Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 138 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
772019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 300.00 PeSt, s.r.o., prev. Pizza Adam, RO Domaša, Holčíkovce 281 vývoz odpadu z prevádzky v RO Domaša Detail
762019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
752019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 80.00 Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
742019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 15.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
732019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 15.00 Zuzana Tomko - Kralová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
722019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
712019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
702019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
692019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 18.00 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
682019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 81.20 Koprivňak Juraj, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 a voda Detail
672019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
662019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
652019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
642019
(Faktúra vystavená)
18.12.2019 2000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 10/2019 Detail
2762019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 50.00 Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40 služby odbornej spôsobilosti za prevádzkovanie pohrebiska Detail
2752019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 275.27 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava služby správy verejného osvetlenia Detail
2742019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 60.07 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
2732019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 68.74 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
2722019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 59.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce stravné za 11/2019 Detail
2712019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 182.90 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za odobratú stravu Detail
2702019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 395.17 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 11/2019 Detail
2692019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 2900.00 JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany odmena za poskytovanie právnych služieb podľa zmluvy Detail
2682019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 178.50 Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 tonery tlačiareň Brother Detail
2672019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 37.74 Vladimír Tabaka-Autocentral, Čemernianska 39, 09303 Vranov n/T spotrebný materiál - dielňa Detail
2662019
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 750.00 Maria Koprivňáková, 094 05 Rafajovce 44 za odpadovú drevnú hmotu Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 138 >> Spolu