Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 138 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
2472019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 592.20 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov zneškodnenie odpadu skládkovaním Detail
2462019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 800.00 Pavol Paluba, Haligovce 71, 065 34 zemné práce okolie cintorína Detail
2452019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 163.00 Gamag SK, s.r.o., Domašanská 470/29, 066 01 Humenné rohože Detail
2422019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 2400.00 TDOZ, s.r.o., Námestie slobody 4, 066 01 Humenné stavebný dozor pre objekt "Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Holčíkovce" Detail
2392019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 136157.83 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov stavebné práce: "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce" Detail
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 2047/2210/2019
(Zmluva)
02.12.2019 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice NNP - Holčíkovce, VO, nová SR2. p.č. 673/1 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
22.11.2019 440.00 V. Haňo p.č. 551/226 - ostatná plocha o výmere 38 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
19.11.2019 812.00 Ľ. Tóth novovytvorený pozemok p.č. 283/319 - ostatná plocha o výmere 70 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
18.11.2019 5016.00 F. Krupa pozemok p.č. 275/43 - ostatná plocha o výmere 152 m2 Detail
č. 4/2019
(Uznesenie)
15.11.2019 0.00 uznesenie zo zasadnutia OZ v Holčíkovciach konaného dňa 09.09.2019 Detail
Zápisnica OZ zo dňa 09.09.2019
(Zápisnica)
15.11.2019 0.00 zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 9.9.2019 Detail
Zmluva č. ZO/2019WB8925-2
(Zmluva)
13.11.2019 120.00 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti poradného konzultanta - ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti Detail
2442019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 237.12 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 vývoz odpadu Detail
2432019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 68.00 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón október 2019 Detail
2412019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 139.50 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za stravu 10/2019 Detail
2402019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 45.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce stravné za Október 2019 Detail
2382019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 139.58 ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 spotrebný materiál Detail
2372019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 činnosť ABT a TPO Detail
2362019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 77.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrická energia Detail
2352019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 360.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrická energia Detail
2342019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 126.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrická energia MŠ Detail
Objednávka č. 12/2019
(Objednávka vystavená)
11.11.2019 3503.41 Jozef Kovalčík - KOVEX, s.r.o., Sokolovská 1639/10, 091 01 Stropkov - Sitník realizácia prác v rámci zákazky "Rekonštrukcia MŠ Holčíkovce, oprava chodníkov, spevnených plôch a búracie práce" Detail
Profi zmluva
(Zmluva)
11.11.2019 754.02 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačaská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Detail
2332019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 95.00 STAVEBKO, s.r.o., Dubovany 244, 922 08 fotodokumentačná kniha Detail
2322019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 333.30 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody zo obd. 01.10.2019-31.10.2019 Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 138 >> Spolu