Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 149 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
392020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 15.00 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
402020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 15.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
412020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 15.00 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za marec 2020 Detail
422020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 80.00 Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 za odber tepla za marec 2020 Detail
432020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné za odber tepla za marec 2020 Detail
442020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 4000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 za odber tepla za marec a apríl 2020 Detail
452020
(Faktúra vystavená)
06.05.2020 1430.48 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 za služby kuriča za obdobie 1.1. - 30.4.2020 Detail
0491/VSD/2020
(Zmluva)
24.04.2020 0.00 VSD, a.s., Mlynská 31, Košice Zmluva o zriadení vecného bremena na p. č. 551/1; 551/131; 551/132 Detail
č. 0529/VSD/2020
(Zmluva)
24.04.2020 0.00 VSD a.s., Mlynská 31 042 91 Košice Zriadenie vecného bremena na p. č. 673/1 Detail
03.04.2020
(Zmluva)
20.04.2020 5208.40 Liptáková, Zubko, Švec-Bilý, Varga, Malý, Beránek, Tárnok viď zmluva Detail
722020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 3/2020 Detail
732020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa služba - zverejňovanie dokumentov Detail
742020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 60.38 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava za telekomunikačné služby Detail
752020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 429.22 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 3/2020 Detail
762020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 74.67 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telefón Detail
772020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 400.00 GAZi - statika stavieb, s.r.o., Rázusova 25, 040 01 Košice statický posudok na obecný most k IBV Detail
782020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 7.30 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica tlačivá pre MŠ Detail
792020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 318.11 IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice STP APV Winkons, WinPam, WinIbeu, Winmatri Detail
802020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 275.27 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec služba správy verejného osvetlenia Detail
812020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 624.74 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládku TKO Detail
822020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 405.12 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 31.3.2020 Detail
832020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
842020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 150.00 AUTOOPRAVY Geci Borov, s.r.o., Podhrunkovská 2635/1A, 093 02 Vranov nad Topľou oprava vozidla Citroen Jumper Detail
852020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 118.62 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektriny za 3/2020 OcÚ Detail
862020
(Faktúra prijatá)
18.04.2020 219.34 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice nedoplatok za energiu za jan. - mar. 2020 MŠ Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 149 >> Spolu