Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 129 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
942019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 45.85 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 4/2019 Detail
932019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 167.68 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady 4/2019 Detail
922019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 160.32 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu Detail
912019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 05/2019 Detail
902019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 80.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 prevádzkovanie verejného vodovodu za 4/2019 Detail
892019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 463.04 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
882019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 112.16 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
22.05.2019 1125.00 Ing. Michal Kočiš a manž. Mária Kočišová novovytvorený pozemok p.č. 464/231 ostatná plocha o výmere 97 m2 Detail
872019
(Faktúra prijatá)
22.05.2019 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Zmluva o nájme za 04/2019- správa VO Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
20.05.2019 1843.00 Juraj Bartek a Angela Barteková novovytvorený pozemok p.č. 283/309 ostatná plocha o výmere 207 m2 a p.č. 283/310 ostatná plocha o výmere 15 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
17.05.2019 260.00 Vladislav Jenčo 2 ks lavičky z masívu na autobusové zastávky Detail
Zmluva o vývoze TKO rok 2019
(Zmluva)
16.05.2019 0.00 PeSt, s.r.o., 094 05 Holčíkovce 281 vývoz TKO z prevázky Pizza Adam v LTS 2019 Detail
Zmluva o zriadení vecného bremena 0743/2210/2019
(Zmluva)
13.05.2019 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a.s. na parc CKN č. 628/90 a 692/1 Detail
Zmluva o vývoze TKO rok 2019
(Zmluva)
10.05.2019 0.00 ROKO RO, s.r.o., Lúčna 825/10, 093 01 Vranov n.T. vývoz TKO z prevádzky Pizzeria Palermo Detail
45/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 15.00 Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
44/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 15.00 Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
43/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 15.00 Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
42/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
41/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 18.00 Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
40/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 18.00 Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
39/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 18.00 Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
38/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 26.00 Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
37/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 26.00 Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
36/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 26.00 Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
35/2019
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2019 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 129 >> Spolu