA Interreg PL-SK - "Geocoin" - inventarizácia kultúrneho a prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia Detail
Zmluva o zriadení vecného bremena 0424/3150/2019
(Zmluva)
04.04.2019 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice zriadenie vecného bremena na parcele C KN 226/108 Detail
1/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 186.40 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 prepravné žiakov na LV Detail
2/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 200.00 MUDr. Juraj Skladaný, Košice Výrub stromov v RO Domaša Detail
3/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 Náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
4/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 26.00 Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
5/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 26.00 Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
6/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 26.00 Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
7/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 18.00 Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
8/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 18.00 Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
9/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 18.00 Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
10/2019
(Faktúra prijatá)
26.03.2019 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
11/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 15.00 Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
12/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 15.00 Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
13/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 15.00 Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
14/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 26.00 Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
15/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 80.00 Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
16/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 1000.00 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
17/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 150.00 ZMOVR, 09413 Dlhé Klčovo Preprava starostov Holčíkovce - Cífer Detail
18/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 2000.00 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovania za
1/2019
Detail
19/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 26.00 Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
20/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 80.00 Mgr. Michal Flešár, 09405 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
21/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
22/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 26.00 Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
23/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 26.00 Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
24/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 26.00 Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
25/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 18.00 Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
26/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 18.00 Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
27/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 18.00 Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
28/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
29/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 15.00 Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
30/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 15.00 Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
31/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 15.00 Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
5/2019
(Objednávka vystavená)
26.03.2019 0.00 Serwis Samochodowy, 36213 Haczów - Poľsko oprava mikrobusu Detail
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
25.03.2019 0.00 Mgr. Matúš Michľo vývoz TKO z prevádzky Plážový bar A NA NAS Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
25.03.2019 1386.00 Martin Liška a Katarína Lišková novovytvorená parcela č. 551/261 zastavaná plocha o výmere 135 m2 a novovytvorená parcela č. 551/262 zastavaná plocha o výmere 32 m2 Detail
572019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 292.14 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
582019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 55.97 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava energia VO Detail
592019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 153.52 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia za obdobie 01.2.-28.02.2019 Detail
602019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 30.00 j2-net, s.r.o, Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa Zverejňovanie dokumentov-služba od 01.01.-31.12.2019 Detail
612019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Zmluva o nájme za obdobie 3/2019 - správa VO Detail
622019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 250.00 Marianna Dvorjaková, 09434 Čierne nad Topľou 258 Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR - vybudovanie kam.systému Detail
12019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
22019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 200.00 MADE spol. s.r.o, Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora Urbis Detail
32019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 80.99 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov služby - RO Domaša posyp cesty Detail
42019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 24.00 Vlan PK s.r.o, Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob Kalibrácia Detail
52019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 426.98 3H MOBIL s.r.o, Lesnícka 3, 040 11 Košice oprava JUMPER combi Detail
62019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Zmluva o nájme za 01.01.-31.01.2019 Detail
72019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 165.00 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T akumulátor -traktor Detail
82019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 101.83 Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák, 08643 Koprivnica oprava termostat do rúry Detail
92019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 1529.04 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina štiepka Detail
102019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 90.02 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
112019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 450.00 MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 118 kúpa ošipaná Detail
122019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 847.00 Ján Homola, Thermowell, Nábřežní 414/24, 79001 Jeseník Solárne LED svetlá Detail
132019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 121.08 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
142019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 1920.00 Eneco s.r.o, Kpt.Nálepku 6, 080 01 Prešov Vypracovanie energetického auditu pre projekt Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce Detail
1/2019
(Objednávka vystavená)
22.03.2019 1920.00 Eneco s.r.o, Kpt.Nálepku 6, 080 01 Prešov Objednávka na vypracovanie energetického auditu pre projekt - Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce Detail
2/2019
(Objednávka vystavená)
22.03.2019 0.00 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 81711 Bratislava Objednávame si u Vás poštový poukaz na účet Detail
3/2019
(Objednávka vystavená)
22.03.2019 250.00 Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 Objednávame si u Vás výkon procesu VO zákazky - stavebný dozor - MŠ Detail
152019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 38.40 Slovgram, Jakubovo nám. 813 48 Bratislava odmena výkonným umelcom a výrobcom - prevádzka verejný rozhlas Detail
162019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 20.40 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Detail
172019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon činnosti zodpovednej osoby Detail
182019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 1080.00 Geodetum s.r.o, Nám. slobody 6, 093 01 Vranov n/T vyhotovenie geom.plánov Detail
192019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 73.49 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
202019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 80.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 prevádzkovanie infraštruk.majetku Detail
212019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 143.36 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady Detail
222019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 39.20 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné 1/2019 Detail
232019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 651.08 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice za odber vody Detail
242019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 61.00 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
252019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 Zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
262019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 126.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 01.01.-28.02.2019 Detail
272019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 77.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 01.01.-28.02.2019 Detail
282019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 360.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 01.01.-28.02.2019 Detail
292019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 146.00 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál - dielne Detail
302019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Zmluva o nájme o poskytovaní služieb - 2/2019 Detail
312019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 840.00 Ultima Ratio,s.r.o, ul.1.mája 709, 031 01 L.Mikuláš Realizácia VO - Modernizácia kotolne v ZŠ Detail
322019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 52.06 Martin Golein-TATRY-SOS, 05991 Mlynica 76 služby - odťah vozidla Detail
332019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 157.21 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 01.01.-31.01.2019 Detail
342019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 83.23 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
352019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 13.67 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 81711 Bratislava poštové peňažné poukazy Detail
362019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 3068.16 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina štiepka Detail
372019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 109.76 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
382019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 105.00 Vranovský útulok pre psov, ul. Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou odchyt túlavého psa Detail
392019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 150.00 Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 Technická pomoc pri predkladaní dokumentácie VO Detail
402019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 214.70 Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
412019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon činnosti zodpovednej osoby Detail
422019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 151.00 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
432019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 109.99 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vývoz žumpy Detail
442019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 250.00 MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 118 obedné menu - Jednota dôchodcov Detail
452019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 160.32 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu Detail
462019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 80.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 Prevádzkovanie infraštruk.majetku 2/2019 Detail
482019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 70.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
472019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 257.49 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
492019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 1488.00 Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 štiepka Detail
502019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 412.74 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie voda za obdobie 01.2.-28.2.2019 Detail
512019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 Zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
522019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 103.83 Vladimír Tabaka - Autocentrál, Čemernianska 39, 093 01 Vranovnad Topľou spotrebný materiál Detail
532019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 27.30 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné 2/2019 Detail
542019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 99.84 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady 2/2019 Detail
552019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 67.00 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
562019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 181.80 LIMPO, s.r.o, Jesenná 14, 080 01 Prešov plaketa - deň učiteľov Detail
Objednávka č. 4/2019
(Objednávka vystavená)
21.03.2019 3600.00 TDOZ, s.r.o., Námestie slobody 4, 066 01 Humenné stavebný dozor pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Holčíkovce" Detail
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 2019
(Zmluva)
18.03.2019 5800.00 JUDr. Marek Tkáč, AK Nám. Sv. Martina 39, 082 71 Lipany poskytovanie právnych služieb Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
18.03.2019 4663.00 Ing. Ľubomír Ivanecký novovytvorená parcela č. 309/122 - ostatná plocha o výmere 402 m2 Detail
Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
(Zmluva)
15.03.2019 0.00 NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava dodatok k zmluve Detail
Zmluva o zriadení vecného bremena 0286/2210/2019
(Zmluva)
15.03.2019 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice zriadenie vecného bremena na pozemku p.č. C KN 226/108 v prospech VSD, a.s. Detail
Zápisnica OZ zo dňa 27.12.2018
(Zápisnica)
15.03.2019 0.00 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Holčíkovciach dňa 27.12.2018 Detail
č. 11/2018
(Uznesenie)
15.03.2019 0.00 zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 27.12.2018 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
08.03.2019 120.00 Slavomír Cichý kúpa pneumatík na kontajnerový nosič Detail
353/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 73.49 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
337/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 52.45 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
338/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 80.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05223 Rudňany 433 prevádzkovanie vodovodu Detail
339/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 112.17 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
341/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 1877.47 Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce refundácia Detail
342/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 1200.00 Ultima Ratio,s.r.o, ul.1.mája 709, 031 01 L.Mikuláš Realizácia VO-Modernizácia kotolne Detail
343/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
344/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 67.84 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
345/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 14.90 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina finančný spravodajca roč.2018 Detail
346/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 135.97 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 01.12.-31.12.2018 Detail
347/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 48.24 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina - vyúčtovanie rok 2018 Detail
348/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 5.76 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu0 Detail
349/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 2000.00 Ing. Vladimír Uram, Kamencová 8157/32, 081 01 Prešov odborná a poradenská činnosť žiadosť na poskytnutie nenavr.príspevku - Modernizácia kotolne Detail
350/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 1702.08 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina štiepka Detail
352/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 9.60 Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce za spracovanie ohlásenia Detail
Kúpna zmluva a zmluva o nájme priestorov
(Zmluva)
01.02.2019 365.00 Jozef Porvazník kúpa ošípanej a prenájom priestorov spojených s výrobou mäsových výrobkov Detail
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
31.01.2019 39.83 Ing. Adriana Karšková - PAULIN vývoz TKO z prevádzky Galéria Bar, 094 05 Holčíkovce 23 Detail
Zmluva o zriadení vecného bremena 0278/2210/2019
(Zmluva)
24.01.2019 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice zriadenie vecného bremena na p.č. 692/1 a 606/125 Detail
1152018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 40.08 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
1162018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 40.08 Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
1172018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 40.08 Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
1182018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 17.71 Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
1192018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 17.71 Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2018 Detail
1202018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 17.71 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 Detail
1212018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 17.71 Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
1222018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 16.04 Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
1232018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 16.04 Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
1242018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 16.04 Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
1252018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 95.77 Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
1262018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 7.26 Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
1272018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 31.08 Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
1282018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 15.60 Agro-Hold, s.r.o, 09405 Holčíkovce 135 poplatok voda za rok 2018 Detail
322/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 248.50 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
323/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 1809.57 Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce refundácia mzdy Detail
324/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 49629.66 THterm, s.r.o, Brestová 1, 04014 Košice stavebné práce - bezkanálový rozvod tepla Detail
325/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 105.89 Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 kancelárske potreby Detail
326/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 133.12 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady 12/2018 Detail
327/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 36.40 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné 12/2018 Detail
328/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 137.58 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice voda za obdobie 01.12.-10.12.2018 Detail
329/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 173.26 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
330/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 112.13 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia Obecný úrad 01.11.-30.11.2018 Detail
331/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 18.80 LIMPO, s.r.o, Jesenná 1, 080 05 Prešov novoročné pozdravy Detail
332/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 283.94 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 výdavky na chod kotolne Detail
333/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava energia VO 01.12.-31.12.2018 Detail
334/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 1169.38 Energotrading, s.r.o, Lúčna 831/83, 09301 Vranov n/T práce na zákazke - osvetlenie autobusových zastávok Detail
335/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 390.00 Auto - Služby Martin Stašák, 067 22 Ohradzany 234 ohňostroj Detail
336/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 600.00 Patrik Kočiš - Drevtech, Na Odálke 495/36, 082 16 Fintice Za služby verejného obstarávania - modernizácia kotolne Detail
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
(Zmluva)
08.01.2019 2000.00 Ing. Vladimír Uram, Kamencová 8157/32, 080 05 Prešov poskytovanie odbornej poradenskej a konzultačnej činnosti - Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce Detail
Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment
(Zmluva)
08.01.2019 8316.00 Energia plus, s.r.o., Kamencová 8157/32, 080 05 Prešov vykonávanie pozície externého projektového manažéra v rámci projektu "Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce" Detail
Mandátna zmluva
(Zmluva)
08.01.2019 6600.00 Kontrol STAV, s.r.o., Mokráň záhon 15A, 821 04 Bratislava stavebný dozor počas realizácie stavby: "Modernizácia kotolne ZŠ Holčíkovce" Detail
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO
(Zmluva)
08.01.2019 2400.00 Ultima Ratio, s.r.o., Ul. 1. mája 709. 031 01 Liptovský Mikuláš realizácia verejného obstarávania zákazky "Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce" Detail
293/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava energia VO 01.11.-30.11.2018 Detail
294/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 58.00 Spektrum Stropkov, s.r.o, Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov inzercia v týždenníku Detail
295/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 209.90 Armatúry Jafar, s.r.o, Švábska 47, 08005 Prešov spotrebný materiál Detail
296/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 372.00 Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 štiepka Detail
297/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 372.00 Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 štiepka Detail
298/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 119.52 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
299/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 222.20 MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 113 stravovanie pracovné posedenie Detail
300/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 186.00 Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 štiepka Detail
301/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 558.00 Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 štiepka Detail
302/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 2040.00 Marián Urban-geod.práce, Hlavná 101, 09414 Sečovská Polianka vyhotovenie GP a vytýčenie parciel Detail
303/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 62.76 Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
304/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 297.79 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
305/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 72.56 Energotrading, s.r.o, Lúčna 831/83, 09301 Vranov n/T za služby Detail
306/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 200.50 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
307/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 80.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 prevádzkovanie vodovodu Detail
308/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon zodpovednej osovy Detail
309/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 88.40 Inprost, s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava predplatné Obecné noviny Detail
310/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 1455.30 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina štiepka Detail
311/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 105.60 Primatherm, s.r.o, ul.Bernoláková 1095, 093 01 Vranov n/T oprava kotla v Dome smútku Detail
312/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
313/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 2900.00 JUDr.Marek Tkáč, 08271 Lipany právne služby Detail
314/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 1104.48 Ján Hybeľ, Vranovská 42, 091 01 Stropkov piesok Detail
315/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 70.37 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
316/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 188.16 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady 11/2018 Detail
317/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 51.45 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné 11/2018 Detail
318/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 538.69 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice voda za obdobie 01.11.-30.11.2018 Detail
319/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 64.00 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
320/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 50.00 Milan Groško-MGP, 09032 Miňovce 40 služby - prevádzkovanie pohrebiska Detail
9/2018
(Objednávka vystavená)
08.01.2019 0.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves Objednávame si u Vás vypracovanie plánu obnovy verejného vodovodu najmenej na 10 rokov Detail
10/2018
(Objednávka vystavená)
08.01.2019 49629.66 THterm, s.r.o, Brestová 1, 04014 Košice Objednávame uskutočnenie stavebných prác na základe Výzvy obce Holčíkovce - zákazka bezkanálový rozvoj tepla Detail