Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 130 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
1062019
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 2008.80 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina štiepka Detail
1052019
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 494.00 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
Kúpna a zámenná zmluva
(Zmluva)
27.05.2019 1300.00 Marek Koščo novovytvorené parcely č. 283/311 - zastavaná plocha 33 m2c p.č. 283/314 - zastavaná plocha 28 m2 a p.č. 283/316 - zastavaná plocha 122 m2 Detail
1042019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 27.91 ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Licencia -eset internet Security Detail
1032019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 123.84 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina za obdobie od 01.4.2019 - 30.4.2019 Detail
1022019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 437.93 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice voda za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 Detail
1012019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 126.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.2019-31.5.2019
Detail
1002019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 77.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.2019-31.05.2019 Detail
992019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 360.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.2019-31.05.2019 Detail
982019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 240.00 Galileo Corporation s.r.o, 92503 Čierna Voda 468 licenčný poplatok za obdobie od 01.5.2019-30.4.2020 Detail
972019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 76.99 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
962019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 70.30 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava Poplatok za telekomunikačné služby Detail
952019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 Zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
942019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 45.85 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 4/2019 Detail
932019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 167.68 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady 4/2019 Detail
922019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 160.32 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu Detail
912019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 05/2019 Detail
902019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 80.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 prevádzkovanie verejného vodovodu za 4/2019 Detail
892019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 463.04 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
882019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 112.16 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
22.05.2019 1125.00 Ing. Michal Kočiš a manž. Mária Kočišová novovytvorený pozemok p.č. 464/231 ostatná plocha o výmere 97 m2 Detail
872019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Zmluva o nájme za 04/2019- správa VO Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
20.05.2019 1843.00 Juraj Bartek a Angela Barteková novovytvorený pozemok p.č. 283/309 ostatná plocha o výmere 207 m2 a p.č. 283/310 ostatná plocha o výmere 15 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
17.05.2019 260.00 Vladislav Jenčo 2 ks lavičky z masívu na autobusové zastávky Detail
Zmluva o vývoze TKO rok 2019
(Zmluva)
16.05.2019 0.00 PeSt, s.r.o., 094 05 Holčíkovce 281 vývoz TKO z prevázky Pizza Adam v LTS 2019 Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 130 >> Spolu