Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 160 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
912020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
902020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
892020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 476.40 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 za odber vody za rok 2020 Detail
882020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
872020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 28.80 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné za odber vody za rok 2020 Detail
862020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 208.80 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava za odber vody za rok 2020 Detail
zo dňa 16.12.2020
(Zmluva)
16.12.2020 835.00 Mgr. F. Sukeľ Kúpna zmluva na p. č. 673/119 a p. č. 673/120 Detail
č. 8/2020
(Uznesenie)
15.12.2020 0.00 Uznesenie č. 8/2020 zo dňa 26.11.2020 Detail
zo dňa 26.11.2020
(Zápisnica)
15.12.2020 0.00 Zasadnutie OZ 26.11.2020 Detail
č. 4/2020
(Nariadenie)
15.12.2020 0.00 VZN obce Holčíkovce o miestnej dani z nehnuteľností Detail
č. 5/2020
(Nariadenie)
15.12.2020 0.00 VZN obce Holčíkovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Detail
zo dňa 14.12.2020
(Zmluva)
14.12.2020 1485.00 J. Porvazník, M. Krutková Kúpna zmluva na p. č. 551/243 a p. č. 551/246 Detail
zo dňa 14.12.2020
(Zmluva)
14.12.2020 592.00 L. Jurašková Malíková Kúpna zmluva na p. č. 606/141 Detail
zo dňa 14.12.2020
(Zmluva)
14.12.2020 1717.00 S. Dudová, V. Jarmoljuk, A. Bajcurová, F. Vardžík, E. Vardžíková, P. Popovič, D. Pyreň Kúpna zmluva na p. č. 250/171 Detail
2742020
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 328.80 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica n.V. batéria 12V 55Ah - multicar Detail
2732020
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 2900.00 JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany poskytovanie právnych služieb Detail
2722020
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 50.00 Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40 služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska za rok 2020 Detail
2712020
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 115.73 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrická energia OcÚ 11/2020 Detail
2702020
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 66.29 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrická energia MŠ 11/2020 Detail
2692020
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 68.00 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telekomunikačné služby za 11/2020 Detail
2682020
(Faktúra prijatá)
11.12.2020 57.80 MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov n.T. strava za 11/2020 Detail
2662020
(Faktúra prijatá)
11.12.2020 59.08 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 11/2020 Detail
2652020
(Faktúra prijatá)
11.12.2020 388.52 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 11/2020 Detail
2642020
(Faktúra prijatá)
11.12.2020 46.50 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady za stravu 11/2020 Detail
2632020
(Faktúra prijatá)
11.12.2020 15.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 11/2020 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 160 >> Spolu