Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 153 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
(Zmluva)
24.06.2020 0.00 FÚRA, s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu Detail
1322020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 228.00 Siettex, s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou tabule - parkovné Detail
1312020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 954.81 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládke dňa 11.6.2020 Detail
1302020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 85.50 MUSICA LITURGICA, s.r.o., Šafránová 5, 811 02 Bratislava publikácia pre predškolákov Detail
1292020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 391.68 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom Detail
1282020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 2900.00 JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina39, 082 71 Lipany poskytovanie právnych služieb Detail
1272020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 455.74 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládku dňa 28.5.2020 Detail
1262020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 109.25 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie za máj 2020 - OcÚ Detail
1252020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 43.07 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie za máj 2020 - MŠ Detail
1242020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 66.93 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telekomunikačné služby Detail
1232020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 300.00 Ing. Marián Onderko, Veterná 986, Vranov nad Topľou znalecký posudok Detail
1222020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 57.46 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
1212020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzke vodovodu Detail
1202020
(Faktúra prijatá)
23.06.2020 373.02 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody 5/2020 Detail
Zmluva o vývoze TKO rok 2020
(Zmluva)
09.06.2020 0.00 ROKO RO, s.r.o., Lúčna 825/10, 093 01 Vranov n. T. vývoz TKO z prevádzky: Pizzeria Palermo Detail
1192020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 6/2020 Detail
1182020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 196.80 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 28.5.2020 Detail
1172020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 610.13 SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou nákup údržbarského materiálu a krovinorez FS 240 Detail
1162020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 151.37 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón a internet Detail
1152020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 226.40 EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou údržbársky materiál Detail
1142020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 275.27 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec služby správy verejného osvetlenia za 05/2020 Detail
1132020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 13.67 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica tlač a dodanie poštového peňažného poukazu Detail
1122020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 500.00 RENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov realizácia verejného obstarávania na realizáciu prác a dodávok "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" Detail
1112020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 1379.13 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládku dňa 12.5.2020 Detail
1102020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 557.76 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 12.5.2020 Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 153 >> Spolu