Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 7 8 9 10 11 ... 166 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
1002020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 15.00 Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
992020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 15.00 Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
982020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 15.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
972020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 15.00 Jevčáková Mária, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
962020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
952020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 18.00 Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
942020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 18.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
932020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 26.00 Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
922020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 26.00 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
912020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 26.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
902020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
892020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 476.40 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 za odber vody za rok 2020 Detail
882020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 11/2020 Detail
872020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 28.80 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné za odber vody za rok 2020 Detail
862020
(Faktúra vystavená)
18.12.2020 208.80 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava za odber vody za rok 2020 Detail
zo dňa 16.12.2020
(Zmluva)
16.12.2020 835.00 Mgr. F. Sukeľ Kúpna zmluva na p. č. 673/119 a p. č. 673/120 Detail
č. 8/2020
(Uznesenie)
15.12.2020 0.00 Uznesenie č. 8/2020 zo dňa 26.11.2020 Detail
zo dňa 26.11.2020
(Zápisnica)
15.12.2020 0.00 Zasadnutie OZ 26.11.2020 Detail
č. 4/2020
(Nariadenie)
15.12.2020 0.00 VZN obce Holčíkovce o miestnej dani z nehnuteľností Detail
č. 5/2020
(Nariadenie)
15.12.2020 0.00 VZN obce Holčíkovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Detail
zo dňa 14.12.2020
(Zmluva)
14.12.2020 1485.00 J. Porvazník, M. Krutková Kúpna zmluva na p. č. 551/243 a p. č. 551/246 Detail
zo dňa 14.12.2020
(Zmluva)
14.12.2020 592.00 L. Jurašková Malíková Kúpna zmluva na p. č. 606/141 Detail
zo dňa 14.12.2020
(Zmluva)
14.12.2020 1717.00 S. Dudová, V. Jarmoljuk, A. Bajcurová, F. Vardžík, E. Vardžíková, P. Popovič, D. Pyreň Kúpna zmluva na p. č. 250/171 Detail
2742020
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 328.80 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica n.V. batéria 12V 55Ah - multicar Detail
2732020
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 2900.00 JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany poskytovanie právnych služieb Detail
nahor << 1 ... 7 8 9 10 11 ... 166 >> Spolu