Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 144 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
222020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 18.00 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
212020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 26.00 Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
202020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 26.00 Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
192020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
182020
(Faktúra vystavená)
18.03.2020 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 za odber tepla za 2/2020 Detail
Dodatok č. 3
(Zmluva)
18.03.2020 0.00 NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Detail
512020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 123.64 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba energie za 2/2020 Detail
502020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 65.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce stravné za 2/2020 Detail
492020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 201.50 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za odobratú stravu za 2/2020 Detail
482020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 28.24 SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou reťaze STIHL Detail
472020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 464.45 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládke Detail
462020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 325.82 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 2/2020 Detail
452020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 65.60 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telefón Detail
442020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 38.00 EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou olej Detail
432020
(Faktúra prijatá)
17.03.2020 60.07 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
17.03.2020 2967.00 Kotůlková M. pozemok parcela C-KN č. 493/80 - ostatná plocha o výmere 129 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
10.03.2020 426.00 P. Porvazník odkúpenie podielov na parcele č. KN č. 40/101 Detail
Návrh poistnej zmluvy
(Zmluva)
06.03.2020 0.00 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačaská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Návrh poistnej zmluvy 2407259181 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
05.03.2020 1415.00 Motešický J. a Motešická M. novovytvorená parcela č. 672/29 - zastavaná plocha o výmere 98 m2 a p.č. 672/30 - zastavaná plocha o výmere 24 m2 Detail
422020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 96.00 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu Detail
412020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO za február 2020 Detail
402020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
392020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 798.00 Ing. Emil Rarog, Záhradná 6, 066 01 Humenné znalecký posudok 20/2020 Detail
382020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 179.00 EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou Konig bateria 12V/180Ah Detail
372020
(Faktúra prijatá)
04.03.2020 115.10 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón a internet Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 144 >> Spolu