Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 5 6 7 8 9 ... 166 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
1182020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 73.88 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie Detail
1172020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 73.88 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie Detail
1162020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 73.88 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie Detail
1152020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 44.91 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie Detail
1142020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 155.81 Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie Detail
1132020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 110.70 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie Detail
1122020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 155.81 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie Detail
1112020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 155.81 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie Detail
1102020
(Faktúra vystavená)
26.01.2021 2302.82 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 zúčtovanie dodávky tepla za rok 2020 Detail
12.1.2021
(Zmluva)
15.01.2021 383.00 M. Filipák Kúpna zmluva na p. č. 250/175 Detail
2982020
(Faktúra prijatá)
13.01.2021 3616.39 CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3 servis kotla Detail
2972020
(Faktúra prijatá)
13.01.2021 75.98 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telekomunikačné služby Detail
2962020
(Faktúra prijatá)
13.01.2021 14.15 Vladimír Tabaka-Autocentral, Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou údržbársky materiál Detail
2952020
(Faktúra prijatá)
13.01.2021 501.88 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 12/2020 Detail
2942020
(Faktúra prijatá)
13.01.2021 37.40 MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov n.T. strava z reštaurácie Dobrá za 12/2020 Detail
2932020
(Faktúra prijatá)
13.01.2021 59.08 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
1092020
(Faktúra vystavená)
12.01.2021 26.40 Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 za odber vody 2020 Detail
1082020
(Faktúra vystavená)
12.01.2021 36.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 za odber vody 2020 Detail
1072020
(Faktúra vystavená)
12.01.2021 126.00 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 za odber vody 2020 Detail
Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu
(Zmluva)
12.01.2021 0.00 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice prenájom nádob na zber plastov Detail
zo dňa11.12.2020
(Zmluva)
12.01.2021 1740.00 M. Ondík Kúpna zmluva na diel 1 k p. č. 493/62 Detail
2922020
(Faktúra prijatá)
04.01.2021 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 12/2020 Detail
2912020
(Faktúra prijatá)
04.01.2021 381.92 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládku dňa 11.12.2020 Detail
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek KO
(Zmluva)
30.12.2020 0.00 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice zber a odvoz vytriedených zložiek KO Detail
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-20-2066_ZoD 2020/OBEC
(Zmluva)
30.12.2020 0.00 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice služby súvisiace s nakladaním s odpadmi - zber, odvoz a zneškodňovanie Detail
nahor << 1 ... 5 6 7 8 9 ... 166 >> Spolu