Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 166 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
382021
(Faktúra prijatá)
28.02.2021 141.48 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava telefón a internet Detail
Zmluva
(Zmluva)
26.02.2021 0.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez Internet Detail
Dodatok k zmluve č.1
(Zmluva)
26.02.2021 0.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Detail
Dodatok č. 4
(Zmluva)
26.02.2021 0.00 NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Detail
zo dňa 25.02.2021
(Zmluva)
25.02.2021 847.00 J. Bober Kúpna zmluva na p. č. 672/48 Detail
372021
(Faktúra prijatá)
25.02.2021 39.48 KoHa pro, s.r.o., Zvolenská cesta 63/B, 974 05 Banská Bystrica respirátor FFP2 + doprava Detail
122021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 15.00 Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
112021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 15.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
102021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 15.00 Jevčáková Mária, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
92021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
82021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 18.00 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
72021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
62021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 18.00 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
52021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 26.00 Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
42021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 26.00 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
32021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
22021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
12021
(Faktúra vystavená)
24.02.2021 150.00 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice zber TKO v RO Domaša 1/2021 Detail
Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru
(Zmluva)
22.02.2021 2880.00 STELL,s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou stavebný dozor v rámci projektu: Havarijná situácia "ZŠ Holčíkovce - vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien" Detail
362021
(Faktúra prijatá)
20.02.2021 216.00 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice nádoby 120 l Detail
352021
(Faktúra prijatá)
20.02.2021 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 1/2021 Detail
342021
(Faktúra prijatá)
20.02.2021 92.00 ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 kancelárske potreby Detail
332021
(Faktúra prijatá)
20.02.2021 690.00 Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka porealizačné zameranie: Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel VO - časť 1 Detail
322021
(Faktúra prijatá)
20.02.2021 920.00 Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka porealizačné zameranie: Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel VO - časť 2 Detail
312021
(Faktúra prijatá)
20.02.2021 1380.00 Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka porealizačné zameranie: Rekonštrucia stĺpov a svietidiel VO - časť 3 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 166 >> Spolu