Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 153 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
1692020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 389.48 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 7/2020 Detail
1682020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 činnosť ABT a TPO za 7/2020 Detail
1672020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 59.22 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
1662020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 96.00 Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 licenčný poplatok za obdobie 1.8.2020 - 31.7.2021 Detail
1652020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 57.90 SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou spotrebný materiál Detail
1642020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 7/2020 Detail
1632020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 8/2020 Detail
1622020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 112.00 EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou spotrebný materiál dielňa Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
11.08.2020 986.00 A. Lešková Kúpna zmluva na pozemok p. č. 250/161 Detail
612020
(Faktúra vystavená)
07.08.2020 358.71 Martin Duda, Komenského 2665, 069 01 Snina vývoz, manipulácia a uloženie odpadu 3 t. Detail
602020
(Faktúra vystavená)
06.08.2020 1230.00 JACHTKLUB Akademik TU, Watsonova 4/A, 040 01 Košice ročné nájomné na základe nájomnej zmluvy Detail
592020
(Faktúra vystavená)
06.08.2020 61.75 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 refundácia nákupu pracovného oblečenia a obuvy Detail
1482020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 68.70 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
1592020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 183.03 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládke dňa 10.7.2020 Detail
1582020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 141.46 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón a internet Detail
1572020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 902.34 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládke dňa 10.7.2020 Detail
1562020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 565.44 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 10.7.2020 Detail
1552020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 292.34 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec služba správy verejného osvetlenia Detail
1542020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 360.00 Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov n.T. verejné obstarávanie zákazky: Občianska vybavenosť RO Domaša Eva Detail
1532020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 129.60 Siettex, s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou parkovacia tabuľa Detail
1522020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 61.75 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou, Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou pracovné oblečenie Detail
1512020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 129.27 ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 kancelárske potreby Detail
1502020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 75.68 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektriny MŠ za 06/2020 Detail
1492020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 151.66 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektriny OcÚ za 06/2020 Detail
Nájomná zmluva ATU
(Zmluva)
21.07.2020 1230.00 JACHTKLUB ATU Košice, Watsonova 4/A 040 01 Košice Nájom pozemkov parc. č. 672/17 a časť parc. č. 672/1 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 153 >> Spolu