Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 163 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
2922020
(Faktúra prijatá)
04.01.2021 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 12/2020 Detail
2912020
(Faktúra prijatá)
04.01.2021 381.92 Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov uloženie odpadu na skládku dňa 11.12.2020 Detail
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek KO
(Zmluva)
30.12.2020 0.00 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice zber a odvoz vytriedených zložiek KO Detail
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-20-2066_ZoD 2020/OBEC
(Zmluva)
30.12.2020 0.00 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice služby súvisiace s nakladaním s odpadmi - zber, odvoz a zneškodňovanie Detail
2902020
(Faktúra prijatá)
30.12.2020 600.00 Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov projektová dokumentácia - Občianska vybavenosť RO Domaša Poľany - Rekonštrukcia VO" Detail
2892020
(Faktúra prijatá)
30.12.2020 330.00 Ardekon, s.r.o., Vencová 40, 040 01 Košice poradenské služby pri verejnom obstarávaní - "Zber a zneškodnenie zmesového KO v obci Holčíkovce" Detail
2882020
(Faktúra prijatá)
29.12.2020 1080.00 DUVALO, s.r.o., Herlianska 1084, 093 03 Vranov n.T. údržbársky materiál - servisné práce Honka Detail
2872020
(Faktúra prijatá)
29.12.2020 999.00 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík, Borova 3295/36, 010 07 Žilina výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: Občianska vybavenosť RO Domaša Eva Detail
2862020
(Faktúra prijatá)
29.12.2020 93.60 INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 predplatné Obecné noviny na rok 2021 Detail
2852020
(Faktúra prijatá)
29.12.2020 140.81 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava telefón a internet Detail
1062020
(Faktúra vystavená)
29.12.2020 500.00 IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica prenájom priestorov na uskladnenie stĺpov, káblov a svietidiel VO Detail
1052020
(Faktúra vystavená)
26.12.2020 2000.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 12/2020 Detail
2842020
(Faktúra prijatá)
26.12.2020 787.19 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 refundácia výdavkov na chod kotolne za 1/2020 - 11/2020 Detail
2832020
(Faktúra prijatá)
26.12.2020 6.50 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 12/2020 Detail
2822020
(Faktúra prijatá)
26.12.2020 20.15 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady za odobratú stravu za 12/2020 Detail
2812020
(Faktúra prijatá)
26.12.2020 1190.00 Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka geodetické práce - verejné osvetlenie RO Domaša Eva Detail
2802020
(Faktúra prijatá)
26.12.2020 319.25 ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 kancelárske potreby Detail
zo dňa 18.12.2020
(Zmluva)
18.12.2020 10990.00 Mgr. S. Uhrín Kúpna zmluva na p. č. 326/74 Detail
zo dňa 18.12.2020
(Zmluva)
18.12.2020 14525.00 Ing. S. Uhrín Kúpna zmluva na p. č. 326/1 Detail
2792020
(Faktúra prijatá)
18.12.2020 211.20 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 11.12.2020 Detail
2782020
(Faktúra prijatá)
18.12.2020 92.96 Ing. Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n.T. znalecký posudok č. 110/2020 Detail
2772020
(Faktúra prijatá)
18.12.2020 92.96 Ing. Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n.T. znalecký posudok č. 109/2020 Detail
2762020
(Faktúra prijatá)
18.12.2020 292.34 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec služba správy verejného osvetlenia za 12/2020 Detail
2752020
(Faktúra prijatá)
18.12.2020 100.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 11/2020 a 12/2020 Detail
2672020
(Faktúra prijatá)
18.12.2020 51064.37 IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel VO - RO Domaša Eva - 2.čiastková faktúra Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 163 >> Spolu