Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 138 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
2652019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 11/2019 Detail
2642019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 93.60 Inprost, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 Obecné noviny - predplatné r. 2020 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
18.12.2019 1717.00 M. Kitko pozemky C KN č. 493/83 ostatná plocha o výmere 80 m2 a p.č. 493/43 ostatná plocha o výmere 68 m2 Detail
č. 3/2019
(Nariadenie)
16.12.2019 0.00 VZN obce Holčíkovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Detail
č. 2/2019
(Nariadenie)
16.12.2019 0.00 VZN obce Holčíkovce o miestnej dani za psa Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
13.12.2019 15692.00 M. Kotulková pozemky p.č. C KN 493/73 ostatná plocha 465 m2, p.č. 495 ZPaN 49 m2, chatka Nataša č. 2 s.č. 637 na p.č. 495 a p.č. 493/79 ostatná plocha 113 m2 Detail
Zmluva o nájme nebytových priestorov r. 2019
(Zmluva)
12.12.2019 100.00 Súkromná základná umelecká škola Jastrabie n. T., 094 35 Jastrabie nad Topľou 112 prenájom nebytového priestoru potrebného na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti tanečného a výtvarného odboru Detail
Zmluva o dielo zo dňa 16.11.2019
(Zmluva)
09.12.2019 40390.00 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov "Materská škola v obci Holčíkovce - stavebné úpravy" Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
06.12.2019 280.00 Hudobná skupina Flerof nájom aparatúry Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
06.12.2019 100.00 J. Bratko prenájom koní s postrojom Mikuláš Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
03.12.2019 1000.00 L. Bodnarová pozemok p.č. 250/25 zastavaná plocha o výmere 55 m2 Detail
kúpna zmluva
(Zmluva)
03.12.2019 870.00 G. Šuľak novovytvorený pozemok p.č. 673/104 zastavaná plocha o výmere 75 m2 Detail
2622019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 120.00 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti externého konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa Detail
2612019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice činnosť zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov Detail
2602019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 96.00 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., Rudňany 433, 053 23 prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku Detail
2592019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 596.30 DMJ Market, s.r.o, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/t Deň seniorov - suroviny Detail
2582019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 112.70 NOMIland,s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice nábytok MŠ Detail
2552019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 76.00 Efekt-Vranov Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T oleje Detail
2542019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 119.96 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón, internet Detail
2532019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 275.27 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava služby správy verejného osvetlenia za 11/2019 Detail
2522019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 105.60 Efekt-Vranov Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
2512019
(Faktúra prijatá)
03.12.2019 3503.41 Jozef Kovalčík - KOVEX, s.r.o., Sokolovská 1639/10, 091 01 Stropkov - Sitník stavebné práce - oprava chodníkov, spevnených častí plôch a búracie práce MŠ Holčíkovce Detail
2502019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 504.00 ENAU, s.r.o., Komárany 59, 093 01 Vranov n.T. energetický certifikát ku kolaudácii pre zákazku: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce Detail
2492019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 106.24 Ing. Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n.T. znalecký posudok č. 94/2019 Detail
2482019
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 197.99 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 1.10.2019-31.10.2019 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 138 >> Spolu