Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 160 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
742020
(Faktúra vystavená)
30.11.2020 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2020 Detail
732020
(Faktúra vystavená)
30.11.2020 26.00 Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2020 Detail
722020
(Faktúra vystavená)
30.11.2020 26.00 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2020 Detail
712020
(Faktúra vystavená)
30.11.2020 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2020 Detail
702020
(Faktúra vystavená)
30.11.2020 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2020 Detail
2542020
(Faktúra prijatá)
30.11.2020 63039.77 Remopel, s.r.o., Hollého 30, 083 01 Sabinov stavebné práce na zákazke: Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce Detail
2532020
(Faktúra prijatá)
30.11.2020 4100.00 Ing. Milan Uhorščák, Kladzany 9, 094 21 Nižný Hrabovec rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu - projektová dokumentácia Detail
2522020
(Faktúra prijatá)
30.11.2020 316.00 JAGRES, s.r.o., 094 22 Nižný Hrušov 307 stavebné práce pri realizácii miestnej komunikácie Detail
2512020
(Faktúra prijatá)
30.11.2020 130.34 ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 kancelárske potreby Detail
2502020
(Faktúra prijatá)
30.11.2020 139.18 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón a internet Detail
2492020
(Faktúra prijatá)
30.11.2020 960.00 Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka geodetické práce Detail
2482020
(Faktúra prijatá)
30.11.2020 1410.00 Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka geodetické práce Detail
Zápisnica OZ zo dňa 7.9.2020
(Zápisnica)
27.11.2020 0.00 Zasadnutia OZ zo dňa 7.9.2020 Detail
Kúpna zmluva zo dňa 18.11.2020
(Zmluva)
25.11.2020 1891.00 J. Hirjak, M. Hirjaková, M. Klapáč, R. Štefanko, E. Gazdiková Kúpna zmluva na p. č. 250/172 Detail
2462020
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 209.28 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 11.11.2020 Detail
2472020
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 292.34 Ecoled Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec služby správy verejného osvetlenia Detail
2452020
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 87.25 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie MŠ 10/2020 Detail
2442020
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 120.38 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie OcÚ 10/2020 Detail
2432020
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 63.00 MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov n.T. strava z reštaurácie Dobrá - testovanie COVID-19 Detail
2422020
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 65.00 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón 10/2020 Detail
2412020
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 62.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 réžijné náklady na stravu 10/2020 Detail
2402020
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 20.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 10/2020 Detail
2392020
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 406.93 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody 10/2020 Detail
2382020
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 47.56 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava matričné tlačivá Detail
zo dňa 19.11.2020
(Zmluva)
19.11.2020 510.00 D. Gočik A. Gočiková Kúpna zmluva na pozemok p. č. 628/111 Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 160 >> Spolu