Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 166 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
552021
(Faktúra prijatá)
23.03.2021 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa služba zverejňovanie dokumentov na rok 2021 Detail
542021
(Faktúra prijatá)
23.03.2021 292.34 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec služby správy verejného osvetlenia za 3/2021 Detail
472021
(Faktúra prijatá)
22.03.2021 300.00 Zuzana Konkoľová - Lunas, Zlatá Baňa 39, 082 52 verejné obstarávanie zákazky: Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Holčíkovce Detail
532021
(Faktúra prijatá)
22.03.2021 10648.37 IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica elektroinštalačné práce: Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel VO RO Domaša Eva Detail
522021
(Faktúra prijatá)
22.03.2021 48.98 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba energie za 2/2021 za MŠ Detail
512021
(Faktúra prijatá)
22.03.2021 110.09 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba energie za 2/2021 OcÚ Detail
502021
(Faktúra prijatá)
22.03.2021 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 2/2021 Detail
492021
(Faktúra prijatá)
22.03.2021 71.00 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telekomunikačné služby Detail
482021
(Faktúra prijatá)
22.03.2021 49.80 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice úprava merania na úrovni NN Detail
Zmluva o poskytovaní služieb - antigénové testovanie
(Zmluva)
18.03.2021 0.00 Via Corporation, s.r.o., Duklianska 1919/4, 071 01 Michalovce zabezpečenie antigénového testovania na zriadenom mobilnom odbernom mieste - Zdravotné stredisko Holčíkovce. Detail
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
(Zmluva)
17.03.2021 0.00 Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 zmluva o výpožičke tabletu pre SODB Detail
Zmluva o poskytovaní služieb - elektroodpad
(Zmluva)
10.03.2021 0.00 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice č. ZM-KO-OD-21-0127 2021 Detail
Zmluva o poskytovaní služieb - zber jedlých olejov a tukov
(Zmluva)
10.03.2021 0.00 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice č. ZM-KO-OD-21-0132 2021/JOT - odber, prepravu a zhodnotenie jedlých olejov a tukov z domácností Detail
462021
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 9.50 Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce stravné za 2/2021 Detail
452021
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 29.45 Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za odobratú stravu 2/2021 Detail
442021
(Faktúra prijatá)
08.03.2021 66.50 MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou strava s dovozom z reštaurácie Dobrá za 2/2021 Detail
432021
(Faktúra prijatá)
08.03.2021 376.90 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody 2/2021 Detail
422021
(Faktúra prijatá)
08.03.2021 60.05 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
412021
(Faktúra prijatá)
08.03.2021 48.60 Vladimir Tabaka AUTOCENTRAL, Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou spotrebný materiál Detail
402021
(Faktúra prijatá)
04.03.2021 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 prevádzka vodovodu za 2/2021 Detail
392021
(Faktúra prijatá)
04.03.2021 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby za 03/2021 Detail
Zmluva o dielo č. 25/2/2021
(Zmluva)
02.03.2021 9478.00 Ing. arch. Marián Ferjo , 080 06 Vyšná Šebastová 138 Zmeny a doplnky č.1 k územnému plánu obce Holčíkovce Detail
152021
(Faktúra vystavená)
28.02.2021 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
142021
(Faktúra vystavená)
28.02.2021 80.00 Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 1/2021 Detail
132021
(Faktúra vystavená)
28.02.2021 2000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 2/2021 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 166 >> Spolu