Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 5 6 7 8 9 ... 163 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
zo dňa 14.12.2020
(Zmluva)
14.12.2020 592.00 L. Jurašková Malíková Kúpna zmluva na p. č. 606/141 Detail
zo dňa 14.12.2020
(Zmluva)
14.12.2020 1717.00 S. Dudová, V. Jarmoljuk, A. Bajcurová, F. Vardžík, E. Vardžíková, P. Popovič, D. Pyreň Kúpna zmluva na p. č. 250/171 Detail
2742020
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 328.80 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica n.V. batéria 12V 55Ah - multicar Detail
2732020
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 2900.00 JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany poskytovanie právnych služieb Detail
2722020
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 50.00 Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40 služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska za rok 2020 Detail
2712020
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 115.73 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrická energia OcÚ 11/2020 Detail
2702020
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 66.29 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrická energia MŠ 11/2020 Detail
2692020
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 68.00 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telekomunikačné služby za 11/2020 Detail
2682020
(Faktúra prijatá)
11.12.2020 57.80 MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov n.T. strava za 11/2020 Detail
2662020
(Faktúra prijatá)
11.12.2020 59.08 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 11/2020 Detail
2652020
(Faktúra prijatá)
11.12.2020 388.52 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 11/2020 Detail
2642020
(Faktúra prijatá)
11.12.2020 46.50 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady za stravu 11/2020 Detail
2632020
(Faktúra prijatá)
11.12.2020 15.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 11/2020 Detail
zo dňa 11.12.2020
(Zmluva)
11.12.2020 1218.00 S. Dudová Kúpna zmluva na p. č. 250/169 Detail
zo dňa 8.12.2020
(Zmluva)
08.12.2020 2349.00 M. Katuščák Kúpna zmluva na p. č. 309/131 a p.č. 309/132 Detail
852020
(Faktúra vystavená)
07.12.2020 2000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 vykurovanie 112020 Detail
zo dňa 7.12.2020
(Zmluva)
07.12.2020 429.20 M. Smolák, E. Smoláková Kúpna zmluva na p. č. 309/145 Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
04.12.2020 100.00 Bratko J. prenájom koní s postrojom Detail
Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
(Zmluva)
03.12.2020 948.00 Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 prepojenie www stránky obce na CUET Detail
842020
(Faktúra vystavená)
03.12.2020 920.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 refundácia nákladov spojených s maľbou šatní, spŕch, chodby a kabinetu Detail
832020
(Faktúra vystavená)
03.12.2020 935.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 refundácia nákladov spojených s opravou strechy šatne Detail
2622020
(Faktúra prijatá)
03.12.2020 945.60 Stell, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n. T. stavebný dozor na stavbe: Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce Detail
2612020
(Faktúra prijatá)
03.12.2020 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 prevádzka vodovodu 11/2020 Detail
2602020
(Faktúra prijatá)
03.12.2020 3452.40 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina dodávka drevnej štiepky Detail
2592020
(Faktúra prijatá)
03.12.2020 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej
osoby pri ochrane osobných údajov
Detail
nahor << 1 ... 5 6 7 8 9 ... 163 >> Spolu