Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 138 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
1052019
(Faktúra vystavená)
16.01.2020 14.40 Roháč Ladislav, 094 05 Holčíkovce 42 odber vody za rok 2019 Detail
1042019
(Faktúra vystavená)
16.01.2020 27.60 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 odber vody za rok 2019 Detail
1032019
(Faktúra vystavená)
16.01.2020 27.60 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 odber vody za rok 2019 Detail
1022019
(Faktúra vystavená)
16.01.2020 16.80 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 odber vody za rok 2019 Detail
1012019
(Faktúra vystavená)
16.01.2020 44.40 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné odber vody za rok 2019 Detail
Zmluva
(Zmluva)
13.01.2020 1624.00 J. Pastier novovytvorená parcela C KN č. 551/263 zastavaná plocha o výmere 140 m2 Detail
2902019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 61.04 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
2892019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 96.00 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 12/2019 Detail
2882019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 415.00 Auto-Služby, Martin Stašák, 067 22 Ohradzany 234 ohňostroj Detail
2872019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 190.16 Remopel, s.r.o., Hollého 30, 083 01 Sabinov zneškodnenie odpadu skládkovaním Detail
2862019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 16135.28 KOOR Východ, s.r.o., Potočná 1A, 040 01 Košice Výstavba verejného osvetlenia v obci Holčíkovce - RO Domaša Eva Detail
2852019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 111.01 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón, internet Detail
2842019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 850.09 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 výdavky na chod kotolne pri ZŠ Holčíkovce Detail
2832019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 36.50 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce stravné za 12/2019 Detail
2822019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 113.15 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za odobratú stravu za 12/2019 Detail
2812019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 1644.00 GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. geodetické práce Detail
2802019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 121.87 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice dodávka el. energie za odb. 1.11.2019 - 20.11.2019 Detail
2792019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 272.64 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom Detail
2782019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 2892.96 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina dodávka drevnej štiepky 12/2019 Detail
2772019
(Faktúra prijatá)
09.01.2020 300.00 TDOZ, s.r.o., Námestie slobody 4, 066 01 Humenné stavebný dozor na stavbe "MŠ v obci Holčíkovce -stavebné úpravy v čase 16.11.2019-29.11.2019 Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
07.01.2020 280.00 Hudobná skupina Flerof prenájom hudobných nástrojov Detail
č. 6/2019
(Uznesenie)
03.01.2020 0.00 zasadnutie OZ dňa 28.11.2019 Detail
zasadnutie OZ dňa 28.11.2019
(Zápisnica)
03.01.2020 0.00 zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2019 Detail
Zámenná zmluva
(Zmluva)
30.12.2019 0.00 G. Šuľak, A. Šuľaková zámena parcely C KN č. 243/4 o výmere 811 m2 a parciel C KN č. 673/105 o výmere 238 m2 a 673/106 o výmere 331 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
30.12.2019 4200.00 M. Smolák, E. Smoláková novovytvorená parcela C KN č. 309/125 ostatná plocha o výmere 280 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
30.12.2019 7946.00 M. Baran, Bc.;Ľ. Baranová novovytvorený pozemok p.č. C KN č. 493/74 - ostatná plocha o výmere 548 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
30.12.2019 1555.00 F. Vavrek p.č. 464/243 - ostatná plocha 134 m2 Detail
1002019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 188.40 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava odber vody za rok 2019 Detail
992019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 506.40 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 odber vody za rok 2019 Detail
982019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 150.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 preprava žiakov za obdobie 09-12/2019 Detail
972019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 658.10 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 vývoz TKO za rok 2019 Detail
962019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 15.00 Roháč Ladislav, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
952019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 15.00 Roháč Ladislav, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
942019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 1168.26 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 práca kuriča za 09-12/2019 Detail
932019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 2000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 12/2019 Detail
922019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 118.60 Nízkoenergetické stavby, s.r.o., Veselá 4, 080 01 Prešov vývoz odpadu Detail
912019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 80.00 Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
902019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 15.00 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
892019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
882019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 15.00 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
872019
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 15.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
862019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
852019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
842019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
832019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
822019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Zuzana Tomko - Kralová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
812019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
802019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
792019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
782019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 2000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 11/2019 Detail
772019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 300.00 PeSt, s.r.o., prev. Pizza Adam, RO Domaša, Holčíkovce 281 vývoz odpadu z prevádzky v RO Domaša Detail
762019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
752019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 80.00 Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
742019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 15.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
732019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 15.00 Zuzana Tomko - Kralová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
722019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
712019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
702019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
692019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
682019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 81.20 Koprivňak Juraj, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 a voda Detail
672019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
662019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
652019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
642019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 2000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
2762019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 50.00 Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40 služby odbornej spôsobilosti za prevádzkovanie pohrebiska Detail
2752019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 275.27 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava služby správy verejného osvetlenia Detail
2742019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 60.07 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
2732019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 68.74 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
2722019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 59.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce stravné za 11/2019 Detail
2712019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 182.90 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za odobratú stravu Detail
2702019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 395.17 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 11/2019 Detail
2692019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 2900.00 JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany odmena za poskytovanie právnych služieb podľa zmluvy Detail
2682019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 178.50 Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 tonery tlačiareň Brother Detail
2672019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 37.74 Vladimír Tabaka-Autocentral, Čemernianska 39, 09303 Vranov n/T spotrebný materiál - dielňa Detail
2662019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 750.00 Maria Koprivňáková, 094 05 Rafajovce 44 za odpadovú drevnú hmotu Detail
2652019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 11/2019 Detail
2642019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 93.60 Inprost, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 Obecné noviny - predplatné r. 2020 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
18.12.2019 1717.00 M. Kitko pozemky C KN č. 493/83 ostatná plocha o výmere 80 m2 a p.č. 493/43 ostatná plocha o výmere 68 m2 Detail
č. 3/2019
(Nariadenie)
16.12.2019 0.00 VZN obce Holčíkovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Detail
č. 2/2019
(Nariadenie)
16.12.2019 0.00 VZN obce Holčíkovce o miestnej dani za psa Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
13.12.2019 15692.00 M. Kotulková pozemky p.č. C KN 493/73 ostatná plocha 465 m2, p.č. 495 ZPaN 49 m2, chatka Nataša č. 2 s.č. 637 na p.č. 495 a p.č. 493/79 ostatná plocha 113 m2 Detail
Zmluva o nájme nebytových priestorov r. 2019
(Zmluva)
12.12.2019 100.00 Súkromná základná umelecká škola Jastrabie n. T., 094 35 Jastrabie nad Topľou 112 prenájom nebytového priestoru potrebného na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti tanečného a výtvarného odboru Detail
Zmluva o dielo zo dňa 16.11.2019
(Zmluva)
09.12.2019 40390.00 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov "Materská škola v obci Holčíkovce - stavebné úpravy" Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
06.12.2019 280.00 Hudobná skupina Flerof nájom aparatúry Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
06.12.2019 100.00 J. Bratko prenájom koní s postrojom Mikuláš Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
03.12.2019 1000.00 L. Bodnarová pozemok p.č. 250/25 zastavaná plocha o výmere 55 m2 Detail
kúpna zmluva
(Zmluva)
03.12.2019 870.00 G. Šuľak novovytvorený pozemok p.č. 673/104 zastavaná plocha o výmere 75 m2 Detail
2622019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 120.00 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti externého konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa Detail
2612019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice činnosť zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov Detail
2602019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 96.00 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., Rudňany 433, 053 23 prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku Detail
2592019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 596.30 DMJ Market, s.r.o, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/t Deň seniorov - suroviny Detail
2582019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 112.70 NOMIland,s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice nábytok MŠ Detail
2552019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 76.00 Efekt-Vranov Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T oleje Detail
2542019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 119.96 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón, internet Detail
2532019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 275.27 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava služby správy verejného osvetlenia za 11/2019 Detail
2522019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 105.60 Efekt-Vranov Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
2512019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 3503.41 Jozef Kovalčík - KOVEX, s.r.o., Sokolovská 1639/10, 091 01 Stropkov - Sitník stavebné práce - oprava chodníkov, spevnených častí plôch a búracie práce MŠ Holčíkovce Detail
2502019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 504.00 ENAU, s.r.o., Komárany 59, 093 01 Vranov n.T. energetický certifikát ku kolaudácii pre zákazku: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce Detail
2492019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 106.24 Ing. Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n.T. znalecký posudok č. 94/2019 Detail
2482019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 197.99 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 1.10.2019-31.10.2019 Detail
2472019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 592.20 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov zneškodnenie odpadu skládkovaním Detail
2462019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 800.00 Pavol Paluba, Haligovce 71, 065 34 zemné práce okolie cintorína Detail
2452019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 163.00 Gamag SK, s.r.o., Domašanská 470/29, 066 01 Humenné rohože Detail
2422019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 2400.00 TDOZ, s.r.o., Námestie slobody 4, 066 01 Humenné stavebný dozor pre objekt "Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Holčíkovce" Detail
2392019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 136157.83 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov stavebné práce: "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce" Detail
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 2047/2210/2019
(Zmluva)
02.12.2019 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice NNP - Holčíkovce, VO, nová SR2. p.č. 673/1 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
22.11.2019 440.00 V. Haňo p.č. 551/226 - ostatná plocha o výmere 38 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
19.11.2019 812.00 Ľ. Tóth novovytvorený pozemok p.č. 283/319 - ostatná plocha o výmere 70 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
18.11.2019 5016.00 F. Krupa pozemok p.č. 275/43 - ostatná plocha o výmere 152 m2 Detail
č. 4/2019
(Uznesenie)
15.11.2019 0.00 uznesenie zo zasadnutia OZ v Holčíkovciach konaného dňa 09.09.2019 Detail
Zápisnica OZ zo dňa 09.09.2019
(Zápisnica)
15.11.2019 0.00 zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 9.9.2019 Detail
Zmluva č. ZO/2019WB8925-2
(Zmluva)
13.11.2019 120.00 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti poradného konzultanta - ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti Detail
2442019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 237.12 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 vývoz odpadu Detail
2432019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 68.00 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón október 2019 Detail
2412019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 139.50 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za stravu 10/2019 Detail
2402019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 45.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce stravné za Október 2019 Detail
2382019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 139.58 ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 spotrebný materiál Detail
2372019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 činnosť ABT a TPO Detail
2362019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 77.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrická energia Detail
2352019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 360.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrická energia Detail
2342019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 126.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrická energia MŠ Detail
Objednávka č. 12/2019
(Objednávka vystavená)
11.11.2019 3503.41 Jozef Kovalčík - KOVEX, s.r.o., Sokolovská 1639/10, 091 01 Stropkov - Sitník realizácia prác v rámci zákazky "Rekonštrukcia MŠ Holčíkovce, oprava chodníkov, spevnených plôch a búracie práce" Detail
Profi zmluva
(Zmluva)
11.11.2019 754.02 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačaská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Detail
2332019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 95.00 STAVEBKO, s.r.o., Dubovany 244, 922 08 fotodokumentačná kniha Detail
2322019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 333.30 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody zo obd. 01.10.2019-31.10.2019 Detail
2312019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 66.58 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava telefón Detail
2302019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
2292019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 96.00 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., Rudňany 433, 053 23 odborná pomoc a spolupráca pri prevádzke infraštrukturálneho majetku za obd. 10/2019 Detail
2282019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 199.23 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov zneškodnenie odpadu skládkovaním Detail
2272019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 900.00 EL PRO KAN, s.r.o , Sídl.1.mája 61/35, 093 01 Vranov nad Topľou vypracovanie projektovej dokumentácie "Výstavba verejného osvetlenia v obci Holčíkovce - časť RO Domaša Eva" Detail
2262019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 122.18 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón, internet Detail
2252019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 229.44 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu Detail
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
(Zmluva)
06.11.2019 0.00 Ministerstvo životného prostredia SR Dodatok k zmluve číslo: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K501 Detail
Objednávka č. 11/2019
(Objednávka vystavená)
06.11.2019 16135.28 KOOR Východ, s.r.o., Potočná 1/A, 040 01 Košice realizácia stavby "Výstavba verejného osvetlenia v obci Holčíkovce - časť RO Domaša Eva" Detail
príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
25.10.2019 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice zmena rezervovanej kapacity Detail
2242019
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 275.27 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Zmluva o nájme o poskytovaní služieb Detail
2232019
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 199.69 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
2222019
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 165.85 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia za obdobie 1.9.-30.9.2019 Detail
2212019
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 35.00 Danka Tkáčová - DM-SERVIS, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany ročný licenčný poplatok programu Kataster Detail
2202019
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 127.92 Magic Print s.r.o, Rovniankova 15, 851 02 Bratislava kalendáre na rok 2020 Detail
2192019
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 44.23 Imrich Makó, Juh 1064/45, 093 01 Vranov nad Topľou inzercia v týždenníku Vranovské Novinky Detail
2182019
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 65.83 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
63/2019
(Faktúra vystavená)
25.10.2019 45.78 Nízkoenergetické stavby, s.r.o, Veslá 4, 08001 Prešov vývoz a uskladnenie odpadu Detail
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
23.10.2019 0.00 Ondrej Karško, prevádzka: Galéria Bar, 094 05 Holčíkovce 23 vývoz TKO z prevádzky Detail
Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku
(Zmluva)
18.10.2019 0.00 SVP, š.p., odštepný závod KE, Ďumbierska 14, 041 59 Košice pozemky p.č. 672/1, 672/11, 672/17 a 673/4 - vnútorné komunikácie v RO Holčíkovce Detail
zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
(Zmluva)
16.10.2019 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice miesto pripojenia Holčíkovce 41 Detail
2172019
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 192.00 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu Detail
2162018
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 60.07 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internetové služby Detail
2152019
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 Zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
2142019
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 51.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 9/2019 Detail
2132019
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 158.10 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady za 9/2019 Detail
2122019
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 435.02 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice voda za obdobie od 31.8.2019-30.9.2019 Detail
2112019
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 37.88 Peter Jurik - Lisa, 92503 Čierna Voda 390 Prezentácia obce a služby na celoslovenskom informačnom portáli Detail
2102019
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 96.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu Detail
2092019
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby Detail
2082019
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 239.00 OLIO Czech Republic s.r.o, V Ráji 917, 530 02 Pardubice 2 oleje kotoľňa Detail
2072019
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 41.22 ŠEVT, a.s., Cementárenská16, 974 72 Banská Bystrica školské potreby pre MŠ Detail
2062019
(Faktúra prijatá)
16.10.2019 28.66 Webhouse, s.r.o, Paulínska 20,, 917 01 Trnava Za webhostingové služby Detail
2052019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 468.53 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
2042019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 109.76 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
2032019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 193.92 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu Detail
2022019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 1140.00 Geodetum s.r.o, Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou geodetické práce Detail
2012019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 275.27 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Zmluva o nájme a poskytovaní služieb Detail
2002019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 200.00 Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 Proces VO zákazky " Energetický certifikát" Detail
1992019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 546.40 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
1982019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 26.40 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina finančný spravodajca Detail
1972019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 113.82 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia Detail
1962019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 1575.00 Marián Urban- geod.práce, Hlavná 101, 094 14 Seč. Polianka zameranie ciest v kat.území Detail
1952019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 560.00 Marián Urban- geod.práce, Hlavná 101, 094 14 Seč. Polianka vytýčenie pozemku + aktualizácia SVV a dát v programe Kataster 2019 Detail
1942019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 239.04 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu Detail
1932019
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 66.50 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
62/2019
(Faktúra vystavená)
14.10.2019 150.00 ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou preprava starostov Detail
61/2019
(Faktúra vystavená)
14.10.2019 43.37 Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 vývoz odpadu Detail
60/2019
(Faktúra vystavená)
14.10.2019 150.57 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 refundácia faktúry Detail
59/2019
(Faktúra vystavená)
14.10.2019 835.10 ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou prepravné Detail
Príkazná zmluva
(Zmluva)
27.09.2019 280.00 S. Fedor hudobná produkcia FLEROF na akcii Futbalový turnaj o pohár starostu obce Detail
Dodatok č. 1 ku kúpnej a zámennej zmluve zo dňa 27.5.2019
(Zmluva)
26.09.2019 0.00 J. Krajňák a M. Koščo oprava chyby v písaní - nesprávne uvedené č.p. 283/12 za správne 283/312 Detail
1/2019
(Objednávka prijatá)
18.09.2019 770.00 ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou autobusová preprava starostov ZMOVR na pracovnú cestu do mikroregiónu Bystřicko Detail
9/2019
(Objednávka vystavená)
18.09.2019 200.00 Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 Výkon procesu VO zákazky Energetický certifikát- zníženie energeticke468j náročnosti MŠ Detail
58/2019
(Faktúra vystavená)
18.09.2019 177.59 Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 vývoz odpadu za mesiac august 2019 Detail
57/2019
(Faktúra vystavená)
18.09.2019 165.77 ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou vývoz odpadu za mesiac august 2019 Detail
56/2019
(Faktúra vystavená)
18.09.2019 200.00 ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou preprava starostov na fut.turnaj Holčíkovce - Zubrohlava a späť Detail
1922019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 40.33 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
1912019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 146.40 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
1902019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 342.98 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice poplatok voda za 01.08.2019-30.08.2019 Detail
1892019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO v zmysle zmluvy Detail
1882019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 50.20 Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
1872019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 750.66 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
1862019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 132.90 MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 118 obed + občerstvenie Detail
1852019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 96.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní majetku Detail
1842019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 237.12 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu Detail
1832019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice ýkon zodpovednej osoby za 09/2019 Detail
1822019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 139.64 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
(Zmluva)
13.09.2019 0.00 HOOK, s.r.o., Toryská 6, 040 11 Košice dodávka ovocia a zeleniny pre ŠJ pri ZŠ Holčíkovce Detail
1/2019
(Nariadenie)
10.09.2019 0.00 VZN obce Holčíkovce o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Holčíkovce a určenie podmienok tejto úhrady Detail
č. 3/2019
(Uznesenie)
09.09.2019 0.00 zo zasadnutia OZ v Holčíkovciach konaného dňa 27.06.2019 Detail
Zápisnica OZ zo dňa 27.06.2019
(Zápisnica)
09.09.2019 0.00 zasadnutie OZ konaného dňa 27.06.2019 Detail
Objednávka č. 10/2019
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 504.00 ENAU, s.r.o., Komárany 59, 093 01 Vranov nad Topľou "Energetický certifikát - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce" Detail
1812019
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 197.76 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu na skládku Detail
1802019
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 275.27 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Zmluva o nájme a poskytovaní služieb - VO Detail
1792019
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 190.08 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu na skládku Detail
1782019
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 512.50 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
1772019
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 105.00 Vranovský útulok pre psov, ul.. Na hrunku 52, 09301 Vranov n/T odchyt a starostlivosť o túlavého psa Detail
1762019
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 116.70 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia od 01.07.2019-31.7.2019 Detail
1752019
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 Zabezpečenie činnosti ABT a TPO v zmysle zmluvy Detail
1742019
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 62.28 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
55/2019
(Faktúra vystavená)
19.08.2019 183.09 Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 vývoz smetia za mesiac júl 2019 Detail
54/2019
(Faktúra vystavená)
19.08.2019 215.04 ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou vývoz smetia za mesiac júl 2019 Detail
1732019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 197.76 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu na skladku Detail
1722019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 61.94 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
1712019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 525.13 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice voda za obdobie od 01.07.2019-31.07.2019 Detail
1702019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 360.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za obdobie od 01.06.2019-31.08.2019 Detail
1692019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 77.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za obdobie od 01.06.2019-31.08.2019 Detail
1682019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 126.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia obdobie od 01.06.2019-31.08.2019 Detail
1672019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 143.70 Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
1662019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 96.00 Galileo Corporation s.r.o, 92503 Čierna Voda 468 licenčný poplatok Detail
1652019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 796.01 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
1642019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby Detail
1632019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 259.20 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu na skládku Detail
1622019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 96.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433

prevádzkovanie v odovodu
Detail
1612019
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 46.56 Datatrade s.r.o, Moyzesová 12, 953 01 Zlaté Moravce predlženie profi prístupu na obce.info Detail
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál
(Zmluva)
08.08.2019 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina zriadenie účtu pre čerpanie a splácanie istiny v zmysle zmluvy o municipálnom úvere Detail
Zmluva o úvere č. 71/010/19
(Zmluva)
08.08.2019 50000.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina poskytnutie úveru bankou Detail
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
08.08.2019 0.00 POSTAP, s.r.o., Ondavské Matiašovce 89, 094 01 Tovarné vývoz TKO z prevádzky Potraviny-rozličný tovar, Holčíkovce 22 Detail
1602019
(Faktúra prijatá)
29.07.2019 125.28 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
1592019
(Faktúra prijatá)
29.07.2019 2300.00 Kacper Bronisz, ul.Piaskowa 22/21, 23-200 Krasnik preklad do poľského jazyka - projekt Detail
1582019
(Faktúra prijatá)
29.07.2019 255.36 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu Detail
1572019
(Faktúra prijatá)
29.07.2019 74.00 Spektrum Stropkov, s.r.o, Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov inzercia výberového konania na obsadenie funkcie riad.ZŠ Detail
1562019
(Faktúra prijatá)
29.07.2019 135.40 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia od 01.06.-30.6.2019 Detail
53/2019
(Faktúra vystavená)
29.07.2019 5511.87 Pl.ODS s.r.o, 067 22 Slovenská Volova odber drevnej hmoty Detail
52/2019
(Faktúra vystavená)
29.07.2019 150.00 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 prepravné žiakov za obdobie od 01.01.-30.06.2019 Detail
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 1206/3130/2019
(Zmluva)
25.07.2019 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch p.č. 464/157, 464/159 Detail
vývoz TKO
(Zmluva)
25.07.2019 0.00 Nízkoenergetické stavby, s.r.o., Veselá 4, 080 01 Prešov vývoz TKO z prevádzky Hotel Zátoka Detail
51/2019
(Faktúra vystavená)
17.07.2019 372.36 Obec, Piskorovce Fakturujeme Vám uloženie e zneškodnenie odpadu Detail
1552019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 275.27 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Zmluva o nájme poskytovaných služieb Detail
1542019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 63.05 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
1532019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 309.61 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
1522019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 183.36 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu RO Domaša Detail
1512019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 29.75 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za mesiac 6/2019 Detail
1502019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 108.80 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady 6/2019 Detail
1492019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 150.25 Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 kancelárske potreby Detail
1482019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 446.65 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice voda za 6/2019 Detail
1472019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO v zmysle zmluvy Detail
1462019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 125.00 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T regulátor tlaku - honka Detail
1452019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 342.30 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál-traktor Detail
1442019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 59.16 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
8/2019
(Objednávka vystavená)
17.07.2019 66.00 Stavebniny Domaša, s.r.o., Malá Domaša 127 Objednávame si u Vás podkladný betón doprava Detail
1432019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 66.00 Stavebniny Domaša, s.r.o., Malá Domaša 127 betón Detail
1422019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 2750.00 Krzysztof Lamorski, 20-574 Lublin mobilná aplikácia Tajomstvo Karpát - projekt Detail
1412019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 3180.00 BD AStudio Boguslawa Dziala, 21-100 Lubartow Projekt - Tajomstvo Karpát Detail
1402019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 07/2019 Detail
1392019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 96.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05223 Rudňany 433 prevádzkovanie vodovodu Detail
1382019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 592.65 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
1372019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 207.36 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu RO Domaša Detail
1362019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 50.40 Siettex, s.r.o, Budovateľska 1310, Vranov nad Topľou potlač tričiek a šiltoviek Detail
1352019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 56.70 Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T postrek Detail
1342019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 160.00 Dastro Slovakia, Sečovská Polianka 466 spotrebný materiál - honka Detail
1332019
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 2900.00 JUDr.Marek Tkáč, Nám.sv.martina 39, 082 71 Lipany právne služby Detail
1322019
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 570.33 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
1312019
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 108.18 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice odber elektrina 01.05.-31.05.2019 Detail
1302019
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 299.52 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu z RO Domaša Detail
Dodatok ku kúpnej zmluve
(Zmluva)
04.07.2019 0.00 Alžbeta Madejová, Patrik Madej parcela C KN 515/109 - ostatná plocha o výmere 100 m2 Detail
č. 2/2019
(Uznesenie)
28.06.2019 0.00 zasadnutie OZ v Holčíkovciach konané dňa 6.5.2019 Detail
Zápisnica OZ zo dňa 6.5.2019
(Zápisnica)
27.06.2019 0.00 zasadnutie OZ v Holčíkovciach konaného dňa 6.5.2019 Detail
50/2019
(Faktúra vystavená)
24.06.2019 1471.70 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 Práca kuriča za obdobie január - máj 2019 Detail
49/2019
(Faktúra vystavená)
24.06.2019 40.12 ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou Vývoz odpadu RO Domaša Detail
48/2019
(Faktúra vystavená)
24.06.2019 90.40 Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 Vývoz odpadu RO Domaša Detail
47/2019
(Faktúra vystavená)
24.06.2019 100.00 ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou preprava starostov na fut.turnaj reg.združení Detail
46/2019
(Faktúra vystavená)
24.06.2019 300.00 Ochotnicza Straž Požarna w Glbokiem, 38480 Rymanów prepravné osôb Vyšná Sitnica - Glebokie Detail
1292019
(Faktúra prijatá)
24.06.2019 953.10 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
1282019
(Faktúra prijatá)
24.06.2019 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava služba správy verejného osvetlenia Detail
1272019
(Faktúra prijatá)
24.06.2019 61.06 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
1262019
(Faktúra prijatá)
24.06.2019 220.00 UMP SK, s.r.o, Pri prachárni 18, 0401 Košice informačná brožúra Detail
1252019
(Faktúra prijatá)
24.06.2019 177.92 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady za 5/2019 Detail
1242019
(Faktúra prijatá)
24.06.2019 48.65 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 5/2019 Detail
1232019
(Faktúra prijatá)
24.06.2019 50.01 Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava materiál MŠ Detail
Zámenná zmluva
(Zmluva)
13.06.2019 1844.00 Gabriel Šuľák zámena nehnuteľností s doplatením v prospech 1. zamieňajúceho Detail
1222019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 16.15 Vladimír Tabaka - Autocentrál, Čemernianska 39, 093 01 Vranovnad Topľou spotrebný materiál Detail
1212019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT A TPO Detail
1202019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 400.15 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice voda za obdobie od 01.05.-31.05.2019 Detail
1192019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 79.68 Ing.Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n/T znalecký posudok Detail
1182019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 67.70 Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
1172019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 7.08 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
1162019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 160.32 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu Detail
1152019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 96.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 prevádzkovanie vodovodu Detail
1142019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby Detail
1132019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 74.50 Miroslav Migaľ, 09406 Majerovce 134 prepravné Detail
Zmluva
(Zmluva)
10.06.2019 2750.00 Krzysztof Lamorski - wromal.pl mobilná aplikácia pre Android a IOS vo forme hry LARP Detail
Zmluva
(Zmluva)
10.06.2019 3180.00 BD STUDIO BOGUSLAVA DZIALA grafická a fyzická príprava štočkov na razenie mincí pre hru Geocoin a vyrazenie mincí Detail
1122019
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 169.00 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
1112019
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 143.81 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
1102019
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 109.52 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
1092019
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 191.26 3H MOBIL s.r.o, Lesnícka 3, 040 11 Košice oprava auto Citroen Detail
1082019
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 150.96 Temzis s.r.o, 974 04 Banská Bystrica čistiace prostriedky Detail
1072019
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Služba správy verejného osvetlenia Detail
1062019
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 2008.80 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina štiepka Detail
1052019
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 494.00 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
Kúpna a zámenná zmluva
(Zmluva)
27.05.2019 1300.00 Marek Koščo novovytvorené parcely č. 283/311 - zastavaná plocha 33 m2c p.č. 283/314 - zastavaná plocha 28 m2 a p.č. 283/316 - zastavaná plocha 122 m2 Detail
1042019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 27.91 ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Licencia -eset internet Security Detail
1032019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 123.84 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina za obdobie od 01.4.2019 - 30.4.2019 Detail
1022019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 437.93 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice voda za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 Detail
1012019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 126.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.2019-31.5.2019
Detail
1002019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 77.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.2019-31.05.2019 Detail
992019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 360.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.2019-31.05.2019 Detail
982019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 240.00 Galileo Corporation s.r.o, 92503 Čierna Voda 468 licenčný poplatok za obdobie od 01.5.2019-30.4.2020 Detail
972019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 76.99 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
962019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 70.30 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava Poplatok za telekomunikačné služby Detail
952019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 Zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
942019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 45.85 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 4/2019 Detail
932019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 167.68 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady 4/2019 Detail
922019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 160.32 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu Detail
912019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 05/2019 Detail
902019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 80.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 prevádzkovanie verejného vodovodu za 4/2019 Detail
892019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 463.04 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
882019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 112.16 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
22.05.2019 1125.00 Ing. Michal Kočiš a manž. Mária Kočišová novovytvorený pozemok p.č. 464/231 ostatná plocha o výmere 97 m2 Detail
872019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Zmluva o nájme za 04/2019- správa VO Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
20.05.2019 1843.00 Juraj Bartek a Angela Barteková novovytvorený pozemok p.č. 283/309 ostatná plocha o výmere 207 m2 a p.č. 283/310 ostatná plocha o výmere 15 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
17.05.2019 260.00 Vladislav Jenčo 2 ks lavičky z masívu na autobusové zastávky Detail
Zmluva o vývoze TKO rok 2019
(Zmluva)
16.05.2019 0.00 PeSt, s.r.o., 094 05 Holčíkovce 281 vývoz TKO z prevázky Pizza Adam v LTS 2019 Detail
Kúpno-predajná zmluva
(Zmluva)
14.05.2019 0.00 PL.ODS SK, s.r.o., Slovenská Volová 8, 067 22 predaj drevnej hmoty Detail
Zmluva o zriadení vecného bremena 0743/2210/2019
(Zmluva)
13.05.2019 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a.s. na parc CKN č. 628/90 a 692/1 Detail
Zmluva o vývoze TKO rok 2019
(Zmluva)
10.05.2019 0.00 ROKO RO, s.r.o., Lúčna 825/10, 093 01 Vranov n.T. vývoz TKO z prevádzky Pizzeria Palermo Detail
45/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 15.00 Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
44/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 15.00 Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
43/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 15.00 Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
42/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
41/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 18.00 Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
40/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 18.00 Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
39/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 18.00 Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
38/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 26.00 Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
37/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 26.00 Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
36/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 26.00 Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
35/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
34/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 80.00 Mgr. Michal Flešár, 09405 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
33/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 26.00 Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
32/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 2000.00 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
09.05.2019 2300.00 Bronisz Kacper Interreg PL-SK: "Geocoin" - rozvoj LARP hry založenej na kultúrnom a prírodnom dedičstve Karpát - "Tajomstvá Karpát" Detail
Zápisnica OZ zo dňa 14.03.2019
(Zápisnica)
07.05.2019 0.00 zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14.03.2019 Detail
č. 1/2019
(Uznesenie)
07.05.2019 0.00 zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14.03.2019 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
03.05.2019 6804.00 Mgr. Peter Bačkovský novovytvorená parcela č. 673/95 - zastavaná plocha o výmere 252 m2 Detail
862019
(Faktúra prijatá)
26.04.2019 60.00 Spektrum Stropkov, s.r.o, Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov inzercia v novinách Detail
852019
(Faktúra prijatá)
26.04.2019 7500.00 Serwis Samochodowy, 36213 Haczów - Poľsko oprava autobusu Detail
842019
(Faktúra prijatá)
26.04.2019 155.72 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
832019
(Faktúra prijatá)
26.04.2019 174.50 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
822019
(Faktúra prijatá)
26.04.2019 104.80 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za obdobie 1.3.-31.3.2019 Detail
6/2019
(Objednávka vystavená)
12.04.2019 50.00 Elauk s.r.o, Kaluža 633 Objednávame si u Vás vypracovanie smernice VO Detail
7/2019
(Objednávka vystavená)
12.04.2019 0.00 Door Win, s.r.o, JUH 1057/9, 093 01 Vraov nad Topľou Objednávame si u Vás pozáručný servis okien a dverí na KD a ZS v obci Holčíkovce Detail
812019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 68.19 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
802019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 405.96 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice voda za obdobie 01.03.-31.03.2019 Detail
792019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 51.10 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné 3/2019 Detail
782019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 70.09 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
772019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 186.88 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady za 3/2019 Detail
762019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 50.00 Elauk s.r.o, Kaluža 633 za smernicu k VO Detail
752019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 Zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
742019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 1200.00 K.A.A.C, spol. s.r.o, M.R.Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou Overenie ÚZ za rok 2017 Detail
732019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 545.00 Door Win, s.r.o, JUH 1057/9, 093 01 Vraov nad Topľou pozáručný servis okien a dverí v KD a ZS Detail
722019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 80.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05223 Rudňany 433 prevádzkovanie infraštruk.majetku Detail
712019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 377.85 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
702019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby Detail
692019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 318.11 Ives , Čsl.armády 20, 041 18 Košice služby STP APV- program Detail
682019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 117.00 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina Verejná správa - ročný prístup Detail
672019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 250.00 Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 výkon procesu VO zákazky: Stavebný dozor pre projekt Zníženie energ.náročnosti MŠ Detail
662019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 66.40 Ing.Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n/T znalecký posudok Detail
652019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 16.70 LIMPO, s.r.o, Jesenná 14, 080 01 Prešov plaketa kovová Detail
642019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 190.21 Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 kancelárske potreby Detail
632019
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 109.16 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
11.04.2019 2950.00 Ing. Leopold Miženko, MBA Interreg PL-SK - "Geocoin" - inventarizácia kultúrneho a prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia Detail
Zmluva o zriadení vecného bremena 0424/3150/2019
(Zmluva)
04.04.2019 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice zriadenie vecného bremena na parcele C KN 226/108 Detail
5/2019
(Objednávka vystavená)
26.03.2019 0.00 Serwis Samochodowy, 36213 Haczów - Poľsko oprava mikrobusu Detail
31/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 15.00 Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
30/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 15.00 Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
29/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 15.00 Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
28/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
27/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 18.00 Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
26/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 18.00 Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
25/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 18.00 Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
24/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 26.00 Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
23/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 26.00 Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
22/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 26.00 Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
21/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
20/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 80.00 Mgr. Michal Flešár, 09405 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
19/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 26.00 Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 2/2019 Detail
18/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 2000.00 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovania za
1/2019
Detail
17/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 150.00 ZMOVR, 09413 Dlhé Klčovo Preprava starostov Holčíkovce - Cífer Detail
16/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 1000.00 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
15/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 80.00 Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
14/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 26.00 Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
13/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 15.00 Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
12/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 15.00 Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
11/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 15.00 Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
10/2019
(Faktúra prijatá)
26.03.2019 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
9/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 18.00 Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
8/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 18.00 Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
7/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 18.00 Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
6/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 26.00 Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
5/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 26.00 Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
4/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 26.00 Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
3/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 Náklady na vykurovanie za 1/2019 Detail
2/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 200.00 MUDr. Juraj Skladaný, Košice Výrub stromov v RO Domaša Detail
1/2019
(Faktúra vystavená)
26.03.2019 186.40 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 prepravné žiakov na LV Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
25.03.2019 1386.00 Martin Liška a Katarína Lišková novovytvorená parcela č. 551/261 zastavaná plocha o výmere 135 m2 a novovytvorená parcela č. 551/262 zastavaná plocha o výmere 32 m2 Detail
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
25.03.2019 0.00 Mgr. Matúš Michľo vývoz TKO z prevádzky Plážový bar A NA NAS Detail
622019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 250.00 Marianna Dvorjaková, 09434 Čierne nad Topľou 258 Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR - vybudovanie kam.systému Detail
612019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Zmluva o nájme za obdobie 3/2019 - správa VO Detail
602019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 30.00 j2-net, s.r.o, Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa Zverejňovanie dokumentov-služba od 01.01.-31.12.2019 Detail
592019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 153.52 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia za obdobie 01.2.-28.02.2019 Detail
582019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 55.97 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava energia VO Detail
572019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 292.14 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
562019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 181.80 LIMPO, s.r.o, Jesenná 14, 080 01 Prešov plaketa - deň učiteľov Detail
552019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 67.00 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
542019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 99.84 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady 2/2019 Detail
532019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 27.30 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné 2/2019 Detail
522019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 103.83 Vladimír Tabaka - Autocentrál, Čemernianska 39, 093 01 Vranovnad Topľou spotrebný materiál Detail
512019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 Zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
502019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 412.74 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie voda za obdobie 01.2.-28.2.2019 Detail
492019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 1488.00 Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 štiepka Detail
472019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 257.49 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
482019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 70.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
462019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 80.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 Prevádzkovanie infraštruk.majetku 2/2019 Detail
452019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 160.32 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu Detail
442019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 250.00 MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 118 obedné menu - Jednota dôchodcov Detail
432019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 109.99 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vývoz žumpy Detail
422019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 151.00 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
412019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon činnosti zodpovednej osoby Detail
402019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 214.70 Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
392019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 150.00 Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 Technická pomoc pri predkladaní dokumentácie VO Detail
382019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 105.00 Vranovský útulok pre psov, ul. Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou odchyt túlavého psa Detail
372019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 109.76 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
362019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 3068.16 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina štiepka Detail
352019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 13.67 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 81711 Bratislava poštové peňažné poukazy Detail
342019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 83.23 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
332019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 157.21 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 01.01.-31.01.2019 Detail
322019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 52.06 Martin Golein-TATRY-SOS, 05991 Mlynica 76 služby - odťah vozidla Detail
312019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 840.00 Ultima Ratio,s.r.o, ul.1.mája 709, 031 01 L.Mikuláš Realizácia VO - Modernizácia kotolne v ZŠ Detail
302019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Zmluva o nájme o poskytovaní služieb - 2/2019 Detail
292019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 146.00 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál - dielne Detail
282019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 360.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 01.01.-28.02.2019 Detail
272019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 77.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 01.01.-28.02.2019 Detail
262019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 126.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 01.01.-28.02.2019 Detail
252019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 Zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
242019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 61.00 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
232019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 651.08 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice za odber vody Detail
222019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 39.20 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné 1/2019 Detail
212019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 143.36 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady Detail
202019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 80.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 prevádzkovanie infraštruk.majetku Detail
192019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 73.49 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
182019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 1080.00 Geodetum s.r.o, Nám. slobody 6, 093 01 Vranov n/T vyhotovenie geom.plánov Detail
172019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon činnosti zodpovednej osoby Detail
162019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 20.40 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Detail
152019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 38.40 Slovgram, Jakubovo nám. 813 48 Bratislava odmena výkonným umelcom a výrobcom - prevádzka verejný rozhlas Detail
3/2019
(Objednávka vystavená)
22.03.2019 250.00 Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 Objednávame si u Vás výkon procesu VO zákazky - stavebný dozor - MŠ Detail
2/2019
(Objednávka vystavená)
22.03.2019 0.00 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 81711 Bratislava Objednávame si u Vás poštový poukaz na účet Detail
1/2019
(Objednávka vystavená)
22.03.2019 1920.00 Eneco s.r.o, Kpt.Nálepku 6, 080 01 Prešov Objednávka na vypracovanie energetického auditu pre projekt - Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce Detail
142019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 1920.00 Eneco s.r.o, Kpt.Nálepku 6, 080 01 Prešov Vypracovanie energetického auditu pre projekt Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce Detail
132019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 121.08 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
122019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 847.00 Ján Homola, Thermowell, Nábřežní 414/24, 79001 Jeseník Solárne LED svetlá Detail
112019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 450.00 MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 118 kúpa ošipaná Detail
102019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 90.02 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
92019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 1529.04 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina štiepka Detail
82019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 101.83 Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák, 08643 Koprivnica oprava termostat do rúry Detail
72019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 165.00 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T akumulátor -traktor Detail
62019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Zmluva o nájme za 01.01.-31.01.2019 Detail
52019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 426.98 3H MOBIL s.r.o, Lesnícka 3, 040 11 Košice oprava JUMPER combi Detail
42019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 24.00 Vlan PK s.r.o, Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob Kalibrácia Detail
32019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 80.99 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov služby - RO Domaša posyp cesty Detail
22019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 200.00 MADE spol. s.r.o, Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora Urbis Detail
12019
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
Objednávka č. 4/2019
(Objednávka vystavená)
21.03.2019 3600.00 TDOZ, s.r.o., Námestie slobody 4, 066 01 Humenné stavebný dozor pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Holčíkovce" Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
18.03.2019 4663.00 Ing. Ľubomír Ivanecký novovytvorená parcela č. 309/122 - ostatná plocha o výmere 402 m2 Detail
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 2019
(Zmluva)
18.03.2019 5800.00 JUDr. Marek Tkáč, AK Nám. Sv. Martina 39, 082 71 Lipany poskytovanie právnych služieb Detail
č. 11/2018
(Uznesenie)
15.03.2019 0.00 zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 27.12.2018 Detail
Zápisnica OZ zo dňa 27.12.2018
(Zápisnica)
15.03.2019 0.00 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Holčíkovciach dňa 27.12.2018 Detail
Zmluva o zriadení vecného bremena 0286/2210/2019
(Zmluva)
15.03.2019 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice zriadenie vecného bremena na pozemku p.č. C KN 226/108 v prospech VSD, a.s. Detail
Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
(Zmluva)
15.03.2019 0.00 NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava dodatok k zmluve Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
08.03.2019 120.00 Slavomír Cichý kúpa pneumatík na kontajnerový nosič Detail
353/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 73.49 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
352/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 9.60 Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce za spracovanie ohlásenia Detail
350/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 1702.08 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina štiepka Detail
349/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 2000.00 Ing. Vladimír Uram, Kamencová 8157/32, 081 01 Prešov odborná a poradenská činnosť žiadosť na poskytnutie nenavr.príspevku - Modernizácia kotolne Detail
348/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 5.76 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu0 Detail
347/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 48.24 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina - vyúčtovanie rok 2018 Detail
346/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 135.97 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 01.12.-31.12.2018 Detail
345/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 14.90 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina finančný spravodajca roč.2018 Detail
344/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 67.84 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
343/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
342/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 1200.00 Ultima Ratio,s.r.o, ul.1.mája 709, 031 01 L.Mikuláš Realizácia VO-Modernizácia kotolne Detail
341/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 1877.47 Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce refundácia Detail
339/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 112.17 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
338/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 80.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05223 Rudňany 433 prevádzkovanie vodovodu Detail
337/2018
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 52.45 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
Kúpna zmluva a zmluva o nájme priestorov
(Zmluva)
01.02.2019 365.00 Jozef Porvazník kúpa ošípanej a prenájom priestorov spojených s výrobou mäsových výrobkov Detail
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
31.01.2019 39.83 Ing. Adriana Karšková - PAULIN vývoz TKO z prevádzky Galéria Bar, 094 05 Holčíkovce 23 Detail
1282018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 15.60 Agro-Hold, s.r.o, 09405 Holčíkovce 135 poplatok voda za rok 2018 Detail
1272018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 31.08 Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
1262018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 7.26 Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
1252018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 95.77 Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
1242018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 16.04 Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
1232018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 16.04 Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
1222018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 16.04 Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
1212018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 17.71 Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
1202018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 17.71 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 Detail
1192018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 17.71 Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2018 Detail
1182018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 17.71 Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
1172018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 40.08 Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
1162018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 40.08 Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
1152018
(Faktúra vystavená)
23.01.2019 40.08 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO
(Zmluva)
08.01.2019 2400.00 Ultima Ratio, s.r.o., Ul. 1. mája 709. 031 01 Liptovský Mikuláš realizácia verejného obstarávania zákazky "Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce" Detail
Mandátna zmluva
(Zmluva)
08.01.2019 6600.00 Kontrol STAV, s.r.o., Mokráň záhon 15A, 821 04 Bratislava stavebný dozor počas realizácie stavby: "Modernizácia kotolne ZŠ Holčíkovce" Detail
Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment
(Zmluva)
08.01.2019 8316.00 Energia plus, s.r.o., Kamencová 8157/32, 080 05 Prešov vykonávanie pozície externého projektového manažéra v rámci projektu "Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce" Detail
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
(Zmluva)
08.01.2019 2000.00 Ing. Vladimír Uram, Kamencová 8157/32, 080 05 Prešov poskytovanie odbornej poradenskej a konzultačnej činnosti - Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce Detail
336/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 600.00 Patrik Kočiš - Drevtech, Na Odálke 495/36, 082 16 Fintice Za služby verejného obstarávania - modernizácia kotolne Detail
335/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 390.00 Auto - Služby Martin Stašák, 067 22 Ohradzany 234 ohňostroj Detail
334/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 1169.38 Energotrading, s.r.o, Lúčna 831/83, 09301 Vranov n/T práce na zákazke - osvetlenie autobusových zastávok Detail
333/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava energia VO 01.12.-31.12.2018 Detail
332/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 283.94 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 výdavky na chod kotolne Detail
331/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 18.80 LIMPO, s.r.o, Jesenná 1, 080 05 Prešov novoročné pozdravy Detail
330/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 112.13 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia Obecný úrad 01.11.-30.11.2018 Detail
329/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 173.26 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
328/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 137.58 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice voda za obdobie 01.12.-10.12.2018 Detail
327/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 36.40 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné 12/2018 Detail
326/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 133.12 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady 12/2018 Detail
325/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 105.89 Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 kancelárske potreby Detail
324/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 49629.66 THterm, s.r.o, Brestová 1, 04014 Košice stavebné práce - bezkanálový rozvod tepla Detail
323/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 1809.57 Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce refundácia mzdy Detail
322/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 248.50 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
321/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 300.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05223 Rudňany 433 Vypracovanie plánu obnovy verejného vodovodu Detail
10/2018
(Objednávka vystavená)
08.01.2019 49629.66 THterm, s.r.o, Brestová 1, 04014 Košice Objednávame uskutočnenie stavebných prác na základe Výzvy obce Holčíkovce - zákazka bezkanálový rozvoj tepla Detail
9/2018
(Objednávka vystavená)
08.01.2019 0.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves Objednávame si u Vás vypracovanie plánu obnovy verejného vodovodu najmenej na 10 rokov Detail
320/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 50.00 Milan Groško-MGP, 09032 Miňovce 40 služby - prevádzkovanie pohrebiska Detail
319/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 64.00 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
318/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 538.69 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice voda za obdobie 01.11.-30.11.2018 Detail
317/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 51.45 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné 11/2018 Detail
316/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 188.16 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady 11/2018 Detail
315/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 70.37 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
314/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 1104.48 Ján Hybeľ, Vranovská 42, 091 01 Stropkov piesok Detail
313/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 2900.00 JUDr.Marek Tkáč, 08271 Lipany právne služby Detail
312/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
311/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 105.60 Primatherm, s.r.o, ul.Bernoláková 1095, 093 01 Vranov n/T oprava kotla v Dome smútku Detail
310/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 1455.30 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina štiepka Detail
309/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 88.40 Inprost, s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava predplatné Obecné noviny Detail
308/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon zodpovednej osovy Detail
307/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 80.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 prevádzkovanie vodovodu Detail
306/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 200.50 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
305/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 72.56 Energotrading, s.r.o, Lúčna 831/83, 09301 Vranov n/T za služby Detail
304/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 297.79 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
303/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 62.76 Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
302/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 2040.00 Marián Urban-geod.práce, Hlavná 101, 09414 Sečovská Polianka vyhotovenie GP a vytýčenie parciel Detail
301/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 558.00 Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 štiepka Detail
300/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 186.00 Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 štiepka Detail
299/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 222.20 MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 113 stravovanie pracovné posedenie Detail
298/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 119.52 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
297/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 372.00 Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 štiepka Detail
296/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 372.00 Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 štiepka Detail
295/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 209.90 Armatúry Jafar, s.r.o, Švábska 47, 08005 Prešov spotrebný materiál Detail
294/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 58.00 Spektrum Stropkov, s.r.o, Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov inzercia v týždenníku Detail
293/2018
(Faktúra prijatá)
08.01.2019 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava energia VO 01.11.-30.11.2018 Detail
292/2018
(Faktúra prijatá)
07.01.2019 5509.46 FEDAN s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov asfaltovanie miestnych komunikácií - cesta cintorín Detail
291/2018
(Faktúra prijatá)
07.01.2019 203.72 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
290/2018
(Faktúra prijatá)
07.01.2019 117.47 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia 01.10.-31.10.2018 Detail
289/2018
(Faktúra prijatá)
07.01.2019 160.32 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu a manipulácia s odpadom Detail
288/2018
(Faktúra prijatá)
07.01.2019 181.76 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady za 10/2018 Detail
287/2018
(Faktúra prijatá)
07.01.2019 49.70 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 10/2018 Detail
1142018
(Faktúra vystavená)
07.01.2019 2000.00 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 12/2018 Detail
1132018
(Faktúra vystavená)
07.01.2019 7.20 Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné odber vody za rok 2018 Detail
1122018
(Faktúra vystavená)
07.01.2019 26.00 Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 122018 Detail
1112018
(Faktúra vystavená)
07.01.2019 201.60 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava za odber vody rok 2018 Detail
1102018
(Faktúra vystavená)
07.01.2019 36.75 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 prepravné žiakov 9-12/2018 Detail
1092018
(Faktúra vystavená)
07.01.2019 657.63 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 vývoz kom.opadu za rok 2018 Detail
1082018
(Faktúra vystavená)
07.01.2019 809.27 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 služby kuriča za 10-12/2018 Detail
1072018
(Faktúra vystavená)
07.01.2019 487.20 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 odber vody za rok 2018 Detail
1062018
(Faktúra vystavená)
07.01.2019 15.00 Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2018 Detail
1052018
(Faktúra vystavená)
07.01.2019 15.00 Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2018 Detail
1042018
(Faktúra vystavená)
07.01.2019 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2018 Detail
1032018
(Faktúra vystavená)
07.01.2019 15.00 Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2018 Detail
1022018
(Faktúra vystavená)
07.01.2019 15.00 Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2018 Detail
1012018
(Faktúra vystavená)
07.01.2019 18.00 Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2018 Detail
1002018
(Faktúra vystavená)
07.01.2019 18.00 Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2018 Detail
992018
(Faktúra vystavená)
07.01.2019 18.00 Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2018 Detail
982018
(Faktúra vystavená)
07.01.2019 26.00 Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2018 Detail
972018
(Faktúra vystavená)
07.01.2019 26.00 Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2018 Detail
962018
(Faktúra vystavená)
07.01.2019 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2018 Detail
952018
(Faktúra vystavená)
07.01.2019 80.00 Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 11/2018 Detail
942018
(Faktúra vystavená)
07.01.2019 26.00 Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 11/2018 Detail
932018
(Faktúra vystavená)
07.01.2019 2000.00 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 11/2015 Detail
VZN č. 1/2018
(Nariadenie)
31.12.2018 0.00 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Detail
č. 10/2018
(Uznesenie)
31.12.2018 0.00 zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 17.12.2018 Detail
Zápisnica OZ 17.12.2018
(Zápisnica)
31.12.2018 0.00 zápisnica zo zasadnutia OZ v Holčíkovciach dňa 17.12.2018 Detail
ustanovujúce OZ 10.12.2018
(Uznesenie)
17.12.2018 0.00 ustanovujúce zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 10.12.2018 Detail
Zápisnica z ustanovujúceho OZ 10.12.2018
(Zápisnica)
17.12.2018 0.00 ustanovujúce zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 10.12.2018 Detail
Zmluva - grantový účet
(Zmluva)
17.12.2018 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina účet pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Operačný program Kvalita ŽP - modernizácia kotolne ZŠ Detail
č. 9/2018
(Uznesenie)
10.12.2018 0.00 zasadnutie OZ dňa 28.11.2018 Detail
Zápisnica OZ 28.11.2018
(Zápisnica)
10.12.2018 0.00 zo zasadnutia OZ v Holčíkovciach konaného dňa 28.11.2018 na OcÚ v Holčíkovciach Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
07.12.2018 100.00 Jozef Bratko prenájom koní počas osláv dňa sv. Mikuláša Detail
Zmluva o termínovanom úvere č. 71/019/18
(Zmluva)
07.12.2018 50000.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina termínovaný úver Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
06.12.2018 963.00 Dušan Jančík predaj novovytvorená parcela č. 515/107 - ostatná plocha o výmere 116 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
04.12.2018 2241.00 JUDr. Peter Mihalčin a manželka Andrea Mihalčinová predaj diel 1 o výmere 9 m2 k p.č. 515/108 a diel 2 o výmere 261 m2 k p.č. 519 Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
03.12.2018 1050.00 Milan Kudža prenájom výkopového stroja Detail
922018
(Faktúra vystavená)
30.11.2018 1800.00 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 refundácia nákladov na oplotenie školy Detail
Zmluva o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
27.11.2018 100.00 Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou, 094 35 Jastrabie nad Topľou 112 prenájom priestorov budovy základnej školy v Holčíkovciach č. 44 Detail
286/2018/
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 63.98 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
285/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 500.92 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice odber vody 25.9.-31.10.2018 Detail
284/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 1835.44 Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce refundácia mzdy Detail
283/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 430.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina Detail
282/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 80.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 prevádzkovanie majetku Detail
281/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 832.48 Ján Homola, Thermowell, Nábřežní 414/24, 79001 Jeseník LED vonkajšie svietidlo Detail
280/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 70.22 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
279/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
278/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 223.50 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
277/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 34.00 Danka Tkáčová DM- Sevis, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany licenčný poplatok kataster 2018 Detail
276/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 64.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina Detail
275/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 147.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina Detail
274/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 17901.70 Profil Invest Seven s.r., Staničná 1250, 093 01 Vranov n/T oplotenie ZŠ Detail
273/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 121.88 Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 kancelárske potreby Detail
272/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 2905.20 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina drevná štiepka Detail
271/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 415.00 Phoneworks s.r.o, Pod lesom 5, 066 01 Humenné servisné počítačové služby Detail
270/2017
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 1404.00 Ľubenka catering, 093 03 Kamenná Poruba 66 cateringové služby Detail
269/2018
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby Detail
268/2018
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 20.00 Vých.distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice poplatok náklady doprava Detail
267/2018
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 8.10 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Poplatok za obnovenie značky Detail
266/2018
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 1270.00 MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 113 Ubytovanie , strava Detail
265/2018
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 125.80 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
264/2018
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 216.92 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
263/2018
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 66.40 Ing.Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n/T odmena za znalecký posúdok Detail
262/2018
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 558.00 Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 drevná štiepka Detail
912018
(Faktúra vystavená)
20.11.2018 15.00 Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2018 Detail
902018
(Faktúra vystavená)
20.11.2018 15.00 Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2018 Detail
892018
(Faktúra vystavená)
20.11.2018 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2018 Detail
882018
(Faktúra vystavená)
20.11.2018 15.00 Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2018 Detail
872018
(Faktúra vystavená)
20.11.2018 15.00 Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2018 Detail
862018
(Faktúra vystavená)
20.11.2018 18.00 Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2018 Detail
852018
(Faktúra vystavená)
20.11.2018 18.00 Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2018 Detail
852018
(Faktúra vystavená)
20.11.2018 18.00 Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2018 Detail
842018
(Faktúra vystavená)
20.11.2018 18.00 Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2018 Detail
832018
(Faktúra vystavená)
20.11.2018 26.00 Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2018 Detail
822018
(Faktúra vystavená)
20.11.2018 26.00 Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/018 Detail
812018
(Faktúra vystavená)
20.11.2018 6.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2018 Detail
802018
(Faktúra vystavená)
20.11.2018 80.00 Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 10/2018 Detail
792018
(Faktúra vystavená)
20.11.2018 26.00 Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 10/2018 Detail
782018
(Faktúra vystavená)
20.11.2018 2000.00 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie 10/2018 Detail
772018
(Faktúra vystavená)
20.11.2018 50.00 Obec, 09409 Vyšný Kazimír 57 preprava starostov v rámci ZMOVR Detail
762018
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 50.00 Obec, 09433 Skrabské 78 preprava starostov v rámci ZMOVR Detail
752018
(Faktúra vystavená)
20.11.2018 50.00 Obec, 09421 Kladzany preprava starostov v rámci ZMOVR Detail
742018
(Faktúra vystavená)
20.11.2018 68.78 PeSt, s.r.o, 094 05 Holčíkovce vývoz a uloženie kom.odpadu Detail
732018
(Faktúra vystavená)
20.11.2018 1168.00 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 refundácia faktúry - pozáručný servis okien Detail
Zápisnica OZ 23.10.2018
(Zápisnica)
19.11.2018 0.00 zasadnutie OZ v Holčíkovciach konaného dňa 23.10.2018 na OcÚ v Holčíkovciach Detail
č. 8/2018
(Uznesenie)
19.11.2018 0.00 zasadnutie OZ zo dňa 23.10.2018 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
09.11.2018 988.00 Daniel Baziľak predaj parcely p.č. 283/308 ostatná plocha o výmere 119 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
06.11.2018 670.00 Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zábradlie 2 ks jaklový profil, 2 ks nerezový materiál Detail
"Zmluva o grantovom účte"
(Zmluva)
06.11.2018 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zriadenie grantového účtu pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Kvalita životného prostredia Detail
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
06.11.2018 0.00 Základná škola Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce 44 vývoz TKO pre ZŠ Holčíkovce Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
05.11.2018 325.00 Stanislav Katica kúpa diel 1 o výmere 22 m2 a diel 2 o výmere 6 m2 z p.č. 673/1 - zastavaná plocha Detail
Zmluva č. 28/2018
(Zmluva)
26.10.2018 96.00 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 o odbornej pomoci pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku v zmysle zákona č. 442/2002 o verených vodovodoch Detail
261/2018
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 9.60 Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Detail
260/2018
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Energia VO od 01.10.-31.10.2018 Detail
259/2018
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 144.00 Radoslav Čakan - Autoservis, 094 02 Malá Domaša 5 Náplň klimatizačného systému Detail
258/2018
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 196.61 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
257/2018
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 1000.00 Milan Dančo, Lúčna 825/16, 093 01 Vranov nad Topľou Kameramanské služby + výroba a podtlač DVD nosičov Detail
256/2018
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 178.30 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia od 01.9.-30.9.2018 Detail
8/2018
(Objednávka vystavená)
26.10.2018 0.00 Ján Homola, Thermowell, Nábřežní 414/24, 79001 Jeseník Objednávame si u Vás solárne LED vonkajšie svietidlo IQ-ISSL 15 mini - 2 ks Detail
255/2018
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 571.12 Ján Homola, Thermowell, Nábřežní 414/24, 79001 Jeseník solárne LED vonkajšie svietidlo Detail
254/2018
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 63.98 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
24.10.2018 11779.00 Pavol Paluba kúpa pozemkov Detail
č. 7/2018
(Uznesenie)
24.10.2018 0.00 zasadnutie OZ dňa 24.9.20189 Detail
Zámenná zmluva
(Zmluva)
17.10.2018 545.00 Ladislav Čonka a Marcela Čonková zámena pozemkov Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
17.10.2018 893.00 Ľubomír Tóth predaj novovytvorený pozemok p.č. 283/307 - ostatná plocha o výmere 77 m2 Detail
Zámenná zmluva
(Zmluva)
16.10.2018 2162.00 MUDr. Alžbeta Palušová a Oľga Anderková zámena pozemkov Detail
722018
(Faktúra vystavená)
11.10.2018 279.00 Obec, 09421 Kladzany preprava folklórnej skupiny Detail
712018
(Faktúra vystavená)
11.10.2018 166.36 Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany vývoz odpadu Detail
692018
(Faktúra vystavená)
11.10.2018 63.77 ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou vývoz odpadu Detail
253/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 1810.65 Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce refundácia mzdy Detail
252/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 73.49 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava telefón Detail
251/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 46.20 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 9/2018 Detail
250/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 168.96 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady za 9/2018 Detail
249/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 109.99 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vývoz obsahu žúmp Detail
248/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
247/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 37.88 Peter Jurík - LISA, 92506 Čierna Voda 390 prezentácia obce na celoslovenskom informačnom portáli Detail
245/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 328.59 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
244/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 39.00 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T olej - honka Detail
243/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 27.10 Stavebniny Domaša, s,.r.o, 094 02 Malá Domaša 127 spotrebný materiál -maľba čakárne Detail
242/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 10/2018 Detail
241/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 384.65 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice voda za obdobie 01.09.-24.09.2018 Detail
240/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 79.90 Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál do kosačiek Detail
239/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 105.32 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
238/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 166.09 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina Obecný úrad od 01.08.-31.08.2018 Detail
237/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 420.97 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
236/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 1168.00 DoorWin, s.r.o., JUH 1057/9, 093 01 Vranov nad Topľou servis plastových okien ZŠ Detail
235/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 1887.50 Ľubenka catering, 093 03 Kamenná Poruba 66 cateringové služby Detail
234/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Energia VO za 01.09.-30.09.2018 Detail
233/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 28.66 WebHouse, s.r.o, Paulínska 20, 917 01 Trnava Za webhosting a služby Detail
232/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 63.98 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
231/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 69.59 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
230/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 17.78 Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák, 080 01 Prešov tesnenie dverí do rúry Stalgast Detail
229/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
228/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 1844.61 Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce refundácia mzdy Detail
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt
(Zmluva)
05.10.2018 0.00 Karpatský Euroregión Poľsko, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, Poľsko Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. INT/EK/KAR/1/II/B/0124 na realizáciu mikroprojektu Geocoin, nová kvalita cestovného ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
02.10.2018 1269.00 Mgr. Ján Bajus predaj pozemku p.č. 550 - orná pôda o výmere 1015 m2 v podiele 3/48 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
28.09.2018 266.00 Mgr. Bc. Gabriel Saloka predaj novovytvorenej parcely č. 464/233 ostatná plocha o výmere 32 m2 Detail
Zmluva o zriadení vecného bremena č.2
(Zmluva)
27.09.2018 0.00 Vých.distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o zriadení vecného bremena, číslo zmluvy 1997/2210/2017 Detail
Zmluva o zriadení vecného bremena
(Zmluva)
27.09.2018 0.00 Vých.distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o zriadení vecného bremena č.1318/2210/2018 Detail
č. 6/2018
(Uznesenie)
26.09.2018 0.00 zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16.08.2018 Detail
Zmluva o spracovaní osobných údajov
(Zmluva)
26.09.2018 0.00 Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 spracovanie osobných údajov v rámci prevádzky internetovej stránky Detail
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
(Zmluva)
17.09.2018 0.00 MADE spol. s.r.o, Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica spracúvanie osobných údajov Detail
227/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 417.59 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice voda 01.8.2018-31.08.2018 Detail
226/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 1800.00 Sranda s.r.o, JRD 298/28, 044 11 Trstené pri Hornáde vystúpenie skupiny Ščamba- oslavy 610.výročia obce Detail
225/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 4375.62 DERROTA, s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov rekonštrukcia cesta v areáli ZŠ Detail
224/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 175.25 Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
223/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby 9/2018 Detail
222/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 57.26 Anteus, spolo. s r.o, 094 05 Ďapalovce 141 rošt pozinkovaný Detail
221/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 562.00 Elektro SK s.r.o, Nám.Slobody 9, 073 01 Sobrance prenájom - stany Detail
220/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 1632.00 Geodetum s.r.o, Nám.slobody 6, 093 01 Vranov n/T vyhotovenie GP a vytýčenie parciel Detail
219/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 168.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice manipulácia, zaistenie, odistenie zar.NN Detail
218/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 430.00 Jozef Varchol - DAVOS, Gorlicka 585/10, 085 01 Bardejov atrakcie pre deti - 610,výročie obce Detail
217/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 708.28 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
216/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 78.00 UMP SK, s.r.o, Popradská 68, 040 11 Košice informačná brožúra Detail
215/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 1200.00 Šarišanci, o.z., Švábska 6820/30, 080 01 Prešov vystúpenie súboru - 610.výročie obce Detail
214/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 102.56 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
213/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 1142.24 Ján Homola, Thermowell, Nábřežní 414/24, 79001 Jeseník svietidla - cintorín Detail
212/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 26.40 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina preddavok na fin.spravodajca Detail
211/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 72.00 Gamag SK s.r.o, Domašanská 470/29, 066 01 Humenné rohož Detail
210/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 216.00 Galileo Corporation s.r.o, 925 06 Čierna voda inštalácia certifikátu Detail
209/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 1693.92 Siettex s.r.o, Budovateľska 1310, 093 01 Vranov nad Topľou tovar na oslavy 610.výročia obce Detail
208/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 552.00 Jozef Kovalčík - KOVEX, s.r.o, Sokolovská 1639/10 stavebné práce -most ZŠ Detail
207/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 269.25 Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 spotrebný materiál + kancelárske potreby Detail
206/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 107.41 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia od 01.7.-31.7.2018- obecný úrad + KD Detail
205/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava energia VO 01.8.-31.08.2018 Detail
204/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 29.11 Spektrum Stropkov, s.r.o, Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov inzercia v denníku Detail
203/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 966.83 FEDAN s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov asfaltovanie komunikácie pri ZŠ Detail
7/2018
(Objednávka vystavená)
12.09.2018 4375.62 DERROTA, s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov cesta ZŠ - rekonštrukcia Detail
6/2018
(Objednávka vystavená)
12.09.2018 430.00 Jozef Varchol - DAVOS, Gorlicka 585/10, 085 01 Bardejov atrakcie pre deti na oslávy 610. výročia obce Detail
5/2018
(Objednávka vystavená)
12.09.2018 17016.70 FEDAN s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov asfaltovanie miestnej komunikácie Detail
4/2018
(Objednávka vystavená)
12.09.2018 17901.70 Profil Invest Seven s.r., Staničná 1250, 093 01 Vranov n/T oplotenie areálu ZŠ Detail
202/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 11507.24 FEDAN s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov asfaltovanie miestnej komunikácie k HaZZ Detail
201/2018
(Faktúra prijatá)
12.09.2018 102.00 Stavebniny Domaša s.r.o, 094 02 Malá Domaša 127 spotrebný materiál Detail
682018
(Faktúra vystavená)
11.09.2018 126.10 Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany vývoz odpadu Detail
672018
(Faktúra vystavená)
11.09.2018 131.22 PeSt, s.r.o, prevádzka Pizza Adam, 094 05 Holčíkovce 281 uloženie odpadu Detail
662018
(Faktúra vystavená)
11.09.2018 33.80 ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou uloženie odpadu Detail
652018
(Faktúra vystavená)
11.09.2018 170.66 Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany vývoz odpadu Detail
Ukončenie zmluvy
(Zmluva)
04.09.2018 0.00 AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves dohoda o ukončení zmluvy č.79/2007-V Detail
200/2018
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 461.24 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
199/2018
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 581.33 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice za odber vody od 19.6.-31.8.2018 Detail
198/2018
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 755.00 Mestský mobiliár, spol. s.r.o, Kamenná 202/40, 966 22 Lutila informačné vitríny Detail
197/2018
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 69.59 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
196/2018
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 60.98 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
195/2018
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 430.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia od 1.6.-31.8.2018 Detail
194/2018
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 147.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia od 1.6.-31.8.2018 Detail
193/2018
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 64.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia od 1.6.-31.8.2018 Detail
Zmluva o certifikáte SSL
(Zmluva)
24.08.2018 216.00 Galileo Corporation, s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda zabezpečenie a nasadenie certifikátu SSL na web Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
21.08.2018 7600.00 Gabriel Šuľák, Humenné novovytvorený pozemok p.č. 673/94 zastavaná plocha - 84 m2 a novovytvorený pozemok p.č. 673/88 zastavaná plocha - 220 m2 Detail
č. 5/2018
(Uznesenie)
20.08.2018 0.00 zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 11.07.2018 Detail
192/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
191/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 17.90 Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T kliešte armovacie Detail
190/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 1839.23 Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce refundácia mzdy Detail
189/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 96.00 AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves prevádzkovanie vodovodu Detail
188/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby Detail
187/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 1998.48 Ján Hybeľ, Vranovská 42, 091 01 Stropkov betónové kryty + stav.práce Detail
186/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 258.00 Temzis s.r.o, Cementárenská cesta 16, 974 01 B.Bystrica čistiace prostriedky KD Detail
185/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubov služba - zverejnenie dokumentov Detail
184/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 12.00 Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Detail
183/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 402.02 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
182/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 103.16 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
181/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 1452.00 Geodetum s.r.o, Nám.slobody 6, 093 01 Vranov n/T porealizačné zameranie NN káblového vedenia-preložka RO Holčíkovce Detail
180/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 1080.00 EL PRO KAN, s.r.o , Sídl.1.mája 61/35, 093 01 Vranov nad Topľou vypracovanie projektovej dokumentácie - preložka rozpoj.skrine - RO Holčíkovce - časť Poľany Detail
179/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 900.00 EL PRO KAN, s.r.o , Sídl.1.mája 61/35, 093 01 Vranov nad Topľou projektová dokumentácia - preložka NN kábl.vedenia RO Domaša - časť Autokemp Detail
178/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 348.96 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov kosenie miestnej komunikácie v RO Domaša Detail
177/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 80.06 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia 01.6.-30.6.2018
OcÚ
Detail
176/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 60.00 Vranovský útulok pre psov, ul.. Na hrunku 52, 09301 Vranov n/T odchyt a starostlivosť túlavého psa Detail
175/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 46.56 Datatrade spol. s.r.o, Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce Zmluva o spolupráci služby obce.info Detail
174/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 175.97 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
173/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 60.98 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
172/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 170.00 Peter Cvejkuš, 09409 Sedliská 165 oprava kosačky Detail
171/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Energia VO 01.7.-31.7.2018 Detail
170/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 197.12 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady za 6/2018 Detail
169/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 53.90 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 6/2018 Detail
642018
(Faktúra vystavená)
25.07.2018 40.22 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 Fakturujeme Vám služby auta za mesiac 1 - 6/2018 Detail
632018
(Faktúra vystavená)
25.07.2018 88.77 Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany Fakturujeme vám vývoz odpadu Detail
622018
(Faktúra vystavená)
25.07.2018 36.48 ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou Fakturujeme Vám vývoz odpadu Detail
612018
(Faktúra vystavená)
25.07.2018 60.48 PaedDr. Jaroslav Krajňak PhD., 094 22 Nižný Hrušov Fakturujeme Vám vývoz odpadu Detail
3/2018
(Objednávka vystavená)
25.07.2018 0.00 Vých.distribučná, a.s., Mlynská 1479, 093 01 Vranov nad Topľou Objednávame si u Vás vypnutie a zaistenie zariadenia - na stavbe preložka rozpojovacej skri ne RO Domaša- časť Poľany Detail
2/2018
(Objednávka vystavená)
25.07.2018 1200.00 Šarišanci, o.z., Švábska 6820/30, 080 01 Prešov Objednávame si u Vás vystúpenie skupiny Šarišanci pri príležitosti 610. výročia obce Detail
1/2018
(Objednávka vystavená)
25.07.2018 1800.00 Dedina, s.r.o., Osloboditeľov 96, 04411 Trstená pri Hornáde Objednávame si u Vás vystúpenie zábavno-ľudovej skupiny ŠČAMBA Detail
168/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 62.03 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
167/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 3148.70 Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce refundácia za 6/2018 Detail
166/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 2769.77 ELMIT, s.r.o, M.R.Štefánika 143/169, 093 01 Vranov n/t spotrebný materiál - káble prekládka trafostanice Detail
165/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 96.00 AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves prevádzkovanie vodovodu Detail
164/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 služby ABT a TPO Detail
163/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 114.47 Extratech s.r.o, M.R.Štefánika 859, 093 01 Vranov nad Topľou spotrebný materiál + pracovné odevy Detail
162/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice činnosť zodpovednej osoby Detail
161/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 175.00 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
160/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 66.16 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina Predplatné Práca, mzdy a odmeňovanie - časopis Detail
159/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 53.12 Ing.Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n/T znalecký posudok Detail
158/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 264.50 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice voda za obdobie 31.05.2018-18.06.2018 Detail
157/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 419.95 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
156/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 103.76 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
155/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 180.00 Phoneworks s.r.o, Pod lesom 5, 066 01 Humenné servisné počitačové služby Detail
154/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 120.00 Ing.Eva Orgovánová, Volgogradská 68, 080 01 Prešov znalecký posudok Detail
153/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 434.28 Unibesa-TEL, S.R.O, Kukučínova 2938, 069 01 Snina materiál predlženie vodovodu Detail
152/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 74.03 Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 kancelárske potreby Detail
151/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 57.37 RÚVZ, Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou odber vzoriek piesku z pieskoviska MŠ Detail
150/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 546.52 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
149/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 84.43 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 01.05.-31.05.2018 Detail
148/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 411.62 Ján Homola, Thermowell, Nábřežní 414/24, 79001 Jeseník spotrebný materiál Detail
147/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava energia 01.6.-30.06.2018 Detail
146/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 85.00 Vranovský útulok pre psov, ul.. Na hrunku 52, 09301 Vranov n/T odchyt a starostlivosť o túlavého psa Detail
145/2018
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 1803.67 Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce refundácia mzdy 5/2018 Detail
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
10.07.2018 0.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava telekomunikácie Detail
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
(Zmluva)
29.06.2018 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice zmluva o zriadení vecného bremena - preložka NN kábelového vedenia - RO Holčíkovce časť Autokemp Detail
Zmluva č. 0911/2210/2018 o súhlase s realizáciou preložky
(Zmluva)
29.06.2018 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice realizácia preložky iným realizátorom ako je VSD - Holčíkovce-Domaša EVA Detail
Zmluva o vývoze tuhého komunálneho odpadu
(Zmluva)
29.06.2018 59.96 PeSt, s.r.o., 094 05 Holčíkovce 281 vývoz TKO Detail
602018
(Faktúra vystavená)
25.06.2018 58.80 Obec, 094 04 Nová Kelča prepravné žiakov Detail
592018
(Faktúra vystavená)
25.06.2018 62.88 Jozef Lukáč náklady na vykurovanie za 1-4/2018 Detail
582018
(Faktúra vystavená)
25.06.2018 68.60 Ján Čunderlík vývoz odpadu Detail
572018
(Faktúra vystavená)
25.06.2018 39.13 Mgr. Matúš Michľo vývoz odpadu Detail
562018
(Faktúra vystavená)
25.06.2018 0.00 Valéria Hobľaková prepravné Detail
552018
(Faktúra vystavená)
25.06.2018 84.83 ROKO RO, s.r.o, Pizzéria Palermo, 093 01 Vranov vývoz odpadu Detail
542018
(Faktúra vystavená)
25.06.2018 17.34 ZMOVR, 09413 Dlhé Klčovo prepravné starostov Detail
532018
(Faktúra vystavená)
25.06.2018 109.33 Mgr. Michal Flešár náklady na vykurovanie za 4/2018 Detail
522018
(Faktúra vystavená)
25.06.2018 38.45 Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 4/2018 Detail
512018
(Faktúra vystavená)
25.06.2018 17.88 Zuzana Timko-Králová náklady na vykurovanie za 4/2018 Detail
502018
(Faktúra vystavená)
25.06.2018 17.88 Peter Makuta náklady na vykurovanie za 4/2018 Detail
492018
(Faktúra vystavená)
25.06.2018 19.36 Fajčák Rudolf náklady na vykurovanie za 4/2018 Detail
482018
(Faktúra vystavená)
25.06.2018 19.36 Terézia Volovská náklady na vykurovanie za 4/2018 Detail
472018
(Faktúra vystavená)
25.06.2018 19.36 Janka Sotáková náklady na vykurovanie za 4/2018 Detail
462018
(Faktúra vystavená)
25.06.2018 47.80 Michaela Malá náklady na vykurovanie za 4/2018 Detail
452018
(Faktúra vystavená)
25.06.2018 47.80 Jaroslava Švábyová náklady na vykurovanie za 4/2018 Detail
442018
(Faktúra vystavená)
25.06.2018 47.80 Anna Baníková náklady na vykurovanie za 4/2018 Detail
432018
(Faktúra vystavená)
25.06.2018 47.80 Petrík Matúš náklady na vykurovanie 4/2018 Detail
4/2018
(Uznesenie)
25.06.2018 0.00 zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 06.06.2018 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
21.06.2018 50.00 Slavomír Fedor motorový čln NEPTUN Detail
Zámenná zmluva
(Zmluva)
18.06.2018 0.00 Gabriel Šuľák zámena pozemkov Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
18.06.2018 12960.00 Juliana Kahunová predaj pozemku p.č. 464/225 ostatná plocha o výmere 324 m2 Detail
144/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 970.02 Oslovič Ján, 094 02 Slovenská Kajňa 49 práce pri preložke káblov NN časť autokemping Detail
143/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 53.90 Školská jedáleň pri ZŠ , 094 05 Holčíkovce stravné za mesiac máj 2018 Detail
142/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 197.12 Školská jedáleň pri ZŠ , 094 05 Holčíkovce režijné náklady za odobratú stravu - máj 2018 Detail
141/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 63.98 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telekomunikačné služby Detail
140/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
139/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 1683.11 thermowell.sk, Ján Homoľa, Nábřežní 414, 790 01 Jeseník solárne LED vonkajšie svietidlá IQ-ISL 20 vario Detail
138/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 426.31 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vodné a stočné za obd. 01.05.2018 - 30.05.2018 Detail
137/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 50.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby - internet Detail
136/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 28.50 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov laboratórny rozbor vzorky piesku z pieskoviska pri MŠ Holčíkovce Detail
135/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 20.80 INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava zvýšenie nákladov na tlač a expedíciu Obecných novín Detail
134/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
133/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 96.00 AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves mesačný paušál za prevádzkovanie verejného vodovodu za máj 2018 Detail
132/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 266.80 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
131/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 117.09 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov zneškodnenie odpadu skládkovaním za 09.05.2018-14.05.2018 Detail
130/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 104.36 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telekomunikačné služby Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
11.06.2018 12640.00 Jozef Čarný, Janovík 144, 082 03 Lemešany predaj pozemku p.č. 464/223 ostatná plocha o výmere 316 m2 Detail
3/2018
(Uznesenie)
05.06.2018 0.00 zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.03.2018 Detail
422018
(Faktúra