Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 129 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
1322019
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 570.33 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
1312019
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 108.18 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice odber elektrina 01.05.-31.05.2019 Detail
1302019
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 299.52 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu z RO Domaša Detail
Dodatok ku kúpnej zmluve
(Zmluva)
04.07.2019 0.00 Alžbeta Madejová, Patrik Madej parcela C KN 515/109 - ostatná plocha o výmere 100 m2 Detail
č. 2/2019
(Uznesenie)
28.06.2019 0.00 zasadnutie OZ v Holčíkovciach konané dňa 6.5.2019 Detail
zasadnutie OZ dňa 6.5.2019
(Zápisnica)
27.06.2019 0.00 zasadnutie OZ v Holčíkovciach konaného dňa 6.5.2019 Detail
50/2019
(Faktúra vystavená)
24.06.2019 1471.70 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 Práca kuriča za obdobie január - máj 2019 Detail
49/2019
(Faktúra vystavená)
24.06.2019 40.12 ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou Vývoz odpadu RO Domaša Detail
48/2019
(Faktúra vystavená)
24.06.2019 90.40 Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 Vývoz odpadu RO Domaša Detail
47/2019
(Faktúra vystavená)
24.06.2019 100.00 ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou preprava starostov na fut.turnaj reg.združení Detail
46/2019
(Faktúra vystavená)
24.06.2019 300.00 Ochotnicza Straž Požarna w Glbokiem, 38480 Rymanów prepravné osôb Vyšná Sitnica - Glebokie Detail
1292019
(Faktúra prijatá)
24.06.2019 953.10 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
1282019
(Faktúra prijatá)
24.06.2019 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava služba správy verejného osvetlenia Detail
1272019
(Faktúra prijatá)
24.06.2019 61.06 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
1262019
(Faktúra prijatá)
24.06.2019 220.00 UMP SK, s.r.o, Pri prachárni 18, 0401 Košice informačná brožúra Detail
1252019
(Faktúra prijatá)
24.06.2019 177.92 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady za 5/2019 Detail
1242019
(Faktúra prijatá)
24.06.2019 48.65 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 5/2019 Detail
1232019
(Faktúra prijatá)
24.06.2019 50.01 Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava materiál MŠ Detail
Zámenná zmluva
(Zmluva)
13.06.2019 1844.00 Gabriel Šuľák zámena nehnuteľností s doplatením v prospech 1. zamieňajúceho Detail
1222019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 16.15 Vladimír Tabaka - Autocentrál, Čemernianska 39, 093 01 Vranovnad Topľou spotrebný materiál Detail
1212019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT A TPO Detail
1202019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 400.15 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice voda za obdobie od 01.05.-31.05.2019 Detail
1192019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 79.68 Ing.Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n/T znalecký posudok Detail
1182019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 67.70 Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
1172019
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 7.08 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 129 >> Spolu