Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 152 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
1762020
(Faktúra prijatá)
19.08.2020 142.80 MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou odber stravy z reštaurácie Dobrá za 7/2020 Detail
1752020
(Faktúra prijatá)
19.08.2020 101.46 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 7/2020 OcÚ Detail
1742020
(Faktúra prijatá)
19.08.2020 32.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 7/2020 MŠ Detail
1732020
(Faktúra prijatá)
19.08.2020 2843.21 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov vysprávky asfaltovou emulziou - turbo v RO Domaša Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
19.08.2020 186.00 J. Beličáková, M Virbová Kúpna zmluva na parc. č. 309/130 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
17.08.2020 2517.00 L. Oravcová Kúpna zmluva na parc. č. 493/87 Detail
1612020
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 67.32 DATATRADE, s.r.o., Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce profi prístup na obce.info na obd. 7.8.2020 - 7.8.2021 Detail
1602020
(Faktúra prijatá)
12.08.2020 714.00 JUDr. Štefan Šviderský, súdny exekútor, ul. Hronského 1811, 093 45 Vranov n.T. trovy starých exekúcií Detail
1722020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 71.00 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telekomunikačné služby Detail
1712020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 506.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba energie za obd. 1.6.2020 - 31.8.2020 Detail
1702020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 79.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina VO RO Domaša od 1.6.2020 - 31.8.2020 Detail
1692020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 389.48 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 7/2020 Detail
1682020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 činnosť ABT a TPO za 7/2020 Detail
1672020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 59.22 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
1662020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 96.00 Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 licenčný poplatok za obdobie 1.8.2020 - 31.7.2021 Detail
1652020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 57.90 SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou spotrebný materiál Detail
1642020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 7/2020 Detail
1632020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 8/2020 Detail
1622020
(Faktúra prijatá)
11.08.2020 112.00 EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou spotrebný materiál dielňa Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
11.08.2020 986.00 A. Lešková Kúpna zmluva na pozemok p. č. 250/161 Detail
612020
(Faktúra vystavená)
07.08.2020 358.71 Martin Duda, Komenského 2665, 069 01 Snina vývoz, manipulácia a uloženie odpadu 3 t. Detail
602020
(Faktúra vystavená)
06.08.2020 1230.00 JACHTKLUB Akademik TU, Watsonova 4/A, 040 01 Košice ročné nájomné na základe nájomnej zmluvy Detail
592020
(Faktúra vystavená)
06.08.2020 61.75 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 refundácia nákupu pracovného oblečenia a obuvy Detail
1482020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 68.70 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
1592020
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 183.03 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládke dňa 10.7.2020 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 152 >> Spolu