Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 149 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
1042020
(Faktúra prijatá)
03.06.2020 2067.00 GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. vyhotovenie GP a vytýčenie Cyklochodníka z RO Eva na RO Poľany Detail
služba SMS eP
(Zmluva)
02.06.2020 0.00 MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava zabezpečenie prevádzky systému predaja parkovného prostredníctvom SMS Detail
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
02.06.2020 0.00 KuboCar, s.r.o., 067 22 Ohradzany 234 vývoz TKO z prevádzky Kemp Eva Detail
582020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
572020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 80.00 Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
562020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 15.00 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
552020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 15.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
542020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 15.00 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
532020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
522020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 18.00 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
512020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
502020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 18.00 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
492020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 26.00 Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
482020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 26.00 Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
472020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
462020
(Faktúra vystavená)
30.05.2020 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 4/2020 Detail
zo dňa 25.05.2020
(Zmluva)
26.05.2020 0.00 GRUND VRANOV N. T., s.r.o. , Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou Zmluva o zrušení predkupného práva na pozemok p. č. CKN 11/8 a budovy s. č. 42, 138 Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. RZ-21-05-2020
(Zmluva)
25.05.2020 63039.77 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" podľa výšky dotácie na r. 2020 Detail
Zmluva o dielo č. RZ-21-05-2020
(Zmluva)
25.05.2020 119817.77 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov vykonanie stavebných prác: "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" Detail
Zmluva o dielo č. 20044_MO
(Zmluva)
22.05.2020 105170.35 IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica zhotovenie diela - stavba "Občianska vybavenosť rekreačného strediska Domaša Eva - SO 01 - Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel verejného osvetlenia Detail
Zmluva o grantovom účte ZŠ Holčíkovce
(Zmluva)
19.05.2020 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina zriadenie účtu pre príjem a čerpanie dotácií z Environmentálneho fondu - Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce Detail
19.5.2020
(Zmluva)
19.05.2020 9050.00 T. Oravcová parcela č. 515/88 ostatná plocha o výmere 362 m2 Detail
19.05.2020
(Zmluva)
19.05.2020 1884.00 L. Čonka parcela č. 628/91 ostatná plocha o výmere 199 m2; parcela č. 692/8 zastavaná plocha o výmere 28 m2 Detail
č.2/2020
(Nariadenie)
15.05.2020 0.00 VZN o dočasnom parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v rekreačnej oblasti Domaša Holčíkovce časť Poľany a Eva Detail
1032020
(Faktúra prijatá)
14.05.2020 214.80 CBS spol, s. r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica Aerovideo jar/leto 2020 - obec Holčíkovce Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 149 >> Spolu